A61K 31/43

Rýchlo pôsobiaci inhibítor sekrécie žalúdočnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20318

Dátum: 25.01.2007

Autori: Kirchhoff Philipp, Geibel John

MPK: A61K 31/4168, A61K 31/315, A61K 31/43...

Značky: rýchlo, pôsobiaci, žalúdočnej, kyseliny, sekrécie, inhibitor

Text:

...Predchádzajúce štúdie skúmalí potencíálnu úlohu zinku pri proliferácii a tvorbe protektívnej bariéry, a síce mukóznej gélovej vrstvy na povrchu žalúdkaam. Tieto štúdie mylne pripisovali zníženie sekrécie kyseliny nárastu hrúbky gélovej vrstvy 33. 0006 Žalúdočné kyseliny pomáhajú tráveníu proteínov uľahčujú vstrebávanie železa, vápnika a vitamínu B 12 a zabraňujú premnoženiu baktérií. Ked hladiny kyseliny a proteolytických enzýmov premôžu...

Účinné monobaktámové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10593

Dátum: 07.12.2006

Autori: Desarbre Eric, Roussel Patrick, Gaucher Bérangére, Page Malcolm

MPK: A61K 31/407, A61K 31/427, A61K 31/43...

Značky: účinné, monobaktámové, antibiotika

Text:

...nároku l.Ďalšie predmety vynálezu vyplývajú z opisnej časti a patentových nárokov.Výraz alkylová skupina označuje (Cj-Cůalkylovú skupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr. skupinu metylovú, etylovú, propylovú, butylovú, pentylovú,hexylovú, heptylovú, oktylovú, izopropylovú, izobutylovú, terabutylovú či neopentylovú.Tu používaný výraz alkoxyskupina označuje (Ci-Cůalkoxyskupinu s priamym či rozvetveným reťazcom, napr....

Použitie kombinácie trihydrátu amoxycilínu a klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 283794

Dátum: 29.12.2003

Autori: Bax Richard Peregrine, Ramsey Mike Gale

MPK: A61K 31/43, A61K 31/424

Značky: kombinácie, použitie, draselného, trihydrátu, amoxycilínu, klavulanátu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kombinácie trihydrátu amoxycilínu a klavulanátu draselného s hmotnostným pomerom 7 : 1 vo vodných tekutých suspenzných farmaceutických prostriedkoch určených na liečenie bakteriálnych infekcií pediatrických pacientov na podanie dvakrát denne.

Spôsob prípravy tabletkového prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282594

Dátum: 20.09.2002

Autori: Davidson Nigel Philip Mccreath, Conley Creighton Pierce

MPK: A61K 31/43, A61K 31/42, A61K 47/00...

Značky: přípravy, tabletkového, spôsob, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tabletového prípravku obsahujúceho kompaktnú zmes 750 až 950 mg amoxycilínu a množstva klavulanátu v hmotnostnom pomere amoxycilín : klavulanát 6 : 1 až 8 : 1 vrátane, a má tenký poťah z polymérov, ktorý zahŕňa ako posledný krok potiahnutie tabletového jadra tenkým poťahom vytvoreným vo vodnom poťahovom systéme.

Granulát na farmaceutické použitie, tabletová lieková forma obsahujúca granulát a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282333

Dátum: 27.11.2001

Autori: Romero Juan Dedios, Martín Luis Carvajal

MPK: A61K 9/16, A61K 9/20, A61K 31/43...

Značky: tabletová, použitie, obsahujúca, spôsob, forma, lieková, granulát, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Granulát na farmaceutické použitie je tvorený aspoň jednou kompaktnou účinnou látkou prítomnou v množstve 70 až 99 % hmotn. a riedidlom v množstve až do 30 % hmotn., pričom ako účinnú zložku obsahuje antibiotikum beta-laktámového typu spolu s inhibítorom beta-laktamázy. Tabletová lieková forma so štruktúrou obsahujúcou granulát v stlačenej forme, ktorý tvorí aspoň 70 % hmotn. z hmotnosti tablety, ďalej obsahuje extragranulárne dezintegračné...

