A41G

Prameň náhradných vlasov so spojovacím prvkom vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18898

Dátum: 07.12.2012

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 5/00

Značky: prvkom, pramen, náhradných, spojovacím, vlasov

Text:

...s ktorými vsadením do materiálu možno navzájom spojit dva alebo viac prvkov, pričom postup vsadenia a vytvrdzovania sa nespustí lisovaním za horúca, ale napríklad ultratialovým alebo laserovým svetlom. Takže tento vynález sa rozširuje na všetky materiály spojovacích prvkov vlasov, ktoré zaručujú v priebehu predlžovania alebo zahusťovania vlasov počiatočné vsadenie prameňovnáhradných vlasov a vsadenie prameňov vlastných vlasov.0007 S...

Spôsob a súprava na zväčšovanie objemu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286646

Dátum: 16.02.2009

Autor: Gold David Anthony

MPK: A41G 3/00

Značky: zväčšovanie, spôsob, vlasov, súprava, objemu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zväčšovania objemu alebo dĺžky vlasov obsahuje nasledujúce kroky: - poskytnutie množstva príčeskov (C) obsahujúcich niekoľko vlasov (3), ktoré sú spojené upevňovacím prvkom (13), pričom uvedené príčesky (C) sú vyrovnané do radu a v podstate rovnobežné a ich upevňovacími prvkami (13) sú umiestnené na podpornej páske (11), ktorá má priľnavú plochu (4) - prilepenie priľnavej plochy (4) podpornej pásky (11) k vlasom (T) na hlave a...

Napodobenina konára ihličnatých stromov a zariadenie na výrobu tejto napodobeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4835

Dátum: 06.09.2007

Autor: Danczi Vojtech

MPK: A47G 33/00, A41G 1/00

Značky: výrobu, zariadenie, ihličnatých, konára, napodobenina, stromov, tejto, napodobeniny

Text:

...prievlakom 8, drôty so zatočenými plastovými vláknami prechádzajú cez ohrievací tunel 9. V ohrievacom tuneli 9 sú drôty so zatočenými plastovými vláknami vystavené teplote približne od 130 do 240 °C počas približne od l do 10 s. Uvedené rozsahy hodnôt sú len ilustratívne, a konkrétne hodnoty procesu sú nastavované v závislosti od rýchlosti vyťahovania drôtov,množstva zatáčaných plastových vlákien, použitého plastu vlákien a ich hrúbky, a...

Spôsob výroby vlasových protéz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4302

Dátum: 21.03.2006

Autor: Ragazzi Cesare

MPK: A41G 5/00, A41H 1/00

Značky: spôsob, výroby, protéz, vlasových

Text:

...von, aby sa na tieto orientované korienkynastriekala vrstva fixačnej živice stiahnutia dvojice čiapok z kópie hlavy aodstránenía silikónovej čiapky upevnenia vhodnej výstelky zvnútomej strany polyuretánovej čiapkypolymerizácía výslednej protézy v peci.0012 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu sa lepšie ozrejmia v nasledujúcom podrobnom opise uprednostňovanćho, avšak nie výlučného uskutočnenia spôsobu výroby vlasovej...

Spôsob úpravy vlasov, predovšetkým ich predlžovanie a/alebo zahusťovanie, pramienok prídavných vlasov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284931

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stříbrný Petr

MPK: A41G 5/00, A41G 3/00

Značky: vlasov, přídavných, predlžovanie, zahusťovanie, výroby, pramienok, úpravy, predovšetkým, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob predlžovania a/alebo zahusťovania vlasov je založený na princípe spájania pramienka (6) vlastných vlasov a pramienka (1) prídavných vlasov pomocou teplom zmrštiteľnej plastovej rúrky (7). Na každom z pramienkov (1) prídavných vlasov sa vytvorí pevné teliesko (3) z tvárneho, tepelne odolného materiálu. Pred pretiahnutím teplom plastovej rúrky (7) sa pevné teliesko (3) na svojom povrchu vybaví zdrsnením, ktoré zachytáva vlastné vlasy,...

Vynálezy kategórie «A41G» v ZSSR.

Kytica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3811

Dátum: 04.05.2004

Autori: Pekárová Imelda, Pekár Jozef

MPK: A41G 1/00

Značky: kytica

Text:

...časťou. Prácnejšie riešenie, kde kvetiny sa k čečinovej časti napájajú každá samostatne. Ďalšou výhodou je biologická degradovateľnost a nezasahovanie do prírody. Riešenie má využitie hlavne ako smútočná kytica s minimálnymi nákladmi a cenou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje schematicky ohnutú lineárnu čečinu, obr. 2 znázorňuje schematicky vytvorenie čečinovej častí pozostávajúcej z troch oblúkov. obr. 3...

