A61K 38/48

Pevná kompozícia obsahujúca nosič, fibrinogén a trombín a použitie nosiča, ako aj fibrinogénu a trombínu na prípravu výrobku na utesnenie tkaniva a/alebo zastavenie krvácania, a/alebo lepenie tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 288120

Dátum: 22.08.2013

Autor: Stimmeder Dagmar

MPK: A61K 35/16, A61L 24/08, A61K 38/48...

Značky: fibrinogén, obsahujúca, zastavenie, fibrinogenu, trombínu, přípravu, kompozícia, pevná, nosič, nosiča, tkaniva, použitie, krvácania, utesnenie, trombín, výrobků, lepenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná kompozícia sa skladá z: a) nosiča, ktorý má aspoň dve z fyzikálnych vlastností, ktorými sú modul pružnosti v rozmedzí 100 až 500 kPa, hustota 1 až 10 mg/cm3 a priemer dutiny väčší ako 0,75 mm a menší ako 4 mm a/alebo stredný priemer pod 3 mm pričom na uvedenom nosiči je rovnomerne distribuovaná a zakotvená zmes b) pevného fibrinogénu a c) pevného trombínu. Opísané je tiež použitie nosiča na prípravu výrobku na utesňovanie tkaniva a/alebo...

Polypeptidická proteáza štiepiaca von Willebrandov faktor (vWF), nukleová kyselina kódujúca tento polypeptid a použitie tohto polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288119

Dátum: 22.08.2013

Autori: Schaller-gerritsen Helena Elisabeth, Zimmermann Klaus, Turecek Peter, Furlan Miha, Kerschbaumer Randolf, Antoine Gerhard, Schwarz Hans-peter, Scheiflinger Friedrich, Tagliavacca Luigina, Laemmle Bernhard, Voelkel Dirk

MPK: C12N 15/57, C07K 16/40, A61K 38/48...

Značky: tohto, polypeptidická, štiepiaca, kyselina, polypeptidů, polypeptid, proteáza, použitie, kódujúca, nukleová, faktor, willebrandov, vwf

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polypeptidu štiepiaceho von Willebrandov faktor (vWF), molekuly nukleovej kyseliny kódujúcej sekvenciu aminokyselín vWF-cp polypeptidu a kompozície obsahujúcej polypeptid. Vynález sa rovnako týka použitia polypeptidu proteázy štiepiacej vWF na produkciu molekúl viažucich polypeptid proteázy štiepiacej vWF a na produkciu preparátu na profylaxiu a terapiu trombózy a tromboembolického ochorenia.

Produkcia rekombinantných faktorov krvnej zrážanlivosti v ľudských bunkových líniách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287706

Dátum: 17.06.2011

Autori: Hörster Andrea, Schröder Carola, Hauser Charlotte, Lehnerer Michael

MPK: A61K 38/48, A61K 38/36, A61K 38/37...

Značky: líniách, rekombinantných, faktorov, bunkových, zrážanlivosti, ľudských, krvnej, produkcia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob produkcie rekombinantných ľudských faktorov krvnej zrážanlivosti, konkrétne faktora VIII a faktora IX, s využitím nesmrteľnej ľudskej bunkovej línie stabilne exprimujúcej vírusový transkripčný aktivačný proteín a nesúcej vektor, ktorý má promótor funkčne viazaný so sekvenciou DNA kódujúcou faktor krvnej zrážanlivosti za predpokladu, že uvedený promótor nie je vírusový promótor, ktorý je stimulovaný uvedenými vírusovými...

Použitie alfa-1-antitrypsínu na liečenie chronického únavového syndrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12821

Dátum: 20.05.2010

Autori: Alegre Martin José, Garcia Quintana Ana

MPK: A61K 38/48, A61P 43/00

Značky: alfa-1-antitrypsínu, liečenie, chronického, únavového, použitie, syndrómu

Text:

...v závislosti od intenzity lekárskeho,psychiatrického a laboratómeho vyhodnotenia (The Royal Australasian College of Physicians. Chronic Fatigue Syndrome. Clinical Practice Guidelines 2002).0008 Prognóza na uzdravenie z CFS je extrémne slabá a vsúčasnosti neexistuje žiadna univerzálna liečba, ktorá by sa ukázala, že je účinnou možnosťou pre liečbu CFS (Hill NF, et al., Natural history of severe chronic fatigue syndrome, Arch Phys Med Rehabil...

