A47F

Univerzálny závesný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7425

Dátum: 02.05.2016

Autor: Matanin Dušan

MPK: A47G 25/28, A47F 7/19

Značky: prípravok, univerzálny, závěsný

Text:

...ozdobná prüežitostná etiketa. Okraje nosmka 1 a ramien g sú rovné. Nosník 1 v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená Ľ sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom 1 a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm....

Zariadenie na hygienické a bezkontaktné dávkovanie pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7281

Dátum: 03.11.2015

Autori: Petráš Ladislav, Vicianová Jana

MPK: B65B 55/00, A47F 1/04, B65B 37/04...

Značky: hygienické, dávkovanie, pečiva, bezkontaktné, zariadenie

Text:

...umožňuje dodržiavať hygienické zásady manipulácie s pekárskymi výrobkami. Používanie zariadenia tiež zabraňuje poškodzovaniu a zhoršeniu kvality pečiva. Využívaním zariadenia podľa tohto úžitkového vzom V predajniach dôjde k zvýšeniu hygienického predaja pekárskych výrobkov.Vzhľadom na to, že pri používaní zariadenia podľa tohto technického riešenia nebude dochádzať k ich priamemu kontaktu s rukami predavača a kupujúceho, môžu byť V plnom...

Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7086

Dátum: 01.04.2015

Autor: Matej Jaroslav

MPK: A47F 5/01, F16M 11/04, H04M 1/04...

Značky: interiérový, elektronických, dobíjateľných, zariadení, držiak

Text:

...V spodnej časti držiaka, výhodne na rubovej strane čelnej plochy l, a upevňovacieho prvku 2, ktorý je v tomto príklade tvorený lepiacou vrstvou, ktorou sa držiak pripevní na kryt elektrickej zásuvky alebo do jej blízkosti tak, že vrecko bude visieť nadol, resp. pod krytom zásuvky. Rozmery držiaka 20 cm x 11 cm x 2 cm(výška x šírka x hrúbka) zaistia, že vrecko g bude dostatočne nízko pod dutinkami a kolíkrni elektrickej zásuvky a držiak...

Spôsob jednotného skladovania pneumatík, zariadenie na skladovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7060

Dátum: 03.03.2015

Autor: Grexa Martin

MPK: A47F 7/04

Značky: jednotného, skladovanie, skladovania, spôsob, zariadenie, pneumatik

Text:

...počas skladovania môže slúžiť oddeľovací prvok, ktorý V priečnom smere definuje rozdelenie radu na pozície pre jednotlivé pneumatiky. Oddeľovací prvok môže mať rôznu podobu, z hľadiska jednoduchosti a prehľadnosti môže byť oddeľovací prvok tvorený zvislo vedeným lankom, ktoré bude prechádzať V podstate v strede medzi podperami. Napnuté lanká s plastovým povrchom V stredovej rovine sú dostatočné na oddelenie pozícií, nespôsobujú pritom...

Skladací stojan na 3D zobrazovanie a stojan na 3D zobrazovanie s akváriom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6966

Dátum: 04.11.2014

Autori: Varhaník Erik, Gontko Lucian

MPK: G09F 13/34, A47F 5/10, G09F 19/16...

Značky: zobrazovanie, skládací, stojan, akváriom

Text:

...s vyhotoveným otvorom i, alebo netransparentné, s vyhotoveným otvorom i. Na plne transparentnú vodorovnú homú dosku l alebo do otvoru i transparentnej vodorovnej hornej dosky l, alebo netransparentnej vodorovnej homej dosky 1 je vložené zobrazovacie zariadenie ako zariadenia s displejmi (telefóny, smartfóny, tablety, fotorámčeky, ípody, iphony, premietacie fólie, monitory a atď.). Stojan na 3 D zobrazovanie s akváriom môže byť...

Vynálezy kategórie «A47F» v ZSSR.

