A24B

Spôsob chladenia a zvlhčovania tabakových výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6236

Dátum: 03.09.2012

Autor: Kollmann Otto

MPK: A24F 25/02, F25D 17/06, A24B 9/00...

Značky: zvlhčovania, tohto, chladenia, tabákových, vykonávanie, zariadenie, spôsobu, výrobkov, spôsob

Text:

...priehradok Q , kde sa chladia a zvlhčujú tabakové výrobky i. Chladiaco-vlhké médium ďalej prúdi cez zvlhčovací ventilátor Q do zmiešavacej komory 3.Zariadenie na chladenie a zvlhčovanie tabakových výrobkov, podľa obr. č. l, je tvorené humidorovou skrinkou l. V spodnej časti humidorovej skrinky L je umiestnená kompresorová komora z. Kompresorová komora g je tvorená spodnou doskou Q, základovou doskou Q a bočnicami Q . V bočniciach Q sú...

Fajčiarsky výrobok obsahujúci materiál dodávajúci arómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19660

Dátum: 30.08.2012

Autor: Besso Clément

MPK: A24B 15/32, A24B 15/28, A24B 15/34...

Značky: obsahujúci, fajčiarský, výrobok, materiál, dodávajúci, arómu

Text:

...dodávajúceho arómu podľa tohto vynálezu, obsahuje aromatickú prísadu zmiešanú s jedným alebo viacerými triglyceridmi, zahŕňajúcimi najmenejpribližne 30 hmotnostných, Výhodne najmenej približne 50 hmotnostných, výhodnejšietriglyceridov, ktoré majú jednu alebo viac karboxylových kyselín s dĺžkou reťazca väčšou než 12.Alternatívne, jeden alebo viac triglyceridov obsahuje najmenej približne 30 hmotnostných,výhodne najmenej približne 50 ...

Tyčinky na použitie vo fajčiarskych výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21029

Dátum: 31.05.2012

Autor: Gindrat Pierre-yves

MPK: A24B 3/14, A24C 5/18, A24D 3/06...

Značky: tyčinky, fajčiarskych, použitie, výrobkoch

Text:

...Tyčinky malej dĺžky sa niekedy označujú ako zátky.Bolo by žiaduce zabezpečiť tyčinky obsahujúce tabakový materiál na použitie vo fajčiarskych výrobkoch, ktore vykazujú menej voľných koncov než tyčinky obsahujúce odrezky tabakového materiálu.Altematívne alebo navyše, bolo by žiaduce zabezpečiť tyčinky obsahujúce tabakovýmateriál na použitie vo fajčiarskych výrobkoch, ktoré vykazujú nižšie štandardné odchýlky hmotnosti než tyčinky obsahujúce...

Spôsob výroby expandovaných tabakových stoniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18800

Dátum: 22.12.2011

Autor: Hoffmann Harald

MPK: A24B 3/18

Značky: spôsob, stoniek, tabákových, výroby, expandovaných

Text:

...impregnovaných stoniek na dosiahnutie expanzie a opätovná úprava stoniek po zahrievaní, aby sa zvýšil obsah vlhkosti.0011 Spôsoby podľa tohto vynálezu sa môžu vykonávať na ľubovoľnom type tabakových stoniek, vrátane, avšak bez výhradného obmedzenia, stoniek z tabaku Burley, tabaku Virginia,tabaku Oriental alebo ich kombinácie.0012 Výraz hrúbka sa vzťahuje na vzdialenosť medzi horným povrchom, ktorý je V kontakte s valcovacím...

Supramolekulárny komplex imobilizujúci vonné látky a kontrolované uvoľňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16265

Dátum: 28.03.2011

Autori: Sweeney William, Duan Biao, Mishra Munmaya, Lipowicz Peter

MPK: A24B 15/30, A24B 15/28, A23L 1/226...

Značky: uvoľňovanie, komplex, supramolekulárny, látky, imobilizujúci, vonné, kontrolované

Text:

...sa ošetrený substrát dostáva do kontaktu so slinami, čím sa uvoľňuje vonná zlúčenina do slín.0008 Spôsob tvorby vonného supramolekulárneho komplexu obsahuje kombináciu vonnej zlúčeniny s obsahom najmenej jednej hydroxylovej skupiny alebo aldehydovej skupiny so zlúčeninouKde R 1, R 2 a R 3 sú každé nezávisle Vybraté z -H, -OH a -OR, kde R sú priame alebo rozvetvené alkylové skupiny s piatimi uhlikmi alebo menej. Je vhodné aby táto...

