A61F 9/007

Osvetlený mikrochirurgický nástroj obsahujúci optické vlákno so skosenou čelnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19763

Dátum: 30.04.2012

Autori: Papac Michael James, Lassalas Bruno, Yadlowsky Michael

MPK: A61B 19/00, A61B 34/00, A61B 90/00...

Značky: mikrochirurgický, plochou, vlákno, optické, skosenou, čelnou, nástroj, osvetlený, obsahujúci

Text:

...svetla na osvetlenie do dutiny určenej na odsávania. Odsávacia rúrka má hrot, ktorý je odnímateľné pripevnený na jednom konci odsávacej rúrky. Optické vlákna sú ukončené vo vzdialenosti (d) od distálneho konca hrotu. Takisto je poskytnuté obrazové vlákno (obrazové vlákna) na prenos obrazových údajov z distálneho konca zariadenia. US 200922 l 99 l opisuje predmet v predvýznakovej časti patentového nároku 1. 0006 Napríklad US 6366726 nazvaný...

Aspiračný systém s malými svetlosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20202

Dátum: 12.12.2011

Autori: Lee Eric, Sorensen Gary

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: systém, aspiračný, svetlosťami, malými

Text:

...ďalšie metódy, ktoré zahŕňajú kľukaté cesty so ohybmi,uhlami a obmedzovačmi toku, ktoré sa tiež týkajú predmetuupchávania. Niektoré predchádzajúce riešenia zahŕňajú. odporovýprvok v čerpadle alebo V jeho blízkosti. Ale účinnosť týchto riešení je obmedzená vzhľadom na relatívne veľký priemer hadičiek medzi odporovým prvkom a okom. Ďalší pokus o riešenie je použitie väčšej dĺžky pružných aspiračných hadičiek V snahe zvýšiť celkovú odolnosť...

Kombinovaný koaxiálny a bimanuálny irigačný/aspiračný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20720

Dátum: 15.11.2011

Autor: Lane Md Stephen

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: bimanuálny, nástroj, kombinovaný, koaxiálny

Text:

...rúrkou. Pomocou elektrického kábla mení riadiaci panel úroveň výkonu preneseného nástavcom na pripojenú reznú ihlu. Ohybná rúrka dodáva irigačnú tekutinu. na miesto chirurgického zásahu cez irigačnú ihlu a odčerpáva aspiračnú tekutinu z oka0006 Počas procesu fako-emulzifikácie s použitím bimanuálneho (obojručného) nástroja sú špičky reznej ihly a irigačnej ihly vsunuté do predného puzdra oka. Pretože bimanuálny nástroj tvorí V skutočnosti...

Fakoemulzifikačný ručný nástroj s integrovaným aspiračným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18072

Dátum: 03.12.2010

Autori: Sorensen Gary, Sussman Glenn Robert

MPK: A61F 9/007

Značky: fakoemulzifikačný, nástroj, integrovaným, aspiračným, ručný, čerpadlom

Text:

...spolu so zavlažovacím. roztokonx dodávanýn 1 do oka počas tohto zákroku do0006 V priebehu tohto spôsobu sa do oka čerpá zavlažovacia tekutina, ktorá prechádza medzi zavlažovacím puzdron 1 a reznou ihlou a vystupuje do oka na hrote zavlažovacieho puzdra a/alebo z jedného alebo viacerých výstupných otvorov alebo iných otvorov vyrezaných V zavodňovacom puzdre v blízkosti jeho konca. Natejto zavodňovacej tekutine veľmi záleží, pretože...

Oftalmická ventilovaná trokarová kanyla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16350

Dátum: 22.11.2010

Autori: Martin Michael, Lopez Jose, Patnala Anil

MPK: A61F 9/007, A61B 17/34

Značky: ventilovaná, oftalmická, kanyla, trokarová

Text:

...nie je prítomné chirurgické zariadenie. V kanylách predchádzajúceho stavu techniky bolo zabránené strate tlaku vložením zátky alebo uzáveru dovnútra hadičky, aby sa uzavrela kanyla a zabránilo sa vytlačeniu tekutiny alebo tkaniva. To môže byť časove náročný postup, ktorý môže vyžadovať doplnkovú inštrumentáciu rovnako ako asistenciu ďalšieho operačného personálu v miestnosti a môže zvýšiť riziko pooperačnej infekcie.0004 Predchádzajúca...

