A61K 31/10

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288201

Dátum: 28.05.2014

Autori: Lu Yingjuan, Low Philip Stewart

MPK: A61K 31/12, A61K 31/132, A61K 31/10...

Značky: farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje fluoresceínizotiokyanát (FITC), konjugovaný na kyselinu listovú prostredníctvom ?-karboxylovej skupiny pripojenej etyléndiamínovým mostíkom, a jeho farmaceuticky prijateľný nosič.

Trifenylalkénové deriváty, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty a použitie týchto derivátov ako selektívnych modulátorov receptorov pre estrogény

Načítavanie...

Číslo patentu: 287752

Dátum: 29.07.2011

Autori: Södervall Marja-liisa, Lammintausta Risto, Kangas Lauri, Kalapudas Arja

MPK: A61K 31/09, A61K 31/085, A61K 31/10...

Značky: estrogény, modulátorov, použitie, týchto, trifenylalkénové, selektívnych, receptorov, obsahujúca, kompozícia, derivátov, deriváty, tieto, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina, ktorá je selektívnym modulátorom receptorov pre estrogén všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, halogén, OCH3, OH a R2 je a) skupina -X-(CH2)n-CH2-N(R4)R5, kde i) X je NH alebo S a n je celé číslo od 1 do 4 a R4 a R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú alkyl s 1 až 4 uhlíkmi, H, -CH2C /// CH alebo -CH2CH2OH alebo R4 a R5 tvoria päť- alebo šesťčlenný kruh obsahujúci N alebo heteroaromatický kruh alebo kde ii) X je O a n je...

Vylepšená stabilná vodná kompozícia (E)-4-karboxystryl-4-chlorobenzylsulfónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19563

Dátum: 24.03.2011

Autor: Maniar Manoj

MPK: A61P 39/00, A61K 31/10, A01N 41/10...

Značky: kompozícia, stabilná, e)-4-karboxystryl-4-chlorobenzylsulfónu, vylepšená, vodná

Text:

...ktorý je vhodný na podávanie ľuďom.0006 PCT Prihláška W 0 2007/016201 opisuje kompozície farmaceutického roztoku pre parenterálne podávanie na zníženie toxických účinkov ionizačného žiarenia u jedinca, obsahujúce účinné množstvo najmenej jedného rádioprotektívneho a,B nenasýteného aryl sulfónu, a najmenej jednej zložky vybratej zoskupiny obsahujúcej a) vo vode rozpustný polymér V množstve od 0,5 do 90 (hmotnosť/objem), b) najmenej...

Nové cyklohexanónové zlúčeniny z Antrodia Camphorata a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10045

Dátum: 09.01.2008

Autori: Huang Chun-hung, Wen Wu-che, Li Ya-ying, Fok K-heng, Liu Sheng-yun, Tsou Wan-ling, Chang Chung-chou, Kuo Mao-tien

MPK: A61P 35/00, A61K 31/12, A61K 31/10...

Značky: cyklohexanónové, zlúčeniny, nové, camphorata, antrodia, použitie

Text:

...viedol k identifikácii nových zlúćenín vzorca (1) a vzorca (2), ktoré inhíbovali rast rôznych rakovinových buniek, ktoré sa ešte nezistili v Antrodia camphorata a neuvádzali sa v žiadnej z predchádzajúcich publikácií.0015 Zlúčenina 4-hydroxy-2,3-dímetoxy-6-m etyl-5(3,7,11-trimetyl-dodeka-2,6,10-trienyD-cyklohex-Z-enón vzorca (2) sa vysvetľuje nižšie ako príklad tohto vynálezu. Protirakovinové účinky 4-hydro×y-2,3-dimetoxy-6...

Farmaceutická kompozícia s obsahom derivátu fenylamidínu a spôsob použitia farmaceutickej kompozície v kombinácii s antifungálnym činidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11342

Dátum: 03.10.2007

Autor: Nishikawa Hiroshi

MPK: A61K 31/4196, A61K 31/10, A61K 31/445...

