A61K 31/66

Bisfosfonátové zlúčeniny a spôsoby liečenia zlyhania srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18622

Dátum: 01.09.2010

Autori: Stack Richard, Stack-d'niaye Colleen, O'connor Christopher, Lyles Kenneth, Colon-emeric Cathleen

MPK: A61K 31/675, A61K 31/66, A61P 9/00...

Značky: zlúčeniny, spôsoby, zlyhania, srdca, bisfosfonátové, liečenia

Text:

...a IL-6 a stupňom hemodynamických abnormalít. Podobne, čím vyššia je hladina TNF-o,tým závažnejšie sú priznaky zlyhania srdca. Je zaujímavé, že sa zistilo, že TNF-cx nie je vyjadrený pri normálnom ľudskom srdci, ale je vyjadrený vo veľkom množstve prizlyhávajúcom ľudskom srdci. TNF-oi môže ďalej indukovať expresiu ďalších zápalových cytokínov.DE-A-1973 8005 opisuje bisfosfonáty nového typu na liečbu ochorení spôsobených retrovírusmi, zlyhaním...

Trojsodná soľ kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 287324

Dátum: 11.06.2010

Autori: Halama Aleš, Dostálová Jana, Petříčková Hana, Jirman Josef

MPK: C07F 9/00, A61K 31/66

Značky: kyseliny, trojsodná, 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfná forma trojsodnej soli kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, t. j. alendronátu trojsodného, chemického vzorca (IV) s obsahom sodíka od 20 % do 25 % hmotn. v bezvodej substancii a obsahom vody v množstve 1 až 20 % hmotn., bez pozorovateľných charakteristík kryštalickej fázy vo forme ostrých maxím v RTG difraktograme. Opísané sú tiež liekové formy s jej obsahom a spôsob jej prípravy.

Tuhý perorálny farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaného aminoskupinami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287298

Dátum: 21.05.2010

Autori: Szelejewski Wieslaw, Marchlewska-cela Zofia, Adamski Stanislaw, Zaremba Andrzej, Berkan Katarzyna

MPK: A61K 9/20, A61K 31/66

Značky: farmaceutický, derivátů, perorálny, aminoskupinami, výroby, tuhý, tabliet, kyseliny, obsahom, prostriedok, substituovaného, spôsob, formě, bifosfónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaný aminokyselinami obsahuje jadrá na báze sacharidového alkoholu, výhodne manitolu, rovnomerne dispergované v homogénnej zmesi účinnej látky a excipientov. Bifosfonátovým derivátom je trihydrát sodnej soli kyseliny alendrónovej.Opísaný je aj spôsob výroby uvedeného farmaceutického prípravku.

Deriváty sulfónamidov a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 287123

Dátum: 04.12.2009

Autori: Káldor István, Spaltenstein Andrew, Furfine Eric Steven, Tung Roger, Baker Christopher, Hale Michael, Kazmierski Wieslaw Mieczyslaw

MPK: A61K 31/16, A61K 31/66, A61K 31/34...

Značky: farmaceutický, prostriedok, deriváty, sulfónamidov, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Proliečivá z triedy sulfónamidov definované všeobecným vzorcom (I), ktoré sú inhibítormi aspartylproteázy, najmä inhibítormi HIV aspartylproteázy, sú charakteristické výhodnou rozpustnosťou vo vode, vysokou biologickou využiteľnosťou pri perorálnom podávaní a ľahkou in vivo generáciou aktívnej zložky. Farmaceutické kompozície obsahujúce tieto liečivá a proliečivá podľa vynálezu sú obzvlášť vhodné na zníženie zaťaženia pilulkami a zlepšenie...

Deriváty combretastatínu A-4, ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287117

Dátum: 23.11.2009

Autori: Venit John, Dali Mandar, Huang Yande, Tejwani Ravindra, Dahlheim Charles, Dali Manisha

MPK: A61P 35/00, A61K 31/66, C07C 211/00...

Značky: přípravy, kompozícia, použitie, spôsob, obsahom, combretastatínu, deriváty, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa combretastatín A-4 fosfátové deriváty na báze mono- a disolí, prípadne substituovaných alifatických organických amínov, mono- a disolí aminokyselín a mono- a disolí esterov aminokyselín, pričom tieto soli majú väčšiu rozpustnosť než prírodný combretastatín A-4 a pri fyziologických podmienkach rýchlo regenerujú combretastatín A-4. Opisuje sa tiež použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva na moduláciu rastu tumoru alebo metastáz u...

