A24C

Tyčinky na použitie vo fajčiarskych výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21029

Dátum: 31.05.2012

Autor: Gindrat Pierre-yves

MPK: A24D 3/06, A24C 5/18, A24B 3/14...

Značky: použitie, výrobkoch, tyčinky, fajčiarskych

Text:

...Tyčinky malej dĺžky sa niekedy označujú ako zátky.Bolo by žiaduce zabezpečiť tyčinky obsahujúce tabakový materiál na použitie vo fajčiarskych výrobkoch, ktore vykazujú menej voľných koncov než tyčinky obsahujúce odrezky tabakového materiálu.Altematívne alebo navyše, bolo by žiaduce zabezpečiť tyčinky obsahujúce tabakovýmateriál na použitie vo fajčiarskych výrobkoch, ktoré vykazujú nižšie štandardné odchýlky hmotnosti než tyčinky obsahujúce...

Spôsob obaľovania tyčiek fajčiarskeho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14570

Dátum: 07.07.2009

Autori: Drezen Yves, Rieth Fabian

MPK: A24C 1/30

Značky: tyčiek, výrobků, spôsob, fajčiarskeho, obaľovania

Text:

...pruh odvíjaný z cievky). Pri tomto spôsobe je cievka odvíjaná a odvínutý úsek nosného pruhu je vedený cez podperu, napr. opomú dosku, pričomobaly na uvedenom úseku nosného pruhu sú vystavené na povrchu.0012 Individuálne tyčky fajčiarskeho výrobku (s výhodou obsahujúce tabak obklopený vnútomým obalom, ktorý môže obsahovať rekonštituovaný tabak), ktorých pozdĺžne osi sú usporiadané všeobecne paralelne, sú privádzané k podpere v ostrom uhle medzi...

Fajčiarsky výrobok s riadeným uvoľňovaním príchute

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15260

Dátum: 06.06.2008

Autori: Allen Jeff, Nepomuceno Jose, Zhuang Shuzhong, Jupe Richard, Karles Georgios

MPK: A24D 1/02, A24D 1/00, A24C 5/56...

Značky: riadeným, výrobok, fajčiarský, uvoľňovaním, príchute

Text:

...uskutočnení je uvoľnenie prvého aj druhého ochucovadla s časovaným uvoľñovaním spôsobené zmenou pH. Zmena pH môže nastať pri umiestnení prvku s riadeným uvoľñovaním príchute do prostredia, akým sú ľudské ústa. Alternatívne môže byť do mikrokapsule pridaná látka meniaca pH a spôsobujúca uvoľnenie ďalšej mikrokapsule.0011 Prvé aj druhé ochucovadlo s časovaným uvoľñovaním je výhodne uložené vo forme prvku schopného riadeného uvoľňovania príchute....

Zariadenie na meranie odporu pri potiahnutí cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10762

Dátum: 04.06.2008

Autori: Ruscio Dani, Danzi Basilio

MPK: A24C 5/34

Značky: cigarety, meranie, odporu, zariadenie, potiahnutí

Text:

...a pretínajúci prvý priechod, v druhom priechode je uložený uzatvárací člen selektívne pohyblivý medzi otvorenou polohou a uzatvorenou polohou, v ktorej uzatvára prvý0007 Výraz odpor pri potiahnuti je v opise použitý na označenie rozdielu v statickom tlaku fajčiarskeho výrobku, keďustálené prúdenie vzduchu pri 17,5 mililitroch za sekundu (ml/s)prechádza cez fajčiarsky výrobok podľa ISO 95 l 2. Odpor pripotiahnutí je vyjadrený v mm...

Tabakový výrobok so zlepšenými zhášacími charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8737

Dátum: 20.12.2007

Autor: Pienemann Thomas

MPK: A24C 5/40, A24C 5/00, A24C 5/46...

