A61H

Súprava na úľavu od bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7543

Dátum: 05.09.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61H 99/00, A61N 2/08

Značky: súprava, úľavu, bolesti

Text:

...Dalšou výhodou je to, že súprava je veľmi jednoduchá, lacná a zložená z dostupných komponentov. Najväčšou výhodou je možnosť operatívneho využívania súpravy na zmiernenie bolestí. Používanie súpravy môže mať priaznivý vplyv na- prekrvenie boľavého miesta, väčší prívod kyslíka a výživných látokPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresu, na ktorom obrázok 1 znázorňuje ľudské telo a uloženie jednotlivých...

Zariadenie na potiace kúry a saunovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7350

Dátum: 02.02.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61H 33/06

Značky: zariadenie, saunovanie, potiace, kůry

Text:

...čerstvého vzduchu je zabezpečený cez otvor v tkanine. Ďalšou výhodou je to, že zariadenie je jednoduché a že je zložené z dostupných komponentov, pričom investičné náklady sú Veľmi nízke.Najväčšou výhodou je možnosť pravidelného a operatívneho využívania zariadenia na očistný proces tela potením, zlepšovanie odolnosti, prevencia a liečba ochorení.Spotreba Vody na ochladzovací proces a umytie tela je tiež minimálna. K výhodám zariadenia...

Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie tréningové, a/alebo rehabilitačné zariadenie svalov trupu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7147

Dátum: 02.06.2015

Autori: Šooš Ĺubomír, Jeleň Michal, Zemková Erika, Štefanka Marek, Cepková Alena

MPK: A61H 1/02, A61B 5/103, A61B 5/22...

Značky: svalov, variabilné, rehabilitačné, zariadenie, diagnostické, posilňovacie, tréningové, trupu

Text:

...zariadenia umožňujúceho funkčnú diagnostiku spinálnej stability a sily svalov trupu. Umožnilo by sa tým posúdiť aktuálny stav jedinca, na základe ktorého by bolo možné vytvoriť individuálny tréningový program. Zariadenie by umožňovalo pohyb trupu v definovaných smeroch (v stoji, sede a ľahu), jeho rozsah, ako aj nastavenie požadovanej odporovej sily. Výsledkom tohto úsilia je opisované variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie...

Viacúčelová dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6903

Dátum: 03.10.2014

Autor: Cieslar Rudolf

MPK: B05B 1/02, A61H 33/00, E04H 4/00...

Značky: dýza, viacúčelová

Text:

...g je pripojené prívodné potrubie 5 bazénovej vody a k vonkajšiemu priestoru l je pripojené vypúšťacie potrubie Q.Jednotlivé komory môžu byť prepojené aj s iným druhom potrubia tak, že napríklad prívod 3 by moholbyť prepojený s medzipriestorom g. Prepojenie je realizované alebo navarením, alebo sú konce potrubia upravené na pripojenie skrutkového spoja. Presná orientácia napojenia jednotlivých potrubí nie je podstatou technického riešenia,...

Spodná časť obuvi, najmä ortopedickej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6860

Dátum: 05.08.2014

Autor: Rádl Pavel

MPK: A43B 7/00, A61F 5/01, A43B 11/00...

Značky: ortopedickej, spodná, část, obuvi, najmä

Text:

...výkresy. Predstavujú pohľady na prierez obuvou podľajednotlivých uskutočnení riešenia, na ktorých obr. 1 znázorňuje schematický pohľad na prierez obuvou podľa prvého uskutočnenia technického riešenia s umiestením závesných nosných segmentov v prvom mieste uloženia v spodnej časti obuvi obr. 2 znázorňuje schematický pohľad na prierez obuvou podľa druhého uskutočnenia technického riešenia sumiestením závesných nosných segmentov v druhom...