Skalpel, obzvlášť pre oftalmologické zákroky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15939

Dátum: 23.06.2010

Autori: Thimm Benedikt, Saxler Wilfried

MPK: A61F 9/007, A61B 17/00, A61B 17/3213...

Značky: oftalmologické, skalpel, zákroky, obzvlášť

Text:

...opotrebovaniu použitý viackrát. Avšak diamant je veľmi citlivý na náraz a dodatočne veľmi drahý.0021 Kovové čepele sú vhodné len obmedzene, nakoľko ich už nie je možné použiť po jednorazovom použití.0022 Čepeľ je na svojom držadle neodpojiteľne vlepená do hlavy rukoväte. Riadnym osadením držadla čepele do otvoru v hlave rukoväte postačuje kvapka sekundového lepidla na vytvorenie osadenia a pevnosti. Takto vyrobený skalpel je možné viackrát...

Zariadenie na pretrhnutie puzdra s flexibilným zahrievacím prvkom majúcim nastaviteľný prechodový krčok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14803

Dátum: 07.05.2010

Autori: Jia Guangyao, Sussman Glenn Robert

MPK: A61F 9/007, A61B 18/08

Značky: prvkom, zariadenie, majúcim, nastavitelný, puzdra, krčok, flexibilným, přechodový, zahrievacím, pretrhnutie

Text:

...časti, ktorá je širšia než medzera medzi prvým a druhým koncom na opačnej strane prechodového krčka. Táto medzera môže byť dostatočne malá, aby dovolila slučke vytvoriť súvislý rez V puzdre oka, keď je použitý prúd do slučky, zatiaľ čo je umiestnená do kontaktu s puzdrom. slučka môže byť použitá na predné preťatie puzdra a/alebo zadné preťatie puzdra. Ak je použitá na zadné preťatie puzdra, môže byť slučka kruhová a môže mať priemer,...

Irigačný dúhovkový retraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5265

Dátum: 05.11.2009

Autor: Böhm Peter

MPK: A61F 9/007

Značky: dúhovkový, retraktor, irigačný

Text:

...opatrený vysunutou nadstavbou. Kolik môže byť vo vyhotovení takom, že v priečnom reze je lcruhový alebo elipsový alebo obdlžnikový a podobných tvarov. Kolik svojou stenou spolu s vrchnou časťou nadstavby a so spodnou časťou výstupku vytvára jedno kvázi drážkové uspôsobenie jednak pre dopredné odtláčanie dúhovky a jednak aj pre spätné pritiahnutie dúhovky druhým kvázi drážkovým uspôsobením.Pre jedny použitia chirurgických zákrokov v...

Distálne plastické zakončenie infúznej/aspiračnej špičky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15055

Dátum: 12.10.2009

Autori: Sussman Glenn Robert, Ghannoum Ziad

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: špičky, plastické, zakončenie, dištálne

Text:

...smer infúznej tekutiny, diktovanému infúznym portom infúznej manžety, po pripojení jednorázového komponentu k nástroju. V niektorých uskutočneniach, s pripojeným jednorázovým komponentom k nástroju, môže byť infúzna/aspiračná špička predĺžená V smere pozdĺžnej osi až k bodu V blízkosti infúzneho portu.0008 Uskutočnenia vynálezu poskytujú nástroje, ktoré znižujú pacientovu traumu počas extrakcie šedého zákalu a dalších procedúrach očnej...

Zariadenie na vykonávanie kapsulorexie s flexibilným vyhrievacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17105

Dátum: 22.09.2009

Autori: Jia Guangyao, Sussman Glenn Robert

MPK: A61F 9/007, A61B 18/08

Značky: prvkom, flexibilným, vykonávanie, vyhrievacím, zariadenie, kapsulorexie

Text:

...šošovky do kapsuly šošovky. Ďalšie napätia, ktoré sú nutné na dokončenie operácie s malým alebo chybneumiestneným kapsulárnym otvorením, vystavujú oko riziku zonulárnej a kapsulárnej ruptúry. Ktorákoľvek z týchto komplikácií pravdepodobne predĺži dĺžku a. zvýši komplikovanosť operácie a môže mať za následok stratu sklovca.0007 Je teda vysoko žiaduce kontinuálne, riadne umiestnené a kruhové otvorenie, pretože zaisťuje (1) významnú...

