A61K 38/13

Použitie látky účinnej pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia štepu, farmaceutická kompozícia s jej obsahom na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia š…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288048

Dátum: 18.02.2013

Autori: Isobe Mitsuaki, Suzuki Seiichi (zomrel)

MPK: A61K 31/436, A61K 31/365, A61K 31/16...

Značky: farmaceutická, prevencii, kompozícia, účinnej, obsahom, s, molekulou, transdukcie, sprostredkovanej, potláčaní, štěpů, liečbe, modulácii, odvrhnutia, použitie, signálu, látky, ailim

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie látky, ktorá je účinná pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti a na zvýšenie účinku jedného alebo viacerých imunosupresív, ako je takrolimus, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti. Opísaná je tiež farmaceutická...

Liečenie infekcie s vírusom hepatitídy B samotným, alebo v kombinácii s vírusom hepatitídy Delta a súvisiacich ochorení pečene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18542

Dátum: 30.03.2012

Autor: Naoumov Nikolai

MPK: A61K 38/13, A61P 31/14, A61P 1/16...

Značky: pečené, hepatitidy, vírusom, infekcie, kombinácii, súvisiacich, liečenie, ochorení, delta, samotným

Text:

...pečene, a aby sa dosiahlo predĺženie prežívania. Infekcia HBV sa nemôže zlikvidovat úplne kvôli pretrvávaniu určitej formy vírusovej kovalentne uzavretej cirkulárnej DNA (ccc HBV DNA) vjadrách infikovaných hepatocytov. Vymiznutie HBsAg v sére indukovane liečbou je však ukazovateľom konca chronickej infekcie HBV a je spájanćs najlepším dlhodobým výsledkom (2, 3).0006 Na liečbu CHBje V súčasnosti dostupných sedem liečiv - konvenčný...

Terapeutické doplnenie a obohatenie lubrikácie očného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18027

Dátum: 08.04.2009

Autori: Sullivan David, Sullivan Benjamin, Schmidt Tannin

MPK: A61K 38/13, A61K 31/568, A61K 31/715...

Značky: doplnenie, lubrikácie, obohatenie, povrchu, očného, terapeutické

Text:

...normálne zaťaženie s malým odporom k strihovým silám, uľahčeným veľmi malým . Pri nástupe zaťaženia a/alebo pohybu dochádza tiež k stlačeniu tilmu a dochádza k hydrodynamickému a elastohydrodynamickému typu lubrikácie fluidného ñlmu, pričom stláčanie,pohyb a deformácia hrajú úlohu pri vedení viskózneho lubrikantu za/alebo cez medzeru medzi dvoma povrchmi pri ich vzájomnom pohybe.0007 Zodpovedajúci stupeň lubrikácie, fluidný ñlm verzus...

Neimunosupresívny cyklosporín na liečenie pletencovej svalovej dystrofie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20623

Dátum: 05.02.2009

Autor: Molkentin Jeffery

MPK: A61K 38/13, A61P 21/00

Značky: cyklosporín, pletencovej, dystrofie, neimunosupresívny, svalovej, liečenie

Text:

...zvyšovať bunkový prítok vápnika. Vieme, že strata zložiek dystrofínglykoproteínového komplexu (DGC), ako je dystrofínový alebo sarkoglykánový komplex vedie kzákladným zmenám vo fyzikálnych vlastnostiach membrány svalových buniek a ku zvýšenej permeabilite a priepustnosti sarkolémy. Aktivácia neregulovaných kanálikov prítoku vápnika spôsobená nestabilnosťou a krehkosťou môže iniciovať dystroñcké ochorenie v skeletovom svalstve vedúce k...

Predĺženie prežitia aloimplantátu pomocou inhibície aktivity komplementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18196

Dátum: 02.03.2007

Autori: Wang Hao, Zhong Zhen, Rother Russell

MPK: A61K 31/365, A61K 31/573, A61K 31/16...

