A23J 1/00

Spôsob spracovania riedkych výpalkov a zariadenie na výrobu produktu obsahujúceho proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16816

Dátum: 27.01.2011

Autori: Emanuele Mario, Schöneberg Knud

MPK: A23K 1/16, A23K 1/06, A23J 1/00...

Značky: produktů, spracovania, zariadenie, riedkych, výrobu, proteiny, obsahujúceho, spôsob, výpalkov

Text:

...alebo je znovu používaný ako voda pri ďalšom spracovaní. To je výhodné, lebo tým môže byť odpadová voda bez problémov spracovávaná a nedochádza kžiadnemu oddelenému zbieraniu a ukladaniu, ako k tomu obvykle dochádza u procesných odpadových vôd, čomu sa možno v danom prípade vyhnúť.0016 Podľa vynálezu obsahuje zariadenie na výrobu užitočného produktu obsahujúceho proteíny z ríedkych výpalkov pracovnú nádrž, filtračné zariadenie, odstredivku,...

Koncentrované proteínové produkty a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16463

Dátum: 25.01.2011

Autori: Ponomarev Vasily Vasilievich, Bikbov Takhir Mukhammedovich

MPK: A23J 1/00, A23J 3/00

Značky: přípravy, produkty, spôsoby, proteinové, koncentrované

Text:

...v dostatku tekutíny, aby sa umožnila difúzia častí neproteínového materiálu v gélovej matrici do tekutiny.0013 W 0 2007/073188 A 1 sa týka postupu prípravy zmiešaného gélového systému obsahujúceho aspoň jeden globulárny proteín, aspoň jeden polysacharid a aspoň 50 hmotn. vody a zahŕňajúci aspoň dve rôzne vodné fázy, ktoré sú vpriamom kontakte, zahŕňajúce proteínovú gélovú fázu a neproteínovú vodnú fázu.0014 US 4 410 554 A opisuje vodný...

Spôsob odstraňovania hovädzieho inzulínu z kvapalného bielkovinového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287515

Dátum: 29.11.2010

Autori: Eriksson Marika, Salminen Kari, Tossavainen Olli, Vaarala Outi, Kerojoki Outi

MPK: A23J 1/00, A23C 9/00

Značky: inzulínu, odstraňovania, materiálů, spôsob, kvapalného, hovädzieho, bielkovinového

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje spôsob odstraňovania hovädzieho inzulínu z kvapalného bielkovinového materiálu zbaveného tukov pochádzajúceho z kravského mlieka, v ktorom sa uvádza do kontaktu kvapalný bielkovinový materiál obsahujúci hovädzí inzulín a zbavený tukov pochádzajúci z kravského mlieka s pH 2 až 8 pri teplote nižšej ako 65 °C s mikropórovitou adsorpčnou živicou na báze styrénu alebo akrylu, pričom pomer spracovávaného bielkovinového...

Adukty rozpustného ovalbumínu s komplexmi trojmocného železa s polyalkoholom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6130

Dátum: 26.05.2005

Autor: Diaz Victor Bautista

MPK: A61K 38/38, C07K 14/435, A23J 1/00...

Značky: adukty, komplexmi, ovalbumínu, železa, polyalkoholom, spôsob, přípravy, trojmocného, rozpustného

Text:

...Opisané boli takisto niektoré mliečne deriváty adekvátne modifikované,aby solubilizovali prechodné kovy pri fyziologickom pH Drug Res. 34 (II) N° 9, (l 984), ako komplexy trojmocného železa stypmi sacharidov Inorg. Chim. Acta, 124, 55-59 (1986),medzi nimi so sorbitolom Inorg. Chim. Acta 80, 251-254 (1983).0014 Okrem toho príprava sacharátu a fruktátu trojmocnćho železa, stabilizovaného a nesenćho komplexmí amínu, bola opísaná veurópskej...

Filtrácia rastlinných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2357

Dátum: 24.11.2003

Autori: Classen Henry, Newkirk Rex, Maenz David

MPK: B01D 21/00, A23J 1/00

Značky: filtrácia, kalov, rastlinných

Text:

...Lindoerfer et al., US patent 4921615, opisuje viacstupňový tlakom riadený spôsob na odstránenie pevných látok z viskóznych kvapalín. V tomto procese sa privádzaný viskózny kal obsahujúci pevné látky tlakovo frltruje V sérii krokov, zapojením ñltračného materiálu s postupne klesajúcou veľkosťou pórov. Tento spôsob je navrhnutý na vytvorenie číreho kvapalného extraktu.0011 Filtrácia hnaná obežným kolesom je známou metódou filtrácie....

Neafinitná purifikácia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19613

Dátum: 25.04.2003

Autori: Lebreton Benedicte, Follman Deborah, Fahner Robert Lee, Reis Robert Van

MPK: C07K 1/18, C07K 1/34, A23J 1/00...

Značky: proteínov, purifikácia, neafinitná

Text:

...Reis, R. a spol. Bíotechnol. Bioeng. 5671-82 (1997) a van Reis, R., U.S. 5 256 694, US 5 256 294, U.S. 5 490 937 a U.S. 6 054 051). HPTFF sa môže použiť v rámci celého downstream purifikačného procesu na odstránenie špecifických nečistôt (ako napríklad proteínov, DNA alebo endotoxínov), na elimináciu vírusov alalebo proteínových oligomérov alebo produktov degradácie. HPTFF je unikátom v rámcidostupných separačných technológii vtom, že zároveň...

Proteínové izoláty, zmesi obsahujúce proteínové izoláty a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1540

Dátum: 31.03.2003

Autori: Mikaelian Garegin, Teissier Pierre

MPK: A23L 1/052, A23L 1/00, A23J 1/00...

