A61K 31/545

Aglomeráty ß-laktámového antibiotika, spôsob ich prípravy, zmes aglomerátov, použitie aglomerátov a tableta obsahujúca stlačené aglomeráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 286749

Dátum: 01.04.2009

Autori: Raneburger Johannes, Zeisl Erich

MPK: A61K 31/429, A61K 31/42, A61K 31/424...

Značky: aglomeráty, tableta, ß-laktámového, stlačené, aglomerátov, spôsob, obsahujúca, antibiotika, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa aglomeráty beta-laktámového antibiotika bez prísad zmes aglomerátov beta-laktámového antibiotika a ďalšieho farmaceuticky účinného činidla, s prísadami alebo bez prísad, tableta obsahujúca stlačené aglomeráty beta-laktámového antibiotika prípadne v zmesi s farmaceuticky prijateľnými prísadami a tableta obsahujúca stlačené aglomeráty beta-laktámového antibiotika v zmesi s ďalším farmaceuticky aktívnym činidlom a s farmaceuticky...

Žltá prášková kompozícia na orálne podávanie a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286631

Dátum: 22.01.2009

Autori: Iinuma Katsuharu, Watanabe Tatsuo, Yasui Kiyoshi, Onodera Masahiro, Sukegawa Masamichi, Murai Yasushi, Sato Toyomi

MPK: A61K 31/545, A61K 47/38, A61K 31/546...

Značky: žltá, přípravy, spôsob, kompozícia, podávanie, prášková, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Žltá prášková kompozícia na orálne podávanie pozostáva z častíc tvorených z homogénnej zmesi amorfnej formy Cefditoren pivoxilu s vysokomolekulovým aditívom rozpustným vo vode. Tieto kompozície sa môžu vyrábať pomocou rozpúšťania kryštalickej formy Cefditoren pivoxilu a vysokomolekulového aditíva rozpustného vo vode vo vodnom roztoku kyseliny, potom neutralizáciou výsledného roztoku, čím sa spolu zráža produkt a vysušením vyzrážaného produktu,...

Kombinácia antibiotikum/antibiotiká – polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: 286300

Dátum: 20.06.2008

Autori: Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter, Schnabelrauch Matthias

MPK: A61K 31/47, A61K 31/65, A61K 31/545...

Značky: kombinácia, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia antibiotikum/antibiotiká - polymér, ktorá za fyziologických podmienok poskytuje kontinuálne uvoľňovanie antibiotík v časovom období viac dní a môže byť aplikovaná v humánnej a veterinárnej medicíne. Kombinácia je charakterizovaná tým, že v homogénnej zmesi polymérov, ktorá pozostáva z jedného alebo viacerých hydrofóbnych polymérov zo skupín poly(esterov kyseliny metakrylovej), poly(esterov kyseliny akrylovej) a...

Farmaceutický prostriedok s maskovanou chuťou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285865

Dátum: 10.09.2007

Autori: Schwabe Detlev, Becourt Philippe, Chauvin Josiane

MPK: A61K 31/4704, A61K 31/545, A61K 31/429...

Značky: přípravy, farmaceutický, spôsob, maskovanou, chuťou, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s maskovanou chuťou, ktorej maskovanie v priebehu podávania prostriedku trvá, najmä vo forme suspenzie vo vodnom nosiči obsahuje aspoň celulózový polymér, ktorý je rozpustný v organických rozpúšťadlách, ale prakticky nerozpustný vo vode bez ohľadu na pH, metakrylový polymér, ktorý je rozpustný v kyslom prostredí a prakticky nerozpustný za neutrálneho alebo alkalického pH, účinnú látku distribuovanú homogénne a v...

Účinné monobaktámové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10593

Dátum: 07.12.2006

Autori: Desarbre Eric, Gaucher Bérangére, Page Malcolm, Roussel Patrick

MPK: A61K 31/407, A61K 31/43, A61K 31/427...

