A61K 38/05

Zlúčenina inhibujúca signálnu dráhu Notch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19654

Dátum: 18.07.2012

Autori: Hipskind Philip Arthur, Stephenson Gregory Alan

MPK: A61P 35/02, A61P 35/00, A61K 38/05...

Značky: notch, dráhu, signálnu, inhibujúca, zlúčenina

Text:

...3. 2016 Vestník ÚPV SR č. 03/2016Dátum vydania opravenćho prekladu patentového spisu 1.4. 2016Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2013/016081(73) Majiteľ ELI LILLY AND C 0., Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US(72) Pôvodca HIPSKIND Philip Arthur, clo Eli Lilly and Company, P.O. Box 6288, Indianapolis Indiana...

Kompozícia obsahujúca med a L-alanyl-L-glutamín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20115

Dátum: 16.05.2012

Autor: Mcinnes Mike

MPK: A61K 38/05, A61K 35/64, A61P 25/20...

Značky: obsahujúca, kompozícia, l-alanyl-l-glutamín

Text:

...kombinovaný produkt obsahujúci med a L-alanyl-L-glutamín na súčasné, oddelené alebo postupne použitie pri terapii. Kombinovaný produkt podľa štvrtého aspektu predloženého vynálezu môže obsahovaťktorýkoľvek alebo viac prvkov podľa prvého alebo druhého aspektu predloženého vynálezu.Napriklad, 10 alebo 6 celkovej hmotnosti medu a L-alanyl-L-glutamínu v kombinovanom produkte alebo menej môže tvoriť L-alanyl-L-glutamín. Od 0,5 do 10 , 1 až 10...

Kompozícia a spôsoby na liečenie roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17721

Dátum: 16.06.2010

Autori: Webster Gillian Alison, Gelder Frank

MPK: A61K 47/48, A61K 38/05, A61P 25/00...

Značky: roztrúsenej, liečenie, kompozícia, spôsoby, sklerózy

Text:

...s prevažne neuroaxónovým poškodením v dôsledkuexpozície nahých axónov v demyelinizovaných plakoch.0010 Hoci na roztrúsenú sklerózu neexistuje žiadny známy liek, mnohé terapie sa preukázali ako nápomocné. Primárnym cieľom terapie je návrat funkcie po ataku, predchádzanie novým atakom a zabránenie invalidity. Tak ako pri ostatných Iiečbach, lieky používané pre zvládnutie RS majú niektoré nežiaduce účinky. Niektorí pacienti vyhľadávajú...

Látka na profylaxiu a liečenie vysoko patogénnych infekčných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16503

Dátum: 20.05.2010

Autori: Borisevich Sergey Vladimirovich, Chuchalin Alexander Grigorievich, Zheltukhina Galina Alexandrovna, Loginova Svetlana Yakovlevna, Nebolsin Vladimir Evgenievich

MPK: A61K 38/05, A61K 31/00, A61K 31/4172...

Značky: patogénnych, vysoko, látka, liečenie, ochorení, infekčných, profylaxiu

Text:

...InhibitorResistant Recombinant A/Vietnam/ 1203/04 (H 5 Nl) Influenza Viruses Retain Their Replication Efñcacy and Pathogenicity in vitro and vivo, J. Virol., 2007, Zv. 81, str. 12418-12426 Le, Q.M., Kiso, M., Someya, K., a kol. Avian Flu Isolation of DrugResistant H 5 Nl Virus, Nature, 2005, Zv. 437, str. 1108.0010 Lieky bežne používané proti kmeňom sezónnej chrípky sa teda ukázali ako neúčinné proti vysoko patogénnym kmeňom.0011 Ďalším...

Spôsob prípravy ibodutantu (MEN 15596) a súvisiacich medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14240

Dátum: 11.05.2010

Autori: Fedi Valentina, Bonaccorsi Fabrizio, Giannotti Danilo

MPK: A61K 38/05, A61P 25/00, C07D 409/12...