Značky: výrobok, zhášacími, zlepšenými, tabakový, charakteristikami

Text:

...minimalizovať tvorbu oxidu0011 Anorganickou soľou môže byť napríklad chlorid horcčnatý, síran hlinitý, podvojný síran jedno- a trojmocnćho katiónu, tctraboritan sodný, hydratovaný chlorid horečnatý, hydratovaný síran hlinitý, hydratovaný podvojný síran jedno- a trojmocnćho katiónu, hydratovanýtetraboritan sodný, chlorid sodný alebo ich zmesi. Voddclcných zónach obalu môže byťšpecifické množstvo anorganickej soli vrozmedzi od 0,2 mg/emz do...

Vynálezy kategórie «A24C» v ZSSR.

Systém vlastnoručnej výroby cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10401

Dátum: 18.04.2007

Autori: Seidel Henning, Demmer Udo, Diederichs Reto, Fleischhauer Holger

MPK: A24F 23/00, A24C 5/42, A24C 5/40...

Značky: výroby, vlastnoručnej, systém, cigariet

Text:

...z 21. decembra 1992 (BGB. I S. 2150), neskôr zmeneného nariadením z 10 júla 2006(BGB. I S. 1473) definovaný Tabak na fajčenie je jemne rezaný, keď viac než 25 hmot.tabakových častíc má dĺžku alebo šírku pod 1 mm.0011 Zhutňovacie zariadenie má V pozdĺžnom smere lisovaciu komoru, do ktorej je možné pozdĺžne umiestneným plniacim otvorom plniť tabak. Tabak je možné tvarovať na tabakový povrazec pomocou lisovacieho trámca pohybujúceho sa...

Tlačený prúžkovaný cigaretový papier vyrábaný hĺbkotlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10743

Dátum: 14.08.2006

Autori: Mohajer Joe, Miser Don, Rasouli Firooz, Tilley John, Phan Tony, Pithawalla Yezdi, Li Ping, Sherwood Timothy, Waymack Bruce, Madison Tracy

MPK: A24C 5/00, A24D 1/02

Značky: tlačený, cigaretový, hĺbkotlačou, vyrábaný, prúžkovaný, papier

Text:

...papier premiestni k prvému zariadeniu pre tlač. V prvom zariadeni pre tlač je zmes tvoriaca tenkú vrstvu zahriata, aby sa znížila viskozita na hodnotu vhodnú prehĺbkotlač. Zahriata zmes tvoriaca tenkú vrstvu sa nanesie navzorovaný povrch otáčajúceho sa valca pre hĺbkotlač. Otáćajúci sa Valec pre hĺbkotlač môže byť zahriaty tak, aby bránil predčasnému vychladnutiu zmesi. Otáčajúci sa valec pre hĺbkotlač spolu s paralelným tlakovým valcom...

Balenie dávky jemne rezaného tabaku a spôsob výroby balenia dávky jemne rezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9421

Dátum: 29.04.2005

Autori: Schulte Birte, Demmer Udo, Reiniger Gerald, Seidel Henning

MPK: A24C 5/40

Značky: jemné, rezaného, balenie, spôsob, balenia, tabáku, dávky, výroby

Text:

...predstavuje pozdĺžna dráž ka v obale, do ktorej môže spotrebiteľ zasiahnuť, aby tak obal úplne oddelil od náplne tabaku.0012 Ak má byť obal tesný, je ako otváracie zariadenie vhodný napr. odtrhávaci prúžok alebo odtrhávacia níť, ako sú sami o sebe známe. Ďalšie príklady sú zárez na okraji obalu, ktorý predstavuje pomoc pri natrhnutí obalu, oblasť skrútenia na obale, teda oblasť (výhodne na konci obalu), v ktorej je obal stočený, alebo...