N-Acyldipeptidový derivát, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 287073

Dátum: 14.10.2009

Autori: Martin Oliver Richard, Bauer Jacques

MPK: A61K 31/66, A61P 37/00, A61P 35/00...

Značky: prostriedok, přípravy, farmaceutický, obsahuje, ktorý, spôsob, derivát, n-acyldipeptidový

Zhrnutie / Anotácia:

N-Acyldipeptidový derivát všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú význam definovaný v nárokoch, má biologickú aktivitu, najmä imunomodulačné vlastnosti, a je použiteľný na zvýšenie imunity a na liečenie vírusových, parazitických, mikrobiálnych alebo plesňových chorôb ľudí a zvierat.

Spôsob zvyšovania produkcie vajec hydiny a spevnenia vajcových škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286573

Dátum: 18.12.2008

Autori: Bardon Thierry, Thibaud Dominique

MPK: A23K 1/00, A23K 1/18, A61K 31/66...

Značky: hydiny, vajcových, zvyšovania, spôsob, vajec, spevnenia, produkcie, škrupín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvyšovania produkcie vajec hydiny a spevňovanie vajcových škrupín hydiny, pri ktorom sa podáva zvieraťu aspoň jedna bisfosfónová zlúčenina volená zo súboru zahrnujúceho kyselinu bisfosfónovú, jej fyziologicky prijateľnú soľ, jej hydráty a ich zmesi, a to najmenej vo veku pred nástupom znášania.

Použitie 4-Fluór-N-indan-2-ylbenzamidu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286513

Dátum: 12.11.2008

Autori: Wohlfart Paulus, Walser Armin, Dharanipragada Ramalinga, Suzuki Teri, Safarova Alena, Strobel Hartmut

MPK: A61P 1/00, A61P 11/00, A61K 31/66...

Značky: liečivá, 4-fluór-n-indan-2-ylbenzamidu, použitie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie 4-fluór-N-indan-2-ylbenzamid vzorca (I) na výrobu liečiva na liečbu stabilnej alebo nestabilnej anginy pectoris, coronárnej srdcovej choroby, Prinzmetalovej angíny, akútneho koronárneho syndrómu, zlyhania srdca, infarktu myokardu, trombózy, oklúzneho ochorenia periférnych tepien, aterosklerózy, restenózy, poškodenia endotelu po perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike, hypertenzie, esenciálnej hypertenzie,...

Spôsob prípravy a použitia chelátových prostriedkov pyrofosfátu a citrátu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11845

Dátum: 08.07.2008

Autor: Mccall William

MPK: A61K 31/66, A61K 31/194, A61K 31/295...

Značky: chelátových, prostriedkov, citrátu, přípravy, železitého, použitia, spôsob, pyrofosfátu

Text:

...3 275 514 od Saltman a spol. Vo všeobecnosti to sú prostriedky, v ktorých sa železo viaže na polymérové substráty, alebo chelátované rôznymi ligandmi, sacharidmi, dextránmi, hydrolyzovaným proteínom, atd. Všetky boli neúspešne a/alebo mali také závažné nežiaduce účinky, že k praktickému použitiu nedošlo.0013 Je známe, že železo sa môže podávať pacientovi trpiacemu jeho nedostatkom dialýzou použitím prostriedku. zahrnujúceho komplex iónov...

Zlúčeniny aktivujúce telomerázu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17906

Dátum: 04.06.2008

Autori: Priel Esther, Gazit Aviv, Slavin Shimon, Yitzchak Sara

MPK: A61K 31/03, A61K 31/05, A01N 43/04...

Značky: zlúčeniny, výroby, spôsoby, telomerázu, aktivujúce

Text:

...alebo segmentálnej progérii genetických anomáliách, ochorení pochádzajúcich z chromozomálnej nestability, ako je Bloomov syndróm (vzácnadedičná porucha charakterizovaná vysokou frekvenciou lomov a preskupení V ovplyvnených chromozômoch osoby), a ochorení súvisiacich s vekom, ako je Warnerov syndróm (vzácne ochorenie,ktoré je manifestované rýchlym starnutím u mladších ľudí). Dynamiky dĺžok telomeru majú rôzne zostavy expresie pri...