Irigačný dúhovkový retraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5157

Dátum: 06.04.2009

Autor: Böhm Peter

MPK: A61F 9/007

Značky: dúhovkový, retraktor, irigačný

Text:

...nástrojov vykoná operáciu s požadovanými po 10žiadavkarni na dokonalé odsatie zvyškov šošovkových hmôt z operovaného oka. Tento spôsob je oveľa šetrnejší ako iné dosiaľ používané techniky rozšírenia zrenice ako tzv. stretching, nastrihnutie okrajov zrenice,íridoplastika t. j. rozstrihnutie dúhovky pred extrakciou katarakty s následným zošitim dúhovky po skončení operácie, eventuálne použitie štyroch retrakčných rozvieračov zreničky,...

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7470

Dátum: 09.05.2008

Autori: Injev Valentine, Cionni Robert J

MPK: A61F 9/007

Značky: zariadenie, ultrazvukové

Text:

...rezného ostria. Výplach tiež udržiavarovnováhu tekutiny V oku a pomáha oku udržiavať si tvar.0005 Existovali už pokusy kombinovať ultrazvukový pozdĺžny pohyb rezneho ostria s otočným pohybom ostria, viď. US patent č. 5,222,959 (Anis), 5,722,945 (Anis a kol.) a 4,504,264 (Kelman). Tieto skoršie pokusy používali elektromotory na vykonávanie otáčania ostria, na to je potrebný 0-krúžok alebo ine tesnenie ktoré sa môžu poškodiť a navyše...

Systém ultrazvukového násadca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14612

Dátum: 09.05.2008

Autori: Injev Valentine, Cionni Robert

MPK: A61F 9/007

Značky: ultrazvukového, systém, násadca

Text:

...aby produkoval krútiaci pohyb. Sú použité dvasamostatné poháñacie signály, aby rozvibrovali dva páry kryštálov. V skutočnej praxi je vytvorenie násadca za použitia dvoch párov kryštálov ako v pozdĺžnom smere, tak V smere krútenia ťažké dosiahnuť. Jedno možné riešenie je opísané V US patentovej publikácii č. US 2001/0011176 A 1 (Boukhny). Tento odkaz objavuje násadec, ktorý má jednu súpravu piezoelektrických kryštálov, ktorá...

Zátka slzných ciest a spôsoby dodávania terapeutických činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12564

Dátum: 30.01.2008

Autori: Marsh David Allen, Rodstrom Theron, Weiner Alan, Bakshi Shivalik, Smith Ii Larry, Tian Youqin

MPK: A61F 9/007, A61F 9/00, A61K 9/00...

Značky: spôsoby, slzných, dodávania, činidiel, zátka, ciest, terapeutických

Text:

...eliprodil a Reliprodil, ako je uvedené V prejednávanej patentovej prihláške Spojených štátov č. 60/203 350, a vhodné zlúčeniny z W 0 94/13275, vrátane memantínu.0007 Jedným z obmedzení topickej terapie je nedostatočné a nepravidelné dodávanie terapeutického činidla do oka. Napríklad, ked sú do oka aplikované očné kvapky, podstatná časť kvapky môže byť Stratená V dôsledku pretečenia z okraja viečka na tvár.0008 V snahe zlepšiť a predĺžiť...

Ultrazvuková chirurgická násada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5952

Dátum: 30.08.2007

Autori: Chon James, Gordon Raphael

MPK: A61F 9/007

Značky: ultrazvuková, násada, chirurgická

Text:

...rotácie hrotu, ktoré vyžadujú O-krúžky či iné tesnenia, ktoré môžu zlyhať spolu s pridanou zložitosťou a možnosťou zlyhania motorov. Objavili sa i pokusy vytvoriť ako pozdĺžny, tak i torzný pohyb bez použitia elektrických motorov. Napríklad v U.S. patentoch č. 6 028 387, 6 077 285 a 6 402 769 (Boukhny), jeden z vynálezcov súčasného vynálezu opisuje násadu, majúcu dva páry piezoelektrických kryštálov. Jeden pár je polarizovaný na výrobu...