Kompozícia biokompatibilných mikročastíc kyseliny algínovej na kontrolované uvoľňovanie účinných zložiek intravenóznym podávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19931

Dátum: 17.12.2009

Autori: Tico Grau Josep Ramón, Grancha Gamon Salvador, Sune Negre Josep Maria, Nardi Ricart Anna, Minarro Carmona Monserrat

MPK: A61K 38/48, A61K 38/37, A61K 9/00...

Značky: účinných, kyseliny, uvoľňovanie, kontrolované, podávaním, algínovej, intravenóznym, biokompatibilných, kompozícia, zložiek, mikročástic

Text:

...zložiek. Jedným znajvíac preskúmaných je derivatizáciaproteínov s kompatibilnými polymérmi, čo je prípad polyetylénglykolu (PEG). Táto technikapozostáva z postupu, pri ktorom sa uskutočňuje chemická reakcia na spojenie reťazcov PEG kovalentné s amínokyselinami proteínu. Táto technika sa ukázala ako užitočná vprípade hormónov a peptidových reťazcov s malou veľkosťou, ako je interferón, pretože pre zlúčeniny tohto typu je hlavným mechanizmom...

Nový farmaceutický prípravok na preeklampsiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21018

Dátum: 13.03.2009

Autor: Fallon Joan

MPK: A61K 36/185, A61K 35/39, A61K 38/43...

Značky: prípravok, preeklampsiu, farmaceutický, nový

Text:

...môžu viesť ku kóme a dokonca k smrti.Progresiu týchto príznakov často nie je možné zastaviť a dochádza k plnémurozvinutiu toxémie vrátane zlyhania obličiek.Etiológia preeklampsie stále nie je známa. Preskúmali sa mnohé oblasti vrátane posúdenia renín-angiotenzínového systému a selektívneho hormonálneho vyšetrenia vrátane vyšetrenia hladín epinefrínu, norepinefrínu a vazopresínu. Ďalšie vyšetrenia zahŕňali endotelín a prostaglandíny - všetky...

Rekombinantná príprava vybraných bromelaínových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13216

Dátum: 08.08.2008

Autori: Müller Rolf, Luniak Nora, Eschmann Klaus

MPK: A61Q 19/00, A23J 3/34, A61K 38/48...

Značky: bromelaínových, rekombinantná, frakcií, vybraných, príprava

Text:

...ktorá bola okyslená kyselinou fosforečnou,a znovu precipitovaný, alebo priamo vysušený vo vákuovej peci. Ďalšia purifikácia surového extraktu môže byť uskutočnená ñltráciou, dialýzou alebo diafíltráciou, aby sa odstránili malé molekule a proteíny, po čom nasleduje koncentrovanie získaného roztoku pred lyofilizáciou. 0008 Carter E. et al., Biochemistry, 2000, 39, 11005-11013 zverejňuje, že ananaín môže byť exprimovaný v E. coli. Sú...

Polypeptid ACE2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19673

Dátum: 12.06.2008

Autori: Loibner Hans, Stranner Stefan, Wagner Bettina, Peball Bernhard, Janzek-hawlat Evelyne, Weik Robert, Schuster Manfred

MPK: C12N 9/64, A61K 38/48

Značky: polypeptid

Text:

...sa rozumejú hlavne radikály typu kyseliny N-acetylneuramínovej (Neu 5 Ac) predovšetkým na N- alebo O-glykozyláciách.0018 V zásade je stabilita terapeutickej látky veľmi dôležitým kritériom pre jeho polčas rozpadu a tým jeho účinnosť.0019 Rekombinantný humánny ACE 2 sa dosiaľ identitikoval výlučne ako monomér a ako taký je tiež opísaný v literatúre vzhľadom na svoju funkčnosť, svoju kryštalickú štruktúru, ako aj vzhľadom na svoju interakciu...

Spôsob prípravy faktora X, aktivovaného faktora X, inaktivovaného faktora X a inaktivovaného faktora Xa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13452

Dátum: 29.05.2008

Autori: Lloyd Joanne, Feldman Peter

MPK: C12N 9/64, A61K 38/48

Značky: aktivovaného, spôsob, inaktivovaného, faktora, přípravy

Text:

...ochudobnenej o kryoprecipitát a precipitát frakcie I) anexovou chromatografiou. Alternatívnym zdrojom počiatočného materiálu obohateného o komplex protrombínu je precipitát vygenerovaný etanolovou frakcionáciou plazmy. Vtomto spôsobe sa rôzne proteíny plazmy rozdelia do rôznych precipitátových frakcií nastavením koncentrácie etanolu. teploty a pH. Osobitne výhodným počiatočným materiálom je protrombínový komplex získaný z ľudskej plazmy...

