A61K 31/54

Farmaceutická soľ farmaceuticky účinnej zlúčeniny a aspoň jednej náhrady cukru, liečivo, ktoré ju obsahuje, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287574

Dátum: 21.02.2011

Autori: Kugelmann Heinrich, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 31/428, A61K 31/137, A61K 31/18...

Značky: obsahuje, použitie, aspoň, jednej, liečivo, náhrady, účinnej, cukrů, farmaceutický, zlúčeniny, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická soľ farmaceuticky účinnej zlúčeniny a aspoň jednej náhrady cukru, pričom účinnou zlúčeninou je solitvorná zlúčenina zo skupiny pozostávajúcej z (1RS,2RS)-3-(3-dimetylamino-1-hydroxy-1,2-dimetylpropyl)fenolu, (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, t. j. tapentadolu, (+)-(1S,2S)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, (2RS,3RS)-1-dimetylamino-3-(3-metoxyfenyl)-2-metylpentán-3-olu,...

Iminotiadiazín dioxidové zlúčeniny ako BASE inhibítory, zmesi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20491

Dátum: 06.10.2010

Autori: Stamford Andrew, Scott Jack, Iserloh Ulrich, Misiaszek Jeffrey, Cumming Jared, Gilbert Eric, Li Guoqing

MPK: C07D 285/18, C07B 59/00, A61K 31/54...

Značky: použitie, zmesí, dioxidové, zlúčeniny, inhibitory, iminotiadiazín

Text:

...multimerickéštruktúry, zložené z 2 až 12 AB peptidov, ktoré sú odlišné od ABfibríl. Amyloidné fibrily môžu ukladať vonkajšie neuróny v hustých formáciách, známych ako senilné povlaky, neuritické povlaky, alebo difúzne povlaky, V regiónoch mozgu dôležitých pre pamäť a poznávanie. AB oligoméry sú cytotoxické pri injekcii do mozgu potkanov, alebo do bunkových kultúr. Toto formovanie AB povlakov a ukladanie, a/alebo formovanie AB oligomérov,a...

Kompozície a metódy inhibície signálnej dráhy JAK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20832

Dátum: 22.01.2010

Autori: Yen Rose, Li Hui, Heckrodt Thilo, Thota Sambaiah, Taylor Vanessa, Ding Pingyu, Mcmurtrie Darren John, Singh Rajinder, Chen Yan

MPK: A61K 31/538, A61K 31/506, A61K 31/5377...

Značky: kompozície, inhibície, signálnej, dráhy, metody

Text:

...a prežitie lymfocytov. JAK 3 hrá kľúčovú úlohu obzvlášť pri funkcii lymfocytov, makrofágov a žírnych buniek. Pre dôležitosť kináz JAK, obzvlášť JAK 3, zlúčeniny, ktoré modulujú dráhu JAK, vrátane tých, ktoré sú selektivnc pre JAK 3, sa môžu byť užitočné pri liečení ochorení alebo chorobných stavov, kde je začlenená funkcia lymfocytov, makrofágov alebo žímych buniek (Kudlacz a spol., (2004),Am. J. Transplant 451-57 Changelian (2003),...

Azabicykloalkán, jeho použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287020

Dátum: 02.09.2009

Autori: Stammen Blanda Luzia Christa, Wood Anthony, Edwards Paul Martin, Armour Duncan Robert, Price David Anthony, Perros Manoussos

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/445, A61K 31/46...

Značky: použitie, farmaceutická, obsahom, kompozícia, azabicykloalkán

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú azabicykloalkánové zlúčeniny, ktoré sú schopné modulovať aktivitu chemokínového receptora CCR5, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie pri liečení alebo prevencii chorôb alebo stavov sprostredkovaných chemokínovým receptorom CCR5. Takýmito ochoreniami sú najmä respiračné ochorenia. Keďže vírus HIV prestupuje do buniek aj pomocou receptora CCR5, sú tieto zlúčeniny vhodné aj na liečenie alebo prevenciu infekcie vírusom...

Spôsob prípravy komprimovanej pevnej perorálnej liekovej formy valsartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285902

Dátum: 19.09.2007

Autori: Kohlmeyer Manfred, Yamato Fujiki, Wagner Robert Frank, Katakuse Yoshimitsu, Taike Takashi

MPK: A61K 9/16, A61K 31/54, A61K 31/41...

