A61G

Zdvíhacie zariadenie imobilných osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7354

Dátum: 02.02.2016

Autor: Crman Michal

MPK: A61G 3/02

Značky: zariadenie, zdvíhacie, imobilných, osôb

Text:

...na zariadenie aktuátora - lineárneho elektropohonu j. Zdvíhacie zariadenie obsahuje držiak l, ktorý je upevnený na karosériu automobilu. Na čapy 3 držiaka l je otočne upevnené zdvíhacie rameno i s hydraulickým valcom j. Opačný koniec zdvíhacieho ramena í je vybavený prvým čapom Q, na ktorom je rotačne upevnené otočné rameno Z, kde druhý koniec otočného ramena Z je vybavený druhým čapom §. Na tento druhý čap § je otočne fixovaná otočná hrazda 2...

Ergonomický výplňový element posteľného matraca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7041

Dátum: 03.03.2015

Autor: Gejdoš Roman

MPK: A47C 27/05, A47C 27/14, A61G 7/05...

Značky: výplňový, posteľného, matraca, element, ergonomický

Text:

...Ul, SK 3922 Ul, CZ 14568 Ul, CZ 17251 Ul, CZ 17887 Ul, CZ 17729 Ul alebo CZ 25345 Ul.Bez ohľadu na technické riešenie prispôsobenia sa proporciám ležiaceho tela každý posteľový matrac vyvíja na ležiace telo protitlak. Preto ani jedno z uvedených známych riešení kopírovania ležiaceho tela nezohľadňuje špecifické požiadavky žien, ktoré zo zdravotných alebo kozmetických dôvodov podstúpili plastickú operáciu prsníkov. Tieto ženy protitlak...

Chirurgický operačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16983

Dátum: 15.11.2011

Autor: Nurminen Ari

MPK: A61G 13/12

Značky: stôl, chirurgicky, operačný

Text:

...uskutočňovania chirurgíckého zákroku, pričom tieto úseky zahŕňajú chrbtovú podperu, ktorá zahŕňa základný chrbtový úsek, z neho vyčnievajúci stredný chrbtový úsek a dva ramenné úseky usporiadané na obidvoch stranách stredného chrbtového úseku a uvoľniteľne upevnené na základnom chrbtovom úseku prostredníctvom upevňovacích prvkov. Podľa vynálezu upevňovacie prvky zahŕňajú prvé a druhéo ramenný úsek má prvé upevňovacie prvky, ktoré zahŕňajú...

Zdvíhací mechanizmus, najmä stomatologického kresla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5653

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kment Jaroslav, Sakači Bartolomej, Nerád Miroslav, Halama Pavol, Kobelár Roman

MPK: A61G 15/00

Značky: stomatologického, mechanizmus, křesla, najmä, zdvihací

Text:

...sa týka nárokov na presnosť uloženia zvislého bežca na nosnom stĺpe zariadenia, zostáva toto zariadenie plnohodnotným po stránke jeho požadovaných úžitkových vlastností.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l predstavuje priestorový pohľad na zdvíhací mechanizmus s vysunutým zvislým bežcom spolu so zdvíhacím ramenom ponad nosný stlp, obr. 2 podobný priestorový pohľad na ten istý zdvíhací mechanizmus vo funkčnom stave.Zdvíhací mechanizmus podľa...

Pojazdné tlačné nosidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16706

Dátum: 12.11.2010

Autori: Magill Brian, Oz Kemal Burc, Karth Andrew

MPK: A61G 1/056, A61G 1/02

Značky: tlačné, pojazdné, nosidlá

Text:

...Obr. 6 A je bočný pohľad na pojazdné nosidlá ako pracovník predpokladá váhu a zadný dielec vozíka pohybom otáča západkový kolík pre automatické uvoľnenie zadných nôh.Obr. 6 B je bližší pohľad na mechanický nakladací systém s otvorenými západkovýmikolíkmi na nakladacej polohe podľa Obr. 6 A.Obr. 6 C je bližší pohľad na zadný dielec vozíka približujúci sa k resetovaciemupohonu na nakladacej polohe podľa Obr. 6 A.Obr. 7 A je bočný pohľad na...

