A61K 31/66

Bisfosfonátové zlúčeniny a spôsoby liečenia zlyhania srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18622

Dátum: 01.09.2010

Autori: Colon-emeric Cathleen, Stack-d'niaye Colleen, Stack Richard, O'connor Christopher, Lyles Kenneth

MPK: A61K 31/66, A61K 31/675, A61P 9/00...

Značky: zlyhania, zlúčeniny, bisfosfonátové, spôsoby, srdca, liečenia

Text:

...a IL-6 a stupňom hemodynamických abnormalít. Podobne, čím vyššia je hladina TNF-o,tým závažnejšie sú priznaky zlyhania srdca. Je zaujímavé, že sa zistilo, že TNF-cx nie je vyjadrený pri normálnom ľudskom srdci, ale je vyjadrený vo veľkom množstve prizlyhávajúcom ľudskom srdci. TNF-oi môže ďalej indukovať expresiu ďalších zápalových cytokínov.DE-A-1973 8005 opisuje bisfosfonáty nového typu na liečbu ochorení spôsobených retrovírusmi, zlyhaním...

Trojsodná soľ kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 287324

Dátum: 11.06.2010

Autori: Jirman Josef, Dostálová Jana, Halama Aleš, Petříčková Hana

MPK: C07F 9/00, A61K 31/66

Značky: kyseliny, 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, trojsodná

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfná forma trojsodnej soli kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, t. j. alendronátu trojsodného, chemického vzorca (IV) s obsahom sodíka od 20 % do 25 % hmotn. v bezvodej substancii a obsahom vody v množstve 1 až 20 % hmotn., bez pozorovateľných charakteristík kryštalickej fázy vo forme ostrých maxím v RTG difraktograme. Opísané sú tiež liekové formy s jej obsahom a spôsob jej prípravy.

Tuhý perorálny farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaného aminoskupinami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287298

Dátum: 21.05.2010

Autori: Berkan Katarzyna, Adamski Stanislaw, Marchlewska-cela Zofia, Szelejewski Wieslaw, Zaremba Andrzej

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20

Značky: derivátů, substituovaného, tuhý, farmaceutický, obsahom, perorálny, kyseliny, bifosfónovej, formě, aminoskupinami, tabliet, prostriedok, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme tabliet s obsahom derivátu kyseliny bifosfónovej substituovaný aminokyselinami obsahuje jadrá na báze sacharidového alkoholu, výhodne manitolu, rovnomerne dispergované v homogénnej zmesi účinnej látky a excipientov. Bifosfonátovým derivátom je trihydrát sodnej soli kyseliny alendrónovej.Opísaný je aj spôsob výroby uvedeného farmaceutického prípravku.

Deriváty sulfónamidov a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 287123

Dátum: 04.12.2009

Autori: Tung Roger, Káldor István, Furfine Eric Steven, Kazmierski Wieslaw Mieczyslaw, Hale Michael, Baker Christopher, Spaltenstein Andrew

MPK: A61K 31/66, A61K 31/16, A61K 31/34...

Značky: prostriedok, deriváty, sulfónamidov, ktorý, farmaceutický, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Proliečivá z triedy sulfónamidov definované všeobecným vzorcom (I), ktoré sú inhibítormi aspartylproteázy, najmä inhibítormi HIV aspartylproteázy, sú charakteristické výhodnou rozpustnosťou vo vode, vysokou biologickou využiteľnosťou pri perorálnom podávaní a ľahkou in vivo generáciou aktívnej zložky. Farmaceutické kompozície obsahujúce tieto liečivá a proliečivá podľa vynálezu sú obzvlášť vhodné na zníženie zaťaženia pilulkami a zlepšenie...

Deriváty combretastatínu A-4, ich použitie, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287117

Dátum: 23.11.2009

Autori: Tejwani Ravindra, Dali Mandar, Venit John, Huang Yande, Dali Manisha, Dahlheim Charles

MPK: A61P 35/00, C07C 211/00, A61K 31/66...

Značky: kompozícia, spôsob, deriváty, přípravy, obsahom, použitie, farmaceutická, combretastatínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa combretastatín A-4 fosfátové deriváty na báze mono- a disolí, prípadne substituovaných alifatických organických amínov, mono- a disolí aminokyselín a mono- a disolí esterov aminokyselín, pričom tieto soli majú väčšiu rozpustnosť než prírodný combretastatín A-4 a pri fyziologických podmienkach rýchlo regenerujú combretastatín A-4. Opisuje sa tiež použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva na moduláciu rastu tumoru alebo metastáz u...