Značky: súvisiacich, ibodutantu, spôsob, 15596, medziproduktov, přípravy

Text:

...3 224 - 3 226. A. J. Bridges, Tetrahedron Lett 1992, 33, 7 499 - 7 502). Prvá z vyššie uvedených dvoch štúdií opisuje syntézu esterov kyseliny 2-benzobjtiofénkarboxylovej z 2 nitro-benzonitriíov alebo 2-nitrobenzaldehydov pomocou opracovania metyl tioglykolátom, KOH v DMF a metyl tiogíykclátom K 200 a DMF jednotlivo. s vysoko variabilnými výtažkami vzávislosti od použitých substrátov. Druhá štúdia uvádza syntézu esterov kyseliny...

Vynálezy kategórie «A61K 38/05» v ZSSR.

Nové 4-amino-4-oxobutanoyl-peptidy, ako inhibítory vírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17810

Dátum: 10.12.2009

Autori: Pais Godwin, Agarwal Atul, Deshpande Milind, Phadke Avinash, Wang Xiangzhu, Li Shouming, Chen Dawei, Gadhachanda Venkat, Liu Cuixian, Kim Ha Young, Hashimoto Akihiro, Zhang Suoming

MPK: C07D 403/12, A61K 38/05, A61P 31/12...

Značky: vírusovej, nové, replikácie, 4-amino-4-oxobutanoyl-peptidy, inhibitory

Text:

...Vynález uspokojuje túto potrebua prináša aj ďalšie výhody, ktoré sú tu opísané.0009 Vynález opisuje zlúčeniny, ako sú podrobne uvedené v nároku l. Týka sa taktiež farrnaceutíckých kompozícii obsahujúcich terapeuticky účinne množstvo jednej alebo viacerých týchto zlúčenin spoločne s aspoň jedným farmaceutický prijateľným nosičom. Tieto zlúčeninyje možné použiť pri liečení infekcie hepatitídou C.0010 Akýkoľvek predmet opísaný v nasledujúcom...

1,5-Benzotiazepíny, farmaceutická kompozícia a kombinácia, ktorá ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287059

Dátum: 30.09.2009

Autori: Dahlström Mikael, Starke Ingemar, Blomberg David

MPK: A61K 31/675, A61K 31/554, A61K 38/05...

Značky: obsahuje, kombinácia, kompozícia, použitie, 1,5-benzotiazepíny, farmaceutická, ktorá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné soli, solváty, ich in vivo hydrolyzovateľný ester alebo amid a ich použitie ako inhibítorov transportného systému žlčových kyselín (IBAT) na liečbu hyperlipidémie. Tiež sú opísané spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie hyperlipidemických stavov, dyslipidemických stavov a rôznych klinických stavov.

Inhibítory faktora VIIa, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286902

Dátum: 17.06.2009

Autori: Safar Pavel, Schudok Manfred, Zoller Gerhard, Heinelt Uwe, Klingler Otmar, Defossa Elisabeth, Matter Hans

MPK: C07K 5/00, A61K 38/05

Značky: kompozícia, farmaceutická, faktora, inhibitory, viia, ktorá, spôsob, přípravy, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú cennými farmakologicky aktívnymi zlúčeninami. Majú silný antitrombotický účinok a sú vhodné na liečbu a profylaxiu tromboembolických ochorení alebo restenózy. Sú reverzibilnými inhibítormi faktora VIIa, ktorý je enzýmom zrážanlivosti krvi, a môžu sa vo všeobecnosti použiť pri ochoreniach, pri ktorých je prítomná nežiaduca aktivita faktora VIIa, alebo na liečenie a prevenciu ochorení, pri...

Estery kyseliny borónovej a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18996

Dátum: 16.06.2009

Autori: Mazaik Debra, Mccubbin Quentin, Kaufman Michael, Palaniappan Vaithianathan, Komar Sonja, Varga Csanad, Skwierczynski Raymond, Zawaneh Peter, Truong Nobel, Nguyen Phoung, Elliott Eric, Ferdous Abu

MPK: A61K 38/05, A61P 35/00, A61P 29/00...