Vynálezy kategórie «A61G» v ZSSR.

Nadstavec na príručný stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5548

Dátum: 07.10.2010

Autor: Marko Ladislav

MPK: A47B 23/00, A61G 7/00

Značky: príručný, nadstavec, stolík

Text:

...priestory pre pacienta a vedie trvalo k zjednodušeniu udržiavania poriadku a čistoty v jeho okruhu, ku zvýšeniu jeho osobnej hygieny, k príručnému uloženiu osobných a zdravotných predmetov v jeho dosahu (potraviny, lieky, veci osobnej hygieny a osobnej potreby, technické prostriedky uľahčujúce pobyt na lôžku a pod.).3) Aktívne samoobslužné zapojenie sa pacienta pri rehabilitačných cvičeniach. To vytvára priaznivý psychologický aspekt jeho...

Podporná a zadržiavacia konštrukcia pre osoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15377

Dátum: 27.08.2010

Autor: Galante Marco

MPK: A61G 5/12

Značky: konštrukcia, podporná, osoby, zadržiavacia

Text:

...založené, sú popísané v dokumente WO-A 1-O 2/22067 a EP-A 2-2070501.0016 Cieľom vynálezu je predstaviť podpornú azadržiavaciu konštrukciu pre osoby so zdravotnými ťažkosťami, ktorá môže byť personalizovaná aje schopná prispôsobiť sa každému požiadavku užívateľov aich pohybom pomocou prostriedku pružnej konštrukcie, ktorá umožní presné, ale nie pevné nastavenie, ktorá je schopná nasledovať malé pohyby osôb, pomáhať im a zaistiť v prípade...

Oporné systémy nosidiel pre jednotky zdravotnej starostlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20571

Dátum: 12.07.2010

Autor: Chinn Robert

MPK: A61G 3/08, F16B 21/09

Značky: systémy, starostlivosti, jednotky, oporné, nosidiel, zdravotnej

Text:

...montážnej konzoly, ked sú pätky horizontálne zarovnaných montážnych výstupkov umiestnené v zúžených oblastiach prvej a druhej vertikálnej skupiny zaisťovacích drážok v ktorých zúžené oblasti neustále spájajú susediace časti so zväčšenou hlavicou v prvej vertikálnej skupine zaisťovacích drážok a druhej vertikálnej skupine zaisťovacích drážok a Vertikálna skupina otvorov je umiestnená medzi prvou vertikálnou skupinou zaisťovacích drážok a...

Oporné systémy nosidiel pre jednotky zdravotnej starostlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19966

Dátum: 12.07.2010

Autor: Chinn Robert

MPK: A61G 3/08

Značky: systémy, starostlivosti, oporné, nosidiel, zdravotnej, jednotky

Text:

...montážnej konzole, druhý vnútorný háčik umiestnený pozdĺž druhej ramennej časti na zachytenie bočnej tyče nosidiel a druhý vonkajší háčik umiestnený na druhom voľnom konci a otočený čelne k druhému vnútornému háčiku na zachytenie opačnej bočnej tyče nosidiel a v rámci ktorého každá zaisťovacia drážka prvej a druhej koľaje obsahuje zväčšenú otvorenú oblasť susediacu so zúženou oblasťou a v rámci ktorého zväčšená hlavicová časť montážneho...

Podporné systémy nosidiel pre jednotky lekárskej starostlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14621

Dátum: 12.07.2010

Autor: Chinn Robert

MPK: A61G 3/08

Značky: podporné, systémy, lekárskej, jednotky, starostlivosti, nosidiel

Text:

...sad á namontovat na pás.0031 Znázornenia uvedené ďalej na výkresoch sú vo svojej podstate len ilustratívne a nie sú obmedzujúce v zmysle vynálezu stanoveného nárokmi. A naviac, jednotlivé funkcie výkresov a tento vynález budú zjavnejšie a pochopia sa s ohľadom na0032 Nasledujúci text predstavuje široký popis mnohých rôznych znázornení tohto vynálezu v zmysle nárokov. Tento popis sa bude považovat len za prlkladný a nepopisuje každé možné...

