A23G 3/00

Antokyanínové oblátky s antioxidačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6756

Dátum: 06.05.2014

Autori: Panghyová Elena, Malec Pavel, Blažková Marcela, Glončáková Brigita, Šilhár Stanislav

MPK: A23L 1/00, A21D 13/08, A23G 3/00...

Značky: antokyanínové, vlastnosťami, antioxidačnými, oblátky

Text:

...spis 278 982, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK. Kintlerová, A., Šilhár, S., Sodomová, E., Klimková, R. Spôsob výroby farbiva z plodov arónie čiemoplodej, dátum zverejnenia udelenia vo vestníku 06. 05. 1998.Antokyanínom sa pripisujú najmä ochranné účinky pred kardiovaskulárriyrni ochoreniami, majú antioxidačné vlastnosti, ovplyvňujú rast nádorov, znižujú cholesterol. Biologická využiteľnosť antokyanínov sa preukázala. V in vivo...

Sladké lupienky, spôsob výroby sladkých lupienkov, ich použitie a polotovar pre sladké lupienky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6695

Dátum: 04.03.2014

Autor: Galíková Miriam

MPK: A23L 1/072, A23L 1/212, A23G 3/00...

Značky: lupienkov, sladké, lupienky, spôsob, sladkých, polotovar, výroby, použitie

Text:

...Tie môžu byt nakrájané do tvaru lupienkov alebo rozrezané na polovičky a následné krájané na polmesiačiky. Potom sú smažené v horúcom oleji pri teplote okolo 180 °C, po dobu 2 až 4 minút, následne môžu byť ochutené tými istými sladkýmí zmesami ako lupienky z cukrovej repy.Sladké lupienky môžu byť pred balením ochutené jednou chuťou alebo viacerými chuťami. V prípade zmesi lupienkov z cukrovej repy a lupienkov zo zemiakov môžu byť...

Spôsob dekorovania cukroviniek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6482

Dátum: 02.08.2013

Autor: Pribilincová Andrea

MPK: A23G 3/00, A21D 13/00, B44D 2/00...

Značky: cukroviniek, spôsob, dekorovania

Text:

...dlžka schnutia závisí od množstva nanesenej farby a od veľkosti dekorácie, a pohybuje sa v rozmedzí 4 až 8 hodín.Dekorovanou cukrovinkou môže byť medovník v individuálnom tvare. Dekorovanie na povrchu cukrovinky sa môže robiť jednou farbou alebo viacerými farbami, v prípade použitia farieb v odtieňoch hnedej výhodne vzniká dekorácia pripomínajúca starú fotografiu.Prehľad obrázkov na výkresochObr, l - Prenesenie poitrétu na povrch cukrovinky...

Sladké lupienky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6338

Dátum: 03.12.2012

Autor: Galíková Miriam

MPK: A23G 3/00, A23L 1/01, A23G 3/48...

Značky: sladké, lupienky

Text:

...povrchu osmažených zemiakových lupienkov, pričom hotové zemiakové lupienky majú obsah tuku 23 až 32 hmotn.V českom dokumente CZ 1993-2648 je opísaný spôsob a zariadenie na prípravu smažených lupienkov bez tuku, ako smažených zemiačikov a podobných lupienkov s vzhľadom a chuťou obdobnou bežným lupienkom, nepoužíva spôsob smaženia ponáraním do rozpáleného tuku. Spôsob je realizovaný postupným vystavovaním tenko rozrezaných surových zemiačikov...

Liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5577

Dátum: 07.10.2010

Autor: Balaban Meric

MPK: A23G 1/00, A23G 3/00, A21D 13/00...

Značky: liaty, čokoládový, marshmallow, potravinový, výrobok

Text:

...marshmallow a sušienka), potravinový výrobok podľa technického riešenia využíva liatu čokoládu l ako hlavný nosný skelet. Naproti tomu vo výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky je marshmallow umiestnený bud na sušienke alebo medzi dvoma sušienkami, čo znamená, že ako nosný skelet sa v týchto prípadoch využíva sušienka. V dôsledku toho, keďže nosným skeletom je sušienka,nie je možné neobmedzene meniť pomery zložiek. Pomer zložiek sa...

