A61M 16/00

Multidýzový dvojsmerný generátor tlaku na ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5416

Dátum: 07.04.2010

Autori: Kalas Ladislav, Török Pavol

MPK: A61M 16/00, A61M 16/04

Značky: tlaku, pľúc, multidýzový, ventiláciu, dvojsmerný, generátor

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaMultidýzový dvojsmerný generátor tlaku znázornený na obr. l a obr. 2 je tvorený telesom 1, V ktorom je vytvorená priechodnú diera 2. Vstup 3 telesa 1 je vybavený kužeľom 31 na pripojenie generátora tlaku k armatúre neznázorneného zvlhčovacieho okruhu. Výstup 4 telesa 1 je vybavený samosvomým kužeľom 41 na pripojenie intubačnej kanyly 14 alebo neznázorneného bronchoskopu alebo dýchacej masky. Po obvode...

Systém dýchacieho okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12718

Dátum: 05.05.2009

Autori: James Malcolm Graham, Kurja Jeno, Langerock Rik Julia Raoul, Kaye Neil Anthony

MPK: A61M 16/00

Značky: okruhu, systém, dýchacieho

Text:

...rozsahu napätia v porovnani s regulátorom spojeným so systémom zhmlovača alebo regulátor spojený s vlhčiacim zariadením prvého výrobcu môže fungovať pri inom napätl alebo v rámci iného rozsahu napätia v porovnaní s regulátorom spojeným s vlhčiacim zariadením ďalšieho druhého výrobcu.0009 Pri súčasných systémoch na prívod dýchateľného vzduchu je hadica a pripojený systém ohrievania hadice konkrétne skonštruovaný na fungovanie v rámci druhého...

Generátory aerosólov a spôsoby produkovania aerosólov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20398

Dátum: 25.04.2005

Autori: Faison Gene, Gupta Rajiv, Nichols Walter, Cox Kenneth

MPK: A61M 16/00, A61M 11/00, A61M 15/00...

Značky: spôsoby, produkovania, aerosolov, generátory

Text:

...aerosól, ktorý má požadované charakteristiky, ako je distribúcia veľkosti častíc.Obrázok 1 zobrazuje príklad generátora aerosólu.Obrázok 2 je schematická ilustrácia ohrievaného kapilámeho prietokového kanálika.Obrázok 3 zobrazuje ďalší príklad generátora aerosólu.Obrázok 4 je pohľad V reze na príklad prietokového kanálika obsahujúceho zúženie vo forme vložky, ktorá má zmenšený prierez na výtokovom konci.Obrázok 5 je pohľad v reze na...

Aerosólový generátor s vyhrievacím telesom na vyparovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13925

Dátum: 04.12.2002

Autori: Reddy Sirisha, Cox Kenneth, Sherwood Timothy, Sprinkel Murphy, Nichols Walter, Sowers Scott

MPK: A01G 13/06, A61M 16/00, A61M 15/00...

Značky: aerosolový, telesom, vyparovanie, generátor, vyhrievacím

Text:

...kovové a keramické vrstvy, kde vnútorné povrchy kovových vrstiev sú zlepené dohromady V prvých a druhých miestach oddelenýchtekutinovým kanálom. Keramické vrstvy sú prilepené k vonkajšímpovrchom kovových vrstiev. Tekutinový kanál je kanálom kapilárnej veľkosti majúcim maximálnu šírku 0,01 až 10 mm. Aerosólový generátor ďalej obsahuje Vyhrievacie teleso usporiadané na ohrievanie kvapaliny v tekutinovom kanáli do plynného stavu tak, že...

Generátor aerosólu majúci ohrievačové usporiadanie a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12550

Dátum: 04.12.2002

Autori: Nichols Walter, Sprinkel Murphy

MPK: A61M 15/00, B01D 47/00, A61M 16/00...

Značky: použitia, ohrievačové, generátor, majúci, usporiadanie, spôsob, aerosolů

Text:

...a uvedená druhá ohrievacia sekcia je usporiadaná na ohrievanie kvapaliny vdruhej prietokovej ceste dostatočnej na odparovanie kvapalinytak, aby sa vytvárala prchavá kvapalina vypudzovaná z prinajmenšom jedného výpustného otvoru.0007 Tento vynález tiež poskytuje spôsob vyvíjania aerosólu zahrňujúci privádzanie materiálu V kvapalnom stave do aerosólového vypudzovača, obsahujúceho prietokový priechod majúci prívodný otvor V prietokovom...