Zariadenie na ozdravné a relaxačné procedúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5485

Dátum: 07.07.2010

Autor: Hradil Alexandr

MPK: A47K 3/02, A61H 33/00, A61G 10/00...

Značky: procedúry, relaxačné, zariadenie, ozdravné

Text:

...technického riešeniaV horskom rekreačnom stredisku je potrebné realizovať ďalšie relaxačné zariadenie. Preto sa pristúpilo k zhotoveniu zariadenia pre ozdravné a relaxačné procedúry podľa tohto technického riešenia. Z dubového dreva sú zhotovené tri relaxačné kade elipsovitého pôdorysu s výškou 120 cm a dĺžkou väčšej eliptickej osi 100 cm.Každá relaxačná kaďa je naplnená do viac ako 50 svojho objemu vodou s teplotou cca 35 °C....

Zaisťovací mechanizmus pre výškovo nastaviteľné záchranárske nosidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17399

Dátum: 19.04.2010

Autori: Valentino Nicholas Vittorio, Keller Bryan Robert

MPK: A61G 1/04, A61G 1/013, A61G 1/02...

Značky: nosidlá, záchranárske, zaisťovací, mechanizmus, nastavitelné, výškovo

Text:

...88 zapadnúť na kolíky 90, 92. Ked drážky 86, 88 sú pod uhlom k zapadnutiu na kolíky 90, 92 a priečny nosný prvok 58 nesie záťaž,blokovací mechanizmus umožňuje úspešné uchytenie nosidie| v požadovanej polohe.0008 Prevedenia predkladaného vynálezu sa týkajú nového upevňovacieho mechanizmu pre výškovo nastavitelné záchranárske nosidlá, ktoré riešia vyššie uvedené problémy. Vjednom vyhotovení, je opísaný zaisťovací mechanizmus, ktorý má...

Antidekubitové lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5382

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gaál Milan

MPK: A61G 7/057

Značky: lôžko, antidekubitové

Text:

...výstrednosti susediacich výstrednikov v jednotlivých súpravách sú uhlovo pootočené výhodne o uhol l 80 ° a maximálna výstrednosť výstrednikov na susediacich hriadeľoch prislúchajúcich do rovnakého radu výstrednikov je uhlovo pootočená tak, že body maximálnej výstredností výstrednikov ležia na krivke v tvare sínusoidy.Podstata vynálezu spočíva tiež v tom, že na výstrednikoch sú otočne uložené puzdrá obalené rnäkkým a pružnýrn...

Polohovacie zariadenie na rakvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5364

Dátum: 08.02.2010

Autor: Bederka Milan

MPK: A61G 19/00

Značky: rakvu, polohovacie, zariadenie

Text:

...zmontovanej konštrukcie z kovových zvarencov, pričom má v podstate plochých tvar s pôdorysom obdĺžnika. V ráme 1 je otvor 3, cez ktorý sa môže vo vodorovnom smere presúvať rakva 4 akýchkoľvek bežných normalízovaných rozmerov rakví 4. Po oboch vnútorných stranách otvoru 3 sú v ráme 1 ukotvené dvojice navijakov 6. Navijaky 6 na jednej strane otvoru 3 sú vytvorené na spoločnom hriadeli. Ten je na jednej strane uložený v bežnom výklopnom...

Pomôcka na vstávanie imobilných pacientov z podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5311

Dátum: 07.12.2009

Autor: Šáchová Veronika

MPK: A61G 7/10, A61G 7/00

Značky: vstavanie, pomôcka, pacientov, podložky, imobilných

Text:

...ktorý je únosný, pevný a nedeformuje sa silou cca 75 kg na profil. Jedným z možných materiálov je dural, pripadne, najmä z hľadiska estetického, možno použiť aj drevo.Pomôcka je tvorená spodným rámom 1 a horným rámom 2 v tvare podobnom tvaru U. Spodný rám i pozostáva z ľavého ramena 11 a z pravého ramena 12, ktoré sú navzájom spojené dĺžkovo nastaviteľným zadným spojovacím ramenom 13. Horný rám 2 tvorí ľavá podrúčka 21, pravá...