Značky: použitia, fenylamidínu, derivátů, antifungálnym, obsahom, kompozícia, spôsob, farmaceutickej, farmaceutická, kompozície, kombinácii, činidlom

Text:

...je obecne slabší než účinok amfotericínu B (nepatentové dokumenty č. 2 a 3). Napríklad za účelom zosilnenia liečebných účinkov sú využívané spôsoby kombinačného použitia antifungálnych činidielVýskum rovnako postupuje V otázkach kombinácie antifungálnych činidiel (patentové dokumenty č. 2 a 3). Počet kombinovaných činidiel je však obmedzený, tzn. uspokojivé liečebné účinky nie jeĎalej sú známe deriváty fenylamidínu vykazujúci...

4-Substitutované deriváty kyseliny fenoxyfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13040

Dátum: 21.08.2007

Autori: Cook Adam, Doherty George

MPK: A61P 29/00, A61K 31/10, A61P 37/00...

Značky: kyseliny, deriváty, 4-substitutované, fenoxyfenyloctovej

Text:

...s atómomduslka, na ktorý sú viazané, tvoria pyrolidinylovú, piperídinylovú alebo morfolínovú skupinuhetArz je 5-6 členný heteroaryl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný s jednou alebo viacerými skupinami vybranými z C 1-C 4 alkyluArz je fenyl, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný s jednou alebo viacerými skupinami vybranými z atómu halogénu, CN, SF 5, cyklopropylovej skupiny, Cj-Cą alkylovej skupiny, C 1 C 4 alkoxy skupiny a...

Použitie inhibítorov cyklooxygenázy-2 pri liečení a prevencii neoplázie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284788

Dátum: 21.10.2005

Autori: Masferrer Jaime, Gordon Gary, Seibert Karen

MPK: A61K 31/415, A61K 31/18, A61K 31/10...

Značky: neoplázie, inhibítorov, prevencii, použitie, liečení, cyklooxygenázy-2

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítorov cyklooxygenázy-2 všeobecného vzorca (I) a všeobecného vzorca (II), kde substituenty sú opísané v opise na prípravu lieku na prevenciu a liečenie neoplázie.

Kolchicínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283736

Dátum: 28.11.2003

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/12, A61K 31/10, A61K 31/535...

Značky: přípravy, spôsob, prostriedok, zlúčeniny, kolchicínové, farmaceutický, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kolchicínové a tiokolchicínové deriváty, ktoré je možné získať funkcionalizáciou C-7 na ketón alebo funcionalizáciou amínovej skupiny. Zlúčeniny majú zjavný antiblastický účinok tak na normálne rakovinové bunky, ako aj na chemorezistentné fenotypy. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť podávané aj injekciou, aj orálne.

Kolchicínové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283737

Dátum: 24.11.2003

Autor: Bombardelli Ezio

MPK: A61K 31/353, A61K 31/12, A61K 31/10...

Značky: prostriedok, použitie, přípravy, farmaceutický, kolchicínové, spôsob, zlúčeniny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kolchicínové a tiokolcichínové deriváty, ktoré je možné získať funkcionalizáciou C-7 na ketón alebo funkcionalizáciou amínovej skupiny. Zlúčeniny majú zjavný antiblastický účinok tak na normálne rakovinové bunky, ako aj na chemorezistentné fenotypy. Zlúčeniny podľa vynálezu môžu byť podávané aj injekciou, aj orálne.

Ortosubstituované fenylové zlúčeniny a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283023

Dátum: 16.12.2002

Autori: Orwat Michael James, Pitts William John, Pinto Donald Joseph Phillip, Batt Douglas Guy, Petraitis Joseph James

MPK: A61K 31/44, A61K 31/10, A61K 31/18...

Značky: ortosubstituované, fenylové, prostriedky, zlúčeniny, báze, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Ortosubstituované fenylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, ich použitie na liečbu zápalových chorôb a pyrézy, farmaceutické prostriedky na báze týchto zlúčenín.

2,4-Disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282403

Dátum: 17.12.2001

Autor: Carney John

MPK: C07C 309/46, A61P 25/00, A61K 31/10...

