A61K 38/18

Polymérne konjugáty neublastínu a spôsoby ich využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288123

Dátum: 30.08.2013

Autori: Pepinsky Blake, Sah Dinah, Miller Stephan, Rossomando Anthony, Borjack-sjodin Paula Ann

MPK: A61K 38/18, A61K 39/00, A61K 47/48...

Značky: polymérne, spôsoby, neublastínu, využitia, konjugáty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný variant polypeptidu neublastínu, v ktorom je zavedené miesto na pripojenie polyalkylénglykolu. Ďalej sú opísané: fúzny proteín obsahujúci tento variant polypeptidu neublastínu nukleová kyselina kódujúca tento variant polypeptidu neublastínu vektor, ktorý ju obsahuje hostiteľská bunka obsahujúca takýto vektor spôsob prípravy uvedeného variantu polypeptidu neublastínu, konjugát tohto variantu polypeptidu neublastínu alebo fúzneho...

Nové proNGF mutanty a ich použitie pri produkcii beta-NGF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19171

Dátum: 19.12.2012

Autori: Lorey Susan, Parthier Antje, Kathmann Daniela, Pultke Heiko, Janowski Bernhard, Anton Andreas

MPK: C07K 14/48, A61K 38/18

Značky: použitie, beta-ngf, nové, mutanty, produkcii, prongf

Text:

...sa vyskytujúce štiepiace miesto v ľudskom proNGF tri polohy s bázickými aminokyselinami (polohy 101, 103 a 104 sekvencie SEQ ID NO l alternatívne sú tu uvádzané ako R 1, K 3 a R 4). Takto môže štepenie proNGF Trypsínom viesť k mnohým odlišným štiepnym produktom podľa toho, kde presne štiepenie prebieha. Typické štiepne produkty sú SK 3 R 4-betaNGF a R 4-beta-NGF a zrelý beta-NGF. Tento problém sa ešte ďalej zhoršuje tým, že...

Perorálne aplikovateľná farmaceutická peleta epidermálneho rastového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18994

Dátum: 10.02.2011

Autori: Aguilera Barreto Ana, Martinez Diaz Eduardo, Páez Meireles Rolando, Ubieta Gómez Raimundo, Sereno Guerra Antonio

MPK: A61K 38/18, A61K 9/16, A61K 9/00...

Značky: peleta, farmaceutická, aplikovateľná, rastového, epidermálneho, perorálne, faktora

Text:

...bol EGF použitý na liečenie UC len pri administrácli pomocou klystíru. Táto cesta sa ukázala byt účinná na liečenie UC vo vzostupnej častitraktu hrubého čreva. Okrem toho bolo ukázané, že subkutánne podávanieEGF samotného alebo v kombinácii s trefoil faktorom je účinné pri hojení0009 EGF môže vďaka svojmu peptidovému charakteru spontánne modifikovať svoju štruktúru v priebehu dlhodobého zbaľovania alebo pri kontakte s biologickými...

Farmaceutická kompozícia na liečenie metabolického syndrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17936

Dátum: 21.01.2011

Autori: Sommerfeld Mark, Boscheinen Oliver, Dreyer Matthias, Schaefer Hans-ludwig, Rao Ercole, Habermann Paul

MPK: A61K 38/26, A61K 38/18, A61P 3/00...

Značky: metabolického, farmaceutická, liečenie, syndrómu, kompozícia

Text:

...6-FGF 23), ktoré sú zoskupené do 6 podrodín na základe rozdielov v homológii sekvencií a fylogenéze. Číslovane FGF, ktoré nie sú rozdelené do podrodín - FGF homológne faktory (skôr známe ako FGFll-FGF 14) - majú vysokú sekvenčnú identitu s rodinou FGF ale neaktivujú FGF receptory (FGFR) a preto nie súvšeobecne považované za členov FGF rodiny.Zatiaľ čo väčšina FGF pôsobí ako miestne regulatory rastu a diferenciácie buniek, nedávne štúdie...

Oftalmologické prípravky na báze BDNF (mozgového neurotrofného faktora) a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17560

Dátum: 12.11.2010

Autori: Domenici Luciano, Giovannini Luca, Sanso' Marco

MPK: A61K 9/00, A61K 38/18

Značky: použitie, přípravky, mozgového, oftalmologické, neurotrofného, faktora, báze

Text:

...V EP 0958831 je V rozsahu od 0,000 l do 0,5(hmotn/obj), tm. od 1 x 103 do 5 g/l. Uvádzané koncentračné rozsahy sú preto veľmi široké. EP 095883 l je veľmi všeobecný, pretože sa týka rôznych neurotrofných faktorov vrátane BDNF, ktoré by boli rovnako účinné v danom koncentračnom rozsahu. Je máme, že neurotrofné faktory nie sú rovnako účinné v rovnakom koncentračnom rozsahu, čoje spôsobené rôznymi hustotami a distribúciou receptorov, ktoré...