Vonkajší poťah rakiev, sarkofágov, urien na popol a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12546

Dátum: 30.07.2009

Autori: Malandra Maria Daniela, Malandra Gianluca

MPK: A61G 17/02

Značky: vonkajší, sarkofágov, popol, urien, podobně, potah, rakiev

Text:

...fólia 2, ktorá je v dvoch vzájomne altematlvnych možných variáciách vyrobená z plastového materiálu alebo z ekologicky ohľaduplného papiera, je vyrobená z recyklovateľného materiálu.Výhodne sa Iepivá fólia môže vyrobiť napríklad z polypropylénu, homopolyméru,kopolyméru, polystyrénu, polyetylénu, etylénu, polyvinylchloridu,polymetylmetakrylátu, styrénakrylonitrilu alebo akéhokoľvek iného podobného materiálu.-3 Aby odolala účinkom počasia,...

Polohovací mechanizmus, najmä stomatologického kresla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286706

Dátum: 26.02.2009

Autori: Gudjak Stanislav, Oravec Vladimír

MPK: A61G 15/00

Značky: polohovací, křesla, mechanizmus, najmä, stomatologického

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovací mechanizmus, najmä pre stomatologické kreslá, zahrnujúci operadlo (1) chrbta a prichytávaciu dosku (2) sedadla a majúci pohonnú jednotku s teleskopickým výsuvným mechanizmom (3). Dvojramenná páka je uložená v konzole (9) s čapom a je otočne prichytená v doske (2) sedadla a na opačnom konci je upevnená v posuvnom vedení (8), pričom vedľa posuvného vedenia je otočne upevnené operadlo (1) chrbta v konzole (9) s čapom.

Pojazdné kreslo s podporou chodenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5106

Dátum: 05.02.2009

Autor: Vígh Tomáš

MPK: A61H 3/00, A61G 5/00

Značky: chodenia, pojazdné, podporou, křeslo

Text:

...prostriedku je výhodné, ak aspoň niektoré pojazdové kolesá, výhodne zadné pojazdové kolesá sú uložené V závese s natáčavou zvislou osou. Toto usporiadanie umožňuje bočné posúvanie a otáčanie kresla bez šmýkania pojazdových kolies. Na prípadne zablokovanie riadivého otáčania pojazdových kolies môžu byť tieto opatrené prestaviteľnou aretáciou proti otáčaniu zavesu.Pojazdné kreslo s podporou chodenia môže mať šírku menšiu ako bežný svetlý otvor V...

Zariadenie na zachytenie moču

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5017

Dátum: 07.10.2008

Autor: Mižák Jozef

MPK: A61G 9/00

Značky: zachytenie, moču, zariadenie

Text:

...obalu s dvoma drenážkami,vyúsťujúcimi do hadičiek, ktoré sú zakončenć močovýnni nádobkami. Nevýhodou tohto technického riešenia je ich vysoká cena, ako aj riziko úniku moču a šírenia zápachu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na zachytenie moču, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené najmenej jednou zbemou nádobou s najmenej jedným otvorom, na ktorý je pripevnená najmenej jedna strana hrdla s...

Pomôcka na presun osôb v život ohrozujúcej situácii a metóda jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19783

Dátum: 22.05.2008

Autor: Gil Vizuete Francisco Javier

MPK: A61G 7/14, A62B 99/00

Značky: situácii, život, ohrozujúcej, osôb, pomôcka, použitia, přesun, metoda

Text:

...nohy obete nehody uvoľnené spod pedálov vozidla alebo iných prepájaclch alebo spojovacích zariadení.b) Záchranár ovinie strednú časť tela pomôcky okolo krku obete nehody tak, aby bolo telo pomôcky umiestnené prevažne na prednej časti krku a dva kužeľové konce sa potom prekrížia na zátylku obete a vedú sa na hrudník obete.c) Záchranár prevlečie dané dva kužeľovité konce spredu dozadu popod obe pazuchy obete, takže sa oba kužeľové konce...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: 286125