Spôsob preparatívnej purifikácie ľudského furínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14378

Dátum: 21.05.2008

Autori: Schwarz Hans-peter, Romeder-finger Stefan, Turecek Peter, Matthiessen Peter

MPK: B01J 39/00, A61K 38/48, B01D 15/36...

Značky: ľudského, furínu, purifikácie, preparatívnej, spôsob

Text:

...et al., J Biol Chem. 199226716094-9). Boli tiež opísané furínové mutanty, ktoré navyše zahmovalí deléciu oblasti bohatej na cysteín (Hatsuzawa et al.,J Biochem. 199210 l 296-301 Creemers et al., J Biol Chem. 1993 26821826-34).0010 Na biotechnologícké použitie je možné si predstaviť aplikácie SPC in vitro rovnako ako in vivo, vrátane aplikácie v rámci terapeutického ošetrenia. Pre takéto aplikácie môže byťľudský furín alebo skrátený furín...

Liečba synukleinopatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20434

Dátum: 16.05.2008

Autori: Shihabuddin Lamya, Cullen Valerie, Schlossmacher Michael, Cheng Seng

MPK: A61K 38/48, A61K 38/47, A01N 43/62...

Značky: synukleinopatie, liečba

Text:

...(Lee (2003), Antioxid. Redox Signal,533-48 Hashimoto et al., (2003), Neuromolecular Med., 4(12)21-36). Zverejnená prihláška patentu PCT WO 07084737 opisuje liečbu ochorenia ukladania V lyzozómoch vykazujúcu vplyv centrálneho nervového systému lyzozomálnymi enzýmami.0006 Predchádzajúci stav techniky zahŕňa PNAS, vol. 101, 2004,17510-17515 (Lo Bianco et al). Tento dokument opisuje, že lentivírusovým vektorom sprostredkované zavedenie...

DNAáza na liečbu mužskej subfertility

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17308

Dátum: 18.10.2007

Autori: Bartoov Benjamin, Yehuda Ronen, Dobroslav Melamed

MPK: A61P 15/08, A61K 38/48

Značky: mužskej, subfertility, dnaáza, liečbu

Text:

...sa hodnotí analýzou semena. Najobvyklejšia analýza, známa ako rutinná analýza semena poskytuje informáciu o počte spermií prítomných V ejakuláte,podiele pohyblivých (a/alebo progresívne pohyblivých) spermálnych buniek a percente buniek, ktoré sú morfologicky normálne. Mužská subfertilita obvykle súvisí s jedným alebo viac, s nízkou produkciou spermií (oligozoospermia), malou pohyblivosťou spermií (astenozoospermia) a abnormálnou morfológiou...

Kolagenáza na liečenie celulitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19718

Dátum: 22.02.2007

Autori: Badalemente Marie, Dagum Alexander

MPK: A61K 8/66, A61K 38/48

Značky: celulitídy, kolagenáza, liečenie

Text:

...And Tech 8(2)118-124, May 2002). Títo autori zistili, že 3 D rekonštrukcia siete vláknitýchpapíl ukázala u žien s celulitídou vyššie percento papíl v kolmom smere vzhľadom ku koži.0005 V súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba celulitídy. Cieľom vynálezu je poskytnúť0006 Vynález sa týka objavu, že injekcie kolagenázy sú účinné pre lýzu kolagénovej septálnej siete celulitídy u ľudí pri liečení celulitídy a obnovenie vzhľadu jemnej kože....

Kompozície a spôsoby na modulovania hemostázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17002

Dátum: 15.11.2006

Autor: Camire Rodney

MPK: A61P 7/04, A61K 38/48, C12N 15/57...

Značky: hemostázy, spôsoby, modulovania, kompozície

Text:

...tromblastémiu a deñcit skladovacích granúl.0015 Určité varianty zymogénu a proteázy môžu byt užitočné pri liečbe porúch, kde je žiaduca antikoagulácia. Takéto poruchy zahŕňajú bez obmedzenia trombózu, trombocytopéniu, mŕtvicu a koagulopatiu.0016 Ďalšie aspekty vynálezu zahŕňajú hostiteíské bunky exprimujúce variantný zymogén a proteázy podľa vynálezu, aby sa produkovali ich veľké množstvá. Taktiež sú opísané spôsoby izolovania a puriñkovania...