Značky: valsartanu, perorálnej, spôsob, komprimovanej, formy, pevnej, liekovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Komprimovaná pevná perorálna lieková forma valsartanu obsahujúca a) aktívnu zložku obsahujúcu účinné množstvo valsartanu a prípadne hydrochlórotiazid, pričom aktívna zložka je prítomná v množstve väčšom ako 35 % hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť perorálnej formy, a b) farmaceuticky prijateľné prísady vhodné na prípravu pevných perorálnych liekových foriem sa pripravuje v neprítomnosti vody suchou kompresnou metódou (i) mletím aktívnej...

Heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory c-fms kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10147

Dátum: 18.04.2007

Autori: Wall Mark, Chen Jinsheng, Wilson Kenneth, Meegalla Sanath, Ballentine Shelley, Desjarlais Renee Louise, Illig Carl

MPK: A61K 31/54, A61K 31/454, A61K 31/513...

Značky: inhibitory, c-fms, kinázy, zlúčeniny, heterocyklické

Text:

...nádorov, ako sú karcinómy vaječníkov. Známe receptory pre VEGF sú uvádzané ako VEGFR-l (Flt-l), VEGFR-2 (KDR), VEGFR-3(Flt-4). Podobná skupina receptorov, kináz tie-l a tie~ 2, bola identifrkovaná vo vaskulámom endotelí a hematopoetických bunkách. Receptory VEGF sú dávané do súvislostí0009 Intracelulámy proteín tyrozín kinázy sú tiež známe ako nereceptorové proteín tyrozín kinázy. Bolo identifikovaných viac než 24 takých kináz, ktoré boli...

Tricyklický delta 3-piperidín, spôsob jeho prípravy, použitie a prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285585

Dátum: 14.03.2007

Autori: Mertens Josephus Carolus, Kennis Ludo Edmond Josephine, Van Den Keybus Frans Maria Alfons

MPK: A61K 31/415, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: tricyklický, použitie, obsahom, prostriedok, přípravy, spôsob, delta, 3-piperidín

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidíny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 X1 znamená -O-, -S(=O)- alebo -S(=O)2- každé R1 nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka D znamená pípadne...

3,6-Dihydro-2-oxo-6H-(1,3,4)tiadiazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10274

Dátum: 25.10.2006

Autori: Schadt Oliver, Blaukat Andree, Dorsch Dieter, Schultz Melanie

MPK: A61P 35/00, A61K 31/541, A61K 31/54...

Značky: 3,6-dihydro-2-oxo-6h-(1,3,4)tiadiazínové, deriváty

Text:

...dobytku, psom, mačkám atď. Zvieracie modely sú zaujímavé pre experimentálne pokusy, pričom môžu byť použité ako model na liečenie choroby človeka.0015 Susceptibilitu určitej bunky voči liečeniu zlúčeninami podľa vynálezu je možné stanoviť testami in vitro. Typicky sa kombinuje kultúra buniek so zlúčeninou podľa vynálezu vrôznych koncentráciách po dobu, postačujúcu ktomu, aby bolo aktívne činidlo schopné indukovať smrť buniek alebo zabrániť...

Substituované 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6H (1,3,4) tiadiazíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10216

Dátum: 25.10.2006

Autori: Schultz Melanie, Dorsch Dieter, Blaukat Andree, Schadt Oliver

MPK: A61K 31/541, A61K 31/433, A61K 31/54...

Značky: 1,3,4, 5-fenyl-3,6-dihydro-2-oxo-6h, substituované, tiadiazíny

Text:

...tiež autoimunitné ochorenie, cirhóza, diabetes a choroby ciev, pritom tiež nestabilita a priepustnost (permeabilita) a podobne u cicavcov.0010 Solídne tumory, najmä rýchle rastúce tumory, je možné liečiť látkami potlačajúcimi Met-kinázu. K týmto solídnym tumorom náleží monocytická leukémia, karcinóm mozgu, urogenitálneho traktu, lymfatického systému,žalúdka, hrtanu a pľúc, medzi nimi adenokarcinóm pľúc a malobunkový0011...

Použitie chinazolínového derivátu, chinazolínový derivát, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285141

Dátum: 19.06.2006

Autori: Hennequin Laurent François André, Johnstone Craig, Thomas Andrew Peter

MPK: A61K 31/505, A61K 31/535, A61K 31/54...