Značky: kyseliny, obsahom, kompozície, farmaceutické, estery, borónovej

Text:

...kinázy p 21 a p 27 KP, je dočasne degradované v priebehu bunkového cyklu prostredníctvom ubikvitínproteazómovej dráhy. Usporiadaná degradácia týchto proteínov je nevyhnutná na to, aby bunka prechádzala bunkovým cyklom a podstúpila mitózu.0007 Okrem toho je ubikvitín-proteazómová dráha vyžadovaná pre reguláciu transkripcie. Palombella et al., Cell, 78 773 (1994), uvádzajú, že aktivácia transkripčného faktoru NF-KB je regulovaná...

Deriváty galantamínu, spôsoby ich získania a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9796

Dátum: 24.02.2009

Autori: Sevalle Jean, Ivanov Chavdar Borisov, Bakalova Anastassia Todorova, Hristov Krum Krumov, Danalev Dancho Lubenov, Georgieva Mariya Georgieva, Vezenkov Lubomir Todorov, Mitev Vanyo Ivanov, Checler Frederic

MPK: A61K 38/06, A61K 38/05, A61K 47/48...

Značky: získania, deriváty, použitie, galantamínu, spôsoby

Text:

...v dvoch predominantných formách kratšia forma so 40 zvyškami BU 40) nachádzajúca sa hlavne v cerebrovaskulárnom amyloide, a dlhšia forma so 42 zvyškami B(1-42), ktorá je hlavnou zložkou amyloidových plakov. Aj 340,42 bol získaný počas proteolytických procesov štiepenia rozsiahlych oblastí 695770 aminokyselinových zvyškov B-amyloidového prekurzorového proteínu(BAPP) a ako náhle sú uvoľnené pokračujú k agregácii. Získavanie AB z APP je...

Protinádorové látky, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286240

Dátum: 09.05.2008

Autori: Mcmorris Trevor, Kelner Michael

MPK: A61K 31/185, A61K 31/16, A61K 31/12...

Značky: farmaceutický, protinádorově, prostriedok, obsahom, látky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde významy R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 a ďalších substituentov sú definované v opise, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Opísané sú aj medziprodukty a spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II) a spôsoby inhibície nádorového rastu alebo liečby rakoviny podávaním jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo (II).

Inhibítory históndeacetylázy s kombinovanou aktivitou voči históndeacetylázam I. a II. triedy v kombinácii s inhibítormi proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13488

Dátum: 11.09.2007

Autori: Arts Janine, Page Martin John, Hellemans Peter Willem Jan, Janicot Michel Marie François

MPK: A61K 31/506, A61K 38/05, A61K 31/69...

Značky: históndeacetylázam, kombinácii, inhibitory, histondeacetylázy, triedy, aktivitou, voči, proteazómu, inhibítormi, kombinovanou

Text:

...vrátane zastavenia bunkového cyklu a apoptózy, udržiavanie nízkej hladiny tohto proteínu je kľúčovým iàktorom umožňujúcim prežitie a nekontrolovanú proliferáciu nádorovýchHDAC triedy II sa môžu rozdeliť do dvoch podttied trieda IIa zahŕňa HDAC 4, 5, 7, 9 a zostrihový variant HDAC 9 označovaný ako MIT R. Trieda IIb zahŕňa HDAC 6 a HDAC 10, z ktorých obe Inajú zdvojené HDAC domény. HDAC triedy IIa sa nevyznačujú vlastnou...

Inhibítory proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12565

Dátum: 06.08.2007

Autori: Danca Miheala, Olhava Edward

MPK: A61K 31/69, A61P 29/00, A61K 38/05...

