A47J 31/40

Spôsob, systém a kapsula na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19938

Dátum: 14.09.2012

Autor: Rondelli Raffaele

MPK: B65D 85/804, A47J 31/40

Značky: přípravu, systém, kapsula, spôsob, nápoja

Text:

...vnútri perkolačného prvku 6druhý kanálík 8 upravený na vedenie vody z prvého kanálika 3 do prvej oblasti uvedenéhotreti kanálík 11 upravený na vedenie vody z prvého kanálika 3 do druhej oblasti uvedenéhoprvok 12 upravený na riadenie vybraného prúdu vody z prvého kanálika 3 do druhého kanálika8 a/alebo do tretieho kanálika 11 aelektronickú riadiacu jednotku 13 upravenú na ovládanie rôznych prvkov a zariadení systému l, pokiaľ sú nastavené...

Čokoládový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18928

Dátum: 18.01.2012

Autor: Burkhalter Sarah

MPK: A47J 31/00, A47J 31/40

Značky: čokoládový, nápoj

Text:

...nápojov spolu so súpravou, ktorá je tu popísaná, sú tzv. nízkotlakové zariadenia na prípravu nápojov, ktoré pracujú pri tlaku do 0,35 MPa (3,5 bar). Použitie zariadenia na prípravu nápojov poskytuje spotrebiteľovi množstvo výhod predovšetkým jednoduchú prípravu. Pomocou súpravy, ktorá je tu popísaná, možno v jednom kroku pripraviť čokoládový nápoj v podobe podávanej v kaviarňach.Nápoj podľa tohto popisu má oproti bežným čokoládovým...

Čokoládový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14628

Dátum: 18.01.2012

Autor: Burkhalter Sarah

MPK: A47J 31/40, A47J 31/00

Značky: nápoj, čokoládový

Text:

...s akoukoľvek inou vlastnosťou alebo vlastnosťamioznačenými ako preferovanými alebo výhodnými.0009 Ostatné predmety a vlastnosti tohto vynálezu budú čiastočne zrejmé a čiastočne spomenuté ďalej v tomto dokumente. A0010 Všetky percentá vyjadrujú. percento hmotnosti,. a tam, kde to je vhodné, percento hmotnosti za sucha, pokiaľ nebude uvedené inak. Pojem hmotnosť za sucha v tomto dokumente vyjadruje hmotnosť ingrediencií kvapaliny, gélu...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17047

Dátum: 06.10.2010

Autor: Al Najjar George Michel

MPK: A47J 31/40

Značky: kávovar

Text:

...(10).Na obr. 9 je pohľad zhora na tesniacu fóliu označenú vzťahovou značkou (11).Na obr. 10 je explodovaný rez kapsulou ukazujúci dve časti označené vzťahovými značkamiNa obr. ll je rez kapsulou naplnenou libanonskou alebo tureckou kávou a uzatvorenou spoužitím oboch častí (10) a (l l).0006 Cieľom vynálezu je vyriešiť vyššie spomenuté problémy tým, že dávka kávy pre jednušálku sa zabalí v presnom množstve do kapsule, ktorá kávu udržuje v...

Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19838

Dátum: 30.12.2009

Autori: Kamerbeek Ralf, Koeling Hendrik Cornelis, Post Van Loon Angenita Dorothea, Flamand John Henri, Biesheuvel Arend Cornelis Jacobus

MPK: B65D 85/804, A47J 31/36, A47J 31/40...

Značky: vhodného, kapsula, určeného, množstva, spôsob, přípravy, vopred, zariadenie, konzumáciu, nápoja

Text:

...tak, aby aspoň čiastočne obaľovalakapsulu, a môže byť pri používaní pritlačená o lem kapsuly. Vzhľadom na to, že zachytávač je zvyčajne vyrobené z extrudovaného plastu, môžu sa vyskytnúť menšie výrobné chyby. To môže viesť k ďalším Iokàlnym nepravidelnostiam vonkajšieho povrchu zachytávača, určeného na spojenie sa s prírubovým lemom kapsuly pri používaní. Takéto ďalšie lokálne nepravidelnosti sa môžu týkať vyhĺbení, t. j. miestneho...

