A46B

Zariadenie na čistenie obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5940

Dátum: 05.12.2011

Autor: Kútik Mário

MPK: A46B 15/00, A47L 23/28, A47L 23/00...

Značky: zariadenie, čistenie, obuvi

Text:

...5 môžu byť použite s umelým alebo prírodným vlasom, pričom prírodný materiál môže byť cirok. Vlasy kefy 5 sú zasadené do plastovej alebo drevenej podložky. Potom tieto podložky z opačnej strany od zasadených vlasov sú odoberateľne upevnené na ramenách g, 5 pripadne aj na centrálnej stojke g za účelom ich výmeny, centrálna stojka g je v spodnej časti upevnená na podstavu A, ktorá sa pripevňuje napríklad na podlahu. Na podstave 4 l sú na oboch...

Hlavica na elektrickú zubnú kefku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5791

Dátum: 06.07.2011

Autor: Kmeť Patrik

MPK: A46B 13/00, A46B 13/08, A61C 17/16...

Značky: elektrickú, hlavica, zubnú, kefku

Text:

...ako pri čistení manuálnou zubnou kefkou. K nevýhodám elektrických zubných keñek patri práve vysoká frekvencia pohybov hlavice od 2500 do 7500 kmitov /min., čo zaručí vysokú účinnosť pri odstraňovaní povlaku, ale zároveň spôsobuje mechanické poškodenie povrchu zubov, prílišné odieranie zubnej skloviny hlavne tam, kde je zubná sklovina najtenšia a naj citlivej šia, v oblasti zubných krčkov.Podobne aj pri používaní sonických zubných keñek môže...

Sprchový čistič pokožky chrbta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5602

Dátum: 08.11.2010

Autor: Petrovka Peter

MPK: A47K 7/02, A46B 17/00

Značky: chrbta, čistič, sprchový, pokožky

Text:

...tvar. Všetky okraje sú zaoblené aby sa vylúčilo poranenie užívateľa na ostrých hranách. Zadná strana hlavného panela čističa je plochá, tak aby rovnomerne celou plochou priliehala na nosič 20. Predná strana má vypuklý oblúkový tvar, ten umožňuje aby užívateľ vedel jednoduchým otieraním chrbta o hlavný panel čističa pohodlne zasialmuť čo najväčšiu plochu chrbta. Dĺžka hlavného panela je 600 mm, šírka je 24 mm a jeho hrúbka 20 až 22 mm. Tieto...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5422

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sihelník Vladimír

MPK: A46B 11/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho...

Spôsob odstraňovania prachu a zodpovedajúce zariadenie na odstraňovanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12477

Dátum: 01.10.2008

Autori: Frey Marcus, Meissner Alexander, Haas Jürgen

MPK: A46B 13/02, A46B 3/18, B08B 1/00...

Značky: prachu, odstraňovanie, odstraňovania, zariadenie, spôsob, zodpovedajúce

Text:

...na krútícom momente motora umývacej kefy. So zväčšujúcou sa hĺbkouponorenia sa tak tiež zväčšuje krútiaci moment motora umývacej kefy, pretože kefy umývacejkefy sa s pribúdajúcou hĺbkou ponorenía silnejšie defonnujú. Krútiaci moment tohto motoraumývacej kefy je teda mierou hĺbky ponorenía a môže byt teda použitý ako meracía veličina.Táto známa regulácia hĺbky ponorenía v závislosti od krútiaceho momentu hnaciehomotora však doposial...

Zariadenie pre starostlivosť o vlasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11206

Dátum: 20.02.2008

Autor: Pulfrey Shaun

MPK: A46B 9/02, A45D 24/00, A45D 19/00...

