A61K 38/46

Prostriedok obsahujúci enzýmy a použitie týchto enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287956

Dátum: 11.06.2012

Autori: Liu Lin, Anderson David, Fodge Douglas, Hsiao Humg-yu

MPK: A23K 1/165, A61K 38/43, A23K 1/14...

Značky: použitie, prostriedok, obsahujúci, týchto, enzymy, enzýmov

Zhrnutie / Anotácia:

Enzýmy určitej triedy charakterizované schopnosťou štiepiť väzby, ktoré uvoľňujú proteíny bunkového povrchu alebo karbohydráty, ktoré neobsahujú antiinfekčné činidlo, vykazujú významnú antiinfekčnú aktivitu. Po orálnom podaní sú také enzýmy účinné napríklad pri liečbe infekcií tráviaceho traktu u človeka a u zvierat. V druhom prípade sú výhodné v tom, že významne zlepšujú rýchlosť rastu, účinnosť kŕmenia a celkový zdravotný stav.

Použitie lyzozómovej kyslej lipázy na liečenie pacientov s deficitom lyzozómovej kyslej lipázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18422

Dátum: 09.09.2011

Autor: Quinn Anthony

MPK: A61K 31/135, A61K 31/397, A61K 31/366...

Značky: použitie, deficitom, lipázy, liečenie, kyslej, pacientov, lyzozómovej

Text:

...nadobličiek a špeciálna nutričná podpora, a keďže neexistuje žiadny dôkaz, že tieto zásahy zabránia úmrtiu, 3v súčasnosti tiež nie je isté, či majú nejaký vplyv na krátkodobé prežitie. Zo skupiny štyroch pacientov s deficitom LAL, liečených transplantáciou kostnej drene, všetci štyria pacienti zomreli z dôvodu komplikácií po zákroku v priebehu mesiacov po transplantácii. Hoci sa uvádza nejaký úspech v následných kazuistikách, úmrtnosť...

Izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu, prostriedok majúci fosfolipázovú účinnosť, farmaceutický prostriedok, antigénny fragment a izolovaná nukleová kyselina, biologicky aktívny prostriedok, vektor, rekombinovaná hostiteľská…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287687

Dátum: 23.05.2011

Autori: Lynch Kevin, Doan Kim-anh Thi, Jaye Michael, Amin Dilip, South Victoria, Krawiec John

MPK: C07K 16/40, C12N 15/52, A61K 38/46...

Značky: prostriedok, génom, kodovaný, izolovaná, antigénny, aktívny, fragment, kyselina, biologicky, vektor, účinnost, izolovaný, farmaceutický, majúci, fosfolipázovú, podobným, lipázu, nukleová, polypeptid, rekombinovaná, hostiteľská, genů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný izolovaný polypeptid kódovaný génom podobným génu pre lipázu (LLG), kde uvedený polypeptid (a) sa viaže na heparín, (b) má homológiu s ľudskou lipoprotínovou lipázou a pečeňovou lipázou a (c) obsahuje 39 kD katalytickú doménu triacylglycerol-lipázovej rodiny, kde (i) tento izolovaný polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:8 a zdanlivú molekulovú hmotnosť približne 55 kD na 10 % SDS-PAGE gélu, aminokyselinovú sekvenciu...

Nový farmaceutický prípravok na preeklampsiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21018

Dátum: 13.03.2009

Autor: Fallon Joan

MPK: A61K 35/39, A61K 36/185, A61K 38/43...

Značky: farmaceutický, prípravok, nový, preeklampsiu

Text:

...môžu viesť ku kóme a dokonca k smrti.Progresiu týchto príznakov často nie je možné zastaviť a dochádza k plnémurozvinutiu toxémie vrátane zlyhania obličiek.Etiológia preeklampsie stále nie je známa. Preskúmali sa mnohé oblasti vrátane posúdenia renín-angiotenzínového systému a selektívneho hormonálneho vyšetrenia vrátane vyšetrenia hladín epinefrínu, norepinefrínu a vazopresínu. Ďalšie vyšetrenia zahŕňali endotelín a prostaglandíny - všetky...