Spôsob výroby cigariet a cigareta vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283746

Dátum: 28.11.2003

Autori: Adams John, Jones Donald, Wrenn Susan, Counts Mary Ellen, Sanderson Wesley, Dale Gerald, Keen Billy, Smith Barry, Braunshteyn Mikhail, Harris Charles, Stevenson Brett

MPK: A24C 5/47, A24F 47/00

Značky: cigariet, výroby, spôsobom, spôsob, cigareta, vyrobená, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cigariet zahŕňa kroky vytvárania sledu 2-násobných dutých vložiek (74) v striedavom vzťahu k 2-násobným vložkám tabaku (80) a obalenie tohto sledu v tabakovej štruktúre (66) a v prebale (71), prerezanie tejto výslednej spojitej tyčinky v stredových bodoch vopred zvolených 2-násobných vložiek tabaku a opätovné prerezanie na vytvorenie združených párov jednotlivých vložiek tabakovej tyčinky (60), rozdelenie častí združených párov...

Analyzátor fajčiarskych spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1632

Dátum: 26.11.2003

Autor: Frost Barrie Edward

MPK: A24C 5/32

Značky: fajčiarskych, analyzátor, spôsobov

Text:

...spôsoby pokiaľ ide o vdychovanie dymu, ale tiež poskytuje meranie aspoň jednej zložky dymuv reálnom čase so zlepšenou presnosťou a pritom odstraňuje po trebu použitia zariadenia na duplikáciu fajčenia. Poskytnutietakého zariadenia je predmetom predloženého vynálezu.0007 Cieľom vynálezu bolo tiež poskytnúť vizuálne zobrazenie rôznych meraní fajčiarskych spôsobov v reálnom čase, ako touskutočňuje zariadenie podľa vynálezu.0008 Ďalej bolo...

Zariadenie proti fajčeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6082

Dátum: 16.06.2003

Autori: Haymes Alan, Hayes Gerard

MPK: A24C 5/00, A24F 25/00

Značky: zariadenie, proti, fajčeniu

Text:

...vyrobený z plastu.Spôsoby výroby a balenie cigariet a nutnosť skladovať cigarety určitý čas prakticky preukázali,že pred vyfajčením dochádza k poškodzovaniu filtrov, ich vysychaniu alebo nárazom a defor máciám filtra obsahujúceho vlhkosť.Iným príkladom je patentový spis US č. 3 319 632 Henryho Burbiga, ktorý sa týka cigaretového zvlhčeného prostriedku. V tomto prostriedku je zvlhčený koniec cigarety s filtrom. Na konciprostriedku je nádobka,...

Zariadenie na plnenie, prípadne napchávanie tabaku do cigaretovej dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281696

Dátum: 01.05.2001

Autori: Ruppert Heinrich, Schütze Gunter, Gätschmann Klaus

MPK: A24C 5/42, A24C 5/40

Značky: cigaretovej, zariadenie, plnenie, dutinky, případně, tabáku, napchávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má minimálne jeden axiálne posuvný piest, tyčku (48, 222) na premiestňovanie tabaku (151) z puzdra do priradenej cigaretovej dutinky (66), ktorá je svojim otvoreným koncom nasunutá na nasadzovacie hrdielko (60) tak, aby tabak bol premiestnený nasadzovacím hrdielkom (60) do priradenej cigaretovej dutinky (66). Okrem toho má zariadenie úložný priestor (23, 23') na aspoň jedno puzdro naplnené tabakom, v ktorom je pevne uchytené puzdro...

Tabakový výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281668

Dátum: 28.04.2001

Autori: Babey Jacques, Tallier Bernard, De Borst Eric, Salmon Brian

MPK: A24C 5/18

Značky: výrobok, vykonávanie, zariadenie, tabakový, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú tabakové výrobky, najmä cigarety, ktoré majú na svojej dĺžke koncové úseky (21), stlačené na zvýšenú hustotu, pričom medzi koncovými úsekmi (21) je najmenej jeden ďalší stlačený úsek (22) alebo úsek so zvýšenou hustotou. Hustota jedného alebo viac úsekov (22) je rovnaká alebo odlišná od hustoty na koncových úsekoch (21). Zariadenie na výrobu výrobku pozostáva zo zásobníka (10) tabaku, nad ktorým je pohyblivý nekonečný porézny pás...