Termoplastický prvok na spájanie vlasov v tvare písmena U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2026

Dátum: 16.12.2003

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 3/00, A41G 5/00

Značky: spájanie, prvok, termoplastický, tvare, vlasov, písmena

Text:

...bolo možné bezpečne vložiť vlastné vlasy medzi ramená a aby mohli byť týmito vedené.Vynález bude v nesledujúcom texte bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočnení zobrazených na obrázkoch. Tu zobrazuje obrázok 1 tennoplastický prvok na spájanie vlasov v tvare písmena U, ktorý nie je podľa vynálezu, obrázok 2 zobrazuje ďalší terrnoplastický prvok na spájanie vlasov, ktorý tiež nie je podľa vynálezu, s už implantovanými cudzími vlasmi a obrázky...

Aplikátor vlasových pramienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 312

Dátum: 23.01.2003

Autor: Gold David Anthony

MPK: A45D 1/00, A41G 3/00

Značky: aplikátor, vlasových, pramienkov

Text:

...rovnomernosti môže viest kvytvoreniu nedokonalých spojení, ktoré znižujú kvalitu predlžovania a zväčšovania objemu.0013 Najmä sa ukázalo, že aplikácia tlaku na upevňovacie prvkyvlasových pramienkov je riecitlivá voči nerovnomernostiam vlasovýchpramienkov a upevňovacích prvkov, čo má za následok, že vprípade, že hrúbka je veľká, je aplikovaný príliš veľký tlak, atď.0014 Predkladaný vynález rieši technický problém, poskytnúť aplikátor...

Aplikátor vlasových pramienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7485

Dátum: 10.01.2003

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 5/00

Značky: pramienkov, vlasových, aplikátor

Text:

...zásobníku, Preto v súlade s vynálezom je výhodné, keď ovládacie a výhrevné zariadenie má prostriedok na krokový posun podávacieho zásobníka.0014 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe prikladu uskutočnenia zobrazeného na výkrese. Na obrázku 1 je v schematickom šikmom pohľade zobrazený aplikátor podľa vynálezu v otvorenej polohe, na obrázku 2 ten istý aplikátor pred zatvorenou polohou, na obrázku 3 výrez obrázka 1 s modifikovanou...

Zariadenie na predlžovanie vlasov, ich zahusťovanie, upevňovanie časti vlasov a spôsob predlžovania vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281597

Dátum: 05.11.1997

Autor: Gäng Heide-rose

MPK: A41G 3/00

Značky: zariadenie, predlžovania, spôsob, vlasov, částí, predlžovanie, zahusťovanie, upevňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na predlžovanie vlastných vlasov umelými vlasmi a/alebo pravými vlasmi a na trvalé upevňovanie umelých vlasov a/alebo pravých vlasov, obsahuje hadicu (12) zmrštiteľnú za prívodu energie. Na hadicu (12) sa cielene prenáša tepelná energia zo zariadenia (20) v tvare zvierky. Pri zahusťovaní alebo predlžovaní vlasov sa najprv zauzlí pradeno (16) vlastných vlasov, potom sa nasunie zmrštiteľný upevňovací prvok na uzol (17) v pradene (16)...

Perový boa-pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 270516

Dátum: 12.07.1990

Autori: Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír

MPK: A41G 9/00, A41D 27/08

Značky: boa-pás, pérový

Text:

...ako doterajšie druhy boa-pásov, ktoré sú zrovnatelné s vlastnosťami origio nálnych boa-pásov. Nedochádza u neho k vypadávaniu pier z pásu a nàslednému porušovaniu vzhledu charakteristickeho pre boa-pásy. aeho životnost je preto dlhšia, ako u zrovnatelných doterajších druhov používaných boa-pásov. Má univerzálne použitie, mj. možno ho použiť ako prehoz a aj na iné dekoračné účely, vrátane našívania na textilný alebo iný podkladový materiál....

Nový způsob připevňování vlasů k podkladu, vhodný zejména pro mechanizovanou výrobu vlásenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256888

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vinař Petr, Vinařová Jiřina

MPK: A41G 3/00

Značky: mechanizovanou, vhodný, vlásenek, výrobu, podkladů, nový, vlasů, zejména, způsob, připevňování

Text:

...se pouze tím, že zároveň se zámkem 1 předcházejícího článku je protažen 1 ohyb g článku následujícího, takže každým protažením je jeden článek načat a zároveň předohozí dokončen.Hlavní výhodou poutkování vlásenek łetízkováním je odstranění jednotvárné ruční prácea docílení asi desetinásobného zrychlení výroby a tím i vyššího využití kvalifikovaných pracovníků. Protože uhlíky nejsou na lícové straně jako při klasickém poutkování, vystíhují...

Zařízení pro automatickou výrobu umělých květin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246471

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nimec Jioí

MPK: A41G 1/02

Značky: umělých, květin, zařízení, výrobu, automatickou

Text:

...lístek ke gumě, aby se při oparaci rádi-ovaní nepootočil. Narážka 44 na kot-ouči 27 zastaví t-očení kotouče a rádel 42 a způsobí výjezíd prevodové skříně 25 do základní polohy.V ložisku 4 D je uchycené -ozubené kolo 39.V konzole 39 je pouzdro s přírubou 31,na kterém je upevněno ozubené kolo 32,které zabírá s ozubeným lkolem 39. V pouzdře s přírubou 31 a ozubeným kolem 32 se suvně pohybuje prodloužený šnekový hřídel 29. Na vřeteníku 18 je...