Lisovaním vytvorená lízanka plnená čokoládou a jej spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14838

Dátum: 13.07.2010

Autori: Hernandez Tantina Jorge, Bottini Alessandro

MPK: A23G 3/56, A23G 3/54, A23G 3/00...

Značky: výroby, čokoládou, lízanka, plnená, lisováním, vytvorená, spôsob

Text:

...pocit hladkého čokoládového jadra vo vnútri Iízanky.0037 Hmota varenej cukrovinkovej zmesi sa zvyčajne vloží do dávkovacieho valca alebo do Iisovacieho zásobníka, alebo iného vhodného zariadenia. Na konci tohto zariadenia vyjde cukrovinka v tvare dutého Iana.0038 V pripade plnených lízaniek sa vyrobí duté lano štandardným zariadením, napr. dávkovacím valcom s rúrkou uprostred alebo extrudérom s koncentrickou dýzou.0039 V tejto fáze je...

Bezlepkový cukrársky výrobok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5469

Dátum: 07.06.2010

Autori: Vaverka Arnošt, Klčovský Ivan

MPK: A23G 3/34, A23G 3/00, A23G 1/30...

Značky: bezlepkový, výrobok, přípravy, spôsob, cukrársky

Text:

...cesta plnkou sa obtiahnu čokoládou na Varenie V množstve 8 až 19 hmotn,zmiešanou so stuženým tukom V množstve 2,2 až 4,5 hmotn., ktorá sa nechá stuhnúť. Povrch takto naplnených a polevou obtiahnutých platov cesta sa ozdobí plochým oválom pripraveným z bielej čokolády V množstve 1,2 až 1,9 hmotn. a stuženého tuku V množstve 0,1 až 0,6 hmotn. a logom V tvare páva.Z upečených, naplnených a polevou obtiahnutých platov cesta sa vykrojené...

Dražované mandle s obsahom maku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5231

Dátum: 07.09.2009

Autor: Novák Martin

MPK: A23G 1/30, A23G 3/34, A23G 3/00...

Značky: dražované, výroby, mandle, obsahom, spôsob

Text:

...na l kg jadier mandlí počas 15 min. Následne sa mandle podrobia dražovaniu v dražovacích kotloch bielou čokoládou v množstve 24,5 kg na 10 kg ogumírovaných mandlí,do ktorej je vmíešaný mak v množstve 0,5 kg na 10 kg ogumírovaných mandlí. Mandle sa postupne polievajú dochutenou bielou čokoládou o teplote 37 °C za stáleho otáčania kotla až do dosiahnutia hladkého povrchu mandlí a potom sa ochladia vzduchom o teplote 14 °C.Odražované mandle sa...

Spôsob výroby cukroviniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12442

Dátum: 09.07.2009

Autori: Paggios Konstantinos, Balzer Hartmut, Thiele Martin Richard

MPK: A23G 1/00, A23G 1/30, A23G 1/04...

Značky: cukroviniek, výroby, spôsob

Text:

...tejto úpravy sa čiastočky amorfného cukru zlepujú a vytvárajú sieť podobnú špongíi, ktorá zabraňuje roztopeniu pri vyšších teplotách. Tento prístup by sa teoreticky mohol použiť pri zmesových alebo máčaných produktoch, ale kvôli amorfnému cukru sú viskozity príliš vysoké pre použitie v konvenčných máčacích strojoch.0009 V druhom kroku, keď sa pridáva voda na zabezpečenie odolnosti proti teplu, musí sa vytvoriť cukrová sieť, čo sa zvyčajne...

Spôsoby výroby formovaných a kódovaných cukroviniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12314

Dátum: 18.02.2009

Autor: Loeser Ulrich

MPK: A23G 3/00, A23G 7/00

Značky: výroby, spôsoby, kódovaných, formovaných, cukroviniek

Text:

...k výrobnej rýchlosti, sú sub-optimálne. Potreba intervencie človeka na uskutočnenie zmeny je tiež nákladná.0008 Podobné problémy, čo sa týka času zmeny, sa vyskytnú, ked je potrebné na formovacej linke uskutočniť iné zmeny/postupy, napr. zmenuvzhľadu cukroviniek zmenou vytláčacieho vzoru vo forme (napr. na označenie),zmeny vtvare formovacích priehlbín avyprázdnenie priehlbín formy na vyčistenie.0009 Teda bežné formovacie linky sú obmedzené...

