A47B 47/02

Skladacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6744

Dátum: 02.04.2014

Autor: Bersagel Henning

MPK: A47B 47/04, A47B 47/02, A47B 63/00...

Značky: skladacia, skriňa

Text:

...homá lišta 3 a predná spodná lišta g sú na svojich oboch koncoch prípevnené k bočným stojkám Q. Bočné steny Q sa skladajú z dvoch hlavných kusov a sú V strede vo vertikálnom smere delené. Dva hlavné kusy bočných stien Q sú navzájom spojené aspoň jedným pántovým prvkom. Zadná stena 1 má v homej časti homý okraj 2 a po stranách bočné okraje m. Bočné steny Q sú aspoň jedným pántovým prvkom prípevnené k bočným stojkám Q a aspoň jedným...

Skladovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20750

Dátum: 10.08.2011

Autor: Sully Peter

MPK: F16B 12/50, A47B 47/02

Značky: skladovacia, jednotka

Text:

...vzťahu k zadnému členu 12 svonkajším rohom 27 druhej príruby 16, ktorá je vzdialená od zadného člena 12, ktorý je nastavený smerujúc späť pozdĺžne od konca Atrámu. Prehyb 20 druhej príruby 16 končí vo vonkajšom rohu 27 (pozri časti Obrázkov 3 a 4).0012 Zadný člen 12 je opatrený otvormi 29, 30, aby umožnil umiestnenie zadného prvku na výstupky ajeho zaistenie výstupkami ako je popísané ďalej v spojení s Obrázkami 5 A a 5 B.0013 Obrázky 5 A a...

Plošný dielec regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12986

Dátum: 01.06.2011

Autori: Dörr Marcus, Kemperdick Arthur

MPK: A47B 96/02, A47B 47/02

Značky: plošný, dielec, regálu

Text:

...osadený na nosníku. Ďalkombinácií s kolmo smerom dovnútra ohnutými ramenami U-protil v oblastíEP 2 392 230 34315 vzájomného presahovania plošného dielu regálu a nosníku, čím je podstatne zvýšená celková stabilita plošného dielu regálu.0010 Podľa vynálezu je na okraji vybrania vodorovná stena od konca plošného dielu naklonená smerom k opačnej strane voči koncu plošného dielu smerom k oblasti medzi zvislými ramenami. Pod naklonenim rozumieme...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15087

Dátum: 01.06.2011

Autori: Dörr Marcus, Kemperdick Arthur

MPK: A47B 96/02, A47B 47/02

Značky: traverza, regál

Text:

...oblasti medzi zvislými ramenami sklonené. Pod sklonom sa pri tomrozumie každý uhol 2 90 °. Takýto sklon má tú výhodu, že montáž regálového panelu na traverze sa uľahčí, pretože prostredníctvom sklonenej časti vodorovného ramena sa vytvorí príložka, ktorá slúži ako doraz proti traverze regálu. Tým sa uľahčí navliekanie regálového panelu s jeho otvormi vzhľadom na protiľahlé zaisťovacie prvky traverzy. Ďalšia prednosť použitia takejto príložky...

Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16948

Dátum: 02.07.2010

Autor: Briosi Antonello

MPK: A47B 47/02, F16B 12/40

Značky: prvkov, aretovanie, zariadenie, nútené, dvoch, orientovaných, voči, kolmo

Text:

...aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu dalej obsahuje tvarované kovové puzdro 32, ktoré, začínajúc z jedneho konca, dosadá na závitovú stopku skrutky 30 protiľahlý koniec puzdra 32 je určený na pripevnenie na nákružok 28. Rovnaké puzdro 32 je navyše vybavené pozdĺžne pokračujúcou štrbinou 34, ako aj dvomi odsadenými prstencovými depresiami 36. Štrbina 34 umožňuje, aby sa puzdro 32 mierne otvorilo počas núteného aretovania rúrkových prvkov...

Konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3544

Dátum: 01.07.2003

Autor: Fabiankovičová Eva

MPK: F16B 12/20, A47B 47/02

Značky: výstavných, konštrukcia, priestorov, vytvorenie

Text:

...podľa autorského osvedčenia č. 265 333, ktorá je určená na uchytenie polic panelov na nosné stojky.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov, ktorej podstatným prvkom je spojovací kĺb. Tento spojovací klb má vo svojom tele vytvorené drážky na zasunutie spojovacej rúrky a profilu a otvory so závitom na skrutky na uchytenie spojovacej rúrky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch l, 2 a 3 sú...

Prestavovacia konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 265333

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Alojz, Ruža Viliam

MPK: A47B 47/02

Značky: prestavovacia, konzola

Text:

...stojok. Prestavovacia konzola umožňuje delenie priestoru pevnými panelmi V uhle 45 °, technicky zjednodušuje možnost vystavovania exponátov vo viacerých horizontálnych polohách.Príklady prevedenia prestavovacej konzoly podľa vynálezu sú znázornená na obr. 1 a 2,kde obr. 1 znázorňuje rez konzoly a jej umiestnenie na nosnú stojku a obr. 2 znázorňujePrestavovacia konzola pre montáž políc je tvorená telesom l vo vnútri ktorého jeumiestnená...