Značky: účinné, monobaktámové, antibiotika

Text:

...nároku l.Ďalšie predmety vynálezu vyplývajú z opisnej časti a patentových nárokov.Výraz alkylová skupina označuje (Cj-Cůalkylovú skupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. skupinu metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, pentylovú,hexylovú, heptylovú, oktylovú, izopropylovú, izobutylovú, terabutylovú či neopentylovú.Tu používaný výraz alkoxyskupina označuje (Ci-Cůalkoxyskupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr....

Antiinfekčné aminoglykozidy s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15504

Dátum: 19.07.2006

Autori: Malinin Vladimir, Miller Brian, Li Xingong, Boni Lawrence

MPK: A61K 31/407, A61K 31/496, A61K 31/4709...

Značky: predĺženým, aminoglykozidy, antiinfekčné, uvoľňovaním

Text:

...pomer lipidu kantiinfekčnému činidlu je 0.7521 alebo menej, napríklad približne 0,521 alebo menej, a antiinfekčné činidlo je aminoglykozid.0009 Vurčitých uskutočneniach Iipidová antiinfekčná formulácia obsahuje lipozóm majúci stredný priemer približne 0,2 m až približne 1,0 m. V určitých ďalších uskutočneniach stredný priemer je približne 0,2 m až približne 0,5 m. V určitých ďalších uskutočneniach stredný priemer je približne 0,2 m až...

7-Acylamino-3-(hydrazono)metylcefalosporíny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284962

Dátum: 22.02.2006

Autori: Ludescher Johannes, Ascher Gerd

MPK: C07D 501/00, A61K 31/545

Značky: medziprodukty, spôsob, přípravu, prostriedok, farmaceutický, obsahuje, 7-acylamino-3-(hydrazono)metylcefalosporíny, ktorý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje. Tieto zlúčeniny je možné použiť ako liečivo, konkrétne ako antibakteriálne činidlá.

Antimikrobiálny prostriedok na perorálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4636

Dátum: 25.08.2005

Autori: Kiselev Nikolai Alexandrovich, Chicherin Dmitry Sergeevich

MPK: A61K 31/545, A61K 31/65, A61K 31/429...

Značky: prostriedok, perorálne, antimikrobiálny, podávanie

Text:

...patente EP-A-1 230 918 sa opisujú vodné enteroklýzne roztoky obsahujúce ako účinnú zložku aspoň jeden ne-fermentovateľný disacharid,vo výhodnom uskutočnení Iaktulózu alebo laktitol, v kombinácií s neomycínom.0013 V súčasnosti sa používa kombinovaný antimikrobiálny liek označovaný ako tetracyklín s nystatínom obsahujúci tetracyklín, čo je bakteriostatické široko účinné antibiotické liečivo, a nystatin, čo je antifungálne liečivo (vid M. D....

Cefalosporín v kryštalickej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6077

Dátum: 15.03.2004

Autor: Berghausen Joerg

MPK: A61K 31/04, A61K 31/545, C07D 501/00...

Značky: cefalosporin, formě, kryštalickej

Text:

...sa, že následkom nalých zmien vo výskumných detailoch sa môžu vyskytovať malé odchýlky V 20-hodnotách. charakteristickýchvrcholov V práškovom röntgenovom difrakčnom obraze.Súčasný vynález sa rovnako týka spôsobu. prípravy cefalosporínu, ktorý obsahujea) zmiešanie kyseliny a organického rozpúštadla a potom pridanie roztoku cefalosporínu podľa vzorca (III) a premiešanie zmesib) zmiešanie kyseliny a organického rozpúšćadla, pridanie...

