A62B

Záchranársky prístroj na paralelné dýchanie v zamorenom a kontaminovanom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7443

Dátum: 01.06.2016

Autori: Lipták Peter, Kopecký Ivan

MPK: A62B 7/02, A62B 9/00

Značky: prístroj, záchranársky, prostředí, zamorenom, paralelně, kontaminovanom, dýchanie

Text:

...a zariadení V nadbytočnosti, zaradených V rezortoch civilnej ochrany a silových zložiek. Tieto časti sú cenovo dostupné, respektíve nadbytočné a sú poskytované za symbolickú cenu alebo bezodplatne prevoditeľné.Pod pojmom zamorené a kontaminované prostredie sa rozumieb) Vzduch zamorený plynom, pred ktorým neposkytuje ochranu plynová maska.c) Na ochranu pred vzduchom zamoreným biologickými nečistotami a vírusmi.d) Na ochranu pred...

Bezpečnostný prostriedok na vedenie osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7141

Dátum: 02.06.2015

Autori: Oravec Ján, Kriššák Peter

MPK: A01K 27/00, A47D 13/08, A62B 35/00...

Značky: bezpečnostný, osôb, prostriedok, vedenie

Text:

...prostriedok na vedenie osôb je vytvorený z pásu l, ktorý pozostáva z popruhu g,ktorého výsledný tvar sa dosiahne bezpečnostným prešitím g minimálne na jednom zvolenom mieste, v tomto príklade na dvoch miestach. Výsledný tvar pripomína číslo osem. Dĺžku použitého popruhu g je možné meniť v závislosti od požadovanej vzdialenosti medzi vodiacou a vedenou osobou. Veľkosť slučiek 4 na oboch stranách je zhodná.Obrázok 2 znázorňuje príklad...

Výškové záchranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20203

Dátum: 25.07.2012

Autori: Renton Julian Elwyn, Nott Peter Thomas Mence

MPK: A62B 35/00, A62B 1/14, A62B 1/16...

Značky: záchranné, výškově, zariadenie

Text:

...a navinutá na bubon namontovaný kvôli otáčaniu. Bubon sa pridržiava v prvej polohe pomocou západky pôsobiace priamo na bubon voči držiaku. V prípade osoby, ktorej pád sa zastavil, zastavovacie sily sa prenášajú na spúšťaciu šnúru navinutú na bubon. Aby sa inicioval zostup osoby, západka sa presunie do druhej polohy preč od bubna, čo dovolí bubnu otáčať sa. Otáčanie bubna reguluje rýchlosť regulujúci prostriedok tak, že osoba sa spúšťa...

Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Viková Patrícia, Vika Konštantín, Vika Lucius, Viková Regina

MPK: B66B 11/00, A62B 1/14

Značky: zariadenie, výškově, záchranné, únikové, objekty

Text:

...profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom...

Zlanovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18608

Dátum: 30.03.2010

Autori: Bergmann Dirk, Bergmann Uwe

MPK: A62B 1/14, A62B 1/10

Značky: zariadenie, zlanovacie

Text:

...Al.Úkolom vynálezu je vytvorit zlanovacie zariadenie, ktore umožňujezlanovať súčasne na rovnakom lane viac bremien, najmä osôb.Tento úkol je vyriešený tým, že puzdro vytvára lanový kanál, prebiehajúcí medzi vodíacou kladkou a lanovým kotúčom, do ktoréhoje možne lano vložit v natiahnutom stave, a že spojovacie zariadenieje usporiadané na puzdre V polohe, ktorá je vzhľadom k lanovémuToto zlanovacie zariadenie môže byt tiež vtedy, keď je lano...

Štruktúra tkaniny na ochranný odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14693

Dátum: 11.11.2009

Autor: Schneider Otmar

MPK: A41D 31/00, A62B 17/00, B32B 27/02...