Značky: prežitia, pomocou, aktivity, aloimplantátu, inhibície, predĺženie, komplementu

Text:

...buniek vrátane alotransplantovaných buniek obličiek. Tieto spôsoby sú zamerané na podávanie inhibitoraaktivity komplementu prijemcovi aloštepu, ako napr. pexezulimabu či ekulizumabu, spolusjedným čí viacerými imunosupresívami, napr. cyklosporínom Ači cyklofosfamidom. Tieto spôsoby je možné použiť V prípadoch, kedy bol príjemca vopred senzibilizovaný na aloštep, alebo tiež pokiaľ existuje nezhoda ABO medzi aloštepom a príjemcom.Stále...

Použitie cyklického undekapeptidu na prípravu lieku na podanie počas ischemických príhod myokardu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12500

Dátum: 10.01.2006

Autori: Scalfaro Pietro, Dumont Jean-maurice, Vuagniaux Grégoire

MPK: A61K 38/13, A61P 9/10

Značky: príhod, podanie, lieku, cyklického, počas, použitie, myokardu, přípravu, undekapeptidu, ischemických

Text:

...perkutálnu transluminálnu koronárnu angioplastiku.0012 Aj keď bunkové a enzymatické mechanizmy podieľajúce sa na nekrotických Iéziách myokardu v dôsledku ischémie - reperfúzie neboli úplne objasnené, Di Lisa etal. opisuje v J. Biol. Chem., 2001, 276 (4), 2571-2575, že otvorenie pórov, ktoré sa nachádzajú vo vnútornej mitochondriálnej membráne, tzv. mitochondriálnych tranzičných pórov priepustnosti (MPTP), hrá rozhodujúcu úlohu v...

Použitie [D-MeAla]3-[EtVal]4-cyklosporínu na liečbu hepatis C infekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9268

Dátum: 03.10.2005

Autori: Vuagniaux Grégoire, Dumont Jean-maurice, Scalfaro Pietro, Mauvernay Rolland-yves

MPK: A61K 38/13, A61P 31/14

Značky: infekcie, liečbu, použitie, hepatis, d-meala]3-[etval]4-cyklosporínu

Text:

...že takéto chemické modifikácie vyvolávajú pokles imunosupresívnej aktivity (pozri Sigal a kol., J. Exp. Med., 173, 1991, 619 až 628).0011 Ďalšie pokusy pre modiñkovanie aminokyselín v polohe 3 cyklosporínu A zaúčelom získať neimunosupresívne zlúčeniny opísal najmä Barriěre a kol. vo W 00012 Wenger a kol. navrhli rad zlúčenín, ktoré sa odlišujú od cyklosporínu A v polohe 3, v ktorej obsahujú N-metylovanú, neobjemnú hydrofóbnu alebo...

Tvrdá želatínová kapsula obshaujúca cyklosporín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284460

Dátum: 21.03.2005

Autori: Petszulat Monika, Walch Hatto, Neuer Klaus

MPK: A61K 38/13, A61K 31/435, A61K 9/48...

Značky: cyklosporín, tvrdá, obshaujúca, želatinová, kapsula

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdá želatínová kapsula na perorálne podávanie obsahuje cyklosporín alebo makrolid ako účinné zložky a polyetoxylovanú nasýtenú mastnú hydroxykyselinu.

Mäkká želatínová kapsula a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284268

Dátum: 18.11.2004

Autori: Zande Horst, Brox Werner, Meinzer Armin

MPK: A61K 9/48, A61K 9/50, A61K 38/13...

Značky: mäkká, výroby, kapsula, spôsob, želatinová

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalinou plnená mäkká želatínová kapsula pozostáva z náplne kapsuly obsahujúcej cyklosporín A v nosičovom médiu obsahujúcom 1,2-propylénglykol a zo želatínového plášťa kapsuly obsahujúcej cyklosporín A v nosičovom médiu obsahujúcom 1,2-propylénglykol, a zo želatínového plášťa kapsuly obsahujúceho prípadne zmäkčovadlá a pomocné látky, pričom želatínový plášť kapsuly obsahuje 1,2-propylénglykol. Spôsob výroby tejto kvapalinou plnenej mäkkej...