Prevzdušnený potravinársky výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7647

Dátum: 24.08.2007

Autori: Noor Ahmadilfitri, De Ruiter Gerhard Adriaan

MPK: A23D 9/00, A23G 3/00, A23G 9/00...

Značky: potravinářský, výrobok, spôsob, výroby, prevzdušnený

Text:

...mastných kyselín a- množstvo nasýtených mastných kyselín v triglyceridoch neprekračuje 55 hmotn- množstvo SSS triglyceridov s dlhým reťazcom je nižšie než 8 hmotn. zvšetkýcha vyznačuje sa tým, že percentuálny pomer tuku v tuhom skupenstve pri 5 °C a nasýtených mastných kyselín v triglyceridoch je väčší než 1. Organoleptická kvalita, zvlášť chuť zmrzlinárskych výrobkov vyrobených s tukovou zmesou opísanou v W 0 2006/066979 je...

Cukrovinková kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18776

Dátum: 27.03.2007

Autor: Bravo Cordero Marcelo Leonardo

MPK: A23G 3/34, A23G 3/00, A23G 3/42...

Značky: kompozícia, cukrovinková

Text:

...rozpustného polysacharidu alebo ich kombinácie, a O hmotn. až 50 hmotn. monosacharidu, disacharidu alebo ich kombinácie, a pričom pomer redukujúcich a neredukujúcich cukrov sa pohybuje medzi 121,1 a 120.0009 V tomto opise sa termínom nestráviteľný označuje látka, ktorá je na základe svojej chemickej štruktúry schopná prejst ústami a žalúdkom v podstate bezo zmenya je odolná voči štiepeniu slinnými a črevnými enzýmami.0010 Cukrovinková...

Pohárik s cukrovinkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4658

Dátum: 04.01.2007

Autor: Lázok Karol

MPK: A23G 3/00, B65D 1/00

Značky: pohárik, cukrovinkou

Text:

...Viacvrstvový vrchnák môže byť priestorovo tvarovaný a môže obsahovat drobný reklamný výrobok na podporu predaja.Pohárik s cukrovinkou pozostáva z nádobky hermeticky uzavretej jednovrstvovým vrchnákom, v ktorom je umiestnená cukrovinka na báze kryštálového cukru z ochutených, prifarbených a prevzdušnených elastických vlákien. Súčasťou poháríka s cukrovinkou je jednorazová lyžička na jej konzumáciu.Pohárik s cukrovinkou pozostáva z nádobky...

Žuvacia cukrovinka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9108

Dátum: 07.11.2005

Autor: Claessens Marianne

MPK: A23G 3/40, A23G 3/44, A23G 3/00...

Značky: cukrovinka, žuvacia, spôsob, výroby

Text:

...Okrem toho je toto riešenie náhradyželatíny v žuvacích cukrovinkách zložité a drahé.0007 Použitie špeciálnych škrobov v žuvacích cukrovinkách bez želatíny je tiež spomenuté v P. Hendrikx, Innovation in Food Technology, 2002, 16, str. 102-103.0008 Ako vyplýva z vyššie uvedeného, problémom vynálezu je, že existuje potreba ďalšieho zlepšenia, pri ktorom je želatina nahradená jediným0009 Problém vynálezu je riešený žuvacím bonbónom alebo...

Nízkotučný cukrárenský výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4558

Dátum: 31.08.2005

Autori: Rousset Philippe, Rossi-vauthey Patricia, Schmitt Christophe Joseph Etienne, Schafer Olivier, Rey Brigitte, Sandoz Laurence

MPK: A23G 3/00, A23L 1/307, A23G 1/00...

