A61M 37/00

Zdravotnícka kanyla s výbrusom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6575

Dátum: 04.11.2013

Autori: Lehotský Zvonimír, Šorf Martin, Lindenau Lothar Josef

MPK: A61M 5/32, A61M 5/158, A61M 37/00...

Značky: zdravotnická, kanyla, výbrusom

Text:

...výbrusom a prudším predným hlavným uhlom al môže javiť ako bolestivejšia.Cieľom technického riešenia je definovať geometriu zdravotníckej kanyly, ktorá poskytuje výhody pri automatizovanej montáži a zároveň vhodnou kombináciou výbrusov zabezpečí zníženie vpichovej sily pri aplikácii (zníženie odporu pri vpichu) a tým zvýši komfort pacienta v porovnaní s troj- alebo inými viacvýbrusovými kanylami.Uvedený ciel sa dosiahne zdravotníckou kanylou...

Kanyla a kanylové zariadenie na implantáciu implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5914

Dátum: 04.11.2011

Autori: Kaufmann Michael, Müller Andreas, Spilgies Heiko, Vermeulen Nicoline, Winter Robert

MPK: A61M 31/00, A61M 37/00

Značky: zariadenie, kanylové, implantátů, kanyla, implantáciu

Text:

...v kanyle.Technické riešenie ďalej zalnnuje kanylové zariadenie s kanylou, ako bola táto opisaná vyššie, a držiak kanyly, ktorý je sílovým, tvarovým alebo materiálovým stykom spojený s kanylou.Prehľad obrázkov na výkresochV nasledujúcom sa výhodné príklady uskutočnenia daného technického riešenia bližšie objasňujú na zá klade pripojených obrázkov.Obr. l ukazuje schematické znázornenie pozdĺžneho rezu kanylou s držiakom kanylyobr. 2 ukazuje...

Použitie opioidových formulácií v dávkovači liečiv bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13409

Dátum: 29.08.2007

Autor: Woodward Jo

MPK: A61K 31/135, A61K 31/485, A61K 31/4468...

Značky: dávkovací, použitie, opioidových, liečiv, formulácií

Text:

...7(8)583-591). Jav prelomovej bolesti sa taktiež označuje ako epizódna bolesť.0011 V štúdiách na populáciách s rakovinou zažíva 50 až 90 pacientov s chronickou bolesťou ataky prelomovej bolesti, ktoré boli taktiež uvádzané upacientov s chronickou bolesťou nerakovinového pôvodu Iiečenou opioidmi (viď Portenoy a kol. (2006), The Journal of Pain, 7(8)583-591).0012 Preto i ked sa liečba bolesti, bez ohľadu na jej pôvod, silnými analgetikami ako...

Chirurgická kazeta na reguláciu vnútroočného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8878

Dátum: 30.08.2006

Autori: Thomas Roger, Reed Frederick, Huculak John, Hopkins Mark, Gao Shawn, Nazarifar Nader

MPK: A61M 37/00

Značky: chirurgická, vnútroočného, kazeta, tlaku, reguláciu

Text:

...puzdre zapećatenom v obale. Pružný vak je pripojený k dutine ľudského tela pomocou hadice (8) preohádxajúcej obalom cez tesnenie. Aby mohla byť biologická kvapalina dodávaná do dutiny pod nastaviteľným tlakom, je puzdro pripojené k gdroju so stlaćenýmvzduchom pomocou nastavíteľnâho ventílú a requlátora tlaku tak, aby tlak kvapaliny obsiahnutej v dutine zostal konštantnýnezavisle na prietoku výtokovou hadicou.0011 Z uvedeného dôvodu je...

Zariadenie a sada pre implantáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4522

Dátum: 28.04.2006

Autori: Bussmann Oliver, Dabdoub Nikola

MPK: A61M 37/00

Značky: zariadenie, implantáty

Text:

...priečneho otvoru. 0018 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu guľôčka natvarovaná na pružinu. 0019 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu pružina natvarovaná na uzáver.0020 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu puzdro pozostávať zo sterilizovateľnej umelej0021 Ďalej môže aretačný element zariadenia podľa vynálezu pozostávať zo sterilizovateľnej0022 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu pružina pozostávať z ušľachtilej...

Vynálezy kategórie «A61M 37/00» v ZSSR.