Vynálezy kategórie «A47J 31/40» v ZSSR.

Zariadenie na okamžitú prípravu horúceho nápoja z rozpustného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13069

Dátum: 24.10.2008

Autor: Brizio Adriana

MPK: A47J 31/30, A47J 31/04, A47J 31/00...

Značky: zariadenie, nápoja, přípravu, rozpustného, horúceho, prášků, okamžitú

Text:

...nápoja vhornom dutom priestore, pričom je kdispozlcii tesniaci prostriedok na zabránenie spojenia medzi horným a dolným dutým priestorom cez podlhovastý prvok, pričom tento tesniaci prostriedok možno urobiť neúčinným zásahom používateľa alebo pri dosiahnutíurčeného tlaku v kvapaline alebo určenej teploty.Zpraktických dôvodov podlhovastý dutý prvok zahŕňa rúrku zasunutú domanžety, ktorá prechádza cez priehradku a ktorá je na ňu upevnená,...

Zariadenie na extrahovanie látky zo zásobníka na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286142

Dátum: 26.03.2008

Autori: Kollep Alexandre, Cahen Antoine, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40

Značky: zásobníka, látky, extrahovanie, zariadenie, nápoja, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrahovanie látky zo zásobníka (33) na prípravu nápoja, ktoré zahrnuje základ (16) a vodorovnú časť (18), umiestnenú nad základom (16) pohyblivú zásuvku (19) systém prvkov (21) na zachytenie kapsuly a na umožnenie vypúšťania nápoja a extrakčný systém (24) pohyblivý vzhľadom na systém prvkov (21) na držanie a extrahovanie látky zo zásobníka, pričom vodorovná časť (18) zahŕňa systém prvkov (21), extrakčný systém (24) umiestnený nad...

Zariadenie na prípravy tekutého nápoja za použitia kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8735

Dátum: 15.02.2008

Autori: Pleisch Hanspeter, Talon Christian, Denisart Jean-luc, Meier Alain, Bonacci Enzo

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: použitia, nápoja, přípravy, zariadenie, tekutého, kapsuly

Text:

...roztahuje v kapsule po odpojení injekčného prostriedku od kapsuly alebo ked daný injekčný prostriedok uvoľní injekčný bod.0024 Podľa tohto vynálezu má tento spôsob presadit najmenej viest k redukcii objemu kapsuly pred injektovaním kvapaliny do kapsuly a k obnoveniu uvedeného objemu hned po vstreknutí kvapalina do kapsuly. Takže môže k tomu dojst zasunutím povrchu, ktorý deformuje ohybnú stenu kapsuly spôsobom výhodného riešenia.0025...

Kávovar a zodpovedajúci spôsob a zariadenie založené na sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10873

Dátum: 29.01.2008

Autori: Burton-wilcock Gary Vincent, Guard David Brent

MPK: A47J 31/40

Značky: zodpovedajúci, spôsob, zariadenie, založené, kávovar, sietí

Text:

...parametre vareniana optimalizáciu kvality dávkovaného nápoja. Tieto parametre sa môžu meniťnastavením zo vzdialeného miesta a používateľ dostáva informácie o stave0006 Vyššie uvedené požiadavky sú aspoň čiastočne splnené prostredníctvom poskytnutia kávovaru a zodpovedajúceho spôsobu založenéhona sieti a zariadení opísanom v nasledujúcom podrobnom popise zvlášť vtedy, keď sa študujú podľa výkresov, v ktorých 0007 OBR. 1 obsahuje blokový...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7989

Dátum: 06.09.2007

Autori: Koopman Carlos Nicolaas Jozef Maria, Van Eijnatten Eric Michaël Cornelis Maria, Verhoeven Ramon Eduard

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenie, přípravu, nápojov

Text:

...dielov uhličitanu vápenatého.0005 W 0 2006/0143 93 opisuje kompozíciu vodou riediteľného povlaku obsahujúcu častice tetrafluoroetylénového polyméru a častice neŕluorovaného polyméru. Táto povlaková kompozícia sa môže aplikovať na substráty ako je sklo, kov alebo nekorodujúca oceľ a poskytuje povlaky schopné veľmi dobre odolávať adhézii, opotrebeniu a účinkom horúcej0006 US 2004/107841 opisuje zariadenie na prípravu kávového nápoja s...

