A46B 15/00

Zariadenie na čistenie obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5940

Dátum: 05.12.2011

Autor: Kútik Mário

MPK: A46B 15/00, A47L 23/28, A47L 23/00...

Značky: čistenie, obuvi, zariadenie

Text:

...5 môžu byť použite s umelým alebo prírodným vlasom, pričom prírodný materiál môže byť cirok. Vlasy kefy 5 sú zasadené do plastovej alebo drevenej podložky. Potom tieto podložky z opačnej strany od zasadených vlasov sú odoberateľne upevnené na ramenách g, 5 pripadne aj na centrálnej stojke g za účelom ich výmeny, centrálna stojka g je v spodnej časti upevnená na podstavu A, ktorá sa pripevňuje napríklad na podlahu. Na podstave 4 l sú na oboch...

Kefa na čistenie rezacích píliek krájacieho stroja pekárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3582

Dátum: 05.08.2003

Autor: Szemes Vojtech

MPK: A46B 15/00, B26D 7/18

Značky: pekařských, čistenie, výrobkov, píliek, stroja, krájacieho, řezacích

Text:

...sú v rúčke upevnené tak, že sa po dĺžke valčeka len dotýkajú. Drôtené ukončenia štetín nezasunutých do rúčky, sú obalené malými pružnými čapičkami, tak aby nedošlo k poraneniu pracovníka, alebo k poškodeniu ostria píliek.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese l na obrázku l je znázomená kefa na čistenie s piatimi štetinovými valčekmi a na obrázku 2 je znázornená kefa na čistenie so siedmimi štetinovými valčekmi. Obidva obrázky sú...

Mechanické zariadenie na čistenie a natieranie, ako kefa, metla, štetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2744

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: A46B 15/00, A46B 7/00

Značky: zariadenie, mechanické, metla, natieranie, kefa, štetka, čistenie

Text:

...na čistenie a natieranie, ako kefa,metla, štetka , má rozoberateľnú a doplňovatelmú oderovú časť 1 ,zložení aspoň z dvoch oderových segmentov 2 ,kvádrověho tvaru B OČSWPMW-neĺ výšky tá je odmontovatelme upevnená v dutine obdĺžnikového rámu 3 so schodñcovýn dnom i s aspoň jedným schodíkom 8 tak, že jednotlivé oderové eegnenty 2 sú svojou hornou zlepenou časťou 5 , kde sú opatrené aspoň dvomi valcoVÝmí OWOrIIü 6 , prišraubované ,na bočných...

Viacúčelový stierač nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

MPK: A47L 13/10, A47L 13/20, A46B 15/00...

Značky: stierač, nečistot, viacúčelový

Text:

...výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s...