Zariadenie na hygienické dávkovanie a balenie pekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6590

Dátum: 04.11.2013

Autori: Petrášová Zuzana, Vicianová Jana

MPK: A47F 1/04

Značky: dávkovanie, balenie, výrobkov, hygienické, pekárenských, zariadenie

Text:

...V hornej časti pracovného stola Q, z dávkovača g umiestneného v strednej časti pracovného stola Q, z pohonnej jednotky ą umiestnenej v spodnej uzavretej časti pracovného stola Q, operačný priestor uzatvára baliaca jednotka g. Činnosť dávkovača g pekárenských výrobkov, pohonnej jednotky Q a baliacej jednotky 4 riadi a koordinuje pripojená riadiaca jednotka Q. Zostava uvedených komponentov obsahuje aj napájacie, pripojovacie a...

Súprava na čelné vyrovnávanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20861

Dátum: 19.12.2011

Autor: Daw Conway

MPK: A47F 1/12

Značky: výrobkov, vyrovnávanie, súprava, čelně

Text:

...materiálu, ktorý bol vytlačovaný kontinuálne.Koncový prvok je výhodne pozdĺžny a rozpemý prvok výhodne zahrnuje vyčnievajúci člen,rozprestierajúci sa všeobecne kolmo na pozdĺžny rozmer koncového prvku. Tento vyčnievajúci člen má styčný okraj, za ktorý už nemôže vyčnievať predmet alebo výrobok umiestnený na podpernom povrchu. Vyčnievajúci člen prednostne poskytuje povrch na umiestnenie koncovej steny kontajnera. Pri použití výčnelok výhodne...

Prenosné servisné miesto

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18346

Dátum: 16.09.2011

Autori: Hesselmann Borge Mathias, With John Henrik

MPK: A47B 69/00, A47F 9/00

Značky: miesto, servisné, prenosné

Text:

...servisného miesta,napríklad baru, ktoré pri zložení bude kompaktné a bude maťzvládnuteľnú veľkosť. Pri použití je prenosné servisné miestootvorené až do vytvorenia (barovej) konštrukcie, ktorá má relatívne veľké množstvo predajného priestoru a aspoň odpovedajúci skladovací priestor a miesto na alkoholické nápoje,mixéry, ľad, apod., ktoré barman potrebuje na vykonávanie svojej činnosti. Avšak je potrebné rozumieť, že prenosné servisné miesto...

Predajný pult

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17317

Dátum: 09.06.2011

Autor: Bohnacker Ulrich

MPK: A47F 5/13, A47F 3/14

Značky: predajný

Text:

...dokonalý dojem.0016 Bočná stena 5 znázomená v pohľade podľa obrázka l je zhotovená z dvoch dielcov. Jej dolný dielec 9 má horizontálne drôty 6, 10, ktorých konce zaberajú do vyvŕtaných otvorov 11, 12 v ohraničujúcich stenách 18 dutých profilov nôh 1. Vyvŕtané otvory 11, 12 sú ukázané v bočnom pohľade na jednu nohu 1 znázomenom na obrázku 2 s pohľadom zo smeru bočnej steny 5. Záber prípevňuje dolný dielec 9 bočnej steny 5 takmer bezvôľovo a...

Nosič informačných zobrazovacích jednotiek, ktorý má aspoň jednu prezentačnú čelnú stranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287643

Dátum: 04.04.2011

Autor: L'hôtel François

MPK: A47F 5/11, G09F 1/06

Značky: aspoň, stranu, prezentačnú, ktorý, jednotiek, jednu, informačných, zobrazovacích, nosič, čelnú

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič obsahuje aspoň jednu dosku zo značne pevného a ohýbateľného materiálu, ktorá má prezentačnú čelnú stranu (11), napínacie prostriedky (19, 20, 21) na ohnutie prezentačnej čelnej strany (11) dosky a fixačné prostriedky (9, 19, 5) na ponechanie prezentačnej čelnej strany (11) dosky v ohnutom stave, pričom fixačné prostriedky sú v zábere s napínacími prostriedkami (10). Fixačné prostriedky, ktoré sú v zábere s napínacími prostriedkami (10) na...