Blikačka s pípadlom na bielu palicu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6672

Dátum: 04.03.2014

Autor: Oslej Jozef

MPK: A61F 9/08, A61H 3/06

Značky: blikačka, palicu, bielu, pípadlom

Text:

...slúžiť ako kontrola, že blikačka je v činnosti.Takéto výstražné červené svetlo na bielej palici v rukách nevidiaceho alebo slabozrakého upozomi vodičov motorových vozidiel z väčšej vzdialenosti na chodca prechádzajúceho cez cestu a umožní mu tak aj skoršie na chodca zareagovať, a aj včas pred chodcom svoje vozidlo zastaviť.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázka, na ktorom je blikačka s...

Rehabilitačná chodúľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6651

Dátum: 08.01.2014

Autori: Hampl Petr, Petele Jaroslav

MPK: A61H 3/04

Značky: rehabilitačná, chodúľka

Text:

...výšky pacienta.Pokiaľ je držadlo vybavené aspoň troma príchytmi na upevnenie postroja určeného na postavenie pacienta v chodúľke, kde jeden prichyt je umiestnený v čele držadla a dva príchyty po jeho stranách, potom svojou stabilitou dáva pacientovi pocit istoty pri nácviku chôdze.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázomená rehabilitačná chodúľka s upevneným postrojom v celkovom axonometrickom pohľade.Rehabilitačná chodúľka...

Masážna pomôcka na hĺbkovú masáž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6646

Dátum: 08.01.2014

Autor: Zakuťanský Štefan

MPK: A61H 15/00, A61H 23/06, A61H 39/04...

Značky: masážna, masáž, pomôcka, hĺbkovú

Text:

...opísaného v tomto úžitkovom vzore masážna pomôcka pozostáva z pevného nosníka, po ktorom sa pohybuje bežec, na ktorom je závitovým spojom upevnená vymeníteľná masážna Stopka. Masážna stopka má na jednom konci pevne upevnenú krídlovú maticu, otáčaním ktorej je bežec pritláčaný k nosníku v takej výške, v akej potrebujeme masírovať na tele boľavé miesto. Na druhej strane masážne stopky je polguľová masážna hlavica alebo kužeľová masážna hlavica....

Mechanizmus rehabilitačnej pomôcky na zmenu sklonu a výšky základne obuvi realizovaný skrutkovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6543

Dátum: 02.10.2013

Autori: Galajdová Alena, Gorlický Miroslav, Šimšík Dušan, Filický Ferdinand

MPK: A61H 3/04, A61B 5/11, A63B 23/00...

Značky: skrutkovým, změnu, realizovaný, obuvi, pomôcky, mechanizmom, mechanizmus, sklonu, výšky, základné, rehabilitačnej

Text:

...v rehabilitačnej pomôcke určenej na tréning chôdze osôb s poruchami motoriky, ako prevencia proti pádom alebo v rehabilitácii na zlepšenie motoriky dolných končatín.Výhodou tohto vyhotovenia je, že je zložený z podstatne menšieho počtu častí ako doteraz použitý mechanizmus, čím sa zjednoduší údržba a zároveň sa zmenšia rozmery ajeho celková hmotnosť.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je technické riešenie zloženého...

Bidetová vaňa s bidetovo-vaňovým výtokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6463

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maukšová Miroslava

MPK: A47K 3/20, A47K 3/26, A47K 3/00...

Značky: bidetovo-vaňovým, výtokom, vaňa, bidetová

Text:

...úrovne podlahy, preto je potrebný k bidetovému okraju vane schodík. Schodík slúži na opretie nôh osoby, ktorá sedí na bidetovom okraji vane a umýva sa. V čase, keď sa bidetová vaňa nepoužíva ako bidet, ale len ako vaňa, je schodík zasunutý pod vaňu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l - pôdorysný pohľad na bidetovú vaňu.Obr. 3 - rez bidetovou vaňou, na ktorej sedí umývajúca sa osoba. Nohy má opreté o výsuvný schodík. Z dýzy na vaňovo -...

Bidetová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6462

Dátum: 02.08.2013

Autor: Maukšová Miroslava

MPK: A47K 3/00, A47K 3/26, A47K 3/20...

