A23J 1/00

Spôsob spracovania riedkych výpalkov a zariadenie na výrobu produktu obsahujúceho proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16816

Dátum: 27.01.2011

Autori: Schöneberg Knud, Emanuele Mario

MPK: A23K 1/06, A23J 1/00, A23K 1/16...

Značky: zariadenie, proteiny, riedkych, spôsob, spracovania, výrobu, obsahujúceho, výpalkov, produktů

Text:

...alebo je znovu používaný ako voda pri ďalšom spracovaní. To je výhodné, lebo tým môže byť odpadová voda bez problémov spracovávaná a nedochádza kžiadnemu oddelenému zbieraniu a ukladaniu, ako k tomu obvykle dochádza u procesných odpadových vôd, čomu sa možno v danom prípade vyhnúť.0016 Podľa vynálezu obsahuje zariadenie na výrobu užitočného produktu obsahujúceho proteíny z ríedkych výpalkov pracovnú nádrž, filtračné zariadenie, odstredivku,...

Koncentrované proteínové produkty a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16463

Dátum: 25.01.2011

Autori: Bikbov Takhir Mukhammedovich, Ponomarev Vasily Vasilievich

MPK: A23J 1/00, A23J 3/00

Značky: spôsoby, proteinové, koncentrované, produkty, přípravy

Text:

...v dostatku tekutíny, aby sa umožnila difúzia častí neproteínového materiálu v gélovej matrici do tekutiny.0013 W 0 2007/073188 A 1 sa týka postupu prípravy zmiešaného gélového systému obsahujúceho aspoň jeden globulárny proteín, aspoň jeden polysacharid a aspoň 50 hmotn. vody a zahŕňajúci aspoň dve rôzne vodné fázy, ktoré sú vpriamom kontakte, zahŕňajúce proteínovú gélovú fázu a neproteínovú vodnú fázu.0014 US 4 410 554 A opisuje vodný...

Spôsob odstraňovania hovädzieho inzulínu z kvapalného bielkovinového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287515

Dátum: 29.11.2010

Autori: Tossavainen Olli, Vaarala Outi, Eriksson Marika, Salminen Kari, Kerojoki Outi

MPK: A23J 1/00, A23C 9/00

Značky: spôsob, inzulínu, kvapalného, materiálů, hovädzieho, odstraňovania, bielkovinového

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález opisuje spôsob odstraňovania hovädzieho inzulínu z kvapalného bielkovinového materiálu zbaveného tukov pochádzajúceho z kravského mlieka, v ktorom sa uvádza do kontaktu kvapalný bielkovinový materiál obsahujúci hovädzí inzulín a zbavený tukov pochádzajúci z kravského mlieka s pH 2 až 8 pri teplote nižšej ako 65 °C s mikropórovitou adsorpčnou živicou na báze styrénu alebo akrylu, pričom pomer spracovávaného bielkovinového...

Adukty rozpustného ovalbumínu s komplexmi trojmocného železa s polyalkoholom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6130

Dátum: 26.05.2005

Autor: Diaz Victor Bautista

MPK: C07K 14/435, A61K 38/38, A23J 1/00...

Značky: polyalkoholom, komplexmi, přípravy, trojmocného, spôsob, rozpustného, ovalbumínu, adukty, železa

Text:

...Opisané boli takisto niektoré mliečne deriváty adekvátne modifikované,aby solubilizovali prechodné kovy pri fyziologickom pH Drug Res. 34 (II) N° 9, (l 984), ako komplexy trojmocného železa stypmi sacharidov Inorg. Chim. Acta, 124, 55-59 (1986),medzi nimi so sorbitolom Inorg. Chim. Acta 80, 251-254 (1983).0014 Okrem toho príprava sacharátu a fruktátu trojmocnćho železa, stabilizovaného a nesenćho komplexmí amínu, bola opísaná veurópskej...

Filtrácia rastlinných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2357

Dátum: 24.11.2003

Autori: Classen Henry, Maenz David, Newkirk Rex

MPK: B01D 21/00, A23J 1/00

Značky: rastlinných, kalov, filtrácia

Text:

...Lindoerfer et al., US patent 4921615, opisuje viacstupňový tlakom riadený spôsob na odstránenie pevných látok z viskóznych kvapalín. V tomto procese sa privádzaný viskózny kal obsahujúci pevné látky tlakovo frltruje V sérii krokov, zapojením ñltračného materiálu s postupne klesajúcou veľkosťou pórov. Tento spôsob je navrhnutý na vytvorenie číreho kvapalného extraktu.0011 Filtrácia hnaná obežným kolesom je známou metódou filtrácie....

Neafinitná purifikácia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19613

Dátum: 25.04.2003

Autori: Lebreton Benedicte, Reis Robert Van, Follman Deborah, Fahner Robert Lee

MPK: C07K 1/18, A23J 1/00, C07K 1/34...

Značky: neafinitná, proteínov, purifikácia

Text:

...Reis, R. a spol. Bíotechnol. Bioeng. 5671-82 (1997) a van Reis, R., U.S. 5 256 694, US 5 256 294, U.S. 5 490 937 a U.S. 6 054 051). HPTFF sa môže použiť v rámci celého downstream purifikačného procesu na odstránenie špecifických nečistôt (ako napríklad proteínov, DNA alebo endotoxínov), na elimináciu vírusov alalebo proteínových oligomérov alebo produktov degradácie. HPTFF je unikátom v rámcidostupných separačných technológii vtom, že zároveň...

Proteínové izoláty, zmesi obsahujúce proteínové izoláty a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1540

Dátum: 31.03.2003

Autori: Teissier Pierre, Mikaelian Garegin

MPK: A23L 1/052, A23L 1/00, A23J 1/00...

