A61K 31/4422

Fluórované deriváty 3-hydroxypyridín-4-ónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17423

Dátum: 05.07.2010

Autori: Zhao Yanqing, Leung-toung Regis, Tam Tim Fat, Premyslova Maryna, Xin Tao, Shah Birenkumar, N'zemba Blaise, Wodzinska Jolanta Maria, Wang Yingsheng

MPK: A61P 13/12, A61P 11/00, A61K 31/4422...

Značky: deriváty, 3-hydroxypyridín-4-ónov, fluorované

Text:

...cheláty deferiprónu. Zlúčeniny podla tohto vynálezu môžu byť užitočné v biologických podmienkach ako je napríklad liečenie rakoviny. zápalové ochorenia pľúc a ochorenia obličiek, kde terapia vyžaduje slabú bázu, ktorá sa akumuluje v kyslom oddiele a pohlcuje volné železo za slabo kyslých podmienok za vzniku stabilných železitých chelátov, čo vedie k odstraňovaniu železa.bázickým amínom s hodnotou pKa 6,0 majú iné vlastnosti ako slabé bázické...

Pevné farmaceutické formulácie ramiprilu a amlodipín bezylátu a ich príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16944

Dátum: 14.04.2010

Autori: Prajapati Dilip, Kulkarni Amol, Jaiswal Nilesh, Khullar Praveen

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/403, A61K 9/20...

Značky: ramiprilu, príprava, farmaceutické, amlodipín, pevně, formulácie, bezylátu

Text:

...existuje potreba nových pevných stabilných foriem, ktoré obsahujú konkrétnu kombináciu ramiprilu a amlodipín bezylátu.Je tiež potrebné formulovať zjednodušenú stabilizovanú fixnú dávkovú kombináciu ramiprilu a amlodipínu, ktorá môže mať lepšiu priemyselnú mierku výrobnej uskutočniteľností a rovnakým smerom tiež vykazuje lepšiu stabilitu ako individuálny produkt najmä vzhľadom naOkrem stability, pri formulácii pevnej fixnej...

Pevné farmaceutické fixné dávkové kompozície obsahujúce irbesartan a amlodipín, ich príprava a ich terapeutická aplikácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15154

Dátum: 17.09.2009

Autori: Patel Shirishbay, Kulkarni Amol, Phadke Yashwant, Kolhe Vinay, Khullar Praveen, Saravanan, Shingte Mansing

MPK: A61K 31/4178, A61K 9/20, A61K 31/4422...

Značky: amlodipín, aplikácia, irbesartan, farmaceutické, fixne, terapeutická, príprava, obsahujúce, kompozície, dávkové, pevně

Text:

...takých tabliet.Dokument WO 2008/062435 uvádza stabilnú pevnú dávkovú formu amlodipín-besilátu obsahujúcu polyoly a ktorá má zníženú hladinu celkových nečistôt pri stabilitnom teste a najmä zníženú hladinu nečistoty D.Pokiaľ ide o formulácie obsahujúce Irbesartan, uvádza patent EP 747050 od Sanoñfarmaceutickú kompozíciu vo forme tabliet obsahujúcu Irbesartan samotný alebo v kombiná cii s diuretickou zlúčeninou, akou je Hydrochlorotiazid...

Kvapalné formulácie deferiprónu s príjemnou chuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17888

Dátum: 25.04.2008

Autori: Hui Anita, Kabir Mohammed, Yang Cihua, Spino Michael

MPK: A61K 9/08, A61K 47/38, A61K 31/4422...

Značky: formulácie, kvapalné, deferiprónu, príjemnou, chuťou

Text:

...Napríklad US patent č. 5,658,919 uvádza údajně kvapalné prípravky s chuťou maskovanou zvýšením viskozity kombináciou polyetylénglykolu akarboxymetylcelulózy sodnej a US patent č. 5,658,919 uvádza údajné maskovanie chuti acetamínovej suspenzie používajúcej systém suspenzie pozostávajúcej z xantánovej gumy a zmesi celulózových polymérov. Predpokladá sa, že zvýšenie viskozity obmedzuje kontakt liečiva s jazykom,pravdepodobne spomalenlm vstupu...