Spôsob zlepšenia plnivosti tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286572

Dátum: 18.12.2008

Autori: Fleischhauer Holger, Klischat Jürgen, Mülke Bernd, Pienemann Thomas

MPK: A24B 3/00

Značky: spôsob, tabáku, plnivosti, zlepšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob zlepšenia plnivosti tabaku, ako sú rezané tabakové listy alebo rebrá, úpravou tabakového materiálu s počiatočnou vlhkosťou až 30 % hmotn. procesným plynom zloženým z dusíka a/alebo argónu pri tlaku 50 až 1000 barov (5 až 100 Mpa) pri kontinuálnom alebo odstupňovanom stláčaní, po ktorom nasleduje kontinuálna alebo odstupňovaná dekompresia, pričom stupne kompresie i dekompresie prebiehajú buď v jedinom autokláve, alebo v...

Bezdymový lisovaný tabakový výrobok na orálnu spotrebu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14765

Dátum: 27.11.2008

Autori: Golob David, Marun Carolina, Griscik Gregory, Kumar Ashok, Marques-sanchez Manuel, Shenoy Suresh, Sweeney William, Regrut Jon

MPK: A23G 3/48, A23G 3/36, A23L 1/00...

Značky: lisovaný, bezdymový, orálnu, spotrebu, výrobok, tabakový

Text:

...tabaky a ďalšie zložky zmesí, napríklad xnletím. upravenej stonky a rovnako obsahujúce tradičné tabakové príchute, zosilňovače tabakových chutí alebo ich kombinácie, ako tie nachádzajúce sa V cigaretách. V jednej forme môže tabaková zložka obsahovať do 100 upravených stoniek. V ďalšej forme tabaková zložka môže obsahovať 100 upravených svetlých stoniek.0012 V ďalšej forme môže tabaková zložka namiesto tohoobsahovať individuálne zložky...

Spôsob úpravy tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286542

Dátum: 19.11.2008

Autori: Intorp Michael, Nikulla Hans-jürgen

MPK: A24B 3/00

Značky: tabáku, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob úpravy tabaku, hlavne tabaku Burley, pri ktorom sa tabak, ktorý je výhodne vo forme listového tabaku, upravuje pomocou parfumovania, ktoré výhodne obsahuje cukor. Nasleduje tepelná úprava tabaku upraveného parfumovaním pomocou nasýtenej pary, pričom obsah vlhkosti v tabaku je pred úpravou parou v rozmedzí od 15 % do 25 % a po úprave parou je obsah vlhkosti v rozmedzí od 15 do 25 % a teplota tabaku je v rozmedzí od 80 °C do 115...

Aromatizované esterové soli polykarboxylových kyselín a spôsob zavedenia arómy obsahujúcej hydroxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10812

Dátum: 24.07.2008

Autori: Kellogg Diane, Liu Shengsheng, Mishra Munmaya

MPK: A24B 15/28, A23L 1/22

Značky: aromatizované, esterové, polykarboxylových, arómy, kyselin, zavedenia, obsahujúcej, hydroxylové, spôsob, skupiny

Text:

...uvoľňovaní. Výhodnými katiónmi sú katióny kovov, zvlášť katióny alkalických kovov, katióny kovov alkalických zemín. soli sodíka, draslíka, vápnika a horčíka sú výhodné katióny alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Pokiaľ viacpočetné karboxylové skupiny tvoria soli, opačný ión vo FES môže byť rovnaký alebo odlišný. Pokiaľ viacpočetné karboxylová skupiny sú esterifikovaná arómy, potom aróma vo FES môže byť rovnaká alebo sa líši.0011 Vo...

Spôsob výroby rekonštituovaných tabakových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9770

Dátum: 10.03.2008

Autori: Nicholls Juan, Olegario Raquel, Uhl Richard

MPK: A24B 15/14, A42B 3/14

Značky: fólií, rekonštituovaných, tabákových, spôsob, výroby

Text:

...fólie.0007 V súlade s výhodnýnl uskutočnenin môže spôsob vytvorenia rekonštituovanej tabakovej fólie s vysokým obsahom prostriedku na uvoľňovanie aerosólu poskytovať rekonštituovanej fólii s až 50 hmotnostnými qlycerínu, pričom je možné sa vyhnúť lepivému0008 Obr. l zobrazuje príklad uskutočnenia spôsobu výroby rekonštituovanej tabakovej fólie. V stupni 10 sa pripraví vodná kaša obsahujúca tabakové materiály. V ďalšom stupni 20 sa 2...