Značky: vaňa, bidetová

Text:

...s vaňou možné len tak, že sa umývajúca osoba vyzlečie, vlezie do vane a následne sa osprchuje.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje kombinácia vane a bidetu, ktorej podstatouje tvar vane rozšírený na jednom okraji tak, že umožňuje pohodlné sedenie umývajúcej sa osoby bez toho, aby bolo nutné vojsť do vane a osprchovať si chodidlá a nohy.Technické riešenie spočíva V tom, že sajeden okraj vane zúží a mieme vyklenie oproti bežne vyrábaným vaniam...

Zariadenie a spôsob na aplikovanie elektrického stimulačného podnetu na povrch úseku ľudského ucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18050

Dátum: 16.04.2012

Autori: Ellrich Jens, Hartlep Andreas, Beck Christoph, Frenkel Wolf Gerhard

MPK: A61H 39/02, A61H 39/00, A61N 1/04...

Značky: spôsob, aplikovanie, ľudského, podnětů, stimulačného, úseků, elektrického, povrch, zariadenie

Text:

...Uvedená minimálne jedna elektróda snastaviteľnou polohou je výhodnejšie usporiadaná V lineámom vedení s možnosťou lineárneho posunu. Tu sú vprípade možnosti prestavenia všetkých elektród ich lineáme vedenia usporiadané hviezdicovo k sebe navzájom,t.j. elektródy je možné presúvať radiálne. Najmenej jedna z elektród môže byť usporiadaná posuvné aj V takom vedení, ktoré sa rozprestiera oblúkovito okolo pomyselného stredového bodu týmto je možne...

Zostava elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17947

Dátum: 18.05.2011

Autor: Ellrich Jens

MPK: A61H 39/00, A61N 1/04, A61N 1/05...

Značky: elektrod, zostava

Text:

...funguje ako katóda a najmenej jedna referenčná elektróda funguje ako anóda v elektrickom prúdovom obvode,ktorá sa uzavrie počas transkutánnej stimulácie. Katóda je - ako je známe - elektróda, na ktorej dochádza kredukčným reakciám aktorá poskytuje elektróny. Katóda môže matnegatívnu polaritu, ako pri elektriekom spotrebiči, alebo kladnú polaritu, ako pri elektrickom generátore napriklad pri zdroji napätia. Katóda je protielektródou k anóde....

Relaxačný kúpeľ na ozdravné a relaxačné procedúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5486

Dátum: 07.07.2010

Autor: Hradil Alexandr

MPK: A47K 3/02, A61H 33/14, A61H 33/02...

Značky: ozdravné, kúpeľ, relaxačné, procedúry, relaxačný

Text:

...do viac ako 50 svojho objemu vodou s teplotou 30 °C až 39,5 °C, obsahujúcej pivný extrakt. Kaďa je vybavená aspoň jednou sedačkou. Podstatou tohto technického riešenia je rovnako to, že v plynovom potrubí je vzduch s teplotou 20 °C - 40 °C, ktorý je obohatený ozónom. Rovnako je podstatné, že drevená kaďa je z teakového dreva alebo dreva typu kambaly. Napokon je podstatné, že kaďa je vybavená aspoň jednou sedačkou.Príklady uskutočnenia...

Zariadenie na ozdravné a relaxačné procedúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5485

Dátum: 07.07.2010

Autor: Hradil Alexandr

MPK: A47K 3/02, A61H 33/00, A61G 10/00...

Značky: ozdravné, relaxačné, procedúry, zariadenie

Text:

...technického riešeniaV horskom rekreačnom stredisku je potrebné realizovať ďalšie relaxačné zariadenie. Preto sa pristúpilo k zhotoveniu zariadenia pre ozdravné a relaxačné procedúry podľa tohto technického riešenia. Z dubového dreva sú zhotovené tri relaxačné kade elipsovitého pôdorysu s výškou 120 cm a dĺžkou väčšej eliptickej osi 100 cm.Každá relaxačná kaďa je naplnená do viac ako 50 svojho objemu vodou s teplotou cca 35 °C....