Značky: proteazómu, inhibitory

Text:

...274 1652-1659 (1669), opisuje základnú úlohu ubiquitín-proteazómovej dráhy pri regulácii bunkového cyklu, neoplastického rastu a metastáz. Autori opisujú, že početné kľúčové regulačné proteíny, vrátane cyklinov, a cyklín dependentnej kinázy p 21 a p 27 KP, sú prechodne odbúravané v priebehu bunkového cyklu ubiquitín-proteazómovou dráhou. Usporiadané odbúravanie týchto proteínov je potrebné ktomu, aby bunka prešla bunkovým cyklom a...

Peptidové epoxyketóny na inhibíciu proteazómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14372

Dátum: 19.06.2007

Autori: Parlati Francesco, Shenk Kevin, Bennett Mark, Laidig Guy, Sylvain Catherine, Smyth Mark, Zhou Han-jie

MPK: A61K 38/05, A61K 31/336, A61K 31/404...

Značky: proteazómu, epoxyketóny, peptidové, inhibíciu

Text:

...celkové skóre choroby (t SEM N 7/skupina) a predstavujú tri nezávisle experimenty.Obrázok 2 B znázorňuje vplyv zlúčeniny 14 na postup choroby v myšich modeloch RA. kde RA sa vyvolala v dni 0 u samic myši DBA/1 imunizáciou kolagénom bovinného typu ll v CFA,-3 kde dávkovanie sa začalo, keď zvieratá prvýkrát prejavili známky choroby (označené šípkami) a znázornená údaje predstavujú celkové skóre choroby (i SEM N 10/skupina).0013 vynález...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca lacosamid a levetiracetam vykazujúca synergický antikonvulzívny účinok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16410

Dátum: 15.06.2007

Autor: Stöhr Thomas

MPK: A61K 38/05, A61K 31/4015, A61K 31/165...

Značky: účinok, levetiracetam, lacosamid, kompozícia, antikonvulzívny, farmaceutická, obsahujúca, vykazujúca, synergický

Text:

...nasadeniu liečby a podávaniu optimálnej dennej dávky vhodného antiepileptika (Schmidt, 1992 Kramer, 1997 Brodie, 2001). V takých prípadoch môže byť využitá aj altematívna3 EP 2 462 990 monoterapia, avšak úplné potlačenie konvulzívnych záchvatov je pomocou jedného antiepileptika dosiahnuté zriedka, a to aj vtedy, keď je podávané v maximálnej možnej dávke (Kramer, 1997). V prípade, že monoterapia antiepilcptikom zlyháva, je naordinovaná...

Sekretagógy rastového hormónu, ich použitie, farmaceutické kompozície na ich báze a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285678

Dátum: 16.05.2007

Autori: Lefker Bruce, Carpino Philip, Ragan John, Jardine Dasilva Paul

MPK: A61K 31/395, C07D 471/00, A61K 38/05...

Značky: hormonu, sekretagógy, použitie, báze, rastového, kompozície, medziprodukty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky vhodné soli, ktoré sú sekretagógmi rastového hormónu, zvyšujú hladinu endogénneho rastového hormónu, sú užitočné pri liečení a prevencii osteoporózy, kongestívneho srdcového zlyhania, slabosti spojenej so starnutím, obezity, pri urýchľovaní hojenia zlomenín kostí, atenuácii proteínovej katabolickej odpovede po veľkých operáciách, znižovaní kachexie a straty proteínov v dôsledku chronickej...

Deriváty streptogramínu, spôsob ich prípravy a kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 285605

Dátum: 28.03.2007

Autori: Bouquerel Jean, Bacque Eric, Ronan Baptiste, Achard Daniel, Leconte Jean-pierre, Ribeill Yves, Grisoni Serge, Barriere Jean-claude, Desmazeau Pascal

MPK: C07K 5/00, A61K 38/05, A61P 31/00...

Značky: spôsob, přípravy, kompozície, streptogramínu, deriváty, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty streptogramínov skupiny A všeobecného vzorca (I), kde R1 je halogén, azidoskupina alebo tiokyanátoskupina
R2 je vodík, metyl alebo etyl
R3 je vodík alebo zvyšok alifatického, cykloalifatického, aromatického, arylalifatického, heterocyklického alebo heterocyklylalifatického esteru, ktorý môže byť substituovaný, a väzba --- je jednoduchá väzba (stereochémia 27R) alebo dvojitá väzba, a ich solí, ak existujú.