Tri-arylové zlúčeniny a prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16504

Dátum: 03.06.2008

Autori: Slavin Shimon, Gazit Aviv, Yitzchak Sara, Priel Esther

MPK: A61K 31/03, A01N 43/04, A61K 31/05...

Značky: obsahujú, tri-arylové, zlúčeniny, přípravky

Text:

...reťazových reakciách (PCR) a boli vyvinuté a komercializované rôzne DNA polymerázy vhodné pre0005 Polymerázová aktivita môže byť upravená sčasti inými molekulami, ktoré sa viažu na polymerázu. Taká modulácia môže zahŕňať zvýšenie aktivity polymerázy alebo zmenšenie takej aktivity, čo ďalej moduluje viac bunkových procesov a ďalšie aplikácie. Zlúčeniny, ktoré sa viažu na polymerázy a tým modulujú ich aktivitu, budú teda mať široký...

Stabilizácia vitamínu B12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20252

Dátum: 07.03.2008

Autori: Taterra Hans-rolf, Heep Iris

MPK: A61K 31/66, A61K 31/662, A61K 31/714...

Značky: vitamínu, stabilizácia

Text:

...tie sa tiež označujú ako kobalamín. Tu sa pod pojmom vitamín Biz budú všeobecne rozumieť všetky zlúčeniny,ktoré v tele človeka a/alebo zvieraťa účinkujú ako koenzým alebo sa môžu premeniť na zodpovedajúce koenzýmové formy. Tieto jednotlivé zlúčeniny spadajúce do rozsahu pojmu vitamín Bl 2 majú spoločný korínový kruh s trojmocným kobaltom ako stredovým atómom a s 5,5-dimetylbenzimidazolovým kruhom naviazaným alfa-glykozidickou väzbou cez...

Farmaceutická kompozícia na báze hepatoprotektíva a probiotika, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19179

Dátum: 04.03.2008

Autori: Rudoy Boris Anatolievich, Dorozhko Oleg Valentinovich

MPK: A23L 1/30, A23L 1/308, A61K 31/66...

Značky: farmaceutická, hepatoprotektíva, probiotiká, kompozícia, báze, použitie, príprava

Text:

...secretory polarity of hepatocytes. J. Hepatol. 1989 9 124).Medzi hlavné žlčové kyseliny, ktoré sa vyskytujú v ľudskej žlči, patria cholove kyseliny (3 a-,7 a-, IZa-trioxy-Sb-cholanová kyselina), chenodeoxycholová kyselina, deoxycholové kyseliny(3 a-, lZa-dioxy-Sb-cholanová kyselina). Okrem toho sa v žlči vyskytuje omnoho menšie množstvo stereoizomérov cholových a deoxycholových kyselín vo forme kyselinyKyselina cholová a chenodeoxycholová...

Modulátory toll-like receptora 7

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15425

Dátum: 06.07.2007

Autori: Halcomb Randall, Desai Manoj, Graupe Michael, Chong Lee, Yang Hong, Gallagher Brian, Zhang Jennifer

MPK: A61K 31/66, C07F 9/141, A61P 31/00...

Značky: modulátory, receptora, toll-like

Text:

...amino- a anidinopurínových nukleotidových analógov.Predložený vynález je čiastočne založený na objave prihlasovateľov, že niekoľko malých molekúl dokáže zmeniť imunostimulačnú signalizáciu sprostredkovanú receptorom TLR. Vzhľadom na uvedené je predložená prihláška zameraná na zlúčeniny a farmaceutické kompozicie a zlúčeniny podľa predloženého vynálezu na použitie pri prevencii alebo liečbe chorôb alebo stavov vyznačujúcich saaktiváciou...

Kompozícia na inhibíciu katepsínu K

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17153

Dátum: 24.02.2006

Autori: Daifotis Anastasia, Ince Basil Avery, Black Cameron, Stoch Selwyn Aubrey

MPK: A61K 31/427, A61K 31/275, A61K 31/415...