Spôsob výroby bezdymových tabakových výrobkov a bezdymový tabakový výrobok na orálnu konzumáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9636

Dátum: 23.11.2007

Autori: Pienemann Thomas, Seidel Henning

MPK: A24B 13/00

Značky: spôsob, výrobkov, bezdymový, tabákových, výrobok, konzumáciu, tabakový, bezdymových, výroby, orálnu

Text:

...tabaku získané týmto spôsobom sa môžu ďalej spracovať niekoľkými spôsobmi. Napríklad sa môže naniesť druhý obalový list, napríklad po rozrezaní nekonečnej tyčinky na valcové kusy, ale tiež počas nanášania prvého obalového listu, a druhý obalový listsa môže utesniť. Týmto spôsobom sa môžu vyrábať napr. tabakové kusy v tvare vankúšika, ktoré sa zabalia do vodopriepustných materiálov a podobajú sa vreckovému snusu alebovlhkému šňupaciemu tabaku...

Cigaretové zložky majúce enkapsulované čiastočky katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10461

Dátum: 17.01.2007

Autori: Reddy Budda, Paine Kathryne Esperdy, Gedevanishvili Shalva, Pithawalla Yezdi

MPK: A24B 15/28

Značky: majúce, čiastočky, katalyzátora, zložky, enkapsulované, cigaretové

Text:

...s účelom vytvorenia telesa cigarety s tabakom a(iv) voliteľné pripojenie filtra cigarety k tomuto tabakovému jadru cigarety pri použití náustkového papiera. Enkapsulované ćiastočkykatalyzátora môžu byť ukladané pokropením, poprašovaním aleboponorením. Enkapsulované čiastočky katalyzátora môžu byť do cigaretového papiera ukladané napríklad pokropením vlhkého základného pásu, medzipásu alebo hotového pásu alebo nanášanim enkapsulovaných...

Spôsob výroby tabaku s naviazanou aromatickou prísadou a fajčiarsky výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7036

Dátum: 18.10.2006

Autori: Yang Szu-sung, Pitts Robley Eugene, Gentry Trevor Scott, Bowman Ricky

MPK: A24B 3/00, A24B 15/00

Značky: přísadou, aromatickou, výroby, tabáku, naviazanou, spôsob, výrobok, fajčiarský

Text:

...kde obsah vodytvorí podľa váhy v rozsahu približne 20 až 35 a roztok jedostatočne ohriaty tak, aby vytvoril jednoliatu kvapalinu bez kryštálov cukru.0010 Vo vyhotovení patentu sa vyššie uvedený roztok vody a cukru ohrieva na prvú teplotu nižšiu než l 00 °C (cca 2 lO°F). Podľa možnosti je prvá teplota v rozsahu 80 °C až 88 °C (približne l 80 °F až 190 °F).0011 Vo vyhotovení patentu sa následne prvá teplota roztoku vody a cukru zníži na...

Elektricky zahrievaná cigareta s riadeným uvoľňovaním ochutenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6442

Dátum: 02.11.2005

Autori: Newman Deborah, Woodson Beverley

MPK: A24B 15/00, A24F 47/00

Značky: uvoľňovaním, ochutenia, riadeným, cigareta, zahrievaná, elektricky

Text:

...Následne ochutenia pridané do niektorých tradičných cigariet nevyprodukovali pre fajčiara uspokojivo požadovaný chuťový efekt a požadovaná hodnota ochutenia voči subjektívnej kvalite cigarety je menej ako žiaduca. Vzhľadom k strate ochutení nie jerovnomernosť ochutení cigariet úplne dostačujúca. Navyšepohlcovanie ochutení pomocou pohlcovačov V cigaretách tieto pohlcovače deaktivuje, čo znižuje ich schopnosť odstrániťz tabakového dymu zložky...

