A61K 31/475

Farmaceutický prostriedok a produkty obsahujúce ako aktívnu zložku derivát akryloyldistamycínu a použitie tohto derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287549

Dátum: 30.12.2010

Autori: Beria Italo, Geroni Maria Cristina Rosa, Cozzi Paolo

MPK: A61K 31/475, A61K 31/335, A61K 31/40...

Značky: akryloyldistamycínu, aktívnu, tohto, použitie, zložku, produkty, obsahujúce, derivát, farmaceutický, derivátů, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci antineoplastický inhibítor topoizomerázy typu I alebo II a derivát akryloyldistamycínu vzorca (I), kde R1 je atóm brómu alebo chlóru a R2 je distamycín alebo jeho definovaný derivát. Výhodným derivátom akryloyldistamycínu vzorca (I) je brostalicin. Ako výhodný inhibítor topoizomerázy typu II je vo farmaceutickom prostriedku prítomný doxorubicín alebo etopozid. Opísané sú tiež produkty obsahujúce uvedené...

Lipozómy na prenos liečiva a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12811

Dátum: 25.05.2009

Autori: Petersen Sune Allan, Melander Fredrik, Henriksen Jonas Rosager, Vikbjerg Anders Falk, Jřrgensen Kent

MPK: A61K 31/19, A61K 31/192, A61K 31/203...

Značky: lipozómy, přípravy, spôsoby, prenos, liečivá

Text:

...podľa nároku 1. Okrem iného, lipozómy podľa tohto vynálezu sú schopné preniesť ich náklad do miest zvýšenej sekrečnej aktivity fosfolipázy A 2 (SPLÄ 2), pretože fosfolipáza A 2(PLAQ bude hydrolyzovať lipidy lipozómu. Tak lipozómy podľatohto vynálezu môžu byť napr. použité v terapii rakoviny. Druhýmaspektom vynálezu je lipozomálny prípravok obsahujúci lipozóm podľa vynálezu. Ešte ďalším aspektom je metóda výrobylipozomálneho prípravku...

Integrínové ligandy na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13398

Dátum: 17.01.2008

Autori: Goodman Simon, Nippgen Johannes, Harstrick Andreas, Krueger Stefan, Grimm Ulrike, Stupp Roger, Picard Martin Andreas, Weller Michael

MPK: A61K 31/519, A61K 31/282, A61K 31/475...

Značky: liečbu, integrínové, ligandy, rakoviny

Text:

...so spoločnou biologickoumiest u ligandu pre mnoho integrínov je Arg-Gly-Asp (RGD) tripeptidová sekvencia. RGD bol zistený u všetkých ligandov,identifikovaných vyššie pre vitronektínové receptorové integríny. Molekulárny základ RGD rozpoznania pomocou avB 3 bol rovnako objavený (Xiong et al., 2001). Toto RGD rozpoznávacie miesto môže byť napodobené lineárnymi a cyklickými(po 1 y)peptidmi, ktoré obsahujú RGD sekvenciu. Také RGD peptidy sú...

alfa-Kryštalická forma terc-butylamínovej soli perindoprilu, spôsob jej prípravy a farmaceutické kompozície s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285714

Dátum: 30.05.2007

Autori: Ginot Yves-michel, Coquerel Gérard, Pfeiffer Bruno, Beilles Stéphane

MPK: A61K 31/475, A61P 9/00, C07D 209/00...

Značky: obsahom, perindoprilu, spôsob, kompozície, terc-butylamínovej, přípravy, alfa-kryštalická, farmaceutické, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je alfa-kryštalická forma zlúčeniny všeobecného vzorca (I) charakterizovaná svojím diagramom práškovej röntgenovej difrakcie. Perindopril a jeho farmaceuticky prijateľné soli majú cenné farmakologické vlastnosti.

Použitie aprotinínových polypeptidov ako nosičov vo farmaceutických konjugátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14966

Dátum: 14.07.2006

Autori: Beliveau Richard, Demeule Michel, Regina Anthony, Ché Christian

MPK: A61K 31/00, A61K 31/475, A61K 31/196...

Značky: nosičov, použitie, farmaceutických, aprotinínových, polypeptidov, konjugátoch

Text:

...z nich citlivejšie voči chemoterapeutickým liečivám ako primáme nádory mozgu.0005 Spôsoby transportu zlúčenín cez hematoencefalickú bariéru boli opísané vmedzinárodnej prihláške č. PCT/CA 2004/000011, zverejnenej 22. júla 2004 pod číslom WO 2004060403. Stručne povedané, v tomto dokumente bol opísaný aprotínín, ířagmenty a analógy aprotínínu ako systému na dodávaníe liečiv do centrálnej nervovej sústavy (CNS) ana liečenie ochorení...

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón, použitie kyslých prísad na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii v týchto farmaceutických prípravkoch a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284916

Dátum: 19.01.2006

Autori: Köhn Hartmut, Kristen Gerhard, Reichel Christine, Bonnacker Ingo

MPK: A61K 47/12, A61K 31/475, A61K 9/20...

Značky: přípravky, kyslých, prípravkoch, racemizácii, stabilizáciu, použitie, obsahujúce, proti, účinnú, farmaceutických, spôsob, přísad, přípravy, cilansetrónu, kvapalné, týchto, pevně, látku, cilansetrón, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Pevné alebo kvapalné farmaceutické prípravky obsahujúce ako účinnú látku cilansetrón alebo jeho fyziologicky znesiteľné kyselinové adičné soli v obvyklých terapeuticky účinných množstvách, ktoré navyše obsahujú vhodné množstvo najmenej jednej fyziologicky znesiteľnej vo vode rozpustnej kyslej prísady na stabilizáciu cilansetrónu proti racemizácii, pričom v pevných farmaceutických prípravkoch je molárny pomer vo vode rozpustných kyselinových...

