A61D

Obkladová poduška

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3993

Dátum: 03.11.2004

Autor: Paulina Andrej

MPK: A61D 9/00

Značky: poduška, obkladová

Text:

...do značnej miery odstraňuje riešenie obkladovej podušky, najmä obkladov z liečivých rastlin, ktorého podstata spočíva V tom, že obkladový materiál je umiestnený V uzavretej poduške z tkaniny, ktorá je po obvode zošitá a má najmenej jedno pozdĺžne alebo priečne prešitie, ktoré umožňuje lepšie ohýbanie podušky a tým vytváranie potrebného tvaru, prispôsobeného jednotlivým častiam tela zvieraťa. Obkladová poduška je naplnená obkladovýrm...

Plienka pre štvornohé domáce zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3846

Dátum: 07.07.2004

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: A61D 9/00, A61F 13/495

Značky: plienka, zvieratá, domáce, štvornohé

Text:

...potreby zvieraťa sa jednoducho plienka odníme a celá aj s obsahom vloží do odpadkových nádob. Týmto spôsobom sa zabráni akémukoľvek zncčisteniu a možnej kontaminácii prostredia.Plienky môžu byt vyrobené z rôzneho pijavého materiálu, najlepšie však z materiálu, ktorý je recyklovateľný,alebo má krátky čas odhúrania mikroorganizmami vo volnej prírode. Pôjde predovšetkým o prírodné materiály ako je napríklad buničina, papierové pijavé...

Systém na rozstrekovanie očkovacej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1157

Dátum: 10.11.2003

Autor: Johnston Joseph

MPK: A61D 1/00, A61D 7/00, A01K 45/00...

Značky: rozstrekovanie, látky, očkovacej, systém

Text:

...postreku tekutiny k vtákomalebo kurčatám, ktorá sa drží vo vnútri zásobníka s otvorenou vrchnou stranou. Tento systém na dodávku postreku zahŕňa podl hovastú vodiacu koľajnicu, po ktorej sa vratne môže pohybovaťaspoň jedna rozstrekovacia hlava. Podlhovastá vodiaca koľajnicamôže byť tvorená pneumaticky ovládaným beztyčovým valcom s rozstrekovacou hlavou alebo rozstrekovacími hlavami, pripevnenými k tomuto valcu na umožňenie vzájomného...

Ručný bisektor embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267176

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hlinka Daniel

MPK: A61D 1/10

Značky: bisektor, ručný, embryí

Text:

...k objektívu svetelného mikroskopu. Horizontálne pohyby sa dosahujú pomocou pohybu rovinného stolika mikroskopu oproti stabilnému mikronožu. vertikálne zase pohybom objektívu a tým mikronoža oproti rovinnému stolíku. Jeho nevýhodou je potreba svetelného mikroskopu, nakolko manipulácia s embryami pri prenose embryi sa vykonáva podystereomikroskopom a sťažená práca s embryom v prevrátenom obraze. ÄPodstata ručného bisektora embryi je v...

Mikromanipulátor na bisekciu embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262754

Dátum: 11.04.1989

Autor: Karáč Stanislav

MPK: A61D 1/10

Značky: embryí, mikromanipulátor, bisekciu

Text:

...pohyblivé časti mikroskopu a tak zabezpečiť funkrčnosť tohoto spojenia.Príkladne prevedenie mikr-omanipu-látora je uvedené na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je bokorys mikromaanlpulátora a na obr. 2 pôdorys mikromanipulätora pripojeného na objektív 1 mikroskopu. Miknomanipulátor pozostárva z pravej zvernej čeľustl 2 a ľavej zvernej čeľusti 3, ktoré sú prepojené sťahovacou skrutkou 4. sťahovacia matica 5 na sťahovacej skrutke 4...