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278819

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bacon Raymond

MPK: A61M 16/00, A61M 15/00

Značky: prístroj, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj na prach obsahuje prachový zásobník na uloženie prachového lieku, odmeriavaciu komoru (48, 86) vyvedenú z prachového zásobníka na umožnenie odobrania prachového lieku z prachového zásobníka v presných množstvách, vírivú komoru (24), ktorá je spojená so vzduchovým vstupom (30) a nadväzuje na odmeriavaciu komoru (48, 86), a prostriedky na stlačenie prachového lieku. Prostriedky na stlačenie prachového lieku sú tvorené...

Preplachovací systém meracieho katétra najmä pre prístroj k vysokofrekvenčnej umelej ventilácii pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280076

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sadloň Dušan, Durec Ivan, Arbet Ján, Medňanský Milan, Brychta Ondrej, Pribiš Ján, Rumánek Gustáv

MPK: A61M 16/00, G01L 19/06, A61M 16/01...

Značky: preplachovací, systém, vysokofrekvenčnej, ventilácii, katétra, umelej, najmä, pľúc, prístroj, meracieho

Zhrnutie / Anotácia:

V telese (1) je prívod (16) a merací katéter (12) prepojený štvrtým kanálom (17) a druhým kanálom (14), medzi ktoré je vradená komora (18) osadená hornou membránou (7) dosadajúcou na sedlo (19). Na stred hornej membrány (7) je vedená tyčka (6) ukončená na druhom konci tesniacim členom (4) dosadajúcim na horné sedlo (3) s pružným členom (5). Na prívod (16) je tiež napojený tretí kanál (15), v ktorom je na dolnom sedle (8) osadená dolná membrána...

Zapojenie na reguláciu orálnej teploty zvlhčovanej dýchanej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278187

Dátum: 18.03.1992

Autori: Mičánek Lubomír, Jízdný Oldřich, Hoffmann Eduard, Baláš Vratislav

MPK: A61M 16/10, A61M 16/00

Značky: reguláciu, dýchanej, zmesí, teploty, zvlhčovanej, orálnej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pracujúce v režime dvojstupňovej vlečnej regulácie, pričom tepelná sústava zvlhčovača (10) je rozdelená na prvú časť, zahrňujúcu varnú nádobu (106) s vodou (105) a vykurovacie teleso (7), a na časť druhú, zahrňujúcu hadicu (103) s výstupom (104). Obe časti sú tepelne spojené prechádzajúcou dýchanou zmesou, ohrievanou na požadovanú teplotu. Pre prvú časť je určený snímač (8) teploty vody (105), ktorú reguluje podriadený regulátor, a...

Dýchací okruh so zbernou nádobou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278325

Dátum: 15.09.1991

Autori: Sadloň Dušan, Brychta Ondrej, Rumánek Gustáv, Zábrodský Vladimír, Arbet Ján

MPK: A61H 31/00, A61M 16/00

Značky: nádobou, dýchací, zbernou, okruh

Zhrnutie / Anotácia:

Na pacientskú časť (9) je pripojená výdychová vetva (7), ktorá je vybavená tangenciálnym vstupom (3) veka (2) zbernej nádoby (1), ktorá je spojená stredovým výstupom (4) s PEEP ventilom (5) na atmosféru, a vdychová vetva (8) so zvlhčovačom (6), pričom vdychová vetva (8) a výdychová vetva (7) majú rovnaký spádový uhol k najnižšie uloženej zbernej nádobe (1) a zvlhčovaču (6).

Spínací zapojení přístroje pro umělou ventilaci plic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266456

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jehmlich Klaus, Stiegler Frank, Heymann Peter

MPK: A61M 16/00

Značky: spínací, umělou, prístroje, zapojení, ventilací

Text:

...KOH Typa (He nsoöpaxeu), cnaőmeunoro Knanauou Hsömwoqnoro rasa. KpoMéToro,npéą.oöpaaoaawenb U/P 6 üépes senřnnb HUM 14 uneér curnąnbuym cnasb b cxeuoňaanepmxn oTKnmueHHn 7 ,. Y swoü KoMMyTauuoHuoň cxeMm, KOT 0 paH npncoeHHeHHH Bcex myhkunouanbnmx yanoa aeT Bosnomnocmb HCKYCCTBEHHOŘ neHTuhàuHH nepxux c nocroxnnm 05 beMOM, nocwoauumu aanenueu, pyqnoň Bçkrunnuuu nePKHXHHH cauocroaŕennuoro mxanun, nepsan HACTB COCTOHT,H 3 nocnenonarenbxoü...

