A61F

Kryogénne zariadenia na lokálnu kryoterapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7258

Dátum: 02.10.2015

Autor: Liubchenko Sergii

MPK: A61F 7/00, F25D 3/10

Značky: zariadenia, kryogénne, kryoterapiu, lokálnu

Text:

...patróna (High Density) má technické parametre uvedené v tabuľkevýkonová hustota do 40 W/cm 2 (doporučené)pracovná teplota max. 750 st. C tolerancia priemeru -0,01 -0,06 mm tolerancia výkonu 5 -10 vnútorný termočlánok izolovanýPatróna je schopná pracovať pri vysokých prevádzkových teplotách, má vysoký merný výkon, dlhú životnosť a je mechanicky odolná.Generovanie dusíkových pár sa uskutočňuje vnútri Dewarovej nádoby a je...

Polohovateľný trakčný aparát na nemocničnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288303

Dátum: 05.08.2015

Autor: Andrejko Peter

MPK: A61F 5/042

Značky: polohovatelný, aparát, nemocničnom, trakčný, lôžku

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je polohovateľný trakčný aparát na nemocničnom lôžku, kde na vrchnú stranu nemocničného lôžka (1) je uložená stabilizačná dlaha (4) na uloženie dolnej pacientovej končatiny (3) a na bočnú stranu nemocničného lôžka (1) je rozoberateľne pripevnený upevňovací prvok (7), na ktorý je pripevnená jedna strana bovdenu (15) s trakčným lankom(16) vybaveným závažím (17).

Ochranná náplasť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7057

Dátum: 03.03.2015

Autor: Péchy Branko

MPK: A61F 13/02

Značky: náplast, ochranná

Text:

...je, ako je zrejmé z obrázka 1 a obrázka 2, príkladom usporiadania dvojvrstvovej ochrannej náplasti s vypuklinou g na vrchnom diele l ochrarmej náplasti. Na obrázku l je pohľad na náplasť od strany povrchu ľudského alebo zvieracieho tela.Obrázok l znázorňuje dvojvrstvovú ochrannú náplasť podľa technického riešenia, ktorá pozostáva z vrchného dielu g ochrannej náplasti, ktorý je zo zdravotne vyhovujúceho, nesavého a elastického materiálu....

Obal na stomické vrecko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6883

Dátum: 04.09.2014

Autor: Gombaská Andrea

MPK: A61F 5/44, A61F 5/00

Značky: vrecko, stomické

Text:

...opasková spona a pod. Toto technické riešenie môže zahŕňať ozdobný vzor na každej časti. Jeho konštrukcia môže zahŕňať čipky, volániky alebo iné ozdobné prvky, ktoré môžu byť umiestnené na obvode obalu ako lem. Okrem toho môže zahŕňať konštrukčné prvky, ako sú napr. vrecká na príslušenstvo stomickej pomôcky na povrchu proximálnej alebo distálnej časti obalu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené na výkresoch,...

Spodná časť obuvi, najmä ortopedickej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6860

Dátum: 05.08.2014

Autor: Rádl Pavel

MPK: A43B 7/00, A61F 5/01, A43B 11/00...

Značky: ortopedickej, spodná, část, najmä, obuvi

Text:

...výkresy. Predstavujú pohľady na prierez obuvou podľajednotlivých uskutočnení riešenia, na ktorých obr. 1 znázorňuje schematický pohľad na prierez obuvou podľa prvého uskutočnenia technického riešenia s umiestením závesných nosných segmentov v prvom mieste uloženia v spodnej časti obuvi obr. 2 znázorňuje schematický pohľad na prierez obuvou podľa druhého uskutočnenia technického riešenia sumiestením závesných nosných segmentov v druhom...

Vynálezy kategórie «A61F» v ZSSR.

Chránič priehlavku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6728

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hausladen Karl, Ley Kim-boris

MPK: A63C 17/26, A61F 13/00, A43B 5/16...