Značky: kompozícia, katepsínu, inhibíciu

Text:

...na liečbu ochorenia kosti. Opisujú sa rôzne potencionálne dávkovacie režimy, ktoré zahŕňajú dávkovanie jedenkrát týždenne.0005 Inhibítor katepsinu K aplikovaný jedenkrát týždenne a mesačne poskytuje terapeutické výhody v porovnaní s inou liečboua bude zvyšovať vhodnosť a spokojnosť pacienta.0006 Predmetný vynález opisujej použitie 50 mg Ař-(1 kyanocyklopropyl)Jł-fluór-NZ-í (1 s-2,...

Fosfolipidové komplexy proantokyanidínu A2, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284884

Dátum: 04.01.2006

Autori: Bombardelli Ezio, Morazzoni Paolo

MPK: A61K 31/352, A61K 31/35, A61K 31/66...

Značky: proantokyanidínu, obsahom, farmaceutický, komplexy, použitie, prostriedok, fosfolipidové

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfolipidové komplexy proantokyanidínu A2, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na prípravu lieku na profylaxiu alebo terapiu aterosklerózy, infarktu myokardu a mozgového infarktu.

Fosfonátové analógy zlúčenín inhibítorov HIV integrázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4744

Dátum: 11.04.2005

Autori: Jin Haolun, Chen Xiaowu, Jabri Salman, Metobo Samuel, Kim Choung, Mish Michael, Pastor Richard, Cai Zhenhong, Fardis Maria

MPK: A61K 31/662, A61K 31/665, A61K 31/66...

Značky: inhibítorov, zlúčenín, analogy, integrázy, fosfonátové

Text:

...Pais a kol., Jour. Med. Chem. (2002) 4523184-94 Goldgur akol., Proc. Natl. Acad. Set U.S.A. (1999) 9611304043043 Espeseth a kol., Proc. Natl. Acad. Set U.S.A.Nucleotides, 18 (485), 843 ~ 851 (1999) E. Tramontana a kol., Proceedings of the Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Philadelphia AACR,US, zv. 40, marec 1999, strana 19, XP 008055902). Prehľady Neamati (2002) Expert Opin. Titer. Patents 12(5)709-724...

Nukleozidové fosfonáty a ich analógy na liečbu infekcií vírusom HPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12407

Dátum: 29.12.2004

Autori: Wang Jianying, Desai Manoj, Kim Choung, Lee William, Cook Gary, Yang Zheng-yu, Rohloff John, Doerffler Edward, Cheng Xiaqin, He Gong-xin

MPK: A61P 31/00, A61K 31/66, C07F 9/44...

Značky: analogy, liečbu, vírusom, infekcii, fosfonáty, nukleozidové

Text:

...Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skríningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incidencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má vbežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ludí, rakovina konečníka má incidenciu 35 prípadov...

Fosfonáty, monofosfonamidáty, bisfosfonamidáty na liečbu vírusových chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8241

Dátum: 29.12.2004

Autori: Desai Manoj, Kim Choung, Yang Zheng-yu, Rohloff John, He Gong-xin, Lee William, Wang Jianying, Cheng Xiaqin, Doerffler Edward, Cook Gary

MPK: C07F 9/44, A61K 31/66, A61P 31/00...

Značky: monofosfonamidáty, fosfonáty, vírusových, chorôb, liečbu, bisfosfonamidáty

Text:

...a 500 úmrtiami na rakovinu konečníka. Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skriningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incídencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má v bežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ľudí,...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci klodronát ako aktívne činidlo, spôsob výroby prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284088

Dátum: 11.08.2004

Autori: Rantala Eeva-maria Susanne, Lehtola Veli-matti, Rantala Pertti Tapani

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20, A61K 47/38...

Značky: činidlo, aktívne, spôsob, mikrokryštalickej, farmaceutický, celulózy, obsahujúci, prostriedok, prostriedku, klodronát, výrobu, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne použitie, najmä tabletka, ktorej zložka obsahuje farmakologicky vhodnú soľ kyseliny dichlórmetyléndifosfónovej, t. j. klodronát, a ako nosič mikrokryštalickú celulózu obsahujúcu oxid kremičitý. Je opísaný aj spôsob výroby farmaceutického prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy obsahujúcej oxid kremičitý na výrobu prostriedku.