Stojan na prezentáciu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19551

Dátum: 26.01.2011

Autor: L'hôtel François

MPK: A47F 5/11

Značky: prezentáciu, predmetov, stojan

Text:

...tuhého a ohýbateľného materiálu a obsahujúci aspoň jednu nosnú stenu, dve bočné steny, pričom priehradka je kĺbovo spojená, aby mohla meniť svoj tvar zo stavu zloženého na plocho do funkčného stavu, v ktorom je rozložená a roztvorená, aby mohla na nosnej stene, ktorá sa rozprestiera medzi bočnými stenami prijať predmet, pridržiavace prostriedky umožňujúce udržiavať priehradku v rozloženom a roztvorenom stave a podperné prostriedky,...

Usporiadanie predajných pultov, predovšetkým usporiadanie chladiacich pultov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14496

Dátum: 30.12.2010

Autor: Hakemann Fritz

MPK: A47F 3/04

Značky: chladiacich, usporiadanie, pultov, predovšetkým, predajných

Text:

...predajovo slabších denných časov, umožniť lepšie chladenie. Vypratanie tovaru a ukladanie do samostatného chladiaceho priestoru cez noc ako aj upratanie by malo odpadnúť. Sklenené odtienenie na zákazníckej strane je na horných koncoch otočne upevnené nosičmi, ktorévyčnievajú na obslužnej strane.Výšková prestaviteľnosť výkladnej dosky pre tovar, ktorá je s výhodou rozdelená na prednú a zadnú výkladnú dosku,vyžaduje uloženia, ktoré sú...

Usporiadanie a spôsob vizualizácie dekóru vo virtuálnom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18080

Dátum: 19.10.2010

Autor: Tiegelkamp Vicky

MPK: A47F 7/30, A47B 77/02, A47B 53/00...

Značky: usporiadanie, vizualizácie, virtuálnom, dekoru, spôsob, priestore

Text:

...štúdio a zahrnuje aspoň jeden beamer ako projektor obrazov, obzvlášť beamer LCD alebo DLP,apriestorovú premietaciu plochu, ktorá zahrnuje rôzne dielčie plochy, pričom aspoň jeden projektor obrazov je opatrený riadením, ktoré je vytvorené tak, že sú na čiastkových plochách premietacej plochy vizualizovateľné rôzne dekóry, ktoré je možné voliť zo skupiny rôznych dekorov prostredníctvom riadenia, pričom skupina rôznych dekorov zahrnuje obzvlášť...

Prepravka, stojan, systém a spôsob prezentácie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19061

Dátum: 20.09.2010

Autor: Ringler Werner

MPK: A47F 5/16, A47F 3/14, B65D 83/00...

Značky: prezentácie, spôsob, systém, přepravka, výrobkov, stojan

Text:

...12 a spôsobom podľa nároku 14.0010 Tento vynález vytvára prepravku s dnom, dvomi koncovými stenami a dvomi bočnými stenami. V dne sa nachádza väčší počet otvorov, ktoré sú dimenzované tak, aby sa do každého z nich dala umiestniť nosná tyč. Okrem toho sú otvory usporiadané tak, aby nosné tyče, ktoré sa zasunú do otvorov,rovnomerne zdvihli nosný prvok vložený do prepravky a aby ho dostali do polohy nad dno. Podľa príkladov vyhotovenia...

Vešiakové ramienko na vešanie odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5286

Dátum: 05.11.2009

Autor: Piataková Lenka

MPK: A47G 25/00, A47F 7/19

Značky: vešanie, ramienko, odevov, vešiakové

Text:

...nedostatky do značnej miery rieši vešiakové ramienko na vešanie odevov podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva zo samotného vešiakového ramienka, pričom samotné funkčné plochy - ramená ramienka sú dodatočne opatrené samotným fríkčným materiálom s nešmykľavými povrchmi. Medzi funkčným povrchom ramienka a fríkčným materiálom sa nachádza vrstva lepidla,ktorá zabezpečuje polohu frikčného materiálu...