Dátum: 10.03.2008

Autori: Oravec Vladimír, Kriho Ján

MPK: A61G 13/00

Značky: navážacieho, vozíka, transportného, operačného, stola, mechanizmus, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

O spodnú časť alebo o rám pracovného lôžka operačného stola je prichytený plochý rám (1) s prvými výstupkami (2) umiestnenými protiľahlo a z jeho vonkajších strán, pričom z vnútornej časti plochého rámu (1) sú po jeho obvode otočne prichytené prvé výklopné tyče (3) s excentrickým osovým uložením obsahujúce drážku (4). Protiľahlé horizontálne ramená (5) transportného navážacieho vozíka obsahujú v horizontálnom smere otočne uložené druhé výklopné...

Nástupná a/alebo príjazdová pomôcka pre vozidlá s dopravou osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9809

Dátum: 18.01.2008

Autor: Kircher Werner

MPK: B61D 23/02, B60R 3/02, A61G 3/06...

Značky: vozidla, pomôcka, dopravou, osôb, nástupná, príjazdová

Text:

...konštrukčnúvýšku celej konštrukčne jednotky na hodnotu, ktorá je iba málo väčšia akopriemer hnacieho valca pre hnací prvok vytvorený ako remeň, alebo reťaz.Okrem toho existuje možnost umiestniť hnací prvok vo v podstate uzavretom plášti, a preto bez podstatných zvýšených nákladov, a chránit jednoduchýmspôsobom pred znečisteniami. 0009 Ďalšie výhodné znaky vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.0010 Vynález je v nasledujúcom bližšie...

Zariadenie na prepravu telesne postihnutých osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15762

Dátum: 23.10.2007

Autor: Ivanchenko Volodymyr

MPK: A61G 5/06, A61G 5/04, A61G 1/02...

Značky: zariadenie, postihnutých, osôb, prepravu, tělesně

Text:

...predstavujú rad bočných pohľadov na uprednostňovane vyhotovenie, ktoré zobrazujú nájazd zariadenia na vyvýšený povrch aObrázky 8 A-F predstavujú rad bočných pohľadov na uprednostňovaně vyhotovenie, ktore zobrazujú zjazd zariadenie z vyvýšeněho povrchu.PODROBNÝ OPIS UPREDNOSŇOVANÉHO VYHOTOVENIA0009 Obrázky 1 a 2 zobrazujú zariadenie 10 na prepravu telesne postihnutej osoby podľa vyhotovenia predkladaného vynálezu. Zariadenie obsahuje otočné...

Montážny rám pre aplikačné moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11414

Dátum: 04.09.2007

Autor: Tas Johan Helena Alice

MPK: H02G 3/12, A61G 12/00

Značky: moduly, montážny, aplikačné

Text:

...na udržanie montážnych rámov pre aplikačné moduly. V skutočnosti rám, ktorého šírka je menšia ako vzdialenosť medzi dvoma vzdialenými koncami drážok v tvare písmena L, ak je vhodne pridržaný môže byť ľahko vložený cez vonkajšiu čiastočnú štrbinu ktorá má relatívne malé rozmery do vnútornej čiastočnej štrbiny s relatívne veľkými rozmermi a môže tu byť otočený z prvej pozície na druhú pozíciu, umožňujúc tak upevnenievo svojej konečnej pozícii...

Podpora hlavy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285855

Dátum: 27.08.2007

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/00

Značky: stolu, operačnému, hlavy, podpora

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) a plynového pera (3) s aretáciou, pričom jedny konce prvých ramien (4, 5) prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) sú výkyvne uložené v kotviacom svorníku (6). Prvé a druhé rameno (4, 7) prvej dvojramennej sústavy (1) je prekrížené v otočnom čape (8). Prvé konce druhého ramena (7, 9) prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) sú výkyvne uložené v svorníku (10). Druhý koniec prvého ramena...