Značky: zariadenie, starostlivosť, vlasy

Text:

...určenú na prijatie palca používateľa a ďalej odsadenú časť 10 e, určenú na prijatie prsta používateľa, aby sa zvýšilo ovládanie pohybu zariadenia pohodlným spôsobom. Zabezpečiť možno zrkadlovú verziu pre použitie ľavákom.0026 Obe veľkosti štetín majú na svojej základni fazetu, ktorá pomáha pevne držať štetiny na základni. Pretože hrúbky (približne 0,0007 až 0,001 metra) zubov sú takjemné, bez týchto faziet by sa pnutia na štetinách prenášali...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285805

Dátum: 27.07.2007

Autor: Zimmer Bertrand

MPK: A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica (10) zubnej kefky je vybavená pružnými trecími prvkami, obsahujúcimi spodnú kotevnú pätku (22), prostredníctvom ktorej sú pripevnené k hlavnému telesu (16) hlavice (10) zubnej kefky. Kotevná pätka (22) aspoň niektorých trecích prvkov je uložená v kotevnom otvore (24), prechádzajúcom hlavným telesom (16). Horné a spodné konce kotevnej pätky (22) sú príslušne usporiadané nad a pod hornou a spodnou plochou (26) hlavného telesa (16). Horný...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285786

Dátum: 18.07.2007

Autori: Vetter Rüdiger, Wülknitz Peter, Kosmetatou Yvette, Wittig Susanne

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka pozostáva z hlavy kefky so zväzkami (2, 3, 4) štetín, usporiadaných v podlhovastom štetinovom lôžku (1), a z rúčky (6), ktorá je spojená so štetinovým lôžkom (1) spojovacím dielom (5), pričom štetinové zväzky (3, 4) majú dĺžku, ktorá sa v pozdĺžnom smere štetinového lôžka (1) vlnovite mení. Prvé zväzky (2) štetín sú usporiadané na oboch vonkajších stranách štetinového lôžka (1), jednotlivé štetiny majú rozštiepené konce a v podstate...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285435

Dátum: 27.12.2006

Autor: Krämer Hans

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (1) pozostáva z rúčky (2) a hlavy (3), pričom hlava (3) pozostáva z dolného konca (4) spojeného s rúčkou (2) a z horného konca (5) vzdialeného od dolného konca (4), z krku (6), ktorý sa nachádza medzi dolným koncom (4) hlavy (3) a rúčkou (2) a susedí s dolným koncom (4) hlavy (3). Hlava (3), krk (6) a rúčka (2) sú dispozične usporiadané v smere pozdĺžnej osi zubnej kefky (1). Hlava (3) je pokrytá štetinami na čelnej ploche hlavy a...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285385

Dátum: 27.11.2006

Autori: Beaugendre Lydie, Soetewey Lode

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka obsahuje hlavicu (10), ktorá je umiestnená na prednom pozdĺžnom konci (12) rukoväti (14) a je vybavená na hornej prednej strane zväzkom rovnobežných vlákien (18). Kefka je vybavená sústavou tyčiniek (20), vytvorených z elastomérneho materiálu a umiestnených rovnobežne s vláknami (18) v dvoch pozdĺžnych radoch na každej strane zväzku vlákien (18). Každý rad tyčiniek (20) obsahuje dlhé tyčinky (20a), ktoré sú usporiadané pozdĺžne v...

Zubná kefka so šikmo sklonenými a zašpicatenými štetinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7102

Dátum: 03.08.2006

Autori: Gross Peter, Brunella André, Garbers Christine

MPK: A46B 9/00, A46D 1/00

Značky: kefka, zašpicatenými, štetinami, zubná, sklonenými, šikmo

Text:

...byť výhodné predovšetkým to,že tie zväzky, ktoré stoja na okraji nosiča štetín, sú šikmo sklonené tak, že odstávajúv zmienenom ostrom uhle smerom von, čo umožňuje lepšie čistenie ďasien.S výhodou však výraz šikmo sklonený znamená, že dotyčný zväzok je sklonený šikmo smerom dopredu alebo dozadu, predovšetkým však to, že všetky šikmo sklonené zväzky sú sklonené šikmo smerom dopredu alebo dozadu. Výraz šikmo sklonený smerom dozadu znamená v...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9874

Dátum: 29.06.2006

Autori: Geiberger Christoph, Reinbold Klaus

MPK: A46B 5/02

Značky: zubná, kefka

Text:

...smer L-L, pozdlž ktorého leží hlava a rukoväť. Hlava 13 má prvky 15 čistiace zuby, ktorými sú štetiny vyćnievajúce z hlavy v smere (smer štetín) kolmom na pozdlžny smer L-L naznačený šípkou. i0019 Ako je jasnejšie vidno na obrázkoch 2, 4, 5, 6 a 7, rukoväť 11 obsahuje tri pozdlžne sa tiahnuce pružné tŕne 16, 17 a 18 usporiadané vo vrcholoch rovnoramenného trojuholníka,skonštruovaného v rovine kolmej na pozdlžny smer L-L. Hlava 13 a tŕne...