Značky: použitie, obsahuje, farmaceutická, spôsob, chinazolínový, přípravy, kompozícia, ktorá, derivátů, derivát, chinazolínového

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie chinazolínového derivátu všeobecného vzorca (I) a jeho solí, spôsob jeho prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú chinazolínový derivát všeobecného vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ ako aktívnu zložku.

Kompozície a spôsoby liečby očných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18028

Dátum: 17.05.2006

Autori: Gadek Thomas, Burnier John

MPK: A61K 31/166, A61K 31/198, A61K 31/40...

Značky: kompozície, liečby, spôsoby, poruch, očných

Text:

...zásahy obmedzené na paliativne opatrenia na zvýšenie úrovne vlhkosti oka. To sa najčastejšie dosahuje kvapkaním tekutín,ktoré pôsobia ako umelé slzy, do oka. Týmito tekutinami sú často roztoky, ktoré sa kvapkajú raz alebo niekoľkokrát denne. Pri ťažších prípadoch suchosti oka sa používajú roztoky umelých sĺz obsahujúce zahusťovadlo alebo očné gély, ktoré dokážu zvýšiť množstvo filmu zachyteného na oku. Alternatívne je kdispozícii niekolko...

Spôsoby chcemickej syntézy a purifikácie diaminofenotiazíniových zlúčenín včítane metyltioniniumchloridu (MTC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14371

Dátum: 21.09.2005

Autori: Storey John Mervyn David, Tan Han Wan, Sinclair James Peter, Wischik Claude Michel, Marshall Colin

MPK: A61P 25/28, A61P 35/00, A61K 31/54...

Značky: syntézy, spôsoby, chcemickej, zlúčenín, včítane, metyltioniniumchloridu, diaminofenotiazíniových, mtc, purifikácie

Text:

...na chlorid. Autori tvrdia, že iné katiónové farbivá, ako je MTC, je možné dočisťovat týmto spôsobom. Kolónová chromatografia však nie je vhodný spôsob na purifikácíu MTC vo veľkých množstvách. 0018 Fierz-David a kol., 1949, opisujú syntézu chloridu zinočnatého podvojnej soli MTC aodstrañovanie zinku cheláciou suhličitanom sodným. po ktorej nasleduje filtrácia, pričom sa vytvorí metylénová modrá zbavená zinku. Autori však priznávajú, že...

Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy, imidy, ich použitie, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284704

Dátum: 24.08.2005

Autor: Howard Harry Ralph

MPK: A61K 31/415, A61K 31/425, A61K 31/535...

Značky: medziprodukty, báze, imidy, aralkylidénsubstituované, heterocyklické, farmaceutické, použitie, aralkyl, laktamy, výrobu, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Aralkyl- a aralkylidénsubstituované heterocyklické laktámy a imidy všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje skupinu všeobecného vzorca G1, G2, G3, G4, G5, G6 alebo G7 y predstavuje atómy uhlíka, ktorý spolu s atómami, ku ktorým je pripojený, tvorí 5- až 7-členný heterocyklus obsahujúci 2 až 4 heteroatómy medziprodukty na ich výrobu a terapeutické aplikácie týchto zlúčenín. Vyššie uvedené zlúčeniny sú užitočné ako psychoterapeutické...

Použitie formulácií meloxicamu vo veterinárnej medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3923

Dátum: 22.04.2005

Autori: Friton Gabriele, Lang Ingo

MPK: A61K 31/54, A61P 31/00

Značky: medicině, meloxicamu, veterinárnej, formulácií, použitie

Text:

...ílunixin meglumínu (Fitzpatrick, J., Young F .J., Eckersall, D., Logue D.N., Knight C. J., Nolan, A.,1998, Recognizing and Controlling paín and inflammation on mastitis Proceedings, British Mastitis Conference). Flunixin sa podával infúziou intramamáme V špeciálne pripravenej pomocnej látke spolu s antibiotikom (amoxicilín/kyselina klavulanová), zhotoveným spoločnosťou Schering-Plough Animal Health. Avšak použitie flunixinu nemalo...

Pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284407

Dátum: 24.02.2005

Autori: Thaisrivongs Suvit, Turner Steven Ronald, Anderson David John, Skaletzki Louis, Johnson Paul, Bundy Gordon, Morris Joel, Tommasi Ruben, Schwartz Theresa, Strohbach Joseph Walter, Luke George, Romines Karen Rene, Aristoff Paul Adrian, Gammill Ronald, Skulnick Harvey Irving

MPK: A61K 31/44, A61K 31/415, A61K 31/365...