Farmaceutický prípravok obsahujúci lipázu bakteriálneho pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16928

Dátum: 29.01.2009

Autori: Rämsch Christian, Kurfürst Manfred, Friedrich Olaf, Friedel Rainer, Hüttler Silke

MPK: A61K 38/46, A61P 1/18

Značky: obsahujúci, lipázu, farmaceutický, bakteriálneho, povodu, prípravok

Text:

...čo lipázy sú terapeuticky žiaduce. Proteázy sú u pacientov s aktútnou pankreatitídou alebo aktívnymi fázamichronickej pankreatitídy kontraindikujúce (pozri US 5 645832). Preto je dostupnosť lipázy ako jediného proteínu výhodná. V US 5 645 832 alebo US 5 489 530 bola už opísaná lipáza samotná, získaná z baktérií. Okrem prípravy samotného čistého proteínu je koncentrácia lipázy 2 bakteriálnej lipázy veľmi vysoká, takže sa musia podávať...

Vynálezy kategórie «A61K 38/46» v ZSSR.

Proteíny rekombinantnej elastázy a spôsoby ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16617

Dátum: 04.12.2008

Autori: Bland Kimberly, Wong Marco, Ding Bee, Franano Nicholas

MPK: A61K 38/46, C12N 9/66, C12N 15/12...

Značky: použitie, rekombinantnej, elastázy, proteiny, spôsoby, výroby

Text:

...Je nutné preto vyvinúť rekombinantné spôsoby výroby, ktoré umožňujú vytvoriť terapeutické množstvo biologicky aktívnej elastázy farmaceutického stupňa čistoty a výhodne sa vyhýba kroku aktivácie trypsínom, EP 2 229 440 34 GO/Hktorý je vprípade prípravy vo veľkej miere nákladný a môže viesť ku kontaminácii konečného produktu trypsínom. Aplikácia elastázy obsahujúcej trypsín pacientovi vedie kaktivácii proteázou aktivovaných receptorov 1 a...

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, súpravy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16320

Dátum: 12.05.2008

Autori: Landy Hal, Boileau Guy, Lemire Isabelle, Loisel Thomas, Crine Philippe, Heft Robert, Leonard Pierre

MPK: C12N 15/55, A61K 38/46, A61P 19/08...

Značky: kosť, fosfatáza, súpravy, zacielená, použitia, spôsoby, alkalická

Text:

...ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP,-, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu ajeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primámou úlohou TNALP in vivo je obmedziť veľkosťextracelulárneho PP.~ súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju typ mutácie...

Alkalická fosfatáza zacielená na kosť, sady a spôsoby jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11446

Dátum: 12.05.2008

Autori: Leonard Pierre, Boileau Guy, Heft Robert, Lemire Isabelle, Loisel Thomas, Crine Philippe, Landy Hal

MPK: A61K 38/46, A61P 19/08, C12N 15/55...

Značky: alkalická, použitia, kosť, spôsoby, fosfatáza, zacielená

Text:

...vyšších koncentráciách ako inhibítor mineralizácie. Preukázalo sa, že TNALP hydrolyzuje inhibítor mineralizácie PP, čím uľahčuje vyzrážanie minerálu a jeho rast (Rezende et al., 1998). Nedávne štúdie, pri ktorých sapoužili Akp 2/ myši, naznačili, že primárnou úlohou TNALP in vivo je obmedzit veľkostextracelulámeho PP súboru, aby sa umožnila náležitá mineralizácia kostry (Hessle et al., 2002Závažnosť hypofosfatázie je variabilná a ovplyvňuje ju...

Rekombinantná hostiteľská bunka na produkciu L-asparaginázy II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19785

Dátum: 08.06.2007

Autori: Filpula David, Wang Maoliang

MPK: A61P 35/00, C07H 21/04, A61K 38/46...

Značky: hostiteľská, rekombinantná, produkciu, buňka, l-asparaginázy

Text:

...pre zlepšenie účinnosti produkcie proteínu L-asparagináza II E. coli.0008 Tento vynález vypĺňa vyššie uvádzanú potrebu pre L-asparaginázu II E. coli, ktorá je produkovaná efektívne a hospodárne v rekombinantnej forme, pričom sazískava enzýmový produkt, ktorý má rovnakú štruktúru peptidov ako proteín Lasparagináza II E. coli, predávaný ako Oncaspar®, ktorý tiež neobsahuje zistiteľné množstvá alternatívnych izoforiem L-asparaginázy ll.0009...