Topické prípravky s imunosupresívami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284246

Dátum: 02.11.2004

Autori: Stuchlík Milan, Jegorov Alexandr, Maťha Vladimír, Stuchlík Josef

MPK: A61K 47/34, A61K 38/13, A61K 31/585...

Značky: topické, přípravky, imunosupresívami

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivé prípravky na topickú očnú aplikáciu obsahujúce 0,02 až 5,0 % imunosupresívnych liečiv patriacich do skupín monocyklických undekapeptidov, makrolidových laktónov alebo kortikosteroidov vo vehikule obsahujúcom do 10 % polyalkylénglykol-polyuretánových kopolymérov všeobecného vzorca (I), kde n má hodnotu 8 až 51, m je prevažne 1 až 4 a R je skupina CH3 alebo vodík, ktoré sú tvorené v hydrofilnom vehikule výhodne...

Imunosupresia chaperonínom 10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8456

Dátum: 06.11.2003

Autori: Morton Halle, Hill Geoffrey, Cavanagh Alice Christina, Banovic Tatjana

MPK: A61K 31/519, A61K 31/436, A61K 38/13...

Značky: chaperonínom, imunosupresia

Text:

...indukovanú mitogćnom (Athanasas-Platsis, 1993, PhD Thesis, The University of Queensland) a potláčať produkciu IFN-y CD 4 T bunkami.Avšak, neexistuje žiadny priamy dôkaz týkajúci sa toho, že EPF cpn 10 môže mat účinok ako imunosupresívne činidlo pri transplantácii, a obzvlášť pri prevencii GVHD. Pri chaperoníne 60, proteíne príbuznom proteínu tepelného šoku, ktorý tiež môže pôsobiť ako imunosupresívum, nebolo preukázané, že má akékoľvek...

Farmaceutický prípravok na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283442

Dátum: 24.06.2003

Autori: Walch Hatto, Neuer Klaus, Petszulat Monika

MPK: A61K 38/13, A61K 9/20, A61K 47/14...

Značky: podanie, farmaceutický, orálne, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Orálne farmaceutické prípravky obsahujú cyklosporín a sú jednoducho vyrobiteľné, pričom poskytujú dobrú biodostupnosť. Prípravky obsahujú, okrem účinnej látky cyklosporínu, alkylénpolyéter alebo ester. Fakultatívne môžu obsahovať alkylénpolyol, alkylénglykol, polyalkylénglykol, alkydi- alebo čiastočný éter nízkomolekulárnych mono- alebo polyoxyalkándiolov a/alebo rastlinný olej alebo jeho hydrogenovaný alebo hydrolyzovaný produkt.

Prípravok vo forme mäkkej kapsuly obsahujúci cyklosporín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283361

Dátum: 12.05.2003

Autor: Woo Jong Soo

MPK: A61K 47/14, A61K 38/13, A61K 47/08...

Značky: cyklosporín, kapsuly, obsahujúci, formě, prípravok, mäkkej

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkké želatínové kapsuly obsahujú cyklosporín ako aktívnu zložku, hydrofilnú zložku polyetylénglykol alebo nehydrofilnú zložku propylénkarbonát alebo ich zmes, zmes esterifikovanej zlúčeniny mastnej kyseliny a primárneho alkoholu, triglyceridu mastnej kyseliny so stredným reťazcom a monoglyceridu mastnej kyseliny ako olejovej zložky, a povrchovo aktívnu látku, ktorá má hodnotu HLB 8 až 17 v želatínovom obale obsahujúcom polyetylénglykol a...

Prípravok obsahujúci cyklosporín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283216

Dátum: 25.02.2003

Autor: Woo Jong Soo

MPK: A61K 38/13, A61K 47/14, A61K 47/08...

Značky: obsahujúci, přípravy, spôsob, cyklosporín, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkká želatínová kapsula obsahuje cyklosporín a zahŕňa prostriedky obsahujúce cyklosporín ako aktívnu zložku, hydrofilnú zložku polyetylénglykol alebo nehydrofilnú zložku propylénkarbonát alebo ich zmes, zmes esterifikovanej zlúčeniny mastnej kyseliny a primárneho alkoholu, triglyceridu mastnej kyseliny so stredným reťazcom a monoglyceridu mastnej kyseliny ako olejovej zložky, povrchovo aktívnu látku, ktorá má hodnotu HLB (hydrofilnolipofilná...

