A43C

Samouchytávacia obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7140

Dátum: 02.06.2015

Autor: Vika Konštantín

MPK: A43C 11/06, A43B 11/00

Značky: samouchytávacia

Text:

...v mieste prstov chodidla nohy v obuvi.Obrázok 5 znázorňuje samouchytávaciu obuv s dvomi pármi ramien, s dvomi pármi krátkych príchytov,s dvomi ovládačmi, s dvomi zámkami a dvomi pármi kľúčov, ktoré sú v mieste päty a v mieste prstov chodidla nohy v obuvi.Samouchytávacia obuv pozostáva z jedného páru alebo z dvoch párov ramien l vybavených s príchytmi, pričom ramená l sú spojené pomocou polohovacieho (presúvateľného) zámku Q, jedného ovládača...

Mechanický systém napínania šnúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6953

Dátum: 04.11.2014

Autori: Kolka Ivan, Kolková Soňa

MPK: A43C 1/00, A43C 11/12

Značky: systém, šnúrok, napínania, mechanicky

Text:

...Q, ktoré majú tvar dier. Otvonni la základne l a tiež otvormi 2 a ťahadla g sú prevlečené šnúrky s, ktoré zo základne l vyčnievajú po oboch jej stranách.Vnútorný povrch spodnej steny základne 1 tvorí ozubenie E. Na povrchu styčnej plochy ťahadla g so stenou základne 1 je ozubenie gb. Ozubenie gb ťahadla g zapadá do ozubenia Q záldadne l. Ozubením sa rozumie akákoľvek členitosť povrchu styčných plôch ťahadla g a základne 1, ktorá...

Zariadenie na upevnenie obuvi na nohu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6032

Dátum: 02.03.2012

Autor: Novák Pavel

MPK: A43C 7/08, A43C 1/00, A43C 11/12...

Značky: obuvi, upevnenie, zariadenie

Text:

...končiac s dvoma voľnými koncami šnúrky 2.Na obr. 2 A a 2 B je zobrazený detail kladky l, s nízkym faktorom trenia pri vedení šnúrky g. Kladka l je zložená z rámu la, z kotúča lb a z osky g. Kotúč lb sa voľne otáča na oske lg a je prichytený v ráme ja. Kotúč lb má na celom obvode prehĺbeninu prispôsobenú tvaru šnúrky. Kotúč Q je vedený V ráme lg tesne teda bez bočných medzier. Príruba Q rámu g slúži na upevnenie kladky k bočniciam i obuvi...

Západkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16658

Dátum: 19.01.2010

Autori: Subramanyam Venugopal, Koelling Fred

MPK: A63C 17/01, B63B 35/79, A43C 15/16...

Značky: západkový, systém

Text:

...ktoré zaberajú do rozrezanéhokrúžku, vkladaci uhol na zabratie do vkladacieho uhla rozrezaného krúžku avyberaci uhol na zabratie do vyberacieho uhla rozrezaného krúžku.0012 Podla piateho aspektu tu zverejnené uskutočnenia vynálezu zahrnujú západkový systém,zahrnujúci zdierku samicu a kolik samca. Zdierka môže mať pozdlžnu os a obsahuje prvú časť deñnujúcu povrch v stredovom otvore. Prvá časť môže tvoriť prvý ostrý uhol s pozdĺžnou osou...

Protišmyková podošva obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285945

Dátum: 17.10.2007

Autori: Biancucci Demetrio, Brasca Alfredo

MPK: A43C 15/00

Značky: podošva, obuvi, protismyková

Zhrnutie / Anotácia:

Protišmyková podošva (6) obuvi je vybavená na svojej spodnej ploche hrotmi alebo klincami (12), prichádzajúcimi do kontaktu s terénom, pričom tieto hroty alebo klince (12) sú voľne upevnené v podošve. Môžu prejsť z prvej, vysunutej polohy, keď prichádzajú do kontaktu s terénom, do druhej, zatiahnutej polohy, v ktorej nepresahujú cez nášľapnú plochu obuvi, a to vďaka kombinácii ohybných podperných prvkov hrotov, ktoré sa môžu prevrátiť vo svojom...

Systém upevnenia šnúrok na obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4072

Dátum: 04.03.2005

Autor: Kolka Ivan

MPK: A43C 7/08

Značky: obuvi, šnúrok, systém, upevnenia

Text:

...riešeniach po cele stáročia až dodnes.Navrhované technické riešenie spočíva v aplikácii nového spôsobu upevnenia obuvi pomocou šnúrok, odstraňujúceho nedostatky doteraz používaného spôsobu ich viazania.Technické riešenie využíva mechanický upevňovací zámok s poistkou, cez ktorého otvory ako aj cez otvory poistky sú prevlečené prečnievajúce časti šnúrok, skrátené na postačujúcu dĺžku tak, aby konce šnúrok nesiahali po zem. Šnúrky sú ukončené...