Ľudský neurotrofický rastový faktor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287361

Dátum: 16.07.2010

Autori: Meert Theo Frans, Ver Donck Luc, Masure Stefan Leo Jozef, Geerts Hugo Alfons Gabriel, Cik Miroslav

MPK: A61K 38/18, C07K 14/435, C12N 15/11...

Značky: použitie, ĺudský, neurotrofický, faktor, rastový

Zhrnutie / Anotácia:

Nukleová kyselina kódujúca ľudský neurotrofický rastový faktor, enovín enovín, samotný plazmid EVNmat/pRSETB uložený pod depozitným číslom LMBP 3931 expresný vektor hostiteľská bunka použitie molekuly nukleovej kyseliny alebo neurotrofického rastového faktora na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu syndrómov bolesti s podstatnou periférnou alebo centrálnou neurogénnou zložkou farmaceutická kompozícia obsahujúca ako účinnú zložku molekulu...

Viacdávková kompozícia na báze erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286990

Dátum: 31.07.2009

Autor: Gayed Atef

MPK: A61K 47/10, A61K 47/16, A61K 38/18...

Značky: báze, erytropoetínu, kompozícia, viacdávková

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viacdávková kompozícia erytropoetínu na parenterálne podávanie, ktorá obsahuje jeden alebo viacero z nasledovných konzervantov: benzethonium chlorid, fenoxyetanol a fenyletyl alkohol.

Vysokoafinitné väzbové miesto HGFR a spôsoby identifikácie jeho antagonistou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10772

Dátum: 07.05.2009

Autori: Carminati Paolo, Basilico Cristina, Comoglio Paolo Maria, Michieli Paolo

MPK: A61K 48/00, A61K 38/18, C07K 14/475...

Značky: antagonistou, miesto, vysokoafinitné, identifikácie, spôsoby, väzbové

Text:

...aktivuje Met, tak stále zostáva zle pochopený. Totoje trocha prekvapujúce pri zvážení veľkej biologickej a terapeutickej dôležitosti0008 HGF-Met signalizácia je esenciálna v priebehu embryogenézy a v tkanivovej regenerácii v živote dospelých. Je dôležité, že deregulovaná HGFMet signalizácia má kľúčovú úlohu vtumorigenéze a metastázach. Nevhodná Met aktivácia rôznymi mechanizmami vrátane autokrinnej HGF stimulácie,nadmernej expresie...

Spôsoby zlepšenej výroby kostných morfogenetických proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19103

Dátum: 16.04.2009

Autori: Drapeau Denis, Gomes Jose Manuel, Cardoza Terry, Nyberg Gregg, Luan Yen-tung, Wang Wenge

MPK: A61K 38/18, C12N 5/00, C07K 14/51...

Značky: zlepšenej, kostných, výroby, proteínov, spôsoby, morfogenetických

Text:

...prítomného pyridoxalu v médiu menšia ako približne 15 M a tvorí menej ako približne 55 molárnej koncentrácie vitamínu B 6 v médiu. V niektorých uskutočneniach je koncentrácia prípadne prítomného pyridoxalu v médiu budmenšia ako približne 15 M, alebo tvorí menej ako približne 55 molárnej koncentrácie vitamínu B 6 v médiu.0006 V niektorých uskutočneniach je hostiteľskou bunkou cicavčia bunka,napr. bunka CHO. V určitých uskutočneniach je...

Terapeutické doplnenie a obohatenie lubrikácie očného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18027

Dátum: 08.04.2009

Autori: Sullivan Benjamin, Sullivan David, Schmidt Tannin

MPK: A61K 31/568, A61K 38/13, A61K 31/715...

Značky: obohatenie, očného, terapeutické, doplnenie, povrchu, lubrikácie

Text:

...normálne zaťaženie s malým odporom k strihovým silám, uľahčeným veľmi malým . Pri nástupe zaťaženia a/alebo pohybu dochádza tiež k stlačeniu tilmu a dochádza k hydrodynamickému a elastohydrodynamickému typu lubrikácie fluidného ñlmu, pričom stláčanie,pohyb a deformácia hrajú úlohu pri vedení viskózneho lubrikantu za/alebo cez medzeru medzi dvoma povrchmi pri ich vzájomnom pohybe.0007 Zodpovedajúci stupeň lubrikácie, fluidný ñlm verzus...