Spôsoby liečenia adhezívnej kapsulitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19527

Dátum: 19.01.2006

Autori: Badalamente Marie, Wang Edward

MPK: A61K 38/48

Značky: liečenia, kapsulitídy, spôsoby, adhezívnej

Text:

...na vnútorné puzdro, 0,5 ml celkového objemu. Pacienti boli hodnotení sériovo po dobu jedného mesiaca na základe rameno hodnotiaceho formulára Americkej spoločnosti ramenných a laktových chirurgov (American Society of Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Evaluation form),ktorý hodnotí bolesť, ramenný pohyb, silu, stabilitu a funkciu. Hodnotenia pohybu ramena boli merané v stupňoch a pozostávall z aktívnej/pasívnej elevácie, aktívnej/pasívnej...

Kompozície obsahujúce lipázu, proteázu a amylázu na liečbu pankreatickej nedostatočnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8172

Dátum: 14.10.2005

Autori: Murray Frederick, Shenoy Bhami, Stevens Anthony Christopher Lee, Margolin Alexey

MPK: A61K 38/48, A61K 38/47, A61K 38/46...

Značky: lipázu, obsahujúce, liečbu, proteázu, kompozície, amylázu, nedostatočnosti, pankreatickej

Text:

...menej ako 60 tuku z potravy M. Kraisinger a kol., Clinical Pharmacology of PancreaticEnzymes in Patients with Cystic Fibrosis and in vitroPerformance of Microencapsulated Formulations, J. Clin. Pharmacol., 34, ss. 158-166 (1994). Ak sa ponechá bez liečenia,tak porucha trávenia a porucha absorpcie u pacientov s cystickou fibrózou vedie k podvýžive, neschopnosti získať alebo udržať si hmotnosť a l zníženému rastu, a tiež i. k zhoršeniu...

Rekombinantný stratum corneum chymotryptický enzým (SCCE) a nukleotidová sekvencia kódujúca enzým, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284599

Dátum: 17.06.2005

Autori: Hansson Lennart, Egelrud Torbjörn

MPK: A61K 38/48, C07K 14/00, A61K 7/48...

Značky: prípravok, corneum, stratum, farmaceutický, nukleotidová, enzym, obsahom, spôsob, sekvencia, použitie, přípravy, scce, rekombinantný, kódujúca, chymotryptický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný rekombinantný polypeptid a nukleotidová sekvencia, ktorá kóduje polypeptid, expresný systém schopný exprimovať polypeptid, rovnako ako farmaceutické a kozmetické kompozície s obsahom polypeptidu a použitie polypeptidu na rôzne kozmetické a terapeutické účely.

Spôsob liečenia porúch krvácania s použitím sulfátovaných polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13580

Dátum: 27.05.2005

Autor: Johnson Kirk

MPK: A61K 31/727, A61K 31/737, A61K 38/48...

Značky: liečenia, spôsob, použitím, poruch, polysacharidov, krvácania, sulfatovaných

Text:

...prax.0005 Predložený vynález poskytuje spôsoby a prostriedky na zvýšenie zrážania krvi a inhibíciu aktivity TFPI s použitím ne-antikoagulačných sulfátovaných polysacharidov (NASP) ako prokoagulantov. NASP sa můžu podávať ako jednotlivé činidlá alebo v kombinácii s ďalšími alebo s inými hemostatickými činidlami. Je tu opísané najmä použitie NASP pri liečení porúch krvácania, vrátane vrodených porúch zrážania, získaných porúch zrážania a...

Prolylendopeptidáza (PEP) a glutamínendoproteáza na liečenie celiakie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15690

Dátum: 23.02.2005

Autori: Khosla Chaitan, Bethune Michael, Gass Jonathan, Shan Lu

MPK: A61K 35/74, A61K 38/48

Značky: liečenie, pep, celiakie, glutamínendoproteáza, prolylendopeptidáza

Text:

...podľa vynálezu obsahujú glutenázu uloženú v enterickom povlaku, čo umožní dopravenie účinných látok do čreva, v iných uskutočneniach sú aktívne látky stabilizované. aby odolali tráveniu v kyslých podmienkach žalúdka. V niektorých prípadoch účinné látky pôsobia hydrolyticky v podmienkach kyslého pH a môžu preto iniciovať proteolytický proces na toxických gluténových sekvenciách už vsamotnom žalúdku. Alternatívne spôsoby podávania...

