A61K 35/16

Pevná kompozícia obsahujúca nosič, fibrinogén a trombín a použitie nosiča, ako aj fibrinogénu a trombínu na prípravu výrobku na utesnenie tkaniva a/alebo zastavenie krvácania, a/alebo lepenie tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 288120

Dátum: 22.08.2013

Autor: Stimmeder Dagmar

MPK: A61K 38/48, A61L 24/08, A61K 35/16...

Značky: trombín, pevná, použitie, zastavenie, lepenie, nosič, výrobků, nosiča, kompozícia, utesnenie, trombínu, přípravu, obsahujúca, fibrinogenu, krvácania, fibrinogén, tkaniva

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná kompozícia sa skladá z: a) nosiča, ktorý má aspoň dve z fyzikálnych vlastností, ktorými sú modul pružnosti v rozmedzí 100 až 500 kPa, hustota 1 až 10 mg/cm3 a priemer dutiny väčší ako 0,75 mm a menší ako 4 mm a/alebo stredný priemer pod 3 mm pričom na uvedenom nosiči je rovnomerne distribuovaná a zakotvená zmes b) pevného fibrinogénu a c) pevného trombínu. Opísané je tiež použitie nosiča na prípravu výrobku na utesňovanie tkaniva a/alebo...

Eliminácia serínových proteáz pomocou spracovania s jemne rozomletým oxidom kremičitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17126

Dátum: 26.05.2011

Autori: Svatos Sonja, Pljevljakovic Azra, Weber Alfred, Teschner Wolfgang, Madlener Ruth, Schwarz Hans-peter

MPK: A61K 35/16, A61K 38/17, A61K 47/18...

Značky: křemičitým, spracovania, eliminácia, serínových, oxidom, rozomletým, jemné, proteáz, pomocou

Text:

...hladín týchto kontaminantov a najmä FXI,FXIa, FXII a FXIIa. Predložený vynález spĺňa tieto a ďalšie potreby tým, že poskytuje takéto spôsoby a kompozície proteínov pochádzajúcich z plazmy so zniženými hladinami serínovej proteázy a zymogénu serínovej proteázy.0011 V jednom aspekte, predložený vynález je založený na prekvapivom zistení, že serínové proteázy a zymogény serinovej proteázy a konkrétne FXI, FXIa, FXII a FXIIa, sa môžu odstrániť...

Biologický materiál vhodný na terapiu osteoartrózy, poškodenia väzov a na terapiu poruchy kĺbov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14577

Dátum: 29.06.2010

Autori: Callegaro Lanfranco, Zanellato Anna Maria

MPK: A61L 27/20, A61K 35/16, A61K 35/28...

Značky: poškodenia, kĺbov, vhodný, osteoartrózy, väzov, materiál, terapiu, poruchy, biologicky

Text:

...opísané vyššie.Ďalší veľmi bežný typ lézie a/alebo zápalu spojivových tkanív je léziaväzov alebo šliach a obzvlášť Achilovej šľachy, obzvlášť medzi profesionálnymi atlétmi, všeobecne liečená (v jej najzávažnejších formách) dokonca chirurgicky,vďaka potrebe čiastočnej alebo úplnej rekonštrukcie zraneného tkaniva. Do dnešného dňa boli chirurgické techniky použité na opravu väzov založené na transplantácii tkanív a na syntetických protézach,...

Spôsob prípravy obohateného IgG prostriedku z plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18708

Dátum: 27.05.2010

Autori: Bruckschwaiger Leopold, Gundinger Thomas, Teschner Wolfgang, Svatos Sonja, Nürnberger Julia, Pljevljakovic Azra, Schwarz Hans-peter, Butterweck Harald Arno, Grausenburger Reinhard, Koelbl Bernhard

MPK: A61K 35/16, A61K 47/18, A61K 38/17...

Značky: prostriedku, spôsob, obohateného, přípravy, plazmy

Text:

...čím sa vytvorilo 75,2 metrických ton IVIG s priemerným výťažkom výroby 2,8 gramov na liter (Robert P., pozri vyššie). Táto rovnaká správa odhadla, že sa očakáva,že globálne výťažky IVIG vzrastú na asi 3,43 gramov na liter v roku 2012. Avšak vďaka pokračujúcemu nárastu globálnej požiadavky na IVIG plánovanému na medzi asi 7 a 13 ročne medzi dneškom a rokom 2015 bude potrebné ďalšie zlepšenie celkového výťažku IVIG, aby sa naplnili globálne...