Odnímateľná opierka nohy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285833

Dátum: 17.08.2007

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/00

Značky: opierka, odnímatelná, stolu, operačnému

Zhrnutie / Anotácia:

Opierka pozostáva z dvoch pier (1, 2) s aretáciou, pričom prvé pero (1) je jedným koncom výkyvne a otočne ukotvené v prvom mieste (3) kotviaceho svorníka (4) a druhé pero (2) je jedným koncom výkyvne a otočne ukotvené v druhom mieste (5) kotviaceho svorníka (4). Druhé konce pier (1, 2) so svojimi ovládacími mechanizmami (6, 7) sú spriahnuté s tyčovým nosičom (8).

Posteľ s antidekubitačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4806

Dátum: 02.08.2007

Autor: Takáč Marián

MPK: A61G 7/057

Značky: zariadením, antidekubitačným, postel

Text:

...kotúčov jak v nastaviteľnej hlavovej častí postele, tak v ležacej časti postele, zároveň schematicky znázorňuje spojenie prevodovej jednotky a rotačných kotúčov prostredníctvom náhonového elementu a smer otáčania jednotlivých rotačných kotúčov.Obrázok 2 znázorňuje princíp uloženia guličiek v rotačných kotúčoch, uloženie rotačných kotúčov a unášacieho kotúča na spodnej doske v ráme postele, umiestnenie rotačných kotúčov v doske s otvomii a...

Zdvíhacie nosidlá pre sanitiky s vylepšeným sklopným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8585

Dátum: 24.01.2007

Autor: Wells Timothy

MPK: A61G 1/02

Značky: rámom, sklopným, sanitiky, nosidlá, vylepšeným, zdvíhacie

Text:

...protiľahlé valcovíté bočné časti rámu 22 spojené na konci vlečného konca priečnou časťou rámu 24. Na vodiacom konci rámu, bočné časti rámu 22 končia pántmi 26. Podporou páru pántov 26 je priečny rám 28, s upevnenýmsklopným rámom 30, ktorý je otočný, ako je najlepšie ilustrované na OBR. 3.0011 Sklopný rám 30 zahŕňa valcovité časti rámu 32 a 34 spojené na predných koncoch koncovou časťou rámu 36 (OBR. l). V jednom stelesnení sú časti rámu...

Opierka ruky s uhlovým a výškovým nastavovaním, najmä na elektrický invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4566

Dátum: 07.09.2006

Autori: Mihalus Branislav, Turoň Anton

MPK: A61G 5/00

Značky: úhlovým, elektricky, nastavovaním, výškovým, najmä, invalidný, opierka, vozík

Text:

...a na obr. 3 vyobrazená kompletná opierka ruky v zloženom stave. Ďalej je na pripojenom obr. 4 zobrazené držadlo a uhlovo natočený segment technického riešenia, ktorého otočná príruba, ktorého vedenie a ďalšie časti opierky rúk podľa technického riešenia sú zobrazené na obr. 5 a nakoniec na obr. 6 sú zobrazené časti opierky ruky zaisťujúce prestavenie a zaistenie uhlovej polohy držadla podľa technického riešenia.Opierka ruky s uhlovým a...

Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4565

Dátum: 07.09.2006

Autori: Turoň Anton, Mihalus Branislav

MPK: A61G 5/00

Značky: operadla, sedadla, invalidného, najmä, sklonu, vozíka, křesla, elektromechanické, nastavovanie, zariadenie, elektrického

Text:

...nastavovanie sklonu kresla elektrického invalidného vozíka z obr. l a obr. 6bočný a zadný pohľad na detail upevnenia operadla z obr. l.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka je zložené z pevného nosného rámu 1 opevneného na neoznačenom podvozku elektrického invalidného vozíka a výkyvného nosného rámu 2 s upevňovacími zariadeniami sedadla 6 i operadla 7. Vo...

