A61K 31/4741

Inhibítory aktivity AKT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17419

Dátum: 23.12.2010

Autori: Fabritius Charles-henry, Trevitt Graham Peter, Miel Hugues, Wilkinson Andrew John, Harrison Timothy, Zhang Lixin, Burkamp Frank

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4741, C07D 471/04...

Značky: aktivity, inhibitory

Text:

...endotelovej syntázy oxidu dusičného (eNOS). Súhrnnýmvýsledkom skôr opísaného je rýchla neovaskularizácia a bunková migrácia.Angiogenéza riadená hypoxiou, primáme sprostredkovaná indukčným faktorom hypoxie (HIF 10.), môže viesť k indukcii mnohých proteínov, vrátane VEGF. Bolo opísané, že zvýšená hladina aktivovanej AKT zvyšuje expresiu HIF-la, čo vedie k rozvoju hypoxického prostredia nezávislého od angiogenézi. Nedávne údaje ukazujú, že...

Prostriedky so sangvinarínom, chelerytrínom alebo chelidonínom na liečbu bradavíc, verúk a psoriatických plakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16406

Dátum: 09.03.2009

Autori: Bombardelli Ezio, Riva Antonella, Fontana Gabriele, Morazzoni Paolo, Ronchi Massimo

MPK: A61K 36/66, A61K 36/75, A61K 31/4741...

Značky: chelerytrínom, verúk, plakov, liečbu, prostriedky, chelidonínom, psoriatických, bradavíc, sangvinarínom

Text:

...alkaloidov alebo ich solí na výrobu liekov na liečbu tumorov je opísané vtalianskej patentovej prihláške č. MI 2008 A 284, podanej dňa 20. februára 2008 tým istým prihlasovateľom. Konkrétne je opísané použitie benzofenantridínových alkaloidov vybraných zo sangvinarínu, chelerytrinu alebo chelidonínu..2 0009 Talianska patentová prihláška č. MI 2008 A 38, podaná dňa 11. Januára 2008 tým istým prihlasovateľom opisuje prostriedky...

Katecholamínový derivát vhodný na liečenie parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20170

Dátum: 28.08.2008

Autori: Mork Niels, Larsen Jennifer, Jorgensen Morten, Bang-andersen Benny, Püschl Ask

MPK: A61P 25/00, C07D 491/04, A61K 31/4741...

Značky: katecholamínový, vhodný, choroby, parkinsonovej, liečenie, derivát

Text:

...na zvieratách preukázali, že transdermálne podávanie alebo podávanie prostredníctvom implantátov by mohlo poskytnúť možné formy podávania. Avšak ked bolo podávanie Apomorfínu zimplantátov študované u opíc F. Bibbiani, L.C. Constantini, R. Patel, T.N. Chase Experimental Neurology 2005,192, 73, bolo zistené, že vo väčšine prípadov museli byť zvieratá Iiečené s imunodepresantom Dexametazónom kvôli prevencii lokálneho podráždenia a...

Aminochinolóny ako GSK-3 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14992

Dátum: 13.03.2007

Autori: Seto Shigeki, Nakamura Ayako, Cociorva Oana, Fukuda Yasumichi, Nomura Masahiro, Yumoto Kazuhiro, Szardenings Anna Katrin, Okada Kyoko, Li Bei

MPK: A61K 31/553, A61K 31/4741, A61K 31/538...

Značky: aminochinolóny, inhibitory, gsk-3

Text:

...testovanou zíúčeninou.0020 Ako sa tu používa, výraz GSK 3 inhibítor sa týka zlúčeniny, ktorá vykazuje i 05., vzhľadom na GSK 3 nie viac ako približne 100 M, a v jednom uskutočnení, nie viac ako približne 50 M, ako sa meralo v bezbunkovej skúške pre GSK 3 inhibičnú aktivitu opísanú vo všeobecnosti tu nižšie. V určitých uskutočneniach. tu poskytnuté zlúčeniny vykazujú i 05., vzhľadom na GSK 3 nie viac ako približne 10 M, vjednom uskutočnení,...

2-(Hetero)aryl-substituované tetrahydrochinolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9794

Dátum: 14.12.2004

Autori: Emde Ulrich, Zenke Frank, Gleitz Johannes, Finsinger Dirk, Schiemann Kai, Reubold Helmut

MPK: A61P 35/00, C07D 401/04, A61K 31/4741...

Značky: 2-(hetero)aryl-substituované, tetrahydrochinolínové, deriváty

Text:

...mozgu, urogenitálneho traktu, lymfatického systému, žalúdka, laryngálnu rakovinu a pľúcnurakovinu, vrátane pľúcneho adenokarcinómu a malobunkovýpľúcny karcinóm. Ďalšie príklady zahŕňajú karcinóm prostaty, podžalúdkovej žľazy a prsníka.Teraz sa prekvapivo zistilo, že zlúčeniny podľa vynálezu ovplyvňujú špecifickú inhibíciu mitotických motorických proteínov, najmä Eg 5. zlúčeniny podľa vynálezu výhodne vykazujú výhodnú biologickú...