Spôsoby prípravy obohateného IGG prostriedku z plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17654

Dátum: 27.05.2010

Autori: Grausenburger Reinhard, Gundinger Thomas, Schwarz Hans-peter, Butterweck Harald Arno, Teschner Wolfgang, Koelbl Bernhard, Pljevljakovic Azra, Svatos Sonja, Nürnberger Julia, Bruckschwaiger Leopold

MPK: A61K 47/18, A61K 38/17, A61K 35/16...

Značky: prostriedku, přípravy, spôsoby, obohateného, plazmy

Text:

...Bolo opísané, že v roku 2007 bolo rozdelených 6,5 milióna litrov plazmy, čím sa vytvorilo 75,2 metrických ton IVIG s priemerným výťažkonl výroby 2,8 gramov na liter (Robert P., pozri vyššie). Táto rovnaká správa odhadla, že sa očakáva,že globálne výťažky IVIG vzrastú na asi 3,43 gramov na literv roku 2012. Avšak vďaka pokračujúcemu nárastu globálnejpožiadavky na IVIG plánovanému na medzi asi 7 O a 13 ročne medzi dneškom a rokom...

Univerzálne použiteľná krvná plazma s inaktivovanými vírusmi vytvorená z podielov nebelošskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2074

Dátum: 20.12.2004

Autori: Heger Andrea, Römisch Jürgen, Svae Tor-einar, Marguerre Wolfgang

MPK: A61P 7/00, A61K 35/16

Značky: univerzálne, krvná, podielov, vytvorená, vírusmi, inaktivovanými, nebelošskej, plazma, plazmy, použitelná

Text:

...plazma sa v princípe môže získať iba použitím plazmy AB, ktorá neobsahuje ani anti-A, anianti-B protilátky (IgM a IgG), teda je kompatibilná s každýmpacientom bez ohľadu na jeho krvnú skupinu. Avšak početnosť darcov AB (4 ) je obmedzená. Plazma vhodná na univerzálnu transfúziu sa získa, ak anti-A a/alebo anti-B protilátky od darcov s krvnou skupinou B a A sa odstránia a/alebo neutralizujú optimálnym zmiešanim plazmy s rozdielnymi...

Potlačenie infekcií HI vírusom pomocou ľudskej krvnej plazmy, oxidovanej kyselinou chlórnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10892

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kehrel Beate

MPK: A61K 35/16, A61K 38/38, A61K 38/36...

Značky: plazmy, infekcii, potlačenie, kyselinou, chlórnou, vírusom, oxidovanej, krvnej, ludskej, pomocou

Text:

...leukocytov, spôsobuje blokádu vstupu HlV, bez zohladnenia vírusového(MPO). Klebanoff a jeho spolupracovníci ukázali, že stimulovaný PMNL upacientov s dedičnou deticíenciou enzýmu MPO mali zníženú virucidnú aktivitu. Prídavkom MPO by sa mohla znížená obranyschopnosť opäť rekonštituovať. Podľa súčasného stavu vedomostí sa predpokladá, že MPO produkt HOCI je sám antivírusovo správajúce sa agens. Expresia a uvoľňovanie MPO, ktorý produkuje...

Spôsob získania antitumorovej látky z párnokopytníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10578

Dátum: 15.01.2003

Autor: Bertha András

MPK: A61K 35/20, A61K 35/16

Značky: získania, párnokopytníkov, antitumorovej, látky, spôsob

Text:

...môžeme dospiet k rovnakej účinnej Iátke.0007 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť ešte efektívnejšiu separačnú metódu získavania účinnej látky, opísanej v spomínaných patentových0008 Zistil som, že koncentrácia tumor-inhibujúcej látky (ako protilátky imunitného systému) sa mení v krvi zvierat počas gravidity, navyše sa daná látka objavuje v mlieku okamžite po pôrode. Mlieko poskytnuté počas prvého kŕmenia po pôrode apočas niekoľkých ďalších...

Prípravok s obsahom koagulačného faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: 283002

Dátum: 16.12.2002

Autori: Fatouros Angelica, Österberg Thomas

MPK: A61K 35/16, A61K 38/37

Značky: prípravok, koagulačného, faktora, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prípravok s obsahom koagulačného faktora VIII, pričom je vo forme vodného roztoku bez albumínu s aktivitou koagulačného faktora VIII od 10 až 100 000 IU/ml, kde koncentrácia kyslíka v roztoku je menej ako 200 ppm a ďalej obsahuje inertný plyn.