Značky: priehlavku, chránič

Text:

...textilného materiálu, To zlepšuje vzhľad chrániča priehlavku podľa technického riešenia.Ďalej je možné, aby vonkajší povrch chrániča priehlavku podľa technického riešenia bol využitý ako reklamná plocha. Táto reklarrmá plocha môže byť upravená napríklad v tvare reklamy sponzorov.Výhodne obsahuje chránič priehlavku podľa technického riešenia vyklenutia a/alebo vydutia. Pomocou takých vyklenutí/vydutí sa dosiahne trojrozmemá konštrukcia, pričom...

Blikačka s pípadlom na bielu palicu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6672

Dátum: 04.03.2014

Autor: Oslej Jozef

MPK: A61H 3/06, A61F 9/08

Značky: bielu, pípadlom, palicu, blikačka

Text:

...slúžiť ako kontrola, že blikačka je v činnosti.Takéto výstražné červené svetlo na bielej palici v rukách nevidiaceho alebo slabozrakého upozomi vodičov motorových vozidiel z väčšej vzdialenosti na chodca prechádzajúceho cez cestu a umožní mu tak aj skoršie na chodca zareagovať, a aj včas pred chodcom svoje vozidlo zastaviť.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázka, na ktorom je blikačka s...

Uvoľňovacie zariadenie určené na ovládanie zavádzacieho katétra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20565

Dátum: 19.02.2013

Autori: Preiser Jürgen, Roth Michael

MPK: A61F 2/95

Značky: katétra, zavádzacieho, uvoľňovacie, ovládanie, určené, zariadenie

Text:

...t.j. dĺžke stentuumiesteného vzavádzacom katétri. Dĺžkou vedenia je totiž určená dráha posuvu ovládacieho prvku a tým taktiež dĺžka posuvu vonkajšieho plášťa. 0011 Na nastavitelnom diele je svýhodou vytvorené upevňovacie uloženie. Základný diel môže na opačnom konci, než kde sa nachádza upevňovacie uloženie, obsahovať vodiacu objímku pre vonkajší plášť zavádzacieho katétra. Vzásade to však môže byť aj naopak, t.j. upevňovacie uloženie...

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6377

Dátum: 04.02.2013

Autori: Haringová Andrea, Prikkel Karol

MPK: A61F 2/32

Značky: bedrového, kĺbu, najmä, endoprotéza

Text:

...aby celý povrch hlavice endoprotézy bol vybavený jamkami aj s iným obdobným tvarom, Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endoprotézy by bol vybavený jamkami.Vzhľadom na to, že technicke riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho filmu kyseliny hyalurónovej. S takouto...

Endoprotéza kĺbu, najmä bedrového kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6376

Dátum: 04.02.2013

Autori: Prikkel Karol, Haringová Andrea

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, najmä, bedrového, kĺbu

Text:

...Je daná aj taká možnosť, že aspoň časť povrchu alebo aj celý povrch kĺbovej jamky endo protézy bol vybavený drážkami. Drážky sú koncentrické vzhľadom na pozdlůiu os krčka pri hlavici alebo vzhľadom na vrchol kĺbovej jamky.Vzhľadom na to, že technické riešenie podľa úžitkového vzoru má za úlohu čo najviac zachovať pôvodnú štruktúru endoprotézy bedrového kĺbu, je veľmi významným faktom možnosť dostreknutia mazacieho ñlmu kyseliny hyalurónovej. S...

Spôsob montáže tampónov s aplikátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20407

Dátum: 20.12.2012

Autor: Kröning Thomas

MPK: A61F 13/26, A61F 13/20

Značky: montáže, spôsob, aplikátorom, tampónov

Text:

...vnútorná trubička aplikátora je zasunutá do vonkajšej trubičky aplikátora až do dosiahnutia jej konečnej polohy a následne- je aplikátorový tampón vysunutý z montážneho kanála.0006 Výhodné usporiadanie vynálezu spočíva vtom, že vysunutie aplikátorového tampónu z montážneho kanála sa vykonáva prostredníctvom stlačeného vzduchu, ktorý do montážneho kanála vstupuje distálnym otvorom druhého úseku. Táto myšlienka podľa vynálezu je...