Značky: nízkotučný, výrobok, cukrárenský

Text:

...dalšie ingrediencie, ako sú aromatizačné činidlá (ochucovadlá), farbivá, alebo mliečne ingrediencie. Ochucovadlá môžu pridávať chuť kávyalebo vanilky, malin, pomarančov, màty, citrónov. jahôd, marhúľ, levandule, akejkoľvek ich zmesi a akéhokoľvek iného ovocia, medzi inými orechového alebo kvetinového ochucovadla. Mliečne ingrediencie môžu byť kvapalné mlieko, alebo práškové mlieko, bud plnotučné, čiastočne odtučnené, alebo odtučnené a...

Spôsob a zariadenie na výrobu cukrovinkových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10900

Dátum: 09.08.2005

Autori: Kasemann Karl-jürgen, Steiner Uwe, Paul Michael

MPK: A23G 3/28, A23G 3/02, A23G 3/00...

Značky: zariadenie, spôsob, cukrovinkových, výrobu, výrobkov

Text:

...prostredníctvom dávkovacej jednotkyo relativne nastavenie polohy a/alebo pohyb dávkovacej jednotky amiesta dávkovaniaprostrednictvom polohovacieho prostriedku a ak trebao odsun hmoty dávkovanej na miesto dávkovania prostredníctvom transportného prostriedku.Odsun sa môže uskutočňovať manuálne alebo automaticky.0015 Vynález tým zjednodušuje obsluhu zariadenia. Ba aj bez prehĺbených poznatkov o stroji sa dá zariadenie podľa vynálezu...

Organolepticky zlepšené tvrdé karamelky, veľmi stále pri skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3262

Dátum: 05.08.2005

Autori: Arenz Margit, Bernard Jörg

MPK: A23G 3/00

Značky: organolepticky, karamelky, velmi, skladování, zlepšené, tvrdé

Text:

...výsledky vzhľadom na hygroskopickosť, kariogenitu a aplikačné aspekty.EP 1 194 042 B 1 zverejňuje sirup na výrobu tvrdých karameliek, pričom tento obsahuje 7 až 52 hmotn. l,6-GPS, 24,5 až 52 hmotn. 1,1-GPM, 2,8 až l 3,8 hmotn. maltitolu a O až 1,3hmotn. sorbitolu. Vyrobené tvrdé karamelky sa 7 z organoleptického hľadiska, najmä v priebehu procesukonzumovania ukazujú ako zasluhujúce si zlepšenie.EP 1 217 898 B 1 zverejňuje tvrdé karamelky s...

Sušienky obsahujúce stáčanú cukrovú vatu a postup jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4740

Dátum: 17.06.2005

Autori: Marder Uwe, Lubascher Maria, Loeser Ulrich

MPK: A21D 13/00, A23G 3/00

Značky: cukrovú, obsahujúce, sušienky, přípravy, stáčanú, postup

Text:

...náplň obsahuje sušienkovú náplň a stáčanú cukrovú vatu V tvare0012 Hlavný aspekt uvádzaného vynálezu sa vzťahuje k sušienkam s náplňami obsahujúcimi stáčanú cukrovú vatu. Hlavne sa uvádzaný vynález vzťahuje k sušienke s náplňou, kde náplň obsahuje stáčanú cukrovú vatu.0013 Všeobecne platí, že pod pojmom sušienka sa chápu všetky pekárenské výrobky. Termín sušienka V uvádzanom vynáleze hlavne znamená sušienky, koláčiky, keksy, piškóty,...

Potravinové kompozície obsahujúce kreatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7905

Dátum: 27.05.2005

Autori: Howard Alan Norman, Harris Roger Charles

MPK: A23G 3/00, A61K 31/00, A23L 1/00...

Značky: obsahujúce, potravinové, kreatín, kompozície

Text:

...plocha pod krivkou hladiny glukózy vkrvi vyvolanou 50 g nmožstvom uhľohydrátov testovanej potraviny vyjadrená ako percentuálny podiel plochy vyvolanej rovnakým množstvom uhľohydrátov prijatých vo forme čistej glukózy tou istou osobou (The Glucose Revolution. The Authoritative Guide to the Glycemíc Index. J. Brand-Miller et al. Marlowe and Co. New York, 1999). Index teda porovnáva efekt látky na hladinu glukózy v krvi s efektom vyvolaným...