Spôsob výroby tablety, farmaceutický prostriedok a tableta s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283785

Dátum: 19.12.2003

Autori: Katdare Ashok, Kramer Kenneth

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20

Značky: výroby, spôsob, farmaceutický, tablety, prostriedok, tableta, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme tablety obsahuje vzhľadom k celkovej hmotnosti prostriedku 0,5 až 25 % hmotn. aktívnej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny N-metyl-4-amino-1hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny 4-(N,N-dimetylamino)-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny 3-amino-1-hydroxypropylidén-1,1-bisfósfónovej, kyseliny...

Farmaceutický prostriedok s obsahom amifostínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283318

Dátum: 25.04.2003

Autori: Baldoni John, Kennedy Paul, Rajewski Roger

MPK: C07F 9/165, A61K 31/66

Značky: obsahom, spôsob, farmaceutický, prostriedok, výroby, amifostínu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s obsahom kryštalického amifostínu a prípadne farmaceuticky prijateľnej látky a spôsob jeho výroby. Prostriedok je vhodný ako látka chrániaca proti účinkom žiarenia alebo proti účinkom chemických látok. Riešenie sa týka aj liekovej formy s obsahom kryštalického amifostíntrihydrátu.

Tetrahydrofuránová zlúčenina, spôsob jej prípravy, jej farmaceuticky prijateľný ester, soľ a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283035

Dátum: 19.12.2002

Autori: Girijavallabhan Viyyoor, Pike Russell, Ganguly Ashit, Liu Yi-tsung, Lovey Raymond, Saksena Anil, Wang Haiyan, Bennet Frank

MPK: A61K 31/66, A61K 31/495, C07D 521/00...

Značky: spôsob, zlúčenina, prijateľný, prostriedok, tetrahydrofuránová, ester, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tetrahydrofuránová zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom obidve X znamenajú nezávisle F alebo Cl alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X znamená nezávisle Cl, R1 znamená priamy alebo rozvetvený (C4 až C8)alkyl, substituovaný jednou hydroxyskupinou a jej farmaceuticky prijateľný ester alebo soľ. Ďalej je opísaný spôsob prípravy a farmaceutický prostriedok s jej obsahom na liečenie alebo prevenciu fungicídnych infekcií.

Deriváty chinoxalíndiónu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 282851

Dátum: 22.11.2002

Autori: Huth Andreas, Turski Lechoslaw

MPK: A61K 31/66, C07D 241/44, A61K 31/495...

Značky: liečivách, výroby, chinoxalíndiónu, spôsob, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové deriváty chinoxalíndiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách.

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282832

Dátum: 22.11.2002

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/66

Značky: chelidonium, triaziridídom, alkaloidov, produktů, kyseliny, tiofosforečnej, reakčného, maijus, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny, ako aj ich solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami na výrobu liečiv na liečenie alebo profylaxiu poškodení ožiarením.

Farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie maligných ochorení obsahujúca kombináciu bisfosfonátu, inhibítora COX-2 a taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4559

Dátum: 18.10.2002

Autori: Lipton Allan, Witters Lois Mary, Green Jonathan

MPK: A61K 31/365, A61K 31/337, A61K 31/335...

Značky: inhibítora, cox-2, použitie, malígnych, liečenie, obsahujúca, taxolu, kombináciu, bisfosfonátu, kompozícia, farmaceutická, ochorení

Text:

...myelómu(NlM). hypertenzie indukovaíiej nádorom (TIH). metastáz kostí (BTVT) súvisiacich SľakOVinOLlprsníka. rakovinou pľúc. rakovinou hrubého čreva alebo rakovinou prostaty.Ďalej predkladany vrymilez poskytuje použitie taxolu na pripravu liečiva na použitie v kombinácií s bisľosľonatont a COX-Z inhíbítorom na liečenie rakoviny prostaty. mnohopočetneho myelomtí llvlNl). hyperteiízie indukovaíiej nadorom (TlH). metastáz kostí (Bąyĺ) súvisiacej...

Kombinácie DMXAA a ďalších protirakovinových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4860

Dátum: 03.09.2002

Autori: Wilson William Robert, Siim Bronwyn Gae

MPK: A61K 31/475, A61K 31/185, A61K 31/505...

