A61K 31/13

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Ghiro Elise, Rancourt Jean, Faucher Anne-marie, Poupart Marc-andré, Halmos Teddy, Bailey Murray, Cameron Dale, Llinas-brunet Montse, Goudreau Nathalie, Tsantrizos Youla, Wernic Dominik

MPK: A61K 38/00, A61K 31/7056, A61K 31/13...

Značky: enantiomérnej, rozlíšenia, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Nová antifungálna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18829

Dátum: 10.02.2012

Autor: Lindahl Ake

MPK: A61K 31/13, A61K 31/137, A61K 31/00...

Značky: nová, kompozícia, antifungálna

Text:

...podrobný opis vynálezu.0019 Ako sa tu používa, ak nie je uvedené inak, množstvá zložiek v percentách označujú percentá hmotnostne a sú vztiahnuté na celkovú hmotnosť kompozície.0020 Pojem približne je použitý na označenie odchýlky l 10 od uvedenej hodnoty,kde je to relevantné. Napríklad približne 20 označuje hodnotu od 18 do 22 . 0021 Kompozícia je v podstate bezvodá. Do formulácie nebola pridaná žiadna voda. Avšak V kompozícii sa môžu...

Synergická antivírusová kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18130

Dátum: 17.12.2010

Autori: Meier Christiane, Prieschl-grassauer Eva, König-schuster Marielle, Grassauer Andreas

MPK: A61K 31/13, A61K 31/19, A61K 31/731...

Značky: kompozícia, synergická, antivírusová, použitie

Text:

...je výhodne vybraný zo skupiny pozostávajúcej z rinovírusu, koronavírusu a paramyxovírusu.0010 Teda, vprvom uskutočnení sa predkladaný vynález týka iota- a/alebo kappakaragénanu spolu s neuraminidázovým inhibitorom na použitie ako medikamentu na kombinovanú profylaktickú alebo terapeutickú liečbu príznaku, stavu alebo ochorenia zapríčinených alebo spájaných s infekciou vírusom chrípky, prípadne zahrnuje takýto príznak, stav alebo ochorenie...

Soli rasagilínu a ich farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16999

Dátum: 07.07.2010

Autori: Gidwani Ramesh Matioram, Janssen Christian, Thyrann Thomas

MPK: A61K 31/19, A61P 25/16, A61K 31/13...

Značky: přípravky, rasagilínu, farmaceutické

Text:

...prípravok obsahujúci kvapalnú soľ rasagilínu, ako je opísané vyššie. V týchto fannaceutických prípravkoch, ktoré sú výhodne vo forme tuhých dávkových foriem, ako sú kapsuly, tablety, orálne dispergovateíné tablety, tablety s predĺženým uvoľñovanim, pelety alebo granuly, výhodne tablety, najmä tablety, ktoré je možné pripravovať priamym Iisovaním. Kvapalná soľ je vzmesi s bežnými excipientmi. Kvapalná soľ sa môže, napríklad, zmiešať s...

Terapeutické, dietetické a kozmetické použitie zlúčenín so špecifickou antiapoptotickou aktivitou voči kaspáze 3, a kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16133

Dátum: 30.10.2009

Autori: Baroni Sergio, Benedusi Anna, Giuliani Giammaria

MPK: A61K 31/13, A61K 31/7048, A61K 31/047...

Značky: zlúčeniny, kozmetické, kompozície, kaspáze, dietetické, terapeutické, použitie, tieto, antiapoptotickou, aktivitou, zlúčenín, obsahujúce, špecifickou, voči

Text:

...použitie rutínu v kombinácii so spermidínom v perorálnychkompozíciách na prevenciu androgenetickej alopécie.0011 S prekvapením bolo teraz zistené, že niektoré zlúčeniny, použité buď samostatne alebo v kombinácií, môžu mať inhibičný účinok na kaspázu 3, majú silnú antiapoptotickú aktivitu amôžu pôsobiť proti vypadávaniu vlasov.0012 Podľa vynálezu je v skutočnosti primáma aplikácia týchto zlúčenín vybavená špecifickou inhibičnou aktivitou voči...

Vynálezy kategórie «A61K 31/13» v ZSSR.