Zariadenie na fixáciu labutienky pri jej spájaní, opravách a zakončovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 252870

Dátum: 15.10.1987

Autor: Štefek Martin

MPK: A41G 9/00

Značky: opravách, zariadenie, fixáciu, zakončovaní, spájaní, labutienky

Text:

...nakiadacej lišty 2. Na koncoch podstavného telesa 1 je na čazpoc-h 7 otočne uczhýtené obdlznirlrovité prietažné čelo 8 sklopnej časti 5 pre pretiahnutie a zavedenie častí labutienky .na nak~ladaci~u lištu 2. V strednej časti slklopnú cast 5 tvoria 2 rovnobežne prítlačné lišty 9 po oboch bokoch nakladacej lišty 2. Pravý koniec sklopnej časti 5 tvorí stabilizačné pritlačné čelo 10 perovetho pruhu- labutieirky, ktoré zároveň vytvára za...

Spôsob fixácie perového pruhu pri výrobe labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252712

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karpiš Ladislav, Marton Pavol, Bobiš Ladislav, Štefek Slavomír

MPK: D06C 7/02, A41G 9/00

Značky: výrobe, fixácie, pruhů, perového, spôsob, labutienky

Text:

...pruhu.Príkladné zariadeni-e pozostáva v rovnej pozdĺžnej nwakladacej lišty 11 s profilom I,do ktorého hornej steny sú kolmo vsadené dva rovnobežne rady bočných opierok 11. tvorených ihlami so zatupeným koncom. Vzdialenosť radov ihiel je rovná hrúbke jadra vyrabanej labutienky, pozostávajúceho z ostňov súose uložených stvolov perového pruhu. Medzi susednými ihlami v rade je zástavicovâ medzera 13, ktorej šírka je rovná 0.2- až B-násoblçu...

Zariadenie na fixáciu perového pruhu pre výrobu labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252711

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marton Pavol, Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír, Bobiš Ladislav

MPK: D06C 7/02, D06M 19/00, A41G 9/00...

Značky: zariadenie, labutienky, fixáciu, perového, výrobu, pruhů

Text:

...fixačným telesom, obr. 2 znázorňuje pôdorysný pohľad na zariadenie z obr. 1 bez fixačného telesa, obr. 3 priečny rez zariadením s polohou nakladace lišty v nakladacej štrhine iixačného telesa, obr. 4 priečny rez zariadením v polohe uchytenia nakladacaj lišty medzi prítlačnými líštami pre zoši 252711tie perového pruhu labutienky a obr. 5 priečny rez zariadením s pritlačnými lištami a nakladacou lištou v polohe pri zošivani perového pruhu...

Spôsob výroby labutienky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241327

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zbooílek Aleš, Šimko Timotěj, Mrázek Dušan

MPK: D06M 19/00, A41G 9/00

Značky: labutienky, spôsob, výroby

Text:

...mastiacim účinkom. Nakoniec sa surovina v odstredivke zbaví vodného roztoku na vlhkost c~oa 35 0/0 hmotnostných vody na sušinu a suší Asa pri teplote cca 95 C na lvlhikost -8 až 18 percent hmotnostných vody na -sušinu do rozprestretia sa vetvičiek zástavíc. Po sušení sa surovina nechá vychladnúť. Z takto pripravenej suroviny sa ďalej vyrába labu 241327tienka spôsobom podľa vynálezu, napriklad podľa niektorého z dalej »uvedených...

Labutienka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241326

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skoch Jan, Pšenieka Josef, Faltýn Petr

MPK: D06M 19/00, A41G 9/00

Značky: labutienka

Text:

...vo vzdialenostiach oca 20 mm polovioami npatentných uzáver-ov. ~Zástavicou opatrené časti stvolov krídlového pštrosieho peria, zostrihwnutého na dĺžku ostňov cca 1 I 5 U mmka šírkou zastavice cca 200 mm sú Iuložené ako v príklade 1,pričom- začiatky ostňolv sú navzájom posunuté o 30 s mm a perový pruh je zdola spevnený podložným textilným pruhom oca 30 mm ši.rokým, preloženýim okolo ostňov .a strojov-e prlšitým. i i .Zastavicou ojpatrené...

Způsob řapíkování okvětných dílů, zejména lístků umělých květin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232256

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bašus Stanislav, Filip Radoslav

MPK: A41G 1/00

Značky: zejména, okvětných, umělých, květin, provádění, lístků, způsob, zařízení, řapíkování, dílů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řapíkování okvětních dílů umělých květin a zařízení k jeho provádění. Vynález se týká oboru výroby umělých květin a řeší problém upevňování řapíků k okvětním dílům, zejména lístkům, umělých květin. Podstata vynálezu spočívá v použití řapíků z kovového drátu opatřeného vrstvou upevňovacího prostředku, např. tavného lepidla nebo termoplastické hmoty, případně z drátu z termoplastické hmoty nebo řapíků z této hmoty zhotovených vstřikováním,...