A24D 3/04

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7202

Dátum: 04.08.2015

Autori: Pandová Iveta, Bielovsová Rimma, Rohaľová Tatiana, Panda Anton, Oravec Peter, Navrátilová Daniela

MPK: A24D 3/16, A24D 3/04

Značky: cigareta, filtrom

Text:

...zeolit po chemickej modifikácii nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky modifikovaný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu je počas používania uvedených produktov tabakový dym prepúšťaný najprv cez nový filter, resp. cez novo doplnenú vrstvu chemicky upraveného zeolitu, na ktorý sa...

Fajčiarsky výrobok majúci vonkajší obal s vyrezanou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6933

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kadiric Alen

MPK: A24D 1/02, A24D 3/00, A24D 3/04...

Značky: výrobok, fajčiarský, majúci, vonkajší, časťou, vyrezanou

Text:

...aby sa vytvoril aerosól. V inom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku sa aerosól vytvára prestupom tepla z horľavého materiálu alebo chemického zdroja tepla do fyzikálne oddeleného materiálu tvoriaceho aerosól, ktorý môže byť umiestnený vnútri, okolo alebo z hľadiska smeru prúdenia za zdrojom tepla.V určitých uprednostňovaných uskutočneniach tohto technického riešenia obsahuje substrát fajčiarskeho výrobku, ktorý vyvíja aerosól, tabakovú tyčku...

Výrobok generujúci aerosól, ktorý má komponent generujúci biologicky degradovateľnú arómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20826

Dátum: 28.12.2012

Autori: Sanna Daniele, Zuber Gérard, Louvet Alexis, Jarriault Marine, Meyer Cédric

MPK: A24D 3/04, A24F 47/00

Značky: generujúci, výrobok, ktorý, biologicky, aerosol, komponent, arómu, degradovateľnú

Text:

...aerosól, ktorý sazohrieva vonkajším zdrojom tepla, ako je elektrický vyhrievací prvok. Výrobkom generujúcimaerosól môže byť nehorľavý výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok, ktorý uvoľňuje prchavé zlúčeniny bez spaľovania substrátu vytvárajúceho aerosól. Výrobkom generujúcim aerosól môže byť zohrievaný výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok generujúci aerosól zahŕňajúci substrát vytvárajúcí aerosól, ktorý je určený skôr...

Výrobok generujúci aerosól majúci prvok ochladzujúci aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20804

Dátum: 28.12.2012

Autori: Sanna Daniele, Zuber Gérard, Louvet Alexis, Meyer Cédric

MPK: A24F 47/00, A24D 3/10, A24D 3/04...

Značky: aerosol, generujúci, majúci, ochladzujúci, výrobok, prvok

Text:

...aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Výrobok generujúci aerosól sa môže podobať bežným fajčiarskym výrobkom, takým ako cigareta amôže obsahovať tabak. Výrobok generujúci aerosól môže byt určený na jedno použitie. Výrobok generujúci aerosól môže alternatívne byť čiastočne znovu použiteľný a môže obsahovať doplniteľný alebo vymeniteľný substrát vytvárajúci aerosól.Termín substrát vytvárajúci...

Fajčiarsky výrobok obsahujúci mentol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20984

Dátum: 06.11.2012

Autori: Tritz Dorothy, Checchetto Andrea, Kuersteiner Charles, Jordil Yves

MPK: A24D 3/04, A61Q 13/00

Značky: fajčiarský, výrobok, obsahujúci, mentol

Text:

...valcový prvok, ktorý má vpodstate kruhový, oválny, alebo eliptický prierez. V nasledujúcom popise sa pojem zátkapoužíva na popísanie všeobecne valcových prvkov akejkoľvek dĺžky.Ako sa tu používa, pojem dĺžka označuje rozmer V pozdĺžnom smere arómu uvoľňujúcich segmentov, náustkov a fajčiarskych výrobkov podľa vynálezu.Ako sa tu používa, pojem mentol označuje zlúčeninu 2-izopropyl-5-metylcyklohexanol a akékoľvek jej izomérne formy.Ako sa tu...

