A61M 5/315

Zariadenie na automatické vstrekovanie dávok liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20599

Dátum: 06.09.2012

Autori: Driver Philip Jerome, Edhouse Mark Jeffrey, Lewis Scott Alexander, Moseley Guy Conwyn Julian

MPK: A61M 5/00, A61M 5/31, A61M 5/20...

Značky: vstrekovanie, dávok, automatické, liečivá, zariadenie

Text:

...tyče dopredu a to spôsobuje kĺzanie prvej striekačky a vysunutie ihly a potom riadené kĺzanie plunžra na podávanie dávky liečiva. Sú prítomné ručné natahovacie prostriedky a prostriedky pre opätovné spustenie pružinových prostriedkov pohonu.0006 Tyč plunžra má ozubený profil, na ktorom sa zachytáva západka prostriedkov pohonu a striekačka je zapuzdrená v priechodke, schopnej obmedzeného pohybu v rúrkovom puzdre a vybavenej ďalšou...

Dvojkomorová dopredu naplniteľná injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20142

Dátum: 16.11.2011

Autori: Hiraoka Shogo, Maesaka Tadayoshi, Takeshima Yasuhiko, Shimazaki Seiji, Kakiuchi Makoto

MPK: A61M 5/315

Značky: injekčná, striekačka, dopredu, naplniteľná, dvojkomorová

Text:

...rekonštituovaný sublimačným sušením(mrazom) roztoku V injekčnej striekačke a je potom hermeticky uzavretý gumovým uzáverom a tekutina vhodná na injekčné vstrekovanie je hermeticky uzavretá V inej oddelenej komore V injekčnej striekačke.0009 V opísanej dvojkomorovej dopredu naplniteľnej injekčnej striekačke musí byť na náležité premiešanie rozpúšťadla a prípravku umiestnený stredný uzáver v obtokovom úseku, dokiaľ všetko rozpúšťadlo zo zadnej...

Ochranná objímka injekčnej striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15249

Dátum: 02.11.2010

Autor: Beebe Scott

MPK: A61M 5/315

Značky: striekačky, ochranná, injekčnej, objímka

Text:

...zostavou a druhú chlopňu, ktorá je zadržiavaná pri vzdialenom konci injekčnej striekačky.Prvá chlopňa môže byť v zábere s vybratím v pieste alebo byť viazaná alebo inak ñxovaná k piestovej zostave. Druhá chlopňa môže byť zadržiavaná pri druhom konci injekčnej striekačky pomocou doštičky alebo môže byť tiež viazaná alebo ñxovaná k druhému koncu injekčnej striekačky. Objímka sa roztahuje a skladá. ako sa piestová zostava pohybuje v oboch...

Zariadenie na aplikáciu fibrínového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16017

Dátum: 26.03.2010

Autor: Manzano Riera Jorge Maria

MPK: A61B 17/00, A61M 5/315, A61M 5/19...

Značky: fibrínového, aplikáciu, lepidla, zariadenie

Text:

...Nosič striekačiek a spojovací člen plunžrov sú spojené dohromady,pričom uvedený nosič striekačiek obsahuje priechod na zavedenie spojovacieho člena plunžrov,pričom uvedený priechod je umiestnený v priestore deñnovanom medzi valcovými puzdrami V nosiči striekačiek, pričom uvedený spojovací člen plunžrov má zónu s takou zodpovedajúcougeometriou, aby sa mohol vnútri priechodu kĺzne pohybovať.0010 V priečnom priereze má priechod maximálnu...

Zariadenie na aplikáciu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11064

Dátum: 17.04.2009

Autori: Gray Geoffrey Philip, Harms Michael, Howarth James Robert, Beckett Trevor John, Cross John David, Raab Steffen, Webber Dominic George

MPK: A61M 5/315, A61M 5/24

Značky: liekov, zariadenie, aplikáciu

Text:

...injekčné zariadenie, obsahujúce puzdro a prostriedok na upevnenie patróny s tekutinou, ktoré obsahuje piest vo vnútri puzdra. V puzdre je pohyblivo usporiadaná vodiaca skrutka a prostriedok na nastavenie dávky, určený prevoľbu množstva tekutiny, ktorá. sa má zariadením aplikovať. Toto zariadenie prináša riešenievýmeny patróny a nového nastavenia dávkovacieho mechanizmu tohto opätovne použiteľného injekčného zariadenia. Nová patróna sa vloží do...