N-Acyldipeptidový derivát, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 287073

Dátum: 14.10.2009

Autori: Bauer Jacques, Martin Oliver Richard

MPK: A61P 35/00, A61P 37/00, A61K 31/66...

Značky: přípravy, spôsob, prostriedok, farmaceutický, derivát, n-acyldipeptidový, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

N-Acyldipeptidový derivát všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú význam definovaný v nárokoch, má biologickú aktivitu, najmä imunomodulačné vlastnosti, a je použiteľný na zvýšenie imunity a na liečenie vírusových, parazitických, mikrobiálnych alebo plesňových chorôb ľudí a zvierat.

Spôsob zvyšovania produkcie vajec hydiny a spevnenia vajcových škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286573

Dátum: 18.12.2008

Autori: Bardon Thierry, Thibaud Dominique

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A61K 31/66...

Značky: spevnenia, zvyšovania, produkcie, vajcových, hydiny, vajec, spôsob, škrupín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvyšovania produkcie vajec hydiny a spevňovanie vajcových škrupín hydiny, pri ktorom sa podáva zvieraťu aspoň jedna bisfosfónová zlúčenina volená zo súboru zahrnujúceho kyselinu bisfosfónovú, jej fyziologicky prijateľnú soľ, jej hydráty a ich zmesi, a to najmenej vo veku pred nástupom znášania.

Použitie 4-Fluór-N-indan-2-ylbenzamidu na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286513

Dátum: 12.11.2008

Autori: Safarova Alena, Wohlfart Paulus, Strobel Hartmut, Walser Armin, Suzuki Teri, Dharanipragada Ramalinga

MPK: A61P 11/00, A61P 1/00, A61K 31/66...

Značky: liečivá, použitie, 4-fluór-n-indan-2-ylbenzamidu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie 4-fluór-N-indan-2-ylbenzamid vzorca (I) na výrobu liečiva na liečbu stabilnej alebo nestabilnej anginy pectoris, coronárnej srdcovej choroby, Prinzmetalovej angíny, akútneho koronárneho syndrómu, zlyhania srdca, infarktu myokardu, trombózy, oklúzneho ochorenia periférnych tepien, aterosklerózy, restenózy, poškodenia endotelu po perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike, hypertenzie, esenciálnej hypertenzie,...

Spôsob prípravy a použitia chelátových prostriedkov pyrofosfátu a citrátu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11845

Dátum: 08.07.2008

Autor: Mccall William

MPK: A61K 31/194, A61K 31/295, A61K 31/66...

Značky: použitia, spôsob, chelátových, železitého, prostriedkov, pyrofosfátu, přípravy, citrátu

Text:

...3 275 514 od Saltman a spol. Vo všeobecnosti to sú prostriedky, v ktorých sa železo viaže na polymérové substráty, alebo chelátované rôznymi ligandmi, sacharidmi, dextránmi, hydrolyzovaným proteínom, atd. Všetky boli neúspešne a/alebo mali také závažné nežiaduce účinky, že k praktickému použitiu nedošlo.0013 Je známe, že železo sa môže podávať pacientovi trpiacemu jeho nedostatkom dialýzou použitím prostriedku. zahrnujúceho komplex iónov...

Zlúčeniny aktivujúce telomerázu a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17906

Dátum: 04.06.2008

Autori: Slavin Shimon, Priel Esther, Gazit Aviv, Yitzchak Sara

MPK: A61K 31/05, A61K 31/03, A01N 43/04...

Značky: spôsoby, telomerázu, výroby, zlúčeniny, aktivujúce

Text:

...alebo segmentálnej progérii genetických anomáliách, ochorení pochádzajúcich z chromozomálnej nestability, ako je Bloomov syndróm (vzácnadedičná porucha charakterizovaná vysokou frekvenciou lomov a preskupení V ovplyvnených chromozômoch osoby), a ochorení súvisiacich s vekom, ako je Warnerov syndróm (vzácne ochorenie,ktoré je manifestované rýchlym starnutím u mladších ľudí). Dynamiky dĺžok telomeru majú rôzne zostavy expresie pri...

