A61M 37/00

Zdravotnícka kanyla s výbrusom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6575

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šorf Martin, Lindenau Lothar Josef, Lehotský Zvonimír

MPK: A61M 5/32, A61M 37/00, A61M 5/158...

Značky: kanyla, zdravotnická, výbrusom

Text:

...výbrusom a prudším predným hlavným uhlom al môže javiť ako bolestivejšia.Cieľom technického riešenia je definovať geometriu zdravotníckej kanyly, ktorá poskytuje výhody pri automatizovanej montáži a zároveň vhodnou kombináciou výbrusov zabezpečí zníženie vpichovej sily pri aplikácii (zníženie odporu pri vpichu) a tým zvýši komfort pacienta v porovnaní s troj- alebo inými viacvýbrusovými kanylami.Uvedený ciel sa dosiahne zdravotníckou kanylou...

Kanyla a kanylové zariadenie na implantáciu implantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5914

Dátum: 04.11.2011

Autori: Vermeulen Nicoline, Müller Andreas, Spilgies Heiko, Winter Robert, Kaufmann Michael

MPK: A61M 31/00, A61M 37/00

Značky: implantáciu, kanyla, implantátů, kanylové, zariadenie

Text:

...v kanyle.Technické riešenie ďalej zalnnuje kanylové zariadenie s kanylou, ako bola táto opisaná vyššie, a držiak kanyly, ktorý je sílovým, tvarovým alebo materiálovým stykom spojený s kanylou.Prehľad obrázkov na výkresochV nasledujúcom sa výhodné príklady uskutočnenia daného technického riešenia bližšie objasňujú na zá klade pripojených obrázkov.Obr. l ukazuje schematické znázornenie pozdĺžneho rezu kanylou s držiakom kanylyobr. 2 ukazuje...

Použitie opioidových formulácií v dávkovači liečiv bez ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13409

Dátum: 29.08.2007

Autor: Woodward Jo

MPK: A61K 31/485, A61K 31/135, A61K 31/4468...

Značky: použitie, opioidových, liečiv, dávkovací, formulácií

Text:

...7(8)583-591). Jav prelomovej bolesti sa taktiež označuje ako epizódna bolesť.0011 V štúdiách na populáciách s rakovinou zažíva 50 až 90 pacientov s chronickou bolesťou ataky prelomovej bolesti, ktoré boli taktiež uvádzané upacientov s chronickou bolesťou nerakovinového pôvodu Iiečenou opioidmi (viď Portenoy a kol. (2006), The Journal of Pain, 7(8)583-591).0012 Preto i ked sa liečba bolesti, bez ohľadu na jej pôvod, silnými analgetikami ako...

Chirurgická kazeta na reguláciu vnútroočného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8878

Dátum: 30.08.2006

Autori: Thomas Roger, Gao Shawn, Reed Frederick, Huculak John, Nazarifar Nader, Hopkins Mark

MPK: A61M 37/00

Značky: chirurgická, reguláciu, tlaku, kazeta, vnútroočného

Text:

...puzdre zapećatenom v obale. Pružný vak je pripojený k dutine ľudského tela pomocou hadice (8) preohádxajúcej obalom cez tesnenie. Aby mohla byť biologická kvapalina dodávaná do dutiny pod nastaviteľným tlakom, je puzdro pripojené k gdroju so stlaćenýmvzduchom pomocou nastavíteľnâho ventílú a requlátora tlaku tak, aby tlak kvapaliny obsiahnutej v dutine zostal konštantnýnezavisle na prietoku výtokovou hadicou.0011 Z uvedeného dôvodu je...

Zariadenie a sada pre implantáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4522

Dátum: 28.04.2006

Autori: Dabdoub Nikola, Bussmann Oliver

MPK: A61M 37/00

Značky: implantáty, zariadenie

Text:

...priečneho otvoru. 0018 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu guľôčka natvarovaná na pružinu. 0019 Ďalej môže byť pre zariadenie podľa vynálezu pružina natvarovaná na uzáver.0020 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu puzdro pozostávať zo sterilizovateľnej umelej0021 Ďalej môže aretačný element zariadenia podľa vynálezu pozostávať zo sterilizovateľnej0022 Ďalej môže pre zariadenie podľa vynálezu pružina pozostávať z ušľachtilej...