Značky: liečenie, infekcii, použitie, retrovírusových, zlúčeniny, pyranónové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z etyl, n-propyl, cyklopropyl-(CH2)2-, F-fenyl-(CH2)2-, Het-SO2NH-fenyl, 2-metylpropyl, fenyl-(CH2)2-, a F3C-(CH2)2-, pričom R3 je cyklopropyl, etyl alebo butyl, R4 je het alebo kyanofenyl a het je 4-imidazolyl, 2-pyridinyl alebo 8-chinolinyl, pričom ktorýkoľvek z nich je výhodne substituovaný s CH3, CN, CF3,...

Nová cyklická zlúčenina majúca 4-pyridilalkyltioskupinu majúcu v sebe zabudovanú substituovanú alebo nesubstituovanú aminoskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10213

Dátum: 17.02.2005

Autori: Yamamoto Minoru, Takeno Yuriko, Inaba Takaaki, Honda Takahiro, Okamoto Kazuyoshi, Kawashima Kenji, Tajima Hisashi

MPK: A61K 31/47, A61K 31/496, A61K 31/44...

Značky: majúcu, zabudovanú, substituovanú, nesubstituovanú, cyklická, zlúčenina, nová, aminoskupinu, 4-pyridilalkyltioskupinu, majúca

Text:

...retinopatiu, retinopatiu nedonošených, oklúziu retinálnej žily, polypoidnú choroidálnu angiopatiu, diabetický makulárny edém, psoriasis vulgaris, aterosklerózu apod., a tak vytvorili predložený vynález.Predložený vynález poskytuje novú cyklickú zlúčeninu majúcu 4-pyridylalkyltioskupinu majúcu V sebe zabudovanú substituovanú alebo nesubstituovanú aminoskupinu alebo ich soľ, ktorá je použitelná ako farmaceutikun Nová...

Použitie oftalmologickej kompozície obsahujúcej účinné množstvo lokálneho inhibítora anhydrázy kyseliny uhličitej na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284371

Dátum: 20.01.2005

Autori: Harris Alon, Sponsel William Eric

MPK: A61K 31/54, A61K 31/38, A61K 31/41...

Značky: liečivá, uhličitej, oftalmologickej, účinné, použitie, lokálneho, obsahujúcej, inhibítora, kyseliny, kompozície, anhydrázy, množstvo, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie oftalmologickej kompozície obsahujúcej účinné množstvo lokálneho inhibítora anhydrázy kyseliny uhličitej na prípravu liečiva na lokálnu aplikáciu na liečbu alebo prevenciu makulárneho edému alebo liečbu alebo prevenciu s vekom spojenej makulárnej degenerácie. Inhibítorom anhydrázy kyseliny uhličitej je zlúčenina všeobecného vzorca (I) alebo (II) s významom substituentov uvedených v nároku 1 a 3, pričom inhibítor anhydrázy kyseliny...

Benzotiazíndioxidy, spôsob ich výroby a použitia, medziprodukty, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284275

Dátum: 24.11.2004

Autori: Doherty Annette Marian, Edmunds Jeremy John, Beryman Kent Alan, Bunker Amy Mae

MPK: C07D 275/06, A61K 31/54, C07D 279/02...

Značky: farmaceutické, prostriedky, výroby, spôsob, použitia, benzotiazíndioxidy, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Benzotiazíndioxidy vzorca (I), kde R2 je H, (CH2)n-(Rc-substituovaný fenyl), alebo (CH2)n-cykloalkyl s 3 až 8 C Ra a Rc predstavuje každý 1 až 5 substituentov a Rb predstavuje 1 až 4 substituenty nezávisle zvolené zo súboru zahŕňajúceho H, alkyl s 1 až 7 C, alkenylskupinu s 2 až 7 C, alkinyl s 2 až 7 C, cykloalkyl s 3 až 8 C, fenyl, C(O)-fenyl, metyléndioxy, etyléndioxy, OR, NRR1, SR1, NO2, N3, COR, CO2R, Cl, Br, F, I, CONRR1, SO2NRR1, SO2R,...

Deriváty benzotiazínu a benzotiadiazínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1458

Dátum: 09.06.2004

Autori: Desos Patrice, Cordi Alex, Lestage Pierre

MPK: C07D 513/00, A61P 25/00, A61K 31/54...