Značky: kombinácie, dmxaa, látok, dalších, protirakovinových

Text:

...32 012 Wurčeného bud pre súbežnú alebo pre sekvenčnú aplikáciu so zlúčeninou vybranou z (a) gemcitabínu a irinotekanu alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5-fluóruracilu a doxorubicínu, na liečbu rakoviny.0010 V ďalšom aspekte sa predmetný vynález týka použitia zlúčeniny vybranej z (a) gemcitabínu a irinotekanu, alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5 fluóruracilu a doxorubicínu na výrobu lieku, pre bud súbežnú alebo sekvenčnú aplikáciu s...

Farmaceutický prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282228

Dátum: 18.10.2001

Autor: Camden James Berger

MPK: A61K 31/27, A61K 31/66

Značky: použitie, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje zmes najmenej jedného N-chlórfenylkarbamátu alebo najmenej jedného N-chlórfenyltiokarbamátu všeobecného vzorca (I), a N-fosfonoglycínu všeobecného vzorca (II) alebo ich solí, kde pomer N-chlórfenylkarbamátu alebo N-chlórfenyltiokarbamátu k N-fosfoglycínu je 10 : 1 až 1 : 10 mólovej hmotnosti. Farmaceutický prostriedok sa používa na prípravu liečiva na liečenie vírusových infekcií a obsahuje chloroprofam a...

Indánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282098

Dátum: 03.09.2001

Autori: Peishoff Catherine Elizabeth, Leber Jack Dale, Cousins Russell Donovan, Elliott John Duncan, Lago Amparo Maria

MPK: A61K 31/41, A61K 31/19, A61K 31/36...

Značky: použitie, přípravy, deriváty, prostriedok, obsahom, farmaceutický, spôsob, indánové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové indánové deriváty, všeobecného vzorca (I), ktoré sú antagonistami receptorov endotelínu. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie a na liečenie hypertenzie, zlyhania obličiek alebo cerebrovaskulárneho ochorenia.

Deriváty kyseliny bisfosfónovej, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281788

Dátum: 28.05.2001

Autori: Heikkilä-hoikka Marjaana, Pohjala Esko, Hanhijärvi Hannu, Nikander Hannu, Laurén Leena

MPK: C07F 9/572, C07F 9/40, A61K 31/66...

Značky: spôsob, farmaceutický, kyseliny, deriváty, obsahom, bisfosfónovej, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle priame alebo rozvetvené C1-10 alkylové skupiny alebo vodík, pričom vo vzorci (I) najmenej jedna zo skupín R1, R2, R3 a R4 je vodík a najmenej jedna zo skupín R1, R2, R3 a R4 je iná ako vodík, Q1 znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu, Q2 znamená priamy alebo rozvetvený C1-10 alkyl, C3-10 cykloalkyl, C2-10 hydroxyalkyl alebo C2-10 aminoalkyl, kde amino je prípadne...

Farmaceutický prostriedok na liečenie a/alebo prevenciu kostného úbytku s obsahom farmeceuticky účinného množstva alendronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281098

Dátum: 09.07.1997

Autori: Pretzer Denise, Whiteford Donna, Katdare Ashok, Brenner Gerald

MPK: A61K 9/00, A61K 47/12, A61K 31/66...

Značky: prostriedok, farmaceutický, účinného, množstva, alendronátu, prevenciu, kostného, liečenie, obsahom, farmeceuticky, úbytku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok s obsahom farmaceuticky účinného množstva alendronátu vo farmaceuticky prijateľnom nosiči, ktorý ďalej obsahuje pufer na udržanie hodnoty pH prostriedku v rozmedzí od 2 do 8 a komplexotvorné činidlo na prevenciu zrážania alendronátu vo vodnom roztoku v množstve 0,005 až 0,1 % hmotn., vztiahnuté na prostriedok ako celok. Používa sa vo forme sirupu, vodného roztoku a roztoku vytvoreného z prášku na...

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Müsel Bernd, Gabel Rolf-dieter, Neugebauer Günter, Preis Walter

MPK: A61K 47/38, A61K 9/20, A61K 31/66...