Cigareta bez dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3625

Dátum: 21.06.2005

Autor: Valadi Mahmood

MPK: A24B 15/00, A24F 47/00

Značky: cigareta

Text:

...označovanej ako ochranný obal, vyrobená z materiálu, ktorý napríklad pozostáva z vhodného papierového materiálu, pozri Obr. 2. Všeobecne cigareta 1 môže zahrňovať špičku g a prednú časť 5, pozri Obr. 3. Oblasť § uvoľňujúca nikotín je potom výhodne umiestnená na alebo v špičke. Ako je znázomené na Obr. 4, špička g môže mať pórovitú vnútomú časť alebo vnútomé teliesko 3, ktoré je priepustné pre vzduch a je vytvorené v podstate ako filter...

Elektronická aerosólová cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6006

Dátum: 18.03.2005

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: aerosolová, cigareta, elektronická

Text:

...je spojený rovnobežne so snímačom vnútri puzdra zvlnený film je usporiadaný medzi snímačom anegatívnou tlakovou dutinou vnútri snímača prvá magnetická platnička adruhá magnetické platnička ajazýčkový spínač spojené medzi nimi sú usporiadané vnútri snímača, pričom druhá magnetické platnička je pripevnenákzvlnenému filmu bezpečnostný spätný ventil zo silikónového gélu je usporiadaný vnútri snímača, tretia magnetická platnička je...

Bezplameňová, elektronicky rozprašujúca cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5060

Dátum: 08.03.2004

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: rozprašujúca, elektronický, cigareta, bezplameňová

Text:

...proti pretrhnutiu. Alternatívne sa pumpička s dávkovacou dutinou môže nahradiť dávkovačom a elektromagnetickým ventilom alebo elektrotermickým ventilom. Pri pôsobení stlačeného vzduchu alebo superelastického člena na zásobnej nádržke pre roztok uchovávaná kvapalina vyteká von automaticky. Výhodne sa použije superelastlcký člen,-3 vyrobený z nikel-titánovej zliatiny s pamäťou. Zahrnuje kontrolný obvod, ktorý poskytuje prevádzkový prúd...

Filter obsahujúci ftalocyanín kovu a polykatiónový polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1295

Dátum: 18.02.2004

Autor: Von Borstel Reid

MPK: A24D 3/00, A24B 15/00

Značky: ftalocyanín, obsahujúci, polymér, polykatiónový, filter

Text:

...anorganická soľako uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, fosforečnan sodný, fosforečnan vápenatý alebo katiónová ionomeničová živica. V ďalšom uskutočnení filter na tabakový dym obsahuje ďalej chitín.0013 V jednom uskutočnení jeden alebo viac ako jeden íłalocyanín kovu a jeden alebo viac ako jeden polykatiónový polymér sú v podstate rovnomeme rozptýlenć vo ñltri. V ďalšom uskutočnení filter na tabakový dym obsahuje prvý segment a druhý segment...

Vlhká zmes šnupavého tabaku obsahujúca najmenej jedno zahusťovacie činidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5634

Dátum: 19.12.2003

Autori: Arnarp Jan, Lundin Jörgen, Hodin Fredrik

MPK: A24B 15/00, A24B 13/00

Značky: jedno, vlhká, činidlo, spôsob, najmenej, zahusťovacie, šnupavého, tabáku, výroby, obsahujúca

Text:

...ako sa pridá k tabaku upravuje nasledovnezahusťovacie činidlo sa pridá výhodne poprášením, do vodného roztoku za zahrievania aintenzívneho miešania, výhodne keď sa V roztoku objavi vir. Zahusťovacie činidlo sa môže tiež pridávať do tabaku poprášením bez použitia nosiča, t. j. kvapaliny tak ako je to opísané skôr. Tabak sa potom upravuje tak, že je na zamiešanie prášku zahusťovacieho činidla k dispozícii veľká plocha povrchu. Požadované...

Zlepšené fajčiarske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 797

Dátum: 05.12.2003

Autor: Woods Debra Demeter

MPK: A24B 15/00

Značky: fajčiarske, zlepšené, výrobky

Text:

...výrobkudosiahol zvýšený prenos arómy do vedľajšieho prúdu dymu.Ďalším predmetom vynálezu je dosiahnuť pomer prenosu arómydo vedľajšieho prúdu dymu k prenosu do hlavného prúdu dymu aspoňPredložený vynález poskytuje fajčiarsky výrobok, ktorý má aromatizovaný vedľajší prúd dymu, pričom fajčiarsky výrobokobsahuje tyčinku fajčiarskeho materiálu zabalenú v obalovom pro striedku, kde obalový prostriedok obsahuje dve vrstvy obalového...