Značky: deriváty, přípravy, obsahom, spôsob, benzotiazínu, kompozície, farmaceutické, benzotiadiazínu

Text:

...O, R 7 predstavuje atóm vodfka alebo nerozvetvenú alebo rozvetvenú alkylovú skupinu(Cl-Cs) alebo R 5 a R 7 tvoria spolu s atómom dusíka, ktorý ch nesie, heterocyklickú skupinu, Rg, R 9 a R 10, identické alebo rozdielne, predstavujú atóm vodíka nerozvetvenú alebo rozvetvenú alkylovú skupinu (Cl-Cs), substituovanú prípadne jedným alebo viacerými atómami halogénu nerozvetvenú alebo rozvetvenú arylalkylovú skupinu(Cl-Có) alebo arylovú skupinu, R...

Viaczložková tabletovaná lieková forma, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283871

Dátum: 27.02.2004

Autori: Depui Helene, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 31/54, A61K 31/19, A61K 31/44...

Značky: viaczložková, spôsob, forma, tabletovaná, výroby, lieková, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná viaczložková tabletovaná lieková forma, ktorá obsahuje inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyselinu a jeden alebo viacero nesteroidných protizápalových prostriedkov vo forme tuhého prostriedku, kde inhibítor protónovej pumpy je chránený enterickou povrchovou vrstvou. Tuhý prostriedok je vo forme tabliet potiahnutých enterickou povrchovou vrstvou, kapsúl alebo viaczložkovej tabletovej liekovej formy. Prednosť sa dáva viaczložkovej...

Substituované benzoxazinóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3320

Dátum: 04.11.2003

Autori: Maag Hans, Zhao Shu-hai, Sui Meng

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5375, A61K 31/54...

Značky: použitie, substituované, benzoxazinóny

Text:

...jej farmaceuticky vhodná soľ, kdepredstavuje -(CRR),- alebo -S 02-, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodík alebo alkylskupínupredstavuje CH alebo Npredstavuje vždy nezávisle halogén, alkylskupínu, halogénalkylskupinu, heteroalkylskupinu, alkoxyskupinu, kyanoskupinu, -S(O)s-R°, -C(O)-NR°R°, -SOZ-NRQK,-N(R°)-C(O)-R alebo -C(O)-R°, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodíkprípadne substituovaný nezávisle jedným až štyrmi...

Použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283038

Dátum: 23.12.2002

Autor: Bohanon Michael John

MPK: A61K 31/42, A61K 31/495, A61K 31/535...

Značky: látok, derivátov, použitie, arginínu, oxazolidinónových, antibakteriálnych, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie oxazolidinónových antibakteriálnych látok, derivátov arginínu a farmaceutických kompozícií na zvýšenie účinnosti proti gramnegatívnym organizmom.

Pyridínové deriváty ako inhibítory Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2276

Dátum: 05.09.2002

Autori: Dean David Kenneth, Naylor Antoinette, Wilson David Matthew, Bamford Mark James, Takle Andrew Kenneth

MPK: A61K 31/44, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: kinázy, pyridínové, deriváty, inhibitory

Text:

...hydroxyskupiny, nitroskupiny,kyanoskupiny, azidoskupiny, aminoskupiny, mono- a di-N-Cliç-alkylaminoskupiny,acylanlinoskupiny, arylkarbonylaminoskupiny, acyloxyskupiny, karboxyskupiny,skupín karboxylátových solí, karbamoylskupiny, mono- a di-N-Chçalkykarbatnoylskupiny, Cmalkoxykarbonylskupíny, aryloxykarbonylskupiny, ureidoskupiny,guanidinoskupiny, Cmalkylguanidinoskupiny, amidinoskupiny, Cmalkylamidinoskupiny, sulfonylaminoskupiny,...

Oftalmický prípravok na liečenie očnej hypertenzie obsahujúci kombináciu inhibítora karboanhydrázy a ß-adrenergného antagonistu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282039

Dátum: 21.08.2001

Autor: Baldwin John

MPK: A61K 31/535, A61K 31/38, A61K 31/445...