Chirurgická kazeta s mäkkými upínacími zónami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10195

Dátum: 14.03.2007

Autori: Chun Jeffrey, Williams David, Domash David

MPK: A61M 1/00, A61F 9/007

Značky: chirurgická, upínacími, zónami, mäkkými, kazeta

Text:

...môže obsahovať súpravu rebier, aby rozložili zaťaženie svorkou. Každé rebro V súprave môže byť vytvorené z materiálu, ktorý sa elasticky deformuje V elastickej časti a plasticky, keď sa dosiahne medza sklzu materiálu. Následne sa môže upínacia časť, podľa jedneho vyhotovenia,prispôsobiť profilu zaťaženia, ktoré sa na ňu kladie.0010 Ďalšie vyhotovenie uvádzaného vynálezu môže obsahovať chirurgickú kazetu, ktorá má časť telesa na uloženie aspoň...

Určovanie optimálneho umiestňovania očných prístrojov použitím spracovania obrazu a autofokusačných techník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7249

Dátum: 21.12.2006

Autori: Bowes John, Campin John

MPK: A61B 3/10, A61F 9/007

Značky: očných, umiestňovania, autofokusačných, prístrojov, obrazů, určovanie, techník, optimálneho, použitím, spracovania

Text:

...US 2005/105044 popisuje systémy na meranie čela vlny,ktoré sa môžu uplatňovať napríklad na detekciu fázových odchýlok v okuliarovej šošovke a v oku. Rôzne vyhotovenia obsahujú upravenia modulačného vzoru v dráhe vratného lúča2 okuliarovej šošovky alebo oka a zobrazovanie difrakčnéhovzoru v rovine samo zobrazenia vo vzťahu na modulačný vzor0009 US 6 532 298 popisuje kompaktný, rucne ovládaný,zobrazovací prístroj, ktorý sa môže používať...

Chirurgická kazeta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4382

Dátum: 01.11.2006

Autori: Boukhny Mikhail, Artsyukovitch Alexander, Gordon Raphael, Sorensen Gary, Thoe David, Svetic Ralph, Yadlowsky Michael

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: chirurgická, kazeta

Text:

...ďalšie výkonnostnécharakteristiky kazety zachytené počas skúšania kazety vo výrobe.0008 Podobne jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgickú kazetu, ktorá môže byť pohotovo identifíkovaná chirurgickým inštrumentom, V ktorom je kazeta používaná.0009 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chirurgický systém, ktorý rozpoznáva informácie, ktoré sú špecifické pre kazetu.0010 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je...

Vysúvateľný širokouhlý iluminátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8231

Dátum: 31.10.2006

Autor: Hicking-botham Dyson

MPK: A61B 1/07, A61B 19/00, A61F 9/007...

Značky: širokouhlý, vysúvateľný, iluminátor

Text:

...premenlivo tuhéhoiluminátora podľa tohto vynálezu je Širokouhlý osvetľovacíchirurgický systém s malým veľkostným číslom obsahujúci svetelný zdroj na poskytnutie svetelného lúča optický kábel opticky pripojený na zdroj svetla na prijímanie a vyžarovanie svetelného lúča, násadec operatívne pripojený k optickému káblu optické vlákno operatívne pripojené k násadcu, kde optické vlákno je opticky pripojené k optickému káblu na prijímanie a...

Chirurgický výplachový systém so zníženým prietokovým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3734

Dátum: 30.03.2006

Autori: Brody George, Liao Grace, Oliveira Mel

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: výplachový, chirurgicky, systém, odporom, prietokovým, zníženým

Text:

...kryštálmi poháňaného ultrazvukového rohu, čím sa emulguje zvolené tkanivo in situ. Dutý otvor reznej špičky je spojený s otvorom v rohu, ktorý je striedavo v spojení s odsávacím vedením z násadca ku konzole. Zdroj podtlaku alebo vákua V konzole vyťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka cez otvorený koniec reznej špičky, otvory reznej špičky a rohu a odsávacie vedenie a do zberného zariadenia. Odsávanie emulgovaného tkaniva je...

Sonda endo-iluminátora s vysokou priepustnosťou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9475

Dátum: 15.02.2006

Autor: Smith Ronald

MPK: A61B 9/00, A61B 1/07, A61F 9/007...