Zariadenie na vyhadzovanie vrecka z kávovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285851

Dátum: 30.08.2007

Autori: Fischer Daniel, Kollep Alexandre, Stieger Mischa

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: vrecká, zariadenie, kávovaru, vyhadzovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyhadzovanie vrecka z kávovaru zahŕňa čeľuste (20) s pevnou časťou (2) a pohyblivou časťou (1), pričom časti týchto čeľustí tvoria v uzavretej polohe svojou prednou stranou kryt (10) na uvedené vrecko a pohyblivá časť je namontovaná na otáčanie sa na zadnej strane pevnej časti. Ďalej zariadenie zahŕňa na pevnej časti v oblasti krytu vrecka vyhadzovač (5) a ťažné rameno (3), namontované na pohyblivej časti nad jej osou otáčania, a...

Zariadenie na extrahovanie látky na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 285798

Dátum: 26.07.2007

Autori: Fischer Daniel, Kollep Alexandre, Stieger Mischa

MPK: A47J 31/40, A47J 31/44

Značky: extrahovanie, přípravu, zariadenie, nápoja, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrahovanie látky na prípravu nápoja zahrnujúce pevnú prvú časť (1) druhú časť (2), pohyblivú vzhľadom na prvú časť (1) okolo čapu otáčania, usporiadaného v zadnej časti oboch častí, pričom predná časť každej časti tvorí kryt (4, 5) na látku alebo zásobník, ktoré sa majú extrahovať a prostriedky na uzatváranie a otváranie oboch častí (1, 2). Súčasťou zariadenia je ďalej ovládanie (15) a ventil (14), spojený s týmto ovládaním,...

Infúzna zostava pre stroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6748

Dátum: 04.07.2007

Autor: Cheng Rocky

MPK: A47J 31/40

Značky: stroj, zostava, nápojov, infúzna, přípravu

Text:

...oproti známym typom infúznych zostáv zlepšené ako šírkové rozmery, tak všeobecnúV rámci tohto zámeru je cieľom vynálezu poskytnúť infúznu zostavu hlavne pre stroje na prípravu nápojov, V ktorých nalievacia zostava zostáva pevná, zatiaľ čo ramená, ktoré obklopujúĎalším cieľom vynálezu je poskytnúť infúznu zostavu hlavne pre stroje na prípravu nápojov, ktorá bude vysoko spoľahlivá, relatívne jednoducho vyrobiteľná a za konkurencíeschopnú...

Spôsob a zariadenie na prípravu nápojov z rozpustných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7336

Dátum: 03.10.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/40

Značky: spôsob, přípravu, rozpustných, nápojov, výrobkov, zariadenie

Text:

...Dokument WO 03041546 poukazuje na prostriedok na prípravu nápoja miešaním rozpustných výrobkov s kvapalinou, obsahujúci plášť s hubicou na vloženie rozpustných výrobkov, aspoň miešaciu komoru vybavenú druhou hubicou na dodávanie nápoja po vnútornommiešaní rozpustných výrobkov s kvapalinou, prostriedok naodvádzanie pary vytváranej pocas miešacej fázy s horúcou kvapalinou a prostriedok pre kvapalinové a mechanické spojenie. Uvedené...

Zariadenie na extrahovanie látky na prípravu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 285244

Dátum: 23.08.2006

Autori: Fischer Daniel, Stieger Mischa, Kollep Alexandre

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: zariadenie, nápoja, extrahovanie, látky, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrahovanie látky na prípravu nápoja, ktoré zahŕňa prvý fixovaný kus (1) a druhý kus (2) pohyblivý vzhľadom na prvý okolo osi (3) otáčania ležiacej v zadnej časti uvedených dvoch kusov, pričom predná časť každého kusa vytvára dutinu (4, 5) na látku, ktorá sa má extrahovať. Zariadenie ďalej zahŕňa systém na uzatváranie a otváranie týchto dvoch kusov, pričom uvedený systém má dvojramennú uzatváraciu páku (6) a dve ťažné tyče (7)....