Jednorazová súčiastka obsahujúca prvok na prepichnutie pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6468

Dátum: 07.02.2006

Autori: Potter David Stuart, Paterson Graeme, Potter Charles David

MPK: A61M 37/00

Značky: obsahujúca, jednorázová, súčiastka, pokožky, prvok, prepichnutie

Text:

...keď nie nutne, bude tu pripravenáVyhadzovací kolik je nevrhnutý tak, aby tlačil injektát za koniec aktivizačného zariadenia až o (povedzme) 2,5 mm. Toznamená, že koniec vyhadzovacieho kolika (ktorý má správnerovnaký profil a priemer ako koniec skúšobného projektilu) môže tesne preniknúť až do pokožky aby zaistil, že injektát bol doKeď je aktivizačné zariadenie zaktivované, kladivko putuje pozdĺž vodiaceho zariadenia až kým sa nedotkne hlavy...

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284825

Dátum: 21.11.2005

Autori: Esteve Daniel, Rossi Carole, Teillaud Eric, Mikler Claude, Millot Philippe

MPK: A61M 37/00, F15C 5/00

Značky: zásobníka, transdermálnu, ventil, aparátu, miniatúrny, aplikáciu, napájacieho, plnenie, lieku

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrny ventil na plnenie napájacieho zásobníka aparátu na transdermálnu aplikáciu lieku obsahuje: a) substrát (1) b) nálož (5) zápalného materiálu účelne umiestnenú na substráte (1) a v navzájom protiľahlom usporiadaní vzhľadom na kráterovité vybranie (6) substrátu a c) elektrický odpor (2) usporiadaný vo vzájomnom kontakte s náložou (5) zápalného materiálu a napájaný vopred stanoveným množstvom elektrickej energie, zaisťujúcej spaľovanie...

Transkorneálny systém na kontrolované uvoľňovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284358

Dátum: 12.01.2005

Autori: Zierenberg Bernd, Eicher Joachim

MPK: A61M 37/00

Značky: uvoľňovanie, transkorneálny, systém, kontrolované, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Transkorneálny systém (1) na kontrolované uvoľňovanie liečiv zahŕňa zásobník (2) účinnej látky, zariadenie s mikroostňami (8) s kapilárnymi otvormi (9) alebo s mikrobritmi (8a), ktoré majú dĺžku najmenej 10 um a sú spojené so zásobníkom účinnej látky prostredníctvom spojenia na rozvádzanie kvapaliny na aktívny transport účinnej látky zo zásobníka cez mikroostne alebo pozdĺž mikrobritov. Zariadením na aktívne uvoľňovanie účinnej látky je...

Spôsob poťahovania mikrovýčnelkov prepichujúcich kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2642

Dátum: 29.06.2004

Autori: Donner John, Chan Keith, Daddona Peter, Ayer Rupal

MPK: A61M 37/00, A61B 17/20

Značky: spôsob, mikrovýčnelkov, prepichujúcich, kožu, poťahovania

Text:

...keď uhýba a odolávaprepichnutiu, veľmi drobné prvky (napríklad. s dĺžkou. menšouako približne 0,5 mm) prepichujúce kožu často neprenikajú rovnomerne kožou a/alebo je z nich poťah látky, najmä tekutý poťah, zotretý pri preniknutí kožou. Ďalej, vďaka vlastnému hojivému procesu kože majú vpichy alebo zárezy urobené V koži tendenciu na to, že sa uzavrú po odstránení prepichujúcich prvkov zo stratum corneum. Elastická povaha kože teda pôsobí tak,...

Mikroskopické výstupky na prepichovanie kože s reguláciou hĺbky prepichnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3077

Dátum: 20.12.2002

Autori: Cormier Michel, Trautman Joseph

MPK: A61N 1/30, A61B 17/20, A61M 37/00...