Neramaxán na použitie v liečbe subkutánneho tinitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10923

Dátum: 10.09.2008

Autori: Rosenberg Tanja, Althaus Michael, Ellers-lenz Barbara, Krueger Hagen

MPK: A61P 27/16, A61K 31/13

Značky: neramaxán, liečbe, subkutánneho, tinitu, použitie

Text:

...alebo aj jednej samostatnej náporovej traumy, sa môžu poškodiť kochleárneVlasové bunky, predovšetkým ich krehká stereocília. Pretože OHCvyžadujú podstatne viac kyslíka než IHC, sú citlivejšie na zvuk,ototoxické liečivá, traumu, atď. V dôsledku straty aktívnej amplifikácie môže byť výsledkom poškodenia OHC redukcia dynamického rozsahu sluchového systému a znížená frekvenčná selektivita. Nekontrolovaná kontrakcia poškodených OHC môže viesť k...

Soli izofosforamidového yperitu a ich analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19614

Dátum: 04.04.2008

Autori: Komarnitsky Philip, Amedio John, Wallner Barbara

MPK: A61K 31/13, A61K 31/133, A61K 31/198...

Značky: yperitu, izofosforamidového, analogy

Text:

...vybranú z protónovaných (konjugovaná kyselina)alebo kvartémych foriem alifatických amínov a aromatických amínov, zahŕňajúcich bázíckéaminokyseliny, hetcrocyklické amíny, substituované a nesubstituované pyridíny, guanidíny a amidíny a X a Y nezávisle predstavujú odstupujúce skupiny.0009 V tomto spise sú opisované tiež farmaceutické kompozície uspôsobené na perorálne podanie, obsahujúce farmaceutický prijateľné riedidlo alebo excipient a...

Aminocyklohexyléterová zlúčenina, kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, použitie tejto zlúčeniny pri výrobe liečiva a pri liečbe

Načítavanie...

Číslo patentu: 285908

Dátum: 24.09.2007

Autori: Zhu Jiqun, Wall Richard, Bain Allen, Sheng Tao, Beatch Gregory, Longley Cindy, Yong Sandro, Zolotoy Alexander, Walker Michael, Plouvier Bertrand

MPK: A61K 31/41, A61K 31/40, A61K 31/13...

Značky: obsahujúca, túto, liečbe, liečivá, tejto, zlúčeninu, výrobe, zlúčeniny, aminocyklohexyléterová, použitie, kompozícia, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa antiarytmicky účinné aminocyklohexyléterové zlúčeniny vzorca (XV), ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom.

Aminoindánový derivát alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14522

Dátum: 17.07.2007

Autori: Ohmori Junya, Watanabe Kazushi, Hoshii Hiroaki, Shiraishi Nobuyuki, Hayashibe Satoshi, Kanayama Takatoshi, Yamasaki Shingo, Suzuki Daisuke

MPK: A61K 31/13, A61K 31/404, A61K 31/381...

Značky: aminoindánový, derivát

Text:

...apod. Boli urobené pokusy o klinické využitie niektorých obvyklých antagonistov receptora NMDA, napriklad ketamínu a dextrometorfánu, proti bolesti apod. (Fisher K. et al., J. Pain Symptom Manage,20 (2000) 358-373), ale bezpečne rozmedzie pri takej liečbe je však úzke a ichłklinické využitie je obmedzené (Eide PK., et al., Pain, 58 (1994) 347-354). Ako nekompetitivny antagonista receptora NMDA je tiež známy memantín, ktorý má relatívne...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Lukács Gyula, Vereczkeyné Donáth György, Porcs-makkay Márta, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Szabó Tibor, Németh Norbert, Szulágyi János, Nagy Kalman, Simig Gyula, Krasznai György

MPK: A61P 25/00, A61K 31/13, A61K 31/135...

Značky: prijateľné, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, obsahom, použitie, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, adičné, kyselinami, farmaceutický, liečivá, vysoko, čistý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Antimikrobiálna kompozícia a jej použitie na liečbu ochorení vyvolaných vírusom herpes simplex a iných infekčných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285361

Dátum: 02.11.2006

Autor: Squires Meryl

MPK: A01N 65/00, A01N 33/00, A61K 31/13...