Značky: endo-iluminátora, sonda, priepustnosťou, vysokou, světla

Text:

...na zaostrenie svetla do 20 mierky kompatibilnéhooptického vlákna. Napriklad, jedna komerčne dostupná sonda,020 palca. Blízko distálneho konca sondy sa predsa však vlákno zužuje od .D 20 palca do .Ol 7 palca cez rozpätie niekoľkých palcov a pokračuje smerom po prúde od skosenia na niekoľko palcov V priemere a.Ol 7 palcov. Numerická apertúra(NA) vlákna je 0.50 po celej jeho dĺžke. NA vlákna takto zodpovedá lúču NA svetelného zdroja s...

Fakoemulzifikačná špička

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4116

Dátum: 10.02.2006

Autori: Boukhny Mikhail, Chon James, Dacquay Bruno

MPK: A61F 9/007

Značky: fakoemulzifikačná, špička

Text:

...rohu, čím sa zvolené tkanivo emulguje in situ. Dutý otvor reznej špičky je V spojení s otvorom v rohu, ktorý je striedavo V spojení s odsávacim vedením od násadca ku konzole. Zdroj podtlaku alebo vákua v konzole Vyťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka cez otvorený koniec reznej špičky, otvormi reznej špičky a rohu a odsávacie vedenie a do zberného zariadenia. odsávanieemulgovaného tkaniva je podporované fyziologickým...

Grafické užívateľské rozhranie pre oftalmologické chirurgické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4237

Dátum: 30.11.2005

Autor: Boukhny Mikhail

MPK: A61B 19/00, G06F 3/033, A61F 9/007...

Značky: chirurgické, grafické, systémy, oftalmologické, rozhranie, užívateľské

Text:

...14 a rýchlosť konštantného odsávania 23 cc/min 16 použitím šípok ll hore/dole. Okamžité hodnoty ultrazvukovejenergie, vákua a rýchlosti odsávania sú ukázané v poliach 20, 22a 24. Systém, založený na vybraných parametroch, je potom ovládaný nožným pedálovým ovládačom k diaľkovo ovládaným chirurgickým nástrojom.0007 Ako ďalší príklad, ukázaný na obrázku 23, chirurg ručne vyberie použitie energetického režimu, ktorý bude lineárny pulzačný režint...

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15661

Dátum: 27.07.2005

Autori: Chon James Y, Boukhny Michael

MPK: A61B 17/32, A61F 9/007

Značky: ultrazvukové, zariadenie

Text:

...jednak pozdĺžny, ako aj točivý pohyb bez použitia elektrických motorov. Napríklad V US patentoch Č. 6 028 387, 6 077 285 a 6 402 769(Boukhny), jeden z vynálezcovj terajšieho Vynálezu opisuje násadec, kde boli použité dva páry piezoelektrických kryštálov. Jeden pár je polarízovaný, aby vytváral pozdĺžny pohyb. Druhý pár je polarizovaný, aby vytváral točivý pohyb. Použité sú dva oddelené poháňacie signály, aby poháňali dva páry kryštálov....

Ultrazvukové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8502

Dátum: 27.07.2005

Autori: Boukhny Mikhail, Chon James

MPK: A61F 9/007

Značky: ultrazvukové, zariadenie

Text:

...6 077 285 a 6 402 769(Boukhny), jeden z vynálezcov terajšieho vynálezu opisuje násadec, kde boli použite dva pary piezoelektrických kryštálov. Jeden par je polarizovaný, aby vytváral pozdĺžny pohyb. Druhý pár je polarizovaný, aby vytváral točivý pohyb. Použite sú dva oddelené poháñacie signály, aby poháňali dva páry kryštálov. Vskutočnej praxi je ťažké dosiahnuť vytvorenie násadca, ktorýpoužíva dva páry kryštálov, ktoré rezonujú jednak V...

Systém infúznej kanyly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4707

Dátum: 13.06.2005

Autor: Attinger Juerg

MPK: A61B 17/32, A61F 9/007

Značky: kanyly, systém, infúznej

Text:

...v inštalaćnej lancete.0009 Ešte ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť jednoduchú, nenákladnú infúznu kanylu, majúcu predinštalované0010 Tieto a dalšie výhody a ciele predloženého vynálezu budú zrejmé z podrobného popisu a patentových nárokov, ktoréOBR. 1 je perspektívny pohľad na systém infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 2 je priečny rez systémom infúznej kanyly predloženého vynálezu.OBR. 3 je zväčšený priečny rez...