Zdokonalená podrážka topánky vybavená sklopnými protišmykovými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 678

Dátum: 04.11.2003

Autori: Biancucci Demetrio, Brasca Alfredo

MPK: A43C 15/00

Značky: sklopnými, prostriedkami, podrážka, zdokonalená, vybavená, protišmykovými, topánky

Text:

...s cvočkami do týchtoPrvým cieľonl predkladaného vynálezu je vytvorit podrážkutopánky, ktorá bude vybavená sklopnými prostriedkami na zvýšenie priľnavosti so zemou zakomponovanými do dezénu podrážky a podpàtku tak, aby zaberali celú dostupnú plochu príslušnýchDruhým cieľom tohto vynálezu je vytvorit podrážku topánky hore uvedeného typu, kde sa v oboch režimoch použitia využíva iba jeden vlys alebo úložná drážka pre každý takýto prostriedokna...

Prostriedok na protišmykovú ochranu osôb, najmä na zľadovatenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1526

Dátum: 09.07.1997

Autor: Sedláček Petr

MPK: A43C 15/02

Značky: prostriedok, najmä, protišmykovú, teréne, osôb, ochranu, zľadovatenom

Text:

...po dvoch až štrnástich hrotoch, ktoré sú uchytené s výhodou rozoberateľne k základovej doske.Hroty s výhodou pozostávajú z pracovnej časti o výške 3 až 15 mm a kotviacej časti o výške 4 až 10 mm, pričom pracovná část je tvorená brúseným špicom,od ktorého sa teleso hrotu rozširuje až k základni o ploche 12 až 120 mm 2, a je vybavená aspoň dvoma protiľahlými manipulačnými plôškami, pričom kotviaca čast hrotu jeTomu odpovedajú vnútorné závity...

Protišmykový nadstavec bariel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1401

Dátum: 05.03.1997

Autor: Baláž Tibor

MPK: A61H 3/02, A43C 15/00

Značky: bariel, nadstavec, protišmykový

Text:

...nástavca pružne obopína dolný koniec barly.Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu na ktorom znázorňuje obr.l nástavec podľa technického riešenia v priereze e uvedením rozmerov v milimetroch. Obr. 2 je pohľad na hotový nástavec a obr. 3 nástavec pri použití na barle alebo palici.Nástavec môže byť zhotovený podľa obr. l buď z nekorózneho plechu alebo z obyčajného čierneho plechu A upraveného proti korózii pozinkovaním o...

Protišmyková návlečka na obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 954

Dátum: 14.09.1995

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: A43C 15/02, A43C 15/00

Značky: protismyková, návlečka

Text:

...stabilit u a bezpečnosťou .ô o ze na všetkvch druhoch terénu sneh,ed,bleto. Záberové rebrá chlo vymeniteľné podľa pr f 1nia. Jednoťuchosť riešenia pri zachova vysokých účinkov jei najmä v nizk~ch nákladoch na výrobu vyplývajúcich z konštrukčnej jednoduchosti.Prehľad obrázkov na výkreseúžitkovćno vor je zrŕzcrn ný na pri e on výkrese, ke na cbr.l je zmenčcný przcret protř 1 k-voj návlečky na obuv v eJ tickon etve. cbr.2 je äačný çchľa a obr.3...

Protisklzová pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 587

Dátum: 07.09.1994

Autor: Frajman Oleg

MPK: A43C 15/00

Značky: protisklzová, pomôcka

Text:

...pripnutie.Protiskĺzová pomôcka podľa tohoto technického riešenia umôžňuje bezpečnú chôdzu na hrubom zľadovatenom povrchu, aie aj priamo na Tade, pričom jej výška nebráni ani chôdzi na ho 1 om povrchu.Pre správnu funkciu je výhodné, aby počet kiincov nebo menši ako 3, optimáiny počet sa pohybuje medzi 6 až 10 kusmi. Pri pozdĺžnych otvoroch je vhodné vyhotoviť vnútorné zošikmenie smerom ku okraju podrážky, inak je nebezpečie pretrhnutia...

Spojovací prvok priehlavkových častí zvršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234660

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rončka Jozef, Gahér Emil, Brťka Milan, Villár Karol

MPK: A43C 11/06

Značky: zvršku, spojovací, prvok, priehlavkových, částí, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok je určený na dočasné polohovanie priehlavkových častí zvršku obuvi šnurovacieho strihu, zvlášt pri napínaní zvršku na kopyto. Spojovací prvok pozostáva z ohybnej lišty, na ktorej sú kolmo upravené dva valcové kolíky, ukončené zrezanými kuželami, opatrenými pozdĺžnymi drážkami. Zrezané kužele sú s valcovými kolíkmi spojené svojimi menšími základňami.