Krabička na hodinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12963

Dátum: 29.09.2009

Autori: Biedermann Remo, Ornelas Joao

MPK: A45C 11/10, A47F 7/03, A47F 7/02...

Značky: krabička, hodinky

Text:

...v rôznych rovinách, pričom vrchná časť 2 a spodná časť 3 by boli potom prlslušne vyrobené.0020 Po druhé, držiak 5 zobrazený na obrázkoch 3 až 5 sa zmenl tak, že môže spočívať na bočniciach 11 krabičky 1. Špecifickejšie. držiak 5 sa zmeni tak, aby spočival na medzerách 4. Aby sa to urobilo, držiak má prldržné prostriedky 6. Tieto pridržné prostriedky nadobúdajú tvar odsadeni. Odsadenia 6 vyčnievajú za boky držiaka 5. Toto usporiadanie...

Priestorový konštrukčný systém zložený z modulových spojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286964

Dátum: 27.07.2009

Autor: Čupka Peter

MPK: A47B 96/00, A47F 5/10, A47F 3/00...

Značky: spojovacích, zložený, systém, konštrukčný, prvkov, priestorový, modulových

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorový konštrukčný systém je zložený najmenej z jedného nosného profilu stĺpika (1), do ktorého sú upevnené výhodne a bezprostredne modulové kotviace prvky a/alebo spojovacie prvky (3), a/alebo (12), a/alebo (19), a/alebo (24), a/alebo (34), a/alebo (39), a/alebo (1), pričom na vonkajšej strane nosného profilu stĺpika (1) sa nachádza najmenej jedno kotviace hniezdo vo forme kotviacej drážky (2) ohraničenej drážkovými výstupmi (4), majúce v...

Rameno bremena na súvislú prezentáciu tovarov a samoobslužný balík na tieto účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9155

Dátum: 18.06.2008

Autor: Dietsche Patrick

MPK: A47F 1/12

Značky: tieto, prezentáciu, samoobslužný, bremená, súvislú, balík, tovarov, rameno, účely

Text:

...vytvarovaná do uzla alebo ako elastické páska vytvarovaná do uzla, je zabezpečené rovnomemé predpnutie pružiny vozíka, a tým aj tovaru v smere oproti ohraniečeniu pri oblasti odberu.0012 Ked je v ďalšej úprave ramena bremena podľa vynálezu rameno bremena prevedené aspoň v oblasti zaťaženia ako vodiaca tyč sccntràlnym típevñovacím prvkom, zachová sa tvarová stabilita ramena bremena a optimálne vedenie vozíka.0013 Ked v ďalšom uskutočnení ramena...

Prezentačný stojan samoobslužného predaja prispôsobený pre chladiacu skriňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10488

Dátum: 19.05.2008

Autor: Servoz Thierry

MPK: A47F 5/10

Značky: prezentačný, samoobslužného, skriňu, chladiacu, prispôsobený, stojan, predaja

Text:

...nosných prvkov určených na nesenie dvoch sád poličiek po obidvoch stranách0010 Uvedenými záchytnými prostriedkami nosných prvkov môžubyť výhodne Štrbiny vytvorené proti uvedenému zadnemu okraju ado niektorých 2 nich sa podľa voľby ukotvia uvedené nosné prvky, ktoré V tomto prípade môžu mať tvar uhlovej podpory.0011 Je nevyhnutné poznamenať, že namiesto štrbin na uchytenie uhlových podpôr môžu byt použité iné záchytné prostriedky týchtonosných...

Ramienko na závesné prichytenie sady plochých kusových výrobkov, najmä autorohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4949

Dátum: 07.01.2008

Autori: Divín Vladislav, Mužík Václav

MPK: A47F 7/16

Značky: najmä, prichytenie, výrobkov, ramienko, autorohoží, plochých, kusových, závesné

Text:

...a následné zavesenie.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia sa týka ramienka na závesné prichytenie sady autorohoží a je znázomený na priložených výkresoch, kde znamená- obr. 1 - nárys ramienka,- obr. 2 - priestorový pohľad na ramienko,- obr. 3 - systém prichytenia ramienka k autorohoží.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je schematicky znázornená ramienko, ktoré je tvorené na jednej...