Nápoje a potraviny odolné voči zmenám arómy, ktoré sú vyvolané svetlom, spôsoby ich výroby a prostriedky na dosiahnutie takejto odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2305

Dátum: 29.09.2004

Autori: Hughes Paul Shane, Kessels Henk, Van Der Ark Richard, Olierook Fred, Van Veen Marcel, Brouwer Eric, Bolshaw Louise, Blokker Peter

MPK: A23G 3/32, A23G 3/00, A23C 9/152...

Značky: prostriedky, vyvolané, potraviny, dosiahnutie, takejto, odolné, arómy, odolností, změnám, svetlom, spôsoby, nápoje, voči, výroby

Text:

...ultrafialové žiarenia do uvedeného potravinového produktu.0007 US 4 389 421 opisuje pridanie organických zlúčením obsahujúcich 1,8-epoxidové skupiny, ako je 1,8-cineol,do sladových nápojov, aby sa zabránil alebo značne znížil vznik arómy vyvolanej svetlom. V uvedenom dokumente sa predpokladá, žepridanie 1,8-epoxidových zlúćenín do sladových nápojov zabraňujevzniku metylbutenylmerkaptánu zabránením odštiepeniu päťuhlíkatého fragmentu...

Nelepivý gumový základ pre žuvaciu gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10799

Dátum: 06.07.2004

Autori: Del Viscio Giovanna, Sozzi Giuseppe

MPK: A23G 3/00

Značky: gumový, žuvaciu, základ, nelepivý

Text:

...spis US-6231898 opisuje zloženie žuvacej gumy (gumového základu), ktorá využíva kyselinu karnózovú ako antioxidačný stabilizátor, zatial čo US patentová prihláška 2003/0124220 opisuje zloženie žuvacej gumy, ktora využíva kyselinu karnózovú ako antioxidačný stabilizátor spolu s Iecitínom ako emulzifikátorom pre kyselinu karnózovú.0021 Vynálezom sa neočakávane zistilo, že je možné fomiulovat mäkké gumové základy sdobrým uvoľñovanim chuti,...

Tvrdé karamely s podpornými farbivami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1689

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kowalczyk Jörg, Bernard Jörg, Hasslinger Bernd

MPK: A23G 3/00

Značky: karamely, tvrdé, farbivami, podpornými

Text:

...do karamelovej hmoty, dokiaľ je ešte horúca, a výsledná hmota je ihneď ochladená, takže častice s podporným farbivom nie sú kompletne rozmelnené. Nehomogénna konzistencia tvrdých karamelov podľa tohto vynálezu, ktorá je dosiahnutá touto cestou, sa potom prejaví, keď spotrebiteľ tento karamel konzumuje, zvlášť pokiaľ ho cicia, čo je značne prekvapujúce a tiež príjemne. Tvrde karamely podľa tohto vynálezu teda majú istý vizuálny...

Cereálne tyčinky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5663

Dátum: 30.12.2003

Autori: Brander Rita, Birney Sharon, Coleman Edward

MPK: A23L 1/164, A23G 3/00

Značky: spôsob, cereálne, tyčinky, výroby

Text:

...a výsledná Cereálne-Spojivová zmesje formovaná do tvaru tyčinky. Vo výhodnom uskutočnení, výslednásurová zmes tekutého tuku a suchej zmesi sacharidu a bielkoviny je zomletá s účelom zníženia veľkosti bielkovinových a sacharidových častíc, zomletá spojivová zmes je potom znovu zahriata a vystavená ďalšiemu miešaníu na zlepšenie tekutosti zmesi, predtým je to zmiešané s cereálnymi kúskami pri zmesovej teplote nad kryštalizačnou teplotou...

Prostriedok krémovej náplne, spôsob jeho prípravy a jedlo s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4569

Dátum: 30.12.2003

Autor: Landazuri Thomas

MPK: A21D 13/00, A23G 3/00, A23D 9/007...