Fajčiarsky výrobok s premennou ventiláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19164

Dátum: 25.03.2011

Autori: Antoun, Kadiric Alen

MPK: A24D 3/04

Značky: premennou, výrobok, ventiláciou, fajčiarský

Text:

...polohou s vysokou ventíláciou a polohou s nízkou ventiláciou. Vhodné je, ak sa filtrová cigareta spočiatku poskytuje spotrebiteľovi s otáčavým elementom náustku v polohe svysokou ventiláciou alebo V polohe s nízkou ventiláciou.V celom tomto opise sa výrazy vysoká ventilácia a nízka ventilácia používajú na označenie úrovne vzduchu pripusteného do náustku filtrovej cigarety v priebehu fajčenia a výsledného zriedenía získaného hlavného prúdu...

Nový segment filtra obsahujúci substrát s látkou na modifikáciu dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15005

Dátum: 23.11.2010

Autori: Kuersteiner Charles, Besso Clément

MPK: A24D 3/06, A24D 3/02, A24D 3/04...

Značky: obsahujúci, látkou, filtra, segment, modifikáciu, nový, substrát

Text:

...na spaľovanie. V jednom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku je ohrievaný tabakový materiál alebo inýmateriál vytvárajúci aerosól jedným alebo viacerými elektrickýmiohrievacími prvkami na produkciu aerosólu. V inom type ohrievaného fajčiarskeho výrobku, sa aerosól produkuje prenosom tepla 2 horľavého palivového prvku, alebo zo zdroja tepla na fyzickú separáciu materiálu tvoriaceho aerosól, ktorý môže byťumiestnený vnútri, okolo alebo po...

Spôsob výroby obloženia náustku cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15462

Dátum: 29.09.2010

Autor: Griesmayr Günter

MPK: A24D 1/02, A24D 3/04

Značky: náustku, výroby, cigarety, spôsob, obloženia

Text:

...alebo vystrihovacich nástrojov môže byť zvýrobno-technického hľadiska výhodné, ked je uvedený najmenej jeden rad lineárny rad. Tým sa dajú redukovať pohyby vystrihovacieho nástroja relativne k povrchu papiera na minimum, takže je možná relativne jednoduchá stavba nástrojov. Vyhotovenie náustku sa pritom dá ďalej zlepšiť tým, že materiál obloženia náustku a/alebo materiál obalu ñltra je opatrený najmenej dvoma vzájomne rovnobežnými radmi...

Fajčiarsky výrobok s vylepšeným prvkom obmedzujúcim prúdenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17127

Dátum: 17.05.2010

Autori: Jordil Yves, Ryter Blaise Walter, Kuersteiner Charles, Slasli Mohammed

MPK: A24D 3/04

Značky: obmedzujúcim, prvkom, prúdenie, fajčiarský, vylepšeným, výrobok

Text:

...s0008 Podľa tohto vynálezu je tiež poskytnutý filter pre fajčiarsky výrobok obsahujúci prvok obmedzujúci prúdenie podľa tohto vynálezu.0009 V texte tejto patentovej špecifikácie sa výrazy proti smeru prúdenia a po smere prúdenia používajú na opis relatívnej polohy zložiek fajčiarskeho výrobku podľa tohto vynálezu vo vzťahu na smer hlavného prúdu dymu poťahovaného 2 rúrky materiálu vhodného na fajčenie cez filter počas jeho fajčenia.0010...

Filter obsahujúci náhodne orientované vlákna na redukciu prieniku častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12526

Dátum: 22.12.2008

Autori: Ha Shirley, Maher Michael, Xue Lixin, Chang Jing, Yang Szu-sung

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04

Značky: redukciu, vlákna, náhodné, obsahujúci, filter, prieniku, částic, orientované

Text:

...medzi 2 dovrchnými konektormi umiestnenie absorbentu schopného unášať adsorpčné častice z dymu do dutiniek a rozrezanie každého z uvedených 2 dovrchných konektorov s axiálne orientovanými vláknami Vstrede na vytvorenie 2 dovrchných zostáv filtrov. Spôsob môžeďalej obsahovať pripojenie tabakovej tyčinky ku každému koncu z uvedených 2 dovrchných zostáv filtrov a rozrezanie uvedených2 dovrchných zostáv filtrov v strede na vytvorenie...

Viaczložkový filter pre fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12425

Dátum: 14.08.2008

Autori: Kuersteiner Charles, Besso Clément, Jordil Yves

MPK: A24D 3/06, A24D 3/02, A24D 3/04...