Značky: kompozícia, antimikrobiálna, herpes, vyvolaných, liečbu, ochorení, vírusom, použitie, iných, simplex, infekčných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozícia zahŕňajúca od 2 % do 90 % fytochemického koncentrátu druhu Echinacea purpurea a od 0,005 % do 0,8 % benzalkónium chloridu. Fytochemický koncentrát obsahuje fytochemikálie obsahujúce v hmotnostných percentách vztiahnutých na celkovú hmotnosť kompozície: od 0,3 % do 9 % echinakozidu od 0,1 % do 7 % PSI (4-O-metylglukurónoarabinoxylánu, Mr = 35 kD) od 0,1 % do 10 % cynarínu, t. j. kyseliny 1,5-di-O-kafeoylchínovej a kyseliny...

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Alonso Robert, Pimley Mark, Crooks Peter

MPK: A61K 31/50, A61K 31/16, A61K 31/13...

Značky: prchavých, kompozice, alkylačných, použitia, spôsoby, činidiel, stabilizované

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Použitie derivátu 2-amino-1,3-propándiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284806

Dátum: 31.10.2005

Autori: Hof Robert Paul, Wenger Roland, Cottens Sylvain

MPK: A61K 31/00, A61K 31/13, A61K 31/135...

Značky: 2-amino-1,3-propándiolu, použitie, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituovaný priamy alebo rozvetvený uhlíkový reťazec, ktorý má 12 až 22 atómov uhlíka a môže byť prípadne prerušený substituovaným fenylénom, a substituenty R2, R3, R4 a R5, nezávisle od seba, znamenajú atóm vodíka, vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, na prevenciu alebo liečenie prejavov chronickej rejekcie u príjemcu orgánu alebo tkaniva alo-...

Memantín na liečenie ľahkej až miernej Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8524

Dátum: 05.01.2005

Autori: Moebius Hans-joerg, Stöffler Albrecht, Potkin Steven, Mcdonald Scott, Wirth Yvonne, Gergel Ivan

MPK: A61K 31/13, A61P 25/28, A61K 45/06...

Značky: memantín, alzheimerovej, liečenie, miernej, choroby, ľahkej

Text:

...závažnou AD, ktorým sa ďalej podával AChEl donepezil, sa dosiahlo neočakávane väčšie zmiernenie symptómov v porovnaní s pacientmi s AD, ktorí dostávali placebo. Tento efekt sa neprejavil u pacientov s lahkou až miernou AD, kde kombinovaná terapia zahrňujúca podávanie memantínu a AChEl nepriniesla zlepšený výsledok v porovnaní s podávaním samotného AChEl.V Memantine in the treatment of mild to moderate dementia syndrome. A double-blind...

Substituované aminozlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie ako analgeticky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284279

Dátum: 22.11.2004

Autori: Zimmer Oswald, Strassburger Wolfgang Werner Alfred, Englberger Werner, Friderichs Elmar Josef, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: A61K 31/135, A61K 31/33, A61K 31/13...

Značky: výroby, aminozlúčeniny, substituované, spôsob, účinných, použitie, látok, analgetický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované aminozlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, a ich farmaceuticky akceptovateľné soli, spôsob ich výroby a ich použitie ako liekov, najmä ako analgetík.

Transdermálne podávané liekové prípravky na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6741

Dátum: 14.08.2004

Autori: Horstmann Michael, Theobald Frank

MPK: A61K 31/13, A61K 31/381, A61K 31/428...

Značky: podávané, liekové, choroby, transdermálne, liečenie, přípravky, parkinsonovej

Text:

...látok. Napriek tomu ani takto nie je možné zabrániť tomu, aby okamžité koncentrácie jednotlivých účinných látok nevykazovali veľké výkyvy, zvlášť vo vzájomnom pomere. K tomu pristupuje, že presné dodržovanie dávkovacích intervalov pacientrni alebo ošetrujúcimpersonálom nie je vždy zaručené. V dôsledku nedodržiavania schémy podávania liekov sa zatýchto okolností značne zmenšujú priaznivé účinky kombinovanej terapie. Ďalšou nevýhodou...

Pevný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15505

Dátum: 06.10.2003

Autori: Koike Masahiko, Hamaguchi Naoru, Koyama Hiroyoshi

MPK: A61K 31/41, A61K 45/06, A61K 31/13...