Ramenná ortéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20892

Dátum: 01.11.2012

Autori: Andersson Ulf, Bohlin Johan, Olsson Frederik, Nylin Britt

MPK: A61F 5/37, A61F 5/02

Značky: ortéza, ramenná

Text:

...Pri zatvorení takejto ramennej ortézy následne dochádza k pohybu ramena, ktoré je takto spravidla ťahané dopredu. V tejto polohe je potom rameno ramennou ortézoupodopreté a fixované. Táto ñxovaná poloha ale nie je požadovaná optimálna zdravá poloha, ale vzhľadom na túto polohu je posunutá. Preto je nevýhodné rameno podoprieť a ñxovať v takejto polohe.0008 Rovnaký problém vzniká aj vtedy, ak popruh nie je na jednom konci spojený so...

Píšťalový komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20469

Dátum: 28.09.2012

Autor: Oosthuizen Christiaan Rudolf

MPK: A61F 2/38

Značky: píšťalový, komponent

Text:

...ložísk rôznych veľkostí. Takého balenie by bolo pre väčšinu pacientov jednoducho príliš drahé a predstavovalo by zbytočné náklady.Okrem. toho sú fixované dištančné ložiská vyrábané vo fabrikea tie ložiská nie sú obvykle odnímateľné 2 píšťalového komponentu. Žiadateľ je upozornený na fixované ložiskové komponenty, ktoré majú pripínacie dištančné ložiská. Toto použitie je ale stále obmedzené, ako je to vysvetlené Vyššie. 0007 Ďalšia nevýhoda u...

Obkladový prostriedok na báze parafínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6218

Dátum: 03.09.2012

Autor: Sova Bedřich

MPK: A61F 7/02

Značky: obkladový, báze, parafinů, prostriedok

Text:

...parafin s čistotou 50 až 95 ,ktorý sa rozohreje na teplotu pohybujúcu sa v rozmedzí 45 °C až 58 °C a tento sa nanesie na nosnú vrstvu papiera a nechá sa stuhnúť. Pri potrebe aplikácie sa obkladový prostriedok priloží na postihnuté miesto a prekryje sa termoforom, pôsobením ktorého sa parañn postupne rozpúšťa a prenáša teplo na kožu pacienta. Je pritom nerozhodne, či sa obkladový prostriedok vyrába a aplikuje v jednej prevádzkami alebo...

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo na zvýšenie vízu emetropa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287976

Dátum: 25.07.2012

Autor: Urbánek Peter

MPK: G02B 27/00, G02C 7/16, A61F 9/02...

Značky: vízu, pomôcka, úpravu, chyby, ľudského, korekčná, emetropa, zvýšenie, korekčnej, optická

Zhrnutie / Anotácia:

Optická korekčná pomôcka na úpravu korekčnej chyby ľudského oka alebo zvýšenie vízu emetropa využíva princíp viacerých stenopeických štrbín. Optická korekčná pomôcka je tvorená transparentným monochromatickým LCD displejom so sústavou segmentov. Segmenty sú umiestnené ekvidištantne vedľa seba a ekvidištantne nad sebou. Segmenty majú geometrický tvar, ktorý je možné vpísať do kružnice s priemerom 0,26 až 2,0 mm. V danom čase časť segmentov...

Pružný chirurgicky implantovateľný prostriedok, vyrobený z potiahnutého silikónu, na spojenie kostí článkov prstov, metakarpálnych článkov alebo rredpriehlavkových článkov pri chirurgickej artroplastike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18738

Dátum: 22.05.2012

Autor: Sambusseti Antonio

MPK: A61F 2/42, A61F 2/30

Značky: pružný, chirurgickej, prostriedok, rredpriehlavkových, spojenie, potiahnutého, implantovateľný, artroplastike, vyrobený, chirurgicky, článkov, silikónu, kosti, prstov, metakarpálnych

Text:

...ohybnosť a elasticita, a preto aj jeho účinnost ako kĺbu.0027 Ďalej, v prípade prostriedkov na spájanie článkov prstov, kostí metakarpálnych článkov alebo kostí predpriehlavkových článkov, kde rozmery prostriedku a dutiny, do ktorých sa uvedené prostriedky majú vložiť,sú malé, je extrémne dôležité mat potiahnutia s minimálnou možnou hrúbkou.0028 Ďalšie charakteristiky tohto vynálezu sa jasnejšie vynoria z nasledujúceho podrobného...