Vakcína na prevenciu relapsu karcinómu prsníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15990

Dátum: 11.04.2008

Autori: Peoples George, Sathibalan Ponniah

MPK: A61K 39/00, C07K 14/71, A61K 38/18...

Značky: vakcína, karcinómu, prsníka, relapsu, prevenciu

Text:

...byt vklinickej praxi odsúdené iba na obmedzený úspech v dôsledku nízkej imunogenicity a nedostatku špecifickosti.0008 Prototyp vakcín proti karcinómu prsníka na báze jednotlivých antigénov bol mierne úspešný vindukcii merateľnej imunitnej reakcie pri pokusoch na zvieratách a pri klinických skúškach s pacientmi s karcinómom prsníka. Avšak pozorovaná imunitná reakcia nebola prevedená na klínicky významnú protektívnu imunitu proti obnove...

Modifikované FGF-21 polypeptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12069

Dátum: 19.03.2008

Autori: Knudsen Nick, Keefe William, Hays Putnam Anna-maria, Kraynov Vadim, Cujec Thomas, Pinkstaff Jason, Mariani Roberto, Ho Lillian

MPK: A61K 38/18, A61K 47/48, C07K 14/50...

Značky: modifikované, polypeptidy, použitie, fgf-21

Text:

...rastový faktor má tiež mnoho pozitívnych účinkov vrátane účinkov na prietok krvi a ochraňuje pred toxicitou vápnika na zlepšenie výsledku pri cerebrálnej ischémii(Mattson, M. P. et al., Semin. Neurosci. (1993) 5 295-307 Doetrocj. W. D. et al., J. Neurotrauma (1996) 13 309-316). Liečba bázickým FGF podporuje neoangiogenézu pri ischemickom myokarde (Schumacher et al., Circulation (1998) 97 645-650). Bázický FGF zlepšuje funkčné...

Farmaceutické kompozície obsahujúce antagonisty aktivínu-ActRIIa a ich použitie na prevenciu alebo liečenie mnohopočetného myelómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12979

Dátum: 01.02.2008

Autori: Kumar Ravindra, Seehra Jasbir, Knopf John

MPK: A61P 35/00, A61K 38/18

Značky: prevenciu, liečenie, myelómu, použitie, kompozície, obsahujúce, farmaceutické, antagonisty, aktivínu-actriia, mnohopočetného

Text:

...charakterizovaná ako nerovnováha vnormálnom procese remodelácie kosti. Zdravá kosť je stále podrobovaná remodelácii. Remodelácia začína resorpciou kosti osteoklastami. Resorbovaná kosť je potom nahradená novým kostným tkanivom, ktorý je charakterizovaný tvorbou kolagénu osteoblastami a následnou kalciñkáciou. U zdravých jedincov sú rýchlosti resorpcie a tvorby vrovnováhe. Osteoporóza je chronickýmprogresívnym stavom, ktorý sa vyznačuje...

Antiangiogénne zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10644

Dátum: 12.11.2007

Autori: Doppalapudi Venkata, Lai Jing-yu, Bhat Abhijit, Liu Dingguo, Bradshaw Curt

MPK: A61K 38/18, C07K 14/515

Značky: antiangiogénne, zlúčeniny

Text:

...tohto vynálezu aspoň jedným zo zvyškov x 9 a x je spojovací zvyšok zahŕňajúci aminokyselinu, ktorej vedľajší reťazec je schopnýkovalentne viazať chemické skupiny obsahujúce elektroñly, respektíve nukleofily.0008 Prítomnosť spojovacieho zvyšku poskytuje zameriavacím látkam podľa tohto vynálezu veľkú flexibilitu pre pripojenie kzákladným štruktúram,makromolekulám a iným skupinám. Konkrétne môžu byt zlúčeniny podľa tohto vynálezu...

Vytváranie suchých rekonštituovaných vezikúl pre farmaceutickú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13830

Dátum: 05.10.2007

Autori: Schuetz Andreas, Hellerbrand Klaus, Sigl Rainer

MPK: A61K 47/18, A61K 9/127, A61K 38/18...