Spôsob výroby lepidla na výrobu cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280235

Dátum: 08.10.1999

Autori: Grabein Peter, Metzger Rolfjürgen, Zscheile Helmut, Drabner Manfred, Kade Eberhard

MPK: A24C 5/24, C09J 103/08

Značky: spôsob, výroby, cigariet, lepidla, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze chemicky modifikovaného škrobu, pri ktorom sa zložky súčasne miešajú a súčasne sa v nich rozrušujú väčšie častice a bublinky vzduchu. Získané lepidlo je možné bez nasledovného spracovania okamžite použiť na priemyselnú výrobu cigariet, pričom postup, pri ktorom sa miešajú zložky lepidla, môže byť až do nanesenia lepidla kontinuálny.

Tabakový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1159

Dátum: 08.05.1996

Autor: Hrbotický Karel

MPK: A24C 5/14, A24C 5/39

Značky: tabakový, mechanizmus

Text:

...zvislomTabakovou dopravou Qg je tabak dopravovaný do zásobníka Q. Zdola je zásobník Q opatrený skupinou odoberacích valcov Ql,zaistujúcich odber tabaku zo zásobníka Q. Pod odoberacimi valcami Qł sú pod sebou zaradené sklzy Q. Spodný sklz Qg čiastočne obklopuje hrebeňový valec Q, po obvode opatrený výstupkami äl, do ktorých zasahuje vyčesávací valec g svojimi hrotmi gl. Vyčesávacívalec Z je uložený pod hrebeňovým valcom 3.Nižšie je umiestnený...

Rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1155

Dátum: 08.05.1996

Autori: Krpejš Milan, Hrbotický Karel

MPK: A24C 5/28, A24C 5/39

Značky: rameno

Text:

...ktorom jeho umiestnenie umožňuje spracovávaťpulzujúcim tlakom už hotový tabakový povrazec.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázornený tabakový mechanizmus s ramenomRameno 1 prestupuje vonkajší vzduchový okruh Q a vnútornývzduchový okruh 4. Rameno 1 je opatrené sústavou kladiek li, 14 a, 14 b, 140 a dráhou s prieduchmi opatrenými komorami g. Po kladkách14 a, 14 b,...

Spôsob spätného získavania zložiek z tyčinkových telies z tabakového priemyslu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280017

Dátum: 12.01.1995

Autori: Scheer Peter, Keller Karsten

MPK: A24C 5/36

Značky: priemyslu, zariadenie, spôsob, tabákového, uskutočňovanie, spätného, spôsobu, telies, tyčinkových, zložiek, získavania, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spätného získavania zložiek z tyčinkových telies z tabakového priemyslu, pričom získavanými zložkami je napríklad papier, tabak a/alebo filtračné materiály, obsahuje dezintegračnú operáciu, pri ktorej sa tyčinkové telesá dezintegrujú v drviči (1) na ich jednotlivé zložky suchým mechanickým procesom, tyčinkové telesá sa vedú v priebehu dezintegračného procesu najmenej okolo jednej radiálnej čeľusti (12) rotora drviča (1), upevnenej k...

Ručná plnička cigagetových dutiniek, najmä cigaretových dutiniek s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280341

Dátum: 12.01.1994

Autor: Colani Luigi

MPK: A24C 5/42

Značky: cigaretových, plnička, filtrom, ručná, najmä, dutiniek, cigagetových

Zhrnutie / Anotácia:

Ručná plnička cigaretových dutiniek obsahuje komoru na stláčanie tabaku prebiehajúcu v pozdĺžnom smere ručnej plničky. Táto komora je vymedzená puzdrom (12) umiestneným v základni (14), prítlačným pravítkom (16) upraveným na veku (18) zavesenom otočne na puzdre (12) a zakrývajúcim toto puzdro (12), lopatku (20) a vytláčacie posúvadlo (22) na vytláčenie stlačeného tabaku z komory výstupom (24) vytvoreným v uvedenom puzdre (12) do cigaretovej...