Perorálny mnohonásobný emulzný cyklosporínový prekoncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 283045

Dátum: 23.12.2002

Autori: Erdöháti Erzsébet, Jarabin Márta, Jancsó Sándor, Varga Zsolt, Kovács István, Takács Erzsébet, Kiss Ildikó, Jusztin Márta, Kánya Née Korcsmáros Ildikó, Balázs Zoltán, Heim Csaba

MPK: A61P 29/00, A61K 31/355, A61K 38/13...

Značky: prekoncentrát, cyklosporínový, mnohonásobný, perorálny, emulzný

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny mnohonásobný emulzný prekoncentrát obsahuje povrchovo aktívne činidlo, etanol, lipofilné a/alebo amfifilné rozpúšťadlo. Prípravok obsahuje 5 až 30 % hmotn. cyklosporínu, 5 až 30 % hmotn. Tokoferyl-polyetylénglykolesteru karboxylovej kyseliny, 5 až 20 % hmotn. etanolu, 20 až 55 % hmotn. lipofilného rozpúšťadla a/alebo 10 až 55 % hmotn. amfifilného rozpúšťadla a, ak sa to vyžaduje, 10 až 20 % hmotn. kotenzidu.

Lyofilizovaná zmes obsahujúca trehalózu a lipidové lipozómy, v ktorých je inkorporovaná biologicky aktívna substancia, a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282931

Dátum: 05.12.2002

Autori: Marchitto Leonardo, Cavallo Giovanni

MPK: A61K 38/13, A61K 31/41, A61K 9/127...

Značky: spôsob, lipidové, aktívna, ktorých, substancia, přípravy, lyofilizovaná, trehalózu, obsahujúca, lipozómy, biologicky, inkorporovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Lyofilizovaná zmes obsahuje trehalózu a lipidové lipozómy, v ktorých je inkorporovaná vo vode vysoko nerozpustná biologicky aktívna substancia. Hmotnostný pomer trehalóza/lipid sa rovná alebo je menší ako 1,5 a všetka trehalóza je mimo už vytvorených lipozómov pridaná pred lyofilizáciou.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca cyklosporínový derivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282745

Dátum: 05.11.2002

Autori: Vonderscher Jacky Francis, Meinzer Armin, Richter Friedrich

MPK: A61K 38/13, A61K 9/107

Značky: farmaceutická, obsahujúca, cyklosporínový, kompozícia, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako účinnú látku (3'-deoxy-3'-oxo-MeBmt)1-(Val)2-Ciclosporin sa formuluje ako mikroemulzia alebo mikroemulzný prekoncentrát s použitím nosiča obsahujúceho hydrofilnú fázu, transesterifikovaný etoxylovaný rastlinný olej a povrchovo aktívnu látku. Kompozícia má dobrú stabilitu a dobré biofarmaceutické vlastnosti a je použiteľná pri liečení syndrómu viacnásobnej rezistencie proti liečivám u ľudí.

Kvapalné prípravky na perorálnu alebo parenterálnu aplikáciu obsahujúce cyklosporín, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282732

Dátum: 28.10.2002

Autori: Fleck Monika, Neuer Klaus, Walch Hatto

MPK: A61K 38/13, A61K 47/10, A61K 47/14...

Značky: obsahujúce, aplikáciu, kvapalné, použitie, přípravy, spôsob, přípravky, perorálnu, cyklosporín, parenterálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne alebo parenterálne aplikovateľné kvapalné prípravky obsahujúce cyklosporín ako účinnú látku a ďalej polyoxyetylén-glycerol-monoester mastnej kyseliny a jednofunkčný a/alebo polyfunkčný alkohol alebo alkoholy, spôsob ich výroby a ich použitie. Opísané prípravky sú stále, pacientmi dobre znášané a vyznačujú sa dobrou biologickou využiteľnosťou.