Zaříízení pro odběr bachorové tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261353

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trachta Karel

MPK: A61D 1/02

Značky: odber, tekutiny, zaříízení, bachorové

Text:

...1 y,man 1 pulace se zařízením je snadné a nejsou kladeny vysoké nároky na obsluhu.Bodstatná výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje 1 ve velkovýrobních podmínkách použití terapeutickýoh metod při léčení netaboliokýoh poruoh u přežvýkavců.Zařízení pro odběr bachorové tekutiny je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.Celkový pohled je znázorněn naobr.l,pracovní část vývěýy na obr.2.1 Zařízení pro odběr bachorové tekutiny...

Ochranný bezpečnostní přidržovací háček k provádění veterinární prohlídky masa na jatkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254869

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chmel Jaroslav

MPK: A61D 9/02

Značky: ochranný, prohlídky, jatkách, háček, veterinární, bezpečnostní, přidržovací, provádění

Text:

...háčku s navlékací rukojetí je možnost provádět manuální úkony prohlídky masa bez odložení háčku po dobu prohlíkdy na poražecí lince. Tvar rukojetí háčku chrání ruku pracovníka proti pořezům.Na výkrese je znázorněn ochranný bezpečnostní přidržovací háček k veterinární prohlídce masa.Půlkruhový háček l zužující se až k hrotu g je spojen rovnou částí 3 přes dvojoblouček Q s ochrannou rukojetí 2. Rukojet Ž je vytvořena drátem stočeným do...

Ručne ovládaný mikrodávkovač pre sériovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254915

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: ovládaný, mikrodávkovač, sériovú, aplikáciu, ručné

Text:

...pohyb vahadla 1 U. Na čapoch 26 sú uložené kladky 31 a, 31 h. Pružina spúšte 27 uložená okolo čapu 20 je opretá o teleso 1 i spúšt 6 a slúži k vratne mu pohybu spúšte 6. Pružina 26 je upevnená v otvore na segmente ventiov Si, opiera sa o čap 23 a druhým koncom sa opiera o západku 19, čim slúži k vratnému pohybu západky 19. Nastavovacia skratka dávkovača 30 je uložená v spodnej časti dávkovacieho šupátka 9 a slúži k nastaveniu hornej časti...

Ručný mikrodávkovač s výmennou trubičkou pre jednrázovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254189

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 7/02, A61M 5/30, A61D 1/10...

Značky: mikrodávkovač, jednrázovú, ručný, trubičkou, aplikáciu, výmennou

Text:

...sa ovláda tlakom na spúšť 2,ktorá sa vsúva do telesa 1, pričom o podá 4vač 4 opretá tlačka 3 uvoľňuje stlačenú hadicu 18, ktorej vnútorný objem sa tým zväčšuje a tak nasava. Spolu so spúšťou 2 sa posúva aj aretačná vložka 5, o ktorú pružina pritláča aretačné rameno 7, ktoré počas jedného úplného stlačenia spúšte 2 dvakrát zapadá do drážok aretačnej vložky 5, čo spôsobí okamžitú zmenu potrebného tlaku prsta na spúšť 2 a tak umožňuje...

Mikrodávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253928

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 1/10, A61M 5/30, A61D 7/02...

Značky: mikrodávkovač

Text:

...telesa 31,na ktorého podlahe je el. motor 32 s pastorkom 33 zaberajücim s prevodovým lkolülľľl 34 poháňajúcim cez vložená kola páru ozubených kol 16 a, 16 b. Na boku skriňového telesa-31 je flašový zásobník 36 spojený smernou pijpetou 37 prepojenou ohybnou kapilárou nasávania 23 s hlavicou ventilov 2 D,ku ktorej je ohybncu kapílárou nasávaania 24 pripojené držadlo 4 D dávkovacej ihly. Ohybné kapiláry 23, 24 sú prípevnené na skriňovom telese...