Zlepšený piest bubnového typu na použitie s bezpečnostnou injekčnou striekačkou so zaťahovateľnou ihlou a injekčná striekačka využívajúca tento piest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7552

Dátum: 18.03.2008

Autor: Liu

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32, A61M 5/315...

Značky: bubnového, injekčnou, využívajúca, injekčná, bezpečnostnou, použitie, striekačka, zaťahovateľnou, ihlou, striekačkou, zlepšený, piest

Text:

...ihly a nosný prvok, predná časť bubna je vybavená tesniacou gumenou podložkou, pričom v stene prednej časti tohto bubna je štrbinový otvor, V štrbinovom otvore je nosný prvok, jeden koniec tohto nosného prvku je pripojený na prednú stenu tohto štrbinového otvoru počas montáže sa tento nosný prvok vychýli laterálne smerom kvnútru bubna vratným spôsobom, aby pôsobil ako opora pre spúšťač zaťahovania ihly tento spúšťač zaťahovania ihly...

Mechanizmus ukazovateľa dávky pre zariadenie na dodávku liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6296

Dátum: 14.09.2005

Autor: Saiki Masaru

MPK: A61M 5/315

Značky: zariadenie, ukazovateľa, mechanizmus, liečiv, dávky, dodávku

Text:

...podľa vynálezu.Ďalším aspektom tohto vynálezu je spôsob zostavovania zariadenia na dodávanie liečivapodľa vynálezu zahŕňajúci stupeň zmontovania mechanizmu podľa vynálezu s ktorýmikoľvekkomponentmi s cieľom zostaviť zariadenie na dodávanie liečiva.Výrazy, ktoré sú použite s cieľom definovať tento vynález sú v súlade so všeobecnými znalosťarni odborníka V danom odbore. Okrem toho nasledujúce odbomé termíny majú ďalejVýraz zariadenie...

Mechanizmus ukazovateľa dávky pre zariadenie na dodávku liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4475

Dátum: 14.09.2005

Autor: Saiki Masaru

MPK: A61M 5/315

Značky: liečiv, zariadenie, dodávku, ukazovateľa, mechanizmus, dávky

Text:

...zmontovania mechanizmu podľa vynálezu s niektorým z ďalších komponentovs cieľom zhotoviť zariadenie na dodávku liečiva podľa druhého predmetu vynálezu.Výrazy, ktoré sú použité s cieľom definovať tento vynález sú v súlade so všeobecnými znalosťarni odbomíka v danom odbore. Okrem toho nasledujúce odbome termíny majú ďalejVýraz zariadenie na dodávku liečiva podľa tohto vynálezu bude výhodne znamenat viacdávkové, jednoúčelové, prenosné, rukou...

Vložky prietokových dráh pre automatické injektory suchý/mokrý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14031

Dátum: 21.10.2004

Autori: Wilmot John, Griffiths Steven, Hill Robert

MPK: A61M 5/20, A61M 5/31, A61M 5/28...

Značky: prietokových, vložky, automatické, dráh, injektory

Text:

...prvé oddelenie. Stieracia časť je usporiadané na smerovanie častíc suchého medikamentu zachytených vnútornými stenami komory na medikament radiálne dovnútra, keď sa tesniaca štruktúra pohybuje cez prvé oddelenie. Tesniaca štruktúra sa uvedie do zmiešavacieho stavu ako dôsledok aktivácie zariadenia. Automatické injekčné zariadenie tiež zahŕňa ihlovú zostavu a aktivačnú zostavu. Ihlová zostava vydáva porcie zmiešaného medikamentu z komory na...

Ihlové zostavy pre mokré/suché automatické injektory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21025

Dátum: 21.10.2004

Autori: Griffiths Steven, Hill Robert, Wilmot John

MPK: A61M 5/31, A61M 5/20, A61M 5/28...

Značky: automatické, zostavy, ihlové, injektory

Text:

...bude uložené liečivo v tuhom stave, ktoré nebudevyžadovat manuálne predbežné premiešanie uživateľom.0005 Us 4,394,863 sa týka automatického injektora s vložkou, v ktorej sú samostatné postupne vstrekovateľné liečivá. Tento automatický injektor obsahuje pozdĺžne puzdro,majúce predný koniec, napnutú pružinu, usporiadanú na zadnom konci puzdra tak, že bude uvoľnená na základe vopred stanoveného manuálneho ovládacieho postupu, a vstrekovaciu...