Nastavovací oftalmologický kotviaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20646

Dátum: 04.05.2012

Autori: Raksi Ferenc, Lummis Wesley William

MPK: A61F 9/009

Značky: kotviaci, systém, nastavovací, oftalmologicky

Text:

...žiarenia V systéme sa riadi sústavou na polohovanie lúča na umiestnenie zdroja lúča tak, aby sa lúč, keď sa aktivuje, zacielil pozdĺž zvolenej dráhyvo zvolených súradniciach externého systému súradníc, odpovedajúcich zvolenej cieľovej oblasti V oku pacienta. V inom poňatí, US 2009163898, nazvané Spôsob a zariadenie na očné vyrovnanie a spojenie očných štruktúr, je opísaný spôsob na stanovenie alebo meranie vyrovnania cieľového oka...

Set na úpravu poškodených nechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6140

Dátum: 03.05.2012

Autor: Ivanková Mária

MPK: A61F 5/11

Značky: nechtov, poškodených, úpravu

Text:

...lôžka a necht sa pôsobením sklotextílnej pásky postupne vyrovnáva.Zmena tvaru nechta môže mať rôzne príčiny trvalý, ľahký tlak topánky, nesprávne strihanie nechta do oblúka, vyschnutie substancie nechta spôsobené pribúdajúcim vekom, poruchy látkovej výmeny alebo pri chorobách, ako je napr. cukrovka, lupienka (psosiaris) zasahujúca do nechta alebo pleseň - onychomykóza. Nechtová platnička sa zdeformuje i v prípade, že je po dlhší čas...

Osvetlený mikrochirurgický nástroj obsahujúci optické vlákno so skosenou čelnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19763

Dátum: 30.04.2012

Autori: Lassalas Bruno, Yadlowsky Michael, Papac Michael James

MPK: A61B 19/00, A61B 34/00, A61B 90/00...

Značky: nástroj, čelnou, skosenou, vlákno, mikrochirurgický, osvetlený, optické, plochou, obsahujúci

Text:

...svetla na osvetlenie do dutiny určenej na odsávania. Odsávacia rúrka má hrot, ktorý je odnímateľné pripevnený na jednom konci odsávacej rúrky. Optické vlákna sú ukončené vo vzdialenosti (d) od distálneho konca hrotu. Takisto je poskytnuté obrazové vlákno (obrazové vlákna) na prenos obrazových údajov z distálneho konca zariadenia. US 200922 l 99 l opisuje predmet v predvýznakovej časti patentového nároku 1. 0006 Napríklad US 6366726 nazvaný...

Usporiadanie nákusnej dlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19924

Dátum: 26.03.2012

Autor: Hofmann Konrad

MPK: A61F 5/56

Značky: usporiadanie, dlahy, nákusnej

Text:

...na maxilámom oblúku zubov, ako aj mandibulárnu plastovú minidlahu na mandibulámom oblúku zubov. Pri použití môže byt maxilárna plastová minidlaha usporiadaná proti mandibulámej plastovej minidlahe. Za účelom úpravy vzájomnej polohy plastových minidláh má maxilárna plastová minidlaha najmenej jeden maxilárny polohovací prostriedok a mandibulárna plastová minidlaha tiež mandibulárny polohovací prostriedok. Pritom nie je druh, uskutočnenie a...

Nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17094

Dátum: 19.03.2012

Autor: Rossi Paolo

MPK: A61F 5/02

Značky: chrbtice, nastavitelný, ortopedický, podporu, korzet

Text:

...na nastaviteľný ortopedický korzet na podporu chrbtice podľa vynálezu, pri noseníobr. 2 je perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1obr. 3 je ďalší perspektívny pohľad spredu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, pri otvoreníobr. 4 je perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1, ked nie je nosenýobr. 5 je ďalší perspektívny pohľad zozadu na nastaviteľný ortopedický korzet z obr. 1,...

