A61K 31/63

Deriváty imidazo[1,2-a]pyridínu a pyrazolo[2,3-a]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287033

Dátum: 16.09.2009

Autori: Beattie John Franklin, Jewsbury Phillip John, Breault Gloria Anne, Thomas Andrew Peter

MPK: A61K 31/4353, A61K 31/5375, A61K 31/506...

Značky: přípravy, farmaceutický, prostriedok, obsahuje, imidazo[1,2-a]pyridínu, spôsob, pyrazolo[2,3-a]pyridínu, deriváty, použitie, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vzorca (I), kde kruh A je imidazo[1,2-a]pyrid-3-yl alebo pyrazolo[2,3-a]pyrid-3-yl R2 je definované v opise m je 0 až 5 kde významy R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne R1 je definované v opise n je 0 až 2, kde významy R1 môžu byť rovnaké alebo rôzne kruh B je fenyl alebo fenyl kondenzovaný k C5-7cykloalkylovému kruhu R3 je definované v opise p je 0 až 4 kde významy R3 môžu byť rovnaké alebo rôzne R4 je definované v opise q je 0...

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284809

Dátum: 03.11.2005

Autori: Bader Stefano, Monti Tiziana, Häusermann Enrique

MPK: A61K 47/00, A61K 31/63, A61K 31/18...

Značky: přípravy, spôsob, farmaceutické, formě, systémov, prostriedky, nimesulidové, miestne, gelových, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie, zahŕňajúce karboxyvinylpolymér neutralizovaný ako gélotvorné činidlo alebo polyakrylamid-izoparafín a rozpúšťadlo vybraté zo skupiny pozostávajúcej z etanolu, izopropanolu a dietylénglykolmonoetyléteru a spôsob ich prípravy.

Farmaceutická kompozícia s obsahom tenatoprazolu a protizápalového prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1256

Dátum: 21.10.2003

Autori: Taccoen Alain, Homerin Michel, Charbit Suzy, Ficheux Hervé, Schutze François, Inaba Yoshio

MPK: A61K 31/34, A61K 31/365, A61K 31/185...

Značky: protizápalového, kompozícia, přípravků, farmaceutická, obsahom, tenatoprazolu

Text:

...a 4,8(symptómy dyspeptických ochorení) a 2,4 (nevolnosť), zatiaľ čo v prípade liečby klasickými protizápalovými prípravkami sú tieto percentné podiely vyššie a to 6,2 ,5,9 a 3,4 . Podobné výsledky boli tiež dosiahnuté pri porovnávani s iným inhibítorom COX-2, rofecoxibom, ako ajTenatoprazol, čo je 5-metoxy-2-H(4-metoxy-3,5-dimetyl 2-pyridyl) metylsulfinylimidazo 4,5-tdpyridín, je opísaný v EP patente č. 254.588. Je súčasťou liečiv, ktoré...

Kombinácia proteázových inhibítorov závislých na cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6604

Dátum: 12.12.2002

Autori: Jochmans Dirk Edward Désiré, Stoffels Paul, Van Der Geest Ronald, Groen Cornelis

MPK: A61K 31/435, A61K 31/365, A61K 31/425...

Značky: proteázových, inhibítorov, cytochromu, závislých, kombinácia

Text:

...W 0 95/ 10281 opisuje kombináciu vybraného proteázového inhibítora L-735 524 v kombinácii bud s cimetidinom, alebo s ketokonazolom. Sadler et al. (AIDS, 2001, 15(8), 1009-1018) vyhodnotili farmakokinetiku a bezpečnosť amprenaviru a ritonaviru po násobnej dávke a súčasnom podávaní zdravým dobrovoľníkom. Tanaka et al. (J. Clin. Pharmacy Therap., 1998, 23, 403-416) opisujú niektoré HIV proteázové liečivá, ktorých metabolizmus môže byť závislýod...

Farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie maligných ochorení obsahujúca kombináciu bisfosfonátu, inhibítora COX-2 a taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4559

Dátum: 18.10.2002

Autori: Witters Lois Mary, Green Jonathan, Lipton Allan

MPK: A61K 31/335, A61K 31/365, A61K 31/337...

Značky: použitie, bisfosfonátu, kombináciu, cox-2, inhibítora, kompozícia, ochorení, liečenie, farmaceutická, obsahujúca, taxolu, malígnych

Text:

...myelómu(NlM). hypertenzie indukovaíiej nádorom (TIH). metastáz kostí (BTVT) súvisiacich SľakOVinOLlprsníka. rakovinou pľúc. rakovinou hrubého čreva alebo rakovinou prostaty.Ďalej predkladany vrymilez poskytuje použitie taxolu na pripravu liečiva na použitie v kombinácií s bisľosľonatont a COX-Z inhíbítorom na liečenie rakoviny prostaty. mnohopočetneho myelomtí llvlNl). hyperteiízie indukovaíiej nadorom (TlH). metastáz kostí (Bąyĺ) súvisiacej...

Stabilizovaný orálny suspenzný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1875

Dátum: 05.08.2002

Autor: Lu Guang

MPK: A61K 31/63, A61K 31/415, A61K 9/10...

Značky: stabilizovaný, suspenzný, prípravok, orálny

Text:

...vo vode podávať ako suspenzia, je žiaduce, aby táto suspenzia mala pomalú sedimentáciu, aby sa dosiahla vhodná dávková uniformita. Naopak tam, kde dochádza k rýchlej sedimentácii ako v prípade neštruktúrovaných vehikúl, musí sa suspenzia pred každým podaním pretrepať, aby sa dosiahla dávková uniformita. Ak sú ďalšie faktory zhodné (napr. veľkosť častíc liečiva, homogénnosť a hustota), rýchlosť sedimentácie častíc liečiva klesá s...

Soľ nimesulidu rozpustná vo vode, jej vodný roztok alebo kombinácia, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281496

Dátum: 04.12.1996

Autori: Neven Philippe, Pirotte Bernard, Geczy Joszef, Piel Géraldine, Delneuville Isabelle

MPK: A61K 31/63, A61K 47/48, C07C 229/26...

Značky: prostriedok, farmaceutický, roztok, rozpustná, kombinácia, použitie, nimesulidu, vodný, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Nimesulid, známy tiež ako N-(4-nitro-2-fenoxyfenyl)-metánsulfoamid je pripravený ako vysoko rozpustný vo vode. Môže byť používaný hlavne na prípravu roztokov na pitie alebo na injekčné podanie pri zachovaní farmakologického alebo liečebného protizápalového použitia kyslého nimesulidu. Môže byť vo forme soli rozpustnej vo vode, ktorá sa skladá z produktu reakcie nimesulidu a L-lyzínu, tiež vo forme vodného roztoku alebo kombinácie založenej na...

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/63, A61K 31/18, A61K 31/155...

Značky: použitie, prostriedok, ktorý, derivát, arylbenzoylguanidínu, obsahuje, farmaceutický, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Liečivý prípravok proti ekzémovým a plesňovým ochoreniam kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 501

Dátum: 06.07.1994

Autor: Olas Marián

MPK: A61K 31/63

Značky: proti, liečivý, ochoreniam, ekzémovým, prípravok, plesňovým, kôže

Text:

...naNový preparat äulfamylon vo forme masti uviedla na trh americkaepoloćnoeť STERLING DRUB. Zistilo ea totiž. že tento eu 1 fonamidÁktorý sa povodne využíval k liecbe uäných infekcií, má aj silný antibakterialny účinok, vlaeť proti bakteriam ktoré napáoajú otvorene rany. Tieto jeho vlastnosti ho predurčujú predoväe kým k liečbe ťažkých popálenín.Z nových aplikácii sulfonamidov moTTento eulfonamio má výrazne protikrćove...