Jednorazová súčiastka obsahujúca prvok na prepichnutie pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6468

Dátum: 07.02.2006

Autori: Potter David Stuart, Potter Charles David, Paterson Graeme

MPK: A61M 37/00

Značky: prepichnutie, prvok, jednorázová, súčiastka, pokožky, obsahujúca

Text:

...keď nie nutne, bude tu pripravenáVyhadzovací kolik je nevrhnutý tak, aby tlačil injektát za koniec aktivizačného zariadenia až o (povedzme) 2,5 mm. Toznamená, že koniec vyhadzovacieho kolika (ktorý má správnerovnaký profil a priemer ako koniec skúšobného projektilu) môže tesne preniknúť až do pokožky aby zaistil, že injektát bol doKeď je aktivizačné zariadenie zaktivované, kladivko putuje pozdĺž vodiaceho zariadenia až kým sa nedotkne hlavy...

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Rossi Carole, Teillaud Eric, Millot Philippe, Esteve Daniel, Mikler Claude

MPK: F15C 5/00, A61M 37/00

Značky: lieku, zásobníka, ventil, napájacieho, aplikáciu, plnenie, aparátu, transdermálnu, miniatúrny

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Transkorneálny systém na kontrolované uvoľňovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284358

Dátum: 12.01.2005

Autori: Zierenberg Bernd, Eicher Joachim

MPK: A61M 37/00

Značky: liečivá, kontrolované, uvoľňovanie, transkorneálny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Transkorneálny systém (1) na kontrolované uvoľňovanie liečiv zahŕňa zásobník (2) účinnej látky, zariadenie s mikroostňami (8) s kapilárnymi otvormi (9) alebo s mikrobritmi (8a), ktoré majú dĺžku najmenej 10 um a sú spojené so zásobníkom účinnej látky prostredníctvom spojenia na rozvádzanie kvapaliny na aktívny transport účinnej látky zo zásobníka cez mikroostne alebo pozdĺž mikrobritov. Zariadením na aktívne uvoľňovanie účinnej látky je...

Spôsob poťahovania mikrovýčnelkov prepichujúcich kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2642

Dátum: 29.06.2004

Autori: Daddona Peter, Chan Keith, Donner John, Ayer Rupal

MPK: A61B 17/20, A61M 37/00

Značky: mikrovýčnelkov, kožu, spôsob, poťahovania, prepichujúcich

Text:

...keď uhýba a odolávaprepichnutiu, veľmi drobné prvky (napríklad. s dĺžkou. menšouako približne 0,5 mm) prepichujúce kožu často neprenikajú rovnomerne kožou a/alebo je z nich poťah látky, najmä tekutý poťah, zotretý pri preniknutí kožou. Ďalej, vďaka vlastnému hojivému procesu kože majú vpichy alebo zárezy urobené V koži tendenciu na to, že sa uzavrú po odstránení prepichujúcich prvkov zo stratum corneum. Elastická povaha kože teda pôsobí tak,...

Mikroskopické výstupky na prepichovanie kože s reguláciou hĺbky prepichnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3077

Dátum: 20.12.2002

Autori: Trautman Joseph, Cormier Michel

MPK: A61B 17/20, A61N 1/30, A61M 37/00...

Značky: prepichnutia, hĺbky, kôže, mikroskopické, výstupky, prepichovanie, reguláciou

Text:

...jamkovania kože môže byť zmenšená napnutím kože V čase prepichovania mikroskopickými výstupkami, viď napriklad patentový spis W 0 O 1/41863 (Trautman a další). Bohužiaľ ani napnutie kože celkom nekompenzuje vlastnosti jamkovania kože a výsledné čiastočne alebo premenlive prenikanie mikroskopických výstupkov. Napriek tomu, že jedným prípadným riešením je využitie dlhších mikroskopických výstupkov, tak v dôsledku vlastnej premenlivosti 2...

Prenosné zariadenie na aplikáciu plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3014

Dátum: 08.10.2001

Autori: Jurec Miroslav, Nemoga Karol, Klobučník Jozef, Kubančík Oto, Honeková Jarmila, Hreňovčíková Eva, Jeckel Anton, Stanka Ján

MPK: A61M 37/00

Značky: zariadenie, aplikáciu, plynného, prenosné, media

Text:

...zariadenie na aplikáciu plynného média je bližšie ozrejmené naobr. l -uschematicky znázorňuje zostavu zariadenia s vysokotlakovým zásobníkom a redukciou tlaku plynného médiaobr. 2 - znázorňuje konštrukčné usporiadanie telového aplikátoraobr. 3 - predstavuje zariadenie umiestnené v prenosnom ošetrovateľskom kufríkuobr. 4 - predstavuje pacientskú zostavu s nízkotlakovým zásobníkom plynného médiaPríklady uskutočnenia Príklad...