Značky: viaczložkový, výrobok, fajčiarský, filter

Text:

...cez viaczložkový filter počas použitia. Napríklad vo filtri podľa prítomného vynálezu časť uvoľňujúca príchute je proti prúdu od náustkového koncového segmentu, čo znamená, že hlavný prúd dymu je preťahovaný najprv cez arómu uvoľňujúcu časť a potomcez náustkovú koncovú časť.0009 Výraz filtračné zmäkčovadlo odkazuje na akúkoľvek zložku vhodnú na použitie ako zmäkčovadlo v bežnej vláknitej cigaretovej filtračnej upchávke. V obvyklých...

Viacprvkový filter so zlepšeným aromatickým obohatením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9277

Dátum: 20.03.2008

Autori: Wyss-peters Anne, Kuersteiner Charles, Besso Clément, Jordil Yves

MPK: A24D 3/04

Značky: obohatením, filter, zlepšeným, viacprvkový, aromatickým

Text:

...filtrom sa tento dym dostane dokontaktu s povrchom celulózových častíc, aróma V nich obsiahnutá sa uvoľňuje do hlavného prúdu dymu.0012 Podľa zákonitostí dynamiky tekutín prechádza väčšina hlavného prúdu dymu 2 tyčinky materiálu vhodného na fajčenie stredom filtra. Hmotnostný tok hlavného prúdu dymu sa radiálne od stredu filtra zmenšuje. Usporiadaním nosiča arómy formou jedného alebo viacerých aromatizovaných vlákien, napriklad...

Fajčiarsky výrobok s reštriktorom a látkou tvoriacou aerosól

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12777

Dátum: 10.03.2008

Autori: Li San, Olegario Raquel

MPK: A24D 3/04

Značky: látkou, aerosol, fajčiarský, výrobok, tvoriacou, reštriktorom

Text:

...a riedia sa zložkypevnej fázy prítomné V dyme. Pevná fáza obsahuje fenolickélátky, ako je katechol, hydrochinón, fenol a pre tabak špecifické nitrozamíny (TSNA). Pre danú hladinu obsahu dechtu FTC tak akýkoľvek glycerin, ktorý je časťou pevnej fázy, vo výsledku vytesní iné zložky pevnej fázy, ktoré by inak vznikali zo spaľovania tabaku počas poťahovania.0006 Niektoré látky tvoriace aerosól, ako je glycerin, fungujú ako riediaci prostriedok...

Fajčiarsky výrobok s obmedzovačom ventilácie a komorou v jednom kuse

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18014

Dátum: 08.08.2007

Autori: Braunshteyn Michael, Olegario Raquel, Li San

MPK: A24D 3/04

Značky: komorou, jednom, výrobok, obmedzovačom, fajčiarský, ventilácie

Text:

...náustkový filter a von z cigarety 10.0009 Vo výhodnom uskutočnení je filtrový segment V smere prúdu vytvarovaný tak, aby vytvoril štyri (4) žliabky 28, pričom namiesto štyroch môžu byť uskutočnené tri (3), dve (2) alebo jeden (1) žliabok (28, 28 na obr. 3). Viac než štyri žliabky sú tiež možné.0010 Preferovaný materiál na konštrukciu druhého filtrového segmentu 22 je ťažký baliaci papier, ako napríklad nepriepustný 0,15 mm (0,006 palca)...

Viaczložkový filter poskytujúci viacnásobné zdokonalenie chuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11774

Dátum: 04.08.2006

Autori: Gawad Ahmed, Lekili Levent, Kuersteiner Charles, Seitert Hugues

MPK: A24D 3/04, A24D 3/16, A24D 3/06...

Značky: poskytujúci, viaczložkový, zdokonalenie, chutí, filter, viacnásobné

Text:

...celulózový materiál, ako je acetylcelulózová kúdeľ alebo iný vhodný vláknitý materiál s nízkou filtračnouúčinnosťou. Alternatívne môže ústny koncový úsek pozostávaťz dutej trubičky alebo zapustenia umiestneného pri ústnom konci viaczložkového filtra, ktorý V podstate nemá filtračnú účinnosť. Kde je ústnym koncovým úsekom viaczložkového filtra podľa predloženého vynálezu dutá trubička alebo zapustenie, môže byť ústny koncový úsek...