Značky: oftalmický, antagonistu, kombináciu, hypertenzie, inhibítora, obsahujúci, karboanhydrázy, ß-adrenergného, liečenie, očnej, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácie 0,01 až 1,0 % hmotn. beta-adrenergného antagonistu a topického inhibítora karboanhydrázy v množstve 0,05 až 5 % hmotn. sú zvlášť vhodné na liečenie očnej hypertenzie, predovšetkým pri pacientoch s nedostatočnou odozvou na liečenie beta-adrenergnými antagonistami.

Spôsob výroby metoprololu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281990

Dátum: 26.07.2001

Autori: Palmér Sven, Sidenqvist Michael

MPK: C07C 213/00, A61K 31/54, A61K 31/135...

Značky: spôsob, metoprololu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy metoprololu, ktorý v prvom kroku zahrnuje reakciu p-(2-metoxyetyl)fenolu a epichlórhydrínu vo vode ako rozpúšťadle v prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu draselného pri teplote od 50 do 70 °C, odparenie nadbytku epichlórhydrínu a potom destiláciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu pri zníženom tlaku, a v druhom kroku reakciu získaného 1-(2,3-epoxypropoxy)-4-(2-metoxyetyl)benzénu a...

Derivát indolpiperidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281080

Dátum: 26.09.2000

Autori: März Joachim, Bartoszyk Gerd, Seyfried Christoph, Greiner Hartmut

MPK: A61K 31/53, A61K 31/445, A61K 31/495...

Značky: derivát, spôsob, prostriedok, indolpiperidínu, použitie, obsahuje, přípravy, farmaceutický, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát indolpiperidínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, F, Cl, Br, J, R2 -NH-CO-Ar, -NH-SO2-Ar alebo D, Q CmH2m alebo -O-CnCH2n, D skupinu všeobecného vzorca (a) A C1-6alkyl, Ar 1-naftyl prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi zo súboru A, OA, F, C1, Br, J, pričom rovnako 1, 2, 3 alebo 4 skupiny -CH môžu byť nahradené N, m 1, 2, 3 alebo 4, n 1, 2 alebo 3 a jeho fyziologicky vhodné soli pôsobia na centrálny nervový...

Oftalmologický preparát s antialergickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2363

Dátum: 18.01.2000

Autori: Ambró Jozef, Jančuš Vladimír

MPK: A61K 9/08, A61K 31/54, A61K 31/05...

Značky: oftalmologicky, účinkom, antialergickým, preparát

Text:

...zo skupiny fenothiazinových antihistaminik a ďalšiu účinnú látku fenylefrin pochádzajúcu zo skupiny alfa - adrenergík ako derivát fenylethylaminu. Fenylefrin už v O,1 koncentrácii vyvoláva žiadanú miestnu vazokonstrikciu, vdôsledku čoho sa redukuje krvný prietok vpostihnutej oblastí oka a tým podporuje zmiemenie edému,hyperémie, zmiemenie lpodráždenia spojovky a episklery. i(phenylephrinu) vpreparáte podľa predmetného riešenia spôsobuje...

Derivát arylalkyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281052

Dátum: 02.10.1996

Autori: Jonas Rochus, Wolf Michael, Klockow Michael

MPK: A61K 31/54, C07D 417/04, C07D 285/16...

Značky: ktorý, obsahuje, derivát, arylalkyltiadiazinónu, prostriedok, použitie, přípravy, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát arylalkyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, R2 znamená H alebo A, R3 znamená OH, -OR10, -NHR10 alebo -NR10R11, R4 znamená OH alebo -OR10, R5 znamená fenyl, prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi R6 a/alebo R7, Q znamená, že chýba alebo znamená C1-6alkylén, R6 a R7 znamenajú vždy od seba nezávisle -NH2, -NR8R9, -NO2, -OA, -COOH alebo -COOA, R9 a R9 znamenajú vždy od seba nezávisle H, C1-8acyl,...

Použitie 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčeniny v protinádorovej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 280815

Dátum: 04.09.1996

Autori: Tomić Mirjana, Grdiša Mira, Herak Jure, Horvatić Marjeta, Kovačević Miće, Mandić Zora, Lukić Irena, Pavelić Krešimir

MPK: A61K 31/54

Značky: protinádorovej, použitie, 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčeniny, terapii

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 5-tia-1,4-diazabicyklo[4.2.0]oktán-3,8-dioxozlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík alebo halogén
R2 znamená napríklad atóm vodíka, atóm halogénu, aminoskupinu a iné
R3 je vodík, alkyl, benzyl alebo heterocyklický kruh a n je 1 alebo 2, ako účinných látok farmaceutických prostriedkov určených na potlačenie rastu buniek rakoviny krčka maternice.