Regálová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9743

Dátum: 13.11.2007

Autori: Sjölander Hakan, Andersen John

MPK: A47B 49/00, A47F 5/00, A47F 3/04...

Značky: regálová, zostava

Text:

...do hĺbky medzi polomerom otáčania policoveho oddielu a zadnou stranou policovćho oddielu vo výstavnej polohe.0009 Výsledkom toho je regálová zostava, ktorá umožňuje, aby k otáčaniu policového oddielu z výstavnej polohy do doplňovacej polohy dochádzalo v obmedzenom priestore,vďaka pohybu osou otáčania tak, že priestor na otáčanie dostupný v priestore zodpovedá polomeru otáčania policového oddielu. To prináša výhodu, že policový oddiel,...

Policový oddiel otočný medzi vystavovacou a plniacou pozíciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15657

Dátum: 19.10.2007

Autori: Andersen John, Sjölander Hakan

MPK: A47F 1/12, A47F 5/12

Značky: vystavovacou, medzi, plniacou, oddiel, policový, pozíciou, otočný

Text:

...ao pozíciu- Ixujúce prostriedky, ktoré prechádzajú pozdĺž základne a ktoré sú navrhnuté pre zachytenie základne, ktorá môže byť a ktorá je vybavená zachytávacími prostriedkami, usporiadanými pre držanie pozíciu-ñxujúcich prostriedkov na mieste pri otáčaní policového oddielu,čím sa umožní, že policový oddiel zaujme svoju pôvodnú pozíciu, keď sa vráti do vystavovacej pozície z plniacej poziciekde policový oddiel je vybavený prvými spojovacimi...

Skladací zobrazovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9541

Dátum: 26.10.2006

Autor: Kwo Tzuo Chung

MPK: G09F 1/06, A47F 5/10

Značky: zobrazovací, systém, skládací

Text:

...konštrukčnú časť na získanie samonosného stavu, t.j. schopnosti0010 V tejto patentovej prihláške je navrhnuté definované uskutočnenie pre zariadenie, ktoré je schopné mat relatívne zjednodušenú konštrukciu voči obyčajným zariadeniam, vzhľadom k prítomnosti zostavovacej časti tvorenej trubicovým telesom štvorcového prierezu, tvoreného dvoma stenami, ktoré môžu byt prehýbané prehybom a ktoré z iných prehybov si zodpovedajú s dvoma samostatnými...

Demonštračná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4103

Dátum: 03.01.2006

Autor: Köstel Peter

MPK: A47F 7/30, A47K 3/00

Značky: vaňa, demonštračná

Text:

...vzťahu vo dvojici. V takomto prípade sú totiž pravidelne obidve priečne steny kúpacích vani vytvorené ako zadné operadlá, a musia byťadekvátne svojim sklonom prispôsobené.0011 Prostriedky, uvedené vo výhodnom ďalšom uskutočnení podľa nároku 3, na aretovanie sklonu operadlového elementu, respektíve operadlových elementov, ako aj na ñxovaníe aspoňjedného posuvného elementu na základnej doske, slúžia na to, bezpečne zafrxovať raz...

Systém na simuláciu priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4914

Dátum: 19.10.2005

Autor: Köstel Peter

MPK: A47F 7/30

Značky: simuláciu, systém, priestorov

Text:

...usporiadané paralelne spredĺžením posuvného stenového prvku, vzájomne blokovateľné na zostavenie jednej uzavretejsteny. Tieto skladacie stenové prvky dovoľujú k jednej znadstavieb uzavretej steny s rozdielnou dĺžkou, vždy podľa toho, koľko skladacích stenových prvkov je navzájom spojených. Okrem toho môže byť posunutím a rozdielnym usporiadaním skladacích stenovýchprvkov na nimi vybavenej stene simulovaný dverový otvor V rôznych...

