A61M 39/00

Zariadenie a spôsob na pripájanie krvnej pumpy bez zachytávania vzduchových bubliniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16851

Dátum: 30.03.2009

Autor: Duenas Figueroa Benjamin

MPK: A61M 39/00

Značky: zariadenie, krvnej, vzduchových, pumpy, pripájanie, zachytávania, spôsob, bubliniek

Text:

...zvonka tela pacienta. Výstupné a vstupné kanyIy 202, 204 vstupujú do pacienta otvormi 210, a vedú do príslušnej ľavej komory 208 a aorty 206.0008 Obr. 2 B je schematická ilustrácia zariadenia VAD 220 pripojeného mimotelovo k pacientovi ako RVAD. RVAD 220 je pripojené k výstupnej kanyle 222, ktorá je chirurgicky pripojená k pravej sieni 224. RVAD 220 je tiež pripojené k vstupnej kanyle 226, ktorá je chirurgicky pripojená k pulmonálnej...

Pripájací diel na spojenie so štardardným Luer lock pripojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7488

Dátum: 23.06.2008

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00, F16L 37/00

Značky: připojením, spojenie, štardardným, pripájací

Text:

...íntegrálna súčasť, dajú sa tieto komponenty nákladovo výhodne vyrábať,jednoduchšie montovať ako aj zjednodušene manipulovať.0016 Ďalej je výhodné ak pripájací diel je dielom dielca, ktorá je vytvorený ako vstrekovaný diel. V lekárskej, najmä infúznej technike, je ešte ktomu zhotovované množstvo komponentov vstrekovaním. Navyše tieto komponenty majú často Luer resp. Luer lock pripájacie diely. Pokiaľ sa tieto spolu s pripájacím dielom podľa...

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285886

Dátum: 14.09.2007

Autor: Grifols Lucas Victor

MPK: A61M 39/00, A61M 5/14, A61M 5/168...

Značky: výrobkov, prietoku, riadenie, zariadenie, liečivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie prietoku liečivých výrobkov zahrnuje dve alebo viac paralelne spojených rúrok (1, 2) so spoločným vstupom a spoločným výstupom na spojenie s prívodným potrubím látky, ktorá sa má použiť na infúziu, pričom každá z týchto rúrok (1, 2) je vybavená presným odmeriavacím prvkom (3, 4), z ktorých jeden odmeriavací prvok (4) má omnoho menší prietok než ostatné odmeriavacie prvky (3). S príslušnou rúrkou alebo rúrkami (1), v...

Zariadenie zberného vrecka obsahujúce hadicové spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7502

Dátum: 16.02.2007

Autori: Hansen Trygve Kalf, James Michael

MPK: A61F 5/44, A61M 39/00

Značky: hadicové, zariadenie, obsahujúce, vrecká, spojenie, zberného

Text:

...spojený s prvým rúrkovitým členom v dôsledku zapadnutia medzi vybraním(iami) a výčnelkom(ami).0018 V kombinácii so spojením medzi vybranimaamí) a výčnelkami, je poskytnuté spojenie, ktoré je ľahko zmontovatelné a oddeiitelné, jednoducho a lacno vyrobitelné a poskytuje riadne tesnenie. 0019 Aby sa dosiahlo ešte lepšie tesnenie, prvý rúrkovitý člen môže obsahovať strednú rozšírenú čast s priemerom (d 2), ktorý je väčší ako (dl), (d 3) a...

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu, spojovacia a ochranná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285476

Dátum: 18.01.2007

Autori: Danielson Bo, Persson Dick

MPK: A61M 39/02, A61M 1/00, A61M 39/00...

Značky: okruhu, pacienta, vonkajšie, oběhu, pripojenie, zariadenie, spojovacia, ochranná, krvného, jednotka, vonkajšiemu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu alebo k fluidnému zdroju na medicínske účely obsahuje základné telo (1, 41) s najmenej prvými otvormi (8, 8') obkolesenými prvými vodotesnými povrchmi (9, 9') a komunikujúce s vonkajšími párovými prostriedkami (2, 2', 42, 42'), ktoré sú schopné napojenia na krvný obeh, v ktorom v nepripojenej polohe prvý tesniaci povrch (9, 9') je prispôsobený tak, aby bol chránený...

Injekčné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5922

Dátum: 22.12.2006

Autori: Gyrn Steffen, Hördum Elo, Mejlhede Signe Thorning, Mogensen Lasse Wesseltoft

MPK: A61M 5/14, A61M 5/142, A61M 39/00...