Značky: tkaniny, struktura, ochranný

Text:

...na opustenie nebezpečnej oblasti, akonáhle zacíti prvú bolesť na základe napríklad pôsobenia plameňov.0011 EN ISO 6940 sa týka prechodu tepla Xr pri pôsobení sálania, pričom v stupni 1 musí byť dosiahnutý index transferu sálavého tepla RHTĺ 4 o š 10,0 s a RHTI 24 RHTĺiz š 3 s a V stupni 2 RHTĺ 4 o 2 18,0 s RHTI 24 - RHTI 12 Z 4 s.0012 V EN 20811 sú popísané výkonové stupne pre vodotesnosť Y, pričom sa nárast tlaku 20 kPa priraďuje...

Diaľkovo riadené dráhové vozidlo najmä na prevenciu a pomoc na diaľniciach, mostoch a v tuneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5262

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zaťko Ján

MPK: A62C 27/00, A62B 99/00, A62C 3/00...

Značky: pomoc, diaľkovo, najmä, riadené, diaľniciach, prevenciu, mostoch, tuneloch, vozidlo, dráhové

Text:

...reproduktor 12 na boku DV umožňuje dispečerovi vyzvať najbližšie stojace osoby, aby sa chopili príslušných hasiacich prístrojov 17 a poskytnúť im inštruktáž, ako najlepšie majú postupovať pri hasení. Popri tom môže vysunúť aj druhú nízko výsuvnú kameru 21 b s horizontálnym rozhľadom medzi zadnými svetlami na opačnom konci DV a vyzvať ine osoby, aby vybrali z DV zásobník 15 s neutralizačným posypovým materiálom. Na neutralizovanie...

Prídržný systém na zaistenie užívateľa na plavidle a plavidlo s prídržným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11945

Dátum: 09.07.2008

Autor: Walpurgis Peter

MPK: A62B 35/00

Značky: plavidlo, přídržný, užívateľa, systémom, plavidle, přídržným, systém, zaistenie

Text:

...pásu, priradený kplavidlom, vybavený úchytom pre oko, pre svorník, pre karabínu, pre tlačidlo alebo pre podobný zabezpečovací prvok. Zabezpečovací prvok slúži na zabezpečeniena úchytnom bode plavidla.Aby sa dosiahlo jednoduché nastupovanie užívateľa do usporiadania obidvoch pásovv rozkroku, pričom každá noha je vedená slučkou definovanou jednotlivým pásom v rozkrokuspolu s úchytným pásom, môžu byť obidva rozkrokové pásy upevnené voblasti...

Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19783

Dátum: 22.05.2008

Autor: Gil Vizuete Francisco Javier

MPK: A62B 99/00, A61G 7/14

Značky: ohrozujúcej, přesun, pomôcka, osôb, situácii, použitia, život, metoda

Text:

...nohy obete nehody uvoľnené spod pedálov vozidla alebo iných prepájaclch alebo spojovacích zariadení.b) Záchranár ovinie strednú časť tela pomôcky okolo krku obete nehody tak, aby bolo telo pomôcky umiestnené prevažne na prednej časti krku a dva kužeľové konce sa potom prekrížia na zátylku obete a vedú sa na hrudník obete.c) Záchranár prevlečie dané dva kužeľovité konce spredu dozadu popod obe pazuchy obete, takže sa oba kužeľové konce...

Spúšťacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12761

Dátum: 11.12.2007

Autor: Hayhurst John Franklin

MPK: A62B 1/06

Značky: zariadenie, spúšťacie

Text:

...v dvoch alebo viacerých fosforeskujúcich farbách, takže je dobre viditeľný v podmienkach zlej viditelnosti. Aj ked to nie je ilustrované na obrázkoch, pás môže byť označený postupným značením v metrových vzdialenostiach, takže môže byť lahko vysunutý do požadovanej dĺžky. Pás tiež môže byť označený dátumom, zahrnutím viditelného prešivu predstavujúceho určitý čas alebo dátum výroby.0019 Hlavná zložka zariadenia je poskytnutá vo forme...