Filter obsahujúci aromatický adsorbent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8239

Dátum: 09.11.2005

Autori: Scott Robert, Keen Billy, Jupe Richard

MPK: A24D 3/04, A24D 3/06

Značky: obsahujúci, filter, adsorbent, aromatický

Text:

...V spojení s priloženými výkresmi, kde podobne vyjadrené znaky sa vzťahujú k podobnýmObrázok l je bočný pohľad na cigaretu obsahujúcu tabakovú tyčinku a filter, ktorý obsahuje V puzdre uzatvorený adsorbent a aróma podľa uvádzaného vynálezu, s odtrhnutými časťami filtra, aby sa zobrazili vnútorné detailyObrázok 2 je perspektívny pohľad na opuzdrený adsorbent a aróma cigaretového filtra zobrazená na obrázku 1Obrázok 3 je koncový pohľad na...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284470

Dátum: 23.03.2005

Autori: Seidel Henning, Henning Paul Georg, Mentzel Edgar

MPK: A24D 3/04

Značky: filtrom, cigareta, ventilovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je ventilovaná cigareta s filtrom s obaleným tabakovým povrazcom a s filtrom (7) vybaveným ventilačným prostriedkom, ktorý pozostáva z dvoch častí (3, 4) filtra. Ventilačné prostriedky sú usporiadané v oblasti časti (3) filtra zo strany tabakového povrazca. Časť (3) filtra zo strany tabakového povrazca je jednodielnym filtračným segmentom a časť (4) filtra zo strany úst je dvojdielnym filtračným segmentom s jadrom (1) a plášťom (2),...

Cigareta s tabakovým filtrom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284374

Dátum: 19.01.2005

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/06, A24D 3/04

Značky: cigareta, výroby, tabakovým, filtrom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s tabakovým filtrom, ktorá je vytvorená s tabakovým povrazcom obklopeným cigaretovým papierom. Tabaková zmes tabakového povrazca obsahuje podiel 15 až 30 % narezaných stredných rebier tabakových listov. Výťažnosť kondenzátu dymu tabakového povrazca je medzi 15 a 19 mg kondenzátu pri dĺžke povrazca 63 mm a vyfajčenej dĺžke 55 mm. Filter je vyrobený ventilačnou zónou filtra, prebiehajúcou v obvodovom smere, pričom stupeň...

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283635

Dátum: 13.10.2003

Autori: Peters Gunther, Schäfer Sabine, Knorr Solvey

MPK: A24D 3/04, A24D 1/00

Značky: cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s filtrom s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, ktorý má priemer 5 mm až 7 mm, s výťažnosťou dymu maximálne 1 mg kondenzátu, s filtračným prvkom zo strany tabaku s relatívnou retenciou väčšou než 90 %, s filtračným prvkom zo strany úst s relatívnou retenciou menšou než 10 % a s vetracou zónou prebiehajúcou v obvodovom smere v obalovom a poťahovom papieri, ktorá sa nachádza v určitom odstupe od konca filtra zo...

Cigareta s redukovanou plynnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283397

Dátum: 03.06.2003

Autori: Mentzel Edgar, Seidel Henning

MPK: A24D 3/04, A24D 3/16, A24D 3/10...

Značky: redukovanou, plynnou, fázou, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s redukovanou plynnou fázou je tvorená stĺpcom tabaku obaleným cigaretovým papierom, filtrom obsahujúcim aktívne uhlie, dvojitým filtrom, ktorého časť na strane stĺpca tvorí hodvábny papier obsahujúci uhlie, ventilačnou zónou filtra z acetátu celulózy v časti na strane k ústam, prebiehajúcou v smere obvodu. Hodvábny papier časti filtra na strane stĺpca je voluminózny a obsahuje 20 až 50 % hmotn. mikrojemne zomletého aktívneho uhlia....

