A61K 31/365

Použitie látky účinnej pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia štepu, farmaceutická kompozícia s jej obsahom na použitie pri potláčaní, liečbe alebo prevencii odvrhnutia š…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288048

Dátum: 18.02.2013

Autori: Suzuki Seiichi (zomrel), Isobe Mitsuaki

MPK: A61K 31/436, A61K 31/365, A61K 31/16...

Značky: signálu, farmaceutická, prevencii, sprostredkovanej, potláčaní, liečbe, molekulou, účinnej, s, transdukcie, ailim, použitie, obsahom, odvrhnutia, kompozícia, modulácii, látky, štěpů

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie látky, ktorá je účinná pri modulácii transdukcie signálu sprostredkovanej molekulou AILIM, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti a na zvýšenie účinku jedného alebo viacerých imunosupresív, ako je takrolimus, na potláčanie, liečbu alebo prevenciu odvrhnutia štepu sprevádzajúceho transplantáciu pečene, srdca alebo ich časti. Opísaná je tiež farmaceutická...

Farmaceutická formulácia obsahujúca epothilon, infúzny roztok a použitie farmaceutickej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287775

Dátum: 24.08.2011

Autor: Van Hoogevest Peter

MPK: A61K 31/335, A61K 31/365, A61K 31/425...

Značky: farmaceutickej, infúzny, roztok, formulácie, farmaceutická, použitie, obsahujúca, epothilon, formulácia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická formulácia vo forme infúzneho koncentrátu obsahuje epothilon a farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo. Je opísané aj použitie farmaceutickej formulácie na liečenie proliferatívneho ochorenia, pričom podávanie subjektu s ochorením zahŕňa rozpustenie farmaceutickej formulácie s vodným médiom na formu infúzneho roztoku a podanie infúzneho roztoku subjektu parenterálne.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor lipázy a sacharózomonoester mastnej kyseliny, spôsob jej prípravy a použitie na liečenie obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: 287602

Dátum: 07.03.2011

Autori: Schindler Thomas, Martin Rainer Eugen, Schroeder Marco, Maeder Karsten, Raab Susanne, Scheibler Lukas Christoph

MPK: A61K 31/365, A61K 9/20, A61K 47/26...

Značky: inhibitor, přípravy, obezity, spôsob, kyseliny, použitie, obsahujúca, farmaceutická, lipázy, kompozícia, mastnej, sacharózomonoester, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca inhibítor lipázy s teplotou topenia rovnajúcou sa alebo vyššou ako 37 °C, výhodne orlistat, sacharózomonoester mastnej kyseliny a voliteľne jednu alebo viacej farmaceuticky prijateľných pomocných látok. Spôsob jej prípravy miešaním jej zložiek. Použitie tejto kompozície a jej uvedených zložiek na výrobu liečiv na liečenie a prevenciu obezity.

Použitie statínového liečiva na prípravu lieku na liečenie diabetickej neuropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286854

Dátum: 25.05.2009

Autori: Cameron Norman Eugene, Cotter Mary Anne

MPK: A61K 31/365, A61K 31/21, A61K 31/40...

Značky: liečivá, statínového, lieku, přípravu, liečenie, použitie, neuropatie, diabetickej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie statínových liečiv na zlepšenie diabetickej neuropatie, konkrétne na zlepšenie rýchlosti nervového vedenia a nervového krvného prietoku u pacientov trpiacich diabetom, najmä farmaceutických kombinácií statínových liečiv a iných činidiel, o ktorých je známe, že zlepšujú diabetickú neuropatiu, ako je napríklad inhibítor aldózareduktázy (ARI), inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo antagonista angiotenzínu II (AII),...

Protinádorové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15761

Dátum: 19.12.2008

Autori: Mateo Urbano Cristina, Rodríguez Vicente Alberto, Digón Juárez Isabel, Murcia Pérez Carmen, Sánchez Sancho Francisco, Garranzo García-ibarrola María, Cuevas Marchante Maria Del Carmen

MPK: C07D 309/10, A61K 31/365, A61K 31/351...