Automatický kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: 285230

Dátum: 14.08.2006

Autori: Karg Anton, Puddu Raffaele, Merker Fritz

MPK: A47J 31/40

Značky: kávovar, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Na kruhovej dráhe (R) je vedený sparovací blok (32) so sparovacími komorami (25, 26), ktoré zaujímajú tri rôzne pracovné polohy, a pritom sú sparovacie piesty (29, 30) a tiež pretláčacie a vyhadzovacie piesty (36, 37) v sparovacích komorách (25, 26) axiálne posuvné. Pohon a riadenie sparovacej skupiny (1) sú uskutočnené pomocou čelných kolies a krivkových kotúčov, ktoré sú uložené v dvoch vzájomne protiľahlo usporiadaných krytoch (59)...

Varná jednotka pre kávovary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6699

Dátum: 14.06.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/40

Značky: kávovary, jednotka, varná

Text:

...komoru a výstup nápoja, aby sa mohla ovládať rýchlosť prúdenia kávového nápoja. Ventilová sústava obsahuje teleso ventilu pohyblivé proti sile pružiny medzi prvou polohou, kedy telesoventilu neuzatvára sedlo, ale ponecháva minimálnu medzeru adruhou polohou, kedy teleso Ventilu stále ešte neuzatvára sedlo a ponecháva maximálnu medzeru. Pružina je nastavená tak, aby udržovala člen telesa Ventilu V otvorenej polohe. Zoradením predpínacej sily...

Modul na prepichovanie kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4999

Dátum: 24.05.2006

Autori: Ryser Antoine, Ozanne Matthieu

MPK: A47J 31/40

Značky: prepichovanie, kapsuly, modul

Text:

...cez otvor 8 do vnútra puzdra 19 modulu 2 pre nápoje.0039 Výhodne vstave zobrazenom na obrázku 1 sa kapsula 1 pridržíava predbežným ñxačným prostriedkom 12, ktorý bude detailne vysvetlený nižšie s odkazom na obrázok 6.0040 Ako možno vidieť na obrázku 1 a, v tejto predbežnej frxačnej polohe sa kapsula 1 výhodne pridržiava v podstate vo vertikálnej orientácii, t.j. symetrická os kapsuly je v podstate horizontálna.0041 Možno uvažovať aj o iných...

Kapsula s vonkajším tesniacim materiálom vystavených tlaku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4079

Dátum: 31.03.2006

Autori: Kollep Alexandre, Yoakim Alfred, Gavillet Gilles, Denisart Jean-paul

MPK: A47J 31/40

Značky: kapsula, tesniacim, vonkajším, vystavených, kvapaliny, materiálom, tlaku

Text:

...môže byt nepružný.Nepružný tesniaci materiál sa môže zvolit zo skupiny, zahŕňajúcej plasty, kov, vlákna,papier, prášok, bavlnu, viskóznu pastu a spenený alebo sintrovaný materiál a ich kombinácie.Tesniaci materiál je plasticky deformovatelný.V uskutočnení, ktoré nie je súčasťou vynálezu, môže byť tesniaci materiál čiastočne pružný.-3 Časť pružného tesniaceho materiálu sa može zvoliť zo skupiny, pozostávajúcej z plastov alebo elastomérov,...

Samostatný stroj na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3944

Dátum: 13.03.2006

Autori: Yoakim Alfred, Ozanne Matthieu

MPK: A47J 31/00, A47J 31/40

Značky: přípravu, stroj, nápojov, samostatný

Text:

...vody, ktorá sa už nezohrieva z počiatočnej teploty po pohotovostný rozsah teploty prúdom akumulátora v samostatnom režime, ale ktorú predtým zohrial vyhrievací prostriedok napájaný sieťou.Hlavné výhody sú preto v samostatnom režime prevádzky v podstate- väčšia schopnost samostatnej prevádzky a- už žiadna čakacia doba, súvisiaca s dohriatlm objemu vody medzi prípravou dvoch nápojov.Vo výhodnom uskutočnení vynálezu výhrevný prostriedok...