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278884

Dátum: 16.12.1992

Autori: Wildenau Wolfgang, Mentzel Edgar, Seidel Henning

MPK: A24C 5/40

Značky: sústava, vlastnoručné, cigariet, zhotovenie

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava na vlastnoručné zhotovenie cigariet s filtrom pozostáva z cigaretovej papierovej dutinky (10) s filtračným náustkom a tabakovej patróny (2), ktorá je oddelená a pripravená továrenským rezným postupom z tabakového povrazca a ktorá pozostáva z náplne tabaku, zodpovedajúcej hotovej cigarete, a je zasunuteľná ako tabaková dávka (4) do cigaretovej papierovej dutinky (10), ktorej plášťová plocha je vytvorená z obalu (6) prepúšťajúceho vzduch,...

Tabaková patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: 279161

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ahrberg Klaus-michael, Calliess Joachim

MPK: A24C 5/40

Značky: patrona, tabaková

Zhrnutie / Anotácia:

Tabaková patróna (2) je oddelená a pripravená továrenským rezacím postupom z tabakového povrazca a pozostáva z dávky tabaku, otvorenej z čelnej strany, zodpovedajúcej svojou tabakovou náplňou hotovej cigarete a vpraviteľnej do cigaretovej papierovej dutinky (6), ktorej plášťová plocha je tvorená z obalu (4) prepúšťajúceho vzduch z celkom vyfajčiteľného materiálu, že samotná nie je vyfajčiteľná, ale po zavedení do cigaretovej papierovej dutinky...

Zařízení pro vedení pásu papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269369

Dátum: 11.04.1990

Autor: Benetka Jaroslav

MPK: A24C 5/20

Značky: pásu, papíru, vedení, zařízení

Text:

...na obr. 2 je půsorys zařízení s prochazejícím pásem papíru a naznačenými výchylkamí, na obr. Ja a 3 b je znázorněno otočné uchycení vedení pásu papíru v držáku.Zařízení pro vedení pásu papíru 1 se skládá z destičky L, upevnené ve středu jedné plochy na čepu 3. Na-opačné ploše destičky i, než je upevnén čep 3, jsou na koncích protílehlých stran upevnena hradítka 2, 5 pro vedení pásu papíru 1. Na vstupní straně, ve směru pohybu pásu papíru...

Zásobník pro tyčovité předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 262434

Dátum: 14.03.1989

Autor: Knecht Siegfried

MPK: A24C 5/35

Značky: zásobník, zejména, tyčovité, cigarety, předměty

Text:

...I jsou poháněny tneznázorněným společným pohonom. Dopravní pásy 7 probíhaií po délce jednotlivých druhých dopravních kanálů 5 až k přechodovým úsekúrn 6, příčemž jeden dopravní pás 7 svou horní stranou tvoří dno jednoho druhého dopravního kanálu 5 a svou spodní stranou horní stranu pod ním se nacházejíciho dalšího druhého dopravního kanálu 5, takže cigaretý 12 nacházející se ve více vrstvách, které zaujímají celou výšku druhého...

Zařízení pro odřezávání ovíjecích pásků ze souvislého pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244942

Dátum: 15.07.1988

Autor: Valentini Ivan

MPK: A24C 5/47

Značky: pásků, pásu, zařízení, ovíjecích, souvislého, materiálů, odřezávání

Text:

...podle vynálezu, obr. 2 znázorňuje v axonometrlckém pohledu detail zařízení z obr. 1, na obr. 3 je v axonometríckém pohledu detail jiného příklardného provedení základní .pracovní části zařízení a na obr. 4 je v axonometrickém pohledu třetí příkladné provedení řezací části. Na obr. 5 je v bočním pohledu .a na obr. SA v čelním pohledu znazorněnaprvní fáze činnosti zařízení podle obr. 1 a 2, na obr. 6, 7, 8, 9, 10 jsou V bo-čních pohledech a...