Priebojník škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253927

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61D 1/10, A61M 5/30

Značky: priebojník, škrupín

Text:

...na ktorých volných .koncoch sú kyvne uložené kladivká, na driekoch ktorých sú navlečené tlačné skrutkové pružiny usadené v priehlbinách vodlaceho puzdra.Údąąrląílc le means vedený v žiadąnom smere qtívąrprg v telesa priebojníka do regulačnými skrutkami nastavenej hĺbky prebltia. Proti sebe pôsobiacímechanizmus obojłątrąnąým dopadom kladiviek rovnomerne rozkladá silu úderu na dorazové skrutky a preto neprenáša pohyb, telesa na škrupinu...

Zubní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243253

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bochníeek Karel, Malouch Jioí, Rakus Jaroslav, Šebela Karel, Kindlová Vira, Frey Milan, Strnadová Vira, Gatik Zdenik, Janeba Boetislav, Fiala Vladimír, Konío Vlastimil, Švára Karel, Šveřepa Otakar, Nimcová Jitka

MPK: A61D 13/00

Značky: zubní, výroby, její, protéza, způsob

Text:

...vnější vrstvy. V tomto článku zastává roli anody elektronegativnější kov, to je kov ochranné vrstvy. Kov ochranné vrstvy je ale volen tak, že se za podmínek anodické polarizace nechá dostatečně dobře pasivovat. V oblasti defektu de 243253korativní vnější vrstvy je možné pozorovat v důsledku rozdílu elektrických potenciálů kovů přioházejících do styku vždy anodickou polarizaci, což znamená, že ochranná vrstva odpovídá všem podmínkám pro její...

Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 244971

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kuznicov Dmitrij Dmitrijevie, Tolkmitt Uwe, Herold Frank

MPK: A61D 1/00

Značky: artérií, otváranie, uzatváranie, zariadenie, priesvitu

Text:

...spočívajú v tom, že toto zariadenie nevyžaduje pre polohovanie malého laboratórneho zvieraťa nad podložku inak nutný a drahý stereotaxický aparát, pričom náklady na zhotovenie zariadenia podľa vynálezu sú veľmi nízke. Použitie navrhovaného zariadenia zvyšuje úspešnosť operácií, pretože uzáver artérií je vždy presný a jednoznačný. Navyše i opakovaný uzáver použitím tohto zariadenia neznemožňuje opätovnú plnú priechodnosť artérií, čím...

Kanyla s bočným otvorom na odber vzorky tkaniva, tuku a svalu zo živého zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244955

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wolfram Stephan, Fourier Stefan, Kadleeek František, Reich Günter

MPK: A61D 1/02

Značky: tkaniva, zvieratá, vzorky, kanyla, otvorom, svalu, odber, bočným, živého

Text:

...predovšetkým V tom, že umožňuje rýchly odber vzoriek svalového a tukového tkaniva od zvierat rôznej hmotnost 4nej kategórie, tým, že sa nevyžaduje odskrutkuovávanie kanyly zo strielaoieho prístroja po odbere vzorky. Odber vzorky takýmto spôsobom umožňuje rýchle a rovnomerné zmrazenie vzorky tekutým dusíkom,samotná vzorka zostáva neporušená, pretože nie je potrebné ju z kanyly vytláčať.Na priloženom výkrese je znázornená kanyla s bočným...

Ochranné tělísko mléčné žlázy přežvýkavců před zánětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246118

Dátum: 15.09.1987

Autori: Churý Miroslav, Kaluža Erich, Kapiáš Jan

MPK: A61D 7/00

Značky: před, ochranné, tělísko, zánětem, žlázy, mléčné, přežvýkavců

Text:

...koloidni mědi nebo 2 5 koloidniho uhlí.Změna tvaru ochranného tělieks podle vynálezu do uzsvřeného kruhu umožňuje jednak vkládáni ochranného těliska do kovového ketetru bez přímého styku s rukame oěetřujici osoby, jednak rychlejší, bezpečnějěi e bezbolestne zavedení ochranného tělíska podle vynálezu do vnitřku mléčné žlézy s minimálním rizikom jeho mechanického poškození. Inkorporaci kontrastniho materiálu, tj. 2 5 koloidni směsi nebo 2 SG...