Tri-arylové zlúčeniny a prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16504

Dátum: 03.06.2008

Autori: Gazit Aviv, Yitzchak Sara, Slavin Shimon, Priel Esther

MPK: A01N 43/04, A61K 31/03, A61K 31/05...

Značky: tri-arylové, přípravky, zlúčeniny, obsahujú

Text:

...reťazových reakciách (PCR) a boli vyvinuté a komercializované rôzne DNA polymerázy vhodné pre0005 Polymerázová aktivita môže byť upravená sčasti inými molekulami, ktoré sa viažu na polymerázu. Taká modulácia môže zahŕňať zvýšenie aktivity polymerázy alebo zmenšenie takej aktivity, čo ďalej moduluje viac bunkových procesov a ďalšie aplikácie. Zlúčeniny, ktoré sa viažu na polymerázy a tým modulujú ich aktivitu, budú teda mať široký...

Stabilizácia vitamínu B12

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20252

Dátum: 07.03.2008

Autori: Heep Iris, Taterra Hans-rolf

MPK: A61K 31/662, A61K 31/714, A61K 31/66...

Značky: vitamínu, stabilizácia

Text:

...tie sa tiež označujú ako kobalamín. Tu sa pod pojmom vitamín Biz budú všeobecne rozumieť všetky zlúčeniny,ktoré v tele človeka a/alebo zvieraťa účinkujú ako koenzým alebo sa môžu premeniť na zodpovedajúce koenzýmové formy. Tieto jednotlivé zlúčeniny spadajúce do rozsahu pojmu vitamín Bl 2 majú spoločný korínový kruh s trojmocným kobaltom ako stredovým atómom a s 5,5-dimetylbenzimidazolovým kruhom naviazaným alfa-glykozidickou väzbou cez...

Farmaceutická kompozícia na báze hepatoprotektíva a probiotika, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19179

Dátum: 04.03.2008

Autori: Dorozhko Oleg Valentinovich, Rudoy Boris Anatolievich

MPK: A23L 1/308, A61K 31/66, A23L 1/30...

Značky: príprava, použitie, hepatoprotektíva, farmaceutická, probiotiká, báze, kompozícia

Text:

...secretory polarity of hepatocytes. J. Hepatol. 1989 9 124).Medzi hlavné žlčové kyseliny, ktoré sa vyskytujú v ľudskej žlči, patria cholove kyseliny (3 a-,7 a-, IZa-trioxy-Sb-cholanová kyselina), chenodeoxycholová kyselina, deoxycholové kyseliny(3 a-, lZa-dioxy-Sb-cholanová kyselina). Okrem toho sa v žlči vyskytuje omnoho menšie množstvo stereoizomérov cholových a deoxycholových kyselín vo forme kyselinyKyselina cholová a chenodeoxycholová...

Modulátory toll-like receptora 7

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15425

Dátum: 06.07.2007

Autori: Chong Lee, Halcomb Randall, Gallagher Brian, Zhang Jennifer, Yang Hong, Desai Manoj, Graupe Michael

MPK: C07F 9/141, A61P 31/00, A61K 31/66...

Značky: modulátory, toll-like, receptora

Text:

...amino- a anidinopurínových nukleotidových analógov.Predložený vynález je čiastočne založený na objave prihlasovateľov, že niekoľko malých molekúl dokáže zmeniť imunostimulačnú signalizáciu sprostredkovanú receptorom TLR. Vzhľadom na uvedené je predložená prihláška zameraná na zlúčeniny a farmaceutické kompozicie a zlúčeniny podľa predloženého vynálezu na použitie pri prevencii alebo liečbe chorôb alebo stavov vyznačujúcich saaktiváciou...

Kompozícia na inhibíciu katepsínu K

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17153

Dátum: 24.02.2006

Autori: Ince Basil Avery, Daifotis Anastasia, Stoch Selwyn Aubrey, Black Cameron

MPK: A61K 31/427, A61K 31/415, A61K 31/275...

Značky: katepsínu, kompozícia, inhibíciu

Text:

...na liečbu ochorenia kosti. Opisujú sa rôzne potencionálne dávkovacie režimy, ktoré zahŕňajú dávkovanie jedenkrát týždenne.0005 Inhibítor katepsinu K aplikovaný jedenkrát týždenne a mesačne poskytuje terapeutické výhody v porovnaní s inou liečboua bude zvyšovať vhodnosť a spokojnosť pacienta.0006 Predmetný vynález opisujej použitie 50 mg Ař-(1 kyanocyklopropyl)Jł-fluór-NZ-í (1 s-2,...