Aspiračný systém s malými svetlosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20202

Dátum: 12.12.2011

Autori: Sorensen Gary, Lee Eric

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: malými, aspiračný, systém, svetlosťami

Text:

...ďalšie metódy, ktoré zahŕňajú kľukaté cesty so ohybmi,uhlami a obmedzovačmi toku, ktoré sa tiež týkajú predmetuupchávania. Niektoré predchádzajúce riešenia zahŕňajú. odporovýprvok v čerpadle alebo V jeho blízkosti. Ale účinnosť týchto riešení je obmedzená vzhľadom na relatívne veľký priemer hadičiek medzi odporovým prvkom a okom. Ďalší pokus o riešenie je použitie väčšej dĺžky pružných aspiračných hadičiek V snahe zvýšiť celkovú odolnosť...

Kombinovaný koaxiálny a bimanuálny irigačný/aspiračný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20720

Dátum: 15.11.2011

Autor: Lane Md Stephen

MPK: A61F 9/007, A61M 1/00

Značky: nástroj, koaxiálny, bimanuálny, kombinovaný

Text:

...rúrkou. Pomocou elektrického kábla mení riadiaci panel úroveň výkonu preneseného nástavcom na pripojenú reznú ihlu. Ohybná rúrka dodáva irigačnú tekutinu. na miesto chirurgického zásahu cez irigačnú ihlu a odčerpáva aspiračnú tekutinu z oka0006 Počas procesu fako-emulzifikácie s použitím bimanuálneho (obojručného) nástroja sú špičky reznej ihly a irigačnej ihly vsunuté do predného puzdra oka. Pretože bimanuálny nástroj tvorí V skutočnosti...

Zariadenie na zavádzanie vnútromaternicového telieska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18127

Dátum: 20.10.2011

Autori: Frankenne Francis, Gerkens Vincent

MPK: A61F 6/18

Značky: vnútromaternicového, zariadenie, telieska, zavádzanie

Text:

...bezpečný na použitie a s minimálnym rizikom poranenia pacientok. Ďalším cieľom tohto vynálezu je priniesť zavádzač s jednoduchouobsluhou, aby zavedenie zariadenia zvládli aj lekári s menšou praxou. Ďalším cieľomtohto vynálezu je priniesť zavádzač, ktorý umožňuje správne uloženie IUD v maternici. Ďalším cieľom tohto vynálezu je priniesť zavádzač, ktorý nemá obmedzený počet polôh zavádzania a umožňuje prispôsobiť polohu zavádzania...

Abdominálny obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17421

Dátum: 09.09.2011

Autori: Eckstein Axel, Croizat Pierre, Wolf Cornelia

MPK: A61F 13/14, A61M 1/00, A61M 27/00...

Značky: abdominálny, obvaz

Text:

...rany. Spis WO 01/85248 by chcel zmiemiť nežiaduce vrastanie tkaniva do obväzu tým, že sa zmenší priamy kontakt materiálu so základom rany. Spis WO 01/85248 k tomu cieľu navrhuje, aby plocha otvorov fólie, vybavená dierovaním, obsahovala menej než 10 účinnej plochy fólie. Ideálne by mala otvorená plocha obsahovala menej než 1 alebo 2 plochy fólie. Podľa spisuWO 01/85248 môžu otvory vo fólii existovať v podobe štrbín, čo ďalej zmenší...

Spôsob balenia výrobkov a baliace zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18289

Dátum: 08.09.2011

Autori: Seger Reiner, Rinke Andreas, Wald Ulrich, Schnell Marc, Lugoja Lucian-gabriel

MPK: B65B 61/02, A61F 13/15, B65B 25/14...