Schodisková sedačka so zariadením na brzdenie a nastavenie odporu klznej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14210

Dátum: 11.08.2006

Autori: Chambliss Charles Scott, Schrand Steven, Dietz Timothy

MPK: A61G 5/06

Značky: klznej, odporu, brzdenie, nastavenie, dráhy, zariadením, sedačka, schodisková

Text:

...100 si do nej môže osoba bezpečne sadnúť a prepraviť sa na zvolené miesto. Osobu sediacu v schodiskovej sedačke možno predovšetkým jednoducho prepraviť hore a dole schodiskom.0009 Pri uskutočneniach schodiskovej sedačky 100 zobrazených na obr. č. l až 4 sú súčasťou hlavného rámu 102 aj ľavý a pravý oporný článok 120 a 122, spodný priečny článok 124, horný priečny článok 126 (najlepšie ho vidno na obr. č. 3) avýškovo nastaviteľná rukoväť...

Posteľ pre chorých a zdravotne postihnutých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17260

Dátum: 21.04.2006

Autori: Sánchez Amieva Pedro, Viguera Joglar Humberto Alejandro

MPK: A61G 7/02, A61G 7/00

Značky: chorých, postel, postihnutých, zdravotne

Text:

...visí na priečnych popruhoch.0011 Ďalšou charakteristikou zverejneného vynálezu je, že zahŕňa kúpaciu zostavu tak, že zahŕňa tretiu zostavu, ktorá sa pohybuje vertikálne, aby bolo možné zbierať odpadovú vodu a stolicu vyprodukovanú počas umývania a čistenia zdravotne postihnutého. Kvôli tomu je kúpacia zostava umiestnená pod vyššou posteľnou zostavou a blízko k nej, potom ako bolanižšia posteľná zostava vysunutá zo základnej štruktúry.0012...

Ošetrovacie lôžko so symetrickým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5830

Dátum: 13.01.2006

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/002

Značky: symetrickým, zapojením, lôžko, ošetrovacie

Text:

...možne, že sa vzťahy obrátia. V takom pripade by bolo vyššie uvedené opatrenie na závadu a chyba by sa zväčšila. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo takého nesprávneho počínania, je výhodné, aby bolo symetrické zapojenie adaptívne. Keď symetrické zapojenie zistí, že sa diferencia prúdu po prerušení prúdu zväčšila, miesto aby sazmenšila, vytvorí sa prerušenie prúdu u druhého motora anásledne sa krátkodobé prerušenie prúdu vytvorí iba pri tomto...

Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10179

Dátum: 14.11.2005

Autori: Frolík Zbyněk, Král Jiří, Sálus Michal

MPK: A61G 7/053

Značky: zábradlie, vybavené, zábradlím, lôžko, týmto, mobilizačným, mobilizačné

Text:

...l a g sú, ako ukazuje obr. l, vybavené držiaknii Q, umiestnenými na podlhovastom profile j, pre oporu pacienta pri jeho vstávaní z lôžka i. Na obr. 2 je znázomený bočný pohľad na to isté lôžko i s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnými zábradliami l a g opäť zaaretovanými do zvislej polohy. Obr. 2 pre predstavu ukazuje schematicky vyhotovenie lôžka 3 s možnosťou nastavenia ložnej plochy do najnižšej, polovičnej a najvyššej...

Stacionárna stomatologická súprava s pľuvadlovým blokom pohybujúcim sa s kreslom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4180

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kľučár Ján

MPK: A61G 15/10

Značky: blokom, stacionárna, pľuvadlovým, kreslom, stomatologická, pohybujúcim, súprava

Text:

...hadica vytvára sifón pre odpadovú vodu a samotná hadica tvori prekážku pri pohybe obsluhy a sťažuje čistenie priestoru okolo súpravy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stacionáma stomatologická súprava s pľuvadlovým blokom pohybujúcirn sa so sedacou časťou kresla. Pľuvadlový blok je pevne spojený so sedacou časťou kresla a zároveň je rúrkou prepojený s telesom, ktore je uložené v rovine podlahy. Pľuvadlový blok a rúrka sú so...