Stabilná kompozícia koagulačného faktora VIII, spôsob jej prípravy a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282483

Dátum: 07.01.2002

Autori: Österberg Thomas, Fatouros Angelica

MPK: A61K 35/16, C07K 14/755

Značky: faktora, kompozícia, koagulačného, viii, stabilizácie, spôsob, stabilná, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje koagulačný faktor VIII a neiónovú povrchovo aktívnu látku, ako sú blokové kopolyméry, napríklad polyoxaméry alebo polyetylén (20) sorbitan estery mastných kyselín, napríklad polysorbát 20 alebo polysorbát 80 ako stabilizátor. Kompozícia môže taktiež obsahovať chlorid sodný, chlorid vápenatý, L-histidín a/alebo cukry alebo cukrové alkoholy. Ďalej je uvedený spôsob jej prípravy a stabilizácie.

Spôsob izolácie faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: 278640

Dátum: 10.12.1997

Autor: Kaersgaard Per

MPK: A61K 35/16, A61K 38/37

Značky: spôsob, izolácie, faktora

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia faktora VIII gélovou filtráciou spočíva v tom, že objem pridanej plazmy sa rovná aspoň 5 % objemu vrstvy materiálu na filtráciu na géli pri rýchlosti prietoku aspoň 0,3 objemu vrstvy materiálu na filtráciu gélu za hodinu, pričom ako prostriedok na filtráciu na géli sa použije materiál s časticami, inertnými vzhľadom na faktor VIII s frakcionačným rozmedzím v intervale 1 x 10exp(3) až 1 x 10exp(8). Faktor VIII sa získa vo vysokom...

Spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wolter Dieter, Schwinn Horst

MPK: A61K 35/16

Značky: výroby, spôsob, plazmy, krvnej, infekčných, zárodkov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov, pri ktorom sa plazma spracuje neionogénnymi tenzidmi tri-N-butylfosfátom a/alebo etoxylátom 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenolu, pred oddelením lipidovej vrstvy sa pridajú biologicky kompatibilné lipidy vybrané zo súboru rastlinných olejov, najmä sójového oleja a/alebo ricínového oleja, lipidová fáza sa oddelí a neionogénny tenzid sa odstráni extrakciou s pevnou fázou na hydrofóbnych...

Krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281412

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wöber Günther, Linnau Yendra, Elsinger Friedrich, Eibl Johann

MPK: A61K 35/14, A61K 35/16

Značky: agensom, proti, produkt, krvný, infekčným, inaktivovaný, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom, s výnimkou albumínu, kde tento krvný produkt zodpovedá celkovému vírus - redukčnému faktoru najmenej 40, s biologickou aktivitou najmenej 50 %, vzťahujúc na aktivitu pred vykonaním inaktivácie infekčných agensov, pripraviteľný inaktivačným spracovaním, pri ktorom sa a) krvný produkt spracuje vo vodnom roztoku, ktorý obsahuje najmenej 2 % hmotnostné, výhodne najmenej 5 % hmotnostných...

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie a spôsob pasterizácie krvnej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280665

Dátum: 06.10.1993

Autor: Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61L 2/04, A61K 35/16

Značky: stabilizáciu, pasterizácie, krvnej, plazmy, prípravok, spôsob, priebehu

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na stabilizáciu krvnej plazmy v priebehu pasterizácie je tvorený zmesou sorbitolu, sacharózy, glukonátu vápenatého, citrátu trisodného, lyzínu a arginínu. Prípravok je určený na stabilizáciu úplnej plazmy alebo plazmy, ktorá neobsahuje kryoproteíny a umožňuje pasterizáciu veľkých objemov plazmy, rádovo 60 litrov. Spôsob pasterizácie plazmy, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa k plazme pridá pred stupňom zahrievania tento prípravok a po...

Spôsob pasterizácie krvného plazmového produktu a prostriedok na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279031

Dátum: 12.08.1992

Autori: Burnouf Thierry, Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61K 35/16, A61L 2/04

Značky: spôsobu, uskutočnenie, pasterizácie, spôsob, prostriedok, krvného, produktů, plazmového, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasterizácie krvného plazmového produktu, zvoleného zo súboru zahŕňajúceho roztok plazmy na terapeutické použitie na kompenzáciu nedostatku krvných zrážacích faktorov V, XI a XIII, totálnu plazmu na terapeutické použitie a supernatant kryoprecipitovanej plazmy, zbavenej kryoproteínov, spočíva v tom, že sa k plazmového produktu pridajú prísady, zahŕňajúce 500 až 800 g sorbitolu, 100 až 1000 j heparínu, 3 až 5 mmol chloridu vápenatého a 1...