Náplasť ako transdermálny terapeutický systém, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280996

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hoffman Annegrete

MPK: A61M 37/00

Značky: spôsob, výroby, použitie, terapeuticky, systém, transdermálny, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť, pri ktorej dimenzovanie nastavenia zásoby účinnej látky v styku s matricou je zvolené tak, aby prinajmenšom v jednom smere bola vzdialenosť zásoby (23) od okraja matrice (22), ktorý je v styku s plochou uvoľňovania, väčšia ako cesta difúzie najmenej jednej účinnej látky zo zásoby (23) do matrice počas trvania aplikácie. Množstvo obsahu účinnej látky v okamihu aplikácie sa zvolilo tak, aby čas trvania uvoľňovania až do konečného...

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280247

Dátum: 08.10.1999

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Barth Peter, Müller Walter, Kindel Heinrich

MPK: A61M 37/00, A61J 1/00

Značky: balenie, materiálů, obvazového, stabilizovaného, plošné, primárne

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu oblasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzového materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opornou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná, pričom oporná fólia (7) je časťou...

Plochý terapeutický systém, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279947

Dátum: 11.06.1999

Autori: Kissel Thomas, Reinhardt Joerg, Wolter Karin, Hoffmann Hans-rainer, Herrmann Fritz, Simon Günther

MPK: A61M 37/00

Značky: spôsob, plochy, použitie, terapeuticky, výroby, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý terapeutický systém na podávanie účinných látok kožou so zásobníkom alebo zásobníkmi (5) účinnej látky a plochami (2, 8, 13) na odovzdávanie účinnej látky a s týmito v rovnakej úrovni ležiacimi plochami (1, 7, 12) samolepiacimi na kožu a usporiadanými na strane kože má plochy (1, 7, 12) samolepiace na kožu usporiadané bez prerušenia po celej ploche styku s kožou a pomocou úsekov odovzdávajúcich účinnú látku má vytvorené prerušenia alebo...

Spôsob výroby náplasti na riadené uvoľňovanie nitroglycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279297

Dátum: 09.09.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Meconi Reinhold, Jaeger Halvor, Klein Robert-peter

MPK: A61L 15/44, A61K 31/21, A61M 37/00...

Značky: riadené, uvoľňovanie, nitroglycerinu, výroby, náplastí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplasti sa uskutočňuje tak, že sa roztavené kontaktné adhezívum, obsahujúce nitroglycerín, ktorý sa má uvoľňovať, nanesie pri teplote 40 až 80 °C na zadnú vrstvu, napríklad polyesterový film, ktorý je na strane nanášania kremíkovaný a pohliníkovaný a potom sa nanesie materiál ochrannej vrstvy, napríklad pohliníkovaný polyesterový film.

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279112

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Horstmann Michael

MPK: A61L 15/44, A61M 37/00, A61K 9/70...

Značky: terapeutického, spôsob, transdermálneho, výroby, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému s tulobuterolom alebo jednou jeho farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, obsahujúci rubovú vrstvu v podstate neprepúšťajúcu účinnú látku a najmenej jednu vrstvu matrice obsahujúcu účinnú látku, ktorá obsahuje aspoň jeden blokový kopolymér styrén-1,3-dién-styrénu.

Zariadenie s odovzdávacou plochou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279081

Dátum: 03.06.1998

Autor: Herrmann Fritz

MPK: A61M 37/00, A61M 35/00

Značky: odovzdávacou, spôsob, plochou, výroby, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s odovzdávacou plochou, zaisťujúce riadenú, v priebehu času použitia klesajúcu rýchlosť odovzdávania účinných látok zo zásobníka obsahujúceho účinnú látku pevným, kvapalným alebo plynným akceptorom, pozostáva z prierezovej plochy zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80), ktorá je rovnobežná s odovzdávacou plochou (11, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91, 101, 111, 121) a je v aspoň jednom mieste zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)...

Injekčné zariadenie na podávanie implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280601

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lankinen Pekka, Allonen Hannu, Lehtinen Matti

MPK: A61M 36/12, A61M 37/00, A61M 31/00...