6-(Substituované metylén)penémy, spôsob ich výroby, medziprodukty a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281870

Dátum: 25.06.2001

Autori: Harrington Frank Peter, Broom Nigel John Perryman

MPK: A61K 31/43, C07D 499/88, C07D 233/90...

Značky: 6-(substituované, použitie, spôsob, metylén)penémy, výroby, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), kde: R1 je vodík alebo skupina organického substituenta R2 je kondenzovaný bicyklický heterocyklický systém kruhov všeobecného vzorca (a), kde R4 a R5 sú nezávisle vodík alebo jeden, alebo viac substituentov, nahradzujúcich atómy vodíka v zobrazenom systéme kruhov m je 2 alebo 3 p je nula, 1 alebo 2 a R3 je vodík, soľ tvoriaci katión alebo ester tvoriaca skupina a symbol =/= naznačuje, že dvojitá väzba môže byť buď v E,...

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278670

Dátum: 10.12.1997

Autori: Mazáň Štefan, Geleta Slavomír

MPK: A61K 31/43, C07D 499/86

Značky: přípravy, kyselin, penicilánových, spôsob, sulfónov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín, pri ktorom sa penicilánové kyseliny, prípadne ich sulfoxidy oxidujú manganistanom draselným v zmesi voda - s vodou miešateľné organické rozpúšťadlo za daných podmienok proti oxidácii inertné, pri kyslom pH od 1 do 6,5 a pri teplote od -30 do 30 °C.

Penemové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 280476

Dátum: 11.07.1995

Autori: Arcamone Federico Maria, Sbraci Priero, Perrotta Enzo, Pestellini Vittorio, Cascio Giuseppe, Altamura Maria

MPK: A61K 31/43, C07D 499/88

Značky: přípravy, penemové, přípravky, spôsob, farmaceutické, obsahujú, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Penemové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy, C3-C7 cykloalkyl, prípadne chránený C1-C6 hydroxyalkyl, R2 znamená karboxylovú skupinu voľnú alebo esterifikovanú skupinou ľahko aktivovateľnou "in vivo", karboxylátový anión, R3 znamená H, C1-C4 alkyl, prípadne substituovaný, význam ostatných substituentov je uvedený v spise, sa využívajú vo farmaceutickom priemysle na prípravu prípravkov s antibakteriálnym...

Farmaceutický prostriedok na liečenie žalúdočných a črevných porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: 280283

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mccolm Andrew Alexander

MPK: A61K 31/43, A61K 31/34

Značky: farmaceutický, žalúdočných, poruch, liečenie, črevných, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok na liečenie alebo prevenciu žalúdočných a črevných porúch, určený na perorálne podanie, obsahujúci i) bizmutcitrát ranitidínu a ii) aspoň jedno antibiotikum, inhibujúce Helicobacter pyroli spolu s farmaceutickým nosičom alebo pomocnými látkami.

Penem-deriváty a antibiotický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280188

Dátum: 09.09.1993

Autori: Iwata Hiromitsu, Nakatsuka Takashi, Tanaka Rie, Ishiguro Masaji

MPK: C07D 499/88, A61K 31/43

Značky: ktorý, penem-deriváty, prostriedok, antibioticky, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa penem-deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R je zvyšok všeobecného vzorca (II), (III) alebo (IV), kde R1 je vodík, R2 je alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka, pričom ktorákoľvek z týchto skupín môže byť prípadne halogénsubstituovaná, n je celé číslo 1 až 6, Y je 5- alebo 6-členný nasýtený heterocyklický zvyšok obsahujúci v kruhu atóm kyslíka, a Z je v polohe 5 substituovaný 2-oxo-1,3-dioxolén-4-yl,...

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279076

Dátum: 15.09.1991

Autori: Mazáň Štefan, Geleta Slavomír, Welward Ladislav, Dudek Marcel, Geletová Janka, Michálková Eva

MPK: A61K 31/43, C07D 499/86

Značky: přípravy, sulfónov, kyselin, penicilánových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sulfónov penicilánových kyselín, pri ktorom sa na oxidáciu penicilánových kyselín, ich sulfoxidov a ich vzájomných zmesí používa kryštalický manganistan draselný, ktorý sa postupne pridáva do reakčnej zmesi v množstve od 0,8 do 3 mol na 1 mol vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny. Reakcia prebieha pri koncentrácii východiskovej vodorozpustnej soli príslušnej kyseliny vo vode od 1 do 30 % hmotnostných pri teplote -5 až 30 °C.