Značky: prepichnutia, reguláciou, výstupky, kôže, mikroskopické, hĺbky, prepichovanie

Text:

...jamkovania kože môže byť zmenšená napnutím kože V čase prepichovania mikroskopickými výstupkami, viď napriklad patentový spis W 0 O 1/41863 (Trautman a další). Bohužiaľ ani napnutie kože celkom nekompenzuje vlastnosti jamkovania kože a výsledné čiastočne alebo premenlive prenikanie mikroskopických výstupkov. Napriek tomu, že jedným prípadným riešením je využitie dlhších mikroskopických výstupkov, tak v dôsledku vlastnej premenlivosti 2...

Prenosné zariadenie na aplikáciu plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3014

Dátum: 08.10.2001

Autori: Stanka Ján, Klobučník Jozef, Jurec Miroslav, Hreňovčíková Eva, Jeckel Anton, Honeková Jarmila, Nemoga Karol, Kubančík Oto

MPK: A61M 37/00

Značky: plynného, prenosné, aplikáciu, zariadenie, media

Text:

...zariadenie na aplikáciu plynného média je bližšie ozrejmené naobr. l -uschematicky znázorňuje zostavu zariadenia s vysokotlakovým zásobníkom a redukciou tlaku plynného médiaobr. 2 - znázorňuje konštrukčné usporiadanie telového aplikátoraobr. 3 - predstavuje zariadenie umiestnené v prenosnom ošetrovateľskom kufríkuobr. 4 - predstavuje pacientskú zostavu s nízkotlakovým zásobníkom plynného médiaPríklady uskutočnenia Príklad...

Náplasť ako transdermálny terapeutický systém, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280996

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hoffman Annegrete

MPK: A61M 37/00

Značky: spôsob, výroby, použitie, terapeuticky, náplast, systém, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť, pri ktorej dimenzovanie nastavenia zásoby účinnej látky v styku s matricou je zvolené tak, aby prinajmenšom v jednom smere bola vzdialenosť zásoby (23) od okraja matrice (22), ktorý je v styku s plochou uvoľňovania, väčšia ako cesta difúzie najmenej jednej účinnej látky zo zásoby (23) do matrice počas trvania aplikácie. Množstvo obsahu účinnej látky v okamihu aplikácie sa zvolilo tak, aby čas trvania uvoľňovania až do konečného...

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280247

Dátum: 08.10.1999

Autori: Kindel Heinrich, Barth Peter, Hoffmann Hans-rainer, Müller Walter

MPK: A61J 1/00, A61M 37/00

Značky: balenie, plošné, obvazového, primárne, materiálů, stabilizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie plošne stabilizovaného obväzového materiálu obsahuje nosnú vrstvu (4) a samolepiacu oblasť, majúcu na strane kože dotykové plochy, ktorá je chránená pred použitím obväzového materiálu ťahom snímateľnou krycou vrstvou a minimálne jednovrstvovou opornou fóliou, usporiadanou oddeliteľne na povrchu nosnej vrstvy (4), odvrátenom od kože, ktorá je od aplikovaného obväzového materiálu oddeliteľná, pričom oporná fólia (7) je časťou...

Plochý terapeutický systém, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279947

Dátum: 11.06.1999

Autori: Simon Günther, Herrmann Fritz, Wolter Karin, Kissel Thomas, Hoffmann Hans-rainer, Reinhardt Joerg

MPK: A61M 37/00

Značky: použitie, spôsob, plochy, systém, výroby, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý terapeutický systém na podávanie účinných látok kožou so zásobníkom alebo zásobníkmi (5) účinnej látky a plochami (2, 8, 13) na odovzdávanie účinnej látky a s týmito v rovnakej úrovni ležiacimi plochami (1, 7, 12) samolepiacimi na kožu a usporiadanými na strane kože má plochy (1, 7, 12) samolepiace na kožu usporiadané bez prerušenia po celej ploche styku s kožou a pomocou úsekov odovzdávajúcich účinnú látku má vytvorené prerušenia alebo...