Otáčavá kefa pre zariadenie na umývanie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8759

Dátum: 04.05.2006

Autor: Favagrossa Francesco

MPK: A46B 13/00

Značky: umývanie, vozidiel, otáčavá, motorových, zariadenie

Text:

...riadnej prevádzkečiastočným rozrezaním pásových prvkov.0013 Tieto pásiky sú usporiadané kolmo na osvstupného hriadeľa, kde sú tieto pásiky prichytené.0014 Toto konštrukčné riešenie spôsobuje celý rad problémov. 0015 Na zaistenie vhodnej čistiacej plochy je nutnéuskutočniť pozostavenie úsekov oporných pásikov V tesnomusporiadaní na zabránenie nerovnomerného umývania.0016 Pokiaľ sú u známych umývacích kief oporné úseky pre štetiny alebo...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284772

Dátum: 19.10.2005

Autor: Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v krčkovej oblasti (7) ktorej je integrálna zúžená časť (10) bočne obklopená hmotou elastomérneho materiálu, viazaného na plastový materiál, pričom hmota (12) má tvar, ktorý sa vydúva bočne za čiaru povrchu pozdĺžne susediacich častí krčka (7) alebo predného dielu (1), s ktorým je spojená. Zúžená časť (10) a vydúvajúca sa hmota (12) poskytujú zubnú kefku so zlepšenou ohybnosťou.

Pripojovací systém kefovej hlavy s oscilačným pohybom pre zariadenie na osobnú starostlivosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17852

Dátum: 21.06.2005

Autori: Pilcher Kenneth, Meginniss Stephen, Roth Dane, Giuliani David, Reishus Richard

MPK: A46B 13/02, A61H 7/00, A46B 13/00...

Značky: připojovací, starostlivosť, osobnú, zariadenie, pohybom, oscilačným, hlavy, systém, kefovej

Text:

...poháňané zariadenie na čistenie kože kefou, obidvevlastnené nadobúdateľom predloženého vynálezu.Ako bolo predstavené, zariadenie 10 na osobnú starostlivosť je použiteľné na aplikácie pri čistení kože, najmä tváre. Avšak zariadenie 10, rovnako tak ako mechanizmus pripojovania kefovej hlavy tu predstavený a opísaný, môžu byť použité V množstve iných aplikácii,zahŕňajúcich ďalšie aplikácie starostlivosti o kožu, ako je napr. liečba akné a...

Zlepšený čistiaci prvok pre zmetáky alebo kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2596

Dátum: 31.03.2005

Autor: Brugora Alessandro

MPK: A46B 3/00, A46B 7/00

Značky: čistiaci, zlepšený, prvok, zmetáky

Text:

...čistiaceho prvku, znázorneného na obrázkoch 1 a 2,- obrázok 6 je schematický pohľad z boku na prvok znázomený na obrázku l, vhodne preru šený a čiastočne V priečnom reze, s niektorými časťami odstránenými, aby bol jasnejší.0023 S odkazom na priložené výkresy, a najmä s odkazom na obrázok l, označuje číslica l čistiaci prvok pre zmetáky alebo kefy podľa predkladaného vynálezu.0024 Prvok 1 obsahuje nosič 2, ku ktorému je pripojená čistiaca...

Zariadenie na vytvorenie zásoby a odber tekutých médií, najmä lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3067

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stelke Klaus Dieter

MPK: A46B 11/00, B65D 83/00, B65D 51/24...