Značky: aplikáciu, vytváranie, vezikúl, rekonštituovaných, farmaceutickú, suchých

Text:

...v suchej forme. ktoré sa dajú rehydratovať a ktoré sa dajú použiť na výrobu vo veľkom meradle.-3 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť Iipozómové prípravky, ktoré sa dajú rehydratovať, uskladňovať dlhšie obdobie v dehydratovanom stave a ktoré sa po rekonštituovanl zmenia na disperziu multilamelárnych vezikúl s účinnou látkou enkapsulovanou vo vodnej fáze Iipozómov.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vyhnúť sa potrebe niekoľkých...

Liečenie ochorení chrupavky s FGF-18

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12858

Dátum: 24.08.2007

Autori: Gimona Alberto, Vom Baur Elmar, Ladel Christoph

MPK: A61K 38/18, A61P 19/02

Značky: ochorení, fgf-18, liečenie, chrupavky

Text:

...Predložený vynález sa môže týkať akéhokoľvek variantu alebo modiñkovanej formy FGF-18, ktoré si zachováva požadovanú bioaktivitu FGF-18 ako je tu opísaná, ako je najmä zvýšenie ukladania chrupavkovej hmoty. Bioaktivity FGF-18 zahrnujú najmä tie, ktoré sú opisané v nižšie uvedených Prlkladoctl, najmä v tu oplsaných in vivo modeloch ochorenia.0025 Nukleotidová sekvencia Iudskej FGF-18 cDNA je oplsaná v SEQ ID N 0. 1 a jej odvodená...

Použitie DII4 antagonistov pri ischemickom zranení alebo cievnej nedostatočnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13602

Dátum: 07.08.2007

Autori: Papadopoulos Nicholas, Lobov Ivan, Wiegand Stanley

MPK: A61K 38/18, A61K 38/17, C07K 14/515...

Značky: použitie, nedostatočnosti, cievnej, ischemickom, antagonistov, zranení

Text:

...doménu DII 4, voliteľne pripojenú k multimerizačnému komponentu. Vynález tiež poskytuje delta-like Iigand 4 (DII 4) antagonistu na použitie pri prevencii alebo znižovaní straty krvných ciev alebo zlepšovani produktívnej angiogenézy, alebo oboch, u subjektu, majúceho ischemické zranenie alebo cievnu nedostatočnosť. kde DII 4 antagonista obsahuje protilátku alebo fragment protilátky, ktorý špecificky viaže Dll 4 a blokuje viazanie DII...

Farmaceutický prípravok na báze erytropoietínu a železa vo forme fyziologicky prijateľných zlúčenín železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285796

Dátum: 26.07.2007

Autor: Lehmann Paul

MPK: A61K 38/18, A61K 33/26

Značky: zlúčenín, erytropoietinu, formě, prijateľných, železa, báze, farmaceutický, prípravok, fyziologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie 2000 - 7000 jednotiek erytropoietínu (EPO) a 1 - 20 mg ekvivalentného množstva iónov železa vo forme fyziologicky kompatibilného preparátu železa na výrobu farmaceutického kombinovaného preparátu na liečenie pacientov s hemodialýzou alebo na liečenie anémie, pričom kombinovaný preparát je určený na využitie nielen vo fáze regulácie, ale taktiež v udržiavacej fáze liečby pomocou železa.

Nový prípravok na zvýšenie biologickej dostupnosti neurturínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17863

Dátum: 26.06.2007

Autori: Harder Friedrich, Austen Matthias

MPK: A61K 38/18, A61K 31/737, A61K 31/727...

Značky: prípravok, dostupnosti, neurturínu, biologickej, nový, zvýšenie

Text:

...základe týchto zistení sa navrhlo použitie neurturínu na liečbu pankreatických porúch, ako je diabetes (pozrite napríklad WO 03/099318 a WO 2005/051415).Neurturín sa už predtým navrhoval ako liečba neurodegeneratívnych ochorení, ako je Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba, poruchy motorických neurónov, poranenia miechy alebo poruchy sluchu (W 0 97/08196, W 0 99/06064 Akerud et al. J Neurochem. 1999 73 (1) 70 - 78 Koeberle a Ball...

Spôsob liečenia autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14642

Dátum: 11.04.2007

Autori: Kaplan Johanne, Mcpherson John

MPK: A61K 39/395, A61K 38/18, A61P 37/00...

Značky: autoimunitných, liečenia, spôsob, ochorení

Text:

...Murphy-Ultrich et al., Cytokine Growth Factor Rev., 1159-69 (2000). Existuje teória, na ktorú sa však nedá pre účely tohto vynálezu spoliehať, že takéto podmienky sa pravdepodobne objavujú voblastiach autoimunitného zápalu, ako napr. vobličke pacientov s lupusom. Pretože sa aktivácia latentného TGF-B objavuje voblastiach zápalu a tkanivového poškodenia, použitie latentného TGF-B môže predísť toxicite spojenej so systémovým TGF-B. Teda,...