Masážny vibrátor na uľahčenie od bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: 287162

Dátum: 08.01.2010

Autori: Marinelli Luciano, Bertoli Louis, Taverna Lucia, Bertoli Henry

MPK: A61H 39/04, A61H 23/02

Značky: masážny, vibrátor, bolesti, uľahčenie

Zhrnutie / Anotácia:

Masážny vibrátor obsahuje centrálne teleso (11), obklopujúce generátor (16) vibrácií, napájaný batériami, a aspoň jednu dvojicu pružinových ramien (14), vybiehajúcich od jednej strany centrálneho telesa (11). Každá dvojica pružinových ramien (14) je rozšírená na voľnom konci do príslušného kruhového tvaru aktívnej koncovej hlavice (15), pričom koncové hlavice (15) každej dvojice ramien (14) vymedzujú medzi sebou ošetrovaciu medzeru na...

Zariadenie na zoštíhľovanie zlepšením prekrvenia v oblasti brucha

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15111

Dátum: 28.09.2009

Autor: Schwaiger-shah Manfred

MPK: A61H 9/00

Značky: oblastí, zariadenie, prekrvenia, zoštíhľovanie, brucha, zlepšením

Text:

...prostredníctvom jedného alebo viacerých čerpadiel a tie sú pomocou hadičiek, ktoré ústia na vstupných miestach do komôr, spojené s komorovým systémom. Keď je navrhnutých viac čerpadiel, môže každé zásobovať jeden komorový systém, takže pri zodpovedajúcej regulácii nie sú vôbec potrebné ventily. Ked je používané iba jedno čerpadlo, sú ventily potrebné.0014 V najjednoduchšom prípade môžu prostredníctvom usporiadania iba dvoch komorových...

Masážna hlavica a masážne zariadenia obsahujúceho uvedenú hlavicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16981

Dátum: 30.06.2009

Autor: Fuster Arnaud

MPK: A61H 19/00, A61H 23/02

Značky: zariadenia, masážna, hlavicu, hlavica, uvedenú, masážne, obsahujúceho

Text:

...byť vákuum alebo podtlak rýchlo zničený, čo ovplyvňuje efektivitu liečby a predovšetkým zvieranie vytvárané uvedenými dvoma časťami.0015 Navyše nie je neobvyklé, že vďaka vákuu dochádza k častému zasekávaniu jednej alebo oboch týchto častí, čo následne významným spôsobom ovplyvňuje efektivitu liečby. 0016 Cieľom predstaveného vynálezu je optimalizovať prácu zariadenia oplsaného v tomtodokumente a predovšetkým efektivitu zvierania vytváraného...

Pojazdné kreslo s podporou chodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5106

Dátum: 05.02.2009

Autor: Vígh Tomáš

MPK: A61G 5/00, A61H 3/00

Značky: podporou, chodenia, křeslo, pojazdné

Text:

...prostriedku je výhodné, ak aspoň niektoré pojazdové kolesá, výhodne zadné pojazdové kolesá sú uložené V závese s natáčavou zvislou osou. Toto usporiadanie umožňuje bočné posúvanie a otáčanie kresla bez šmýkania pojazdových kolies. Na prípadne zablokovanie riadivého otáčania pojazdových kolies môžu byť tieto opatrené prestaviteľnou aretáciou proti otáčaniu zavesu.Pojazdné kreslo s podporou chodenia môže mať šírku menšiu ako bežný svetlý otvor V...

Pomôcka na chodenie najmä pre dospelých pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5063

Dátum: 07.01.2009

Autor: Chanečka Viliam

MPK: A61H 3/00

Značky: dospelých, pacientov, najmä, pomôcka, chodenie

Text:

...a sedlu si nevyžaduje vloženie osoby zhora.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 4, kde na obr. 1 je znázornená pomôcka s otvoreným nosným obvodovým rámom a zvesenou prednou časťou pružného sedla.Na obrázku 2 je vyobrazený detail pomôcky na chodenie najmä pre dospelých pacientov v polohe s uzavretým nosným obvodovým rámom.Na obrázku 3 je vyobrazená osoba V pomôcke na chodenie s...