Značky: zásoby, médií, tekutých, odber, lepidla, najmä, vytvorenie, zariadenie

Text:

...pretože plošne obmedzený otvor vytvára vočiprúdeniu odpor. To má za následok, že interval, počas ktoréhosa odberná nádoba otvorom zapĺňa, je kratší než zvyčajný čas doplnenia zásobníkovej nádoby. Interval, V ktorom sa odberná nádoba plní počas napĺňania zásobníkovej nádoby, môže byť napríklad dlhší než 15 alebo 30 sekúnd alebo napríklad dlhší než l minúta, takže zostáva dostatok času na naplnenie zásobníkovej nádoby. Pri týchto...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Moskovich Robert, Chan Eric, Ahn Kyoungeun, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: polohovania, kefka, pohybom, zubná, kefky, zubnej, hlavy, riadeným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1818

Dátum: 05.11.2003

Autor: Geiberger Christoph

MPK: A46B 5/00, A46B 9/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...astredového bloku sa môžu líšiť o nie viac ako 20 v ploche.Stredový blok môže byť napríklad kruhový, oválny alebo mnohouholníkový v pôdoryse pri pohľade dole v smere štetín. Bežne, stredový blok je dostatočne veľký, aby niesol 4 až 12 trsov štetín bežnej veľkosti trsov štetín zubnej kefky, napr. trsov s 1 až 2 mm priemerom alebo najväčšímrozmerom rezaným naprieč smeru štetín. Vhodným usporiadaním trsov je mnohouholník s S až 10 trsmí...

Orálne prípravky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7781

Dátum: 30.09.2003

Autori: Day Trevor Neil, Hunt Sheri Anne, Corcoran Ruth Ann

MPK: A61Q 11/00, A61C 17/00, A46B 11/00...

Značky: přípravky, použitie, orálne

Text:

...pre použitie v systémoch ústnej starostlivosti, ktoré môžu byť jednoducho čerpané cez trubičku daného priemeru a dĺžky. Ďalej je taktiež žiaduca príprava systému ústnej starostlivosti obsahujúcej zubné prípravky, ktoré majú reologické vlastnosti dovoľujúce jeho jednoduché čerpanie a pritonl zadržanie v štetinách pri dávkovaní. Ďalej je žiaduca príprava zariadenia, ktoré je potrebné pre používanie orálneho prípravku v systému ústnej0007...

Kefa na čistenie rezacích píliek krájacieho stroja pekárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3582

Dátum: 05.08.2003

Autor: Szemes Vojtech

MPK: B26D 7/18, A46B 15/00

Značky: výrobkov, čistenie, řezacích, pekařských, stroja, píliek, krájacieho

Text:

...sú v rúčke upevnené tak, že sa po dĺžke valčeka len dotýkajú. Drôtené ukončenia štetín nezasunutých do rúčky, sú obalené malými pružnými čapičkami, tak aby nedošlo k poraneniu pracovníka, alebo k poškodeniu ostria píliek.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese l na obrázku l je znázomená kefa na čistenie s piatimi štetinovými valčekmi a na obrázku 2 je znázornená kefa na čistenie so siedmimi štetinovými valčekmi. Obidva obrázky sú...

3D hlavica zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3423

Dátum: 09.01.2003

Autor: Halúz Tibor

MPK: A46B 9/04

Značky: zubnej, kefky, hlavica

Text:

...na obidvoch susedných poliach telesa s prierezom nepravidelného šesťuholníka vedľa stredného poľa štetín.Nevýhodou mámych zubných keíiekje, že pri čistení musíme každú stranu zubov, ako aj vnútomú stranu, vonkajšiu stranu, hryziacu časť a žuvacie plôšky zvlášť očistit. iUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hlavica zubnej kefky, podľa technického riešenia,ktorého podstatou je, že je vytvorená tromi pozdlžnymi stenami Spojenými do...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282926

Dátum: 04.12.2002

Autor: Ďurana Ivan

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka je zložená z rukoväti (1), aspoň jedného krku (2) a aspoň jednej hlavy (3) so štetinami (4), pričom s hlavou (3) je spojený aspoň jeden leštiaci blok (5). Leštiaci blok (5) je z elastického materiálu a môže obsahovať abrazívne častice, antibakteriálne látky alebo môže byť zo zdravotne neškodného, požívateľného a postupne sa rozpúšťajúceho materiálu. Povrchová plocha leštiaceho bloku (5) môže byť vytvarovaná napríklad do zvlnenej...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5742

Dátum: 03.10.2002

Autori: Geiberger Christoph Designbureau, Mueller Wolf-dieter, Koeth Michael, Clos Thomas, Reinbold Klaus, Lanvers Andreas

MPK: A46B 7/00, A46B 5/00, A46B 9/00...