Kvapalná formulácia G-CSF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6255

Dátum: 01.03.2007

Autori: Blaschke Ulrich Kurt, Mack Michael

MPK: A61K 38/18, A61K 9/06

Značky: formulácia, kvapalná, g-csf

Text:

...v koncentráciiv rozsahu od 0,5 do 150 mmol/1, výhodne V rozsahu od 1 do 100 mmol/1, výhodnejšie v rozsahu od 2 do 50 mmol/l a optimálne medzi 5 a 20 mmol/1. Spravidla činí koncentrácia octanu 10 mmol/1.0020 Octanový pufor môže byť použitý vo forme voľnej kyseliny alebo tiež vo forme soli. Ako soli sa použijú najmä fyziologicky znášanlivé soli, napríklad alkalické alebo ammoniové soli, výhodne sodná soľ.0021 Hodnota pH formulácií sa...

Liečenie neurologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15535

Dátum: 27.02.2007

Autori: Porreca Frank, Sah Dinah, Rossomando Anthony

MPK: A61K 38/18

Značky: neurologických, liečenie, ochorení

Text:

...polypeptidu na pripravu farmaceutickej kompozície na liečenie subjektu, ktorého postihlo poranenie nervového dorzálneho koreňa.0015 V niektorých uskutočneniach tu opisaných použití sa polypeptid podáva subjektu po dobu napr. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 28, 35, 42, 49 alebo 56 dni nasledujúcich po zhoršení propriocepcie, po poškodení alebo po strate nervových vlákien, po zhoršení senzorickej nervovej reakcie, po...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci mikroguľôčky na prevenciu amputácie diabetickej nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6193

Dátum: 29.01.2007

Autori: Ramón Hernández José Ángel, Sáez Martínez Vivian María, Berlanga Acosta Jorge Amador, Betancourt Rodriguez Blas Yamir, Páez Meireles Rolando

MPK: A61K 9/00, A61K 38/18, A61K 9/16...

Značky: obsahujúci, amputácie, mikroguľôčky, diabetickej, farmaceutický, prostriedok, prevenciu

Text:

...spol. (2003) Dermagraft Diabetic Foot UlcerStudy Group. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 26 l 701-5.). Apligraf pozostáva z vrstvy dermisu pozostávajúceho z ľudských fibroblastov v matrici hovädzieho kolagénu typu I a jednej vrstvy epidermisu vytvorenej ľudskými keratinocytmi. Podobným spôsobom bolo ukázane, že táto náhrada...

Použitie lokálnej kompozície, ktorá obsahuje epidermálny rastový faktor (EGF) na prevenciu amputácie diabetickej nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18009

Dátum: 28.12.2006

Autori: Betancourt Rodriguez Blas Yamir, Berlanga Acosta Jorge Amador, Páez Meireles Rolando, Pupo Escalona Elder

MPK: A61K 38/18, A61K 9/127, A61P 17/02...

Značky: diabetickej, egf, epidermálny, faktor, rastový, kompozície, použitie, amputácie, prevenciu, obsahuje, ktorá, lokálnej

Text:

...(FDA) schválil použitie ľudského rekombinantného doštičkového rastového faktora (PDGF) na stimuláciu cikatrizácie neuropatickýchAvšak najnovšia randomizovaná, dvojito zaslepená, muitricentrická klinická štúdia, vktorej sa na povrch lézií aplikoval gélový prípravok PDGF, preukázala účinnost len 50 (Wieman T. J., Smiell J. M., Su Y. (1998) Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinant human pIateIet-derived growth...

Mutanty rastových faktorov s vysokou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11893

Dátum: 17.11.2006

Autori: Pohl Jens, Kruse Michael, Plöger Frank

MPK: A61P 19/10, A61P 19/00, A61K 38/18...

Značky: faktorov, aktivitou, mutanty, rastových, vysokou

Text:

...zvýšeného prežitia dopamínergných neurónov, ako je opísané napríklad v Kríeglstein a spol. 1995 (J. Neuroscienoe Res. 42, 724-732) alebo Sullivan a spol. 1997 (Neuroscience Letters 233, 73-76) c) vyrastanie nervových vlákien z embryonálnej sietnice, ako je opísané napríklad v W 097/03188d) angiogénny potenciál týchto proteínov, overený napríklad v in vivo modeli rohovkového mikrovaku(Comeal micropocket model), ako je opisaný napríklad v...