Spôsob a zariadenie na ovládanie zariadenia na výdaj nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6884

Dátum: 24.01.2006

Autor: Doglioni Majer Luca

MPK: A47J 31/40

Značky: zariadenia, nápojov, ovládanie, výdaj, zariadenie, spôsob

Text:

...vyhodnoteniaspotreby zložky. Napríklad sú brané do úvahy priemernépriepustnosti na typ zložky, a tým odpočitavané odpovedajúce teoretické množstvá na každý vydávajúci cyklus (opačná načítavacia vlastnosť) a blokovanie pristupu do takého konkrétneho vydávajúceho cyklu, ak je odhadnuté, že zložka. je vypotrebovaná. Tieto zariadenia netolerujú zmeny V priepustnosti od odhadnutých priemerných hodnôt bez výskytu chýb pri vyhodnocovaní...

Kapsula s tesniacim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4191

Dátum: 20.10.2005

Autori: Denisart Jean-paul, Yoakim Alfred, Gavillet Gilles

MPK: A47J 31/40, B65D 81/00

Značky: kapsula, prostriedkom, tesniacim

Text:

...záberu zo zariadenia na výrobu nápojov na kapsulu. Výhodou je, že akýkoľvek pružný tesniaci člen sa použije iba raz (t.j. len so súvisiacou kapsulou) tak, že možno zabezpecit správne fungovanie tesnenia a nemôžu v tesniacom člene nastat hygienické problemy.Všimnite si, že tento vynález sa preto špeciálne zameriava na vylepšenie kapsúl tak, že taktiež možno použit vyspelé zariadenia na výrobu nápojov so zabudovaným tesniacim prostriedkom, ako...

Systém s kapsulou s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5132

Dátum: 19.10.2005

Autori: Gavillet Gilles, Denisart Jean-paul, Yoakim Alfred

MPK: A47J 31/40, B65D 81/00

Značky: prostriedkom, utesňujúcim, kapsulou, systém

Text:

...alebo výrobných tolerancií), vzniká riziko, že utesnenie nebude dostatočné alebo dokonca môže vzniknúť medzera medzi obklopujúcim členom a kapsulou.0019 Podľa známeho stavu techniky utesňujúce spojenie je dané obložením vnútornej steny a/aiebo prítiačnou hranou košíka kapsuiy s gumeným elastickým spojom. inými slovami, podľa uvedeného pristupu podľa známeho stavu techniky utesňujúce spojenie je zabezpečené permanentnou konštrukciou, ktorá je...

Spôsob prípravy nápoja z kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3375

Dátum: 14.10.2005

Autor: Ozanne Matthieu

MPK: B65D 81/00, A47J 31/06, A47J 31/40...

Značky: nápoja, kapsuly, spôsob, přípravy

Text:

...kvapalina,prechádzajúca filtračnou stenou, je nútená prejst najmenej jedným prepadovým otvorom prepadovej steny, kde prepadový otvor je situovaný prinajmenšom nad stredovou vodorovnou rovinou obalu,a kde vamé fluidum sa vstrekuje dovnútra obalu. Prepadová stena je usporiadané tak, aby prinajmenšom časť uvarenej kvapaliny, ktorá sa preñltrovala filtračnou stenou, bola nútená pohybovať sa nahor za ñltračnou stenou, aby sa prekonal...

Systém na vydávanie malých a veľkých kávových nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3432

Dátum: 11.02.2005

Autori: Mandralis Zenon Ioannis, Campiche Francisco, Koch Péter

MPK: A47J 31/40

Značky: systém, veľkých, malých, vydávanie, kávových, nápojov

Text:

...15 až 30 , najvýhodnejšie 17 až 25 , a celkové tuhé zložky medzi 1,0 a 1,9 hmotn., najvýhodnejšie 1,1 až 1,7 hmotn. Na-3 tento účel druhý zásobník pre väčšie množstvo kávového extraktu výhodne obsahuje 6 až 8 gramov mletej kávy, pričom prvý zásobník obsahuje 5 až 6 gramov mletej kávy. iVo výhodnom uskutočnení je zadržiavací prostriedok odtrhnuteľný alebo prerezateľný oproti záberovému prostriedku prostredníctvom pôsobenia vnútomého...