Značky: obsahom, krémovej, přípravy, náplne, spôsob, jedlo, prostriedok

Text:

...bielkovina, sú účinné pri zvyšovaní plastických a výťažkových hodnôt náplňového prostriedku pri vyšších teplotách. Avšak tieto náplňové tukové prostriedky obsahujú nasýtenéPokusy o zníženie obsahu tuku a/alebo kalorického obsahu krémových náplní už boli urobené, ako je ukázané v patentovej literatúre vzťahujúcej sa k tomuto predmetu.Napríklad V patente GB 1 458 568 sú opísané krémové náplne obsahujúce 22 vody, 45 cukru a 33 plniaceho...

Výroba konzumovateľných polotovarov v tvare škrupiny z tukovej hmoty obsahujúcej kakao alebo podobnej čokoláde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6115

Dátum: 12.12.2003

Autor: Steiner Uwe

MPK: A23G 1/04, A23G 3/00, A23G 1/00...

Značky: škrupiny, tukovej, kakao, hmoty, čokoláde, konzumovateľných, polotovarov, tvare, výroba, obsahujúcej, podobnej

Text:

...vonkajšiu plochu škrupinovitého konzumovateľného polotovaru, ktorý má byť vyrobený, dávkovacíprostriedok na napĺňanie alveoly tukovou hmotou v tekutom temperovanom stave, lisovník, 3ktorý sa dá spustiť do alveoly, dá sa chladiť, ktorého vonkajšia plocha určuje vnútomú plochu škrupinovitého konzumovateľného polotovaru, ktorý má byť vyrobený, ako aj spúšťací prostriedok na spustenie lisovníka do alveoly, pričom pri lisovníku spustenom do alveoly...

Polosendvičová tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3666

Dátum: 02.12.2003

Autor: Vytopil Jiří

MPK: A23G 3/00

Značky: polosendvičová, tyčinka

Text:

...zložkou.Podstata technického riešenia polosendvičovej tyčinky spočíva v tom, že jej spodný korpus tvori extrudovaný krehký plátok, na ňom je aplikovaná požívateľná náplň tukovćho a/alebo ovocnćho charakteru. Ďalšou vrstvou je posyp náplne krehkou, chrumkavou extrudovanou zložkou. Tieto tri časti polosendviča tvoria celok, ktorý je celý alebo čiastočne potiahnutý tukovou polevou.Podstatnou výhodou tohto technického riešenia je rozšírenie...

Chladený potravinový výrobok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283738

Dátum: 25.11.2003

Autor: Rosso Renato

MPK: A23G 3/20, A23G 3/00

Značky: spôsob, výrobok, přípravy, potravinový, chladený

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinový výrobok tvorený lastúrou (1, 5), vo vnútri s mäkkou plnkou (4, 8) a zvonku pokrytou minimálne jednou krycou vrstvou (9, 11), pozostávajúci aspoň z dvoch pololastúr (1, 5) navzájom spojených, pričom z aspoň dvoch pololastúr je jedna vyrobená z formovateľnej potravinovej hmoty (1) a druhá je vyrobená z oblátky a spôsob prípravy takéhoto potravinového výrobku.

Cesto na sladkú oblátku, sladká oblátka a cukrovinkový výrobok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283698

Dátum: 10.11.2003

Autori: Conti Claudia, Moppett Garry Dean

MPK: A21D 13/08, A21D 2/18, A21D 10/04...

Značky: cesto, sladkú, sladká, cukrovinkový, oblátka, obsahom, oblátku, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je cesto na sladké oblátky, v ktorom je časť pšeničnej múky nahradená cereálnou krupicou a časť alebo celé množstvo sacharózy je nahradená redukujúcim cukrom
ako aj sladké oblátky a cukrovinkové výrobky s ich obsahom.

Sendvičová tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3563

Dátum: 05.08.2003

Autor: Vytopil Jiří

MPK: A23G 3/00

Značky: tyčinka, sendvičová

Text:

...výrobu sa používa müsli hmota ako dva vonkajšie plátky s vnútomou náplňou rôzneho druhu a chuti.Podstata technického riešenia sendvičovej tyčinky spočíva v tom, že je vytvorená z dvoch vonkajších plátkov müsli hmoty, ktoré sú spojené poživateľnou vnútornou náplňou tukového a/alebo ovocného a/alebo kombinovanćho charakteru. Toto usporiadanie tvori súdržnosť sendvičovej tyčinky.Výhodou tohto technického riešenia je nový cereálny výrobok s...