Značky: protinádorově, zlúčeniny

Text:

...syntézy Hapalosinu a expandovaných analógov s dvomi kruhmi.0006 D 3 W 0 2007/144423 A (Pharma Mar S.A.) sa týka protinádorových dihydropyran-2-onových zlúčenín.0007 Na druhú stranu boli z myxobaktérie patriace do rodu Chondromyces izolované niektoré neobvykle lineárne dipeptidy obsahujúce N-acylénamidovú funkčnú skupinu (Kunze B et al. J. Antibiot. 1994, 47, 881-886 a JansenR.et al. J. org. Chem. 1999,1085-1089). Konkrétne sú týmito...

Vynálezy kategórie «A61K 31/365» v ZSSR.

Farmaceutický prostriedok na liečbu ochorenia spojeného s obezitou obsahujúci inzulinotropný peptidový konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17383

Dátum: 28.11.2008

Autori: Kang Eun Hee, Kim Min Young, Song Dae Hae, Kwon Se Chang, Lee Gwan Sun, Jung Sung Youb, Park Young Jin

MPK: A61K 38/16, A61K 31/365, A61K 38/22...

Značky: spojeného, peptidový, obsahujúci, liečbu, ochorenia, prostriedok, konjugát, farmaceutický, obezitou, inzulinotropný

Text:

...závislost a trvanie a neukázali výnimočnú účinnost v potlačení príjmu potravy v porovnani s natívnym exendínom.0004 Teda, predkladatelia vynálezu použili spôsob prípravy, v ktorom sú imunoglobulínová Fc oblasť, ne-peptidylový Iinker a inzulínotropný peptid kovalentne navzájom naviazané ako spôsob pre maximalizáciu účinkov zvyšujúceho sa polčasu inzulínotropného peptidu v krvi a udržania invivo aktivity. Zistili, že konjugát má značne...

Kombinácia blys inhibície a mykofenolát mofetilu na liečenie autoimunitného ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14687

Dátum: 27.03.2008

Autori: Pena Rossi Claudia, Littau Alisa, Graffner Hans Otto Lennart, Zuckerman Linda, Holdren Matthew, Wallis Wayne, Ponce Rafael, Van Ness Kirk

MPK: A61K 31/365, A61K 45/06, A61K 38/19...

Značky: mofetilu, inhibície, kombinácia, autoimunitného, liečenie, ochorenia, mykofenolát

Text:

...0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0025 Obrázok 2 znázorňuje graf priemerných hodnôt (zl štandardná odchýlka) IgM pre štyri terapeutické skupiny vehikulum, len MMF, len atacicept a atacicept a MMF. Všetky párové porovnania týchto hodnôt boli štatisticky signitikantné (p 0,05) za použitia Iog-transformovaných dát,okrem porovnania vehikulum vs. len MMF.0026 Obrázok 3 znázorňuje graf priemerných...

Predĺženie prežitia aloimplantátu pomocou inhibície aktivity komplementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18196

Dátum: 02.03.2007

Autori: Zhong Zhen, Rother Russell, Wang Hao

MPK: A61K 31/365, A61K 31/573, A61K 31/16...

Značky: inhibície, pomocou, aktivity, predĺženie, komplementu, prežitia, aloimplantátu

Text:

...buniek vrátane alotransplantovaných buniek obličiek. Tieto spôsoby sú zamerané na podávanie inhibitoraaktivity komplementu prijemcovi aloštepu, ako napr. pexezulimabu či ekulizumabu, spolusjedným čí viacerými imunosupresívami, napr. cyklosporínom Ači cyklofosfamidom. Tieto spôsoby je možné použiť V prípadoch, kedy bol príjemca vopred senzibilizovaný na aloštep, alebo tiež pokiaľ existuje nezhoda ABO medzi aloštepom a príjemcom.Stále...

Estery N-alkylkarbonyl-aminokyseliny a N-alkylkarbonyl-aminolaktónové zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6003

Dátum: 23.03.2006

Autor: Wei Edward

MPK: A61P 11/00, A61K 31/365, A61K 31/21...

