A47D

Bezpečnostný prostriedok na vedenie osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7141

Dátum: 02.06.2015

Autori: Oravec Ján, Kriššák Peter

MPK: A01K 27/00, A62B 35/00, A47D 13/08...

Značky: osôb, bezpečnostný, prostriedok, vedenie

Text:

...prostriedok na vedenie osôb je vytvorený z pásu l, ktorý pozostáva z popruhu g,ktorého výsledný tvar sa dosiahne bezpečnostným prešitím g minimálne na jednom zvolenom mieste, v tomto príklade na dvoch miestach. Výsledný tvar pripomína číslo osem. Dĺžku použitého popruhu g je možné meniť v závislosti od požadovanej vzdialenosti medzi vodiacou a vedenou osobou. Veľkosť slučiek 4 na oboch stranách je zhodná.Obrázok 2 znázorňuje príklad...

Multifunkčný stolík pre deti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5885

Dátum: 04.10.2011

Autor: Pavlove Peter

MPK: A47B 3/083, A47B 83/02, A47B 3/00...

Značky: multifunkčný, stolík

Text:

...x 65 mm a jej funkcia spočíva V tom, že zabezpečuje nastavenie stoličky dopredu a dozadu (horizontálny posuv). V prednej časti sa k základni l priskrutkuje rebrinka 2.1 a základňa 1 tým spĺňa aj funkciu vyváženia rebrínky 2.1 a tým zabraňuje prevážeuiu celého stolíka. Základňa 1 je obdlžnikového tvaru s pozdĺžnym perom la na dlhších stranách.Rebrinka 2.1 je to predná časť stolíka s rozmermi 1210 x 465 x 200 mm skladá sa z dvoch bočníc 2,...

Zariadenie na nosenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13748

Dátum: 22.04.2008

Autor: Schachtner Petra

MPK: A47D 13/02

Značky: zariadenie, nosenie

Text:

...ňom vložená, resp. ktorá sa o neho opiera.0010 Kzaisteniu výškovej nastavitelnosti prijímacieho tela má nosiace zariadenie aspoň jeden predlžovací prvok, ktorý možno umiestniť na prijímacie telo tak že je prijímacie telo týmto predlžovacím prvkom predĺžené v smere výšky. Predlžovaci prvok je s výhodou tiež platený a/alebo vystlaný, aby sa tiež mohol prispôsobiť telu malého dieťaťa.0011 V jednom uskutočnení tohto vynálezu môže byť predlžovací...

Zadná opierka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6074

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 15/00

Značky: zadná, opierka

Text:

...o požiadavku, aby detská stolička mala vysokú a prispôsobiteľnúopierku, aby sa zamedzilo trhnutiu dieťaťa dozadu a poraneniu jeho chrbtice alebo jehoZ dokumentu DE 9612828 je známa kombinácia zadnej opierky a čalúnenej dosky sedadla na použitie v detskej stoličke podobnej skôr opisanej stoličke. Táto kombinácia má zadnú opierku s vrchnou časťou Vybiehajúcou nad operadlo a zadnou objímkou na zaskrutkovaniedo operadla, alternatívne klopami...

Bezpečnostné puto pre detskú stoličku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10755

Dátum: 23.02.2007

Autor: Opsvik Peter

MPK: A47D 1/00

Značky: bezpečnostné, detskú, stoličku

Text:

...môžu vylepšiť svoje stoličky. Bolo taktiež cieľom zamedziť fyzickým zásahom, akými sú napr. vytvorenie otvorov v ľubovoľnej z častí alebo vloženie skrutiek, ktoré by na stoličke zanechali stopy poničenia, ktoré by sa stali viditeľnými. ked by už pominula potreba použitia detských pásov alebo bezpečnostného puta. Takézásah môžu därle viest k riziku toho že užívateľ v koná us ôsobcnie zl m s ÓSOĎOM, takže 9bezpečnosť nemusí byt zachovaná na...

Vynálezy kategórie «A47D» v ZSSR.

Upevňovací držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13065

Dátum: 28.03.2006

Autor: Ulstein Herleif

MPK: A47D 15/00

Značky: držiak, upevňovací

Text:

...prostredníctvom prikladných uskutočnení a pripojených výkresov, pričom však ani opis ani výkresy nie sú zamýšľané ako obmedzujúce, rozsah vynálezu je definovaný iba pripojenými patentovými nárokmi.Prehľad obrázkov na ýkresoch0013 Na obr. l je ukázaný perspektívny pohľad na upevňovací držiak.Na obr. 2 je ukázaný inštalačný výkres pri pohľade zhora s vloženým perspektívnymdetailom. Na obr. 3 je ukázaný pohľad na upevňovací držiak zozadu. Na...