Cigareta s filtrom obsahujúca biologicky odbúrateľný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 283275

Dátum: 07.04.2003

Autor: Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/10, A24D 3/04

Značky: filter, obsahujúca, odbúrateľný, filtrom, cigareta, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s biologicky odbúrateľným filtrom, s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, filtrom vyrobeným z celulózového rúna zhotoveného podľa spôsobu Air-Laid a s ventilačnou zónou filtra prebiehajúcou v obvodovom smere. Filter má retenčný výkon kondenzátu od 40 do 60 %, výťažnosť povrazca, pomer 10-násobku nikotínu ku kondenzátu povrazca tabaku leží medzi 0,6 a 0,9, hustota napchatia tabakovej zmesi povrazca tabaku leží...

Aromatizovaný uhlík použiteľný ako filtračný materiál vo fajčiarskom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14254

Dátum: 31.01.2003

Autori: Yang Zuyin, Taylor Barbara, Nepomuceno Jose

MPK: A24D 3/04

Značky: materiál, fajčiarskom, filtračný, uhlík, aromatizovaný, výrobků, použitelný

Text:

...s adsorbovanym brómom. Adsorpciu brómu do uhlíkového molekulárneho sita možno vykonať kontaktom uhlíkového molekulárneho sita s nosnym plynomobsahujúcim plynny bróm, alebo priamo postrekom uhlíkovéhomolekulárneho sita tekutym brómom. 0006 US patentový spis č. 2001/0002387 opisuje brómomimpregnovany aktívny uhlík, kde aktívny uhlík môže byťimpregnovaný brómom použitím ktorejkoľvek z vyššie opísaných0007 US patenty č. 4 163 452 a 4 363 333...

Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých povrazcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282520

Dátum: 09.09.2002

Autori: Teufel Eberhard, Leutner Thomas, Greiner Christoph

MPK: A24D 3/04, A24D 3/02

Značky: zariadenie, spôsob, výrobu, vláknitých, povrazcov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe súčasnej výroby najmenej jedného vláknitého povrazca sa zo zásobníka (7) odťahuje najmenej jeden vláknitý pás, ktorý sa privádza na spracovanie, pri ktorom sa vláknitý pás, okrem iného, podrobuje dĺženiu a objemovej úprave. Najmenej jeden spracovaný vláknitý pás sa potom formovacím ústrojenstvom (3) zhrnie do vláknitého povrazca alebo do vláknitých povrazcov (27.1, 27.2), ktoré sa nakoniec vybavia obalovým materiálom (23) na...

Ventilovaná cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281669

Dátum: 27.04.2001

Autori: Wildenau Wolfgang, Bettels Erika, Seidel Henning, Willner Joachim, Ziehn Klaus-dieter, Peters Gunther

MPK: A24D 1/00, A24D 3/04

Značky: ventilovaná, cigareta, filtrom

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilovaná cigareta s viacnásobným filtrom s vyššou celkovou filtračnou retenciou, ktorý je vybavený ventilačnými otvormi, obsahuje tabakovú zmes obsahujúcu expandovaný tabak s vysokým obsahom nikotínu. Tabaková zmes obsahuje ako zložky expandovaný lamina-tabak s obsahom nikotínu 1,0 % až 8 % a/alebo fóliový tabak s obsahom nikotínu 5 % až 10 % a okrem toho s inkorporovanými ovocnými kyselinami, pričom tabaková zmes má obsah nikotínu 2,5 % až...

Vetraná cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: 279967

Dátum: 09.09.1993

Autori: Mentzel Edgar, Wildenau Wolfgang, Seidel Henning

MPK: A24D 3/16, A24D 3/04, A24D 3/10...

Značky: vetraná, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Vetraná cigareta s trojnásobným alebo trojkomorovým filtrom, ktorého prvá komora (2) zo strany tabakového povrazca (10) obsahuje vzduchovo priedušnú časť a nadväzujúca druhá komora (4) je zároveň strednou komorou vyplnenou adsorpčným materiálom a na druhú komoru (4) nadväzuje tretia komora (6), ktorá obsahuje ďalšiu vzduchovo priedušnú časť, kde všetky tri komory sú obopnuté dvoma vzduchovo nepriedušnými spoločnými obalmi, vybavenými vetracími...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277416

Dátum: 17.03.1993

Autori: Lamb Charles Granville, Mcmurtrie Andrew

MPK: A24D 3/00, A24D 3/04

Značky: cigaretový, filtr

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 247161

Dátum: 16.05.1988

Autor: Holuša Petr

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Text:

...vzduchPři tomto zpracování se například na stěny podélných žlábkú 20 působí teplem, kterýmse pörovírá struktura obalu ll naruší a póry se slijí. Podobného výsledku je možno dosáhnout naneseníw uxavĺracĺ látky na povrch stěn podélných žlábkü gg, přičemž tato uzavírací látka má ł vune norozpustná, například to může být etylcelulóza, popřípadě může být ve voděV ltennativním provedení může být obal ll vyroben z materiálu pro vzduch...