Kombinovaná farmaceutická kompozícia obsahujúca AT1-antagonistu valsartan a amlodipín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285863

Dátum: 10.09.2007

Autori: Webb Randy Lee, De Gasparo Marc

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/00, A61K 31/41...

Značky: farmaceutická, valsartan, obsahujúca, at1-antagonistu, kompozícia, kombinovaná, amlodipín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinovaná farmaceutická kompozícia účinná najmä pri liečbe hypertenznej choroby, ktorá obsahuje (i) AT1-antagonistu valsartan alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, (ii) amplodipín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič.

Spôsob prípravy amlodipínbenzénsulfonátu, medziprodukt a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285611

Dátum: 30.03.2007

Autori: Dobay László, Lévai Sándor, Fischer János, Szöke Katalin

MPK: A61K 31/4422, C07D 211/00

Značky: spôsob, amlodipínbenzénsulfonátu, medziprodukt, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amlodipínbenzénsulfonátu všeobecného vzorca (I) reakciou derivátu ftalamovej kyseliny všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená atóm vodíka alebo alkalický kov, alebo kov alkalických zemín, alebo kvartérne amónium, s benzénsulfónovou kyselinou.

Nová kombinácia inhibítora sínusového prúdu If a inhibítora vápnika a farmaceutické kompozície obsahujúce túto kombináciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8797

Dátum: 20.12.2006

Autori: Benatar Vidal, Lerebours-pigeonniere Guy

MPK: A61K 31/55, A61K 31/4422, A61P 9/10...

Značky: kombináciu, sínusového, prúdu, kompozície, túto, kombinácia, farmaceutické, vápnika, inhibítora, obsahujúce, nová

Text:

...ich miery bezpečnosti, hlavne kardiovaskulárnej. Publikácia LopezBescose a spol. (Eur. Heart J.,vol.2 S, 2004) opisuje štúdiu on top of, spočívajúcu v podávaní ivabradínu pacientom už ošetreným a stabilizovaným pre patológiu angíny pektoris, čoumožňuje jedinečne zhodnotiť bezpečnosť a účinnost ivabradínu samotného.0007 Prihlasovateľ teraz zistil, že selektívne a špecifické inhibítory sínusového prúdu If, a konkrétne ivabradín, sú...

Liečenie fantómových fenoménov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7446

Dátum: 19.01.2006

Autori: Rüttiger Lukas, Knipper-breer Marlies

MPK: A61K 31/00, A61K 31/185, A61K 31/4422...

Značky: fenoménov, fantómových, liečenie

Text:

...súčasťou BDNF-signálne transdukčnej kaskády.0031 Prehľad o BDNF-signalno-transdukčnej kaskáde je uvedený v Gabellini, N. (2004), Transcriptional regulation by cAMP and Ca links the Na/Ca exchanger 3 to memory and sensory pathways, Mol. Neurobiol. 30, strany 91 až 116 West et al. (2001), Calcium Regulation of Neuronal Gene Expression, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, strany 11024-11031. Obsahy týchto publikácií sú formou referencií súćasťami...

Liečba fantómových fenoménov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17310

Dátum: 19.01.2006

Autori: Knipper, Rüttiger

MPK: A61K 31/00, A61K 31/4422, A61K 31/195...

Značky: liečba, fenoménov, fantómových

Text:

...ako potenciálneho terapeutického konceptu pri ochoreniach vnútomého ucha. Prinimodípíne ide o kalciumantagonístický derivát dihydropyridínov s predilekčným účinkomna cerebrálny cievny systém.0015 Publikácia od Menkes et al. (J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998, 651803) opisuje použitie nátriumvalproátu na liečbu tinitusu.0016 Szczepaniak et al. (Ann Otol. Rhinol. Laryngol. l 04 l 996, strany 399-404) publikuje použitie baklofénu pri...