Dispergovateľné farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1126

Dátum: 11.12.2003

Autori: Burns John, Britten Nancy, Waldron Niki

MPK: A61K 31/545, A61K 47/44

Značky: kompozície, dispergovateľné, farmaceutické

Text:

...pozoslávajúcej z fosfatidylcholinu a fosfatidyletanolaminu a zmesí týchto látok a je v uvedenom oleji prítomný v množstveaspoň 0,25 . Uvádza sa, že tieto kompozície zaisťujú rýchlu dispergáciu do mlieka a krátke obdobie bez produkcie mlieka.0023 Britská patentová prihláška číslo 1,181,527 opisuje kompozíciu na liečbu maslitidy, ktora zahŕňa aktívnu látku afarmaceutický prijateľnú olejovú bázu, pričom uvedená kompozicia obsahuje...

Kryštalická voľná kyselina ceftiofuru a spôsob jej prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283674

Dátum: 03.11.2003

Autori: Havens Jeffrey, Chao Robert, Bergen Michael, Dunn Michael, Shephard Kenneth Paul, Hardee Gregory

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: spôsob, krystalická, obsahuje, přípravy, farmaceutická, ktorá, voľná, ceftiofuru, kyselina, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická voľná kyselina cefalosporínového antibiotika ceftiofuru, ktorá je kyselinou 7-[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxy-imino)-acetamido]-3-[(fur-2- ylkarbonyl)tiometyl]-3-cefem-4-karboxylovej, spôsoby jej prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ju obsahujú.

Cefalosporínové antibiotiká, ich použitie a antibakteriálny prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283524

Dátum: 28.07.2003

Autori: Hecker Scott, Glinka Tomasz, Cho In-seop, Zhang Zhijia, Lee Ving

MPK: A61K 31/545, C07D 501/59

Značky: antibiotika, antibakteriálny, prostriedok, obsahuje, cefalosporínové, použitie, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (III) a (II) a ich farmakologicky prijateľné soli, ktoré vykazujú antibiotickú aktivitu voči širokému spektru mikroorganizmov, medzi ktoré patria organizmy rezistentné voči beta-laktámovým antibiotikám, a antibakteriálne činidlá s ich obsahom. Ďalej sú opísané medziprodukty na prípravu uvedených zlúčenín.

Zosieťované glykopeptid-cefalosporínové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 583

Dátum: 11.10.2002

Autori: Moran Edmund, Long Daniel, Fatheree Paul, Nodwell Matthew, Aggen James, Marquess Daniel, Turner Derek, Linsell Martin

MPK: A61K 31/545, A61P 31/00, A61K 38/04...

Značky: zosieťované, antibiotika, glykopeptid-cefalosporínové

Text:

...zo súboru zahrňujúceho OR, -NRdRe, -COZRÚ, -C(O)NR°RE a S(O)ZNRR° R 2 je atóm vodíka alebo ovca alkyjkaždý R 3 je nezavisle vybraný zo súboru, zahrñujüceho 01-05 alkyl, 02-05 alkenyl, 02-05 a|kinyI, 03-06 cykloalkyl, 06-010 aryl, 02-09 heteroaryl, 03-05 helerocyklus a Re alebo dve susedné skupiny R 3 sú spojené tak, že vytvárajú 03-05 alkylén alebo O(C|Cs aIkylén)-O- kde každá alkylová, alkylénová, alkenylová a alkinylová skupina je...

Kryštalické adičné soli cefému s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282545

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schmid Peter, Dürckheimer Walter, Lattrell Rudolf

MPK: A61K 31/545, C07D 501/00, A61P 31/04...

Značky: liečivo, výroby, krystalické, obsahom, použitie, adičné, cefemu, kyselinami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n sa rovná 1 alebo 2 a m sa rovná 0,4 až 2,6, pričom X znamená anión z niektorej fenolickej karboxylovej kyseliny, ktorých význam je uvedený v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie bakteriálnych infekcií.