Vložka, zariadenie a systém prípravy nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8963

Dátum: 11.02.2005

Autori: Ballard Colin Darrel, Halliday Andrew Michael, Panesar Satwinder Singh, Hansen Nicholas Andrew

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: nápojov, systém, přípravy, vložka, zariadenie

Text:

...hladiska dávka nápojových ingrediencií naložených pri použití do vložky môže byť obsiahnutá v zásobníku obsahujúcom filtračný prostriedok. Zásobník môže byť pružný. Zásobník môže byt vytvorený aspoň čiastočne z filtračného papiera alebo filtračnej membrány. Z konkrétneho aspektu je zásobník filtračným vrecúškom. Vložka výhodne umožňuje dávkovanie nápojových ingrediencií vo filtračných vrecúškach a podobne, bez nutnosti, aby malo vrecúško...

Zásobník, stroj a systém na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8519

Dátum: 11.02.2005

Autori: Carter Steve, Panesar Satwinder Singh

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40, A47J 31/36...

Značky: stroj, nápojov, přípravu, systém, zásobník

Text:

...85Výstup je výhodne umiestnený v strede alebo v blízkosti stredu dolnej plochy zásobníka. Čiarový kód alebo RFID je výhodne umiestnený na alebo blízko obvodu dolnej plochy.Zásobník môže mať tvar disku.Zásobníkom môže byt výmenný zásobník. Výmenný zásobník môže byt pevný alebo polopevný. Dolná plocha môže byť z laminátu. V tomto prípade môžu byt vstupom a výstupom výmenného zásobníka časti dolnej plochy, ktoré sú pre umožnenie dopravy pri...

Zariadenie na prípravu nápoja z kapsuly pomocou vstrekovania kvapaliny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3578

Dátum: 07.02.2005

Autori: Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul, Denisart Jean-luc, Mandralis Zenon Ioannis

MPK: A47J 31/40, A47J 31/06

Značky: nápoja, vstrekovania, přípravu, zariadenie, tlakom, pomocou, kvapaliny, kapsuly

Text:

...vírenie, ktoré podporí rozpustenie prísad a/alebo vytvorenie peny. Môže však byť použitý aj iný Vstrekovač, ktorý je nastavený napríklad na pomalší a difúznejší prívod kvapaliny, ak kapsula obsahuje vrstvu meliva, napr. mletej kávy, na poriadne rozríedenie prísad a prípravu espressa alebo zalievanej kávy.V prvom prípade je Vstrekovač súčasťou držiaka kapsúl alebo je s ním prepoj ený. Ak sa teda odpojí držiak od jednotky na prívod kvapaliny,...

Zariadenie na prípravu stravy pre deti predškolského veku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3817

Dátum: 03.02.2005

Autori: Och Mathias, Veenhuys David

MPK: A47J 31/40, A61L 2/04

Značky: zariadenie, predškolského, přípravu, stravy

Text:

...výkon ohrevnej jednotky 8, je možné pomocou teplotného snímača 9 regulovať tak, aby voda opúšťala ohrevnú jednotku 8 s konštantnou teplotou T 1. Vodu, ktorá opúšťa ohrevnú jednotku 8 je možné prostredníctvom uzatvárateľných ventilov 10, 27 privádzať buď cez vodné potrubie 35 do jednotky vyvíjača pary 11 alebo cez potrubie 34 do chladiacej jednotky 12 a následne do dávkovacej jednotky 15. Jednotka vyvijača pary 11 pritekajúcu vodu ďalej...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2969

Dátum: 25.10.2004

Autori: Denisart Jean-paul, Vavillet Gilles, Yoakim Alfred

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: kapsula, utesňujúcim, prostriedkom

Text:

...prvým predmetom predloženého vynálezu je navrhnutá kapsula, ktorá má obsahovať nápojové ingrediencie (alebo iné ingrediencie pre kvapalné potraviny). Kapsula je navrhnutá tak, aby sa začleňovala do zariadenia na výrobu nápojov, aby nútila kvapalinu vstupovať do kapsuly pod tlakom a interagovat s ingredienciami v kapsule. Podľa vynálezu vonkajší povrch kapsuly obsahuje pružný utesňujúci člen, ktorý je štrukturálne usporiadaný na utesňujúce...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2407