Značky: zariadenie, podávanie, implantátov, injekčné

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné zariadenie na jedno použitie na podávanie implantátov (50 alebo 51). Zahrnuje pretiahnutý zásobník (10), kanylu (11) a plunžer (20) usporiadaný pozdĺžne v zásobníku (10). Zásobník (10), plunžer (20) a kanyla (11) sú vyrobené z plastu a povrch (21) plunžera (20) a vnútorná strana (15) zásobníka (10) sú vybavené prvkami (22) na zatlačenie plunžera (20) do zásobníka (10) a zamedzenie jeho vytiahnutia zo zásobníka (10). K zásobníku (10)...

Nikotínový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277941

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Meconi Reinhold, Jaeger Halvor, Klein Robert-peter

MPK: A61M 35/00, A61L 15/44, A61K 9/70...

Značky: prostriedok, nikotínový

Zhrnutie / Anotácia:

Nikotínový prostriedok obsahuje zásobník (14) nikotínu na riadené uvoľňovanie nikotínu do kože (18), zadnú vrstvu (10), ktorá je nepriepustná pre nikotín a vrstvu (12) tavného kontaktného adhezíva s teplotou spracovania 40 až 80 st. C.

Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277842

Dátum: 16.12.1992

Autor: Hoffmann Annegrete

MPK: A61K 9/70, A61M 37/00

Značky: látok, aplikáciu, terapeuticky, účinných, výroby, použitie, spôsob, kožu, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, ďalej depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účinnú látku alebo kvapalný účinný prípravok, matricu, riadiacu distribúciu účinnej látky, a kontaktne lepiace fixačné zariadenie terapeutického systému na kožu, kde depot (14) účinnej látky obsahuje aspoň jednu pomocnú látku s ochrannou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošného materiálu a je zo všetkých strán obklopený matricou...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 277758

Dátum: 16.12.1992

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 37/00

Značky: transdermálny, terapeuticky, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém má zásobník účinnej látky, ktorý tvorí viackomorový systém, v ktorom sú usporiadané rozdeľovacie komory (14). Tieto rozdeľovacie komory (14) sú oddelené a obsahujú aspoň jednu účinnú látku, pričom medzi rubovou vrstvou (10) a fixačným zariadením je aspoň jedna samolepiaca vrstva (19).

Transdermálny systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279357

Dátum: 12.11.1991

Autor: Müller Walter

MPK: A61M 37/00

Značky: systém, použitie, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa transdermálny systém s účinnou látkou, na riadené, odstupňované podávanie účinných látok na kožu, pri ktorom permeabilita membrány (13, 23) na účinnú látku alebo účinné látky, ktoré sa majú uvoľňovať, je rovná nule alebo je väčšia ako nula a plocha membrány (13, 23) je menšia ako plocha uvoľňovania účinnej látky zo systému.

Spôsob výroby náplasti s účinnou látkou estrogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279514

Dátum: 15.10.1991

Autori: Meconi Reinhold, Wolff Hans Michael, Hoffmann Hans-rainer, Cordes Günter, Klein Robert-peter

MPK: A61K 9/70, A61L 15/44, A61L 15/16...

Značky: spôsob, estrogénom, náplastí, výroby, účinnou, látkou

Zhrnutie / Anotácia:

Lepiaca hmota na báze monomérov a/alebo kopolymérov sa homogenizuje s aspoň jedným derivátom kyseliny akrylovej alebo metakrylovej, pričom dopredu alebo súčasne pridávaná účinná látka estrogén alebo estrogény a ich farmaceuticky neškodné deriváty sa pridávajú samotné alebo v kombinácii gestagénov, pričom sa hmota nanáša na opäť oddeliteľnú ochrannú vrstvu alebo oddeliteľnú medzivrstvu a po odparení rozpúšťadla sa zakryje rubovou vrstvou...

Zapojení zařízení pro dávkování CO 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 269868

Dátum: 14.05.1990

Autori: Stein Karel, Oplt František

MPK: A61M 37/00

Značky: zařízení, zapojení, dávkování

Text:

...způsobu užití. Zvätäuje se terapeutickd iírs pouäití, zvysuje ee přesnost ddvkovdní,snižuje so na minimum možnost polkoaení tkdnü,výresnü se snižuje nůročnost ovládání. s tím i zvyšuje efektivnost s frekvence poulití.zapojení zařízení pro dívkovlníkyelíöníku uhliöitdho podle vyndlezu jo zndzorněno na připojeněm výkrese.Vstup kysliöníku uhliditdho jo přiveden přes první ventil g do tlskovd nádoby i a zároveň do tlekomäru l. Dále z tlakovł...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61M 37/00

Značky: nástavec, ovulační, zavádění, sondy

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...