Ochranný odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8191

Dátum: 23.08.2007

Autori: Schirmbeck Herbert, Kusebauch Rolf H, Landau Andreas, Muller Christian

MPK: A62B 17/00

Značky: ochranný

Text:

...možné na zlepšenie tesnosti umiestniť priebežné tesniace O-krúžky. Takýto tesniaci O-krúžok môže ďalej zvýšiť trenie medzi tromi prvkami, pn/ým krúžkom, druhým krúžkom a hadicovým úsekom, t.j. zaistiť pevnejšie zovretie týchto prvkov, a tým zamedziť neúmyselnému uvoľneniu spojky. V tejto súvislosti je navrhované to, aby bol tesniaci O-krúžok uložený do kruhovej drážky prvého alebo/a druhého krúžku, takže tesniaci O-krúžok je bezpečne držaný v...

Respirátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7313

Dátum: 17.03.2005

Autori: Richardson Grant Stuart, Sutton Robert Charles

MPK: A62B 18/00

Značky: respirátory

Text:

...výkresy, na ktorých-3 Obrázok 1 je schematický pohľad na respirátor vo forme celotvárovej masky, určený na ilustráciu princípov vynálezuObrázok 2 je rozložený perspektívny pohľad na jedno uskutočnenie respirátora vo forme celotvárovej masky, skonštruovaného podľa vynálezuObrázok 3 je pohľad pozerajúci sa do vnútra masky podľa obrázku 2Obrázok 4 je podobný obrázku 3, avšak na ktorom vonkajšie diely masky sú zobrazené bodkovane, aby odhalili...

Kôš so zaistením roztvoriteľných ramien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6538

Dátum: 07.07.2004

Autor: Tardy Jean-françois

MPK: A62B 99/00, B64D 25/00

Značky: roztvoriteľných, ramien, kôš, zaistením

Text:

...môžu pružina a/alebo zarážka nezávisle od seba tvorit axiálnu oporu na postrannom reliéfe stožiara alebo postrannom reliéfe akéhokoľvek ramena. Ked tak obidve opory pôsobia na rovnakom ramene alebo dvochramenách, stožiar môže byť obmedzený iba na úsek kĺbového pripojeniaramien, ktoré spolupracujú výlučne medzi sebou pre ich zaistenie v zloženej0009 V zavesenej funkčnej polohe koša môžu byt ramená otočené do zloženia smerom hore, aby sa...

Výrobok na absorpčné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8262

Dátum: 11.06.2004

Autori: Hjerten Marie-christine, Ljung Asa, Hjerten Stellan, Wadström Torkel, Ilbäck Nils-gunnar

MPK: A61L 9/16, A61L 2/02, A41D 13/11...

Značky: účely, výrobok, absorpčne

Text:

...a/alebo kvapalínou prenášaných vírusov, vnosnej dutine. Podľa výhodného aspektu tohto vynálezu sa taktiež poskytuje masť na zachytávanie mikroorganizmov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných mikroorganizmov, ako aj vírusov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných vírusov na pokožku zvierat alebo ľudí. Táto masť môže okrem výrobku podľa nároku 1 obsahovať aj iné zložky na použitie v...

Záchytný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5367

Dátum: 20.08.2003

Autori: Gettert Robert, Müller Alfred

MPK: B60R 21/02, B60R 22/26, A62B 35/00...

Značky: záchytný, systém

Text:

...záchytná rovina V prípade vozidla už pripraveného na nastupovanie a vystupovanie (údajeuhlov sa V ďalšom vždy vzťahujú na vozidlo už pripravené nanastupovanie a vystupovanie) môže byť sklonená voči horizontále o uhol 30 ° - 60 °, najmä 40 ° - 50 °, predovšetkým cca 45 ° alebo 50 °, nanajvýš prednostne 44,6 °, pričom sedacia Časť môže byť sklonená voči horizontále v rozsahu od 0 ° do 30 °, predovšetkým 25 °, takže pre sedaciu časť môže...