Fosfolipidové komplexy proantokyanidínu A2, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284884

Dátum: 04.01.2006

Autori: Bombardelli Ezio, Morazzoni Paolo

MPK: A61K 31/352, A61K 31/66, A61K 31/35...

Značky: použitie, proantokyanidínu, fosfolipidové, obsahom, farmaceutický, komplexy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfolipidové komplexy proantokyanidínu A2, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie na prípravu lieku na profylaxiu alebo terapiu aterosklerózy, infarktu myokardu a mozgového infarktu.

Fosfonátové analógy zlúčenín inhibítorov HIV integrázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4744

Dátum: 11.04.2005

Autori: Pastor Richard, Fardis Maria, Metobo Samuel, Chen Xiaowu, Kim Choung, Jabri Salman, Cai Zhenhong, Mish Michael, Jin Haolun

MPK: A61K 31/665, A61K 31/66, A61K 31/662...

Značky: fosfonátové, inhibítorov, integrázy, analogy, zlúčenín

Text:

...Pais a kol., Jour. Med. Chem. (2002) 4523184-94 Goldgur akol., Proc. Natl. Acad. Set U.S.A. (1999) 9611304043043 Espeseth a kol., Proc. Natl. Acad. Set U.S.A.Nucleotides, 18 (485), 843 ~ 851 (1999) E. Tramontana a kol., Proceedings of the Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Philadelphia AACR,US, zv. 40, marec 1999, strana 19, XP 008055902). Prehľady Neamati (2002) Expert Opin. Titer. Patents 12(5)709-724...

Nukleozidové fosfonáty a ich analógy na liečbu infekcií vírusom HPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12407

Dátum: 29.12.2004

Autori: Cheng Xiaqin, Kim Choung, He Gong-xin, Yang Zheng-yu, Desai Manoj, Wang Jianying, Cook Gary, Rohloff John, Doerffler Edward, Lee William

MPK: C07F 9/44, A61K 31/66, A61P 31/00...

Značky: analogy, vírusom, fosfonáty, liečbu, infekcii, nukleozidové

Text:

...Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skríningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incidencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má vbežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ludí, rakovina konečníka má incidenciu 35 prípadov...

Fosfonáty, monofosfonamidáty, bisfosfonamidáty na liečbu vírusových chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8241

Dátum: 29.12.2004

Autori: Desai Manoj, Cook Gary, Wang Jianying, Doerffler Edward, Lee William, Rohloff John, Cheng Xiaqin, He Gong-xin, Yang Zheng-yu, Kim Choung

MPK: A61K 31/66, A61P 31/00, C07F 9/44...

Značky: chorôb, monofosfonamidáty, fosfonáty, bisfosfonamidáty, vírusových, liečbu

Text:

...a 500 úmrtiami na rakovinu konečníka. Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skriningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incídencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má v bežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ľudí,...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci klodronát ako aktívne činidlo, spôsob výroby prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284088

Dátum: 11.08.2004

Autori: Rantala Eeva-maria Susanne, Lehtola Veli-matti, Rantala Pertti Tapani

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20, A61K 47/38...

Značky: výroby, výrobu, celulózy, použitie, klodronát, spôsob, prostriedok, prostriedku, farmaceutický, činidlo, mikrokryštalickej, obsahujúci, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na orálne použitie, najmä tabletka, ktorej zložka obsahuje farmakologicky vhodnú soľ kyseliny dichlórmetyléndifosfónovej, t. j. klodronát, a ako nosič mikrokryštalickú celulózu obsahujúcu oxid kremičitý. Je opísaný aj spôsob výroby farmaceutického prostriedku a použitie mikrokryštalickej celulózy obsahujúcej oxid kremičitý na výrobu prostriedku.

Spôsob výroby tablety, farmaceutický prostriedok a tableta s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283785

Dátum: 19.12.2003

Autori: Katdare Ashok, Kramer Kenneth

MPK: A61K 31/66, A61K 9/20

Značky: tableta, výroby, obsahom, farmaceutický, tablety, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme tablety obsahuje vzhľadom k celkovej hmotnosti prostriedku 0,5 až 25 % hmotn. aktívnej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny N-metyl-4-amino-1hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny 4-(N,N-dimetylamino)-1-hydroxybutylidén-1,1-bisfosfónovej, kyseliny 3-amino-1-hydroxypropylidén-1,1-bisfósfónovej, kyseliny...