Značky: použitie, estery, zlúčeniny, n-alkylkarbonyl-aminolaktónové, n-alkylkarbonyl-aminokyseliny

Text:

...na kožu človeka. 0021 V jednom uskutočnení je vehikulom utierka.-3 0022 V jednom uskutočnení je vehikulum prispôsobený na doručenie zlúčeniny do ústnej dutiny alalebo do horného dýchacieho traktu človeka.0023 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná v prostriedku vmnožstve 1 až 10 mg,napríklad, v pastilke.0024 V jednom uskutočnení je zlúčenina prítomná vprostriedku vmnožstve 0,01 až 2 hmotn.lobj0025 Vjednom uskutočnení prostriedok ďalej...

Nesteroidné (hetero)cyklicky substituované acylanilidy so zmesovým gestagénnym a androgénnym účinkom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284943

Dátum: 03.02.2006

Autori: Heinrich Nikolaus, Lehmann Manfred, Fritzemeier Karl-heinrich, Schöllkopf Klaus, Krattenmacher Rolf, Strehlke Peter, Muhn Hans-peter

MPK: A61K 31/365, A61K 31/38, A61K 31/16...

Značky: hetero)cyklicky, androgénnym, nesteroidné, substituované, acylanilidy, výroby, zmesovým, účinkom, gestagénnym, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nesteroidné (hetero)cyklicky substituované acylanilidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú atóm vodíka, C1-C5 alkyl, halogén alebo spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, tvoria 3- až 7- členný kruh R3 znamená prípadne fluorovaný C1-C5 alkyl A znamená prípadne substituovaný monocyklický alebo bicyklický aromatický kruh B znamená karbonylovú skupinu alebo skupinu -CH2- Ar znamená kruhový systém...

Farmaceutická kompozícia pre kyslé lipofilné zlúčeniny vo forme samoemulgujúcej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284616

Dátum: 29.06.2005

Autori: Gao Ping, Morozowich Walter

MPK: A61K 31/365, A61K 31/44, A61K 47/18...

Značky: kyslé, formulácie, lipofilné, farmaceutická, formě, kompozícia, zlúčeniny, samoemulgujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície založenej na využití určitého množstva bázického amínu, ktorá obsahuje pyranónovú zlúčeninu ako farmaceuticky aktívnu látku, bázický amín v množstve od 0,1 % do 10 % celkovej hmotnosti kompozície, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu látku. Kompozícia môže navyše obsahovať jeden alebo viac farmaceuticky prijateľný...

Farmaceutická kompozícia pre lipofilné zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284579

Dátum: 09.06.2005

Autori: Gao Ping, Morozowich Walter

MPK: A61K 47/14, A61K 31/44, A61K 31/365...

Značky: kompozícia, zlúčeniny, farmaceutická, lipofilné

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje pyranónovú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) ako farmaceuticky aktívnu látku, zmes diglyceridu a monoglyceridu v pomere od 9 : 1 do 6 : 4, kde diglycerid a monoglycerid sú mono- alebo diestery nenasýtenej mastnej kyseliny a glycerolu so šestnástimi až dvadsaťdva uhlíkovými atómami v reťazci, jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných rozpúšťadiel a jednu alebo viac farmaceuticky prijateľnú povrchovo aktívnu...

Liečenie ochorení spôsobených užívaním antibiotík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20951

Dátum: 13.05.2005

Autori: Babakhani Farah Kondori, Shue Youe-kong, Walsh Robert Brian, Okumu Franklin, Miller-shangle Starr Louise, Sears Pamela Suzanne

MPK: A61K 31/365, A61K 31/335, A61K 31/7048...

Značky: antibiotik, ochorení, užívaním, liečenie, spôsobených

Text:

...sú dve hlavné terapie CDAD vankomycín a metronidazol. Vankomycín sa neodporúča používať na prvotnú liečbu CDAD, hlavne preto, že je jediným aktívnym antibiotikom proti niektorým závažným život ohrozujúcim multirezistentným baktériám. Preto V snahe minimalizovať vznik vankomycín rezistentných Enterokokov (VRE), alebo vankomycín rezistentných Staphylococcus aureus (VRSA), medicinska komunita odrádza odpoužívania tohto liečiva, okrem...