Elektricky ohrievaná cigareta zahrnujúca regulované uvoľňovanie arómy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20982

Dátum: 30.10.2003

Autori: Newman Deborah, Woodson Beverley

MPK: A24B 15/28, A24B 15/00, A24F 47/00...

Značky: arómy, ohrievaná, elektricky, zahrnujúca, regulované, uvoľňovanie, cigareta

Text:

...molekula v inkluzívnom komplexe.Takto elektricky ohrievaná cigareta obsahuje sorbent a arómu zabudovanú v cigaretevo forme, ktorá výhodne minimalizuje uvoľňovanie a migráciu arómy V cigarete pred fajčením, napríklad pri okolitých podmienkach a tým výhodne minimalizuje deaktiváciu sorbentu arómou. Okrem toho, aróma sa uvoľňuje v cigarete regulovane počas fajčenia. Následne aróma výhodne zvyšuje subjektívne charakteristiky cigarety, pričom...

Spôsob zlepšenia plnivosti tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 555

Dátum: 30.06.2003

Autori: Klischat Jürgen, Fleischhauer Holger, Pienemann Thomas, Ziehn Claus-dieter, Skupin Peter

MPK: A24B 3/00

Značky: spôsob, tabáku, plnivosti, zlepšenia

Text:

...expanziu. Spôsob podľa vynálezu bude v ďalšom bližšie vysvetlený pomocou príkladov.Na tento účel sa musí najskôr definovať doba kompresie ako súčet doby v etape zvyšovania tlaku až k prvému dosiahnutiu konečného tlaku a potrebnej doby výdrže podosiahnutí konečného tlaku až do začiatku procesu dekompresie.Podľa vynálezu je možné dosiahnut dostatočne dlhú tlakovú fázu nasledujúcimitechnologickými variantmi I. Pomalý nárast tlaku až k priamo...

Spôsob zvyšovania plniacej kapacity tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283243

Dátum: 18.03.2003

Autori: White Jackie Lee, Conrad Lucas Jones

MPK: A24B 3/18

Značky: tabáku, plniacej, kapacity, zvyšovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri uskutočňovaní spôsobu zvyšovania plniacej kapacity tabaku prostredníctvom jeho objemového rozpínania sa náplň tabaku na rozpínanie umiestňuje do impregnačnej komory schopnej odolať podmienkam zvýšeného tlaku, náplň tabaku sa v impregnačnej komore impregnuje s propánom ako expanzným činidlom za podmienok postačujúcich na rozpínanie impregnovaného tabaku aspoň o 50 % objemových pri jeho vystavení expanzným podmienkam, náplň impregnovaného...

Triedič narezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 379

Dátum: 14.01.2003

Autor: Martin Mario

MPK: A24B 1/00

Značky: tabáku, narezaného, triedič

Text:

...lg,zakrývajúca sieťový dopravník lg, prechádzajúci okolo pohonu a Vychyľovacích Valčekov gg, horizontálna časť gg dopravníkalg je umiestnená V podstate tak, aby uzavierala ústie stĺpa g.0011 Veko lg, ktorým sa odťahuje vzduch, leží nadhorizontálnou časťou gg dopravníka lg.0012 Kupola lg má šikmú spodnú časť gg, ktorej hornú stranu možno nastaviť tak, aby ležala V podstate V styku s dopravníkom, jej spodná strana je V podstate V styku0013 Rúrka...

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283029

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wrenn Susan, Keritsis Gus, Gellatly Grant

MPK: A24B 3/14, A24B 15/14

Značky: spôsob, výroby, listů, tabákového, rekonštituovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rekonštituovaného tabakového listu zahŕňa a/ prípravu suspenzie, ktorá obsahuje tabakový prach strednej veľkosti častíc v rozsahu 120 až 400 mesh, spojivo pozostávajúce zo živice a vodné prostredie, pričom hmotnostný pomer tabaku a spojiva je 50 : 1 až 10 : 1, b/ liatie suspenzie na podložku, c/ sušenie liatej suspenzie na vytvorenie rekonštituovaného tabakového listu a d/ odobratie rekonštituovaného listu z podložky. Spojivo...