Intraventrikulárne dodávanie enzýmov pri lyzozómových chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17334

Dátum: 22.01.2007

Autori: Passini Marco, Dodge James, Cheng Seng, Shihabuddin Lamya

MPK: A61K 38/46

Značky: dodávanie, lyzozómových, enzýmov, chorobách, intraventrikulárne

Text:

...a/alebo pumpu na dodávanie enzýmu do jednej alebo viacerých mozgových komôr. Katéter a/alebo pumpa môžu byt špeciñcky navrhnuté a/alebo upravené na intraventrikulárne dodávanie. Podľa jedného uskutočnenia predložený opis poskytuje kit na liečenie pacienta s Niemann-Pickovou chorobou typu A alebo B. Kit zahŕňa kyslú sfingomyelinázu a katéter na dodávanie uvedenej kyslej sfingomyelinázy do mozgových komôr pacienta.0008 Ešte další aspekt...

Debridementná kompozícia z bromelínu a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12863

Dátum: 22.11.2005

Autori: Gorecki Marian, Toren Amir

MPK: A61P 17/02, A61K 36/88, A61K 38/46...

Značky: spôsoby, kompozícia, bromelínu, přípravy, debridementná

Text:

...biochemické znaky, ktorá nemá v podstate bromelínové inhibítory a obsahuje väčšinu proteolytických enzýmov bromelinu, takže sa dosiahne efektívne odstraňovanie odumretých tkanív.0015 Predložený vynález poskytuje debridementnú kompozíciu získanú z bromelinu, ktorá je schopná odstraňovať odumreté tkanivá a má charakteristické biochemické znaky. Predložený vynález konkrétne poskytuje debridementnú kompozíciu získanú z bromelinu, ktorá sa...

Kompozície obsahujúce lipázu, proteázu a amylázu na liečbu pankreatickej nedostatočnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8172

Dátum: 14.10.2005

Autori: Murray Frederick, Shenoy Bhami, Margolin Alexey, Stevens Anthony Christopher Lee

MPK: A61K 38/47, A61K 38/48, A61K 38/46...

Značky: amylázu, proteázu, kompozície, pankreatickej, nedostatočnosti, liečbu, lipázu, obsahujúce

Text:

...menej ako 60 tuku z potravy M. Kraisinger a kol., Clinical Pharmacology of PancreaticEnzymes in Patients with Cystic Fibrosis and in vitroPerformance of Microencapsulated Formulations, J. Clin. Pharmacol., 34, ss. 158-166 (1994). Ak sa ponechá bez liečenia,tak porucha trávenia a porucha absorpcie u pacientov s cystickou fibrózou vedie k podvýžive, neschopnosti získať alebo udržať si hmotnosť a l zníženému rastu, a tiež i. k zhoršeniu...

Farmaceutický prípravok na liečbu diabetu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284677

Dátum: 01.08.2005

Autori: Henniges Friederike, Steinborn Claus, Schwanitz Dieter, Rudmann Martin, Sander Suntje

MPK: A61P 3/10, A61K 38/46

Značky: liečbu, diabetu, farmaceutický, spôsob, přípravy, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie fyziologicky prijateľných zmesí enzýmov s lipolytickou, proteolytickou a amylolytickou účinnosťou, mikrobiologického alebo živočíšneho pôvodu, najmä ale zmesi tráviacich enzýmov, ako je napríklad pankreatín alebo zmesi tráviacich enzýmov podobných pankreatínu, na výrobu farmaceutických prípravkov na liečbu ochorenia diabetes mellitus typu I u vyšších cicavcov alebo ľudí. Tiež je opísaný spôsob výroby týchto farmaceutických...

Použitie komplexných lipidov ako stabilizujúcich prísad do farmaceutických prípravkov zmesí zažívacích enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284639

Dátum: 13.07.2005

Autor: Galle Manfred

MPK: A61K 38/46, A61K 47/24

Značky: použitie, farmaceutických, lipidov, zažívacích, enzýmov, komplexných, zmesí, stabilizujúcich, přísad, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie komplexných lipidov, najmä lecitínu, proti vplyvom vlhkosti spôsobenému poklesu lipolytickej aktivity vo vodných farmaceutických prípravkoch z lipázy a proteázy obsahujúcich zmesí zažívacích enzýmov, ktoré sú vhodné na prípravu vodných roztokov na kontinuálne zavádzanie do gastrointestinálneho traktu pomocou sond.