Značky: účinnej, výroby, látky, spôsob, zlepšenou, použitie, klodrónovej, kyseliny, celulózy, tableta, biodostupnosťou, mikrokryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Farmaceutický prostriedok na liečbu periodontálneho ochorenia u cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280628

Dátum: 12.04.1995

Autori: Gertz Barry, Rodan Gideon

MPK: A61K 31/66

Značky: cicavcov, periodontálneho, farmaceutický, ochorenia, liečbu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na liečbu periodontálneho ochorenia aj ako doplnková terapia k periodontálnej chirurgii u cicavcov vrátane človeka, ktorý ako účinnú zložku obsahuje účinné množstvo trihydrátu monosodnej soli kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bis-fosfónovej (alendronátu). Farmaceutický prostriedok je vhodný na perorálne dávkovanie i na intravenóznu aplikáciu.

Liečivo s obsahom kreatínfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280785

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bru Nicole, Izrael Victor

MPK: A61K 31/66

Značky: obsahom, kreatínfosfátu, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie zlúčenín vybraných zo súboru zahrnujúceho kreatínfosfát a farmaceuticky prijateľné soli tejto zlúčeniny, hlavne sodné soli, na prípravu liečiva určeného na liečenie nádorov, hlavne rezistentných proti chemoterapeutickému účinku.

Farmaceutický prípravok s retardovaným uvoľňovaním na orálne podávanie pri liečení metabolizmu vápnika a fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279589

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sietsema William Kendall, Axelrod Douglas Wayne, Mosher Russel Youker, Dansereau Richard John

MPK: A61K 31/66, A61K 9/22, A61K 31/675...

Značky: prípravok, vápnika, liečení, podávanie, uvoľňovaním, retardovaným, orálne, farmaceutický, metabolizmu, fosfátu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje 0,25 až 40 % hmotn. risedronátovej účinnej zložky a 60 až 99,75 % hmotn. farmaceuticky prijateľného vehikula. Je povlečený enterosolventným povlakom esterifikovaného polyméru kyseliny metakrylovej, obsahujúcim voľné karboxylové skupiny a esterové skupiny v pomere 1 : 1 až 1 : 2, alebo je povlečený enterosolventným povlakom etylcelulózy, hydroxypropylmetylcelulózy alebo karboxymetylcelulózy.

N-substituované 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280268

Dátum: 08.02.1995

Autori: Garrison Deanna Colette, Kinney William Alvin

MPK: A61K 31/66, A61K 31/495, A61K 31/195...

Značky: 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové, n-substituované, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, alebo R1 a R2 spojené znamenajú -CH2CH2-, -CH2C(R6)(R7)CH2- alebo - CH2C(R8)(R9)C(R10)(R11)CH2-, kde R6, R8 a R10 sú nezávisle vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo hydroxyl a R7, R9 a R11...

Deriváty kyseliny metylénbisfosfónovej, spôsob ich prípravy a farmaceutická zmes s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279601

Dátum: 07.09.1994

Autori: Heikkilä-hoikka Marjaana, Nikander Hannu, Hanhijärvi Hannu, Pohjala Esko

MPK: A61K 31/66, C07F 9/40

Značky: farmaceutická, metylénbisfosfónovej, přípravy, kyseliny, spôsob, obsahom, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny metylén-bisfosfónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom všetky substituenty majú význam uvedený v nároku 1, jej farmakologicky prijateľné soli sa pripravujú selektívnou hydrolýzou tetraesteru kyseliny metylén-bisfosfónovej, esterifikáciou -bisfosfónovej kyseliny alebo jej kovovej alebo amónnej soli alebo príslušného tetrachloridu kyseliny, alebo preesterifikovaním -bisfosfónových zlúčenín, pričom sa čiastočne esterované...

Acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové kyseliny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280053

Dátum: 08.12.1993

Autori: Rosini Sergio, Mian Maurizio

MPK: C07F 9/38, A61K 31/66, C07F 9/572...

Značky: obsahom, kyseliny, výroby, spôsob, farmaceutické, prostriedky, acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú acylaminoalkylidénhydroxybisfosfónové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená skupinu -(CH2)n-, v ktorej n znamená celé číslo 1 až 10 a R znamená acylový zvyšok známej zlúčeniny s protizápalovým účinkom zo skupiny kyseliny salicylovej, aryloctovej, arylpropiónovej, antranilovej, 4,5-dihydroxy- alebo 4,5,8-trihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracénkarboxylovej alebo nikotínovej farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...