Zariadenie na dávkovanie liečiv s pevne stanovenou dávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2339

Dátum: 15.10.2004

Autori: Burroughs Andrew Christopher, Barron Traci Jo, Hixson David William

MPK: A61M 5/315

Značky: liečiv, zariadenie, pevně, dávkou, stanovenou, dávkovanie

Text:

...dávky zahŕňa nulovaci segment,segment zapojovania matice a segment otáčania matice, spojené do postupnosti, pričom injekčná sekcia spája segment otáčania matice s nulovacím segmentom. spolupracujúce prvky matice a ovládača sú odpojené v dobe, keď sa ovládač nachádza v nulovacom segmente a spolupracujúce prvky matice a ovládača sa zapojujú v dobe, keď je ovládač posúvaný cez segment zapojovania matice medzi nulovacím segmentom a segmentom...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1252

Dátum: 28.07.2004

Autori: Gabriel Jochen, Keitel Joachim

MPK: A61M 5/315

Značky: zariadenie, injekčné

Text:

...členu voľne posuwiý, obr. 19 pozdĺžny rez unášačom na obr. 18, videné pozdĺž čiary XIX-XIX na obr. 20, obr. 20 rez, videné pozdĺž čiary XX-XX na obr. 18, obr. 21 rez vodiacim členom, ktorý slúži na axiálne vedenie piestovej tyče V puzdre, videné pozdĺž čiary moon na obr. 22, obr. 22 pohľad na vodiaci člen na obr. 21 , videné v smere šípky XXH na obr. 21, obr. 23 schematický pozdĺžny rez injekčným zariadením v namontovanom stave a...

Hnací mechanizmus na zariadenie na podanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5336

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David, Perkins Robert, Vaesey Robert

MPK: A61M 5/315

Značky: podanie, liečivá, zariadenie, mechanizmus, hnací

Text:

...sú dávkovacia nastavovacia objimka ahnacia objímka rozpojené, je umožnené otáčanie dávkovacej nastavovacej objímky vzhľadom na vnútorný kryt, zatiaľ čo nie je umožnené otáčanie hnacej objímky vzhľadom na vnútorný kryt,čím je umožnený axiálny pohyb hnacej objímky.0010 Vo výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedený hnací mechanizmus ďalej obsahuje piestnu tyč upravenú tak, aby pracovala cez kryt aprenášala uvedenú silu v...

Injektor perového typu s objímkou na nastavenie dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4684

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David Aubrey, Perkins Robert, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/315

Značky: objímkou, dávky, injektor, nastavenie, perového

Text:

...Prvý závit piestovej tyčky je výhodne umiestnený proti druhému závitu piestovej tyčky.Druhý koniec spojky je výhodne vybavený skupinou unášacích zubov upravenýchpre záber s druhým koncom objímky na nastavovanie dávky.Injektor perového typu ďalej výhodne obsahuje klikací prostriedok, umiestnený medzi spojkovýmí prostriedkami a drážkovými prostriedkami, poskytnutými na plášti.Klikací prostriedok výhodnejšie obsahuje objímku, poskytnutú...

Hnací mechanizmus vhodný na použitie v zariadení na podávanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4398

Dátum: 03.03.2004

Autori: Langley Christopher Nigel, Wimpenny Steven, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/315, A61M 5/24, A61M 5/32...

Značky: zariadení, podávanie, použitie, vhodný, liečivá, hnací, mechanizmus

Text:

...je usporiadané na uvoľnenie nastavenej dávky liečivého produktu, výhodne niekoľkých nastavených dávok, napr. inzulínu, rastových honnónov, heparínov s nízkomolekulámou hmotnosťou a ich analógov a/alebo derivátov, a pod Uvedené zariadenie môže mať ľubovoľný tvar, napr. môže byť kompaktné alebo perového typu. Uvoľnenie dávky sa môže uskutočniť prostredníctvom mechanického (opticky manuálneho) alebo elektrického hnacieho mechanizmu alebo...

Hnací mechanizmus pre zariadenie na podávanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3821

Dátum: 03.03.2004

Autori: Perkins Robert, Veasey Robert Frederick, Plumptre David

MPK: A61M 5/315

Značky: zariadenie, hnací, liečivá, podávanie, mechanizmus

Text:

...na podanie liečiva. 0010 V inom výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedená dávkovacia nastavovacia objímka ďalej obsahuje skmtkovitý závit, ktorý má vedenie rovnaké, ako je vedenie skrutkovitého závitu uvedenej hnacej objímky.0011 V špecifickejšom vyhotovení vynálezu hnací mechanizmus ďalej obsahuje maticu,ktorá je otočná vzhľadom na hnaciu objímku a axiálne premiestniteľná avšak neotočnâ vzhľadom na kryt.0012...