Značky: injekčné, zariadenie

Text:

...plochú základnú dosku, pripevnenú k pokožke pacienta, 3- kanylovú časť obsahujúcu teleso s priechodným otvorom vybaveným kanylou siahajúcou za blizlcu stranu základnej dosky a- prostriedok na pripevňovanie základnej dosky k pokožke užívateľa, pričom dodávacia časť a injekčná časť sú spolu zmontované konektorom obsahujúcim trasu pre tekutinu, ktorá vedie tekutinu zo zásobníka do priechodného otvoru v kanylovej časti,pričom trasa pre...

Zariadenie s dvojsmerným ventilom na injekciu lieku a odber telesnej tekutiny bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4846

Dátum: 21.02.2006

Autor: Tsai Hsi-chin

MPK: A61M 39/02, A61M 39/00

Značky: dvojsmerným, použitia, lieku, ventilom, injekciu, telesnej, zariadenie, odber, tekutiny

Text:

...Hrdlo má hornú časť, na ktorej je vytvorená príruba, a uzatvára otvor krytu. Uvedených viacero otvorov je vytvorených na pružnej zátke. Kryt má konkávny vnútorný povrch výstupku. Po zatlačení piestu striekačky bez ihly roztok tečie cez viacero otvorov.Príruba a hrdlo sa môžu vrátit a uzavrieť otvor, pretože konkávna vnútorná plochavýstupku a hladký okraj príruby znižujú trenie.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne...

Zariadenie na vytváranie lekárskej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4897

Dátum: 27.09.2005

Autor: Wollmann Jan-christoph

MPK: A61K 9/12, A61M 39/00, A61J 1/00...

Značky: zariadenie, vytváranie, lekárskej

Text:

...Pri vytlačení kvapalného a/lebo plynného média z druhej injekčnej striekačky prechádza médium. miesidlom do druhej injekčnej striekačky, ktorá obsahuje plyn. Tým sa plynná fáza a kvapalná fáza pozdĺžskrutkovitého Hdešacieho prvku premiesi. Takým spôsobom môžebyť vytvorená terapeutická a/lebo diagnostická pena. U miesidla sa jedná o konštrukčný diel, ktorý môže byť vzhľadom k miešaciemu prvku vo forme špirály, umiestnenom v miesidle,...

Valčeková svorka na regulovanie prietokového množstva cez hadicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 270

Dátum: 08.01.2004

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00

Značky: regulovanie, hadicu, množstva, prietokového, svorka, valčeková

Text:

...na tento účel spočíva V tom, že spodná plocha nastavovacieho žliabku a bočná vodiaca plocha podľa tohto vynálezu prebiehajú navzájom rovnobežne.Vynález V ďalšom bližšie objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázomeného na priložených výkresoch. Tie znázorňujúObr. l prvý pozdĺžny rez príkladom uskutočnenia pozdĺž čiary D-D z obr. 2,Obr. 2 druhý pozdĺžny rez valčekovou svorkou pozdĺž čiary A-A z obr. l,Obr. 3 priečny rez pozdĺž čiary B-B z...

Spojka na hadičku na používanie v zdravotníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3941

Dátum: 26.11.2003

Autori: Hansen Trygve Kalf, Christensen Bjarne Lasse

MPK: A61F 5/44, A61M 39/00

Značky: hadičku, používanie, spojka, zdravotníctve

Text:

...Na opačnom konci samičej časti, tam, kde končí rúrková časť, je koncová hrana v tvare vlnovky, pokiaľ možno s aspoň dvoma jazykmi , ktoré sú rovnaké a súmeme rozložené po obvode. Koncová hrana v tvare vlny je zhodná s podobne tvarovanou objímkou, ktorá je na vonkajšej strane samčej časti av mieste vzdialenom zvyčajne lcm až 2 cm od blokovacích atesniacich prvkov samčej časti.0010 Keď sa potom samčia časť pootočí, bud jedným alebo druhým...

Prístroj na prepojenie vedenia kvapalín na lekárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 278707

Dátum: 08.12.1993

Autori: Magnusson Tore, Petersson Torgny, Danielson Bo, Orban Laszlo

MPK: A61M 39/00

Značky: lékařské, účely, prístroj, vedenia, prepojenie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj je tvorený krytom (1) a spojovacím členom (4), vložiteľným do krytu s vnútornými tesniacimi povrchmi (3) a vonkajšími tesniacimi povrchmi (6). Na ich ochranu je spojovací člen (4) vybavený ochranným krytom (7) s ochrannými povrchmi (71) pred svojím spojením s krytom (1). Pri spojení s krytom (1) potom dôjde k odhaleniu vonkajších spojovacích povrchov (6). Prístroj je vhodný najmä na napojenie krvného obehu chorého na vonkajší okruh,...