Jatočný prístroj pre biopsiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237877

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kováč Ľubomír, Mlynek Juraj, Ľahučký Rudolf

MPK: A61D 1/00

Značky: prístroj, biopsiu, jatočný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru veterinárnych zariadení a rieši jatočný prístroj pre biopsiu a odber vzoriek zo zmrazených surovín a potravín. Jeho podstata je v tom, že kladivko jatočného prístroja je v komorovej časti prístroja upravené tak, že je menšieho priemeru ako priemer komory, tým časť energie z výmetnej náplne uniká a náraz kladivka s kanylou na zviera, respektíve na zmrazený materiál je menšia.

Přístroj pro nácvik aktivních obranných podmíněných reflexů u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 247639

Dátum: 15.01.1987

Autor: Tikal Kamil

MPK: A61D 3/00, A61N 1/14

Značky: nácvik, aktivních, podmíněných, prístroj, reflexů, obranných, zvířat

Text:

...a mnístěním zvířete na start.Dále existuje možnost volit interval v širokém rozmezí od velmi ktátkýoh do velmi dlouhých časových intervalu a velmi nízká závislost procesu učení na eventuálním účinku farmak ovlivňujících svalovy tonus a koordinaci, protože vzdálenost start-Cíl je krátké a bezpečný prostor je v jedné rovině se startovacím prostorem. Dále je možné zavedení diskriminační úlo hy.Přístroj podle vynálezu je dále blíže popsán na...

Zariadenie na registráciu frekvencie žuvacích pohybov najmä pre hovädzí dobytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231541

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mika Jozef, Krivošík Tomáš, Petrikovič Peter

MPK: A61D 13/00

Značky: hovädzí, frekvencie, pohybov, najmä, zariadenie, registráciu, žuvacích, dobytok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je registrácia frekvencie žuvacích pohybov u hovädzieho dobytka slúžiaca na podrobné sledovanie motoriky predžalúdkov a prebiehu prežúvania pri experimentálnom sledovaní využitia objemových krmív. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je kontaktný snímač. Kontaktný snímač je zložený z pohyblivého a pevného kontaktu, ktorý je spojený ťažným lankom s náustníkom. Náustníkom prenášané žuvacie pohyby sú cez...

Zařízení pro tepelné ošetření včel proti varroáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235489

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kamler František, Pastor Zdeněk

MPK: A61D 7/00

Značky: ošetření, zařízení, včel, proti, tepelně, varroáze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tepelné ošetření je určené pro tepelné ošetření včel proti varroáze v terénu a není závislé na elektrické síti. Vynález se vyznačuje tím, že sestává z komory, na jejímž dně je umístěn výměník tepla, pod ním zdroj tepla například propanbutanový vařič, přičemž uvnitř komory je otočně umístěna včelotěsná kazeta vytvořená z pletiva a v horní části jsou regulovatelné otvory pro odvod teplého vzduchu z komory. Zařízení může být využito...

Kanyla k dlouhodobému píštělování zažívacího traktu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231072

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šturm František, Valný Oldřich, Gold František, Doležel František

MPK: A61D 1/02

Značky: kanyla, dlouhodobému, zvířat, traktu, zažívacího, píštělování

Zhrnutie / Anotácia:

Kanyla je určena k dloudobému píštělování zažívacího traktu zvířat, zejména k získávání žaludečního obsahu telat jako suroviny pro výrobu syřidla, zejména pro mlékárenský průmysl. Podstata kanyly spočívá v tom, že je prakticky rozdělena na dvě části, z nichž jedna je fixována v zažívacím traktu zvířete a zajišťuje obděr jeho obsahu a druhá část je fixována ve svalstvu a kůži. Použitý materiál zajišťuje dlouhodobou funkčnost kanyly. Vynález může...