Tkanivové ochranné peptidy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20068

Dátum: 07.08.2006

Autori: Cerami Anthony, Coleman Thomas, Brines Michael

MPK: A61K 38/18, C07K 14/71

Značky: tkanivové, peptidy, ochranné, použitie

Text:

...ID NO 41) alebo aminokyselinovú sekvenciu CSLNENIQEQLERALNSS (SEQ ID NO 43). V určitých uskutočneniach izolovaný polypeptid pozostáva z aminokyselinovej sekvencie QEQLERALNSS (SEQ ID NO 40). vynález ďalej poskytuje izolované polypeptidy, ktoré pozostávajú z aminokyselinovej sekvencie QEQLERALNSS (SEQ ID NO 40), pričom jeden aminokyselinový zvyšok uvedenej aminokyselinovej sekvencie je nahradený konzervatívnou alebo nekonzervatívnou...

Nové mliečne proteínové zložky a ich použitie na prevenciu alebo liečbu chronických zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15444

Dátum: 25.07.2006

Autori: Mikogami Takashi, Souppe Jérôme, Jouan Pierre, Bourtourault Michel

MPK: A61K 35/20, A61K 38/18, A23C 9/146...

Značky: liečbu, chronických, zápalových, proteinové, ochorení, použitie, mliečne, nové, zložky, prevenciu

Text:

...Imunolog. Rev. (1998), 16, 137-161).0016 Vo veľmi malom nmožstve sa nachádza V mlieku (30 g/l mlieka). Aj napriek tomu sa v mlieku nachádzajú mnohé iné faktory s aktivitou odlišnou od aktivity TGF-B, prípadne s opačnou aktivitou akú má TGF-B, v dôsledku čoho nemá TUFBobsiahnutné V mlieku značný vplyv na zápalový proces.0017 Okrem toho, izolácia TGF-B z mlieka je v priemysle realizovateľná len ťažko. Predovšetkým z dôvodu nákladov a zároveň i...

Liekové formy keratinocytového rastového faktora na terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17188

Dátum: 12.12.2005

Autori: Roy Suzanne, Purtell Judith, Dharmavaram Vasumathi, Treuheit Michael

MPK: A61K 47/26, A61K 38/18, A61K 47/18...

Značky: keratinocytového, faktora, liekové, rastového, formy, využitie, terapeutické

Text:

...(1996), je uvedené, že podávanie keratinocytového rastového faktora vyvolá proliferáciu pečeňových buniek.0006 Vyčistené polypeptidy sú obvykle len čiastočne stabilné vo vodnomje strata biologickej aktivity polypeptidu počas spracovania a skladovania. Okrem toho polypeptidové prostriedky vo vodnom prostredí podliehajú hydrolýze, pri ktorej dochádza napríklad kdeaminácii a štiepeniu peptidovej väzby. Tieto efekty predstavujú vážny problém...

Muteíny fibroblastového rastového faktora 21

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6555

Dátum: 26.07.2005

Autori: Frye Christopher Carl, Micanovic Radmila, Huang Lihua

MPK: C07K 14/435, A61K 38/18, C12P 21/00...

Značky: fibroblastového, rastového, faktora, muteíny

Text:

...v kvasinke. Prihlasovatelia vynálezu zistili, že FGF-21 muteíny so zníženou O-glykozyláciou sa môžu pripraviť v podmienkach priemyselnej fermentácie a môžu si udržať biologickú účinnosť, ktorá je užitočná pri liečbe jedincov, ktorí trpia chorobami,medzi ktoré patrí, ale na ktoré sa neobmedzuje, diabetes mellitus Il. typu, obezita a metabolický syndróm.0006 Prvé uskutočnenie predloženého vynálezu prináša muteín ľudskéhoFGF-21, kde...

Nový karbamylovaný EPO a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5627

Dátum: 07.07.2005

Autori: Foldager Lars, Munk Morten, Valbjörn Jesper, Christensen Sören, Pedersen Anders Hjelholt, Thuesen Marianne Hallberg

MPK: C07K 14/435, A61K 38/18

Značky: karbamylovaný, nový, spôsob, přípravy

Text:

...zvieracíeho alebo humánneho typu, pričom neobmedzujúcimi príkladmi sú syntetický, rekombinantný humánny EPO alebo biologicky alebo chemicky modifikovaný humánny EPO, ako napríklad asialo-EPO, mutanty humánneho EPO, tzn. molekuly, ktoré majú vo svojej aminokyselinovej sekvencii zavedené zmeny, EPO fragmenty, EPO peptidy, iné proteíny, alebo zmesi proteínov, pokial je potrebné karbamylovať niekolko proteínov.Prvý krok spôsobu zahŕňa úpravu...