Značky: 2,4-disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón, prijateľná, farmaceutický, soľ, prostriedok, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 2,4-disulfonyl-alfa-fenyl-terc-butylnitrón vzorca (I) alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ vzorca (II) a vzorca (III), kde X znamená sodík, draslík, amónium, vápnik, horčík, skupinu CaY a MGY, kde Y je farmaceuticky prijateľný jednomocný anión. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom na terapiu stavov akútneho intenzívneho oxidačného poškodenia centrálneho nervového systému na orálne alebo parenterálne podanie a...

Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282351

Dátum: 26.11.2001

Autori: Weichert Andreas, Brendel Joachim, Scholz Wolfgang, Albus Udo, Kleemann Heinz-werner, Lang Hans-jochen, Schwark Jan-robert

MPK: A61K 31/18, C07C 311/47, A61K 31/10...

Značky: diagnostického, prostriedku, liečivá, benzoylguanidíny, liečivo, spôsob, použitie, výroby, orto-substituované, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam uvedený v nárokoch. Sú to antiarytmické liečivá s kardioprotektívnou zložkou, vhodné na prevenciu ischemicky vyvolaných poškodení, hlavne pri vzniku ischemicky vyvolaných srdcových arytmií. Používajú sa v dôsledku inhibície bunkového výmenného mechanizmu Na+/H+ na liečbu akútnych, ischemicky vyvolaných poškodení. Vyznačujú sa silným inhibičným účinkom na...

Farmaceutická zmes na veterinárne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279290

Dátum: 09.09.1998

Autori: Coffin-beach David, Huq Abu, Apelian Henry

MPK: A61K 47/10, A61K 31/16, A61K 31/10...

Značky: farmaceutická, použitie, veterinárne

Zhrnutie / Anotácia:

Injektovateľné farmaceutické zmesi na veterinárne účely obsahujú ako účinnú látku florfenikol, N-metyl-2-pyrolidón, polyetylénglykol a činidlo na zníženie viskozity. Zmes má chemickú a fyzikálnu stabilitu, udržiava konštantné hladiny v krvi a nemá nežiaduce vedľajšie účinky.

Farmaceutický prostriedok na lokálne a/alebo inhalačné ošetrovanie zápalových kožných ochorení nemikrobiálneho pôvodu, sčervenania kože, ochorenia spôsobeného proliferáciou buniek, alergických ochorení a bronchiálnej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279104

Dátum: 03.06.1998

Autori: Schefe Tankred, Jordanov Dentscho, Luther Helmut

MPK: A61K 31/01, A61K 31/10, A61K 31/085...

Značky: kôže, inhalačné, sčervenania, ošetrovanie, zápalových, nemikrobiálneho, prostriedok, kožných, farmaceutický, lokálně, ochorení, astmy, ochorenia, proliferáciou, spôsobeného, bronchiálnej, buniek, povodu, alergických

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom X predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo metylénovú skupinu, Y znamená atóm chlóru alebo atóm brómu, Z znamená skupinu vzorca SO2H, nitroskupinu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, r znamená číslo nula až 3, o znamená číslo nula až 3, p predstavuje nulu alebo číslo 1, m znamená číslo nula, 1 alebo 2 a n znamená nulu alebo číslo 1, majú účinok...

Způsob výroby 5-hydroxy-6-substituovaných thio-6-substituovaných hexanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241109

Dátum: 16.07.1985

Autori: Skokánek Peter, Schaffer 1udovít, Uváeik Michal, Uhrík Ján

MPK: A61K 31/10, C07C 149/00

Značky: způsob, thio-6-substituovaných, 5-hydroxy-6-substituovaných, hexanových, výroby, kyselin

Text:

...histaminový antagonist mepyrmin v dávoe 0,5 mg/kg 30 minut před indukcí. Tato midifikaoe maskuje histaminový účinek, čímž se lépe ukáže SRS-A účinek.Sloučeniny jsou tedy určeny pro terapeutické použití při léčení alergických reakcí dýohacího systému, kde SRS-A je příčinným mediátorem bronohospasmu, tj. při alergických plicních poruchách, jako je například astma způsobené vnějšími nebo průmyslovými vlivy, jako je např. astma farmářů nebo...