Kryštalické adičné soli 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281768

Dátum: 25.05.2001

Autori: Lipper Robert Alan, Hudyma Thomas, Kaplan Murray Arthur, Shih Kun Mao, Boettger Susan

MPK: C07D 501/56, A61K 31/545

Značky: adičné, prostriedky, obsahom, metyl-1-pyrolidino)metyl]-3-cefém-4-karboxylátu, farmaceutické, 7-alfa[(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1, spôsob, výroby, krystalické

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický 7-[alfa-(2-aminotiazol-4-yl)-alfa-(Z)-metoxyiminoacetamido]-3-[(1- metyl-1-pyrolidíno)metyl]-3-cefém-4-karboxylátdichloridhydrát ktorý obsahuje hmotnostne 2,5 až 7,0 % vody, a má diagram röntgenovej práškovej difrakcie uvedený v opise. Ďalej je opísaná fyzikálna zmes s jeho obsahom a L(+)-lyzínom alebo L(+)-agrinínom a farmaceutický prostriedok s antibiotickým účinkom s jej obsahom, ktorý obsahuje ďalej farmaceuticky...

Stabilný hydratovaný suchý práškový cefalosporínový prostriedok, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279329

Dátum: 07.10.1998

Autori: Galeos Rebecca, Johnson Donald, Wearley Lorraine, Sequeira Joel

MPK: A61K 31/545

Značky: práškový, hydratovaný, stabilný, cefalosporínový, spôsob, prostriedok, kompozícia, suchý, farmaceutická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na orálnu aplikáciu vo forme suspenznej dávky vo vode obsahuje 65 až 150 mg/g hydratovaného ceftibuténu so 7 až 14 hmotn. % vody, 0,30 až 0,50 mg/g polysorbátu 80, 0,60 až 1,0 mg/g simetikónu, 12 až 20 mg/g xantánovej živice, 8 až 12 mg/g oxidu kremičitého, 14 až 22 mg/g oxidu titaničitého, 3 až 19 mg/g konzervačného činidla rozpustného vo vode, 3 až 5 mg/g prípravku na zlepšenie chuti s ovocnou príchuťou a sladidlo alebo sladiaci...

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny(6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)- acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279013

Dátum: 06.05.1998

Autori: Defossa Elisabeth, Stache Ulrich, Hörlein Rolf, Lattrell Rudolf, Krass Norbert, Fischer Gerd, Gerlach Uwe, Wollmann Theodor, Isert Dieter

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545

Značky: acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, spôsob, 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru, kyseliny(6r,7r)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(z)-(metoxyimino, farmaceutický, použitie, prostriedok, přípravy, diastereomér

Zhrnutie / Anotácia:

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny (6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)acetamido]-3- (metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej vzorca (I), fyziologicky prijateľné soli odvodené od tejto zlúčeniny a tento diastereomér vo forme diastereomérne čistej soli vzorca (II), kde HX je anorganická kyselina vybraná zo súboru zahŕňajúceho HCl, HBr, HI, HBF4, HNO3, HClO4, H2SO4 a H3PO4 alebo organická kyselina vybraná zo...

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278845

Dátum: 04.03.1998

Autori: Okumura Jun, Aburaki Shimpei, Hoshi Hideaki, Naito Takayuki, Abe Yoshio

MPK: A61K 31/545, C07D 501/20, C07D 501/22...

Značky: obsahujú, deriváty, farmaceutické, přípravy, spôsob, přípravky, d-2-aminoacyl-3-(z)-propenylcefalosporínové

Zhrnutie / Anotácia:

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, skupinu hydroxylovú alebo alkoxylovú s jedným až štyrmi atómami uhlíka alebo chlór, R2 znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu, ako i zodpovedajúce deriváty, kde aminoskupina, ďalej skupina karboxylová a/alebo hydroxylová je chránená bežnými chrániacimi skupinami, ako je skupina aralkylová až do dvadsiatich uhlíkových atómov, hlavne benzylová,...

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280291

Dátum: 09.08.1995

Autori: Jendralla Joachim-heiner, Defossa Elisabeth, Lattrell Rudolf, Wollmann Theodor, Isert Dieter, Fischer Gerd

MPK: C07D 501/18, A61K 31/545, C07D 501/12...