Dátum: 25.10.2004

Autori: Gavillet Gilles, Denisart Jean-paul, Yoakim Alfred

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: prostriedkom, utesňujúcim, kapsula

Text:

...vynálezu budú priemernému odbomíkovi v oblasti zrejmé po prečítaní nasledujúceho podrobného opisu uskutočnení predloženého vynálezu,v spojitosti s obrázkami na priložených výkresoch.Obrázok l znázorňuje extrakčnú kapsulu známu z EP-A-512470Obrázok 2 znázorňuje prvé uskutočnenie, v ktorom je kapsula umiestnená na držiaku kapsuly,ale ešte nedosiahla svoju uzatváraciu polohu v zariadení na výrobu nápojovObrázok 3 znázorňuje zväčšenú časť...

Kapsula s utesňujúcim prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1534

Dátum: 25.10.2004

Autori: Gavillet Gilles, Yoakim Alfred, Denisart Jean-paul

MPK: B65D 81/00, A47J 31/40

Značky: prostriedkom, kapsula, utesňujúcim

Text:

...mohli byť používané spolu s kapsulou podľa predloženého vynálezu.Tento cieľ je dosiahnutý prostredníctvom znakov nezávislých nárokov. Závislé nároky podrobnejšie rozvíjajú ústrednú myšlienku predloženého vynálezu.V súlade s prvým predmetom predloženého vynálezu je navrhnutá kapsula, ktorá má obsahovať nápojové ingrediencie (alebo iné ingrediencie pre kvapalné potraviny). Kapsula je navrhnutá tak, aby sa začleňovala do zariadenia na výrobu...

Zariadenie a spôsob na prípravu a podávanie nápoja s využitím suroviny obsiahnutej v puzdre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3316

Dátum: 01.10.2004

Autor: Zanetti Martino

MPK: A47J 31/40

Značky: obsiahnutej, nápoja, přípravu, spôsob, zariadenie, využitím, podávanie, puzdre, suroviny

Text:

...uvedené vo vyššie citovanom patentovom spise, obsahujú tieto kombinované prepichovacie a Zberné üstrojenstvá, uskutočnené len na jedno použitie,takže sa predpokladá, že je využívané nové ústrojenstvo pre každé jednotlivé puzdro. To však okrem toho, že dochádza kcelkom zrejmému nárastu nákladov, spôsobuje rovnako problémyz hľadiska zaistovania zásob týchto ústrojenstiev, manipulácies nimi a ich vyradbvania do odpadu.spise, je...

Zariadenie na extrakciu kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2660

Dátum: 21.06.2004

Autori: Ryser Antoine, Denisart Jean-luc, Boussemart Christophe, Cahen Antoine

MPK: A47J 31/40

Značky: extrakciu, kapsuly, zariadenie

Text:

...postačujúcou na zablokovanie kapsuly. Výstupky využívajú okraj kapsuly, napr. lem. Výstupky vtedy pridržiavajú kapsulu tlakom na jej lem. Prechod z opomej polohy do uvoľňovaeej polohy možno potom robiť prechodom lemu až za výstupky, ktoré môžu byť pevné alebo pružne zasúvateľné.Podľa iného spôsobu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu sú vodiace prostriedky otočné a vytvárajú alebo obsahujú zarážky usporiadané tak, aby zablokovali...

Spôsob prípravy nápoja z kapsuly a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2427

Dátum: 10.06.2004

Autori: Hentsch Jacques, Favre Eric

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsobu, přípravy, kapsuly, nápoja, spôsob, tohto

Text:

...umožňujú predchádzať vytváraniu prednostných prietokových kanálov. V prípade produktov, ako je mletá káva, ktore v kapsule zanechávajú spotrebovaný materiál, umožňuje tlak, ktorým vrchná membrána kapsuly pôsobí na produkt, ktorý sa má extrahovať, jednak predísť tvorbe prednostných prietokových kanálov a tiež udržať protitlak vstrekovacíemu tlaku, čím sa zaistí, že extrakcia bude po celú dobu extrakčného cyklu prebiehať pri vysokom tlaku,...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6128