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie, obsahujúce hydrogenizovaný ricínový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 284522

Dátum: 29.04.2005

Autori: Chern Rey, Williams James

MPK: A61K 47/14, A61K 31/365, A61K 31/70...

Značky: ricínový, hydrogenizovaný, obsahujúce, injektovateľné, dlhodobo, formulácie, pôsobiace

Zhrnutie / Anotácia:

Dlhodobo pôsobiace injektovateľné formulácie obsahujú (a) terapeutickú látku, vybranú zo skupiny pozostávajúcej napríklad z insekticídov, akaricídov, paraziticídov, rastových stimulátorov a v olejoch rozpustných NSAIDS (b) hydrogenizovaný ricínový olej a (c ) hydrofóbny nosič obsahujúci: (i) triacetín, benzylbenzoan alebo etylolean alebo ich kombináciu a (ii) acylované monoglyceridy, propyldikapryláty/dikaprináty alebo triglyceridy kyseliny...

Pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 284407

Dátum: 24.02.2005

Autori: Gammill Ronald, Thaisrivongs Suvit, Luke George, Strohbach Joseph Walter, Tommasi Ruben, Aristoff Paul Adrian, Romines Karen Rene, Johnson Paul, Bundy Gordon, Morris Joel, Skulnick Harvey Irving, Anderson David John, Skaletzki Louis, Turner Steven Ronald, Schwartz Theresa

MPK: A61K 31/365, A61K 31/44, A61K 31/415...

Značky: retrovírusových, liečenie, infekcii, pyranónové, zlúčeniny, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyranónové zlúčeniny na použitie na liečenie retrovírusových infekcií všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z etyl, n-propyl, cyklopropyl-(CH2)2-, F-fenyl-(CH2)2-, Het-SO2NH-fenyl, 2-metylpropyl, fenyl-(CH2)2-, a F3C-(CH2)2-, pričom R3 je cyklopropyl, etyl alebo butyl, R4 je het alebo kyanofenyl a het je 4-imidazolyl, 2-pyridinyl alebo 8-chinolinyl, pričom ktorýkoľvek z nich je výhodne substituovaný s CH3, CN, CF3,...

Použitie 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5H)-furanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284330

Dátum: 27.12.2004

Autori: Winters Conrad, Gertz Barry, Ehrich Elliot, Hancock Bruno

MPK: A61P 25/00, A61P 29/00, A61K 31/365...

Značky: 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5h)-furanónu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 3-fenyl-4-(4-metylsulfonyl)fenyl)-2-(5H)-furanónu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečenie chorôb sprostredkovaných cyklooxygenázou-2, vhodný na orálne podanie raz denne, ktorý obsahuje 12,5, 25 alebo 50 mg uvedenej účinnej látky. Prostriedok je určený najmä na liečenie bolestí hlavy, iných bolestivých stavov, horúčkovitých stavov, zápalov kĺbov, dysmenorrhey a Alzheimerovej choroby.

Spôsob čistenia moxidektínu kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12330

Dátum: 30.07.2004

Autori: Chou Chin-liang, Sorokin Isidoro Hector, Di Raimonda Paola

MPK: A61K 31/365, A01N 43/02, A61P 33/00...

Značky: kryštalizáciou, čistenia, spôsob, moxidektínu

Text:

...sa pri spôsobe čistenia pevného moxidektínu pevný moxidektin rozpoustí v metylcyklohexáne (MCH), čím sa získa roztok moxidektín/MCH. Potom sa roztok moxidektín/MCH skoncentruje za zníženého tlaku pri teplote v reakčnej nádobe asi 45 až 50 °C. K roztoku moxidektín/MCH sa za miešania pridá n-heptán v pomere MCH k n~heptánu 14. Výsledný roztok sa potom nechá zrieť 4 až 5 hodín pri asi 30 °C a následne 2 až 3 hodiny pri teplote asi 10 °C...

Paraziticídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12929

Dátum: 12.07.2004

Autori: Blakely William, Cromie Lillian

MPK: A61K 31/365, A61P 33/14, A61K 31/609...