Liečba amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10717

Dátum: 27.05.2005

Autor: Carmeliet Peter

MPK: A61P 25/14, A61K 38/18, A61K 9/00...

Značky: amyotrofickej, sklerózy, liečba, laterálnej

Text:

...pôsobenia, čo mohlo prispieť kjeho obdivuhodnému terapeutickému prospechu v tomto vynáleze.0004 Tento vynález stanovuje VEGF 165 izoformu na liečbu motoneurónových porúch a zvlášť na liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy aochorení podobných amyotrofickej laterálnej skleróze, pričom spomínaný VEGF je súvisle podávaný blízko miesta vypuknutia po dobu aspoň 4 týždňov vtesnom rozmedzí od 0.01 g/kg/deň do 0.6 g/kg/deň. VEGF 155 je...

Farmaceuticky prijateľná kompozícia na stimuláciu rastu neuritov a použitie zlúčeniny obsiahnutej v tejto kompozícii

Načítavanie...

Číslo patentu: 284535

Dátum: 13.05.2005

Autori: Zelle Robert, Su Michael

MPK: A61K 38/18, A61K 45/06, A61P 25/00...

Značky: neuritov, rastu, zlúčeniny, farmaceutický, kompozícia, prijateľná, kompozícií, stimuláciu, použitie, tejto, obsiahnutej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia na stimuláciu rastu neuritov v nervových bunkách, ktorá obsahuje neurotrofné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a neurotrofného faktora, ako je nervový rastový faktor (NGF). Ďalej je opísané použitie zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na prípravu liečiva na stimuláciu rastu nervových buniek.

Polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, spôsob jeho výroby a použitie, farmaceutický prostriedok a kit, nukleová kyselina, vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284534

Dátum: 13.05.2005

Autori: Hsu Eric, Kenney William, Chen Bao-lu, Morris Charles

MPK: C07K 14/50, C12N 15/12, A61K 38/18...

Značky: polypeptidový, natívneho, výroby, prostriedok, nukleová, kyselina, buňka, keratinocytového, použitie, hostiteľská, faktora, spôsob, vektor, rastového, analog, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptidový analóg natívneho keratinocytového rastového faktora, KGF, so signálnou sekvenciou alebo bez nej, pričom tento analóg zahrnuje aminokyselinovú sekvenciu KGF, v ktorej je aspoň jedna z aminokyselín 1 až 24 vypustená, nahradená a/alebo vložená, pričom cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 1 a cysteínový zvyšok v aminokyselinovej polohe 15 je vždy buď vypustený, alebo nahradený inou aminokyselinou, pričom analóg...

FGF-21 fúzne proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6456

Dátum: 02.05.2005

Autori: Millican Rohn Lee Junior, Glaesner Wolfgang, Tian Yu, Tschang Sheng-hung

MPK: C07K 14/435, A61P 3/00, A61K 38/18...

Značky: fúzne, proteiny, fgf-21

Text:

...a súčasne pri zvýšenej pravdepodobnosti lepšieho zosúladenia0007 W 0 01172957 opisuje nové FGF podobné polypeptidové molekuly a nukleo kyselinové molekuly, ktoré ich kódujú. Tieto polypeptidy môžu fúzovať0008 W 0 02/46227 opisuje glukagónu podobné -1 zlúčeniny, ktoré sa fúzujú k proteínom, ktorých účinkom je predĺženie in vivo polčasu peptidov.0009 Predložený vynález prináša heterológny fúzny proteín, ktorý obsahuje prvý polypeptid s...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca SNS-595 a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9088

Dátum: 14.03.2005

Autori: Nakao Satoshi, Higaki Masaru

MPK: A61K 9/00, A61K 31/44, A61K 38/18...

Značky: kompozícia, sns-595, farmaceutická, použitia, obsahujúca

Text:

...ďalšie najmenej dva týždne, keď sa uvedenému subjektu nepodáva žiaden SNS-595, pričom sa tento cyklus niekoľkokrát opakuje. V ďalšom uskutočneníje doba, ked sa nepodáva žiaden SNS-595, dva týždne. V ďalšom uskutočnení je doba, ked sa nepodáva žiaden SNS-595, tri týždne.0018 SNS-595 sa môže podávať na liečenie tuhého nádoru podľa dávkovacieho rozvrhu, ktorýii) čakaciu dobu najmenej šest dní, ked sa subjektu nepodáva žiaden SNS~ 595 iii)...