Mobilné zariadenie na prevoz imobilných osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4088

Dátum: 01.04.2005

Autor: Gavalec Milan

MPK: A61G 7/053, A61G 7/14

Značky: mobilné, osôb, převoz, zariadenie, imobilných

Text:

...na vzdialenosť cca 5 - 10 metrov, spustenie a následné uloženie, môže trvať dvom zaškolenim osobám s vynaložením pomeme malej fyzickej námahy - cca 120 sec.Mobilné zariadenie na premiestňovanie ímobilných osôb je vytvorené z nosného rámu, vybaveného dvíhacím systémom, ktorý pozostáva zo sústavy ozubených koliesok spojených retiazkami s prevodovkou a ovládácim kolesom,v homej časti vybaveného navíjacími kladkami s popruhmi,cez ktoré je...

Spoločenský priestor a spôsob nastavenia vnútornej atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5450

Dátum: 02.12.2003

Autori: Fuchs Ulrich, Spiegel Volker

MPK: F24F 11/00, A61G 10/00

Značky: spoločenský, vnútornej, spôsob, atmosféry, priestor, nastavenia

Text:

...nanajvýš ale 1 až 0,65 objem.0012 Altematívne je možné, aby bol podiel oxidu uhličitého vo vzduchu znížený chemickou cestou, predovšetkým pomocou špeciálneho vápna.0013 Výhodne je vnútomý vzduch vedený v režime s cirkuláciou vzduchu upravovaný regulovanou ionizáciou tak, že vnútomý vzduch so zníženým obsahom kyslíka anízkym obsahom oxidu uhličitého oproti vonkajšej atmosfére si cez viaceré obehové cykly vzduchu zachováva vysokú kvalitu...

Elektricky poháňané dopravné prostriedky s motorom a napájacím zdrojom v kolesách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1523

Dátum: 28.03.2003

Autori: Pyntikov Alexander, Benson Mark

MPK: A61G 5/00, B60K 1/04, B62M 23/02...

Značky: prostriedky, dopravné, napájacím, poháňané, elektricky, kolesách, motorom, zdrojom

Text:

...ložísk. Vnútomý povrch konštrukcie rotora nesiepermanentné magnety rozmiestnené po jeho povrchu, ktoré obklopujú segmenty statora avytvárajú medzi nimi radiálnu vzduchovú medzeru. Vonkajší povrch konštrukcie rotora nesie pneumatiku, ktorá je na ňom pripevnená prostrednictvom nosnej konštrukcie, takej ako spice bicykla, alebo môže byť na ňom pripevnená priamo. Motor, napájací zdroj a riadiaci obvod motora môžu byť obsiahnuté v rámci...

Traverza alebo podlahové zdvíhacie zariadenie s bezpečnostným hákom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12229

Dátum: 05.02.2003

Autor: Hjort Mogens

MPK: B66C 1/36, A61G 7/10, F16B 45/02...

Značky: zdvíhacie, hákom, traverza, zariadenie, bezpečnostným, podlahové

Text:

...traverza s pomocou pása alebo kábla, zvyčajne cez navijak aleboo podlahové zdvíhacie zariadenia s kolesovým rámom vybavené stožiarom a zdvíhaclm ramenom na ktoré je pripojený kábel alebo pás. Obidve zariadenia sú v danej oblasti známe.0018 Dielce háku 2 sa tiahnu z obidvoch horizontálnych koncov traverzy 1. Pacient ktorý sa zdvíha je posadený do vaku 3. Vak 3 je vybavený množstvom podporných pásov s upevňovacími slučkami na ich voľných...

Upínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3450

Dátum: 04.02.2003

Autori: Oravec Vladimír, Kriho Ján

MPK: A61G 13/10

Značky: transportného, vozíka, upínací, stola, navážacieho, operačného, mechanizmus

Text:

...To znamená, že v žiadnom prípade pacient aj pracovným lôžkom operačného stola nemôže v žiadnom prípade spadnúť. Použitý je pritom relatívnejednoduchý mechanizmus.Prehľad obrázkov na výkresochUpínací mechanizmus transportného navážacieho vozíka a operačného stola s elektromechanickým pohonom bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je zobrazená prvá časť upínacieho mechanizmu ukotvená v spodnej časti pracovného lôžka...