Značky: paraziticídne, kompozície

Text:

...a tieto zlúčeniny sa opisujú v patente US 4 310 519. Okrem toho sa deriváty týchto základných averrnektínových zlúčenin pripravili rôznymi chemíckými postupmi.Niektoré zo zlúčenín avennektínovej skupiny obsahujú 22,23-dvojitú väzbu a iné obsahujú disacharid v polohe 13, ktorý pozostáva z u-L-oleandrozyl-u-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obe sacharidové jednotky sa môžu odstrániť, čim sa vytvorí monosacharid alebo aglykón...

Derivát esteru 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8615

Dátum: 25.06.2004

Autori: Sakagami Kazunari, Yasuhara Akito, Nakazato Atsuro, Ohta Hiroshi

MPK: A61K 31/216, A61K 31/357, A61K 31/365...

Značky: 2-aminobicyklo[3.1.0]hexán-2,6-dikarboxylovej, kyseliny, derivát, esterů

Text:

...ako antagonista skupiny II metabotropných glutamátových receptorov a vykazuje vysokú účinnosť pri0006 GB 2341179 opisuje špecifické deriváty 2-amino-3 hydroxybicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny a spôsob ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú ligandy premetabotropne glutamátové receptory skupiny II.0007 EP 1295865 sa týka derivátov 2 ~amino-6-fluórbicyklo 3.1.0 hexán-2,6-dikarboxylovej kyseliny špecifického vzorca,alebo ich farmaceuticky...

Farmaceutická kompozícia s obsahom tenatoprazolu a protizápalového prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1256

Dátum: 21.10.2003

Autori: Homerin Michel, Charbit Suzy, Inaba Yoshio, Ficheux Hervé, Schutze François, Taccoen Alain

MPK: A61K 31/365, A61K 31/34, A61K 31/185...

Značky: protizápalového, tenatoprazolu, kompozícia, farmaceutická, obsahom, přípravků

Text:

...a 4,8(symptómy dyspeptických ochorení) a 2,4 (nevolnosť), zatiaľ čo v prípade liečby klasickými protizápalovými prípravkami sú tieto percentné podiely vyššie a to 6,2 ,5,9 a 3,4 . Podobné výsledky boli tiež dosiahnuté pri porovnávani s iným inhibítorom COX-2, rofecoxibom, ako ajTenatoprazol, čo je 5-metoxy-2-H(4-metoxy-3,5-dimetyl 2-pyridyl) metylsulfinylimidazo 4,5-tdpyridín, je opísaný v EP patente č. 254.588. Je súčasťou liečiv, ktoré...

Prostriedky bez kyseliny askorbovej obsahujúce inhibítor absorpcie cholesterolu, inhibítor HMG-COA reduktázy a stabilizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3593

Dátum: 22.07.2003

Autori: Petts Catherine, Fitzpatrick Shaun, Moore William, Saklatvala Robert, Seiler Christian

MPK: A61K 31/21, A61K 31/365, A61K 31/35...

Značky: cholesterolu, obsahujúce, stabilizačné, prostriedky, činidlo, inhibitor, absorpcie, reduktázy, hmg-coa, kyseliny, askorbovej

Text:

...zmeny farby si môže vynútiť použitie povlaku na tablete na zakrytie zmeny farby. Keďže prostriedok podľa predkladaného vynálezu môže byť vytvorený bez kyseliny askorbovej, takéto tablety vytvorené bez kyseliny askorbovej môžu byť pripravené bez nadbytočného kroku pridávania filmového povlaku. Samozrejme, pokrytie filmom sa môže pridať, ak sa to vyžaduje, napríklad kvôli estetickým účelom, avšak potreba pridať poťahovaníe na zamaskovanie zmeny...

5-{2-Hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino}- ftalid a odvodené zlúčeniny upravujúce aktivitu progresterónového receptora na použitie na kontrolu plodnosti a v náhradnej hormonálnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1768

Dátum: 10.03.2003

Autori: Schmees Norbert, Muhn Hans-peter, Klotzbücher Michael, Lehmann Manfred, Fuhrmann Ulrike, Hegele-hartung Christa

MPK: A61K 31/365, C07D 265/00, A61K 31/535...