Značky: spôsoby, obsahujúce, proteinové, izoláty, použitia, zmesí

Text:

...napríklad ADM Protein Specialists (Decatur, IL),Dupont Protein Technologies Intemational (Wilmington, DE) alebo Calpro Ingredients (Corona,CA). Proteínové izoláty výhodne obsahujú najmenej 70 proteínu na báze bez podielu vlhkosti. Výhodnejšíe proteínové izoláty obsahujú najmenej približne 90 proteínu na báze bez podielu vlhkosti. Najvýhodnejšie sú proteínovými izolátmi sójové proteínové koncentráty a sójové proteínové izoláty....

Spôsob extrakcie, čistenia a enzymatickej úpravy sójovej 7S globulínovej alfa´ štruktúrnej podjednotky na použitie ako hypocholesterolizujúcej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1362

Dátum: 27.01.2003

Autori: Morazzoni Paolo, Duranti Marcello

MPK: A23J 3/00, A23J 1/00, A23L 1/305...

Značky: spôsob, globulínovej, úpravy, enzymatickej, hypocholesterolizujúcej, použitie, čistenia, látky, štruktúrnej, extrakcie, podjednotky, alfa´, sójovej

Text:

...sa oddelí a spracujc s organickými rozpúšťadlami, ktoré zrážajú proteíny, výhodne s chladným acetónom. Acetón sa použije v objeme V rozmedzí od 2 do 5 nádobku objemu frakcie, výhodne 3 až 4 násobok objemu, pri teplote v rozmedzí medzi -10 a -30 °C, výhodne medzi -l 5 a -20 °C. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa použije trojnásobný objem acetónu pri -20 °C. Výsledný precipitát sa oddelí odstredením, znova suspenduje v etanole,...

Hmota pre potravinárske výrobky s obsahom biologicky vysoko hodnotných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1313

Dátum: 04.12.1996

Autori: Ferenčík Miroslav, Lahitová Eleonóra, Ebringer Libor

MPK: A23J 1/00, C12N 1/00

Značky: vysoko, obsahom, výrobky, hmota, hodnotných, biologicky, zložiek, potravinářské

Text:

...hmotn. Ďalej môže obsahovat kakaovú hmotu a kakaove maslo v množstve do 40 hmotn.Podmienkou zachovania viability mliečnych baktérií je udržanie teploty pod 45 °C počas celého technologického postupu. Finálne produkty, obsahujúce predmetnú hmotu, uskladnené v suchu pri teplote 20 ° C si zachovávajú plnú viabilitu baktérií minimálne 1 rok. Pri teplotách od 35 ° C do 40 ° C hmota získava polotekutú konzistenciu, v ktorej sú baktérie schopné ešte...

Zařízení pro pasterizaci viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253517

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kratochvíl Oldřich, Gregor Miroslav, Cakl Jan

MPK: A23B 5/00, A23J 1/00

Značky: pasterizaci, zařízení, viskózních, kapalin

Text:

...je u zařízení podle vynálezu zpracovávaná kapalina dopravována z vyrovnávací nádrže do pastéru objemovým čerpadlem, kdežto odstředivé čerpadlo slouží pouze k dopravě čistícich prostředků, jejichž dostatečný přívod by nebylo možné objemových čerpadlem docílít. Protože u objemového čerpadla závisí množství dopravovené kapaliny a rychlost jejího proudění pouze na výkonu čerpadla, který je konstantní, lze využitím zařízení podle vynálezu při...

Způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237930

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pokorný Miloš, Pommerening Klaus, Ulrych Stanislav, Holinka Milan, Beneš Milan

MPK: A23J 1/06, A23J 1/00

Značky: albuminu, sérového, způsob, sorbentu, afinitním, makroporézním, sférickém, celulózovém, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká izolace sérového albuminu na modrém celulózovém sorbentu. Podstatou vynálezu je způsob izolace sérového albuminu na sférickém makroporézním celulózovém afinitním sorbentu s navázanou reaktivní modří 2 podle čs. AO č. 237 620, vyznačený tím, že se albumin izoluje z frakcí získaných při frakcionaci krevního séra ethanolovou srážecí metodou nebo ionexovou chromatografií tak, že se albumin z roztoku bílkovin zachytí během průtoku...

Zařízení pro výrobu bílkovinového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237924

Dátum: 15.03.1987

Autori: Pecen Josef, Mužík Vladislav, Řezníček Radoš, Kadrmas Josef, Nový František

MPK: A23J 1/00

Značky: zařízení, výrobu, bílkovinového, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu bílkovinného koncentrátu se s výhodou používá při výrobě bílkovinovitaminového koncentrátu z odlisované šťávy z biologické hmoty. Sestává z koagulátoru, flotátoru, čerrpadla a sítopásového lisu zakončeného rotačním desintegrátorem. Podstata vynálezu je v tom, že koagulátor opatřený přívodním potrubím šťávy ústí do flotátoru, na jehož přepad navazuje sítopásový lis, na který může být napojen rotační desintegrátor pro drcení...

Spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230786

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hronček Ján, Valachovič Michal, Čapla Igor

MPK: A23J 1/00

Značky: spôsob, bielkovinových, kalov, mliečnej, získavania, látok, srvátky, kvasničných

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob získavania bielkovinových látok z kvasničných kalov, mliečnej srvátky a krvi ich protiprúdovým zrážaním v roztoku desolvatačným činidlom. ktoré môže byť metanol, etanol, propanol, izopropanol alebo acetón. Predmetný vynález umožňuje získavať bielkovinové látky z kvasničných kalov, krvi a mliečnej srvátky tak, že koloidný roztok týchto látok sa upraví kyselinou soľnou alebo sírovou na pH blízke izoelektrickému bodu a...