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280532

Dátum: 07.08.1996

Autori: Lues Inge, Minck Klaus-otto, Beier Norbert, Jonas Rochus

MPK: A61K 31/54, C07D 417/04, C07D 417/14...

Značky: použitie, farmaceutického, prostriedku, obsahuje, farmaceutický, výrobu, ktorý, derivát, 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, spôsob, prostriedok, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená A, R2 a R3 znamenajú H, R4 znamená C1-6alkoxyskupinou substituovaný benzoyl, R5 skupinu NA2 alebo nasýtenú 5-člennú heterocyklickú skupinu s aspoň jedným N, Q znamená rozvetvený alebo nerozvetvený C1-10alkylén, n znamená 1, 2 alebo 3, A znamená C1-6alkyl, a ich fyziologicky vhodné soli, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie...

Enoletér amidu kyseliny 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-tieno(2,3-e)-1,2- tiazín-3-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278141

Dátum: 07.02.1996

Autori: Ferber Hubert Peter, Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: A61K 31/54, C07D 513/04

Značky: prostriedok, enoletér, amidů, kyseliny, tiazín-3-karboxylovej, farmaceutický, 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-n-(2-pyridyl)-2h-tieno(2,3-e)-1,2, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca I sa pripravuje zo zodpovedajúceho 4-hydroxyderivátu-chlórtenoxicamu pridaním aspoň jedného ekvivalentu bázy s obsahom alkalického kovu, výhodne 3- až 4-násobného prebytku tejto bázy v polárnom aprotickom rozpúšťadle, inertnom za reakčných podmienok, pri teplote miestnosti až teplote varu reakčného rozpúšťadla pod spätným chladičom, pričom vzniknutá soľ sa súčasne uvádza do reakcie so zlúčeninou vzorca IIIa, na...

Kondenzované benzozlúčeniny, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280779

Dátum: 08.11.1995

Autori: Pedersen Henrik, Perregaard Jens, Moltzen Ejner Knud

MPK: C07D 233/36, A61K 31/496, A61K 31/54...

Značky: kondenzované, použitie, obsahom, farmaceutický, benzozlúčeniny, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované benzozlúčeniny vzorca (I), kde A je 2 až 6-členná uhľovodíková oddeľovacia skupina, B je polárna divalentná skupina vybraná z SO, SO2 a skupiny vzorca (II) U je C, N alebo CH X je divalentný 3 až 4-členný reťazec, ktorý prípadne obsahuje jeden alebo viac heteroatómov R1 je alifatická uhľovodíková skupina, fenyl-C1-20-alkyl alebo difenyl-C1-20-alkyl R2 a R3 sú vodík alebo alkyl alebo spolu tvoria etylénový alebo propylénový mostík...

Katecholová zlúčenina, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279658

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bäckström Reijo Johannes, Korkolainen Tapio Juhani, Pippuri Aino Kyllikki, Nissinen Erkki Aarne Olavi, Honkanen Erkki, Linden Inge-britt Yvonne, Pohto Pentti

MPK: A61K 31/495, A61K 31/535, A61K 31/41...

Značky: spôsob, zlúčenina, katecholová, prostriedok, použitie, obsahuje, ktorý, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 je nitro, halogén alebo kyanoskupina a R2 je skupina vybraná zo skupín (Ia) a (Ib), kde R je vodík alebo alkylová, cykloalkylová, aralkylová alebo arylová skupina, kde X1, X2, Y a Z sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny kyslík, síra alebo NR, kde R môže mať uvedený význam a ich farmaceuticky prijateľné estery a soli sa používajú na prevenciu alebo ošetrovanie poškodeného tkaniva vyvolaného peroxidáciou...

Piperazínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom, medziprodukt a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280133

Dátum: 14.10.1992

Autori: Cliffe Ian Anthony, Mansell Howard Langham

MPK: A61K 31/425, A61K 31/44, A61K 31/54...

Značky: spôsob, výroby, farmaceutický, medziprodukt, piperazinové, deriváty, použitie, prostriedok, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam substituentov A, Z, R, R1, R2 a R3 je uvedený v opisnej časti prihlášky vynálezu a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, ktoré sa viažu na R-HT1A receptory, pôsobia ako antagonisty a môžu sa použiť ako anxiolytiká, antidepresíva, hypotenzíva, činidlá na reguláciu bdenia a spánku, kŕmneho chovania a/alebo sexuálnych funkcií. Ďalej je opísaný spôsob ich...