Nastaviteľná zarážka posúvateľná po oddeľovači artiklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10156

Dátum: 05.10.2005

Autori: Rousselet Jacky, Ythier David

MPK: A47F 5/00

Značky: posúvateľná, artiklov, nastaviteľná, zarážka, oddeľovací

Text:

...čast 5 s kratšou dĺžkou a,- druhá horizontálna čast 6 dĺžky g priblížnej rovnakej ako dlžka častí 5,- tretia čast 7 zreteľne rovnobežná s časťou 1 ale s dlžkou g podstatne vačšou ako dĺžka časti 1.-3 Dĺžky ą, b, c sú určené strednou neutrálnou vrstvou každej z častí 5, 6, 7, čo je pre remeselníkov známe.Každá z časti sekcie tvaru J tvorl tri rovinné plochy 51, 61, 71 hrúbky gVnútorné povrchy časti 51, 61 a 71 sa nazývajú povrchmi...

Základný panel pre kovové police

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5381

Dátum: 12.08.2005

Autori: Berthaud Philippe, Vautrin Jean-jacques

MPK: A47F 5/10, A47B 47/00

Značky: základný, police, kovové, panel

Text:

...nitov alebo akéhokoľvek podobnéhopatentu GB 2 362 808 A sú základné panely opreté o prednú stranu zvislých podpier a sú upevnené pomocou zložených prostriedkov typu upevňovacie spony.Tieto odlišné upevňovacie spôsoby základných panelovsi vyžadujú používanie špeciálnych nástrojov a súpredovšetkým časovo náročné pri montáži a demontážijednotlivých zložiek každého regálového systému.Okrem toho majú základné panely pri výrobe túnevýhodu, že...

Svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9456

Dátum: 25.07.2005

Autor: Skiba Krzysztof

MPK: F21V 33/00, F21V 15/01, A47F 11/10...

Značky: svietidlo

Text:

...na povrchu priehľadnej alebo priesvitnej dosky, vybavené vnútorným elektrickým systémom s využitím svetelného zdroja vo forme LED diód, ktoré sa vyznačuje tým, že má vnútorný krúžok, vybavený viečkami (príkiopkami) na jeho obidvoch stranách, s vonkajším priemerom väčším ako je vonkajší priemer krúžku, a je tam prinajmenšom jeden zdroj svetla, s výhodou vo forme LED diód, umiestnených na vonkajšej strane povrchu vnútorného krúžku,...

Košík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4203

Dátum: 01.07.2005

Autori: Čerey Miroslav, Kalvaster Peter

MPK: A47F 5/00, A47F 7/00

Značky: košík

Text:

...rámu.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je znázornená jedno z možných vyhotovení košíka prezentačného stojana.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKošík je zhotovený z radu kovových prútov, z ktorých je po prvé zahnutie vytvorený krátky predný okraj 3, z prostredných úsekov 2 je vytvorené dno a za druhým zahnutím je do roviny usporiadaný rad opôr l. Opory 1 a okraje 3 sú privarené k priečnikom 9. K oporám 1 je privarený...

Skriňa na prezentáciu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6404

Dátum: 21.05.2005

Autori: Ernst Peter, Ochsenschläger Robert

MPK: A47F 3/04, A47F 3/00

Značky: skriňa, prezentáciu, tovarů

Text:

...Pritom môžu byť tieto vstupné otvory usporiadané naprotiľahlých stranách svietidlového telesa, a siceV smere prúdu chladiaceho vzduchu. Napriklad sa odporúča upraviť vstupné otvory na oboch čelných stranách svietidlového telesa a/alebo na dvoch bočných stranách. Spravidla je svietidlové teleso vytvorené ako pozdĺžne V tvare kvádra, pričom v priereze na základnú plochu v tvare U nadväzuje na uzavretie na hornej strane transparentný krytV...

Nábytkový doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4134

Dátum: 05.05.2005

Autori: Bednárik Marián, Baran Peter

MPK: E04F 11/04, A47F 5/00, B27M 3/12...