Způsob výroby 1,1-dioxidů 6-aminoalkylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268156

Dátum: 14.03.1990

Autor: Barth Wayne Ernest

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: výroby, způsob, 6-aminoalkylpenicilanových, 1,1-dioxidu, kyselin

Text:

...lqsalinou msleinovou, kyselinou jsntarovou, kyselinou benzeneulfonovou, kyselinou- p-coluensulfonovoxą kyselinou 2 naitsleneulfonovou s kyselinou methansulfonovou. Farmaceutiolq upotřebitelně kationioká soli zahrnují (bez jakěhokoli omezení pouze na tyto přípsdy) soli sodná, draselné a vápenaté, soli s N, Nĺdibenzylethylendieminem, N-methylgluksmjnem (megluminem) e. dietłmnolsminem.Odkazy na estery hydrclýzovatelné ze fyziologiołüoh...

Beta-laktamová antibiotika se (Z)-2-alkoxyimino-2-(2-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazolyl)- acetylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259693

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rajšner Miroslav, Mandel Martin, Holá Vladislava, Novák Ludvík

MPK: C07D 499/50, A61K 31/545, A61K 31/43...

Značky: acetylskupinou, antibiotika, beta-laktamová

Text:

...6-aminoĺl penicilanové nebo naminodesacetoxyoefalosporanové kyseliny vel zmĺněném rozpouštědle přidá organické báze, například triethyl iamin, pyridin nebo dimethylanilin apři teplotě -eo až 45 °o, s výhodou při teplotě -30 až O 00186 přidá hydrochlorid /Z/-2 ~-alkoxyímino-2-Ě-/4-aminobenzensulfonamido/-4-thiazo 1 yl 7 aoety 1 chloridu. Produkt je možné izolovat s výhodou vymíchánim s rozto~ kem alkálie s hodnotou pH 7 až 9,...

Způsob výroby derivátů 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255871

Dátum: 15.03.1988

Autor: Reed Lawrence

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: kyseliny, 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové, výroby, derivátů, způsob

Text:

...skupinu,thenylovou skupinu, furfurylovou skupinu, fenylthiazolylovou skupinu, N-alkylmidazoly 1 ovou skupinu se 4 až 7 atomy uhliku, chinolinylovou skupinu, isochinolinylovou skupinu,N-(fenyla 1 kyl)pyrro 1 y 1 ovou skupinu s 11 až 12 atomy uhliku, N-alkylpyrrolylovouskupinu s 5 až 8 atomy uhlíku neob N~a 1 ky 1 indo 1 ylovou skupinu s 9 až 12 atomy uhlíku.V ještě výhodnějšich sloučeninách pakNejvýhodnější jsou ty sloučeniny, V nichž...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253738

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00, C07D 205/08...

Značky: výroby, penicilanové, způsob, derivátů, kyseliny

Text:

...stereospecificky probihajici aldolová kondenzace odstra ňuje nutnost dělení diastereomerú, které bylo zapotřebí provádět při postupech známých z dosavadniho stavu techniky, a proto značně zvyšuje praktickou upotřebitelnost postupu vycházejíčĺho z 6-APA pro syntézu karbapenemových a penemových finálnich produktů.Žpůsob výroby sloučenin obecného vzorce Ilą je předmětem našeho souvisejicího českoslo venského patentového spisu č. 253 737.Do...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253737

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daris Jean-paul, Martel Alain

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00, C07D 205/08...

