A47L 13/10

Čistiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1774

Dátum: 27.05.2004

Autori: Griebe Oliver, Wiesner Hubert, Kohlruss Gregor

MPK: A47L 13/10, A47L 1/00

Značky: systém, čistiaci

Text:

...spôsobom obtáčať okolo upínacieho telesa, pričomčistiaci prvok neustále obopína upínacie teleso.Ďalej je navrhované, aby čistiaci prvok priliehal k upínaciemutelesu elastickým predpätím a bol na tento pevne pripojiteľný zovretim pomocou rukoväte. Týmto je zaistené, aby bol Čistiaci prvok v príslušnej pracovnej polohe pridržiavaný na upínacom telese bez možnosti zošmyknutia. Výhodné je tu pritom to, že ak má čistiaci prvok mierne menší obvod...

Organizačný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1324

Dátum: 06.09.2003

Autor: Salmon Dirk

MPK: A47L 13/10, B62B 3/10

Značky: vozík, organizačný

Text:

...ne vsadcnými rovinnými krycími dielmi,pričom táto moduláma štruktúra je na vytvorenie obloženia nezávislá od nosnej štruktúry vozíka.0010 EP 0 645 129 A 2 zverejňuje vozík na pomôcky s bočným prvkom a s viacerými nad sebou usporiadanými panelovými dielmi, Zadnú stranu (pozri obr. 2) tvorí spodný panel ahorný panel. Ani tento predtým známy vozík nevykazuje rozdelenie podľa tohto vynálezu na nosnú štruktúru a od nej nezávislé, moduláme...

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Fujiwara, Tsuchiya, Tanaka

MPK: A47L 13/10, B25G 1/00, A47L 13/20...

Značky: nástroji, použitie, upratovanie, upínacie, zariadenie

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Držiak a nástroj na čistenie s využitím držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8580

Dátum: 18.07.2003

Autori: Tanaka Yoshinori, Tsuchiya Akemi, Fujiwara Masatoshi

MPK: A47L 13/24, A47L 13/20, A47L 13/10...

Značky: čistenie, využitím, držiak, držiaku, nástroj

Text:

...je otoćne pripojený kprednému koncu rúčky, na upevnenie čistiacej utierky, pričom upínací člen má os otáčania orientovanú v smere, ktorý pretina os rúčky, upínací člen má klzné povrchy, ktoré sú vytvorené vo vopred definovanej kolmej vzdialenosti od osi otáčania a zárezy, ktoré sú vytvorené smerom od klzných povrchov k osi otáčania, a klzné povrchy a zárezy sa vzájomne striedajú okolo osi otáčania, rúčky, ktorá má ZaiStovací člen, ktorý má...

Viacúčelový stierač nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

MPK: A46B 15/00, A47L 13/10, A47L 13/20...

Značky: nečistot, viacúčelový, stierač

Text:

...výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s...