Farmaceutický prostriedok s obsahom amifostínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283318

Dátum: 25.04.2003

Autori: Kennedy Paul, Baldoni John, Rajewski Roger

MPK: A61K 31/66, C07F 9/165

Značky: prostriedok, spôsob, amifostínu, obsahom, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s obsahom kryštalického amifostínu a prípadne farmaceuticky prijateľnej látky a spôsob jeho výroby. Prostriedok je vhodný ako látka chrániaca proti účinkom žiarenia alebo proti účinkom chemických látok. Riešenie sa týka aj liekovej formy s obsahom kryštalického amifostíntrihydrátu.

Tetrahydrofuránová zlúčenina, spôsob jej prípravy, jej farmaceuticky prijateľný ester, soľ a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283035

Dátum: 19.12.2002

Autori: Pike Russell, Liu Yi-tsung, Ganguly Ashit, Girijavallabhan Viyyoor, Bennet Frank, Wang Haiyan, Lovey Raymond, Saksena Anil

MPK: A61K 31/495, A61K 31/66, C07D 521/00...

Značky: farmaceutický, prijateľný, zlúčenina, tetrahydrofuránová, ester, přípravy, prostriedok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tetrahydrofuránová zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom obidve X znamenajú nezávisle F alebo Cl alebo jedno X znamená nezávisle F a druhé X znamená nezávisle Cl, R1 znamená priamy alebo rozvetvený (C4 až C8)alkyl, substituovaný jednou hydroxyskupinou a jej farmaceuticky prijateľný ester alebo soľ. Ďalej je opísaný spôsob prípravy a farmaceutický prostriedok s jej obsahom na liečenie alebo prevenciu fungicídnych infekcií.

Deriváty chinoxalíndiónu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 282851

Dátum: 22.11.2002

Autori: Turski Lechoslaw, Huth Andreas

MPK: A61K 31/495, C07D 241/44, A61K 31/66...

Značky: deriváty, chinoxalíndiónu, spôsob, použitie, výroby, liečivách

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové deriváty chinoxalíndiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách.

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282832

Dátum: 22.11.2002

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/66

Značky: použitie, reakčného, produktů, kyseliny, alkaloidov, tiofosforečnej, triaziridídom, maijus, chelidonium

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie reakčného produktu alkaloidov Chelidonium maijus L. s triaziridídom tiofosforečnej kyseliny, ako aj ich solí s farmaceuticky prijateľnými kyselinami na výrobu liečiv na liečenie alebo profylaxiu poškodení ožiarením.

Farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie maligných ochorení obsahujúca kombináciu bisfosfonátu, inhibítora COX-2 a taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4559

Dátum: 18.10.2002

Autori: Green Jonathan, Witters Lois Mary, Lipton Allan

MPK: A61K 31/337, A61K 31/335, A61K 31/365...

Značky: malígnych, kombináciu, taxolu, použitie, cox-2, bisfosfonátu, kompozícia, obsahujúca, ochorení, farmaceutická, liečenie, inhibítora

Text:

...myelómu(NlM). hypertenzie indukovaíiej nádorom (TIH). metastáz kostí (BTVT) súvisiacich SľakOVinOLlprsníka. rakovinou pľúc. rakovinou hrubého čreva alebo rakovinou prostaty.Ďalej predkladany vrymilez poskytuje použitie taxolu na pripravu liečiva na použitie v kombinácií s bisľosľonatont a COX-Z inhíbítorom na liečenie rakoviny prostaty. mnohopočetneho myelomtí llvlNl). hyperteiízie indukovaíiej nadorom (TlH). metastáz kostí (Bąyĺ) súvisiacej...

Kombinácie DMXAA a ďalších protirakovinových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4860

Dátum: 03.09.2002

Autori: Wilson William Robert, Siim Bronwyn Gae

MPK: A61K 31/505, A61K 31/475, A61K 31/185...