Filtr pro kouř

Načítavanie...

Číslo patentu: 251073

Dátum: 11.06.1987

Autor: Luke John Authony

MPK: A24D 3/04

Značky: kouř, filtr

Text:

...7, například mechanickým procesem nebo pomocí laseru.Při kouření cigarety podle příkladu z obr. 1 je okolní vzduch vtahovän drubými perforacemi 10 přímo do filtrační tyčky 4 a mísí se s tabákovým kouřem, který prochází filtrační tyčkou 4. Okolní vzduch je také nasáván samostatné prvními perforacemi 9 clo vzduchových kanálků 8 a prochází jimi k jejich výstupnímu konci, kde vystupuje nesmísený nebo alespoň z větší části nesmísený s...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 239918

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jarolímek Poemysl

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Text:

...obvodové ploche pinovych materiálů, která se nachází na obvodu płnovćho tälesa e která Je tak neoddölitelxüm obalom, i taká nepropustrąý nepóz-ovitý obelový materiál, ktorý .je oddčlen od filtračního materiálu.V oblasti osy filtračního těleee Ľ probíhá od jeho jednoho konce v podćlném emüru cigeretováho filtru g stŕedová trubička u, která ,je tenkoetänná a je vytvořena z plastu. Cigaretový filtr g Je dále opetŕen soustavou podélných...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 239917

Dátum: 15.05.1987

Autor: Filip Oldoich

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Text:

...materiálu, a z nepropuetněho obalu lg, ktorý napropouští koul- ani vzduch.Ze nepropustný nepőrovitý obal se pokladá také nepórovitá vnější ploche pčnového filtračního materiálu, která Je součástí některých provedení filtračního telesa lg, a etejně tak tímto nepropustným obelem může být obalový materiál, který není epojen do Jednoho celku e filtračním materiálem.- Cigaratový filtr g .je opatřen ve znázorněných príkladoch provedení čtyřmi...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229679

Dátum: 15.11.1986

Autori: Johnson Robert, Reynolds Martin

MPK: A24D 3/04

Značky: filtrem, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem, sestávajícím z porézní filtrační tyčky válcového tvaru opatřené obalem, přičemž protilehlé konce filtrační tyčky jsou propustné pro kouř, vyznačená tím, že obal (12, 32) filtrační tyčky (10, 30) neprostupný pro kouř vykazuje alespoň dvě v podélném směru probíhající drážky (14, 34a, 34b), rozdělené po obvodu a zapuštěné do filtrační tyčky (10, 30) a část obalu (12, 32) ohraničující drážky (14, 34a, 34b) je rovněž neprostupná...

Cigareta s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233729

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cantrell Daniel

MPK: A24D 3/04

Značky: filtrem, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Cigareta s filtrem má kombinovaný filtr, který sestává z prvního porézního filtračního prvku, kterým probíhá první dutá trubka pro vedení ventilačního vzduchu, přičemž první porézní filtrační prvek je obklopen neporézním obalovým materiálem. Kombinovaný filtr dále obsahuje komoru, která osově lícuje s prvním porézním filtračním prvkem a je umístěna mezi ním a sloupcem tabáku. Komorou prochází vzduch do první duté trubky a za pomoci druhých...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231195

Dátum: 15.06.1986

Autor: Silberstein Donald Alan

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Zhrnutie / Anotácia:

Cigaretový filtr sestává z podélně uspořádané vnější válcové komory a vnitřní válcové komory uspořádané rovněž podélně uvnitř vnější válcové komory, přičemž od sloupce tabáku je filtr oddělen dělicí příčkou pro kouř neprostupnou, která má alespoň jeden otvor ústící do vnitřní válcové komory, jehož průřez je menší než průřez této vnitřní válcové komory. Filtr může být obklopen pro vzduch prostupným náústkovým materiálem.