Zariadenie na riadené dávkovanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245322

Dátum: 15.12.1988

Autor: Benke István

MPK: A61B 6/02, A61G 11/00, A61M 16/00...

Značky: dávkovanie, zariadenie, riadené, liekov

Text:

...spočívajú v presnom dávkovani liekov, napr. bikarbonátu,roztoku draslíka a iných substancií na základe analýzy vnútorného prostredia počítačovým analyzátorom s videodisplejom, na ktorom sú zároveň sledované hodnoty parametrov. acidobázy, iónogramu a dalšie hodnoty vyplývajúce z matematických vzťahov k uvedeným hodnotám.Na priloženom výkrese je tbloková schéma zapojenia.Zariadenie na riadené dávkovanie liekov pozostáva z transkutanných...

Zapojenie fluidikového ventilátora pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 246868

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tóth Július, Pavlas Jaroslav

MPK: A61M 16/00

Značky: ventilátora, pľúc, fluidikového, zapojenie

Text:

...je pripojený na asistor 66 s regulátorom 13 asistora a je napájaný cez vypínač 14 asistora, alebo cez zosilňovač 63 a jednosmerný ventil 64 asistora. K výstupu VI klopného člena 50 FLIP-FLOP je paralelne pripojený zosilňovač 49 vdychu, vlnovec 47 vdychu s kapacitou 48 vdychu a výkonový zosilňovač 68 vdychu.K výstupu VII klopného člena 50, FLIP-FLDP je paralelne pripojený zosilňovač 56 s kapacitou 57 a vypínačom 16 zástupoveho dychania, ale i...

Gumový vak kriesiaceho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246860

Dátum: 15.01.1988

Autor: Perner Bohumil

MPK: A61M 16/00

Značky: gumový, kriesiaceho, prístroja

Text:

...veľkosti vytlačovaného objemu pri zmenšovaní vonkajších rozmerov vaku. Snahy po zväčšovaní vytlačovaného objemu viedli prevažne k zväčšovanlu rozmerov vaku. Takto riešený vak sa však jednou rukou ťažko Vyprázdňoval.Popĺsané nevýhody gumového vaku ručných kriesiacich prístrojov sú odstránené vekom s vnútornými výstuhami podľa vyná 4 lezu, ktorého podstata spočíva V tom, že vak je po obvode vnútornej strany steny v pozdlžnom smere opatrený...

Prístroj na rádiometrickú komputer – oxygenoterápiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koneený Zdeno

MPK: A61M 16/00, A61B 5/08

Značky: rádiometrickú, prístroj, komputer, oxygenoterápiu

Text:

...jeden výstup je spojený s videodisplejom a druhý výstup je napojený cez servozosilovač na elektromagnetické ventily owvladajúce mixovanie dýchacích plynov.Priložený výkres obsahuje blokovú schému zapojenia.Prístroj na rádiometrickú komputer-Oxygenoterápiu, pozostáva z transkutánnej elektródy 1 pre snímanie parciálneho tlakuelektrodjç, 1, sú, zapojêdé na rádiometer 2,ktorý je v sérii spojený s komputerom 3.w-NaHi-omputer 3 je napojený...

Multidýzový generátor pre vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu plúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252710

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zábrodský Vladimír, Brychta Ondrej

MPK: A61M 16/00

Značky: vysokofrekvenčnú, dýzovú, pľúc, multidýzový, ventiláciu, generátor

Text:

...katétra 23 s konštantným pretlakom alebo zátku 24.Na vonkajšom povrchu 25 telesa 5 spojky 1 v blízkosti ústia 25, 27 otvorov B, 7 sú vytvorené čísla 28 označujúce menovite svetlosti dýzových otvorov 10, 11 a na inom mieste povrchu 25 telesa 5 je číslo 29 označujúce menovitú svetlost valcového otvoru 2.Funkčnost multldýzového generátora je vysvetlena podľa popisu príkladov riešenia znázornených na obr. 1 a obr. 2.Funkcia multidýzového...