Značky: protirakovinových, látok, kombinácie, dalších, dmxaa

Text:

...32 012 Wurčeného bud pre súbežnú alebo pre sekvenčnú aplikáciu so zlúčeninou vybranou z (a) gemcitabínu a irinotekanu alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5-fluóruracilu a doxorubicínu, na liečbu rakoviny.0010 V ďalšom aspekte sa predmetný vynález týka použitia zlúčeniny vybranej z (a) gemcitabínu a irinotekanu, alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5 fluóruracilu a doxorubicínu na výrobu lieku, pre bud súbežnú alebo sekvenčnú aplikáciu s...

Farmaceutický prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282228

Dátum: 18.10.2001

Autor: Camden James Berger

MPK: A61K 31/66, A61K 31/27

Značky: farmaceutický, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje zmes najmenej jedného N-chlórfenylkarbamátu alebo najmenej jedného N-chlórfenyltiokarbamátu všeobecného vzorca (I), a N-fosfonoglycínu všeobecného vzorca (II) alebo ich solí, kde pomer N-chlórfenylkarbamátu alebo N-chlórfenyltiokarbamátu k N-fosfoglycínu je 10 : 1 až 1 : 10 mólovej hmotnosti. Farmaceutický prostriedok sa používa na prípravu liečiva na liečenie vírusových infekcií a obsahuje chloroprofam a...

Indánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282098

Dátum: 03.09.2001

Autori: Cousins Russell Donovan, Leber Jack Dale, Lago Amparo Maria, Peishoff Catherine Elizabeth, Elliott John Duncan

MPK: A61K 31/41, A61K 31/19, A61K 31/36...

Značky: indánové, spôsob, farmaceutický, prostriedok, deriváty, obsahom, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové indánové deriváty, všeobecného vzorca (I), ktoré sú antagonistami receptorov endotelínu. Tieto zlúčeniny sú vhodné na použitie a na liečenie hypertenzie, zlyhania obličiek alebo cerebrovaskulárneho ochorenia.

Deriváty kyseliny bisfosfónovej, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281788

Dátum: 28.05.2001

Autori: Hanhijärvi Hannu, Pohjala Esko, Heikkilä-hoikka Marjaana, Nikander Hannu, Laurén Leena

MPK: C07F 9/572, C07F 9/40, A61K 31/66...

Značky: deriváty, kyseliny, farmaceutický, spôsob, prostriedok, přípravy, bisfosfónovej, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3 a R4 sú nezávisle priame alebo rozvetvené C1-10 alkylové skupiny alebo vodík, pričom vo vzorci (I) najmenej jedna zo skupín R1, R2, R3 a R4 je vodík a najmenej jedna zo skupín R1, R2, R3 a R4 je iná ako vodík, Q1 znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu, Q2 znamená priamy alebo rozvetvený C1-10 alkyl, C3-10 cykloalkyl, C2-10 hydroxyalkyl alebo C2-10 aminoalkyl, kde amino je prípadne...

Farmaceutický prostriedok na liečenie a/alebo prevenciu kostného úbytku s obsahom farmeceuticky účinného množstva alendronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281098

Dátum: 09.07.1997

Autori: Katdare Ashok, Brenner Gerald, Pretzer Denise, Whiteford Donna

MPK: A61K 31/66, A61K 9/00, A61K 47/12...

Značky: prostriedok, farmeceuticky, množstva, prevenciu, liečenie, obsahom, alendronátu, farmaceutický, kostného, úbytku, účinného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok s obsahom farmaceuticky účinného množstva alendronátu vo farmaceuticky prijateľnom nosiči, ktorý ďalej obsahuje pufer na udržanie hodnoty pH prostriedku v rozmedzí od 2 do 8 a komplexotvorné činidlo na prevenciu zrážania alendronátu vo vodnom roztoku v množstve 0,005 až 0,1 % hmotn., vztiahnuté na prostriedok ako celok. Používa sa vo forme sirupu, vodného roztoku a roztoku vytvoreného z prášku na...

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Gabel Rolf-dieter, Neugebauer Günter, Preis Walter, Müsel Bernd

MPK: A61K 31/66, A61K 47/38, A61K 9/20...