Redukcia tvorby postoperačných zrastov s pomocou intraperitoneálneho glutamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8549

Dátum: 11.08.2006

Autor: Obayan Adebola

MPK: A61K 9/06, A61L 27/54, A61K 38/05...

Značky: glutamínu, intraperitoneálneho, pomocou, tvorby, zrastov, postoperačných, redukcia

Text:

...regrutujú nové mezoteliálne bunky, ktoré svojim množením vytvárajúostrovčeky v poškodených oblastiach, čo v dôsledku vedie k peritoneálnej remezotelializácii. Následne po stimulácii mliečnych bodov sa objavuje zvýšená mikrovaskulárna priepustnost voči tekutinám, neutrofilom, monocytom a fibrínovým usadeninám v spojivovom tkánive mliečnych bodov a následná zvýšená bunková migrácia cez mezoteliálnu výstelku do peritoneálnej dutiny...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Nilsson Karl Magnus, Simmen Kenneth Alan, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Salvador Odén Lourdes, De Kock Herman Augustinus, Hu Lili, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Samuelsson Bengt Bertil

MPK: A61K 38/05, A61P 31/14, A61K 31/33...

Značky: vírusu, hepatitidy, makrocyklické, inhibitory

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Belfrage Anna Karin Gertrud, Pelcman Michael, Nilsson Karl Magnus, Simmen Kenneth Alan, Hu Lili, Samuelsson Bengt Bertil, Tahri Abdellah, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Vendeville Sandrine Marie Helene, Ivanov Vladimir, Johansson Per-ola Mikael, De Kock Herman Augustinus

MPK: A61K 31/33, A61K 38/05, A61P 31/14...

Značky: vírusu, inhibitory, makrocyklické, hepatitidy

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...

N-acylamínové a aminokyselinové deriváty obsahujúce fenyl, spôsoby ich prípravy, farmaceutická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20470

Dátum: 24.03.2006

Autori: Kovaleva Violetta Leonidovna, Nebolsin Vladimir Evgenievich, Kromova Tatyana Alexandrovna, Zheltukhina Galina Alexandrovna

MPK: A61K 31/165, A61K 38/05, A61P 25/16...

Značky: fenyl, použitie, spôsoby, kompozícia, deriváty, aminokyselinové, přípravy, obsahujúce, farmaceutická, n-acylamínové

Text:

...na pozorovanie použiteľnosti nového kondenzačného činidla DMT-MM.Syntéza derivátov aminokyselín tyrozínu a fenylalanlnu, ako je 3-(p-hydroxyfenyl) propionyltyrozín,fenylpropionyltyrozin, fenylacetyltyrozln, fenylpropionylalanín a metylester fenylpropionyltyrozínu(ďalej označované ako zlúčeniny XIV, XV, XVI, XVIIl a XXl) a štúdia ich inhibičného účinku na TAN neurón identifikovaný v ganglióne slimáka Achatina fulica faruss sú uvedené v článkoch...

Trombínové inhibítory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284915

Dátum: 18.01.2006

Autori: Höffken Hans Wolfgang, Hornberger Wilfried, Lange Udo, Baucke Dorit, Zierke Thomas, Seitz Werner, Mack Helmut

MPK: A61K 38/05, C07K 5/00

Značky: inhibitory, použitie, trombínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich soli s fyziologicky prijateľnými kyselinami a ich použitie na výrobu liečiv a na kontrolu chorôb.

Substituované imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284851

Dátum: 12.12.2005

Autori: Wehner Volkmar, Schmidt Wolfgang, Stilz Hans-ulrich, Seiffge Dirk

MPK: A61K 38/05, A61K 38/06, A61K 38/07...