Hydrofilné binárne systémy na podávanie cyklosporínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282714

Dátum: 21.10.2002

Autori: Kaul Dilip, Mcchesney-harris Lisa, Abdullah Bashar, Lipari John, Constantinides Panayiotis Pericleous, Al-razzak Laman

MPK: A61K 47/00, A61K 47/10, A61K 38/13...

Značky: cyklosporinů, binárne, podávanie, systémy, hydrofilné

Zhrnutie / Anotácia:

Binárna farmaceutická kompozícia obsahuje zlúčeninu typu cyklosporínu, hydrofilnú fázu a povrchovo aktívny prostriedok, pričom vykazuje porovnateľnú biologickú dostupnosť aktívnej zložky ako ternárna kompozícia, ale bez potreby použitia lipofilnej fázy.

Farmaceutická kompozícia a použitie kryštalického Ciclosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279576

Dátum: 11.01.1999

Autori: Rummelt Andreas, Morley John, List Martin

MPK: A61K 38/13, C07K 7/64

Značky: použitie, farmaceutická, kompozícia, krystalického, ciclosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na pulmonálne podanie obsahuje ako účinnú látku kryštalický Ciclosporin CY-A/X-III, ktorý má rozmery kryštalickej mriežky a = 1,27 nm, b = 1,57 nm, c = 3,63 nm a objem na asymetrickú jednotku 1,804 nm3, ktorý sa používa pri príprave liečiva na pulmonálne podanie, najmä na liečenie zápalového ochorenia dýchacích ciest pulmonálnym podaním, napríklad astmy.

Cyklosporíny, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279529

Dátum: 02.12.1998

Autori: Naef Reto, Eberle Marcel Karl, Boelsterli Johann Jakob, Payne Trevor Glyn

MPK: A61K 38/13, C07K 7/64

Značky: cyklosporíny, spôsob, kompozície, obsahujú, výroby, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cyklosporíny, pri ktorých skupina v polohe 1 má všeobecný vzorec I, v ktorom skupina -x-y- znamená skupinu (trans)-CH=CH- alebo skupinu -CH2-CH2-, X znamená atóm kyslíka alebo síry a R znamená atóm vodíka, prípadne znamená atómom halogénu alebo hydroxylovou skupinou substituovanú alkylovú skupinu či alkoxylovú skupinu alebo alkyltioskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, alebo amínovú skupinu, monoalkylamínovú skupinu s 1 až 2 atómami...

Liečivé prípravky s N-metylovanými cyklickými undekapeptidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278290

Dátum: 07.08.1996

Autori: Stuchlík Milan, Pavelek Zdeněk, Markovič Luboš

MPK: A61K 38/13

Značky: přípravky, undekapeptidmi, liečivé, cyklickými, n-metylovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivé prípravky s N-metylovanými cyklickými undekapeptidmi, predovšetkým na vnútorné užitie, obsahujú 0,1 až 20 hmotn. dielov látok zo skupiny cyklosporínov /A/, 0,3 až 60 hmotn. dielov emulgátora /B/ tvoreného anhydromanitol oleyléterom a/alebo laktoglyceridom a/alebo citroglyceridom, 1 až 10 hmotn. dielov emulzného stabilizátora /C/ tvoreného aluminium-magnézium hydroxy stearátom vo forme lipogélu a 0,2 až 40 hmotn. dielmi rozpúšťadla /D/...

Farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278759

Dátum: 09.03.1994

Autori: Meinzer Armin, Posanski Ulrich, Vonderscher Jacky Francis, Hauer Birgit

MPK: A61K 38/13, A61K 31/23

Značky: prípravok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje cyklosporín v novej galenickej forme určenej na perorálnu aplikáciu. Prípravok má charakteristický obsah cyklosporínu, 1,2-propylénglykolu, zmiešaného mono-, di- a triglyceridu a hydrofilného zmáčadla. Pre novú galenickú formu je ďalej určený ako vhodný reprezentant zmiešaného mono-, di- a triglyceridu rafinovaný kukuričný olej, ktorý je preesterifikovaný glycerolom. Aplikačné formy zahŕňajú...