Značky: prípravok, pevný

Text:

...podľa vyššie uvedených bodov l alebo 2, vyznačujúci sa tým, že má fázu, v ktorej sú pioglitazón hydrochloríd a metformín hydrochloríd pri pomere jeho strednej veľkosti ku strednej veľkosti uvedeného pioglitazón hydrochloridu 0,5 až 15 rovnomeme dispergované.5. Pevného prípravku podľa ktoréhokoľvek z vyššie uvedených uskutočnení 1 až 4,vyznačujúci sa tým, že stredná veľkost pioglitazónu alebo jeho soli je 2 až 10 m.6. Pevného prípravku...

Liečivo s predĺženým uvoľňovaním účinnej látky, obsahujúce 1-dimetylamino-3-(3-metoxy-fenyl)-2-metyl-pentán-3-ol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 673

Dátum: 26.05.2003

Autori: Bartholomäus Johannes, Ziegler Iris

MPK: A61K 31/13, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: účinnej, predĺženým, obsahujúce, látky, liečivo, uvoľňovaním, 1-dimetylamino-3-(3-metoxy-fenyl)-2-metyl-pentán-3-ol

Text:

...podľa vynálezu,vyskytujúceho sa výhodne v tabletovej forme, je bezvýznamné, či sa pri inak nezmenených rozmeroch a nezmenenom zložení tablety, vztíahnuté na účinnú látku, látky tvoriace matricu a fakultativne súčasti, použijú ako plnivo vo vode rozpustné plnivo,napriklad laktóza, nerozpustné vo vodnom prostredi nenapučiavajúce plnivo, napriklad hydrogénuhličitan vápenatý, alebo vo vodnom prostredi napučiavajúce plnivo, napríklad...

Kombinácia NMDA-antagonistu a inhibítorov acetylcholínesterázy na liečenie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5026

Dátum: 22.05.2003

Autori: Pedersen Anders Gersel, Thomsen Lars Lykke

MPK: A61K 31/13, A61K 31/55, A61P 25/00...

Značky: nmda-antagonistu, liečenie, inhibítorov, alzheimerovej, kombinácia, choroby, acetylcholinesterázy

Text:

...Alzheimerovej choroby sú niektoré znasledujúcich vyskytujúcich sa symptómov- Deñcity vpoznávaní (ako napríklad jazyk, pamäť, motorická zručnosť avnímanie, t.j. afázia,apraxia, agnózia) v Progreslvne zhoršenie pamäti a kognitivne funkcie0017 Často sa vyskytujú niektoré z nasledujúcich pridružených symptómovDepresia, insomnia, inkontinencia, klamlivé predstavy, ilúzia, halucinácie, emocionálne alebo fyzické výbuchy, kričanie,...

Prostriedok na farmaceutické alebo dietetické použitie na boj proti vypadávaniu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2410

Dátum: 17.01.2003

Autori: Sorbellini Elisabetta, Rinaldi Fabio, Marchioretto Danila Ingrid, Gatti Valter

MPK: A23L 1/03, A61K 31/13

Značky: použitie, vlasov, vypadávaniu, proti, prostriedok, dietetické, farmaceutické

Text:

...vlasov) a exogénnej fáze (fyziologické Vypadávanie vlasov, pretože sú nahradené novými vlasmi).F) Testovanie umytim (spočitanie vlasov vypadnutých pri umytí šampónom).Tieto parametre sa hodnotili v čase To (pred začiatkom liečenia) v čase T 1 (na konci 60 dní liečenia) a napokon V čase T 2 (30 dní po ukončení podávania).A) Pri dermatologickej návšteve sa zistila pozoruhodné a výrazná redukcia vypadávania vlasov a zlepšenie V štruktúre...

Šumivý farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278823

Dátum: 04.03.1998

Autor: Schaeffer Alain Emile Edouard

MPK: A61K 47/12, A61K 31/34, A61K 31/13...

Značky: prostriedok, šumivý, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na báze ranitidínu v efervescentnej forme je určený na perorálne podávanie. Prostriedok obsahuje ranitidín alebo jeho soľ, prijateľnú z fyziologického hľadiska, výhodne ranitidínhydrochlorid, citrát alkalického kovu a alkalický uhličitan alebo hydrogenuhličitan, ako citrát alkalického kovu obsahuje výlučne dihydrogencitrát alkalického kovu, výhodne sodíka. Okrem toho môže farmaceutický prostriedok obsahovať...