Značky: zubná, kefka

Text:

...hodnotou 120 alebo menej, výhodne medzi 100 až 40 °, ešte výhodnejšie medzi 90 ° až 60 °, napríklad približne 70 °.-3 0022 Výhodne môžu byt prierezy každého pásika naprieč smeru dĺžky pásiku spravidla rovnobežne lineárne, napr. každý pásik môže mat prierezy s v podstate rovnobežnými stranami. Napríklad, každý pásik može byt v priereze v podstate obdĺžnikový, napr. s jedným alebo viacerými zaoblenými koncami, alebo vtvare rovnobežníka....

Prístroj na starostlivosť o chrup s vymeniteľnou ošetrovacou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281757

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihrauch Georg

MPK: A46B 7/04

Značky: chrup, časťou, prístroj, starostlivosť, ošetrovacou, vyměnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prístroji na ošetrovanie zubov, napríklad zubnej kefke, s rúčkou, hlavou (1) a ošetrovacou časťou (8) zaskakujúco vsaditeľnou do žliabku (6) sa táto môže pomocou pružného prítlačného kusa (13) umiestneného na chrbte (10) hlavy vybrať pôsobením tlaku na rubovú stranu ošetrovacej časti (2). Na dosiahnutie tesného uzatvorenia na rube a ľahkej manipulácie má hlava (1) na rube tlakovým kusom (13) uzatvorený otvor (11), do ktorého zasahuje...

Zariadenie na výrobu umelej čečiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2752

Dátum: 18.01.2001

Autor: Markó Alexander

MPK: A47G 33/06, A46B 3/18

Značky: výrobu, čečiny, zariadenie, umelej

Text:

...I.1 Q usporiadanými nad sebou alebo v blízkosti zvislej roviny, pričom prvý páskový zásobník LLIQ má prvý pásik l.l a druhý páskový zásobník 12) má druhý pásik Q, pričom usporiadané nad sebouprechádzajú do obojstranného strihača L s pridržiavačom l.3 l odpruženýmpružinou lg. Do pracovného priestoru obojstranného strihača l.§ zasahuje výškovo prestaviteľný nôž 1.3 g spojený s pohonom 1.33 výhodne kľukovým mechanizmom. V alternatívnom...

Mechanické zariadenie na čistenie a natieranie, ako kefa, metla, štetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2744

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: A46B 7/00, A46B 15/00

Značky: štetka, metla, zariadenie, čistenie, kefa, mechanické, natieranie

Text:

...na čistenie a natieranie, ako kefa,metla, štetka , má rozoberateľnú a doplňovatelmú oderovú časť 1 ,zložení aspoň z dvoch oderových segmentov 2 ,kvádrověho tvaru B OČSWPMW-neĺ výšky tá je odmontovatelme upevnená v dutine obdĺžnikového rámu 3 so schodñcovýn dnom i s aspoň jedným schodíkom 8 tak, že jednotlivé oderové eegnenty 2 sú svojou hornou zlepenou časťou 5 , kde sú opatrené aspoň dvomi valcoVÝmí OWOrIIü 6 , prišraubované ,na bočných...

Zariadenie na balenie a dávkovanie čistiaceho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2564

Dátum: 11.07.2000

Autor: Mochnáč Viktor

MPK: A46B 11/02, B65D 83/14

Značky: čistiaceho, prostriedku, dávkovanie, zariadenie, balenie

Text:

...tlačidlo s uzatváratelným tlačidlovým otvorom je rozoberateľne pripevnená na tlakový rukovätový zásobník a posuvnýPrehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 jeznázornený pôdorysný pohľad na zariadenie, podľa technického riešenia a naobr.2 je vreze znázornený nárys zariadenia, podľa technického riešenia. Príklad uskutočneniaZariadenie, podľa obr.1, je tvorené tlakovým rukoväťovým...

Zmeták

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2369

Dátum: 18.01.2000

Autori: Balková Eleonóra, Hula Miroslav, Varga Arpád

MPK: A46B 3/00, A46B 1/00

Značky: zmeták

Text:

...zzneták podľa tohto technickeho riešenia,výhoda ktorého spočíva v tom, že norma, skeletová časť je na báze plastového výstreku,taláe odpadava prácnelvŕtanie otvorov na upevnenie štetin, -skelet má dlhšiu ävotnost a jeho požtvanie je hygienickejšie. Zároveň vrchnák skeletu esteticky prekrýva viazanie štetlIL Zmeták podľa tohto riešenia pozostáva zo skeletu na báze plastového výsüeku s otvormi na upevnenie štettn a opatrenćhoskmtkovactm...