Značky: farmaceutické, prostriedky, deriváty, imidazolidínové, substituované, obsahujú, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolidínové deriváty vzorca (I), kde B, E, W, Y, R, R2, R3, R30, e a h majú význam uvedený v nárokoch, ktoré sú cennými účinnými zložkami liečiv, napríklad na liečbu alebo profylaxiu zápalových ochorení alebo alergických ochorení sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami receptorov adhézie VLA-4 prináležiacich do skupiny integrínov sú vhodné na liečbu alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Antipikornavírusové zlúčeniny, ich použitie a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284714

Dátum: 31.08.2005

Autori: Tikhe Jayashree Girish, Prins Thomas Jay, Webber Stephen Evan, Dragovich Peter Scott, Marakovits Joseph Timothy, Johnson Theodore, Zhou Ru

MPK: A61K 31/40, A61K 31/42, A61K 38/05...

Značky: antipikornavírusové, použitie, farmaceutický, zlúčeniny, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidové a peptidomimetické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú alebo blokujú biologickú aktivitu pikornavírusovej proteázy 3C a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Opísané zlúčeniny sú účinné pri liečení pacientov alebo hostiteľov infikovaných jedným alebo viacerými pikornavírusmi, akým je RVP.

Použitie vylučovaného rastového hormónu na stimuláciu pohyblivosti gastrointestinálneho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12400

Dátum: 12.08.2005

Autor: Polvino Wiliam

MPK: A61K 38/06, A61P 1/00, A61K 38/05...

Značky: pohyblivosti, vylučovaného, hormonu, gastrointestinálneho, použitie, rastového, systému, stimuláciu

Text:

...refluxu je nočné ochorenie gastroezofagálneho refluxu.0007 V inom uskutočnení stimulácia gastrointestinálnej pohyblivosti je použitá na liečenie syndrómu dráždivého čreva(IBS) u jedinca, ktorý to potrebuje, a predstavuje použitie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny stimulátora sekrécie rastového hormónu. Zlúčenina rastového hormónu je charakterizovaná Vzorcami V alebo XIX, ako je tu popísané, alebojej farmaceuticky prijateľná soľ,...

Perindopril

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1677

Dátum: 18.11.2003

Autori: Rao Dharmaraj Ramachandra, Kankan Rajendra Narayanrao

MPK: A61K 38/05, C07K 5/00, A61P 9/00...

Značky: perindopril

Text:

...menovite y kryštalickú fonnu t-butylaminovej soli perindoprilu, proces jej prípravy aliekovú fonnu,ktorá ju obsahuje.0009 PCT patentová prihláška č. W 0 01/ S 8868 opisuje proces prípravy perindoprilu alebo jeho farmaceuticky akceptovateľných solí, pričom tento proces poskytuje perindopril alebo jeho soľ ozvýšenej čistote. Naviac hladina zistených nečistôt spojených sperindoprilom alebo jeho soľami, prípravenými podľa PCT patentovej prihlášky...

Použitie dipeptidu R’-Glu-Trp-R” na liečenie neovaskularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283677

Dátum: 27.10.2003

Autori: Blasecki John, Green Lawrence

MPK: A61K 38/05

Značky: použitie, dipeptidů, r'-glu-trp-r, liečenie, neovaskularizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dipeptidu R'-Glu-Trp-R'', analógu dipeptidu R'-Glu-Trp-R'' alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku na inhibíciu neovaskularizácie v subjekte, pričom R' a R'' chýbajú alebo znamenajú zvyšok nezávisle vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje amid, imid, ester, anhydrid, éter, metyl-alkyl, etyl-alkyl ester, alkylovú skupinu a arylovú skupinu, kde R' môže znamenať aj amidovú väzbu medzi amínom uvedeného Glu...

Farmaceutický prípravok obsahujúci ACE inhibítor ramipril a dihydropyridínovú zlúčeninu, spôsob výroby farmaceutického prípravku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283633

Dátum: 13.10.2003

Autori: Bauer Brigitte, Nilsson Berit, Karlsson Christer, Sickmüller Alfred, Sandberg Anders, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 38/05, A61K 31/44, A61K 9/22...