Roztoky piroxikamu so zvýšenou stabilitou a bez účinkov poškodzujúcich tkanivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278929

Dátum: 17.06.1992

Autori: Szauder Hedvig, Egri János, Nagy Margit

MPK: A61K 31/54, A61K 9/08

Značky: poškodzujúcich, tkanivo, stabilitou, roztoky, účinkov, zvýšenou, piroxikamu

Zhrnutie / Anotácia:

Roztoky piroxikamu so zvýšenou stabilitou a bez účinkov poškodzujúcich tkanivo sa môžu používať ako injekčné roztoky alebo očné kvapky. Roztok podľa tohto vynálezu tvorí 1 až 5 % hmotn. 4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzotiazín-3-karboxamid-1,1- dioxidu, 0,5 až 5,0 % hmotn. glycínkarboxylátu sodného, ako i 0,5 až 12 % hmotn. ďalších prísad.

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7- metyl- 5H-tiazolo [3,2-a]pyrimidin-5-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278577

Dátum: 19.02.1992

Autor: Meert Theo Frans

MPK: A61K 31/445, A61K 31/505, A61K 31/54...

Značky: 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7, 5h-tiazolo, metyl, použitie, 3,2-a]pyrimidin-5-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-1-piperidinyl)etyl)-7-metyl-5H- tiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ónu vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky vhodných adičných solí s kyselinami na výrobu liečiv znižujúcich, potláčajúcich alebo prekonávajúcich závislosť od návykových drog a na potláčanie alebo zmierňovanie symptómov spojených s prerušením užívania drog alebo abstinenčnými príznakmi.

Komplex piroxicamu a cyklodextrínu, spôsob jeho výroby a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279171

Dátum: 15.10.1991

Autori: Carli Fabio, Chiesi Paolo

MPK: A61K 47/40, A61K 31/54, A61K 47/48...

Značky: spôsob, výroby, prostriedky, cyklodextrinu, farmaceutické, komplex, obsahom, piroxicamu

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex piroxicamu a cyklodextrínu, ktorého presýtenie je 272,3 mg/liter, uhol pri styku s vodou je 35° 89' a ktorého merný povrch je 2,07 m2/g. Spôsob výroby komplexov piroxicamu a cyklodextrínu, pri ktorom sa piroxicam a cyklodextrín zmieša v práškovej forme v tuhom stave a zmes sa zbaví plynov, potom sa zmes melie v prítomnosti pary a získaný produkt sa suší vo vákuu a potom sa preoseje na odstránenie agregátov. Vzniknuté komplexy sú vhodné...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251791

Dátum: 13.08.1987

Autori: James Claude, Farge Daniel, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: A61K 31/44, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: výroby, derivátů, kondenzovaných, nových, způsob, pyrrolu

Text:

...v orqanickém rozpouštědle, například alkoholu, ketonu, etheru nebo chlorovaném rozpouštědle. vzniklé sůl se vysráží po případném zahuštění roztoku a oddéli le filtrací nebo dekantací.Nové aloučeniny obecného vzorce I a jejich soli mají zajímavé farmakologické vlastnosti,takže je možno je užít k předcházení a k léčbě thrombotických onemocnění. Tyto látky jaou účinné u myší v dakách nižších než 100 mg/kg při peroralním podání při testu...

Způsob výroby nových kondenzovaných derivátů pyrrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251790

Dátum: 13.08.1987

Autori: James Claude, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis, Farge Daniel

MPK: A61K 31/44, A61K 31/42, A61K 31/425...

Značky: způsob, kondenzovaných, derivátů, výroby, pyrrolu, nových

Text:

...že RO znamená alkylový zbytek a/nebo A znamená pyrrolidinový kruh, substítuovaný hydroxyskupínou, provádí se hydrolýza jakýmkoliv známým způsobem pro transformaci esteru na kyselinu a/nebo na alkohol bez ovlivnění zbytku molekuly, zejména zahřátím v alkalickém prostředí ve vodě nebo ve směsi alkoholu a vody. například ve směsi vody a etanolu na teplotuSloučeniny obecného vzorce VI je možno získat použitím nebo přizpůsobením metod, popsanýcñ...