Zariadenie na spúšťanie po lane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 268

Dátum: 31.10.2002

Autor: Angermann Gerold

MPK: A62B 1/10

Značky: spúšťanie, zariadenie

Text:

...pri vopred stanovenej rýchlosti spúšťania po lane v dôsledku pôsobenia odstredivej sily brzdové zarážky 10 brzdove čeluste 8 brzdiaceho zariadenia na obr. 1 vľavo do silnejšieho záberu s vnútornou stenou časti 1 puzdra a tým pribrzďujú lanovú kladku 2 v požadovanom rozsahu. Ako vidno na obr. 2, sú na brzdových čeľustiach 8 zvonka brzdových zarážok 10 usporiadané prídavné bezpečnostné brzdové zarážky 10, ktoré majú menšiu silu...

Separátor plyn/kvapalina zahrnujúci filter na zachytávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7820

Dátum: 17.10.2002

Autori: Larsen Michael, Soroka Leonid

MPK: B01D 53/00, A62B 7/00

Značky: zachytávanie, kvapaliny, zahrnujúci, separátor, filter

Text:

...výstupu 82 vychýlená voči osi výstupného zachytávacieho tiltračného oddelenia 30 s cielom uviest homý výstup 82 do línie s nízkotlakovým otvorom 22, 3čim sa maximalizuje aktívny povrch plochy zachytávacieho filtračného prvku 28. Výstupné zachytávacie ñltračné oddelenie 30 zahrnuje na zadnej stene 86 podpornú siet 84, ktorá sa štruktúrou a funkciou podobá sieti 74. Táto podporná siet 84 podopiera zachytávaci filtračný prvok 28 vo výstupnom...

Navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1979

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rothgangl Erhard

MPK: B66D 1/60, A62B 5/00, B66D 1/04...

Značky: naviják

Text:

...vo diacu časť druhej dvojramennej páky. Kratšie rameno druhej dvojramennej pákyna elektromagnetické rozpojenie má zarez, do ktorého zapadá os druhej dvojra~mennej páky a na druhej strane - druhý zárez zaberajúci s druhým palcom západ ky.Druhá dvojramenná páka je inštalovaná v spolupôsobeni s Linàšacou doskou, ktorá je medziľiahlým prvkom medzi druhou dvojramennou pákou a elektromagnetom, vybaveným kotvou, a otáča sa V ložisku uloženom v...

Ventil dýchacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1749

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rumánek Gustáv, Naď Rudolf

MPK: A61M 16/20, A62B 9/02

Značky: prístroja, dýchacieho, ventil

Text:

...ako je zrejmé z obr.2, je vytvorená v prevedení pravidelného lz- hranu.Do vrchnej časti záldadného dielu 3 je uložená kruhová membrána i priemeru 45 mm a hrúbky 0,3 mm, v ktorej je v strede (viď obr.3) vytvorený kruhový otvor g priemeru 10 mm. Obidve strany membrány i sú na vonkajšom i vnútornom obvode vybavené ñxačnými 0,25 mm vysokými výstupkarni Q.Druhý diel je tvorený násadcom g , s ktorým je záldadný diel g spojený pomocou prevlečnej...

Bezpečnostný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1745

Dátum: 04.02.1998

Autor: Uherek Stanislav

MPK: A62B 35/00

Značky: bezpečnostný

Text:

...kedy je z viacúčelovej slučky vytvorená sedačkaPracovník g vykonávajúcí pracovný úkon na stlpe Q elektrického vedenia si na zemí pred vystúpením na stĺp, upevní bezpečnostný pás na telo. Pohodlné vyšliape do bezpečnej výšky stlpa Q , nakoľko viacúčelovú slučku g má uloženú vo vrecku zadnej časti pásu. Pri potrebe istenia vyberie viacúčelovú slučku z z vrecka, upevní ju spôsobom znázomeným na obr.1 i 2 a zaistený vykoná pracovný...

Zariadenie na úpravu mikroklimatických podmienok ochranných odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 740

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bigos Radomír

MPK: A62B 17/00

Značky: podmienok, úpravu, ochranných, odevov, mikroklimatických, zariadenie

Text:

...úpravu mikroklimatickýoh podmienok ochranných odevov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že že na zdroj chladiaceho média je pripojený bezpečnoetný ventil, na výstup ktorého je napojený rozdeľovač, 2 ktorého vychadza najmenej jedna hadička, ústie ktorej je vybavené dýzou.Zariadenie podľa technického riešenia dosahuje vyššiu účinnosť tým, že sa využíva efekt expanzia chladiacaho média za dýzou a že prúd chladiaceho...