Ventilačná dýza k prevádzaniu vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 240504

Dátum: 15.08.1987

Autor: Schneider Herbert Hans

MPK: A61M 16/00

Značky: ventilácie, vysokofrekvenčnej, dýza, prevádzaniu, ventilačná, dýzovej, pľúc

Text:

...aplikovaná i transtracheálne, či cez intubačnü ka.nylu.Na pripojených výkresoch je schematicky a zväčšene znázornená ventilačná dýza, pričom je na obr. 1 schematicky naznačená tvorba aerosolu.Na obr. 1 je znázornený schematický nákres ventilačnej. dýzy s ilmiestnením trubičky 2 na prívod kvapaliny, v jej vnútri,pozoistávajücej zplášťa l-ventilačnej dýzy,so vstupom 3 na prívod pohonných plynov z ventilátora. Vo vnútri plášťa 1 ventilačnej dýzy...

Obvod k měření frekvence a poměru vdechu a výdechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251943

Dátum: 13.08.1987

Autori: Schneider Ralf, Stiegler Frank, Abendroth Manfred, Horn Hans-jürgen

MPK: A61M 16/00

Značky: obvod, měření, frekvence, výdechu, poměru, vdechu

Text:

...c swópoü cxeuoü HE-M n senrunbnym cxeuy, BHx 0 AKOŤ 0 p 0 Ř uepes Tpernü HHsepT 0 p coennen C BTOpoü cxeuoñ ykopoqenun nMnynLcbs a auxou nepsoň u nwopoä cxeM yxopoqeaun nnnynbcon uepes,TpewnmcxeMy HE-H H qernepruñ naaepTop caasanu c wperbeñ cxeuoň ykopoqeuuň HMHYHLCOB. CxeMa yxapouennn nunynhcon cocrour na unsepmopa, xowopuüÁ na cwopoue aumona cansau c xoneucaropou n cxeuoñ HE~H. Á - V A CxeMa.HE~H na cropoue nxoa cnnsaua c nuxonon...

Prístroj na úpravu kyslíka pre prolongovanú a oxygenoterápiu kontinuálne pozitívnym tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238403

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Anton, Mocáková Jarmila, Harča Ján

MPK: A61M 16/00

Značky: prístroj, oxygenoterápiu, prolongovanú, kyslíka, kontinuálně, úpravu, tlakom, pozitívnym

Zhrnutie / Anotácia:

Riešení sa týka prístroja na úpravu kyslíka a na výkon liečby prolongovanou a oxygenoterapiou kontinuálne pozitývným tlakom. Podstata riešení spočíva v tom, že elektromagnetické vibračné čerpadlo vzduchu je pripojené Y tvarovkou na prívod kyslíka do trubice, ktorá v prístroji je napojená na špirálu dýchacích plynov, ukončenú na dne nádoby okysličovacím kameňom, nad ktorým je usmerňovač toku dýchacích plynov, ponorený do ohrievanej vody v nádobe...

Přenosné zařízení pro adaptaci organismu na hypoxicko-hyperkapnické dýchací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250808

Dátum: 14.05.1987

Autori: Fibiger Ivo, Rokoš Vlastimil, Souček Ladislav, Kabelka Martin

MPK: A61M 16/00

Značky: organismu, dýchací, hypoxicko-hyperkapnické, adaptaci, prenosné, zařízení, směsi

Text:

...zařízení je přenosná a mobilní pre svou nízkou váhu do 2,5 kg a je přizpůsobitelné potřebám různých sportovních disciplín. Dalšími výhodami je snadnost obsluhy, čištění, bezpečnost při provozu, jednoduchost výroby a nízké materiální náklady. Umožňuje také práci ve větších skupinách a časově neomezeně. zařízení má druhotné posilovací účinky na organismus, nebot posiluje dýchací svalstvo a zlepšuje kardiopulmonální aparát. Také trénuje psychiku...

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 238660

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hugo Jan

MPK: A61M 16/00, A61B 1/24

Značky: dýchacích, průchodnosti, pomůcka, udržení

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest sestávající ze dvou vzájemně posuvných pružných ramen /1/ tvaru oblouku nebo spirály opatřených na konci měkkými podložkami /4/. Ramena /1/ mohou být spojena středním opěrným dílem /2/. Pomůcka se v místě spojení opře a horní čelist pod nosem a konce ramen /1/ se zaklesnou svými měkkými podložkami /4/ za dolní čelist. Ramena /1/ vyvinou v důsledku své pružnosti tah předsunující dolní čelist....