Značky: přípravků, obsahujúci, prípravok, výroby, farmaceutický, dihydropyridínovú, inhibitor, ramipril, farmaceutického, spôsob, použitie, zlúčeninu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok, ktorý je kombináciou ACE inhibítora ramiprilu a kalciového antagonistu - jednej zo zlúčenín dihydropyridínového typu - felodipínu, nitrendipínu, nifedipínu a lacidipínu. Farmaceutický prípravok je na použitie v terapii a liečbe hypertenzie.

Proliečivo trovafloxacínu, spôsoby jeho výroby a farmaceutické prostriedky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283354

Dátum: 12.05.2003

Autori: Mcgarry James John, Allen Douglas John Meldrum, Norris Timothy

MPK: A61K 38/05, A61K 31/435, C07D 471/04...

Značky: farmaceutické, spôsoby, prostriedky, výroby, báze, trovafloxacínu, proliečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa proliečivo trovafloxacínu vzorca (I), ktorým je a) monohydrát polymorfnej formy PII.M alebo b) pseudomorfná forma PII.PS, ktoré vykazujú práškové röntgenové difrakčné obrazce uvedené v nárokoch, spôsob jeho výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze na liečenie bakteriálnych infekcií cicavcov.

Použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283038

Dátum: 23.12.2002

Autor: Bohanon Michael John

MPK: A61K 31/535, A61K 31/495, A61K 31/42...

Značky: farmaceutická, oxazolidinónových, použitie, látok, kompozícia, antibakteriálnych, arginínu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutických kompozícií na zvýšenie účinnosti proti gramnegatívnym organizmom.

Inhibítor tryptázy alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282537

Dátum: 10.09.2002

Autori: Spear Kerry, Gschwend Heinz, Johnson Charles

MPK: A61K 38/05, C07K 5/06

Značky: prijateľná, použitie, farmaceutický, obsahom, tryptázy, inhibitor, soľ, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a jej soľ, ktorý spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom vytvára farmaceutický prostriedok na liečenie imunitou spôsobených zápalových ochorení, najmä súvisiacich s dýchacím traktom. Inhibítor tryptázy môže byť v roztoku nosiča, v roztoku aerosolovateľného farmaceuticky prijateľného netoxického nosiča, alebo v suchom prášku. Ďalej je opísané použitie inhibítora tryptázy na prípravu liečiva na inhaláciu a...

Deriváty benzotiazepínu a benzotiadiazepínu s inhibičnou aktivitou na transport ileálnej žlčovej kyseliny (IBAT) na liečbu hyperlipidémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1654

Dátum: 05.09.2002

Autori: Skjaret Tore, Dahlstrom Mikael Ulf Johan, Alenfalk Suzanne, Lemurell Malin, Starke Ingemar, Blomberg David

MPK: A61K 31/554, A61K 38/05, A61K 38/06...

Značky: hyperlipidémie, ileálnej, inhibičnou, kyseliny, aktivitou, ibat, benzotiadiazepínu, transport, benzotiazepínu, žlčovej, deriváty, liečbu

Text:

...W 0 98/38182, WO 99/35135, WO 98/40375, W 0 99/35153, WO 99/64409, WO 99/64410, WO OO/01687, WO 00/47568,W 0 OO/6 l 565, WO Ol/68906, DE 19825804, WO 0 O/38725, WO 00/38726, wo OO/38727, wo OO/38728, wo OO/38729, W 0 01/68906 a EP O 864 582.0004 Ďalší aspekt predkladanêho vynálezu sa týka použitia zlúčenín podľa predkladaného vynálezu V liečbe dyslipidemických stavov a ochorení ako hyperlipidêmia,...

Použitie cyklopenta[G]chinazolínových derivátov na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10672

Dátum: 30.08.2002

Autori: Jackman Ann Lesley, Bavetsias Vassilios

MPK: A61K 38/05, A61K 31/517, A61P 35/00...

