A41H

Ohybný rozoberateľný spoj, predovšetkým pre súčasti oblečenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5700

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hanuš Martin

MPK: A41H 37/00, A44B 17/00

Značky: predovšetkým, ohybný, oblečenia, súčastí, rozoberateľný, spoj

Text:

...vesty a okraja prídavného ramenného chrániča, a to v prvom variante, v zhode s predkladaným technickým riešením. U konštrukcie takéhoto spoja je požiadavkou ako ohybnosť vo všetkých smeroch, ktorá by bola samotným spojom len minimálne znížená, tak i tuhosť v smere kolmom na spájané okraje, aby i pri náročných prevádzkových podmienkach nemohlo dôjsť k oddeleniu uvedeného chrániča. Súčasne sa predpokladá nasadenie týchto súčasti v...

Spôsob vytvárania gombíkovej dierky v látke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7981

Dátum: 02.06.2006

Autor: Lampe Dominique

MPK: A41H 25/00, B29C 65/00, B29C 65/08...

Značky: dierky, spôsob, vytvárania, gombíkovej, látke

Text:

...zvárania prostredníctvom zariadenia ultrazvukového zvárania, EP 1 728 443 33408/Tktoré obsahuje elektródu ultrazvukovej zváračky anakovu, na ktorej je umiestnený tŕň, pričom tŕň sa používa na vytvorenie otvoru vlátke anazatavenie okrajov otvoru, ktorý bol vytvorený. 0014 Tŕň má siahat aspoň čiastočne do tunela.0015 Vo výhodnejšom spôsobe podľa tohto vynálezu, látka, ktorá v zložení obsahuje O - 10 umelohmotného materiálu,...

Spôsob výroby vlasových protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4302

Dátum: 21.03.2006

Autor: Ragazzi Cesare

MPK: A41H 1/00, A41G 5/00

Značky: spôsob, vlasových, protéz, výroby

Text:

...von, aby sa na tieto orientované korienkynastriekala vrstva fixačnej živice stiahnutia dvojice čiapok z kópie hlavy aodstránenía silikónovej čiapky upevnenia vhodnej výstelky zvnútomej strany polyuretánovej čiapkypolymerizácía výslednej protézy v peci.0012 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu sa lepšie ozrejmia v nasledujúcom podrobnom opise uprednostňovanćho, avšak nie výlučného uskutočnenia spôsobu výroby vlasovej...

Spôsob utesňovania spoja medzi zipsom a oblekom s vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 69

Dátum: 09.04.2003

Autor: Butz Marc

MPK: A44B 19/32, A41H 37/00

Značky: medzi, spôsob, utesňovania, spoja, oblekom, zipsom, vložkou

Text:

...3 znázorňuje perspektívny pohľad na ten istý zips, ako na predchádzajúcich obrázkoch, avšak s pásmi z teplomtaviteľného textilného materiálu privarenými na ich páskya s dvoma radami zúbkov zipsu vzájomne spojenými k sebeobr. 4 znázorňuje rovnaký pohľad V reze, ako na obr. 1, pričom sú však okraje obleku odlišne ohnuté aobr. 5 znázorňuje rovnaký pohľad v reze, ako na obr. 1,pričom sú ale dve vrstvy obleku V obrátenom vzájomnomNa obr. 1 a na...

Navádzacie zariadenie čistiacej stierky teflónových pásov podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267788

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabian Ján, Kutiš Vladimír

MPK: A41H 43/04

Značky: stierky, podlepovacích, navádzacie, zariadenie, teflónových, strojov, čistiacej, pásov

Text:

...okraja teflônoveho pásu, a pri nasúvani stierky najskor je ihlanovitý výstupok navedený do úložného priestoru bezpečne nino okraj tełlőnového pásu a len potom dochádza k uvoĺneniu teflěnového pásu a jeho vyĺahnutiu na łunkčnú plochu stierky, čo znamená úplne bezpečnú výmenu stierky bez nebezpečia poškodenia pásov. Toto je doležité s ohladom na pomerne častů výmenu stierky.Navàdzacie zariadenie čistiacej stierky teflőnových pásov...

Způsob a úprava součástek měkkých pro opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260038

Dátum: 15.11.1988

Autori: Böhm Siegmar, Kussatz Hermann, Hochmuth Roland, Haselbauer Gerhard

MPK: A41H 15/00, D04B 39/00

Značky: měkkých, součástek, způsob, opracování, úprava

Text:

...nuemrcn npnxum na uenposonmero anexrpnqecxuü TOK Mawepnana,KoTopme onnpamrcx na sepxumm qacrb Tpaaepcm caoeň ropusouranbnoñ nonepxuocTbm, H Hanpaanennue anna qacTu c oöenx cwopou Tpanepcu npoaucaąw, nucwynan 5 akou nonomennn sa Tpanepcy, Bxmqan npoaonoxy.Hnmuue Kpan npnmunos npamue unu cxbmeunue. B ropusdnwanbnoň qacru npnnua nmemwcn OTBEDCTHH, sa KOTODHB sanennnmrcn Hanpannsmme crepmnn, qToöu upnxnm cxonbaun snonb Hanpannxmmero crepxnn...