Zdravotnícke napínacie ležadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18962

Dátum: 03.10.2008

Autor: Bujdák Attila

MPK: A61H 1/02

Značky: napínacie, zdravotnické, ležadlo

Text:

...do počiatočnej polohy sa dosahuje účinkom kombinovanej záťaže pacienta a ležadlá. Teleskop musí vyvinúť relatívne vysokú silu na dosiahnutie naklonenej polohy, pričom pohyb návratu do počiatočnej polohy sa dosiahne uvoľnením teleskopu, preto sa rýchlosť pohybu návratu do počiatočnej polohy môže len ťažko regulovať.Ďalším nedostatkom je to, že pacientje fixovaný v pozdĺžnej polohe aj upnutímchodidiel, čo je nepríjemné azvyšuje riziko úrazu....

Multifunkčné zariadenie pre zrakovo postihnuté osoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10388

Dátum: 04.12.2007

Autor: Quintilio Mario

MPK: A61H 3/06

Značky: multifunkčné, postihnuté, zrakovo, zariadenie, osoby

Text:

...a na umožnenie zrakovo postihnutému užívateľovi spolu s informáciami poskytovanými ďalšími systémami, úplne autonómnym spôsobom, vykonávať akékoľvek požadované operácie také, ako napríkladoperácie na prevzatie peňazí z uvedeného bankomatového zariadenia, prístup k strojom. ktoré automaticky vydávajú cestovné lístky, rovnako ako vedenie uživateľa prístupnýmistavbami, ako sú letiska a tak podobne.0016 Podľa jedného hladiska...

Skladacia masérska stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4741

Dátum: 03.05.2007

Autori: Miškus Milan, Miškusová Dana

MPK: A47C 9/00, A61H 37/00

Značky: masérska, skladacia, stolička

Text:

...pevný kolik 18 so stredným nosníkom 13 rámu s dolným dorazom 19 opierok nôh 2, ktoré sú jednou stranou upevnené v zadnom priečnom stabilizátore 5 a druhou stranou otočne vo vzpere 14 rámu na druhej strane podopretá dolným dorazom 19. Vzpera rámu 14 je otočne spojená s predným nosníkom 15 rámu,kde je otočne osadená nosná doska 21 opierky nôh 2 cez polohovací upevňovací segment 22 (napr. v tvare vedľa seba zapadajúcich kolikov umiestnených...

Masážne dlaždice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4337

Dátum: 05.01.2006

Autor: Švancár Pavol

MPK: A61H 39/04, E04F 15/02

Značky: masážne, dlaždice

Text:

...tela, ktorá má byt líečená alebo má byť preventívne ovplyvňovaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých je znázomený nárys a profil dlaždice v reze A-A na obr. l určenej na masáž aktívnych bodov prislúchajúcich pre hlavu a krk človeka, na obr. 2 určenej na masáž aktívnych bodov prislúchajúcich pre ramená a hruď človeka, na obr. 3 určenej na masáž aktívnych bodov...

Protišmykový nadstavec na palice a barly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4268

Dátum: 06.10.2005

Autori: Vašíček Miloslav, Pavuk Petr

MPK: A45B 9/04, A61H 3/02

Značky: protišmykový, barly, nadstavec, palice

Text:

...pohyb vonku. V stave, ked je pomocou úchytky protišmykový nadstavec upevnený na palicu alebo barlu, umožňuje dvojakú polohu hrotov vo funkcii a mimo funkcii. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa dosiahne bez nutnosti použitia rúk, čo je zvlášť významné vzhľadom na to, že viac hendikepovaná osoba môže potrebovat ruky na nepretržitú oporu, alebo na držanie dvoch palíc alebo bariel. Ovládanie funkčnej polohy hrotov sa pritom dosiahne bez rizika...