Spôsob riadenia chirurgického systému, najmä spôsob ovládania parametrov fakoemulgačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4243

Dátum: 21.03.2005

Autori: Yadlowsky Ann, Morgan Michael, Boukhny Mikhail, Gordon Raphael

MPK: A61F 9/007, A61B 17/32

Značky: spôsob, najmä, chirurgického, parametrov, ovládania, riadenia, systému, fakoemulgačného

Text:

...od násadca k ovládaciemu panelu. Iné vhodné doštičky s reznou hranou obsahujú piezoelektricképrvky, ktoré generujú jednak pozdĺžne tak aj torzné oscilácie.Jeden príklad takejto doštičky s reznou hranou je opísaný V US0006 Zdroj zníženého tlaku alebo podtlaku v ovládacom paneli odťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka otvoreným koncom doštičky s reznou hranou, otvormi doštičky s reznou hranou a rúrky a odsávacím vedenínl a do...

Prístroj na dodávanie tekutiny do očnej chirurgickej násady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 669

Dátum: 23.07.2003

Autori: Dimalanta Ramon, Clements Don, Darnell Lawrence, Madden Sean, Sussman Glenn

MPK: A61F 9/007

Značky: tekutiny, očnej, prístroj, dodávanie, násady, chirurgickej

Text:

...s otvorom v tykadle, ktoré ďalej komunikuje s odsávacím vedením od násady ku konzole.Zdroj zníženeho tlaku alebo podtlaku v konzole odčerpáva aleboodsava emulzifikovane tkanivo z oka cez otvorený koniec rezneho hrotu, otvory v reznom hrote a tykadle a cez odsávacie vedenie a do zhromažďovacieho zariadenia. Do odsávaného alebo emulzifikovaného tkaniva sa pridáva fyziologický oplachovací roztok alebo odsávacie činidlo, ktoré sa...

Terapeutický kryt na oko a očné viečko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8913

Dátum: 24.01.2003

Autor: Fuller John Robert

MPK: A61F 9/02, A61F 9/007, A61F 7/00...

Značky: očné, terapeuticky, viečko

Text:

...je možné vytvorit v ktorejkoľvek stene rámu smerujúccj mimo komory tak, aby sa zabránilo zahmleniu šošoviek rámu okuliarov.0013 Stupeň efektivity zariadenia, tak ako je opísaný v hore uvedenej špecilikáciipatentu USA, je však obmedzený a cieľom súčasného stavu vynálezu je navrhnúť vylepšené Zariadenie na liečbu suchých očí a súvisiacich stavov.0014 V zmysle súčasnej formy vynálezu, navrhované terapeutické zariadenie existuje tak, ako je...

Adaptačný vlnoplošný modulačný systém na operáciu oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 963

Dátum: 23.12.2002

Autori: Sheets John, Campin John Alfred, Pettit George

MPK: A61F 9/007, A61F 2/16

Značky: systém, vlnoplošný, adaptačný, operáciu, modulačný

Text:

...vďaka prihlasovanému vynálezu, ktoreho jedným znakom je system na vylepšovanie receptu na ošetrovanie rohovky chirurgickým odstraňovaním použitím laseru alebo pre vnútroočne šošovky alebo prefakolýzový refrakčný šošovkový implantát. Typicky recept budezískaný použitím vlnoplochoveho určovania. Aktuálny pacient bude mať k sebe pridružený klasifikačný prvok na zaradenie pacienta do prinajmenšom jednej.konkrétnej kategórie.0011 Ďalej databáza...

Systém na optimalizovanie receptu na ošetrovanie rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1181

Dátum: 13.12.2002

Autori: Pettit George, Campin John Alfred

MPK: G06Q 50/00, A61F 9/007

Značky: systém, optimalizovanie, ošetrovanie, receptu, rohovky

Text:

...vynálezu je poskytnúť system navytváranie monogramu na prispôsobivé modulovanie snímanýchvlnoplochových údajov na základe predchádzajúcich alebo liečebných výsledkov.0010 Ďalším cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je použiteľný na špecifickom mieste.0011 Ešte jedeným cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je demograficky založený.0012 Tieto a ďalšie ciele sa dosahujú vďaka prihlasovanému vynálezu, ktorého jedným znakom je systém na...