Značky: obidvoch, použitie, výroby, 3-cefém-4-karboxylovej, obsahujúci, adičné, 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru, spôsob, tieto, látky, krystalické, kyselinami, prostriedok, farmaceutický, diastereomérov, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená anión fyziologicky neškodnej jednosýtnej alebo viacsýtnej anorganickej alebo organickej kyseliny, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu bromovodíkovú, kyselinu sírovú, kyselinu metánsulfónovú, kyselinu etánsulfónovú, kyselinu benzénsulfónovú,...

5-tia-1,4-diazabicyklo[4,2,0]oktán-3,8-dioxo analógy beta-laktámu, spôsob ich prípravy a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280596

Dátum: 10.08.1994

Autori: Tomić Mirjana, Mandić Zora, Lukić Irena, Kovačević Miće, Brkić Zinka, Herak Jure

MPK: A61K 31/545, C07D 513/04

Značky: 5-tia-1,4-diazabicyklo[4,2,0]oktán-3,8-dioxo, použitia, analogy, spôsob, beta.-laktamů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík alebo halogén, R2 je vodík, halogén, amín, PhCH2CONH, ftalimid, o-MeNHCO-C6H4-CONH, izoxazolylkarboxamid R3 je vodík, alkyl, benzyl, heterocyklus, napr. izoxazol, pyrazol atď., a n je 1 alebo 2, môže byť použitý ako intermediát pri príprave nových beta-laktámových analógov alebo ako aktívna látka pri formulácii antimikrobiálnej liečby.

Spôsob výroby hemiheptahydrátu dvojsodnej soli 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5- dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej kyseliny a medziprodukt pre jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279280

Dátum: 09.09.1993

Autori: Hafner-milač Nataša, Langof Igor, Borišek Sandi, Jereb Darja, Rusjakovski Boris

MPK: C07D 501/02, A61K 31/545, C07D 501/18...

Značky: hemiheptahydrátu, dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej, 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5, kyseliny, výroby, spôsob, výrobu, medziprodukt, dvojsodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I) sa vyrába reakciou dvojsodnej soli kyseliny 7-amino-3-[[(2,5-dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]- metyl]-3-cefem-4-karboxylovej s hydrogénuhličitanom sodným za vzniku dvojsodnej soli karboxylovej kyseliny vzorca (II), ktorá sa potom acyluje 2-benztiazolyl-tioesterom kyseliny 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyiminooctovej v acetóne pri teplote medzi 0 až 40 °C a zlúčenina vzorca (I) je izolovaná v čistej...

Cefalosporíny, ktoré majú v polohe 3 propenylový radikál substituovaný kvartérnym amóniom, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280156

Dátum: 14.10.1992

Autori: Aszódi József, Chantot Jean-françois, Gouin D'ambrieres Solange

MPK: C07D 501/24, A61K 31/545, C07D 501/06...

Značky: farmaceutické, substituovaný, radikál, přípravu, obsahujú, přípravy, medziprodukty, propenylový, cefalosporiny, kompozície, kvartérnym, spôsob, amóniom, polohe

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cefalosporíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená niektorý radikál vzorca uvedený v opisnej časti Rb a Rc, ktoré sú identické alebo odlišné, znamenajú atóm vodíka alebo acyl, A a A' sú rovnaké alebo odlišné, znamenajú vodík, ekvivalent alkalického kovu, kovu alkalických zemín, horčíka, amónia alebo amínovej organickej zásady alebo A a A' znamenajú zvyšok ľahko odštiepiteľnej esterovej skupiny, alebo CO2A znamená CO2- a...