Značky: doplnok, nábytkový

Text:

...ako materiál pre nábytok a nábytkové doplnky nie je z estetického hľadiska vhodný. Ďalej sa skladá dvoch bočnic 8, ktoré dosahujú do výšky 2/5 až 4/5 stojkových stĺpov 4, tieto bočnice sú veľmi dôležité pre stabilitu nábytkového doplnku, môžu byť vysoké podľa potreby vertikálnej manipulácie, v závislosti od výšky stropov V miestnostiach, kde sú používané. Základom statickej pevnosti bočnic 8 je v spodnej časti spojenie sehodíkom 7 s...

Zariadenie plnené kapsulami na plnenie stroja na podávanie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3579

Dátum: 22.04.2005

Autori: Yoakim Alfred, Jarisch Christian

MPK: A47F 1/00

Značky: plněné, podávanie, kapsúl, kapsulami, stroja, zariadenie, plnenie

Text:

...aby sa zachovalo relatívne kompaktné zariadenie.Konštrukčne prostriedky na vedenie pri nakláňaní výhodne zahrnujú nosič rúry, do ktorého sa rúra vloží. Je teda ľahké dosiahnuť zmenu polohy rúry V jej nosiči, aby sa potom uskutočnilo plnenie s naklonením. Nosič sa potom namontuje otočne okolo osi otáčania na základňu nastavovacích prostriedkov, ktoré môžu byť vytvorené z dvoch bočných krídel, umiestnených na každej strane pridržiavacieho...

Závesné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6996

Dátum: 11.11.2004

Autori: Nielsen Uffe Thue, Sorensen Kim Albech, Kristensen Morten

MPK: A47F 5/08

Značky: usporiadanie, závesné

Text:

...prispieva kprezentáciipredmetov, je obmedzený na vzor drážok a otvorov v doske.0009 V závesných usporiadaniach podľa stavu techniky sú v pozadí často časti zobrazení a prispievajú k prezentácii predmetov. Plagáty alebo obrázky sú preto umiestňované na steny medzi členmi, aby sa zvýšila správna prezentácia0010 Montovanie plagátov je tak obmedzené tiež modulom, ktorý jedefinovaný odstupom medzi vedľa seba umiestnenými podpernými členmi.0011 Po...

Exteriérová prezliekacia jednotka s reklamnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3966

Dátum: 03.11.2004

Autori: Miklošík Matúš, Kunc Marek

MPK: A47F 11/00, G09F 23/00

Značky: prezliekacia, jednotka, reklamnou, plochou, exteriérová

Text:

...homú (la) a dolnú (lb) elipsovitú časť konštrukcie. Rám je tvarovaný elipsovitého tvaru na homej (la) a dolnej (lb) časti konštrukcie, vyrobený z kovových profilov, umiestnených vždy vo dvoch navzájom rovnobežných rovinách. Tieto časti sú vzájomne pevne spojené a súčasne od seba oddelené pomocou rozpierok (3) o dĺžke 2,15 až 2,30 m. Predĺženie rozpierok smerom nadol o dĺžke 30 cm slúži ako kotvenie pevne spojené s podložkou (zem,...

Zariadenie pre zobrazovanie informačných nosičov najmä pre reklamné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4646

Dátum: 11.10.2004

Autor: Serdült Gyula

MPK: A47F 11/00

Značky: účely, informačných, nosičov, zariadenie, najmä, zobrazovanie, reklamné

Text:

...dokola priehľadnej platne aokraje priehľadnej platne sú v kontakte s týmto pruhom a pri pohľade na ňu sú za priehľadnou platňu V smere pohľadu zdroje svetla.Úloha riešená týmto vynálezom je poskytnutie zariadenia pre vystavenie produktov,pomocou ktorého je možné výrazne zvýšiť efektívnosť reklamy vporovnaní so súčasne známymi riešeniami, ktoré sa používajú na tieto účely, a je možné zvýšiť intenzitu reklamy.Vynález je založený na poznaní, že...