Plošina s možnosťou kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284165

Dátum: 30.08.2004

Autor: Haider Eduard

MPK: A47C 3/02, A47C 21/00, A47C 16/02...

Značky: možnosťou, plošina, kmitania

Zhrnutie / Anotácia:

Plošina (13) s možnosťou kmitania pozostáva z podstavnej časti stojacej na dlážke a hornej časti pohyblivej proti tejto podstavnej časti, pričom horná časť a podstavná časť sú navzájom spojené kývavými prvkami (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b), spôsobilými ku kmitavému pohybu vo vodorovnej rovine. Kývavé prvky (12, 12a, 12b, 12c, poprípade 17, 18a, 18b) rôznych stupňov a s rôznymi vlastnými frekvenciami sú zaradené funkčne za sebou a...

Detské nosné popruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2091

Dátum: 11.07.2002

Autor: Refsum Bjorn

MPK: A47D 13/00

Značky: dětské, nosné, popruhy

Text:

...pretože úlohou týchto detských nosidiel je iba to, aby dieťa malo0004 Existujú tiež bezpečnostné popruhy pre deti,ktoré sú dostupné na trhu, a úlohou ktorých je zabrániť vypadnutiu dieťaťa z kočíka alebo zo stoličky. Tieto popruhy môže dieťa nosiť neprestajne, pričom môžu byť pripevnené na kočík alebo na stoličku, prípadne k bezpečnostnému pásu, ktorýmôže ošetrovateľ držať, pokiaľ dieťa samé chodí.Tieto popruhy majú často iba brušné a...

Zostava detskej stoličky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1193

Dátum: 03.07.1996

Autor: Jarý Jaroslav

MPK: A47D 1/00

Značky: zostava, detskej, stoličky

Text:

...V ktorých sú vyhotovené aspoň dva rady otvorov pre spojovacie prvky, s rôznou Výškovou vzdialenosťou od základnePri umiestňovaní sedačky do potrebnej výšky sa spravidla prevlečú nábytkové spojovacie prvky otvormi V bočniciach a príslušnými dvojicami otvorov v podperách. Kvôli zaisteniudokonalej pevnosti opory nôh je táto opierka rovnako opatrenápodperami, pričom V každej 2 nich sú usporiadané aspoň dva rady nad sebou Vyhotovených...

Skladací nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 353

Dátum: 09.03.1994

Autor: Boršoš Ladislav

MPK: A47D 1/02

Značky: skládací, nábytok

Text:

...súčasných znalosti ergonómie. Konštrukcia zaoblených prvkov zaručuje dieťaťu absolútnu bezpečnosť. Ďalšou výhodou tohto nábytku je, že jeho konštrukcia umožňuje jeho skladovanie a transport v rozobratom stave, pričom zaberá objem len 60 x 70 x 10 cm.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázornená dve výhodné prevedenia podľa technického riešenia, na obr. 1 a 2 je znázornený skladací nábytok podľa prikladu 1 a 2 pri...

Skládací postýlka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štěpán František

MPK: A47D 7/00

Značky: postýlka, skládací

Text:

...nárys postýlky ve složeném stavu, obr. 5 půdorys postýlky ve složeném stavu a obr. 6 řez BB z obr. 4. Jak vyplývá z obr. 1 až 3sestává postýlke z prvé pevné postranice 1 pevně spojenés pevnými částmi ł a g čel, ke kterým jsou pomocí otočných závěsů Ž a Q připojeny Výklopné části 1 a A čel. K výklopným Čüdmm 1 a 5 čel je rozebíratelně, pomocíšroubů łg, připojena druhá postranice ll. Pevná část § podlážky je připojenak pevným částem , g čel a...

Dětská pracovní židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 232075

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šotola Michal

MPK: A47D 1/00

Značky: pracovní, židle, detská

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata dětské pracovní židle je v tom, že sedák židle je zdvojený. Horní sedák židle je odklopný. Odklopením sedáku vznikne šikmá pracovní plocha vhodná pro kreslení nebo psaní. Sklon pracovní plochy je možno nastavit ve třech polohách podle velikosti dítěte nebo druhu práce. Na pracovní plochu je možno umístit papír formátu A4 a to jak na výšku tak na šířku. Při kreslení na větší formát je možno do ocelového profilu na spodní hraně...