Zariadenie na deštrukciu neoplazmatických buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13746

Dátum: 22.09.2005

Autor: Kenny Daniele

MPK: A61H 23/02, A61N 7/00

Značky: neoplazmatických, zariadenie, buniek, deštrukciu

Text:

...na prijateľnú úroveň.0010 Aby sa navyše pri ultrazvukovej terapii zabezpečilo, že sa potenciálne zahreje požadovaný objem tkaniva, musí operátor poznať nielen charakteristiku v skúmanej oblasti, ale musí byť tiež schopný určiť, ktoré tkanivá sa majú zahrievať. Momentálne schopnost vykonávať toto určenie závisí na použití intersticiálnej sondy alebo rádiometra. Aktuálny spôsob tiež neumožňuje zobrazovanie oblasti, okrem použitia iných...

Soľná baňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4199

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kupčo Jaroslav

MPK: A61H 33/00, A61M 15/00, E04H 1/12...

Značky: soľná, baňa

Text:

...a naň naprášcnej soli.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je naznačený rez soľnou miestnosťou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSoľná miestnost pozostáva zo stropu, podlahy a stien bez okien s do von sa otvárajúcimi sa dverami. Svetlá výška miestnosti je od 225 - 230 cm V najvyššom bode. Podlaha miestnosti je tvorená podlahovým kúrenim l a na ňom umiesmenou priemyselnou podlahou 2, na ktorej je 10 cm hrubá soľná vrstva 3 z...

Pripojovací systém kefovej hlavy s oscilačným pohybom pre zariadenie na osobnú starostlivosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17852

Dátum: 21.06.2005

Autori: Giuliani David, Meginniss Stephen, Roth Dane, Pilcher Kenneth, Reishus Richard

MPK: A46B 13/02, A61H 7/00, A46B 13/00...

Značky: zariadenie, starostlivosť, kefovej, hlavy, oscilačným, osobnú, pohybom, systém, připojovací

Text:

...poháňané zariadenie na čistenie kože kefou, obidvevlastnené nadobúdateľom predloženého vynálezu.Ako bolo predstavené, zariadenie 10 na osobnú starostlivosť je použiteľné na aplikácie pri čistení kože, najmä tváre. Avšak zariadenie 10, rovnako tak ako mechanizmus pripojovania kefovej hlavy tu predstavený a opísaný, môžu byť použité V množstve iných aplikácii,zahŕňajúcich ďalšie aplikácie starostlivosti o kožu, ako je napr. liečba akné a...

Masážne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4091

Dátum: 01.04.2005

Autor: Uhlík Jozef

MPK: A61H 9/00

Značky: masážne, zariadenie

Text:

...rôznych technológií výroby jednotlivých dielcov, napríklad mechanickým obrábanim plastových alebo kovových materiálov,zhotovenim plastových resp. kovových dielov pomocou vstrekovacích lisov alebo kovových odliatkov.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese,kde obr. l - znázorňuje pohľad na masážne zariadenie v rozloženom stave s dvojicou protiľahlých kvapalinových a vzduchových nátrubkov,obr. 2 - znázorňuje...

Spôsob zabránenia vzniku krvnej stázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2535

Dátum: 02.02.2005

Autor: Katsuta Jiro

MPK: A47C 21/00, A61H 1/00, B60N 2/44...

Značky: stázy, spôsob, vzniku, zabránenia, krvnej

Text:

...automatická reguláciahydraulického systému tak, aby vibračné platne zaujali vopred zadanú východiskovú polohu, skôr ako sa spustia vibrácie.0012 Na vytvorenie kmitov vo vyššie opísanom sedacom nábytku sa navrhuje podľa prlkladu uskutočnenia uloženie vibračnej hmoty, ktorá je spojená s vibračnými platñami a prostredníctvom budiaceho zariadenia môže byť uvedená do vibrácií.0013 Kvôli zohľadneniu variabilných parametrov, ako napríklad...