Kombinácie na liečenie mnohopočetného myelónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7259

Dátum: 16.05.2003

Autor: Zeldis Jerome

MPK: A61K 31/475, A61K 31/4523, A61K 31/57...

Značky: myelónu, kombinácie, liečenie, mnohopočetného

Text:

...TNF-ot je zodpovedný za rozmanitý rozsah signalizačných dejov vo vnútri buniek. TNF-a môže mat patologickú úlohu pri rakovine. Bez obmedzovania sa na teóriu, jedným zbiologických účinkov, ktorým účinkuje imunomodulačná zlúčenina podľa tohto vynálezu, je redukcia syntézy TNF-oi. Imunomodulačná zlúčenina v tomto vynáleze zlepšuje degradáciu TNF-d mRNA.0016 Ďalej, bez obmedzovania sa na teóriu, imunomodulaćná zlúčenina použitá v tomto...

Kombinácie DMXAA a ďalších protirakovinových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4860

Dátum: 03.09.2002

Autori: Wilson William Robert, Siim Bronwyn Gae

MPK: A61K 31/475, A61K 31/185, A61K 31/505...

Značky: dalších, dmxaa, kombinácie, látok, protirakovinových

Text:

...32 012 Wurčeného bud pre súbežnú alebo pre sekvenčnú aplikáciu so zlúčeninou vybranou z (a) gemcitabínu a irinotekanu alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5-fluóruracilu a doxorubicínu, na liečbu rakoviny.0010 V ďalšom aspekte sa predmetný vynález týka použitia zlúčeniny vybranej z (a) gemcitabínu a irinotekanu, alebo (b) v neprítomnosti protilátky, 5 fluóruracilu a doxorubicínu na výrobu lieku, pre bud súbežnú alebo sekvenčnú aplikáciu s...

Parenterálne použiteľný farmaceutický prostriedok obsahujúci bis- indolový alkaloid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278421

Dátum: 07.05.1997

Autori: Zsoldos (bobják) Mónika, Szepesi Gábor, Papp (sziklai) Zsófia, Kiss Éva Eszter, Takácsi Nagy Géza, Nagy László, Gazdag Mária

MPK: A61K 9/08, A61K 31/475

Značky: parenterálně, farmaceutický, spôsob, alkaloid, indolový, použitelný, přípravy, prostriedok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Parenterálne použiteľný, stabilný vodný farmaceutický prostriedok, najmä vstrekovateľný roztok, obsahujúci bis-indolový alkaloid, zinočnatý komplex bis-indolového alkaloidu, najmä vinkristínu, vinblastínu alebo 5'-nor-dihydrovinblastínu spolu s glukonátom dvojmocného kovu a konzervačným činidlom, rozpusteným v jednosýtnom alebo viacsýtnom alkohole. Tento prostriedok sa pripravuje rozpustením bis-indolovej alkaloidovej soli vo vode, zmiešaním s...

Antipsoriatikum rastlinného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 766

Dátum: 12.04.1995

Autori: Švajdlenka Emil, Bezáková Lýdia, Košťálová Daniela

MPK: A61K 9/06, A61K 35/78, A61K 31/475...

Značky: rastlinného, antipsoriatikum, povodu

Text:

...alkaloidov. Z inhibície aktivity lipoxygenazy živočíšneho pôvodu v auguste 1994 bolo 91,21 a v marci 1994 bolo 86,82. Ako je vidieť, najvyššia biologická účinnosť tekutého extraktu, ktora sa podiela naNa zaklade štúdia antioxidačnej aktivity izochinolínových alkaloidov a štúdia inhibičného účinku na aktivitu rastlinnej a živočíšnej lipoxygenázy sú za antipsoriatický účinok zodpovedné jatrorizín, kolumbamín palmatín, berberín,...

Způsob přípravy 17,18-dehydroapovinkaminol-3′,4′,5′-trimethoxybenzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257792

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fekete György, Stefkó Béla, Horváth Klára, Galambos János, Keve Tibor, Zsadon Béla, Kassai Anna

MPK: A61K 31/475, C07D 519/04

Značky: 17,18-dehydroapovinkaminol-3',4',5'-trimethoxybenzoátu, přípravy, způsob

Text:

...vzniklý hydroxyvinkaminolový derlvát vzorce IIIse acyluje 3,ILS-trimethoxybenzoovou kyse~ linou nebo jejím derivátem schopným acylace, poipří-padě za prítomnosti katalyzátoru a/nebo činidla vázajícího kyselinu, za vzniku hydroxylo-vého derivátu vzorce IV.je-li to žád-oucí, získaný produkt se převede na svoji adiční sůl s kyselinou. Výhodnýlni představiteli anorganickych kyselín jsou napr. chlorovodíková, sírová a fosforečná kyselina. Výhodné...

(+–)-(20S,21R)-E-Homoeburnan-16,22-dioly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249478

Dátum: 12.03.1987

Autori: Trojánek Jan, Trčka Václav, Koblicová Zdena, Siblíková Oxana

MPK: A61K 31/475, C07D 459/00

Značky: +–)-(20s,21r)-e-homoeburnan-16,22-dioly

Text:

...podávány intraperitoneálně nebo oválne v různých intervalech před enoxii.Vliv na dobu přažití myší v dusíkové atmosféře Statisticky významné prodloužení proti době přežití kontrolní skupiny , nesignifikantní rozdíly Látka Ivka Způsob čas podání látky v minutáchmdkg dani i d ten ní an ii. °° o 33 .83 aÚčinné dávky zkoumaných látek zvylovaly obsah glukózy v masku proti kontrolní akupinám. Výsledky ve formě významnosti rozdilů proti skupině...