Lieky a spôsoby liečby bolesti hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16162

Dátum: 15.02.2005

Autori: Brin Mitchell, Turkel Catherine

MPK: A61K 38/48

Značky: liečby, lieky, bolesti, hlavy, spôsoby

Text:

...distribúcii liečiva a nežiaducím vedľajším účinkom. Okrem toho súčasné terapie zápalovej bolesti vykazujú krátkodobú účinnosť, ktorámôže spôsobovať nutnosť častého opakovaného podávania liečiva a závislosti, čo je nežiaduce.Navyše časté podávanie liečiva zvyšuje nákladnosť režimu pre pacienta a môže vyžadovať, aby si pacient pamätal, že má dodržiavať dávkovací režim.0010 Príklady liečby zápalovej a svalovej bolesti zahŕňajú...

Protilátky proti MASP-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19306

Dátum: 12.05.2004

Autori: Larsen Flemming, Wahlers Ulla

MPK: A61P 19/02, A61K 38/48, A61K 39/395...

Značky: proti, protilátky, masp-2

Text:

...časti ľudskej MASP-2, pričom Cterminálna časť ľudskej MASP-2 pozostáva z CCPl, CCP 2 a serínových proteázových domén (aa 293 až 686 zo SEQ ID Č. 1), pričom uvedená protilátka alebojej fragment viažuci antigćn špecificky rozpoznávajú aspoň časť epitopu rozpoznávaného jednou alebo viacerými referenčnými protilátkamizvolenými zo skupiny pozostávajúcej zi monoklonálnej protilátky produkovanej hybridómovou bunkovou líniou uloženou pod...

Farmakologická vitreolýza s použitím skráteného plazminu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11381

Dátum: 05.12.2003

Autori: De Smet Marc, Pakola Steve

MPK: A61K 38/48, A61P 41/00

Značky: použitím, vitreolýza, skráteného, plazmínu, farmakologická

Text:

...nežiaduce alebo môžu poškodiť zrak pacienta po operácii.0008 Teda, alternatívne metódy odstránenia sklovca od sietníce boli predmetom záujmu nedávnych skúmaní. Takéto metódy sa zaoberali použitím enzýmov a chemických substancií,ktore sa môžu použiť na indukciu/podporu skvapalnenía sklovca a/alebo oddelenia vitreoretinálneho rozhrania (PVD). Uvedené prístupy, ktoré sú tu nazývané ako farmakologická vitrektómia, zahŕňajú niekoľko...

Aktivácia ACE2 na liečenie chorôb srdca, pľúc a obličiek a hypertenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15693

Dátum: 19.06.2003

Autori: Crackower Michael, Penninger Josef

MPK: A61K 48/00, C12N 9/64, A61K 38/48...

Značky: aktivácia, chorôb, pľúc, obličiek, hypertenzie, liečenie, srdca

Text:

...sondách 3 a 5 znázornených na obr. a. c, Analýza expresie bielkovín ACE 2 v ľadvinách myší acc a acc metódou Westem blot. Anti-ACE 2 Ab reaguje s oblasťou N-terminálu pri výmaze, d, Analýza expresie mRNA ACE v srdci a v ľadvinách-3 myší aceHy aacě/y metódou RT-PCR. Na kontrolu sú znázomené rôzne cykly PCR pre lineáme zosilňovanie a hladiny GAPDH mRNA.Obr. 4. Normálny krvný tlak a funkcia obličieka, Meranie krvného tlaku 3 mesačných myší acew...

Použitie kolagenázy na uľahčenie zavádzania vodiaceho drôtu na ošetrenie chronickej celkovej arteriálnej oklúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13479

Dátum: 01.10.2002

Autor: Bradley Strauss

MPK: A61K 38/48, A61L 31/16, A61L 29/16...

Značky: celkovej, zavádzania, uľahčenie, vodiaceho, oklúzie, arteriálnej, drôtu, ošetrenie, kolagenázy, chronickej, použitie

Text:

...V dlhodobých štúdiách bunkových kultúr in-vitro sa použili formulácie kolagenázy. Tieto formulácie hrajú úlohu pri izolácii buniek z tkanív degradáciou okolitej matrice a tieto bunky sú potom použité pre bunkovú kultiváciu. Existuje veľmi málo správ o používaní formulácii kolagenázy pre štúdie in-vivo. Vyvinul sa experimentálny model intracerebrálneho krvácania na krysách systematickým používaním infúzie bakteriálnej kolagenázy...