Umelá čečina a výrobky z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2323

Dátum: 10.12.1999

Autor: Markó Alexander

MPK: A47G 33/00, A46B 3/18

Značky: čečina, výrobky, umělá

Text:

...tvoriaci pás v ovinutom stave, obr. 2 znázorňuje tvoriaci pás usporiadaný do skrutkovice. Obr. 3 znázoruje upevnenie umelej čečiny k nosnému prvku, pričom SA je prostredníctvom spojovacieho prvku, 3 B je priame upevnenie a 3 C prostrednictvom spojovacieho prvku s ohnutím čečiny do priestoru. Obr. 4 znázorňuje usporiadanie nosného prvku, pričom obr.5 až 13 znázorňujú variantné uskutočnenie nosných prvkov.Príklady uskutočnenia technického...

Zalomený štetec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2289

Dátum: 10.09.1999

Autor: Gernic Karol

MPK: A46B 9/02, A46B 9/00, A46B 9/08...

Značky: štetec, zalomený

Text:

...výrobku, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je praktický. Jednoduchá jeho konštrukcia ho predurčuje pre použitie do každej domácnosti na špeciálne práce. Má široké upotrebenie v stavebníctve ale ajv domácnostiach. Je variabilný čo sa týka priemerov štetinovej násady a tvaru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorýchobrázokt zobrazuje zalomený štetec v bokoryse. Na obr. 2 je...

Zubná kefka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281377

Dátum: 04.11.1998

Autori: Halm Hans, Krämer Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: výroby, zubná, spôsob, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v ktorej hlava (2) obsahuje základovú oblasť (6) spojenú s rúčkou (1) a vrcholovú oblasť (7), pričom vrcholová oblasť (7) je ohybne a pružne spojená v spojovacej oblasti so základovou oblasťou (6) spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa počas čistenia zubov vrcholová oblasť (7) prehla alebo otočila pružne vzhľadom na základovú oblasť (6).

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279293

Dátum: 09.09.1998

Autor: Monz Christiane

MPK: A46B 9/04

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka má prvý súbor jednotlivých zväzkov hrubých vláken (31), ktorý je v reze kolmom na os vláken vo všeobecnosti obdĺžnikový, smer väčšieho rozmeru prebieha rovnobežne so stranou hlavice (1) kefky. Druhé zoskupenie zväzkov vláken (32) je na konci hlavice (1), vzdialenejšom od rúčky, a tieto zväzky vláken, alebo jeden zväzok vláken, majú prierez kolmo na os zväzku buď tvaru "C" alebo "U", alebo majú kruhový prierez. Opísané usporiadanie...

Nadstavec so štetkou na holiace peny alebo kefou na šampónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1628

Dátum: 08.10.1997

Autori: Peška Miroslav, Gramata Stanislav, Tirko Peter

MPK: A46B 11/02, A46B 11/04

Značky: nadstavec, šampónovanie, štetkou, holiace, kefou

Text:

...nadstax-ca je zrejmzi z pripojených obrázkov l, 2 a 3,pričom pre pozicie plati súčasne ich označenie v pripojenom prehľade.Na obr. lje znázornený nadstavec l so štetkou g v reze. Nasadený na obrubu ga dózv s holiacou penou à a vjĺvodnou rurkou dozv g .Na obr. 2 je znázornená výhodná fonna vyltotox-enia nadstax-ca l podľa technického riešenia. V otvore na štetku Z s tníom je zaráäça proti vj-tlačeniu Štetkv tlakom peny §. V dolnej časti...

Viacúčelový stierač nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 669

Dátum: 07.12.1994

Autor: Remecký Emil

MPK: A47L 13/10, A47L 13/20, A46B 15/00...