Konjugáty na prenos do kostí a spôsoby ich použitia na cielenie proteínov do kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9706

Dátum: 21.04.2005

Autori: Boileau Guy, Crine Philippe, Loisel Thomas, Lemire Isabelle

MPK: A61K 47/48, A61P 19/08, A61K 38/46...

Značky: konjugáty, proteínov, prenos, spôsoby, cielenie, kosti, použitia

Text:

...alkalickej fosfatázy v plazme. Tieto zmeny sú spojené s oneskoreným rastom,deformáciou dolných končatín a rádiologickými a histomorfometrickými príznakmi rachitídy a osteomalácie. Toto ochorenie je zrejme dôsledkom kombinácie porúch tubulárnej resorpcie fosfátov a metabolizmu vitamínu D v obličkách s funkčnými poruchami kostí a zubov. XLH je vyvolaná inaktivačnými mutáciami génu PHEX, ktorý je členom rodiny zinkových metalopeptidáz...

Aktín-rezistentný variant humánnej DNázy I

Načítavanie...

Číslo patentu: 284191

Dátum: 16.09.2004

Autori: Shak Steven, Ulmer Jana, Lazarus Robert

MPK: A61K 38/46, C12N 15/55, C12N 9/22...

Značky: dnázy, variant, aktín-rezistentný, humánnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka aminokyselinovej sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú väzobnú afinitu proti aktínu. Riešenie poskytuje nukleokyselinové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie.

Aktín-rezistentné varianty humánnej DNázy I, ich príprava, použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283850

Dátum: 24.02.2004

Autori: Shak Steven, Ulmer Jana, Lazarus Robert

MPK: A61K 38/46, C12N 15/55, C12N 9/22...

Značky: aktín-rezistentné, dnázy, použitie, farmaceutický, humánnej, príprava, obsahom, prostriedok, varianty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené aminokyselinové sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú viazaciu afinitu proti aktínu. Taktiež sú uvedené nukleotidové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie. Ďalej sú poskytnuté farmaceutické zmesi a terapeutické použitie aktín-rezistentných variantov humánnej DNázy I.

Prostriedok na liečbu degenerácie medzistavcových platničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14861

Dátum: 24.12.2003

Autor: Haro Hirotaka

MPK: A61K 38/46

Značky: degenerácie, prostriedok, liečbu, platničiek, medzistavcových

Text:

...Invest. 105 (2) (2000), 143 - 150). Neuskutočnili sa však pokusy o použitie ľudských proteáz, napríklad MMP-3 a MMP-7 exprimovaných v ľudských herniovaných platničkách, ako liečebných prostriedkov.Pri chirurgickej liečbe herniovaných platničiek obyčajne ide osnahu dosiahnuť dekompresiu nervov odstránením masy herniovanej platničky. Keďže je však tento stav bežný medzi skupinami dospievajúcich osôb a osôb v strednom veku arelatívne častý...

Prekurzor N-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, spôsoby liečenie využívajúce uvedený enzým a spôsoby prípravy a purifikácie uvedeného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18366

Dátum: 07.11.2003

Autori: Fitzpatrick Paul, Henstrand John, Chen Lin, Wendt Dan, Chan Wai-pan, Swiedler Stuart, Starr Christopher, Zecherle Gary, Qin Minmin

MPK: A61K 38/46, C12N 1/02, C07H 21/04...

Značky: enzym, uvedený, spôsoby, přípravy, n-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, využívajúce, liečenie, purifikácie, uvedeného, prekurzor, enzymů

Text:

...(ASB) alebo jej časť, alebo jej biologicky aktívny mutant alebo analóg, do jednej alebo do viacerých hostiteľských buniek in vivo. Preferované uskutočnenia zahŕňajú optimalizáciu dávky podľa potrieb organizmu, ktorý sa má liečiť, výhodne cicavcov alebo ľudských jedincov, aby sa účinne zmiemili symptómy ochorenia. V preferovaných uskutočneniach je týmto ochorením mukopolysacharidóza VI (MPS VI) aleboTento prvý aspekt tohto vynálezu špecificky...