Postup na výrobu potravín s vonkajšou škrupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20501

Dátum: 08.05.2003

Autor: Knobel Guido

MPK: A23G 1/00, A23G 1/21, A23G 1/20...

Značky: potravin, škrupinou, postup, výrobu, vonkajšou

Text:

...hladký povrch vonkajšej0010 Prebytočná hmota sa už od vonkajšej vrstvy oddelila a možno ju odstrániť, bez toho, aby sa pri tom poškodila Škrupina. Na účely odstránenia prebytočnej hmoty od okrajaformy sa uprednostňuje použiť zodpovedajúci nástroj, ako napr.škrabák, alebo nôž. N Ž sa môže použiť pre hmoty rôznej farbya rôzneho zloženia, keďže nôž pride do kontaktu iba0011 Možno ale pomýšlať aj na iné spôsoby odstránenia prebytočnej hmoty. Napr....

Obal na potravinárske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282284

Dátum: 12.11.2001

Autor: Terrasi Giuseppe

MPK: A23G 3/00, B65D 85/60

Značky: potravinářské, výrobky

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (1) pozostáva z dvoch polovičných častí (2, 3), ktoré majú príslušné otvory proti sebe. Jedna z polovičných častí (2) definuje jedlú časť obalu, druhá polovičná časť (3) definuje nádobu na hrací prvok.

Ovocná energetická tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2392

Dátum: 14.02.2000

Autor: Ďurina Pavel

MPK: A23G 3/00

Značky: tyčinka, ovocná, energetická

Text:

...zodpovedajú vysokému štandardu racionálnej výživy. Vysoký podiel ovocia zaistuje i vysoký podiel ovocného cukru, čim je tiež poskytnutá vysoká energetická hodnota tyčinky. Podstatný podiel ovocia ďalej poskytuje tyčinke príjemnú štavnatú chut. Okrem toho je V obsahu tyčinky značne znížený podiel tukovoproti produktom obdobného charakteru.Na výrobu cereálnych energetických tyčiniek sa použilo 17,5 sušených marhúľ, 12 sušených...

Lízanka použiteľná ako lyžička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2229

Dátum: 12.07.1999

Autor: Szabó Ľudovít

MPK: A23G 3/00

Značky: použitelná, lyžička, lízanka

Text:

...Nový výrobok je duálny pretože je lízatkom a zároveň aj lyžićkou na jedno použitie. V jednej podstate je obsiahnuté funkcia lízatka a aj funkcia lyžičky. Podstatné sa znižuje množstvo plastového odpadu. Napokon je to veľmi atraktívny výrobok predeti a možno ním spestrit Spotrebiteľský trh.Prehlad obrázkov na yýkresoohTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 zobrazuje lízatko použiteľné ako...

Želé – cukrovinky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2136

Dátum: 07.05.1999

Autor: Chovanec Ľubomír

MPK: A23G 3/00

Značky: želé, cukrovinky

Text:

...gumovým želé resp. ovocným gumámTextúra sa posúva z elasticko-viskózovitej do oblasti gumovítej-pružnej. Použitím zmesi pektín karagenan je možné nahradit resp. znížít obsah želatíny, resp. pektínu, agaru Použitím zmesí pektín karagenan, želatina karagenan sa upravuje spracovateľnosć želé po okysleni. predlžuje sa čas spracovania a výsledná viskozita pri Vareni sa znižuje.Takéto želé je možné podrobit spracovaniu pri vysokých...

Oblátkový ovocný rez

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1835

Dátum: 06.05.1998

Autor: Schlimbach Jiří

MPK: A23L 1/064, A23G 3/00

Značky: ovocný, oblátkový

Text:

...oblatkami g,keď medzi ovocným Cestom l a oboma oblátkami 2 je nanesena vnútorna poleva 3, napriklad cokoladova alebo joqurtova,pricom ovocne cesto L zaujíma 35 az 50 objemových , vnutorna poleva Q celkom 25 až 40 objemových a oblatky g celkom 10 azPri uskutocneni ovocneho rezu s jednostrannou vnútornou polevou 3 podľa obr. 2 sa moze ovocne cesto 1 podielať na zložení ovocneho rezu až 75 objemovými , pri pouziti jednostrannej vonkajšej...