Uspořádání detekčního systému pro osobní dozimetr dceřiných produktů radonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270295

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dohnal Jan, Zadražil Milan

MPK: G01T 1/02, A62B 18/08

Značky: detekčního, systému, osobní, dozimetr, uspořádání, dceřiných, produktů, radonu

Text:

...produktů radonu oodle vvnálezu je jednoduché konstrukce. která má ze následok nízkou ooruchovoet. He součástí osobníhe svítidla. jehož hmotnost a rozměry zvětšuje jen minimálně. Soudržný celek je snadno rozebíratelný. avšak demontáž systému nepovolannn nsnhou s úmvelná vvřszení dozimetru z činnosti jsou zneenedněnv. uspořádání je konstruováne tak. že je odolné proti mechanickým vlivům a zabraňuje vniknutí stékající vodv, hláte a kalu do...

Hutnický klobouk

Načítavanie...

Číslo patentu: 269722

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vyskočil Petr, Kanderál František, Hruška Jan

MPK: A62B 17/00, A42B 1/18

Značky: klobouk, hutnický

Text:

...spojené. Podstata vynálezu epočívá v tom, že seetává z výztuhy úhelníkového charakteru. Jedno rameno výztuhy je připevněno ke dnu štumpy. Druhé rameno výztuhy je připevněno k oohrannému prostředku přes ohnivzdornou příložku a krempu ätumpy. Ochranný proetředek sestává z nosného prvku a na něm připevněná eííky po obvode zpevněné lemem.Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že lze tento hutnický klobouk používat najednou tak, že je ohráněna...

Nosná kostra přizpůsobená k nošení dýchacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266362

Dátum: 13.12.1989

Autori: Schwanicke Erhard, Korn Endrik, Baumann Dieter, Krüger Claus

MPK: A62B 9/04

Značky: kostra, přístrojů, přizpůsobená, dýchacích, nosná, nošení

Text:

...VIS CITHDCZMTECJIIWICI FťJVIKľJIľWTJ Jwliľľťĺllšltltľlĺłl HJHOMMHl/ľíl .11 11/052112 TMiJCJľVDĽNIIH VWUKF-HJITVVÄBM.U írłľlllłM FWĽNIJUUICMM .Yllťlllnillh VJMISIHT Míitltlłőľľl) HIUTJIIINH IJMWITWDPIJ IEKJIEIIIYXRŘ |I| włäłlhYKTłĺllľl ľlF-ľrĺľłłťllllrłlľl OJWIEIKU l( FHIICJÍÍWI-CHEJMN kílpKñlťľyq KWÚHOII ľůľVlln (ŠTLIJIIÍ) lžlfĺlłłiHťůlkłďhłM ľTfJIMóJIMZJHTII LMÉHTF 7 rlI(|.íf 1./IVl Hrrwuąuąwwaa K JIVIIIVIM.npnxužut-suueň dianí-JEJ urslcTp...

Zařízení k ovládání křídel protipožárních dveří v kabelových kanálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262326

Dátum: 14.03.1989

Autor: Žežulka Jaroslav

MPK: A62B 3/00

Značky: křídel, kabelových, zařízení, protipožárních, dveří, ovládání, kanálech

Text:

...v horní části křídel protipožárních dveřia dále lankem z nízkotavitelného materiálu, které je jedním koncem připevněno ke kotevním držákům umístěným na stěně kanálu a druhým koncem je navázáno k tažné pružině, přičemž hâčky jsou zaklesnuty za lanko, které je provlečeno dvojicemi průvlačných vodítek připevněných ke stěně kanálu. Lanko je přitom připevněno ke koncovému spínači zařízení a/nebo akustické signalizace.ovládání protipožárních...