Značky: baliace, zariadenie, spôsobu, balenia, tohto, výrobkov, spôsob, uskutočňovanie

Text:

...bočných oblastí obalového vrecka počítať 5 krátkodobým odstavením systému, pri ktorom sa ďalší prísun výrobkov dočasne preruší. Také, aj krátkodobé prerušeniaďalšieho prísunu, ktoré sú potrebné najmä pre stupne zvárania, pri tom nežiaducim spôsobom znižujú výkonnosť a výrobné tempo systému.0006 Úlohou tohto vynálezu je preto poskytnutie spôsobu balenia výrobkov, najmä hygienických výrobkov, do obalovýchvreciek, prostrednictvom ktorého možno...

Ortéza na plece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5834

Dátum: 05.09.2011

Autori: Almašiová Denisa, Almaši Milan

MPK: A61F 13/10, A61F 5/02, A61F 5/00...

Značky: ortéza, plece

Text:

...pohyblivá kovová pracka s nitom alebo skrutkou. Tlak neelastickćho textilného pásu na mäkké tkaniva možno zmierniť dvoma návlekmi z mäkkej tkaniny. Remeň z usne s dierami a pohyblivú kovovú pracku s nitom alebo skrutkou na prispôsobe nie ortézy možno nahradiť suchým zipsom.Je výhodné, že predný okraj platničky bude aspoň na hornom rohu predného okraja zaoblený, čím sa zmenší nepríjemný tlak a pocit diskomfortu v oblasti zadnej podpazušnej...

Silikónové hydrogélové šošovky s povrchmi bohatými na vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14597

Dátum: 29.07.2011

Autori: Qiu Yongxing, Thekveli Sibichen, Pruitt John Dallas, Nelson Jared, Tucker Robert Carey

MPK: G02C 7/04, G02B 1/04, A61F 2/14...

Značky: bohatými, silikonové, povrchmi, hydrogelové, šošovky

Text:

...chemicky zabudovaných do SiHy polymérnej štruktúry (napr. Acuvue® Oasys, Acuvue Advance® a Acu vue® TruEyem od spoločnosti Johnson Johnson Biofinity® a Avairam od spoločnosti Cooper Vision). Aj ked techniky modifikácie povrchu používané pri výrobe komerčných SiHy šošoviek môžu v prípade čerstvých (nepoužitých) SiHy šošoviek poskytnúť adekvátne hydrofilné povrchy, môžu SiHy šošovky nosené na oku obsahovať suché škvmy a/alebo oblasti s...

Podmienky spracovania na výrobu biologicky absorbovateľných stentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19027

Dátum: 08.06.2011

Autori: Jow Kevin, Vaughan Ryan, Harrington Joel, Pippey William, Chen Yung-ming

MPK: A61F 2/90, B23K 26/40, B23K 26/06...

Značky: absorbovateľných, stentov, výrobu, podmienky, biologicky, spracovania

Text:

...môže vytiahnuť, čim saumožní samostatné rozšírenie stentu.(0008) stent musí byť schopný uspokojiť množstvo mechanických požiadaviek. Predovšetkým, stent musí byt schopný odolať štrukturálnym zaťaženiam, a to radiálnym kompresným silám pôsobiacim na stent, pretože podopiera steny ciev. Stent preto musí mať zodpovedajúcu radiálnu pevnosť a tuhosť. Radiálna pevnosť je schopnosť stentu odolávať radiálnym tlakovým silám. Hneď ako sa rozšíri, stent...

Ortéza s najmenej jednou textilnou bandážou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19887

Dátum: 25.05.2011

Autori: Reinhardt Holger, Hormes Helle

MPK: A61F 5/37

Značky: najmenej, ortéza, textilnou, jednou, bandážou

Text:

...proti predpätiu rozpínacej časti.0017 V alternatívnom uskutočnení sa môže predovšetkým pre veľmi jednoduche ortézy použiť rozpínacia časť aj bez textilnej bandáže, keď je táto na aplikáciu na príslušnú časť tela vybavená prinajmenšom jednou vystlanou časťou. Rozpínacia časť nie je žiadnou tvarovanou časťou prispôsobenou na obvodový tvar časti tela anemá žiadnu tvarovú stabilitu tvarovanej časti, ale slúži iba na zabezpečenie v podstate...