Prípravok obsahujúci axetil cefuroximu vo forme častíc a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277898

Dátum: 12.08.1992

Autori: Elliott Leonard Geoffrey, James Michawl Bernard

MPK: A61K 9/30, A61K 31/545

Značky: formě, prípravok, obsahujúci, částic, výroby, spôsob, cefuroximu, axetil

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok s obsahom axetil cefuroxímu vo forme častíc, ktoré sú potiahnuté jednoliatym poťahom, odolným voči vode, skladajúcim sa z lipidov alebo zmesi lipidov, nerozpustných vo vode a slúžiacich na zakrytie horkej chuti účinnej zložky pri perorálnom podávaní. Poťah sa rozpadá a rozpúšťa pri kontakte s gastrointestinálnou tekutinou. Spôsob výroby prípravku spočíva v dispergovaní častíc axetil cefuroxímu v roztopenom lipide alebo...

Způsob výroby nových solí cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270247

Dátum: 13.06.1990

Autori: Then Rudolf, Weigele Manfred, Albrecht Harry, Chan Ka-kong, Keith Dennis

MPK: A61K 31/545, C07D 501/26, C07D 501/34...

Značky: cefalosporinu, výroby, nových, solí, způsob

Text:

...halogenem (například chlorem Iluoram, btomem), trltluormethylovou skupinu, aminoskuzínou. kyanoskupínpu atd.Výraz alkanylová skupina-se 2 až 6 atomy uhlíku označuje přímo nebo rozvätvená uhlovodíkové skupiny s olerinlckou dvojnou yazbou a sa 2 až 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, vo kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například allylovou skupinu, vinylovou skupinu atd.Výraz aralkyl značuja uhlovodíkovou skupinu s...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270246

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Chan Ka-kong, Then Rudolf, Weigele Manfred, Albrecht Harry

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, nových, výroby, způsob

Text:

...uhlíku.Jako příklady těchto skupin lze uvěat aoetylovou skupinu, formylovou skupinu, propionylovou skupinu, n-butyrylovou skupinu apod.Výraz eubatituovaný renyl označuje mono- nebo disubetituovanou tenylovou skupinu, přičemž jako aubatituenty přicházejí v úvahu atom halogenu (například chloru,bromu, fluoru), alkylová skupina a 1 až 8 atomy uhlíka, aminoskupina, nitroskupina ne bo trifluormethylová skupina.výraz subetituovaný alkyl znamená...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270245

Dátum: 13.06.1990

Autori: Albrecht Harry, Then Rudolf, Chan Ka-kong, Keith Dennis, Weigele Manfred

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: výroby, nových, acylderivátů, způsob

Text:

...tríflunrmethylovou skupinou, aminoskupinou, kyanoskupinou atd.Výraz alkenylová skupina se 2 ąž É atomy uhlíku označuje pŕímé nebo rozvětvené uhlovodíkové skupiny s olafinickou dvojnou vazbou a ae 2 52 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, va kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například ůľky 10 V°U-5 kUnu, vinylovou skupinu atd.Výraz ara 1 kyl označuje uhlovooíkovou skupinu s aromatickou a alitatickou strukturou, tj....

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270244

Dátum: 13.06.1990

Autori: Albrecht Harry, Keith Dennis, Chan Ka-kong, Weigele Manfred, Then Rudolf

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, nových, způsob, výroby

Text:

...chlonm. mnohom. hmmm). tdnúormousylovou akuplnou. amlnoohlplnou. kyanoakuplnou aid. zVýraz alkonylová nkuplna n, 2 až 6 domy mnm označuje přímć mbovrozvůtvonó uhlovodíkovć skupiny a oloílnlckou dvojnou vazbou a ao 2 až 6 atomy uhlíka. tj. zbytok aloučonín vzorov CHI-iz. vo khrőm n znamená čĺaĺo 2 a 6. jako například allylovou skupinu. vlnylavou skupinu atd.Výraz aralkyl označuje. uhlovbdncwou akuphuuo aromałlckou a aluatlckou ah-ukturou. u....

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Minczinger Štefan, Kociánová Mária, Kovaříková Eva, Pospíšil Arnošt, Kubeš Jiří

MPK: A61K 31/545

Značky: výroby, kyseliny, monohydrátu, způsob, formy, obsahem, lékové, orální

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: A61K 9/08, A61K 31/545, C11D 3/37...