Značky: zmesí, obsahujúce, izoláty, spôsoby, proteinové, použitia

Text:

...napríklad ADM Protein Specialists (Decatur, IL),Dupont Protein Technologies Intemational (Wilmington, DE) alebo Calpro Ingredients (Corona,CA). Proteínové izoláty výhodne obsahujú najmenej 70 proteínu na báze bez podielu vlhkosti. Výhodnejšíe proteínové izoláty obsahujú najmenej približne 90 proteínu na báze bez podielu vlhkosti. Najvýhodnejšie sú proteínovými izolátmi sójové proteínové koncentráty a sójové proteínové izoláty....

Spôsob extrakcie, čistenia a enzymatickej úpravy sójovej 7S globulínovej alfa´ štruktúrnej podjednotky na použitie ako hypocholesterolizujúcej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1362

Dátum: 27.01.2003

Autori: Duranti Marcello, Morazzoni Paolo

MPK: A23L 1/305, A23J 3/00, A23J 1/00...

Značky: enzymatickej, globulínovej, úpravy, alfa´, štruktúrnej, spôsob, látky, extrakcie, hypocholesterolizujúcej, sójovej, čistenia, podjednotky, použitie

Text:

...sa oddelí a spracujc s organickými rozpúšťadlami, ktoré zrážajú proteíny, výhodne s chladným acetónom. Acetón sa použije v objeme V rozmedzí od 2 do 5 nádobku objemu frakcie, výhodne 3 až 4 násobok objemu, pri teplote v rozmedzí medzi -10 a -30 °C, výhodne medzi -l 5 a -20 °C. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa použije trojnásobný objem acetónu pri -20 °C. Výsledný precipitát sa oddelí odstredením, znova suspenduje v etanole,...

Hmota pre potravinárske výrobky s obsahom biologicky vysoko hodnotných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1313

Dátum: 04.12.1996

Autori: Ebringer Libor, Ferenčík Miroslav, Lahitová Eleonóra

MPK: C12N 1/00, A23J 1/00

Značky: hodnotných, hmota, vysoko, výrobky, potravinářské, zložiek, biologicky, obsahom

Text:

...hmotn. Ďalej môže obsahovat kakaovú hmotu a kakaove maslo v množstve do 40 hmotn.Podmienkou zachovania viability mliečnych baktérií je udržanie teploty pod 45 °C počas celého technologického postupu. Finálne produkty, obsahujúce predmetnú hmotu, uskladnené v suchu pri teplote 20 ° C si zachovávajú plnú viabilitu baktérií minimálne 1 rok. Pri teplotách od 35 ° C do 40 ° C hmota získava polotekutú konzistenciu, v ktorej sú baktérie schopné ešte...

Zařízení pro pasterizaci viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253517

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gregor Miroslav, Cakl Jan, Kratochvíl Oldřich

MPK: A23B 5/00, A23J 1/00

Značky: pasterizaci, viskózních, zařízení, kapalin

Text:

...je u zařízení podle vynálezu zpracovávaná kapalina dopravována z vyrovnávací nádrže do pastéru objemovým čerpadlem, kdežto odstředivé čerpadlo slouží pouze k dopravě čistícich prostředků, jejichž dostatečný přívod by nebylo možné objemových čerpadlem docílít. Protože u objemového čerpadla závisí množství dopravovené kapaliny a rychlost jejího proudění pouze na výkonu čerpadla, který je konstantní, lze využitím zařízení podle vynálezu při...

Způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237930

Dátum: 15.03.1987

Autori: Beneš Milan, Pokorný Miloš, Pommerening Klaus, Ulrych Stanislav, Holinka Milan

MPK: A23J 1/06, A23J 1/00

Značky: makroporézním, afinitním, izolace, způsob, sérového, sférickém, sorbentu, albuminu, celulózovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace sérového albuminu na modrém celulózovém sorbentu. Podstatou vynálezu je způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu s navázanou reaktivní modří 2 podle čs. AO č. 237 620, vyznačený tím, že se albumin izoluje z frakcí získaných při frakcionaci krevního séra ethanolovou srážecí metodou nebo ionexovou chromatografií tak, že se albumin z roztoku bílkovin zachytí během průtoku...

Zařízení pro výrobu bílkovinového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237924

Dátum: 15.03.1987

Autori: Řezníček Radoš, Nový František, Kadrmas Josef, Mužík Vladislav, Pecen Josef

MPK: A23J 1/00

Značky: výrobu, koncentrátů, bílkovinového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu bílkovinného koncentrátu se s výhodou používá při výrobě bílkovinovitaminového koncentrátu z odlisované šťávy z biologické hmoty. Sestává z koagulátoru, flotátoru, čerrpadla a sítopásového lisu zakončeného rotačním desintegrátorem. Podstata vynálezu je v tom, že koagulátor opatřený přívodním potrubím šťávy ústí do flotátoru, na jehož přepad navazuje sítopásový lis, na který může být napojen rotační desintegrátor pro drcení...

Spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230786

Dátum: 01.04.1986

Autori: Valachovič Michal, Hronček Ján, Čapla Igor

MPK: A23J 1/00

Značky: kvasničných, získavania, látok, bielkovinových, kalov, mliečnej, srvátky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi ich protiprúdovým zrážaním v roztoku desolvatačným činidlom. ktoré môže byť metanol, etanol, propanol, izopropanol alebo acetón. Predmetný vynález umožňuje získavať bielkovinové látky z kvasničných kalov, krvi a mliečnej srvátky tak, že koloidný roztok týchto látok sa upraví kyselinou soľnou alebo sírovou na pH blízke izoelektrickému bodu a...