Masážna guľová hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3920

Dátum: 08.09.2004

Autori: Takáč Marián, Rejda Ján

MPK: A61H 15/00

Značky: masážna, hlavica, guľová

Text:

...V jednej rovine Vo Vrcholoch rovnostranného troj uholníka.Prehľad obrázkov na výkresePre lepšie pochopenie podstaty technického riešenia je na výkrese znázomený rez celkovou zostavou Masážnej guľovej hlavice, V ktorom je znázomený systém odvaľovania masážneho guľového telesa ako i spôsob jeho upevnenia V jeho rotačnej osi.Masážna guľová hlavica obsahuje najmenej jednu až tri masážne gule l, ktoré sú uložené otočne vo Všetkých...

Sprcha s prívodom vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1813

Dátum: 12.12.2003

Autor: Schorn Franz

MPK: B05B 1/18, A61H 33/02

Značky: sprcha, prívodom, vzduchu

Text:

...zariadenie môže byť napríklad vytvorené tak, že vzduch je do puzdra zavádzaný výstupným prúdovým kotúčom, napriklad priamo dostredu prednostne plochého prúdového kotúča.Aby bolo dosiahnuté zvlášť zmysluplnérozdelenie prevzdušnenej vody vo vnútri puzdraa tým zvlášť zmysluplné rozdelenie prevzdušnených prúdov vonku na puzdre, môže sprcha podľa vynálezu obsahovať V ďalšom uskutočnení prostriedok na vytváranieniekoľkých jednotlivých...

Spôsob prípravy aktívneho bahna s protizápalovými a antireumatickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283661

Dátum: 23.10.2003

Autori: Drabálek Ivan, Fuska Ján, Madlo Rudolf

MPK: A61H 33/04, A61P 19/02, A61K 35/02...

Značky: protizápalovými, přípravy, aktívneho, spôsob, účinkami, bahna, antireumatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy aktívneho bahna s protizápalovými a antireumatickými účinkami spočíva v tom, že sa bahno tvorené vodnou suspenziou jemných riečnych naplavenín a termálnych sedimentov s biologickou aktivitou do 12 % čerpá počas 10 až 14 dní do vyzrievacieho bazéna umiestneného nad termálnou vodou, tvorenou prevažne zlúčeninami síry s teplotou 30 až 45 °C. Následne sa bahno po zbavení mechanických nečistôt nepretržite prekrýva termálnou vodou...

Spôsob aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 883

Dátum: 25.09.2003

Autor: Millet Oswald

MPK: A61F 13/15, A61H 1/00

Značky: aplikácie, účinných, aktívnej, zvlhčujúcich, kôže, spôsob, látok, kozmetických

Text:

...bez toho, aby bolo potrebné použiť náročnú techniku. Predovšetkým. nemusia byť k dispozícii veľkoplošnéalebo dokonca na celonl povrchu tkaniva umiestnené prvky naaktiváciu kmitov. Stačí, keď sa kompresívny prvok priloží na veľké povrchové plochy tkaniva. To sa môže dosiahnuť napr. veľkoplošnými napnutými elastickými alebo neelastickými obväzmi alebo bandážami. Tieto obväzy alebo bandáže môžu byť okrem toho napustené substanciami a/alebo...

Terapeutické liečebné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17051

Dátum: 10.09.2003

Autori: Kancilja Toni, Harley Stef, Cesko Sandi

MPK: A61H 7/00

Značky: terapeutické, liečebné, zariadenie

Text:

...a/alebo viazania. Použitie odstrániteľných upevňovacíchdržiakov poskytuje aj výhody ľahkosti údržby a čistenia.Pracky svýhodou umožňujú pripojenie upevňovacích popruhov bez šitia alebo inej formy pripevnenia aich používanie používateľom na upevňovanieV prevádzke sa zariadenie aplikuje tak, aby sa zodpovedajúce povrchy styčných prvkov mohli dotýkať tela nositeľa. Pracky, popruhy a upevňovacie držiakysa nastavujú podľa potreby z hľadiska...