1-Arylcykloalkylsulfidy, – sulfoxidy a -sulfóny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281257

Dátum: 04.09.1996

Autori: Harris Paul John, Heal David John

MPK: C07C 323/25, A61K 31/13, C07C 317/28...

Značky: přípravy, sulfoxidy, spôsob, farmaceutické, sulfony, 1-arylcykloalkylsulfidy, použitie, obsahom, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom m predstavuje 0, 1 alebo 2, n znamená 2, 3, 4, alebo 5, X znamená karbonyl alebo skupinu vzorca (II), kde R5 znamená atóm vodíka alebo alkyl, Y znamená alkylénový reťazec, ktorý je prípadne substituovaný aspoň jednou alkylovou skupinou, Z znamená alkylénový reťazec obsahujúci 2 až 5 atómov uhlíka, ktorý je prípadne substituovaný aspoň jednou alkylovou skupinou, R znamená fenyl, ktorý je...

Topická farmaceutická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281615

Dátum: 16.12.1992

Autori: Steiger Michel, Richter Friedrich

MPK: A61K 9/10, A61K 31/13

Značky: kompozícia, farmaceutická, topická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa topická farmaceutická kompozícia vo forme spreja, gélu alebo fluidného gélu, obsahujúca ako účinnú látku zlúčeninu vzorca (I) v množstve 0,1 až 5 % hmotn., vzťahujúce sa na celkovú hmotnosť kompozície, neiónové povrchovo aktívne činidlo ako jediné povrchovo aktívne činidlo, 50 až 85 % hmotn. vody a 5 až 35 % hmotn. alkanolu obsahujúceho 1 až 4 uhlíkové atómy, pričom hmotnostný pomer zlúčeniny vzorca (I) k neiónovému povrchovo...

Prostriedok na inhibovanie infekčnosti rastlinných vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278369

Dátum: 15.07.1992

Autor: Šubíková Valéria

MPK: C07C 211/03, A01N 33/24, A61K 31/13...

Značky: vírusov, rastlinných, prostriedok, infekčnosti, inhibovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na inhibovanie infekčnosti rastlinných vírusov, ktorý ako účinnú zložku obsahuje N,N-dimetyl-1-metyldodecylaminoxid vo forme vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 0,1 % hmotn.

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252845

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Farge Daniel

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: nových, derivátů, výroby, způsob, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...zbytek obecného vzorce II, v němž R 6 a R 7 mají svrchuuvedený význam,přičemž sloučenina se nachází v konfiguraci E nebo Z.Postup se obvykle provádí v inertním organickém rozpouštědle, například aromatickém uhlovodíku jako benzenu nebo toluenu, nebo v chlorovaném rozpouštědle, například tetrachlormethanu při teplotě 60 OC až teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Sloučeniny obecného vzorce IV, uvedené svrchu v odstavci b), je...

Způsob výroby nového derivátu 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252844

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Farge Daniel, Cotrel Claude, Barriere Jean-claude

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, způsob, výroby, nového, derivátů

Text:

...použít v lékařství jako takové nebo ve formě jejich solí, přijatelných z farmaceutického hlediska, tj. netoxických v podávaných dávkâch.Jako příklad solí, použitelných z farmaceutického hlediska je možno uvést soli s anorganic kými kyselinami, například hydrochloridy, sulfáty, nitráty, fosfáty, nebo soli s kyselinami organickými, například acetáty, propionáty, sukcináty, benzoáty, fumaráty, maleáty, methan sulfonáty, isothioáty,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252843

Dátum: 15.10.1987

Autori: Barriere Jean-claude, Farge Daniel, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: způsob, výroby, nových, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...hydroxidu sodného a pak se smĺsí s metylenchloridem. Organická fáze se slije a zfiltruje infusoriovou hlinkou, promyje se 100 ml vody a pak se suší síranem sodným. Po filtraci sc urganická fáze odpaří G suchaza sniženéhc tlaku 2,7 kPa při teplotě 40 °c, ATímto způsobem se získá olejovitá kapalina, která se čistí chromatografií na silikagelu,přičemž jako eluční činidlo se užije směs metylenchloridu a metanolu v objemovém poměru 9010,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252842