Stojan na tlačové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Neubert Robert

MPK: G09F 1/10, A47F 7/14, A47F 3/14...

Značky: tlačové, materiály, stojan

Text:

...odklápania a priklápania, vrátane vloženej tlačoviny, ked je homá doska priklopená a na obr. 7 b je homá doska odklopená.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStojan na tlačové materiály znázomený na obr. 1 sa skladá z pevnej spodnej dosky 1 a priehľadnej homej dosky 2, ktoré sú na jednej strane spojené klipsou 5, pričom jedno rameno klipsy 5 je skrutkou 8 pripevnené k spodnej doske 1. Druhé rameno klipsy 5 je spojené skrutkou 8 s hornou...

Držiak ponuky alebo pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3949

Dátum: 05.10.2004

Autor: Wagner Boris

MPK: A47B 97/04, A47F 5/00

Značky: pútača, držiak, ponuky

Text:

...súťažné podujatia a to v najjednoduchšej verzii alebo v kompletnom vyhotovení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie držiaka ponuky alebo pútača bude ďalej objasnene pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje jeho jednoduchú verziu. Na obr. 2 je zobrazený držiak ponuky alebo pútača v zložitejšej verzii. Na obr. 3 je zobrazený iný spôsob uchytenia podstavca k plochému násuvnému úchytu. Na obr. 4 je zobrazené umiestnenie držiaka...

Priestorový pult na výber tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3910

Dátum: 08.09.2004

Autori: Hermán Ferenc, Hermánné Fogarassy Éva

MPK: A47F 9/00

Značky: priestorový, výběr, tovarů

Text:

...obsahuje najmenej jeden osobný vagón na usadenie dieťaťa.V tomto prípade je potom výhodné, ak v osobnom vagóne sú uložené hračky.Technické riešenie vzniklo na základe poznatku, že je treba vytvoriť priestorový pult, slúžiaci na výber tovaru,ktorý bude vyhotovený ako konštrukčná jednotka, ktorá je schopná prilákať pozomosť detí a dokáže ich zamestnať,takže dospelí v sprievode detí sú odľahčení a môžu si pokojne a pohodlne vyberať tovar, robiť...

Predajný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2820

Dátum: 15.06.2004

Autori: Ernst Peter, Ochsenschläger Robert

MPK: A47F 5/10, A47F 5/00, A47B 57/00...

Značky: predajný, stojan

Text:

...všeobecne je pridržovací prvok usporiadaný na podpere tovaru zásuvne. Vedľa pridržovacej profilovej lišty sleduje vynález okrem toho pridržovací prvok, ktorý je vytvorený natáčavo vzhľadom na podperu tovaru. Tým môže byť pridržovací prvok pri zásobovaní podpery tovaru obzvlášť elegantne tovarom prechoditeľný a nasledovne zaisťuje fixáciu tovaru na podpere tovaru. V tejto súvislosti by mal pridržovací prvok vykazovať vzhľadom na úložnú rovinu...

Integrovaný programovateľný systém na identifkáciu a automatický management farmaceutických balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14745

Dátum: 14.06.2004

Autori: Daldin Ivo, Zanotelli Alessandro, Manfredi Fabrizio

MPK: G07F 11/42, A47F 1/00

Značky: automatický, farmaceutických, balení, programovatelný, systém, identifkáciu, integrovaný, management

Text:

...Automat môže byť nastavený podľa potrieb užívateľa. Avšak štandardný rozmer je okolo 200 cm na výšku a 150 cm na šírku (diagram 2 - Obr. l) na 80 cm hĺbky (diagram 2 Obr. 2) počet predmetov, ktoré môžu byť uložené, je úmerný rozmerom predmetov samotných.0013 Vo vnútri automatu sú dve úložné jednotky, ktoré sú symetrické a ležia naproti sebe(Predmet l a Predmet 2 z díagramu 3, ktorý znázorňuje pohľad zhora na automat). Zvláštne...