A61M 11/04

Polygonálne zariadenie a systém generujúce aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20550

Dátum: 28.12.2012

Autori: Ruscio Dani, Plojoux Julien

MPK: A61M 11/04, A24F 47/00, A61M 15/06...

Značky: generujúce, zariadenie, aerosol, polygonálne, systém

Text:

...prchavých zlúčenín, ktoré môžu vytvárať aerosól. Aerosól vytváraný zahrievanim substrátu vytvárajúcim aerosól môže obsahovat menej známe škodlivé zložky, ktoré sú produkované spaľovaním alebo pyrolytickoudegradáciou substrátu vytvárajúceho aerosól. Výrobok vytvárajúci aerosól môže byť, alebo môžeV jednom aspekte, je poskytnuté podlhovasté zariadenie vytvárajúce aerosól majúce polygonálny priečny prierez. Polygón obsahuje najmenej 6...

Nekotuľajúce sa aerosól generujúce zariadenie a systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20478

Dátum: 28.12.2012

Autori: Plojoux Julien, Ruscio Dani, Manca Laurent

MPK: A24F 47/00, A61L 9/03, A61M 11/04...

Značky: generujúce, zariadenie, systém, aerosol, nekotuľajúce

Text:

...listový tabak. Aerosól tvoriaci substrát môže obsahovať najmenej jeden vytvárač aerosólu, ako je propylénglykol alebo glycerín.Ako sa tu používa, pojmy aerosól generujúci výrobok a fajčíarsky výrobok sa týkajú výrobku obsahujúceho aerosól tvoriaci substrát, ktorý je schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu tvoriť aerosól. Napríklad aerosól generujúci výrobok môže byť fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól, ktorý je priamo...

Nepriamo zahrievaný kapilárny generátor aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13691

Dátum: 11.06.2007

Autori: Belcastro Marc, Swepston Jeffrey

MPK: A61M 15/06, B05B 1/24, A61M 11/04...

Značky: nepriamo, generátor, aerosolů, zahrievaný, kapilárny

Text:

...napájania. Voľba zdroja napájania sa potom vykonáva podľa charakteristík komponentov kapilárneho generátora areosólu.0006 Elektrické káble prenášajú počas prevádzky prúd zo zdroja do vyhrievacieho drôtu ovinutého okolo tepelne vodivého materiálu, čo spôsobuje ohrev tepelne vodivého materiálu. Po zahriatí prenáša tepelne vodivý materiál teplo do kapilárnej trubice a V podstate rovnomerne a konštantne zahrieva kapiláru na teplotu dostatočnú na...

Inhalačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284063

Dátum: 30.07.2004

Autor: Von Schrader Barthold

MPK: A61M 15/00, A61M 11/04

Značky: zariadenie, inhalačné

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačné zariadenie je vyrobené z nádoby (1), naplniteľnej inhalačným prostriedkom, s vrchnákom (2), so stredovým otvorom (3) vo vrchnáku (2) a s ďalšími otvormi (4). V nádobe (1) je v odstupe od vrchnáka (2) upravený odparovací priestor na vodu a inhalačný prostriedok, pri vrchnáku (2) je upravený vírivý priestor na paru, čerstvý vzduch a inhalačný prostriedok, a medzi odparovacím priestorom, vírivým priestorom a stredovým otvorom (3),...

Aerosólový generátor na podanie liekovej dávky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18599

Dátum: 15.01.2003

Autori: Brookman Donald, Smith Ulysses, Nichols Walter, Grollimund Gary

MPK: A61M 15/00, A61M 11/04

Značky: generátor, liekovej, podanie, dávky, aerosolový

Text:

...a tretieho ventilu počas cyklu dodávania aerosólu, vktorom sa tekutina dodáva do kapilárneho kanála.0006 S výhodou otvárajú krídla kľukového hriadeľa prvý ventil a uzatvárajú druhý ventil a tretí ventil počas plniaceho cyklu,pri ktorom sa tekutina dodáva do mernej komory. Krokový elektromotor môže byť pracovne spojený s kľukovým hriadeľom, kedy krokový elektromotor otáča kľukovým hriadeľom, aby otvárala uzatváral prvý, druhý a tretí ventil....

Zariadenie na odparovanie tekutiny majúce kontrolovaný teplotný profil ohrievač/kapilárna rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16140

Dátum: 10.09.2002

Autori: Nguyen Tung Tien, Nichols Walter, Cox Kenneth, Mcrae Douglas

MPK: A61M 15/00, A61M 11/04

Značky: odparovanie, tekutiny, zariadenie, teplotný, majúce, profil, kontrolovaný, rúrka

Text:

...spreje a farby V spreji, ktorých použitie je často obmedzené z dôvodu dobre známych nepriaznivých účinkov na životné prostredie pri CFC a metylchloroforme, ktoré patria medzi najobľúbenejšie hnacie plyny, ktoré sa používajú Vaerosólových rozprašovačoch tohto typu.0007 V aplikáciách na podávanie liekov je zvyčajne žiaduce poskytnúť aerosól, ktorý má priemerný hmotnostný medián častíc menší ako 2 mikróny, aby sa uľahčilo preniknutie do hĺbky...

Spôsob a zariadenie na generovanie prchavých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16580

Dátum: 29.07.2002

Autori: Blake Clinton, Keeler David, Cox Kenneth, Felter John, Gupta Rajiv, Capps Mark, Mcrae Douglas

MPK: A61M 11/04

Značky: zariadenie, prchavých, materiálov, generovanie, spôsob

Text:

...23 ohrievačom 27, bránené V expanzii v smere druhého konca 31 trubice, a je vytlačený z otvoreného konca 25 trubice. Spätnýtlak kvapaliny je medzi cca 20 až 30 psi.0007 Je možné predpokladať, ze pre opísaný aerosólový generátor je možné vyvinúť rôzne použitia. Na skúmanie takýchto použití by bolo žiaduce mať na vyhodnocovanie k dispozíciiprístroj, schopný generovať pary a aerosóly.0008 Vynález poskytuje programovateľný prístroj na...

Spôsob a zariadenie na generovanie aerosólu a pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16462

Dátum: 29.07.2002

Autori: Blake Clinton, Keeler David, Gupta Rajiv, Cox Kenneth, Capps Mark, Felter John, Mcrae Douglas

MPK: G05D 11/00, A24F 47/00, A61M 11/04...

Značky: generovanie, zariadenie, aerosolů, spôsob

Text:

...na odparovanie kvapalného materiálu, čo uľahčuje investigativne použitie odparenej kvapaliny pre rôzne aplikácie.0009 Materiál V kvapalnej forme sa privádza do prietokového kanálika a kvapalný Inateriál sa zahreje na teplotu dostatočnú na odparenie materiálu tak, že materiál expanduje von z prietokového kanálika, čo má za následok vznik pary odpareného materiálu, ktorá, pokiaľ je to žiaduce, pri zmiešaní so vzduchom kondenzuje a vytvára...