Injektor v podobe pera s objímkou na navolenie dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9201

Dátum: 03.03.2004

Autori: Veasey Robert Frederick, Perkins Robert, Plumptre David Aubrey

MPK: A61M 5/315

Značky: dávky, objímkou, navolenie, injektor, podobě

Text:

...pričom voľný koniec ramienka má ozubený člen a na druhom konci vybavenú skupinu obvodovo smerovaných pilovitých zubov, Lrspôsobených na záber so zodpovedajúcou skupinou obvodovo umiestnených pilovitých zubov vybavených na spojko vých prostriedkoch.Klikací prostriedok alternatívne obsahuje objímku vybavenú na prvom konci najmenej jedným skrutkovito sa rozprestierąjúciiii ramicnkom a najmenej jedným pružinovým členom, pričom voľný koniec...

Zlepšený tužkový injektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8096

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wimpenny Steven, Veasey Robert Frederick, Langley Christopher Nigel

MPK: A61M 5/24, A61M 5/31, A61M 5/315...

Značky: zlepšený, tužkový, injektor

Text:

...osadením, pričom prvá sekcia je pevne spojená s vnútorným povrchom prvej časti objímky s dávkovacou stupnicou drážkovým spojom, a druhá sekcia má rovnakývonkaj ší priemer ako kryt.Druhá všeobecne valcová časť alternatívne obsahuje prvú valcovú sekciu a druhú valcovú sekciu spojené radiálnou prirubou vybiehajúcou z časti druhej sekcie, pričom prvá sekcia je pevne spojená s vnútorným povrchom prvej časti objímky s dávkovacou...

Zlepšenia týkajúce sa hnacích mechanizmov vhodných na použitie v zariadeniach na podávanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19515

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wimpenny Steven, Langley Christopher Nigel, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/315, A61M 5/32, A61M 5/24...

Značky: použitie, týkajúce, vhodných, hnacích, podávanie, zariadeniach, liečivá, mechanizmov, zlepšenia

Text:

...naa) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom vyvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka zo záberu, umožní sa otáčanie uvedenej nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciu objímku ab) v prípade, že sa uvedeným spojovacím prostriedkom uvedú nastavovacia objímka a hnacia objímka do záberu, zamedzí sa otáčaniu nastavovacej objímky vzhľadom na uvedenú hnaciuobjímku, vyznačujúci sa tým, že maticaje usporiadaná medzi hnacou...

Vopred naplnená injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3905

Dátum: 19.11.2003

Autori: Vetter Udo, Alberstetter Jochen, Glocker Joachim

MPK: A61M 5/28, A61M 5/315

Značky: vopred, injekčná, striekačka, naplnená

Text:

...a na vyklenutie membrány. Akonáhle sa táto natrhne, môže sa otočný pohyb piestnice zastaviť. Tá sa teraz môže skôr zaťažiť silou pôsobiacou ve smere piestnice, aby sa piest striekačky premiestil voi vnútri valca striekačky. Keby vonkajší závit piestnice bol ešte V zábere s vnútorným závitom závitoveho puzdra, mohlo by sa toto puzdro silou pôsobiacou V smere piestnice vytlačiť z opory pre prsty. Tým, že opora pre prsty teda nie je pevne...

Zariadenie na vstrekovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4811

Dátum: 09.01.2003

Autori: Azizi Mayer, Woolston Robert

MPK: A61M 5/145, A61M 5/315, A61M 5/20...

Značky: zariadenie, vstrekovanie, liečivá

Text:

...vysielač alebo syntetizátor reči.V zariadení na vstrekovanie liečiva je medzi piestom 10 a jednotkou 12 ihly umiestnený zásobník 14 liečiva, ktorý je výhodne vymeniteľný. Zásobník 14 liečiva obsahuje uzáver usporiadaný na prvom konci a prispôsobený tak, aby sa prepichol jednotkou 12 ihly, a pohyblivý piest (nie je zobrazený) umiestnený V blízkosti druhého konca zásobníka 14 liečivaa prispôsobený tak, aby bol poháňaný pohybom piesta 10 smerom...