Obväz na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18731

Dátum: 10.05.2011

Autori: Knill Esther, Brugsisser Regina

MPK: A61F 13/00, A61L 15/00

Značky: obvaz

Text:

...rane. Je teda do značnej miery zabránenéAtraumaticky pôsobiacim povlakom, naneseným V niektorých oblastiach a štruktúrovaným spôsobom na stranu obrátenú smerom krane, sa pomocou oblastí bez povlaku dosahuje neočakávateľným spôsobom lepšia výmena tekutín, pretože priľahlými atraumaticky potiahnutými oblasťami sa zabraňuje plošnej súvislej priľnavosti medzi obalom obväzu na rany a tkanivom rany na základe oddeľovacej funkcie atraumaticky...

Spôsob výroby trubicového objektu na zavedenie do telesného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19567

Dátum: 02.05.2011

Autori: Schmid Andrea, Andersson Mats

MPK: B29C 47/20, A61F 5/453, A61M 25/00...

Značky: otvorů, zavedenie, trubicového, výroby, objektu, telesného, spôsob

Text:

...pripojených nárokov.-3 0008 Podľa aspektu vynálezu je navrhnutý spôsob výroby zdravotnickeho trubicového objektu, napríkladkatétra, na zavedenie do telesného otvoru pozostáva júci z nasledujúcich krokov extrúdovanie hadičky vytlačením hadicového materiálu vytláčacou dýzou aodrezanie vytlačenej hadičky na vopred stanovenú dĺžku, Vpričom spôsob zahŕňa ďalšie krokynasunutie počiatočnej časti vytlačenej hadičky na zúvedľatak, upinací umiestnený...

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5731

Dátum: 05.04.2011

Autori: Liptáková Tatiana, Lelovics Henrietta

MPK: G01K 11/00, G01N 11/00, A61F 2/00...

Značky: oscilačného, polymerizačnej, snímania, reometra, metoda, cementov, teploty, tepelnej, kostných, komoře

Text:

...v meracom systéme meria s presnosťou 104 °C. V tepelnej komore možno pred meraním nastaviť ľubovoľnú teplotu (napr. simulovať teplom ľudského tela 37 °C), ktorá je konštantná počas trvania merania. Presnosť merania sa dá overiť výpočtom na základe použitého množstva kostného cementu pri meraní (množstva polymerizujúceho sa monoméru) a z hodnôt tepelných kapacít kostného cementu a meracieho systému z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú uvedené...

Textilná bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17548

Dátum: 24.03.2011

Autor: Vollbrecht Matthias

MPK: A61F 13/08, A61F 13/06, A61F 5/01...

Značky: textilná, bandáž

Text:

...Rôzne orientácie smeru počesania môžu takto bezprostredne navzájom hraničiť alebo môžu byť prítomné vedľa seba ako priestorovo od seba oddelené. 0013 Nie je nevyhnutné, aby sa zóny s rôznymi orientácíami smeru počesania vytvárali celoplošne. Rovnako sa môžu oblasti vytvoriť bez smeru počesania, napríklad keď na poskytnutie zvláštnych funkcií alebo uloženia pre funkčné prvky musia oblasti textilnejbandáže vykazovať odchylné vytvarovanie....

Ortéza na korekciu chybného postavenia dolnej končatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15207

Dátum: 18.03.2011

Autor: Drewitz Heiko

MPK: A61F 5/01

Značky: korekciu, končatiny, chybného, postavenia, ortéza, dolnej

Text:

...na svojej, kchodiacej ploche smerujúcej ploche, vytvorené zľahka vypuklo, aby sa získala nepatmá bočná pohyblivosť v členkovom kĺbe, napriklad na vyváženie telesnej hmotnosti.0011 Ortéza podľa vynálezu týmto neblokuje pohyblivosť členkového kĺbuprostredníctvom vynúteného ohnutia chodidla oproti predkoleniu. Pretože krútiaci moment-3 na korekciu chybného postavenia dolnej končatiny je výsledkom pružiaceho usporiadania dlahy nad otočným kĺbovým...