Značky: rakoviny, derivátov, liečenie, cyklopenta[g]chinazolínových, použitie

Text:

...alebo pyrimidíndiyl, ktorý môže prípadne niesť jeden alebo dva substituenty vybrané z halogénu, hydroxylu,aminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu, C 14 aIkyIu a 01.4alkoxylu a R 3 je skupina jedného z nasledujúcich vzorcov0007 oi-lzoforma folátového receptora (a-FR smembránou spojený folát viažuci proteín) je glykozylfosfatidylinositoIový zakotvený bunkový membránový proteín, ktorý má veľmi vysokú añnitu ku kyseline...

Protirakovinové cyklopenta-G chinazolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8476

Dátum: 30.08.2002

Autori: Bavetsias Vassilios, Jackman Ann Lesley

MPK: A61K 31/519, A61K 31/517, A61K 38/05...

Značky: chinazolínové, zlúčeniny, protirakovinové, cyklopenta-g

Text:

...len vFR-exprimujúcich nádoroch a nie vnormálnych tkanivách u myší, s výnimkou obličkových epiteliálnych buniek. Vysoká selektivita tejto koncepcie spočíva vo veľmi nízkych a vysokých afinitách kyseliny listovej (nie hlavná zložka plazmy) jednotlivo k RFC (redukovaný folátový nosič) a FR. Teda antifolátové lieky s podobnou nízkou a vysokou atinitou jednotlivo k RFC a Cl-FR by mohli byt vysoko selektívne na o-FR nadmerne exprimujúce...

Deriváty dolastatínu 10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1541

Dátum: 17.07.2002

Autori: Watanabe Fumio, Taniguchi Mikio, Okada Takehiro, Fujii Toshihiko

MPK: A61P 35/00, A61K 38/05, C07D 207/00...

Značky: deriváty, dolastatinu

Text:

...V blízkej budúcnosti by táto nová trieda antineplastických činidiel mohla poskytnúť novú chemickú entitu slúžiacu na klinickú liečbu. Tieto činidlávšak vykazujú nevýhody z hľadiska bezpečnosti, ako jeS prekvapením sa zistilo, že určité deriváty dolastatinu 10, ktoré obsahujú rôzne tioskupiny na dolaproínovej časti, vykazujú významne zlepšenú antineoplastickú účinnosť a lepší terapeutický index uPredmetom vynálezu teda sú nové zlúčeniny...

Peptidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281825

Dátum: 15.06.2001

Autori: Korotkov Andrei Marxovich, Deigin Vladislav Isakovich

MPK: A61K 38/05, A61K 38/07, A61K 38/06...

Značky: přípravy, spôsob, peptidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané peptidy všeobecného vzorca X-A-D-Trp-Y, v ktorom A je D-Glu alebo iD-Glu X je H alebo Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-NVal, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslová kyselina a ksí-aminokaprónová kyselina Y je Gly, Ala, Leu, Ile, Val, NVal, Pro, Tyr, Phe, Trp, D-Ala, D-Leu, D-Ile, D-Val, D-NVal, D-Pro, D-Tyr, D-Phe, D-Trp, gama-aminomaslová kyselina, ksí-aminokaprónová kyselina,...

5-Heterocyklo-1,5-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281433

Dátum: 06.08.1997

Autori: Szewczyk Jerzy Ryszard, Aquino Christopher Joseph, Sugg Elizabeth Ellen

MPK: A61K 38/06, C07K 5/078, A61K 38/05...

Značky: obsahom, 5-heterocyklo-1,5-benzodiazepínové, výroby, deriváty, spôsob, farmaceutický, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená H, -CF3, alkyl, alkyltioskupinu, -O-alkyl alebo atóm halogénu, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II) alebo -NR4R5, R2 znamená heterocyklický zvyšok viazaný v polohe 2, fenyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, pyridín alebo pyridinyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, NHR11, R3 znamená heterocyklickú skupinu viazanú na zvyšok molekuly cez atóm uhlíka v kruhu a ich fyziologicky...