Fajčiarsky výrobok spaľovacieho typu obsahujúci horľavý dymotvorný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282539

Dátum: 09.09.2002

Autori: Anzai Yuriko, Ichinose Hiroschi, Suzuki Ryuichi, Saito Yutaka

MPK: A24B 15/28, A24B 3/12, A24B 15/40...

Značky: dymotvorný, obsahujúci, fajčiarský, prvok, výrobok, horľavý, spaľovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fajčiarsky výrobok spaľovacieho typu obsahujúci horľavý dymotvorný prvok, ktorý obsahuje arómotvorný materiál, zahŕňajúci materiál zadržujúci aromatizačnú zložku, vyrobený z tepelne nevratne koagulovateľného glukánu, ktorý bol podrobený tepelnej ireverzibilnej želatinácii, a ďalej obsahuje aromatizujúcu zložku umiestnenú v zadržiavacom materiáli, pričom dymotvorný prvok je produktom tepelnej želatinácie zmesi neželatinovaného tepelne...

Tyčinkovité fajčivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282288

Dátum: 09.11.2001

Autori: Wildenau Wolfgang, Noe Hans, Mentzel Edgar, Seidel Henning, Kossmehl Peter Walter

MPK: A24B 15/12, A24B 15/14, A24D 1/02...

Značky: tyčinkovité, fajčivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa tyčinkové fajčivo s jadrom z rozdrveného tabaku, ktoré je obalené plášťom z jednej alebo viacerých vrstiev tabakovej fólie, vyrobenej postupom na výrobu papiera, z tabakovej celulózy, tabakového extraktu, cudzej celulózy a obvyklých prísad, pričom najkrajnejšia vrstva je ako prúžkovitý krycí list navinutá špirálovito pod vrcholovým uhlom na pozdĺžnu os fajčiva a aspoň čiastočne zlepená, a aspoň jedna z vrstiev, obklopujúcich jadro,...

Výrobok s vnímateľnou arómou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282015

Dátum: 07.08.2001

Autori: Suzuki Ryuichi, Saito Yutaka, Ichinose Hiroschi, Anzai Yuriko

MPK: A24B 15/40, A24B 15/16, A24B 3/12...

Značky: vnímateľnou, výrobok, arómou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výrobok s vnímateľnou arómou, z ktorého sa pri konzumácii neuvoľňuje dym tabakového plniva. Obsahuje arómatvorné médium (15) uvoľňujúce aromatizačnú zložku pri zahrievaní bez spaľovania a tepelný zdroj (12), ktorý je fyzicky oddelený od arómatvorného média na jeho zahrievanie za účelom uvoľnenia aromatizačnej zložky. Arómatvorné médium obsahuje arómatvorný materiál zhŕňajúci zadržiavací materiál aromatizačnej zložky, a tento...

Spôsob zvýšenia obsahu vlhkosti organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281909

Dátum: 02.07.2001

Autori: Fischer Eugene, Crump John, Winterson Warren

MPK: A24B 3/04

Značky: spôsob, organického, obsahu, vlhkosti, materiálů, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z krokov vytvorenia podkladu z organického materiálu nanesením organického materiálu na závitkový ukladací dopravník obsahujúci množstvo etáží. Potom nasleduje kontaktovanie organického materiálu na podklade s prúdom vzduchu, ktorý má relatívnu vlhkosť blízku rovnovážnym podmienkam organického materiálu, pričom vzduch prúdi z etáže do etáže cestou v podstate protismernou vzhľadom na cestu podkladu organického materiálu pozdĺž množstva...

Spáliteľný prvok na fajčiarský výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277830

Dátum: 12.04.1995

Autori: Resce James Lee, Clearman Jack Franklin, Squires William Campbell, Farrier Ernest Gilbert, Furin Olivia Pence, Norman Alan Benson

MPK: A24B 15/10, A24D 1/18, A24B 15/16...

Značky: prvok, spáliteľný, fajčiarský, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Fajčiarsky výrobok je vybavený spáliteľným prvkom (10), ktorý je pripravený na báze uhlíka a substrátu (14), ktorý je tepelne stály, je vyrobený na báze oxidu hlinitého a nesie látku, produkujúcu aerosól. Okolo spáliteľného prvku (10) je účinný izolačný prvok a na spáliteľný prvok (10) nadväzuje pomerne dlhý náustok (22). Spáliteľný prvok (10) je vybavený sústavou obvodových pozdĺžnych kanálikov (11) na prenos tepla z horiaceho spáliteľného...