Značky: stierač, nečistot, viacúčelový

Text:

...výmenu čistiaceho predmetu ako aj bezpečné a spoľahlivé držanie čistiaceho predmetu počas čistenia, či leštenia, prípadne natierania. Tvar spony umožnuje upevniť čistiaci predmet tak,aby boli prístupné počas čistenie či natierenia aj málo dostupné plochy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázornuje obr. l viacúčelový stierač nečistôt, obr. 2 viacúčelový stierač nečistôt s...

Hlava zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280226

Dátum: 12.11.1991

Autori: Lamond Donald, Heinzelman Bert, Edelman Laura, Rustogi Kedar, Crawford John, Kemp James, Curtis John, Mintel Thomas

MPK: A46B 9/04

Značky: hlava, kefky, zubnej

Zhrnutie / Anotácia:

Hlava zubnej kefky, pripojená na jej jednom pozdĺžnom konci k rukoväti, obsahuje plochú základňu, z ktorej vybiehajú štetinové zväzky usporiadané v radoch vedľa seba a za sebou. Štetiny sú usporiadané priečne na pozdĺžnu os (16) hlavy (12) v prvých priečnych radoch (26) štetinových zväzkov, v koncovom priečnom rade (34) a v priečnych zoskupeniach (24), pričom prvé priečne rady (26) pozostávajú zo stredných štetinových zväzkov (32) usporiadaných...

Kartáčová třírací příložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265431

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vaněk František

MPK: B08B 1/00, A46B 7/04

Značky: príložka, třírací, kartáčová

Text:

...štětky v centrálne spleteném drátě do zápichu objĺmky se docílí jednoduchou technologií reprodukovatelnosti vlastností kartáčové stírací přĺložky, nebot kartáčová štětka v centrálně spleteném drátě je sériový výrobek s konstantními hodnotami, který je pro daný účel jen speciálně upraven. Vytvořenim odkapávacích kanálkü za kartáčovou štětkou se dosahuje účinného odvodu stírané kapaliny, jakož i vyššího účinku stírání, nebot jsou tak...

Válcová rotačná kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261518

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jalakša Vladimír

MPK: A46B 3/00, B60S 3/00, B04B 1/04...

Značky: rotačná, válcová

Text:

...na nosnom lane, čim sa zvýši jeho životnosť. Podstatou vynálezu ďalej je, že rad vlasov v mieste priehybu oko lo nosného prvku je fixovaný obojstranne,v mieste priehybu prešitá vláknom alebo ti fxäćľatñďmrevedená tvarovanou pružnou ob jímkou, Toto umožňuje pri výrobe segmentov použit motorické navíjanie vlasu a jednoduché fixovanie vlasu na nosnom dutom prvku.Príklad vyhotovenia rotačnej kefy podľa vynálezu je zobrazený na pripojených...

Přístroj ke zkoušení abraze tvrdých zubních tkání při čistění zubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258185

Dátum: 15.07.1988

Autori: Suchánek Jan, Houšková Děvana, Luxa František

MPK: A61C 19/04, A46B 17/00, A61C 15/00...

Značky: zubních, tkání, čištění, tvrdých, zubů, prístroj, zkoušení, abraze

Text:

...abrase má Manly, který vyvinul brousící přístroj, jehož zdokonalená modifikace se používá dodnes. Tento abrasivní přístroj zn. V-B cross brushíng machine má 8 zubních kartáčků pohyblivých v přímočarém směru, 8 pevně umístěných nosičú na zubní tkáň a B skleněných či plastikových pouzder, do kterých se vkladá testovaný abrazivní materiál. Abrazivita zubních past se zjiščuje z vahových změn zubu.Na podobném principu pracuje i přístroj na...

Zubní kartáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253318

Dátum: 12.11.1987

Autor: Procházka Jan

MPK: A61C 15/00, A46B 13/08

Značky: kartáček, zubní

Text:

...90 °, což vede k tomu, že čistící plocha nedosedá plně na chrup a čistící efekt je nedostatečný.Navrhované nové provedení zubního kartáčku má čistící plochu uloženu napříč k rukojetí,čistící plocha je však zaoblena tak, že svým tvarem v půdorysném průmětu sleduje oblouk chrupu. Podélná osa tohoto oblouku svírá s tečnou ostrý úhel 15 °e 25 °. Tímto zaoblením dosedá celá čistící plocha na chrup a umožňuje účinnější čištění chrupu po svislé ose....