Spôsob prípravy vyčistenej deaminovanej DNázy, deaminovaná a nedeaminovaná ľudská DNáza, DNázový a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282957

Dátum: 09.12.2002

Autori: Frenz John, Shire Steven, Sliwkowski Mary

MPK: A61K 38/46, C07K 1/00, C12N 9/22...

Značky: přípravy, deaminovanej, farmaceutický, dnáza, ľudská, vyčistenej, spôsob, dnázový, nedeaminovaná, prostriedok, deaminovaná, dnázy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vyčistenej DNázy deaminovanej v aminokyselinovom zvyšku zodpovedajúcom Asn 74 prírodnej ľudskej DNázy, alebo vyčistenej ľudskej DNázy nedeaminovanej v tomto aminokyselinovom zvyšku zahŕňa oddelenie zmesi deaminovanej a nedeaminovanej DNázy katexovou živicou alebo imobilizovanou heparínovou živicou, alebo imobilizovaným nehydrolyzovateľným analógom DNA živice. Opísaná je aj deaminovaná a nedeaminovaná ľudská DNáza s...

Použitie dimerizovanej formy lyzozýmu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282377

Dátum: 13.12.2001

Autor: Kiczka Witold

MPK: A61K 38/46, C12N 9/36

Značky: dimerizovanej, prostriedok, obsahom, formy, lyzozýmu, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie dimerizovanej formy lyzozýmu ako účinnej zložky na výrobu lieku na profylaxiu alebo liečenie stavu vyžadujúceho moduláciu a posilnenie prirodzeného obranného mechanizmu zvierat a ľudí, ktorý zahŕňa najmenej jeden z nasledujúcich účinkov: inhibícia uvoľňovania faktorov nekrotizujúcich nádory TNF, pokles hladiny faktorov nekrotizujúcich nádory, posilnenie fagocytózy, zvýšenie uvoľňovania interferónu, zvýšenie hodnôt IL-6....

DNA sekvencie a proteíny vzťahujúce sa na lipázu stimulovanú žlčovou soľou, spôsob výroby proteínov, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281089

Dátum: 11.07.1995

Autori: Carlsson Peter, Enerbäck Sven, Hernell Olle, Nilsson Jeanette, Bjursell Gunnar, Bläckberg Lars, Olivecrona Thomas

MPK: C07K 14/47, A61K 38/46, C12N 15/55...

Značky: proteínov, žlčovou, obsahom, kompozície, farmaceutické, sekvencie, stimulovanú, vzťahujúce, solou, proteiny, spôsob, použitie, výroby, lipázu

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka DNA sekvencií, proteínov kódovaných takými DNA sekvenciami a použitia takých proteínov. Vynález tiež zahŕňa vektory, ako sú plazmidové konštrukcie, obsahujúce také DNA sekvencie, ktoré sú schopné expresie požadovaného enzýmu. Vynález tiež zahŕňa hostiteľské organizmy transfektované takými konštrukciami, napr. baktérie, kvasinky, cicavčie bunky a transgénne zvieratá. Vynález taktiež zahŕňa spôsoby prípravy produktov...

Spôsob výroby streptokinázy, streptokináza, farmaceutický prostriedok, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Marrero Luciano Hernández, Garcia José De De La Fuente, Fernández Alicia Pedraza, Garcia Mario Pablo Estrada, Chaplen Roger Rubiera, Martínez Walfrido Bravo, Martínez Luis Herrera, Doce Ricardo Serrano, Muńoz Muńoz Emilio Amable, Ramírez Anaisel Castro, Hidalgo Aimeé Pérez, Somavilla Magalvs Campos, Collazo Pedro Rodríguez

MPK: C12N 1/19, C12N 1/21, A61K 38/46...

Značky: nukleová, buňka, hostiteľská, spôsob, prostriedok, streptokinázy, streptokináza, expresný, vektor, kyselina, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby streptokinázy expresiou génu kódujúceho túto streptokinázu, zahŕňajúci transformáciu hostiteľskej bunky expresným vektorom obsahujúcim gén streptokinázy SKC-2, ktorý v podstate pozostáva z nukleotidovej sekvencie vzorca (A), ktorá je operatívne viazaná k účinnému promótoru a terminátoru transkripcie, kultiváciu vzniknutej transformovanej hostiteľskej bunky a izoláciu vyrobenej streptokinázy. Ďalej je opísaná takto vyrobená...