Značky: přípravků, způsob, farmaceutických, kapalných, výroby

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Způsob výroby farmaceutického prostředku pro rektální podání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Saikawa Isamu, Tanimoto Mariko, Hiroshima Harumitsu, Kidani Junko, Kichijima Hiroshi

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: výroby, prostředků, rektální, způsob, podání, farmaceutického

Text:

...und Fate Go., Ltd.) a zs solí kyseliny žlučová je možno uvest natrium-tauroglykolát, natriumglykolát, natriuntaurocholát spod.Při provádění způsobu podle vynalezu se může používat alespoň dvou typů shore uvedených emdčedel.dá celkově množství emdčedla.nsiontového typu, smáčedla eniontového typu a soli žlu čového typu a soli žlučove kyseliny činí 1 až 20 S hmotnoatních, vztaženo na hmotnosť olejoveho základu, zvláltě výhodne je v roznezí 5...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268527

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 265/12, C07D 279/08, A61K 31/545...

Značky: způsob, beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových, kyselin, výroby

Text:

...vazbě V poloze 7 bočního řetězce jsou antibakteriálně účinné. Z nich jsou antibakteriáloě účinnější sloučeniny, které maji substituenty R a R 1 v poloze cis. Druhý geometrický homer hrane) je vhodný jako meziproduktpro výrobu odpovidajiciho cis-isomeru.Dále je uveden přehled některých representativnich sloučenin obecného vzorce I. Tento přehled však nelze pokládat za vyčerpávajicí.7/ - 2 -/2-amino thiazol -4-yl/-4-karboxy-Z-butenoylaminäĺ-S...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268526

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: A61K 31/545, C07D 279/08, C07D 265/12...

Značky: způsob, výroby, beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových, kyselin

Text:

...zánět mandlí, ulcerece, infakca močového traktu, infakce zraněni mäkké tkáně, ktoré jaou zpdaobeny citlivýni bakteriemi, při podáni ůčinnáho nnožatvi a 1 ouče~ niny obecného vzorce I v obvykle denni dávce 10 mg až l g externe, 0,2 až 5 g intravenôzně nebo 0,1 až 2 g orá 1 něv čaaovén intervalu 3 až 12 hodin v závislosti na infikujici bakterii a podmínkách pacienta a je-li to žádouci, zpracované a obvyklýai přiaadaai.Sloučenina obecného...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268513

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 265/12, C07D 279/08, A61K 31/545...

Značky: beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových, způsob, výroby, kyselin

Text:

...známé a mohou ae zavádět a odstraňovat bez škodlivého účinku na jinou část molekuly. Reprezentantem jsou anorganické soli, například soli tvořené lithiem, sodíkem, draslíkem,hořčíkem, vápníkem, hlinikem a podobné, nebo organické bázické soli.výhodné R 3 a R 6 jako skupiny chránicí karboxyskupinu jsou vodík, sodík, drasiík,methyl, terc.-butyl, Fenyl, indanylj benzyl, methylbenzyl, nítrobenzyl nebo podobné.Chránicí skupina není přítomna ve...

Způsob výroby teplotně stálých krystalických cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262699

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brodfuehrer Paul Raymond, Sapino Chet, Shih Kun Mao, Walker Donald Gilmore, Brundidge Steven Peter

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18

Značky: stálých, teplotně, krystalických, výroby, cefalosporinu, způsob

Text:

...nebo isochinolinový zbytek.V jihoafrickém patentovém spislu číslo 84/3343, vydaném 25. října 1984, je popsán způsob výroby cefalosporinů obecného vzorce IR znamená thíazolylový nebo 1,2,4-thiadiazolylový zbytek, R 1 představuje atom vodfku nebo methoxyskupinu, R 2 znamená některý z četných substituentů známých z Chemie cefalosporinů aA představuje popřípadě substituovaný chlnoliniový, isochinoliniový nebo pyridiniový zbytek.Sloučeníny...