Dvojvrstvová tableta obsahujúca telmisartan a amlodipín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16112

Dátum: 29.10.2005

Autor: Eisenreich Wolfram

MPK: A61K 31/4422, A61K 9/20, A61K 31/4184...

Značky: amlodipín, obsahujúca, dvojvrstvová, telmisartan, tableta

Text:

...suspenzie, sirupy a pastilky. Vzhľadom na skúsenosti s kvapalnými dávkovými formami telmisartanu perorálne kvapalné dávkové formy sa nepovažujú za výhodné uskutočnenie podľa tohto vynálezu. Perorálna pevná dávková forma s okamžitým uvoľňovaním obsahujúca dve liečivá by mohla byt pripravená bud spracovaním práškovej zmesi alebo ko-granulátu dvoch aktívnych zložiek s potrebnými excipientmi. Avšak,pre kombináciu telmisartanu a amlodipínu sa...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca amlodipín-besylát a lizinopril dihydrát a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8641

Dátum: 09.06.2005

Autor: Kelen Ákos

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/401

Značky: přípravy, farmaceutická, spôsob, kompozícia, dihydrát, obsahujúca, lizinopril, amlodipín-besylát

Text:

...dihydrát je charakteristický malou veľkosťou častíc ( 40 m min. 80 a 125 m min. 95 ), časticamí v tvare ihiel a malou sypnou hmotnosťou (približne 0,05 - 0,30 g/ml). Všetky vyššie uvedené charakteristické rysy spôsobujú nevhodný prietok a stlačiteľnosť a pod., aj v prípade, ak je prítomný v minirnálnom rozsahu, ktorý zaisťuje terapeutický účinok a môže ohroziť potrebnú homogenitu, stlačiteľnosť a/alebo plnenie kapsúl aj po suchej...

Tablety amlodipín-besylátu so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1132

Dátum: 17.12.2002

Autori: Góra Lászlóné, Leventiszne Huszar Magdolna, Thuroczi Pálné, Szentgróti Pálné, Tömpe Péter, Lonkaine Magyar Olga, Fekete Pál, Kiralyne Ignacz Mária

MPK: A61K 9/20, A61K 31/4422

Značky: tablety, amlodipín-besylátu, stabilitou, zlepšenou

Text:

...vlhkej granulácie, ktorou by sa zlepšila kompresibílita, vďaka chemickej nestabilite aktívnej zložky a granulácia V organickom rozpúšťadle je veľmi drahá, najmä potom V prípade, keď sú dôsledne dodržiavanépožiadavky na životné prostredie.0006 Preparáty, ktoré sú v súčasnosti na trhu, majú niekoľko nevýhod. V dôsledku značného počtu excipientov je veľkosť tabliet relatívne vysoká, pričom objemné tablety sa zle prehĺtajú,najmä potom staršími...

Farmaceutické prípavky obsahujúce kryštalickú formu (I) lerkanidipín hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19774

Dátum: 05.08.2002

Autori: De Iasi Gianluca, Leonardi Amedeo, Bonifacio Fausto, Campana Francesco

MPK: A61K 31/4422, A61P 9/12, C07D 211/90...

Značky: lerkanidipín, prípavky, formu, kryštalickú, obsahujúce, hydrochloridu, farmaceutické

Text:

...vlastnosť pevného produktu ziskaného procesom opísaným v Príklade 3 US patentu 5,767,136 186-188 °C. Táto variabilita saprejavila v zdanlivo nepredvídateInom sa objavení (a vymiznutí) rozdielov v jednom alebo viacerých ako vzhľad výrobku (napríklad farba), bod topenia a rozpustnosť. To vyvolalo otázky, či sa môže zabezpečiť čistota a/alebo reprodukovateľnost (napríklad pre regulačné orgány), že výrobok je vždy rovnaký.0010 Ďalší výskum...