Značky: 5-{2-hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino, progresterónového, odvodené, náhradnej, receptora, aktivitu, kontrolu, upravujúce, plodnosti, zlúčeniny, terapii, ftalid, použitie, hormonálnej

Text:

...ktoré majú nízku afinitu voči iným receptoromhormónov, ale majú namiesto toho silnú disociáciu medzi rôznymiPR cieľovými tkanivami alebo orgánmi, ako v prsníkovom a V reprodukčnom trakte.0007 Najmä sa javí žiaduce poskytnutie disociovaného progestínu s antiproliferatívnym potenciálom v prsníkovom tkanive a súčasne blahodarným účinkom v endotermiu tak, ako to ukazuje množstvo epidemiologických štúdií o vztahu medzi výskytom rakoviny prsníka a...

5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory proteázy a protivírusové činidlá a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283240

Dátum: 07.03.2003

Autori: Ellsworth Edmund, Tait Bradley Dean, Lunney Elizabeth

MPK: C07C 323/22, C07D 211/86, A61K 31/365...

Značky: kompozícia, 5,6-dihydropyrónové, obsahujúca, deriváty, proteázy, inhibitory, činidla, tieto, farmaceutická, protivírusové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 5,6-dihydropyrónové deriváty a príbuzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb vrátane AIDS. Vynález takisto zahrnuje spôsoby syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydropyrónov a príbuzných štruktúr.

Kombinácia proteázových inhibítorov závislých na cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6604

Dátum: 12.12.2002

Autori: Groen Cornelis, Jochmans Dirk Edward Désiré, Stoffels Paul, Van Der Geest Ronald

MPK: A61K 31/435, A61K 31/425, A61K 31/365...

Značky: závislých, cytochromu, inhibítorov, kombinácia, proteázových

Text:

...W 0 95/ 10281 opisuje kombináciu vybraného proteázového inhibítora L-735 524 v kombinácii bud s cimetidinom, alebo s ketokonazolom. Sadler et al. (AIDS, 2001, 15(8), 1009-1018) vyhodnotili farmakokinetiku a bezpečnosť amprenaviru a ritonaviru po násobnej dávke a súčasnom podávaní zdravým dobrovoľníkom. Tanaka et al. (J. Clin. Pharmacy Therap., 1998, 23, 403-416) opisujú niektoré HIV proteázové liečivá, ktorých metabolizmus môže byť závislýod...

Farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie maligných ochorení obsahujúca kombináciu bisfosfonátu, inhibítora COX-2 a taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4559

Dátum: 18.10.2002

Autori: Green Jonathan, Lipton Allan, Witters Lois Mary

MPK: A61K 31/335, A61K 31/337, A61K 31/365...

Značky: kompozícia, cox-2, liečenie, ochorení, inhibítora, farmaceutická, kombináciu, taxolu, bisfosfonátu, obsahujúca, malígnych, použitie

Text:

...myelómu(NlM). hypertenzie indukovaíiej nádorom (TIH). metastáz kostí (BTVT) súvisiacich SľakOVinOLlprsníka. rakovinou pľúc. rakovinou hrubého čreva alebo rakovinou prostaty.Ďalej predkladany vrymilez poskytuje použitie taxolu na pripravu liečiva na použitie v kombinácií s bisľosľonatont a COX-Z inhíbítorom na liečenie rakoviny prostaty. mnohopočetneho myelomtí llvlNl). hyperteiízie indukovaíiej nadorom (TlH). metastáz kostí (Bąyĺ) súvisiacej...

Farmaceutické kompozície obsahujúce mykofenolovú kyselinu alebo mykofenolátovú soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2838

Dátum: 16.10.2002

Autori: Rigassi Thomas, Dederichs Jürgen

MPK: A61K 9/28, A61P 37/00, A61K 31/365...