Způsob úpravy vdechového vzduchu pro extrémní zatížení v podmínkách nadmořských výšek nad 1000 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 247669

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fibiger Ivo, Kabelka Martin, Souček Ladislav

MPK: A61M 16/00

Značky: podmínkách, vdechového, výšek, vzduchu, způsob, úpravy, extrémní, nadmořských, zatížení

Text:

...Jeho podstata spočívá v tom,že se v recyklovaném vdechovahém vzduchu upraví přisávéním čerstvého vzduchu obsah kyslíku na hodnoty 11 až 21 objemových vztsženo na složení vdechového vzduchu a takto upravený vzduch se smíchá s atmosferickým vzduchem na žádanou úroveň od 10 do 21 objemových, přičemž 0,4 až 3 objemová oxidu uhličitého jsou chemicky vázána.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají v možností použití způsobu v jakékoliv nadmořské...

Viacpolohový prepínač, hlavne pre zariadenia k automaticky časove riadeným prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 234957

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A61H 31/00, A61M 16/00

Značky: automatický, hlavne, prístrojom, umelú, riadeným, ventiláciu, časově, přepínač, pľúc, viacpolohový, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka viacpolohového prepínača a rieši spoľahlivosť spínania v obvodoch tlakového kyslíka. Podstatou vynálezu je to, že medzi dolným nástavcom (6) umiestneným v dolnej doske (3) a horným nástavcom (5) umiestneným v hornej doske (2) je kotúč (4), opatrený najmenej jedným regulačným otvorom (51). Poloha kotúča (4) medzi dolným nástavcom (6) a horným nástavcom (5) je vymedzená jednak zaisťovačom (7) s pružinou (8), v krajných polohách...

Zařízení pro montáž roušky určené k dýchání z plic do plic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230171

Dátum: 15.09.1986

Autori: Guttwald Luboš, Straka Miroslav

MPK: B65H 17/22, A61M 16/00

Značky: určené, montáž, zařízení, dýchání, roušky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž roušky určené k dýchání z plic do plic, tvořené dvěma zásobníky, dvěma transportními válci a dvěma vodicími 1ištami, vyznačující se tím, že za předním zásobníkem (17) s hlavní montážní hubicí (4) je první transportní válec (9) a druhý transportní válec (19), mezi nimiž je upevněna první vodicí lišta (15), přičemž proti druhému transportnímu válci (19) je umístěn zadní zásobník (18) s pomocnou montážní hubicí (6), nad kterou...

Dýchací přístroj s uzavřeným okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pasternack Adalbert, Gross Parin, Matthieszen Hans, Winkler Jörg, Warncke Ernst

MPK: A61M 16/00

Značky: okruhem, dýchací, uzavřeným, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívodní potrubí kyslíku je přes redukční ventil 11 propojeno s přepojovacím ventilem 17, který je přes druhé regulační zařízení 23 propojen s druhým čidlem 21 kyslíku v dýchacím vaku 2, přičemž přepojovací ventil 17 je dále v první průtokové cestě přes elektomagnetický ventil 18, propojený přes první regulační zařízení 22 s prvním čidlem 20 kyslíku v dýchacím vaku 2, propojen potrubím 24 s dýchacím vakem 2 a...

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232417

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A61B 1/24, A61M 16/00

Značky: bezvědomého, průchodnosti, udržení, pomůcka, dýchacích

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého je tvořena pružinou tvaru otevřeného oválu nebo spirály, která je na konkávní straně uprostřed své délky a na obou koncích opatřena měkkými podložkami 2. Pružina 3 se střední podložkou 1 se opře o horní čelist nebo nos, popř. lícní kosti a koncové podložky 2 se zaklenou za dolní čelist. Pružina 3 vyvine tah předsunující dolní čelist.

Řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaků, intervalů nebo objemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233303

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Müller Rudolf

MPK: A61M 16/00

Značky: dýchání, systém, umělé, objemu, řídící, přístrojů, řízením, intervalu, tlaku, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...