Zařízení k vytváření perforací v tyčovitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244930

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bednáo Jioí, Buzek Otokar Csc

MPK: A24C 5/00

Značky: perforaci, zařízení, tyčovitých, vytváření, předmětech

Text:

...z obr. 3.Podle obr. 1 se dopravní buben 1 otáčí proti směru pohybu hodinových ručiček ve siněru šípky a dopravuje cígarety 3 -děrovací stanici 5 předem stanovenou konstantní rychlostí. jak ukazuje obr. 3, jde každá cigareta 3 během průchodu děrovací stanicí 5 po děrovacím oblouku, jehož začátek 21 ve smeru pohybu cigaret 3 i konec 22 leží na křivce 23, po které se pohybují středy cigaret 3. Ve znázorněném upříkladě je oblouk mezi...

Tiskací zařízení ve stroji na výrobu cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244673

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: A24C 5/38

Značky: cigaret, stroji, tiskací, zařízení, výrobu

Text:

...2 je udržován v dotyku s tiskacími vdlcí I 1 s 13 pomocí odpovídajíoích opět-ných válců a a gg, volně uložených na odpovídsjících hřídelích g a a. uspořádaných rovnoběžně s hřídelí u a L 1. Hřídele i s 21 jsou neseny volnými konci odpovídsjících ramen 32 s äľohiâlivých nosičů a, 2 ą dvouramenných zalomexmých pák, otáčivě uložených na příslušných čepech 22 e lg, rovnoběžných s hřídeli i a u. Čepy Ľ a g jsou neseny neznámuněnou...

Stroj na výrobu cigaret, opatřený přídavným přívodním ústrojím tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242878

Dátum: 15.03.1988

Autor: Novotná Lýdia

MPK: A24C 5/39

Značky: ústrojím, opatrený, stroj, přídavným, tabáku, přívodním, cigaret, výrobu

Text:

...je umístěn v podstatě tanqenciálně k němu.Při tomto konstrukčním řešení padá tahák, pŕicházejicí z pfípravné podávací jednotky li, na dopravní pás lâ a je dopravován píns shrnovaci prvek lo proti mykacímu válci ll.Mykacĺ válec 23 přesouvá vrstvu trháku V tlousčce, rovné V podstatě radiálnímu rozměru242878 4 Vrstva tabáku je potom 5 povrchu mykacího válce Zł odebírána ozubeným odhazovacím válcem gg, který tahák odhazuje ve formě ojednocených...

Otáčecí zařízení pro tyčkové předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242877

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stachý Alfréd

MPK: A24C 5/35

Značky: předměty, zařízení, zejména, tyčkové, otáčecí, cigarety

Text:

...3/obr. 2/ a jsou tímto dopravním ústrojím lg dopravována ve směru kolmém na podélné osy cigaret 3, 1.Dopravní ústrojí lg je ve znázorněném příkladu provedení Vytvořeno ve forme toroidního bubnu, otočného kolem své osy ll ve směru šípky lg, přičemž jeho otáčení je ovládáno nezná zorněným hnacím ústrojím.První podpěrná lůžka § jsou uspořádána na vnější straně válcové plochy toroidníhobubnu dopravního ústrojí lg a jsou s bubnem pevně...

Zařízení k tvorbě dávek cigaret v cigaretovém balíčkovém stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254966

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mattei Ricardo, Dall'osso Gastone

MPK: A24C 5/35

Značky: tvorbě, stroji, balíčkovém, zařízení, cigaret, dávek, cigaretovém

Text:

...ke ko-lu 2 a nese na Iolněm konci ohebný přítlačný list 4 U,upravený pro styk s příslušnými vrstvami 31, 32, 33 a jejich přitlačení k válcovému věnci 26 kola 2.Rameno 39 vahadla 37 obr 3 výbíhá z kola 2 a nese na volném konci kladku zdvihátka 41 opatřenélho pružnýmí neznázorněnýml členy pro jeho držení ve styku s povrclhem válcového věnce 42. Váloový věLnec 42 je upraven na konci válcovvé příruby 43 vybíhající z kotouče 44 naklínovanéhor na...

Unášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242547

Dátum: 15.11.1987

Autori: Danik Jaroslav, Zikán Viktor, Nimcová Dagmar

MPK: A24C 5/39

Značky: zariadenie, unášacie

Text:

...s kolmými kuželovými hrotmi, pričom výška hrotov, rozostup hrotov na lište a rozostup líšt na dopravníkovom pase je v rovnakej vzdialenosti.Výhodou unášacieho zariadenia listovéhoDosial známe šikmé pásové 7 dopravníko- V , l vé zariadenia listového tabakusüułybavené kovovými junášacími hrebeňovými lištamiatabaku podľa vynäiezu je .to žezníženímhmotnosti unášacej hrebeňovej lišty možno zmenšiť rozostup líšt na dopravníkovom-pá se až na...

Zařízení pro axiální přesouvání cigaretových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252812

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dall'osso Gastone, Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/33

Značky: přesouvání, zařízení, polotovarů, cigaretových, axiální

Text:

...vložených kluznýbh a těsnicích prvků 33. iV průběhu svého płesouvání přemísłovacím válcem łl je každý cigaretový polotovar A udržovän v příslušné sxíální drážce gl účinkm podtlaku, udržovaného pomocí záłezu gg, vytvořeného ve dně v axiální drážce gl 1 propojeného radíálníprůchozí dírou gi s vnitřním radiálním výstupkem 3 stŕedního tělesa gg, jehož vnitřní plocha je uložena prostřednictvím těsnicí podložky gg na vnější válcové...

Zariadenie pre meranie množstva listového tabaku uskladneného v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242206

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kudlieka Jaroslav, Tůma Hanuš

MPK: A24C 5/39

Značky: uskladneného, meranie, množstva, tabáku, zásobníku, zariadenie, listového

Text:

...snímače G až 15,ktoré indukujú prítomnosť tabaku 5 V príslušnom mieste. Zásobník 1 je plnený listovým tabakom 5 rovnomerným rozvrstvovaním po celej ploche zásobníka 1 sústavou dopravníkov 3 a vyprázdňovaný cez výstupný otvor pohybom pásového dopravníka 2. Snímače 6 až 15 sú svojimi kontaktaml G 1 až 7 U zapojené vo vyhodnocovacom obvode 27. Zapojenie pozostáva z desiatich tranzistorov 41 až 50, z desiatich pevvných odporov 51 až 6 U,...

Zariadenie pre meranie množstva rezaného tabaku uskladneného v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242205

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mergl Zdenik, Vyklický Miloslav

MPK: A24C 5/39

Značky: zásobníku, uskladneného, množstva, meranie, tabáku, zariadenie, rezaného

Text:

...v rovnakých Vzdialenostíach od seba V rovnakej vzájomnej výške inštalované snímače 7 až 16, které índikujú naplnenie zásobníka 1 tabakom 5 V príslušnom mieste. Zásobník 1 je plnený dopravníkom 3 cez Vstupný otvor 6 a vyprázdňovaný cez výstupný otvor 4 posuvom dopravníka 2. Snímače 7 až 1 G spolu sú svojimi kontaktami 51 až B 0 zapojené Vo vyhodnocovacom obvode 18. Zapojenie pozostáva z desiatich tranzistorov 31 až 40, z desiatich pevných...

Zařízení k dělení souvislých pásů cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 241519

Dátum: 15.09.1987

Autori: Thominet Michel, Wood Robin

MPK: A24C 5/28

Značky: cigaret, pásu, zařízení, souvislých, dělení

Text:

...42 k postupnému vysunování ohebné planžety 49, sestávající z podlouhleho kovového pásku v podstatě pravoúhlého tvaru,z uřezávací hlavice 2. Ncžový břit 56 na konci ohebné planžety 49 vyčnívá z uřezávací hlavice 2 mezi dvěma protilehlýmí vedeními 51, Spojenými s vnějším povrchem vnější stěny 26, jež spolu vytvářejí štěrbinu 52. Z této štěrblny 52 vyčnívá ohebná planžeta 49 do skříně 23 a od kroužků 39 a kuličkových ložisek 46 postupuje tak,...