Spôsob expandovania tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280505

Dátum: 12.04.1995

Autori: Nepomuceno Jose, Prasad Ravi, Fischer Eugene, Dobbs Joseph, Cho Kwang Kwang, Clarke Thomas

MPK: A24B 3/18

Značky: tabáku, spôsob, expandovania

Zhrnutie / Anotácia:

Tabak sa pred uvedením do styku s plynným oxidom uhličitým ochladí na teplotu nižšiu ako je teplota nasýtenia plynného oxidu uhličitého, čím sa skondenzuje oxid uhličitý na tabaku v kontrolovanom množstve a následne sa tabak ochladí na teplotu -37,4 až -6,7 °C. Počas chladenia tabaku oxidom uhličitým sa udržiava tlak do 3447 kPa, po ochladení sa zvýši tlak plynného oxidu uhličitého na kondenzáciu oxidu uhličitého na tabaku na 4826 až 6894 kPa,...

Spôsob výroby fóliového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281059

Dátum: 06.04.1994

Autori: Esnault Daniel, Battard Jean-claude, Mane Jean Maurice Eugéne

MPK: A24B 3/14, A24D 1/02, A24B 15/28...

Značky: fóliového, spôsob, výroby, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby fóliového materiálu určeného na výrobu fajčiarskych výrobkov, akými sú cigary, cigarety alebo analogické výrobky, pri ktorom sa do pulpy na výrobu uvedeného fóliového materiálu zavádzajú aromatizujúce látky alebo prípravky, ktoré majú byť uvoľnené až v okamihu horenia fajčiarskeho výrobku a ktoré sú zabudované v cyklodextrínoch molekulárnym zapuzdrením alebo tvorbou komplexov. Jeho podstata spočíva v tom, že sa komplex...

Palivová zložka fajčiarskeho výrobku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281464

Dátum: 06.10.1993

Autori: Barnes Vernon Brent, Rogers Jeffrey Kane, Meiring Robert Leonard, Cole Max Warren, Moser Keith Stanley

MPK: A24B 15/16, A24F 47/00

Značky: spôsobu, palivová, zariadenie, zložka, spôsob, tohto, fajčiarskeho, výroby, výrobků, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je palivová zložka (10) fajčiarskeho výrobku, najmä cigarety, ktorá obsahuje vytlačovaný palivový prvok vytvorený z plynule vytlačovanej zmesi (12), ktorého vonkajší obvod je obklopený stlačiteľnou pružnou vrstvou plášťového materiálu (15), zlepenou s pozdĺžnou obvodovou plochou palivového prvku. Vytlačovaná zmes obsahuje uhlíkatý materiál a súvislý pás takého uhlíkatého materiálu je delený na úseky dĺžky 12 až 16 mm a obklopený...

Zařízení pro úpravu slisovaných hromad tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244422

Dátum: 15.07.1987

Autori: Snopek Pavol, Kre Štefan, Svoboda Josef

MPK: A24B 3/02

Značky: tabáku, hromad, slisovaných, úpravu, zařízení

Text:

...trubek. Sondová montážní deska nase větší počet pružně zamontovaných jednotlivých upravovacích sond sestávajících z trubkového tělesa pro taženého otvorom v sondové montážní desce, přičemž vnitřní průměr otvoru je větší než vnější průměr trubkového tělesa pro odklon upravovací sondy od svislice.Trwtkwvé tľänsn za avovacf soády je umístěno v sondová montážní desce s pomocí dolního nákružku předpjstáho vzhůru proti spodnímu povrchu...

Způsob zpracování tabáku ke zvýšení jeho plnicí schopnosti a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235059

Dátum: 15.02.1987

Autor: Johnson Robert

MPK: A24B 3/12

Značky: schopnosti, způsob, zvýšení, tabáku, zpracování, zařízení, způsobu, tohoto, plnicí, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Ke zvýšení plnicí schopnosti se tabák nasytí těkavou organickou impregnační tekutinou, která se pak odpaří horkým plynem ze současného expandování tabáku. Podle vynálezu se tabák rozdělí na dílčí dávky, z nichž každá se uloží do oddělené nádoby ve stohu nádob, impregnační tekutina se vede současně všemi dílčími dávkami zdola nahoru a po naimpregnování se všemi dílčími dávkami tabáku vede rovněž současně shora dolů horký plyn. Zařízení sestává z...