Spôsob výroby náplasti na riadené uvoľňovanie nitroglycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279297

Dátum: 09.09.1998

Autori: Klein Robert-peter, Meconi Reinhold, Hoffmann Hans-rainer, Jaeger Halvor

MPK: A61K 31/21, A61L 15/44, A61M 37/00...

Značky: náplastí, riadené, spôsob, výroby, nitroglycerinu, uvoľňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplasti sa uskutočňuje tak, že sa roztavené kontaktné adhezívum, obsahujúce nitroglycerín, ktorý sa má uvoľňovať, nanesie pri teplote 40 až 80 °C na zadnú vrstvu, napríklad polyesterový film, ktorý je na strane nanášania kremíkovaný a pohliníkovaný a potom sa nanesie materiál ochrannej vrstvy, napríklad pohliníkovaný polyesterový film.

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279112

Dátum: 03.06.1998

Autori: Horstmann Michael, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61L 15/44, A61M 37/00, A61K 9/70...

Značky: výroby, terapeutického, transdermálneho, spôsob, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému s tulobuterolom alebo jednou jeho farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, obsahujúci rubovú vrstvu v podstate neprepúšťajúcu účinnú látku a najmenej jednu vrstvu matrice obsahujúcu účinnú látku, ktorá obsahuje aspoň jeden blokový kopolymér styrén-1,3-dién-styrénu.

Zariadenie s odovzdávacou plochou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279081

Dátum: 03.06.1998

Autor: Herrmann Fritz

MPK: A61M 37/00, A61M 35/00

Značky: spôsob, výroby, odovzdávacou, zariadenie, plochou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s odovzdávacou plochou, zaisťujúce riadenú, v priebehu času použitia klesajúcu rýchlosť odovzdávania účinných látok zo zásobníka obsahujúceho účinnú látku pevným, kvapalným alebo plynným akceptorom, pozostáva z prierezovej plochy zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80), ktorá je rovnobežná s odovzdávacou plochou (11, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91, 101, 111, 121) a je v aspoň jednom mieste zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)...

Injekčné zariadenie na podávanie implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280601

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lankinen Pekka, Lehtinen Matti, Allonen Hannu

MPK: A61M 36/12, A61M 31/00, A61M 37/00...

Značky: podávanie, zariadenie, injekčné, implantátov

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčné zariadenie na jedno použitie na podávanie implantátov (50 alebo 51). Zahrnuje pretiahnutý zásobník (10), kanylu (11) a plunžer (20) usporiadaný pozdĺžne v zásobníku (10). Zásobník (10), plunžer (20) a kanyla (11) sú vyrobené z plastu a povrch (21) plunžera (20) a vnútorná strana (15) zásobníka (10) sú vybavené prvkami (22) na zatlačenie plunžera (20) do zásobníka (10) a zamedzenie jeho vytiahnutia zo zásobníka (10). K zásobníku (10)...

Nikotínový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277941

Dátum: 09.08.1995

Autori: Meconi Reinhold, Hoffmann Hans-rainer, Jaeger Halvor, Klein Robert-peter

MPK: A61L 15/44, A61K 9/70, A61M 35/00...

Značky: nikotínový, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Nikotínový prostriedok obsahuje zásobník (14) nikotínu na riadené uvoľňovanie nikotínu do kože (18), zadnú vrstvu (10), ktorá je nepriepustná pre nikotín a vrstvu (12) tavného kontaktného adhezíva s teplotou spracovania 40 až 80 st. C.