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Barriere Jean-claude, Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, nových, derivátů, výroby

Text:

...Směs se míchá 15 minut při teplotě O °C a pak ještě 30 minut při teplotě 20 OC, načež se teplota znovu upraví na 0 GC. Vzniklá sraženina se rozpustí přidánim 5 ml metanolu. Pak se po kapkách přidá 8 ml trietylaminu a 3,15 ml thiafenolu V roztoku 10 ml metylenchloridu.Směs se michá 2 hodiny a 3 U minut při teplotě 20 OC, pak se přidá 30 ml metanolu a 1 g kyanoborohydridu sodĺku při teplotě 0 OC a pak se směe michá ještě 3 hodiny při...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252841

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Cotrel Claude, Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: nových, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...q benzoínu v roztoku v 400 ml tetrahydrofuranu a reakční směs se pak míchá 30 minut, přičemž se teplota nechá stoupnout na 20 QC.Pak se přidá ještě 27 g 2-metyliminodietyletylfosfonátu ve 270 ml tetrahydrofuranu. Pak se reakční směs hodinu zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, načež se zchladí na teplotu přibližně 20 OC. Pak se přida litr vody a výsledná směs se dvakrát extrahuje celkovým množstvím 200 ml etylacetátu. organické fáze...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252826

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: derivátů, způsob, výroby, 3-fenyl-2-propenaminu, nových

Text:

...obecného vzorce VII se zpracovává působením butyllithia v roztoku v hexanu při teplotě-70 až -78 °C a pote se teplota nechá stoupnout na přibližně 0 °C. Tímto způsobem se získá karbanion obecného vzorce IV v roztoku ve směsi 1,2-dimethoxyethanu a hexanu.sloučeniny obecného vzorce V je možno získat působením tris-2,4,6-iscpropylbenzensulfonylhydrazinu na sloučeninu obecného vzorce VIIIR a R 3 mají svrchu uvedený význam s výjimkou etomn...

Liečivý prípravok obsahujúci mexiletín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kindl Jaroslav, Hrbáe Antonín, Šebor Václav

MPK: A61K 31/13, A61K 47/00

Značky: mexiletín, obsahujúci, liečivý, prípravok, spôsob, přípravy

Text:

...metylhydroxj/.propylcelulóza v kombinácii.V ďalšom je predmetvynálezu objasnený na štyroch príkladoch bez toho, že by sa. na tieto výlučne obmedzoval.suchá lalkoyá subst. 0,040000 g stearan válpenatý 04005000 g Zloženie filmového obalu etylcelulóza 0005378 g hydroxypnopylmetylceluloza 0001912 g polyetylénglykol 00007265 g stearan horečnatý 001021236 gDve tretiny násady mexiletínu a časť mastenca sa upravia cez vhodné sitá a zhomogenizujú sa....

Způsob výroby nových beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249145

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bruderer Hans, Bernauer Karl

MPK: A61K 31/13, C07C 87/127

Značky: výroby, nových, způsob, beta-cykloalkyl-beta-fenylethylaminů

Text:

...reaktívního komplexního hydridu kovu, jako lithiumaluminíumhydíñidu. Popřípadě se mohou získané směsi xdiastereoisomernich racematů sloučenin vzorce II rozudělit již na tomto stupni, přičemž se pro tyto účely dobře hodí frakčni krystaliziace a sloupoová chromatograľíe na silžiragelu nebo na oxidu hlinilém. Přírozeně se mohou na tomto stupni štěpit také případně získané racemáty. Na druhé straně je však možno, a to platí zejména pro...

Komplex aminokyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infúzního roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231084

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mašita Artur, Kruf Miloslav, Čulík Karel

MPK: A61K 31/13, A61M 5/14

Značky: ledvinného, komplex, aminokyselin, léčení, roztoku, infúzního, formě, selhání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompexu aminikyselin pro léčení ledvinného selhání, ve formě infuzního roztoku, s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitamínů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, lysin-acetát, methionin, threonin, tryptofan, histidin, hydrochlorid argininu, N-acetyl-L-tyrosin, prolin a vodu pro...