Dátum: 23.01.2004

Autori: Ballard Colin, Panesar Satwinder, Smith David, Halliday Andrew

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: nápojov, přípravu, zariadenie

Text:

...sú omáčkyČitacím zariadením môže byť čítacie zariadenie čiarového kódu.Systém môže byt domácim nízkotlakovým systémom na prípravu nápojov.Predložený vynález tiež poskytuje spôsob prípravy nápoja zahrňujúci krokya. vloženie prvého nápojového zásobníka obsahujúceho jednu alebo viacero nápojových ingrediencií do zariadenia na prípravu nápojovb. prevádzkovanie zariadenia na prípravu nápojov tak, aby vodné médium prechádzalo cez prvý nápojový...

Zariadenie na prípravu nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15115

Dátum: 23.01.2004

Autori: Halliday Andrew, Carter Steven

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: zariadenie, přípravu, nápojov

Text:

...Okrem toho aplikovaná tlaková sila zabraňuje poruche alebo vzájomnému pohybu komponentov nápojového zásobníka. Tlaková sila slúži aj na stlačenie komponentu alebo komponentov zásobníka dovedna. Toto zabezpečuje, ževnútorné rozmery priechodov a otvorov v zásobníku sú stále a nemenné počas0007 Zásobník podľa predloženého vynálezu môže obsahovať jednu alebo viaceré nápojové ingrediencie vhodné na pripravu nápojov. Nápoj môže byt napríklad...

Spôsob a zariadenie na prípravu nápoja z kapsuly obsahujúcej substanciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10871

Dátum: 25.08.2003

Autori: Denisart Jean-paul, Yoakim Alfred, Caprotti Patrick, Kollep Alexandre, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: substanciu, přípravu, nápoja, kapsuly, spôsob, zariadenie, obsahujúcej

Text:

...riadených alebo automaticky poháňaných prostriedkov mechanického, hydraulického, elektrického alebo alternatívne kombinovaného typu.-3 0019 V určitých uskutoćneniach sa perforačný prvok môže premiestniť v súlade s dvomi rozdielnymi hĺbkami v kapsuly.0020 V prvom uskutočnení sa perforačný a vstrekovacl prvok môže premiestniť do prvej, vysokej pozicie v kapsula z dôvodu navlhčenia substancie nachádzajúcej sa v kapsula zvrchu, a do...

Lineárna extrakčná jednotka na prípravu nápoja zo zásobníka pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 534

Dátum: 07.02.2003

Autori: Yoakim Alfred, Jarisch Christian

MPK: A47J 31/40

Značky: lineárna, jednotka, nápoja, přípravu, zásobníka, extrakčná, tlakom

Text:

...keď sú obidve montážne jednotky znovu otvorené. Výhodou takéhoto usporiadania je to, že vyhodenie súvisí s otvorením extrakčnej montážnej jednotky bez potreby použitia mechanizmu oddeleného od ovládania vyhodenia alebo od elektrického alebo elektronického ovládania otvárania. Napríklad,vyhadzovacie prostriedky môžu pozostávať zpáky v tvare krúžku pripojenej na pevnú extrakčnú montážnu jednotku. Páka môže byť stláčaná pomocou kontaktu...

Miešacie a napeňovacie zariadenie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1987

Dátum: 17.01.2003

Autori: Verhoeven Romanus Eduard, Ufheil Gerhard

MPK: A47J 31/40

Značky: miešacie, napeňovacie, zariadenie, spôsob

Text:

...zadná plocha 48 šľahača tiež Výhodne obsahuje zapustenú časť 50 situovanú V opačnom smere ako predná plocha 44. Na výkresoch, prvá a dmhá plocha šľahača sú umiestnené na prvom a druhom konci povrchu 38, 40. V opísanom altematívnom uskutočnení, V ktorom jeden alebo obidva konce povrchu sú umiestnené vzdialene od konca samotného rotora šľahača, pričom jeden alebo oba konce povrchu respektíve plochy šľahača, sú tiež umiestnene vzdialene jeden...