Trubicová kompresná ortéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18476

Dátum: 09.02.2011

Autori: Gerard Marie, Convert Reynald, Cotte Alain

MPK: A61F 13/06, A47G 25/90, A61F 13/08...

Značky: trubicová, kompresná, ortéza

Text:

...súčasne.0018 Ortéza je s výhodou vytvorená pletením na plochom pletacom stroji,takže vznikne diel, ktorého protilahlé okraje sa spoja za vzniku trúbky.0019 Uchopovací člen je svýhodou tvorený druhou pletenou oblasťou,ktorá je usporiadaná medzi prvou pletenou, kompresnou oblasťou a horným okrajom, takže je dokonale začlenená do ortézy a príde do kontaktu stelom užívateľa, a tak bude prispievať kmechanickej opore a kpropriocepčným účinkom,...

Vnútroočná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15113

Dátum: 25.01.2011

Autori: Pagnoulle Christophe Robert Marie Armand, Houbrechts Yvette Appoline Joséphine, Gatinel Damien

MPK: A61F 2/16

Značky: šošovka, vnútroočná

Text:

...RESTORE®, tým dovoľuje zmenu rozdelenia svetla medzi stredmi ohnísk na videnie na diaľku a videnie na blízko v súlade s0009 Tieto refrakčné - difrakčné vnútroočné šošovky zo stavu technikyvšak tiež majú určité nevýhody. Zreteľne sú takmer výlučne bifokálne, sumiestnením medzi stredom ohniska na videnie na diaľku a stredom ohniska na videnie na blízko tak, že môžu byť nepohodlné v medziľahlom videní.0010 Multifokálne refrakčné -...

Kolenná ortéza na poranenie predného skríženého väzu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20708

Dátum: 25.01.2011

Autor: Delin Cyrille

MPK: A61F 5/01

Značky: vazů, ortéza, predného, poranenie, skríženého, kolenná

Text:

...čo v oblasti stehna je zadná časť horného pevného vodidla vedená pod uhlompribližne 72 ° vzhľadom na os stehennej kosti.- Druhý popruh je V oblasti stehna vedený vo vzdialenostipribližne 4 násobku vzdialenosti prvého popruhu od stredu otáčania kolena, a V oblasti predkolenia približne 1,5 násobku tejto vzdialenosti. Zadná časť spodného pevného vodidla tohto druhého popruhu je vedená V mieste predkolenia pod uhlom približne 48 ° vzhľadom...

Fakoemulzifikačný ručný nástroj s integrovaným aspiračným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18072

Dátum: 03.12.2010

Autori: Sussman Glenn Robert, Sorensen Gary

MPK: A61F 9/007

Značky: integrovaným, fakoemulzifikačný, nástroj, ručný, aspiračným, čerpadlom

Text:

...spolu so zavlažovacím. roztokonx dodávanýn 1 do oka počas tohto zákroku do0006 V priebehu tohto spôsobu sa do oka čerpá zavlažovacia tekutina, ktorá prechádza medzi zavlažovacím puzdron 1 a reznou ihlou a vystupuje do oka na hrote zavlažovacieho puzdra a/alebo z jedného alebo viacerých výstupných otvorov alebo iných otvorov vyrezaných V zavodňovacom puzdre v blízkosti jeho konca. Natejto zavodňovacej tekutine veľmi záleží, pretože...

Oftalmická ventilovaná trokarová kanyla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16350

Dátum: 22.11.2010

Autori: Lopez Jose, Patnala Anil, Martin Michael

MPK: A61B 17/34, A61F 9/007

Značky: oftalmická, ventilovaná, trokarová, kanyla

Text:

...nie je prítomné chirurgické zariadenie. V kanylách predchádzajúceho stavu techniky bolo zabránené strate tlaku vložením zátky alebo uzáveru dovnútra hadičky, aby sa uzavrela kanyla a zabránilo sa vytlačeniu tekutiny alebo tkaniva. To môže byť časove náročný postup, ktorý môže vyžadovať doplnkovú inštrumentáciu rovnako ako asistenciu ďalšieho operačného personálu v miestnosti a môže zvýšiť riziko pooperačnej infekcie.0004 Predchádzajúca...