Textúta pre polozmrazeného potravinárskeho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281522

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ferrero Pietro

MPK: A21D 13/08, A23G 3/00

Značky: potravinářského, polozmrazeného, textúta, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Textúra umožňuje výrobu polozmrazených výrobkov (1) pozostávajúcich z puzdra vytvoreného z dvoch oblátkových polškrupín (2), ktoré obklopujú masu hydratovanej alebo podstatne hydratovanej krémovej náplne (3). Jadro z mäkkého karamelu (4) tvorí súčasť masy náplne a oblátková škrupina (2) je najvhodnejšie pokrytá vrstvou súvislého povlaku, napríklad založeného na čokoláde s možnosťou pridania sekaných orieškov či inej granulovanej látky.

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281147

Dátum: 04.06.1997

Autori: Hoffmann Rolf-dieter, Bongers Ulrich, Ludovici Karl

MPK: A23L 1/0524, A23P 1/04, A23G 3/00...

Značky: pomocného, prostriedku, výroby, želatínovacieho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku povlečením zrnitých častíc cukru jemne rozomletým pektínom, ako aj prípadne jednou alebo niekoľkými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, trikáliumcitrátom a káliumsorbátom, spočíva v tom, že sa najskôr cukor prípadne spolu s kryštalickými, hrubo zrnitými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, zmiesi s 0,05 až 0,5 % hmotn., výhodne 0,1 až 0,2 % hmotn. oleja a potom sa zmiesi s...

Fondánová zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1162

Dátum: 05.06.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23L 1/48, A23G 3/00

Značky: prášků, fondánová

Text:

...až 20,0 hmotn. pitnej Vody.u Fondánová zmes v prášku ako plnka do hydroskopických cukrárenských korpusov a oplátok môže obsahovať namiesto základných komponentov až 50,0 hmotn. vyšľahaného masla.Vo fondánovej zmesi v prášku ako plnke s pretlačeným tvarohom do cukrárenských výrobkov spracovateľných aj za tepla môže byť aspoň 75,0 hmotn. základných komponentov nahradených pretlačeným tvarohom.Fondánová zmes v prášku ako ľahký šľahaný...

Tepelne odolná čokoláda a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279014

Dátum: 14.09.1995

Autori: Quan Nancy, Kealey Kirk

MPK: A23G 3/00, A23G 1/00

Značky: výroby, čokoláda, spôsob, odolná, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne odolná čokoláda obsahuje temperovanú čokoládu, ku ktorej je pridaná látka tvorená hydratovaným lecitínom, pričom táto látka je tvorená emulziou typu voda v oleji a obsahuje vodu a frakcionovaný lecitín vo forme reverzných miciel, emulzia typu voda v oleji obsahuje 70 až 90 % hmotn. vody a 10 až 30 % hmotn. frakcionovaného lecitínu a látka tvorená hydratovaným lecitínom je v čokoládovej hmote obsiahnutá v množstve 1,0 až 3,0 % hmotn....

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281595

Dátum: 09.09.1993

Autori: Loh Jimbay Peter, Anderson Wendy Ann, Dulin Dreena Ann, Fitch Mark David

MPK: A23G 3/00, A23G 1/04, A23G 1/00...

Značky: čokoládovité, výroby, kusové, nízkým, obsahom, spôsob, teliesko

Zhrnutie / Anotácia:

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku obsahuje 30 až 55 % hmotn. vodnej cukrovej pasty mikromletého kakaa a 45 až 70 % hmotn. prídavného cukru, pričom celkový obsah vlhkosti je 10 až 20 hmotn. %, celkový pomer cukru ku kakau je v rozmedzí 2 : 1 až 7 : 1, a uvedená pasta obsahuje 10 až 30 % hmotn. kakaa, v ktorom je kakaové maslo prítomné ako jeho zložka v množstve menšom, ako je 10 % hmotn. celkovej hmotnosti čokoládovitého...