Prístroj na prípravu koncentrátu koagulačných faktorov z krvnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279151

Dátum: 19.02.1992

Autori: Weis-fogh Ulla, Hern Soren, Holm Niels Erik

MPK: A61K 35/16

Značky: koagulačných, koncentrátů, prístroj, krvnej, vzorky, přípravu, faktorov

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj obsahuje prvú komoru (14) na zachytávanie krvnej vzorky a separáciu plazmovej frakcie a druhú komoru (15) na zachytávanie plazmovej frakcie cez spojovací kanálik (22) komôr (14, 15), jeho blokovací ventil (24) s ovládacou tyčou (25) a prvý prepravný prostriedok (30) s koncom (31) v druhej komore (15) na zrážanie koncentrátu koagulačných faktorov. Druhá komora (15) je napojená na vyberateľnú injekčnú striekačku (36) na odber uvedeného...

Způsob výroby diagnostického séra pro stanovení C 4 globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265438

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Tadra Miloš

MPK: A61K 35/16, A61K 39/395

Značky: výroby, stanovení, séra, globulínu, způsob, diagnostického

Text:

...sérový beta-1 A globulin a některé další bílkoviny, které jsou zvláště potřebné k dosažení požadované monospecifičnosti diagnostického C 4 antiséra.K řadě vzorků séra prasete, kozy, nebo králíka, jimž byl injikován C 4 globulin, se přidá stoupající objem získané frakce. Po jedné hodině stání se získají supernatanty odstředěním, 3 265438a testují se imunoelektroforézou, přičemž ve startovních jamkách je umístěno lidské sérum, V kanálcích...

Způsob zpracování krevní plasmy a její frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263615

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ulrych Stanislav, Rybák Miroslav, Sedlmayer Oldřich, Čoupek Jiří, Loštický Cyril

MPK: A61K 35/16

Značky: plasmy, zpracování, její, frakce, krevní, způsob

Text:

...což má i příznivé ekonomické důsledky. Zivotnost sor~ bentu při opakovaném používání (2 až 3 cykly týdně) je několik roků. Způsob podle Vynálezu tedy podstatné zdokonaluje a ekonomizuje společensky důležitou výrobu významných derivátů krevní plasmy a zlepšuje tím i léčebnou a diagnostickou praxi.V následujících příkladech provedení je uvedeno několik možností zpracování krevní plasmy způsobem podle vynálezu. Tyto příklady však vynález pouze...

Spôsob zníženia hypotenzívnych látok u prípravkov z ludskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263557

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nicák Andrej, Stachý Alfréd, Kohút Anton, Ješič Milovan, Bulík Jozef, Banda Imrich

MPK: A61K 35/16

Značky: ludskej, hypotenzívnych, látok, prípravkov, plazmy, zníženia, spôsob

Text:

...pre klinické účely, čím vznikajú jednak značne finančné straty a tiež vzniká nedostatok veľmi žíadaných prípravkov v zdravotníckom teréne. Podstata nového spôsobu zníženia hyplotenzívnych látok u prípravkov pripravovaných z ľudskej krvnej plazmy spočínva v tom, že prípravok vykazujúci zvýšený hypotenzivny účinok sa nechá exponovať pri teplote 4 až 10 °C v tme po dobu 6 až 24 mesiacov. Prednost uvedeného spôsobu zníženia hypotenzívnych látok...

Sposob izolácie ludských plazmatických bielkovín obsahujúcich albumín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248241

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bulík Jozef, Banda Imrich, Stachý Alfréd

MPK: A61K 35/16, C07G 7/00

Značky: izolácie, bielkovín, plazmatických, albumín, ľudských, spôsob, obsahujúcich

Text:

...po dobu 1 až 12 hodín. Vyzrážané balastné bielkoviny sa od roztoku obsahujúceho stabilné plazmatické bielkoviny, prevažne albumín, oddelujú filtráciou alebo centrifugáciou. Takto pripravený bielkovinový roztok sa rozplňuje, namrazuje, ly-ofilizuje .a farmaceutický spracúvava bežným technologickým postupom. Prednosti uvedenej technológie sú v tom,že kombináciou peroxidu vodíka, etanolu akyseliny kaprylovej sa dosahuje dokonalejší...

Způsob výroby dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230193

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ulrych Stanislav, Fořtová Hana, Přistoupil Tomáš Ivan, Kramlová Marie

MPK: A61K 35/16, A61K 35/14

Značky: rychle, způsob, dlouhodobé, suchého, výroby, rozpustného, oxyhemoglobinu, stabilního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dlouhodobě stabilního suchého a rychle rozpustného oxyhemoglobinu z destromatizovaného hemolyzátu lidské nebo zvířecí sterilní erytromasy lyofilizací v přítomnosti sacharózy a dosušením ve vakuovém exsikátoru, vyznačený tím, že v hemolyzátu s koncentrací oxyhemoglobinu 20 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60 g/l, a s relativní příměsí nejvýše 8 % methemoglobinu, se rozpustí sacharóza na konečnou koncentraci 55 g/1 až 80 g/l, s výhodou 60...