Kalciumfosfátové pevné tyčinky na injekčnú aplikáciu osteogénnych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1969

Dátum: 10.09.2004

Autori: Seeherman Howard, Kim Hyun, Li Rebecca

MPK: A61P 19/00, A61K 38/18

Značky: osteogénnych, proteínov, kalciumfosfátové, injekčnú, pevně, tyčinky, aplikáciu

Text:

...aditívum vybrané zfarmaceuticky prijateľných solí, polysacharidov, peptidov, proteínov, aminokyselín, syntetických polymérov,prírodných polymérov, surfaktantov a ich kombinácií, výhodnejšie vybrané z karboxymetylceluiózy, hydroxypropylmetylcelulózy, metyicelulózy, polylaktidu,polyetyiénglykoiu, polyvinyipyroiidónu, polyoxyetylénoxidu, karboxyvinylového poiyméru, polwinylalkoholu, dextránsulfátu a ich kombinácií. Aditívum je výhodne...

Použitie 1-(2-naftyl-2-yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu na prípravu liečiva na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284099

Dátum: 11.08.2004

Autori: Douillet Patrice, Fournier Jacqueline

MPK: A61K 38/30, A61K 31/44, A61K 38/18...

Značky: liečivá, liečenie, laterálnej, použitie, tetrahydropyridínu, 1-(2-naftyl-2-yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6, přípravu, amyotrofickej, sklerózy

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 1-(2-naftyl-2 yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami na výrobu liečiva na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS).

Vodný a lyofilizovaný farmaceutický prostriedok rastového faktora nervov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284064

Dátum: 30.07.2004

Autori: Lidgate Deborah, Knepp Victoria, Maskiewicz Richard, Gu Leo

MPK: A61K 38/18, A61K 9/19, A61K 9/08...

Značky: lyofilizovaný, prostriedok, nervov, rastového, faktora, vodný, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok obsahuje (a) 0,0001 až 0,125 % hmotn. rastového faktora nervov, (b) až 1,25 % hmotn. nosiča, (c) 0,5 až 1,0 % hmotn. soli, vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku, a (d) pufer v množstve dostatočnom na udržanie pH vodného prostriedku v rozsahu 4,5 až 6,0. Lyofilizáciou sa obsah vlhkosti vodného prostriedku zníži na menej ako 2 %, pričom lyofilizovaný farmaceutický prostriedok obsahuje 0,001 až 1,25 dielov...

Farmaceutická kombinácia G-CSF a PLGF užitočná pre krvné kmeňové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9967

Dátum: 23.07.2004

Autori: Carlo-stella Carmelo, Gianni Alessandro Massimo, Colotta Francesco

MPK: A61K 38/18, A61P 7/00

Značky: kmenové, užitočná, farmaceutická, kombinácia, buňky, krvné, g-csf

Text:

...LTC-IC v súvislosti s kinetikou, frekvenciou a absolútnymi číslami.Vyššie uvedené štúdie sa uskutočňovali použitím spôsobov a podmienok, ktoré sa veľmi podobajú spôsobom a podmienkam podávania hematopoetických rastových faktorov humánnym pacientom. Výsledky jasne demonštrujú prítomnost synergického účinku hG-CSF a rhPIGF na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi.Predmetom vynalezu je teda kombinovaný prípravok obsahujúci G-CSF a...

Lipozomálna parenterálna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284036

Dátum: 21.07.2004

Autori: Flöther Frank-ulrich, Näff Rainer, Delmenico Sandro, Wetter André

MPK: A61K 9/127, A61K 38/18

Značky: kompozícia, parenterálna, lipozomálna

Zhrnutie / Anotácia:

Lipozomálna parenterálna kompozícia, ktorá obsahuje: (a) účinné množstvo účinnej priesady zahŕňajúcej erytropoetín alebo jeho farmaceuticky vhodné deriváty s takými biologickými vlastnosťami, ktoré pri bunkách kostnej drene vyvolávajú zvýšenú produkciu retikulocytov a červených krviniek (b) lipidovú fázu zahŕňajúcu: (i) lecitín alebo hydrogenovaný lecitín (ii) poprípade, nabitú elektropozitívnu alebo elektronegatívnu lipidovú zlúčeninu (iii)...