Dýchací filtr s magnetickou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257816

Dátum: 15.06.1988

Autori: Banár František, Skladaný František

MPK: A62B 18/02

Značky: vložkou, filtr, magnetickou, dýchací

Text:

...dolpňkový porézny materiál.Výhodou dýchacieho filtru s magnetickou vložkou je menší odpor pri vdychoýani, dokonalé čistenie, jednoduché ošetrenie a obsluha.Dýchací filter podľa vynálezu je vhodný na ochranu zdravia pracovníkov, pracujúcich dlhodobo v prostredí znečistenom ocelovým prachom suchým (zlievárne, prach z brúsenia odliatkov a pod).Dýchací filter podľa vynálezu je zobrazený na priloženom obrázku.Kovové oceIověsitko l z magnetický...

Zařízení pro ovětrávání vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246749

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krúpa Ví?azoslav, Sekula Félix

MPK: A62B 17/00

Značky: chladicího, vnitřního, osobního, ovětrávání, zařízení, prostoru, prostředků

Text:

...vnitřního prostoru osobního chladicího prostředku pomocí ejektoru podle vynálezu má přednost v tom,že zvyšuje účinnost a provozní spolehlivost chladicího prostředků při současném snížení jeho složitosti i hmotnosti. Ejektor spolu s ostatním zařízením je jednoduchý, vý 4robně nenáročný, provozně spolehlivý a nevyžaduje údržbu během provozu. Z fyziologicko-hygienického hlediska pak zajišťuje zdržování zdravotné nezávadného ovzduší ve...

Bezpečnostní spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253361

Dátum: 12.11.1987

Autor: Špalek Petr

MPK: A62B 35/00

Značky: bezpečnostní, spona

Text:

...manípulaco se sponou se provádí jednou rukou a druhá ruka je volná pro provizorní jištění pracovníkar Dále se zvyšuje akční ŕádiuaĺmontéra při stejné (dané) déloe jístícího lane - není třeba lanem opásat konstrukcí. Rovněž se rozšířují možností použití jisticího lana í na případy, kdy ho nebylo možno použít samostatné, jako například u noaníků velkých rozměrů, kdy délka lana nestačí na opáeání, jíštění nad hlavou montéra- 2 253 301 Jedinou...

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237089

Dátum: 01.10.1987

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: A62B 18/00

Značky: hledí, přilba, ochranná, vzduchovou, clonou, výřezů

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná přilba se vzduchovou clonou ve výřezu hledí složí k ochraně očí a obličeje pracovníků provádějících stříkání nátěrových hmot v elektrostatickém poli pomocí ručních pistolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnější straně přední části přilby je podél horního okraje výřezu hledí přichycena rozvodná komora vzduchu s výstupní štěrbinou vyusťující proti usměrňovacímu kanálu přichycenému pod spodní hranou výřezu hledí. Vytvořená...

Dechový posilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240205

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kwiatkowski Helmut

MPK: A62B 18/08

Značky: dechový, posilovač

Text:

...čelní víko k relativně 11 epohyblivému bodu na trupu. Celek je vložen mezi filtra masku. . iDechový posilovač poháněný pohybeni dolní, nebo horní končatiny, vytvoří pretlak v masce, proplachuje škodlivý prostor ochranné masky a Limožňuje použít přebyiku vzduchu, v případě nošení ochranného oděvu,k jeho ventilaci. Tím se podstatné zlepšuje snesitelnost nošení ochranné masky a u 4možňuje se závádět ťičinnější filtry s většina odporem., v Na...

Ochranná kukla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240102

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hell Jioí

MPK: A62B 17/04

Značky: ochranná, kukla

Text:

...řešení ventilačního ventilku a na obr. 7 je příklad utěsnění sací .hadi-čky.Ochranná kukla 1 (obr. 1 je na horní obličejové části opatřena těsnicí obr-ouěk-ou 2,kterou se přiřpojí na těleso filtru T. Zorný štítek 4 je sklopný a ve zvednuté poloze jeutěsněn vlastním těsnicím okrajom 5. Přechpod z pochodové polohy do polhorovostni se provede zvednutím zorného štít-ku 4 a jeho zajištěním v horní poloz-e.Ochranná kukla 1 přechází do dvojitého...