Značky: celulózy, použitie, mikrokryštalickej, biodostupnosťou, zlepšenou, látky, tableta, klodrónovej, výroby, účinnej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Farmaceutický prostriedok na liečbu periodontálneho ochorenia u cicavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280628

Dátum: 12.04.1995

Autori: Rodan Gideon, Gertz Barry

MPK: A61K 31/66

Značky: periodontálneho, liečbu, farmaceutický, ochorenia, cicavcov, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na liečbu periodontálneho ochorenia aj ako doplnková terapia k periodontálnej chirurgii u cicavcov vrátane človeka, ktorý ako účinnú zložku obsahuje účinné množstvo trihydrátu monosodnej soli kyseliny 4-amino-1-hydroxybutylidén-1,1-bis-fosfónovej (alendronátu). Farmaceutický prostriedok je vhodný na perorálne dávkovanie i na intravenóznu aplikáciu.

Liečivo s obsahom kreatínfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280785

Dátum: 08.03.1995

Autori: Izrael Victor, Bru Nicole

MPK: A61K 31/66

Značky: obsahom, kreatínfosfátu, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie zlúčenín vybraných zo súboru zahrnujúceho kreatínfosfát a farmaceuticky prijateľné soli tejto zlúčeniny, hlavne sodné soli, na prípravu liečiva určeného na liečenie nádorov, hlavne rezistentných proti chemoterapeutickému účinku.

Farmaceutický prípravok s retardovaným uvoľňovaním na orálne podávanie pri liečení metabolizmu vápnika a fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279589

Dátum: 08.03.1995

Autori: Mosher Russel Youker, Sietsema William Kendall, Axelrod Douglas Wayne, Dansereau Richard John

MPK: A61K 31/675, A61K 31/66, A61K 9/22...

Značky: retardovaným, farmaceutický, podávanie, uvoľňovaním, orálne, metabolizmu, vápnika, fosfátu, liečení, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje 0,25 až 40 % hmotn. risedronátovej účinnej zložky a 60 až 99,75 % hmotn. farmaceuticky prijateľného vehikula. Je povlečený enterosolventným povlakom esterifikovaného polyméru kyseliny metakrylovej, obsahujúcim voľné karboxylové skupiny a esterové skupiny v pomere 1 : 1 až 1 : 2, alebo je povlečený enterosolventným povlakom etylcelulózy, hydroxypropylmetylcelulózy alebo karboxymetylcelulózy.

N-substituované 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280268

Dátum: 08.02.1995

Autori: Garrison Deanna Colette, Kinney William Alvin

MPK: A61K 31/195, A61K 31/66, A61K 31/495...

Značky: deriváty, n-substituované, 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, alebo R1 a R2 spojené znamenajú -CH2CH2-, -CH2C(R6)(R7)CH2- alebo - CH2C(R8)(R9)C(R10)(R11)CH2-, kde R6, R8 a R10 sú nezávisle vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo hydroxyl a R7, R9 a R11...

Deriváty kyseliny metylénbisfosfónovej, spôsob ich prípravy a farmaceutická zmes s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279601

Dátum: 07.09.1994

Autori: Pohjala Esko, Nikander Hannu, Hanhijärvi Hannu, Heikkilä-hoikka Marjaana

MPK: C07F 9/40, A61K 31/66

Značky: metylénbisfosfónovej, obsahom, přípravy, farmaceutická, kyseliny, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty kyseliny metylén-bisfosfónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom všetky substituenty majú význam uvedený v nároku 1, jej farmakologicky prijateľné soli sa pripravujú selektívnou hydrolýzou tetraesteru kyseliny metylén-bisfosfónovej, esterifikáciou -bisfosfónovej kyseliny alebo jej kovovej alebo amónnej soli alebo príslušného tetrachloridu kyseliny, alebo preesterifikovaním -bisfosfónových zlúčenín, pričom sa čiastočne esterované...

Acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové kyseliny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280053

Dátum: 08.12.1993

Autori: Rosini Sergio, Mian Maurizio

MPK: C07F 9/38, C07F 9/572, A61K 31/66...

Značky: kyseliny, farmaceutické, použitie, prostriedky, obsahom, spôsob, acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú acylaminoalkylidénhydroxybisfosfónové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená skupinu -(CH2)n-, v ktorej n znamená celé číslo 1 až 10 a R znamená acylový zvyšok známej zlúčeniny s protizápalovým účinkom zo skupiny kyseliny salicylovej, aryloctovej, arylpropiónovej, antranilovej, 4,5-dihydroxy- alebo 4,5,8-trihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracénkarboxylovej alebo nikotínovej farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...