Terapeutický systém na aplikáciu účinných látok na kožu, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277842

Dátum: 16.12.1992

Autor: Hoffmann Annegrete

MPK: A61M 37/00, A61K 9/70

Značky: látok, aplikáciu, použitie, výroby, spôsob, účinných, terapeuticky, kožu, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje na strane odvrátenej od kože kryciu vrstvu, ďalej depot účinnej látky obsahujúci kvapalnú účinnú látku alebo kvapalný účinný prípravok, matricu, riadiacu distribúciu účinnej látky, a kontaktne lepiace fixačné zariadenie terapeutického systému na kožu, kde depot (14) účinnej látky obsahuje aspoň jednu pomocnú látku s ochrannou a rozdeľovacou funkciou vo forme textilného plošného materiálu a je zo všetkých strán obklopený matricou...

Transdermálny terapeutický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 277758

Dátum: 16.12.1992

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 37/00

Značky: terapeuticky, systém, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém má zásobník účinnej látky, ktorý tvorí viackomorový systém, v ktorom sú usporiadané rozdeľovacie komory (14). Tieto rozdeľovacie komory (14) sú oddelené a obsahujú aspoň jednu účinnú látku, pričom medzi rubovou vrstvou (10) a fixačným zariadením je aspoň jedna samolepiaca vrstva (19).

Transdermálny systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279357

Dátum: 12.11.1991

Autor: Müller Walter

MPK: A61M 37/00

Značky: transdermálny, systém, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa transdermálny systém s účinnou látkou, na riadené, odstupňované podávanie účinných látok na kožu, pri ktorom permeabilita membrány (13, 23) na účinnú látku alebo účinné látky, ktoré sa majú uvoľňovať, je rovná nule alebo je väčšia ako nula a plocha membrány (13, 23) je menšia ako plocha uvoľňovania účinnej látky zo systému.

Spôsob výroby náplasti s účinnou látkou estrogénom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279514

Dátum: 15.10.1991

Autori: Cordes Günter, Meconi Reinhold, Klein Robert-peter, Hoffmann Hans-rainer, Wolff Hans Michael

MPK: A61L 15/44, A61K 9/70, A61L 15/16...

Značky: látkou, spôsob, účinnou, náplastí, estrogénom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Lepiaca hmota na báze monomérov a/alebo kopolymérov sa homogenizuje s aspoň jedným derivátom kyseliny akrylovej alebo metakrylovej, pričom dopredu alebo súčasne pridávaná účinná látka estrogén alebo estrogény a ich farmaceuticky neškodné deriváty sa pridávajú samotné alebo v kombinácii gestagénov, pričom sa hmota nanáša na opäť oddeliteľnú ochrannú vrstvu alebo oddeliteľnú medzivrstvu a po odparení rozpúšťadla sa zakryje rubovou vrstvou...

Zapojení zařízení pro dávkování CO 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 269868

Dátum: 14.05.1990

Autori: Stein Karel, Oplt František

MPK: A61M 37/00

Značky: zařízení, dávkování, zapojení

Text:

...způsobu užití. Zvätäuje se terapeutickd iírs pouäití, zvysuje ee přesnost ddvkovdní,snižuje so na minimum možnost polkoaení tkdnü,výresnü se snižuje nůročnost ovládání. s tím i zvyšuje efektivnost s frekvence poulití.zapojení zařízení pro dívkovlníkyelíöníku uhliöitdho podle vyndlezu jo zndzorněno na připojeněm výkrese.Vstup kysliöníku uhliditdho jo přiveden přes první ventil g do tlskovd nádoby i a zároveň do tlekomäru l. Dále z tlakovł...

Nástavec k zavádění ovulační sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266854

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61M 37/00

Značky: sondy, zavádění, ovulační, nástavec

Text:

...pro zavádění ovulační sondy je tvořen dutou nosnou kostrou 1 opatřenou na jednom konci přizpůsobovací koncovkou 2 a na druhém konci kožní opěrkou 3.Dutá nosná kostra 1 je zhotovena z plastic~ kého materiálu s vysokým tepelným odporem,například sendvičovêho polystyrenu, nejlépe ve tvaru pcrlorovanć trubičky, takže nevyvolává pocit chladu.Při 2 plrso|ovncí koncovku 2 jc tvořcnzl pružnýmí hmatačovýini řasami 6 přecliázejícimi vc...