Značky: kyselinu, farmaceutické, mykofenolovú, obsahujúce, kompozície, mykofenolátovú

Text:

...celkovú hmotnosť pevnej dávkovacej formy (celková hmotnosť pevnej dávkovacej formy, ktorou je napríklad jadro s akýmkoľvek poťahom). Najmä sa môže množstvo mykofenolovej kyseliny alebo mykofenolátovej soli pohybovať V rozsahu 45 až 80 hmotnostnými, napríklad v rozsahu 50 až 65 hmotnostnými vzhľadom na celkovú hmotnosť pevnej dávkovacej formy.0013 Presnejšie predložený vynález poskytuje tabletu obsahujúcu(a) farmakologicky účinné množstvo...

(Metylsulfonyl)fenyl-2-(5H)-furanónové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282639

Dátum: 23.09.2002

Autori: Gauthier Jacques Yves, Prasit Petpiboon, Li Chung-sing, Leblanc Yves, Lau Cheuk-kun, Belley Michel, Grimm Erich, Therien Michel, Roy Patrick, Black Cameron

MPK: A61K 31/38, A61K 31/365, C07D 307/58...

Značky: deriváty, prostriedok, obsahom, použitie, metylsulfonyl)fenyl-2-(5h)-furanónové, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa (metylsulfonyl)fenyl-2-(5H)-furánové deriváty všeobecného vzorca (I). Sú účinnými inhibítormi cyklooxygenázy a majú protizápalový účinok a je preto možné ich použiť na výrobu farmaceutického prostriedku s uvedeným účinkom, ktorý taktiež tvorí súčasť vynálezu.

Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 96

Dátum: 03.07.2002

Autori: Sundermann Corinna, Hennies Hagen-heinrich, Przewosny Michael, Sundermann Bernd

MPK: A61K 31/365, A61K 31/416, A61K 31/4155...

Značky: farmaceutických, gama-laktónových, prípravkov, substituovaných, použitie, zlúčenín

Text:

...l uvedeného ďalej pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného a sú obzvlášť vhodné pri príprave farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza,Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal,zápalová bolesť, cerebrálna ischemia, diabetes, meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia. hubové ochorenia alebo na liečenie...

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových

Načítavanie...

Číslo patentu: 278578

Dátum: 08.10.1997

Autori: Bellemin Robert, Decerprit Jacques, Festal Didier, Nioche Jean Yves, Descours Denis

MPK: A61K 31/215, A61K 31/19, A61K 31/35...

Značky: kyselin, derivátov, spôsob, benzocykloalkenyldihydroxyalkánových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových všeobecného vzorca (I), v ktorom X napríklad znamená skupinu -CH2-, R1, R2, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka alebo alkylové skupiny s 1 až 3 atómami uhlíka, R3 a R4, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka, atómy halogénu, alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka, R5 a R6, ktoré môžu byť totožné alebo...

Substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233585

Dátum: 01.02.1987

Autori: Mazal Ctibor, Jurka Zdeněk, Jonáš Jaroslav

MPK: A61K 31/365, C07D 307/20

Značky: způsob, substituované, 3-methylendihydro-2(3h)-furanony, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony a způsob jejich přípravy. Tyto látky se připravují podle vynálezu tak, že se na substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony obecného vzorce II s danými substituenty působí chlorovodíkem nebo anorganickým azidem v rozpouštědle. Substituované 3-methylendihydro-2(3H)-furanony s určitými substituenty mají protinádorové účinky a jsou užitečnými meziprodukty v organické syntéze.

Přípravek pro ovlivnění střevní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247990

Dátum: 15.01.1987

Autor: Weissová Věra

MPK: A61K 31/365

Značky: přípravek, střevní, činnosti, ovlivnění

Text:

...jako eubstrdtu než při použití laktózy, ONP-beta-gelaktosidu, PłłP-bete-galaktosidu.V další práci (Hiršová, Kraml, Kolínska, Study of the Active Centres of Neutral and Acid Beta-galactosidase from the Small Intestine of Suckling Rate by Means of Inhibitora,Płwaiologia Bohemoalovaca 21 343, 1972) ee uvádí, že phloz-izin v koncantraci I až 5 mll inhibuje Pouze nautrální beta-galaktosidasu. Inhibice beta-galaktoeidasy je obdobna při použití...