Dvojpriečkový rebríkovitý univerzálny velkokapacitný závesný nosič odevných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254188

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jurga Ján

MPK: B65G 47/48, A41H 43/02

Značky: závěsný, dielov, velkokapacitný, odevných, univerzálny, rebríkovitý, nosič, dvojpriečkový

Text:

...vo vodorovnej rovine s každou zadnou priečkou 2 je na vodlacej tyčl 11 pevne pripojenej k jednej bočnici 1 prostredníctvom vodiaceho otvoru 12 posuvne uložená upinacia priečka 3 (obr. 2, 3.Pod vodiacim otvorom 12 vytvoreným naprieč v upinacej priečke 3 je pevne pripojený poistný nos 4. K jednej bočnici 1 je pevne pripojená pružná poistka 5 v tvare hre 254133beña tak, že pri posúvaní upínacej priečky 3 po vodiacej tyčí 11, poistný nos 4...

Mechanizmus odkladača textilných dielov od podlepovacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252375

Dátum: 13.08.1987

Autor: Turek Jozef

MPK: A41H 43/02, B65H 29/02

Značky: mechanizmus, dielov, podlepovacích, textilných, odkladača, strojov

Text:

...jeho spoľahlivosť v prevádzke.Mechanizmus odkladače textilných dielov od podlepovacích strojov je príkladneznázornený na pripojených výkresoch, kde značí obr. 1 v bolooryse zariadenie vo východisk-ovej polohe, a lobr. Z-v pracovnej polohe po uložení rodevného dielu na stoh.Na fréme 1 je otočine okolo hlavného čapu 11 uložený preklâpącí sklz 2 so svojouIunkčnou plochou 12. Dalej je ina fréme 1ot-očine okolo pomocného čapu B uložená...

Pojezdový nosič řezacího strojku u stříhárenské linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252241

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: A41H 3/00, D06H 7/00, B26D 7/00...

Značky: řezacího, nosič, stříhárenské, linky, strojků, pojezdový

Text:

...pohled na uspořádání provedení pojezdového nosiče se spojovacímramenem ve tvaru otevřeného písmena V v püdorysněm znázorněnína obr. 3 b je schématické znázornění provedení pojezdového nosiče se spovídajícím ramenem ve tvaru ležícího písmene T V půdorysuPojezdový nosič podle navrženého řešení na obr. 1 je tvořen portálem sestaveným z nosných sloupü 5 a Q které jsou umístěny po obou podélných stranách pokládacího stolu l, na němž je...

Zařízení k zachycení, zejména textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251942

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nestler Dieter, Litzkow Bernd

MPK: B65H 3/22, A41H 43/02

Značky: textilií, zařízení, zachycení, zejména

Text:

...aaxnarnoro ycwpoňcraa 1 Bropoü nopmeab 12 coenuuen c łsyöqawoň peňxoň 13 ú Bxonr B sauennenne c sy 6 qaruM xonecou 14, oöpasymmu c c nanbuenu 3 ax 3 aToM 15 onnu önox. Hepeg nocaxoň ycrpoñcwna HacxBarmBaeMoe-mexçmnnbuoe nonowno paöoqnň nopmeab 5 non neücwsneu cxaworo Bosnyxa npunqnnwďcx 5 paöoqee nonoxenne. Coenuenuen c paöoun nopmueh 5 nomxa 7 nepeuemaewcn no öoxonoň nonepxuocwn sornymoro xonyca uanpaannmmeü nopmna 3, HDH 3 TOM pacnopnaa...

Automatické pneumatické nůžky na odstřižení spojovací zažehlovací textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243887

Dátum: 15.06.1987

Autor: John Václav

MPK: A41H 9/00, D05B 37/02

Značky: nůžky, odstřižení, pneumatické, textilie, automatické, spojovací, zažehlovací

Text:

...přibrzčování a tim napnutí textílie. Pod čelistí je připevněna pojistná západka,která fixuje v přední poloze a vačka se západkou umožňuje automatické zatažení čelistí do výchozi polohy. Pohyblivé součástí jsou opatřeny pružínovým systémem.Předností automatických pneumatických nůžek podle vynálezu je provedení bezodpadového odstřížení zažehlovací textílie. Dále umožňuje použít textílie naší výroby, která je houževnatá, a nelze ji proto...

Způsob připevňování předmětů, jako jsou knoflíky a podobně, na oděvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236455

Dátum: 16.03.1987

Autor: Petersson Bengt

MPK: A41H 37/10

Značky: knoflíky, způsobu, připevňování, oděvy, způsob, provádění, tohoto, zařízení, předmětů, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu připevňování předmětů, například knoflíků, na textilní materiál, přičemž předmět je vyroben z umělé hmoty a sestává z hlavy, která se má umístit na jedné straně textilního materiálu, a z výstupku, který nejméně z části textilním materiálem prochází a tvaruje se rozpěchovanou hlavici vytvářenou na straně opačné ke straně, na které se nachází hlava. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarování rozpěchované hlavice se...