Zařízení pro dopravu příčně uložených cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 251900

Dátum: 13.08.1987

Autor: Cerman Josef

MPK: B65G 15/14, A24C 5/35

Značky: dopravu, cigaret, příčné, zařízení, uložených

Text:

...7 Iolbrx 3 uzpůsołbené tak, že za sebou následující unášecí článlky 1 do sebe zasahují a tvoří tak souuzvislou plochu pro Lunášení vrstvy clgxalret. Z obr. 4 je patrmý přiklad uspořádání dlopravníků a jejich vedení. Dopravník, tvolřící uzavřený olkruh, je veden přes mincí řetězové kollo 11 a vodicí řetězová klola 10 a v prostoru mezi těmito kouly je dopuavník veden bud pevným zakříweným vedením, 12, aoblousüralnným zakříveným vedením 13,...

Zařízení pro přísun tabáku při plynulé výrobě cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244433

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šamíková Jozefana

MPK: A24C 5/39

Značky: cigaret, výrobe, plynule, zařízení, tabáku, přísun

Text:

...pohonnou jednotkou přisouvací dopravní pes 35, undší na svém doprsvnín povrchu 32 rovnomčrnou vrstvu 35 tabáku, odebíranou zo zásobníku naŕezaneho tabéku s srovnávanou na výstupu tohoto zásobníku shrnovecí a česecí jednotkou, přičemł tato rovnomerné vrstva 3 § tabáku je přieouváne ke spodním ústím výstupních kandlků u, L 2.Nad povrchem přisouvacího dopravního pisu 32 je umístěne dilicí ústrojí 39 pro rozdilovdní vrstvy 3 § tabćku ne od...

Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251075

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: A24C 5/30

Značky: tyčky, kontinuální, zařízení, tabákových, řezací, výrobků

Text:

...matice 45. Ozubené kolo 44 má přímé zuby, které zabírají s válcovým ozubenim 22,majicím větší délku zubů než zuby ozubeného kola 44 z důvodu, který bude vysvětlen v další části.V odebratelném krytu 18 je vytvořen průchozí otvor 46, jehož osa je rovnoběžná s osou vodorovného hřídele 15 a souhlasná s osou válcové hřídele 42. Průchozí otvor 46 je v záběru s trubkovou spojkou 47, z jejíž části vystupuje radíálním směrem příruba 48, která je...

Stroj k současné výrobě spojitých cigaretových tyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238647

Dátum: 15.05.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/39

Značky: výrobe, spojitých, současné, stroj, tyček, cigaretových

Zhrnutie / Anotácia:

Přívodní jednotka tabáku ve stroji má vzestupné kanály, uložené vedle sebe a napříč ke směru pohybu sacích dopravních pásů, které unášejí tabák spojitě nad pruhy papíru nařezané podélně z pásu. Svislé vstupní úseky vzestupných kanálů začínají těsně nad pásovým dopravníkem, který přivádí nařezaný tabák, leží vedle sebe a jsou od sebe odděleny pevnou nebo pohyblivou přepážkou.

Zařízení pro odtrhování alespoň jedné tyčinky ze souvislého pásma ve stroji na výrobu kuřáckých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239931

Dátum: 15.05.1987

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: A24C 5/14

Značky: zařízení, výrobu, odtrhování, alespoň, jedné, stroji, pásma, tyčinky, souvislého, kuřáckých, výrobků

Text:

...podle obr. 1 a 2, na obr. 4.,5, 6, 7 - schámata čtyř pracovních studíí ústrojí podle obr. 3, na obr. 8 - schéma elektrického obvodu pro ovládání zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 a 2 je odtrhovací zařízení 1 znúaorněno společně a částmi etroje na výrobu cigaret. Je znázorněn podávaci páaový dopravní) 1, pohybující ee horizontálne podal vertià kální stěny g, tvoříoí část skříně neznizorněnáho stroje na výrobu cigar-et. Tento podivací pásový...