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282578

Dátum: 09.09.2002

Autori: Roreger Michael, Einig Heinz

MPK: A61K 38/48, A61K 9/70, A61L 15/38...

Značky: dávkovanie, lieková, výroby, kolagenázy, forma, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany obsahuje obväzový materiál dostatočnej flexibility s tvárniteľnosťou s cieľom prispôsobiť sa k rane, s kontrolovane uvoľňujúcou sa kolagenázou s konštantnou hrúbkou a homogénnym rozdelením kolagenázy v potrebnej koncentrácii na plošné špecifikované uvoľňovanie kolagenázy v terapeuticky prispôsobenej miere ošetrovania povrchu rany, pričom obväzový materiál je aplikovateľný v plochých kusoch, ktoré...

Použitie molekuly nukleovej kyseliny kódujúcej doménu disintegrínu adamalysínu ako antiangiogénneho, antiinvazívneho a antimetastatického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9214

Dátum: 26.07.2002

Autori: Lu He, Trochon Véronique, Soria Claudine

MPK: A61K 38/48, A61K 38/17, A61K 48/00...

Značky: kyseliny, použitie, disintegrínu, antiangiogénneho, nukleovej, antiinvazívneho, molekuly, prostriedku, adamalysínu, antimetastatického, doménu, kódujúcej

Text:

...informácii v tomto vynáleze, najmä na základe modelov a testov uvedených v experimentálnej časti ďalej. Ide o sekvencie modifikované deletovanim, pridaním, potlačenim alebo nahradením aminokyseliny v týchto derivátoch.0024 vynález sa teda tiež osobitne zameriava na molekulu nukleovej kyseliny obsahujúcu polynukleotidovú sekvenciu kódujúcu doménu disintegrinu metargidinu, uvedenú V zozname sekvencií v prilohe pod číslom SEQ lD NO 1 alebo...

Analógy faktora X s modifikovanými štiepnymi miestami proteáz, preparáty obsahujúce tieto látky, ich použitie a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282369

Dátum: 03.12.2001

Autori: Himmelspach Michele, Pfleiderer Michael, Dorner Friedrich, Eibl Johann, Schlokat Uwe, Falkner Falko-günter

MPK: C12N 15/57, C12N 9/64, A61K 38/48...

Značky: analogy, použitie, modifikovanými, látky, spôsob, výroby, miestami, proteáz, štiepnymi, preparáty, faktora, tieto, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy faktora X s modifikáciou v oblasti prírodne sa vyskytujúceho aktivačného štiepneho miesta faktora Xa, pričom modifikácia predstavuje miesto premeny pre proteázu, ktorá za prírodných podmienok sekvenciu faktora X na tomto mieste neštiepi. Ďalej sú uvedené preparáty, obsahujúce tieto analógy faktora X a spôsob ich prípravy.

Spôsob výroby trombínu zabezpečeného proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279193

Dátum: 08.07.1998

Autori: Eibl Johann, Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74, A61K 38/48

Značky: zabezpečeného, výroby, trombínu, vírusom, spôsob, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Trombín ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ktorý je zbavený infekčných látok, sa pripraví tak, že sa aktivovaný protrombínový komplex, získateľný z plazmovej frakcie obsahujúcej protrombínový komplex, spracuje na inaktiváciu infekčných látok a k spracovanému aktivovanému protrombínovému komplexu sa pridajú soli aktívne pri zrážaní.

Použitie lys-plazminogénu na prípravu farmaceutickej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 281472

Dátum: 10.05.1995

Autori: Pichler Ludwig, Eibl Johann, Schwarz Hans-peter

MPK: A61K 38/48

Značky: farmaceutickej, lys-plazminogénu, kompozície, přípravu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie lys-plazminogénu na prípravu farmaceutickej kompozície na ošetrenie reperfúzneho poškodenia a na zlepšenie mikrocirkulácie. Uvedená farmaceutická kompozícia je vhodná na ošetrenie cerebrálnej ischémie a tranzitórnych ischemických atakov, na prevenciu reperfúzneho poškodenia u pacientov, prijímajúcich transplantované tkanivo alebo orgán, a na ošetrovanie reperfúzneho poškodenia u darcu tkaniva alebo orgánu.