Značky: kyseliny, penicilanové, způsob, derivátů, výroby

Text:

...Grignardovs činidla obecného vzorce Rlugx a organolithné sloučeniny obecného vzorce R 1 Li, v nichž R 1 znamená nižší alkylovou skupinu nebo arylovou skupinu A X má shora uvedený význam, v bezvodém inertním organickém rozpouštědle při teplotě v rozmezí od 0 °C do -78 °C, načež se pridá acetaldehyd.Vynáĺez je založen na nsočekávatelném zjištění, že aldolová kondenzační reakce na určitých 6,6-disubstituovaných anhyąropenicilinech vede k...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253736

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: A61K 31/43, C07D 205/08, C07D 499/00...

Značky: řízené, kyseliny, způsob, výroby, stereospecificky, penicilanové, derivátů

Text:

...stereospecificky řizený způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce IIIRpředstavuje atom vodiku nebo chrániêi skupinu hydroxylové funkce, vybranou ze skupiny zahrnujici acylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku. aralkylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku a triorganosilylové zbytky s nejvýše 21 atomy uhliku, vyznačující se tim, že seła) 6,6-disubstituovaný anhydrcpenicilin obecného vzorce V XX a Y nezávisle na sobě...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253724

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 205/08, A61K 31/43, C07D 499/00...

Značky: výroby, derivátů, řízené, způsob, stereospecificky, kyseliny, penicilanové

Text:

...hyaroxyethylovaných meziproduktú, již se odstraňuje brom nebo fenylselenová skupina, vzniká směs diastereomerů, kterou je nutno k získání žádaného opticky aktivního produktu dělit.Toto děleni, zejména při práci ve větším měřitku, má za následek, že výše zníměné postupy jsou mnohem méně efektivní než by jinak mohly být.Tyto nevýhody řeší zlepšený způsob podle vynálezu, který popisuje stereospecificky řízený způsob výroby derivátů penícilanové...

Způsob stabilizace hydrochloridu bakampicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251799

Dátum: 13.08.1987

Autori: Stenhede Jan Urban, Nyqvist Per Gustaf Haken, Stenmark Lars Bertil, Kjellberg Ulf Anders

MPK: A61K 31/43, C07D 499/64

Značky: hydrochloridu, způsob, bakampicilinu, stabilizace

Text:

...že se vyskytuje ve dvou Hiastereomerních formách,a sice jako 5-epimer a jako R-epimer. Při průmyslových postupech výroby, které jsou až dosud známé, jsou V konečném produktu přítomny ve směsi obě tyto formy. Uvedený S-epimer tvoří trigonální krystaly, zatímco R-epimer se vyskytuje pouze V amorfní formě.Hydrochlorid bakampicilinu se v průmyslovém měřítku čistí vysrážením z vodného roztoku této sloučeniny přídavkem butylacetátu a chloridu...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-(D-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido) penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251087

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ratti Luigi, Palmer Derek Reginald, Tyson Robert Graham

MPK: A61K 31/43, C07D 499/32

Značky: penicilanové, způsob, 6-(d-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido, kyseliny, ethoxykarbonyloxyethylesteru, výroby

Text:

...vedoucí ke vzniku enaminu ampicilinu obecného vzorce II se provádí V aprotickém polárním rozpouštědle, jako v N,N-dimethylacetamidu, N ,N-dimethylformamidu, dimethoxyethanu, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo dioxanu.K ukončení reakce postačí ponechat složky směsi ve styku za teploty mezi 0 a 60 °C,s výhodou mezi 20 a 30 °C, po dobu 2 až 8 hodin, s výhodou 3 hodiny.Sloučenina obecného vzorce li se může vyrábět acylocí kyseliny...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 251086

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Ratti Luigi, Tyson Robert Graham

MPK: C07D 499/32, A61K 31/43

Značky: ethoxykarbonyloxyethylesteru, způsob, penicilinů, výroby

Text:

...X používá bro~ mid lithný.V souvislosti se způsobem B bylo nalezeno, že se s výhodou může používat bromidu lithného při obvykle Finkelsteinově reakci to jest za použití jediné fáze organického systému rozpouštědlaj, například k halogenaci a-chlorktarbonátu. Tato metoda je ilustrovana formou příkladu dále.vynález, týkající se použití nové slouče~ niny, oe-bromdiethylkarbonátu, pro výrobu ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G je popsán...

Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248749

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových, výroby, kyselin, způsob

Text:

...skupinu, zbytek NR 5 R 9, C 0 NR 3 R 9,NHCORW, nitroskupinu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NR 8 R 9, C 0 NR 3 R 9, NHCORW, nitroskuplnu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NRB, R 3 a R 9 nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, R 10 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku,...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248748

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: způsob, kyselin, 6-(subst.)methylenpenicilanových, výroby

Text:

...nebo fenylovou skupinu, R 11 znamená atom vodíku, methylovou, ethylovou nebo acetylovou skupinu aR 45 a R 17 bud nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo hydroxyalkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhliku, nebo R 16 a R 17 společně s dusíkovým atomem, na který jsou navázány, tvoří pyrrolidinoskupinu,piperidinoskupinu, morfolinoskupinu, thiomorfolinoskupinu nebo tl-methylplperazino skupinu, a...

Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248747

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: způsob, kyselin, 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových, výroby

Text:

...srpissech ň. PV 6 9332-85 na PV 6934-85. Kromě tohno však ty slouučeminy obleornéšhlo vzolrne ll, |v~ sněmž R 1 znamena amorm vodírku nebo slhomlaw delfmovra-.ný esterrowý -zbytelk snadnou hydłrollysolvatelmý in vivo R, jsuouu upaoltřełbíttehné vr důsledku své immmm účiilnďlionsfti na. olekbamąsu, zejména pałk jsou-li použitý ve spojení s (Mak-tamovýąm almtaiblixotijkem.Zvlášť výhroudnýąmri sluolwčeninąazmí olbeonéhĺo VlZIOIĽCG II jsou ty...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248746

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: způsob, kyselin, výroby, 6-(subst.)methylenpenicilanových

Text:

...nebo 4-IIIBĚIILYLpÍPGTIHzilnoskuąpłifrhw, a fsammaceurticłky upojtřeblstelně axďiďiní som s skysewlwijnwmi těch shoxwčenim,vv znicfhlž R 12 nebo R 13 olblsoaihují baszícský amom dxusiéku nebo fammarcerust-icky upotřtabirteylsmé katvilomcłké soli těch sułumria uvedených sylowčemm, v nichž R 1 znaxmemrä at 0 m vodíiku nebo zbytky R 12 čb R 13 soàbsvmhiwłí vkamboxylomvom skupiłnu.Shronwa uvedené yslàoiwčeunľny, v...

Způsob výroby 6-(subst.)methylenpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248733

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: kyselin, výroby, 6-(subst.)methylenpenicilanových, způsob

Text:

...C 6 H 4 S,nýmí skupinami ve významu symbolu R 14 jsou shora uvedené penicilinové zbytky, v -CHR 4 NR 15 R 17,nichž R 15 představuje Z-fenylacetamid-oskupínu, -CNR 5 R 9,Z-fenoxyacetamidoskupinu, I( D-2-aminn-Z-Íenylacetamídoskupinu, S D-2-amino-2- ćł-hydroxyľenyl acetamldo skupinu, -CNR 3 R 9,2 ~karboxy-2-fenylacetylamidoskupínu, Z-karboxy-Z- Z-thíenyl acetamido- NH skupinu,m má hodnotu 2 nebo 3, má hodnotu D nebo 1, t má hodnotu 0, 1...

Způsob výroby 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241091

Dátum: 13.06.1985

Autor: Turulin Viktor Nikolajevie

MPK: A61K 31/43, C07D 513/04

Značky: 2-heterocykloalkylthiopenemderivátů, výroby, způsob

Text:

...uhlíku,B-ttalidylová skupina, ál-krotonolaktonylová skupina, y-butyroiakton-Iłçylová skupina, karboxyalkyllkarbonyloxymethylová skupina obsahující 4 až 12 atomů mhlíku nebo 5-methyl-2-oxo~ 1,3-dioXolenA-ylmethylová skupina.K přípravě SIOUlČGIIÍII nesou-cích tento esterový zbytek hydrolyzovatelný in vivo, se kyselina odpovídající obecnému vzorci I nebo II nechá reagovat s bázi za vzniku příslušneho ani-onto. Mezi vhodné kationty náležejí...