Terapeutický kryt na oko a očné viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8913

Dátum: 24.01.2003

Autor: Fuller John Robert

MPK: A61F 9/02, A61F 7/00, A61F 9/007...

Značky: terapeuticky, očné, viečko

Text:

...je možné vytvorit v ktorejkoľvek stene rámu smerujúccj mimo komory tak, aby sa zabránilo zahmleniu šošoviek rámu okuliarov.0013 Stupeň efektivity zariadenia, tak ako je opísaný v hore uvedenej špecilikáciipatentu USA, je však obmedzený a cieľom súčasného stavu vynálezu je navrhnúť vylepšené Zariadenie na liečbu suchých očí a súvisiacich stavov.0014 V zmysle súčasnej formy vynálezu, navrhované terapeutické zariadenie existuje tak, ako je...

Elektroakugrafické diagnostické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3391

Dátum: 03.12.2002

Autori: Takács Štefan, Solár Gustav, Bugáňová Anna

MPK: A61B 5/053, A61H 39/00

Značky: zariadenie, diagnostické, elektroakugrafické

Text:

...konštrukciou týchto prístrojov, ktorý sa uskutočňuje vtzv. časovej oblasti prechodového javu ato ešte pri plynule narastajúcom prítlaku, pričom plynulost lekár zabezpečovalsubjektívne na základe svojej praxe.Preto vznikla požiadavka riešit vyššie uvedené nedostatky technickými prostriedkami, ktoré by zamedzili zmenám nameraných impedancií vplyvom manipulácie meracej sondyaodstránila by sa časová závislost prechodového javu pri meraní....

Fitnes-prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1599

Dátum: 01.10.2002

Autor: Egger Norbert

MPK: A61H 9/00

Značky: fitnes-prístroj

Text:

...ovládania zariadení na stimuláciu kože prispôsobiť stimulovanú oblasť kože telesným pomerom nositeľa fitnes-prístroja. Tak sa pri tomto vyhotovení dajú Lirčité problémové zóny cielene ovplyvniť. Ovládacie zariadenie môže vykazovat regulátor. ktorým sa dá postupnosť prepínacích signálov nastavit na jednotlivé zariadenia na stimuláciu kože. Týmto spôsobom sa dá koordinovať poradie prepínacích procesov z podtlakového stavu do pretlakového...

Akupresúrny ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3261

Dátum: 02.07.2002

Autori: Vlnieška Vladimír, Jajcay Roman

MPK: A61H 39/00

Značky: akupresúrny, ohrievač

Text:

...jednotlivých prvkov akupresúmeho ohrievača, určeného na ohrev chrbtice, obr. 2 znázorňuje upevnenie plastových bodcov spolu s plochým plastom na vlnenú tkaninu, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na usporiadanie jednotlivých častí akupresúmeho ohrievača chrbtice vokolí obličiek a obr. 4 znázorňuje usporiadanie akupresúmeho ohrievača kolien s plochým gumovým pásom, ktorý je na voľnom konci opatrený suchým zipsom. Obr. 5 znázorňuje upnutie...

Hygienická vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2925

Dátum: 06.08.2001

Autori: Pekarovič Ľubomír, Kubatka Jozef, Uhlík Jozef

MPK: A47K 3/022, A61H 33/00, A47K 3/062...

Značky: vaňa, hygienická

Text:

...časti sú vzasúvacej drážke vybavené obvodovým tesnením Q. Uzatváraci mechanizmus 34 (znázomený aj na obr.3) je umiestnený akoby na zadnej strane dvierok 32 a pozostáva zosky 31, ktorej vrchná vyčnievajúca časť je ohnutá do rukoväte 342. V horizontálnej polohe sú v telese dvierok 32 uložené dve tiahla 33 so skosenými koncami. Na spodnej časti hygienickej vane sú vpredu upevnené dve stojky g s kolieskami 41 a vzadu sú otočne uložené dve...