Dávkovač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1213

Dátum: 07.08.1996

Autori: Chybík Jiří, Čech Julius, Holý Václav

MPK: A61M 5/315

Značky: tekutin, dávkovač

Text:

...znázorňuje dávkovač V pozdĺžnom reze v axonometrickom uskutočnení, obr. 2 je rez dávkovaća v úseku obvodového pera so zapadnutým výstupkom do polodrážky a obr. 3 je rez valcom v úseku tlačného elementu, kde vodiaci kolík jePríklady uskutočnenia technického riešeniaDávkovač podľa obr. 1 pozostáva z valca 1, V ktorom je uložený piest g. Na vnútornej strane piesta g je závit, do ktorého zasahuje závitovou časťou tlaćný element Q, ktorý je dutý a...

Jednorazová plastová injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278138

Dátum: 07.02.1996

Autori: Adorján András, Dávid Csaba

MPK: A61M 5/315, A61M 5/28

Značky: injekčná, plastová, striekačka, jednorázová

Zhrnutie / Anotácia:

Striekačka pozostáva zo štyroch základných častí, dutého rotačného valca (1), piesta (2), piestnice (3) a uzatváracieho klobúčika (4). Dutý rotačný valec (1) má na jednej strane dno, z ktorého zvonka vystupuje kužeľový nadstavec (11) na nasadenie injekčnej ihly a na druhej strane je uzavretý uzatváracím klobúčikom (4) s dvoma valcovitými stenami (42, 43) usporiadanými sústredne s osou dutého rotačného valca (1), pričom vonkajšia valcovitá stena...

Pomocné otváracie zariadenie na ampuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 277749

Dátum: 11.06.1991

Autori: Wieland Gerhard, Gernand Wolfgang, Simgen Helmut, Steckenreuter Klaus

MPK: A61M 5/315, B65D 51/22

Značky: zariadenie, pomocné, ampuly, otváracie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ampuly uzatvorené membránami z plastickej hmoty je vo forme lievikovite vytvoreného puzdra (3), ktoré obsahuje membránu (4) zvarenú s membránou (1) z plastickej hmoty. Zariadenie zaručuje bezpečné otvorenie ampuly a rýchle, úplné a bezstratové premiestnenie obsahu ampuly do odmernej banky alebo kadičky.

Zařízení pro zajištění injekční stříkačky na spojovacím tělese

Načítavanie...

Číslo patentu: 270228

Dátum: 13.06.1990

Autori: Coccia Mario, Valentini Luigi

MPK: A61M 5/315

Značky: injekční, spojovacím, zajištění, tělese, stříkačky, zařízení

Text:

...telesa i je válcová stěna Q, jejíž jeden neznázorněný konec navazuje na spojovací prostředky pro připojení k lahvíčce a druhý konec, který je na obr. 1 zobrazen, je jednakopatřen manipulačním rozšířemim ll s podélným drážkováním pro usnadnění a jednak je opatŕen sedlem lg pro uložení volného konce Q injekční stříkačky 4, jejíž injekční jehla 5prochází otvorem, vytvořeným uprostřed sedla gg.Ve znázorněném příkladném provedení tvoří...

Zařízení pro připojení trubičky k jednotce, upravené pro spojení injekční stříkačky s lahvičkou s lékem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265244

Dátum: 13.10.1989

Autori: Coccia Mario, Valentini Luigi

MPK: A61M 5/315

Značky: injekční, jednotce, zařízení, stříkačky, lahvičkou, upravené, spojení, trubičky, připojení, lékem

Text:

...výstupku spojovací jednotky a zabírající se spojovacím zařízením, zabíraly do tohoto prstence vého vybrání a byly v něm uchyceny.Příklad provedení spojovacího zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na spojovací zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je ve zvětšeném múřítku podélný řez spojovacím zařízením.Spojovací zařízení podle vynálezu obsahuje tvarové těleso l, které je po obvodu omezeno...

Injekčná striekačka z plastickej hmoty s minimalizovaným mŕtvym priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229511

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stančíková Elena, Ďurec Pavel, Stančík Milan

MPK: A61M 5/315

Značky: priestorom, hmoty, striekačka, minimalizovaným, mŕtvym, injekčná, plastickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka injekčnej striekačky z plastickej hmoty a rieši odstránenie zbytkového - mŕtveho priestoru v pripojovacom kuželi valca. Podstata riešenia spočíva v tom, že kužeľ vo valci je pri základni opatrený jednou až šiestimi ploškami, pričom tieto plošky sú rovnobežné s myslenou osou upínacieho kužeľa. Vynález je možné využiť pri výrobe jednorázových injekčných striekačiek z plastických hmôt.