A61L 2/20

Bleskový parný generátor a konfigurácia s bleskovým parným generátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14550

Dátum: 22.12.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

MPK: B01B 1/00, A61L 2/20

Značky: parný, konfigurácia, generátor, bleskovým, generátorom, parným, bleskový

Text:

...alebo menej. Zvlášť výhodne sa tento priemer volí vrozsahu medzi asi 30 mm a 35 mm. V ideálnom prípade je rovnako maximálna hĺbkapriestoru (dole uzavretých) slepých otvorov obmedzená a činí menej než 50 mm, zvlášť výhodne menej než 40 mm a najmä menej než 30 mm. Optimálne činí hlbka priestoru k základne slepého otvoru asi 25 mm.0014 V ďalších formách uskutočnenia predkladaného vynálezu sa s výhodou predpokladá,že prierezová plocha slepých...

Obalové vrecko pre zdravotnícky materiál, obalové vrecko obsahujúce zdravotnícky materiál, a spôsob balenia zdravotníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18772

Dátum: 27.07.2010

Autori: Nakamura Mitsunori, Saito Masahiko

MPK: A61L 2/20, A61J 1/14, A61L 2/26...

Značky: obalové, zdravotníckeho, spôsob, balenia, vrecko, materiálů, materiál, zdravotnický, obsahujúce

Text:

...6 je tepelne zvarený s výnimkou jeho otvoru, čim tvorí utesnenú časť Sa. Vnútomé vrecko 2 je umiestnené vo vonkajšom vrecku 6 a otvor je tepelnezvarený na vytvorenie utesnenej časti 8 b. Tento stav ilustrujú obr. 3(a) a 3(b). 0011 Spôsob sterilizácie zdravotníckeho materiálu 1 je nasledujúci.0012 Sterilizačný plyn ako napríklad etylénoxid (plyrmý EO), alebo podobne, je privedený do celého vonkajšieho vrecka 6. Sterilizačný plyn vstupuje do...

Dekontaminačná sústava a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17555

Dátum: 13.01.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

MPK: A61L 9/015, A61L 2/20, A61L 9/16...

Značky: dekontaminačná, spôsob, sústava

Text:

...konštruovaný tak, aby bolo jeho pomocou možné realizovať V priestore určenom na dekontamináciu a vo všetkých aerodynamicky spojených priestoroch asi l 50 násobnú výmenu vzduchu za hodinu. Je teda nutné pomocou ventilátora čerstvého vzduchu priviesť za hodinu vzduch odpovedajúci asi 150 násobnému objemu miestnosti.0004 Známe dekontaminačné sústavy sú často opatrené katalyticky pôsobiacim čistiacim zariadením, ktoré kvôli ochrane životného...

Sterilizácia ozónom, vlhkosťou a nenasýtenou zlúčeninou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9587

Dátum: 19.07.2004

Autori: Golding John Percival Burleigh, Mole Alan

MPK: A61L 9/015, A61L 2/20, A61L 2/24...

Značky: zlúčeninou, nenasýtenou, ozónom, vlhkosťou, sterilizácia

Text:

...ultrazvukový zvlhčovač 28,senzor vlhkosti 30, zdroj stlačeného vzduchu 32 a vodnú nádrž 34. Zdroj stlačeného vzduchu 32 je V tomto uskutočnení vo forme nádrže alebo kontajnera stlačeného vzduchu umiestneného vnútri skrine 12. Táto nádrž stlačeného vzduchu je pripojená k vodnej nádrži 34 a zvlhčovaču 28.0011 Jednotka vypustenia ozónu 18 zahŕňa generátor ozónu 36,senzor detekcie ozónu 38 a zdroj kyslíka 40 pre prívod kyslíka do generátora ozónu...

Zariadenie a spôsob na rýchle a kontinuálne generovanie plynného fosfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14647

Dátum: 01.10.2003

Autori: Devidas Shroff Rajnikant, Asher Pushpaksen

MPK: A23L 3/3409, A23B 9/18, A01M 13/00...

Značky: plynného, generovanie, fosfinů, spôsob, kontinuálně, zariadenie, rychle

Text:

...Výhodne sa Vyvíjač plynu používa na ñimigáciu síl, skladov obilia, prepravnýchkontajnerov a lodi. Spôsob podľa tohto vynálezu je určený na rýchle vyvíjanie plynnéhofosñnu, pričom zaručuje uvoľnenie potrebného množstva plyrmého fosñnu v krátkom časovom intervale, kratšom než dve hodiny. Teda vtomto vyvíjači nenastávajú problémy spojené s predchádzajúcimi vyvíjačmi plynu, keď počiatočná koncentrácia plyrmého fosñnu je nízka, potom sa zvyšuje a...

Vynálezy kategórie «A61L 2/20» v ZSSR.

Zařízení pro sterilizaci termolabilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247869

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kraus Jindřich

MPK: A61L 2/20

Značky: termolabilních, materiálů, zařízení, sterilizaci

Text:

...1 emł 1 na vstupu a uzavíracím ventilem 32 na výstupu. Vstup do trysky nebulízačního inhalátoru 35 je spojen tlakovým přívodem łä a výetupem stanice tlakového vzduchu ll. Výstup sterilizačního média łg z nebulizačniho inhalátoru 1 § je Ďřipojen potrubním vedením gg k vysazené odbočce na přívodu páry 1 do sterilízační komory ł.Nebulizační inhalátor lg lze rovněž umístit na mechanickém úchgtu přímo ve sterilizační komoře l. Přitom tlnkový...