Respirační rouška

Načítavanie...

Číslo patentu: 250954

Dátum: 14.05.1987

Autori: Doležal František, Karpíšek Lubomír, Anděl Petr, Anděl Alois

MPK: A62B 18/02

Značky: respirační, rouška

Text:

...se nastaví správné délka upínacích pásek, utěsní partie kolem kořene nosu zašitou tvarovaci kovovou výztuhou a přitlačí prsty místo vertikálního skladu. Tím se na různé tvary nosů dotěsni příléhavost tak, že utěsni netěsnosti reliefu a případné možné podsávání. Respiračni rouška celou svou plochou filtruje okolní znečištěný vzduch.Respirační rouška podle vynálezu má minimálni vdechovaci a vydechovaci odpor pro použivatele, docilený poměrně...

Vodná akrylátová disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249307

Dátum: 12.03.1987

Autori: Prudilová Marcela, Formánek Leopold, Kučera František, Kühnel Vlastislav

MPK: C09D 5/10, A62B 7/10

Značky: disperze, vodná, akrylátová

Text:

...ll práškového hliníku, 8 akrylatového elektro lytu - kyseliny akrylové a její sodné nebo amonné soli, 0,1 sulfonovaného butylesterukyseliny olejové, 16 akrylátového pojiva a 65 vody. Pro snížení pěnivosti může disperze obsahovat 0,1 až 0,7 silikonového odpěňovače. Je-li akrylátovým elektrolytem roztok kyseliny akrylové a její sodné soli, pak jeho pH je v rozmezí 5,5 až 7,5, je-li akrylátovým elektrolytem kyselina akrylová a její amonná...

Spouštěcí brzda, zejména pro závěsné sedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234419

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vlasák Václav, Skružný Zdeněk, Šichta Karel, Šimon Jaroslav

MPK: A62B 1/14

Značky: závesné, brzda, sedačky, spouštěcí, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Spouštěcí brzda je určena zejména pro bezpečné spouštění a vytahování pracovních závěsných sedaček pro práce ve výškách. Spouštěcí brzda je upevněna na závěsu závěsné sedačky a sestává z pouzder s drážkami, v nichž jsou suvně namontována brzdicí kolečka. Pouzdra jsou spojena rozpěrkou, ke které je připojeno táhlo. K táhlu je výkyvně připojeno prodloužené rameno opatřené na jednom konci drážkou a na druhém konci protizávažím, a ovládací páka.

Reliéf respirátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237605

Dátum: 16.02.1987

Autor: Maršák Jiří

MPK: A62B 9/00

Značky: respirátorů, reliéf

Zhrnutie / Anotácia:

Reliéf pro respirátory umožňuje využití dostupných filtračních materiálů. Vzhledem k nízké hmotnosti a pevnému usazení v obličeji omezuje dráždění pokožky. Vzhledem k pružnému těsnění vylučuje otlaky a dobře těsní, čímž zvyšuje ochranyschopnost respirátoru. Reliéf respirátoru k ochraně dýchadel před nadměrnou prašností sestává ze dvou samostatných částí - pružné části, přiléhající na obličej použivatele a pevného tvarovaného rámu s upínacími...

Ústenka dýchacieho prístroja pre prácu v pretlakovm prostredí s jednosmerným výronom plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234980

Dátum: 15.01.1987

Autor: Getler Ján

MPK: A62B 9/00

Značky: dýchacieho, výronom, prostředí, pretlakovm, plynů, jednosmerným, prístroja, prácu, ústenka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ústenky dýchacieho prístroja pre prácu v pretlakovom prostredí s jednosmerným výronom plynu. Vynález rieši ochranu pracovníkov pracujúcich v nezdravých pretlakových prostrediach. Mechanický kryt (10) ústenky má vytvorené uzavreté čelo (11), uzavretý obvodový pás (12) a maticu (13), pričom medzi maticou (13) a obvodovým pásom (12) sú vytvorené prerušované vydychovacie otvory (20) usmernené v protismere výdychu membránového...