A23G 1/20

Ventil odlievacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14652

Dátum: 25.01.2011

Autori: Bühler Leo, Bauer Bernhard

MPK: A23G 1/20, A23G 9/28

Značky: stroja, ventil, odlievacieho

Text:

...výhodnejšie rovnakého typu.Výhodné je združenie viacerých ventílových klapíek, výhodnejšie troch alebo štyroch ventílových klapiek do jedného ventilu.Vo ventile sú ventilovć klapky, prípadne Ventilová klapka a prvok ventilu usporiadané výhodnejšie tak, aby pri jednej polohe klapiek, výhodnejšie vstave nečinnosti, vktorej na klapky nepôsobí žiaden tlak, uzatvárali otvor ventilu. V okamihu, kedy na klapku začne pôsobiť tlak, klapka opúšťa...

Spôsob prevádzkovania zariadenia na výrobu odlievaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12889

Dátum: 14.06.2010

Autori: Bauer Bernhard, Rothenbühler Peter, Braun Peter

MPK: A23G 1/00, A23G 1/04, A23G 1/18...

Značky: zariadenia, prevádzkovania, spôsob, výrobkov, odlievaných, výrobu

Text:

...zariadenie sa vôbec nechápe ako to, ktoré patrík odlíevaciemu zariadeniu, ale počíta sa k zariadeniu na výrobu tabuliek čokolády.0011 Pod výrazom v krátkom čase sa v rámci vynálezu rozumie časový úsek S 30 sekúnd,výhodne 5120 sekúnd, obzvlášť výhodne 5300 sekúnd. Výrok o spotrebe tekutej hmoty odlíevacím strojom očakávanej vkrátkom čase sa môže realizovať predovšetkým prostredníctvom lineámej a/alebo nelíneárnej extrapolácie skutočne...

Spôsob výroby cukrárskeho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11330

Dátum: 20.07.2007

Autori: Abylov Melis, Durco Juraj

MPK: A23G 1/20, A23G 1/52, A23G 3/02...

Značky: výrobků, výroby, spôsob, cukrárskeho

Text:

...prúžkov cukrárskej hmoty. To tiež umožňuje, aby bolo cukrárskou hmotou celkom pokryté dno formy v prípadoch, kedy je cukrárska hmota ukladaná do jednej formy z niekoľkých vydávacích výstupov.0013 Okrem toho uskutočnené testy preukázali, že sa dosiahnu určité výhody vtedy, keď sa vydávací priechod, ktorý sa nachádza buď vnútri v hriadeli alebo vtryske smerom kotvoru, rozširuje vpozdĺžnom smere vydávacieho výstupu. V oblasti...

Zariadenie na spracovanie požívatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10177

Dátum: 03.11.2005

Autori: Kasemann Karl-jürgen, Paul Michael, Steiner Uwe

MPK: A21C 5/00, A23G 1/20, A22C 7/00...

Značky: spracovanie, požívatiny, zariadenie

Text:

...teleso je posuvno-vratný/otáčavý piest, ktorý jeuložený v komore axiálne kĺzavo a otáčavo okolo svojej pozdĺžnej osi.0016 Pritom je prvá poloha posuvno-vratného/otáčavého piesta tvorená prvou polohou zdvihu a prvou polohou natočenia a druhá poloha posuvno-vratněho/otáčavého piesta je tvorenádruhou polohou zdvihu a druhou polohou natočenia.0017 Výhodným spôsobom sa pritom realizuje axiálny posuvno-vratný pohyb posuvnovratného/otáčavého...

Postup na výrobu potravín s vonkajšou škrupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20501

Dátum: 08.05.2003

Autor: Knobel Guido

MPK: A23G 1/20, A23G 1/00, A23G 1/21...

Značky: škrupinou, vonkajšou, postup, potravin, výrobu

Text:

...hladký povrch vonkajšej0010 Prebytočná hmota sa už od vonkajšej vrstvy oddelila a možno ju odstrániť, bez toho, aby sa pri tom poškodila Škrupina. Na účely odstránenia prebytočnej hmoty od okrajaformy sa uprednostňuje použiť zodpovedajúci nástroj, ako napr.škrabák, alebo nôž. N Ž sa môže použiť pre hmoty rôznej farbya rôzneho zloženia, keďže nôž pride do kontaktu iba0011 Možno ale pomýšlať aj na iné spôsoby odstránenia prebytočnej hmoty. Napr....

Spôsob plastického extrudovania cukrárskeho materiálu s obsahom tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283095

Dátum: 30.12.2002

Autori: Jury Mark, Mackley Malcolm Robert, Crook Simon John

MPK: A23G 3/20, A23G 1/20

Značky: cukrárskeho, extrudovania, materiálů, plastického, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob zahrnuje naplnenie cukrárskeho materiálu s obsahom tuku do extrudéra a aplikovanie vákua na cukrársky materiál s obsahom tuku v podstate v tuhej alebo polotuhej netečúcej forme v protismere k pôsobeniu stlačenia, pričom teplota, tlak, pomer kontrakcie a miera extrudovania sú také, že cukrársky materiál s obsahom tuku je extrudovaný a zostáva v podstate v tuhom alebo polotuhom netekutom stave a vytvorí osovo homogénny extrudovaný...

Spôsob kontinuálneho vytláčania čokolády a cukrárskeho materiálu s obsahom tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281971

Dátum: 26.07.2001

Autori: Walker John Howard, Jury Mark

MPK: A23G 3/20, A23G 1/20

Značky: vytláčania, obsahom, materiálů, cukrárskeho, spôsob, kontinuálneho, čokolády

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nepretržitej extrúzie čokolády alebo cukrovinkárskej hmoty obsahujúcej tuk závitovkovým extrudérom (10), ktorý zahŕňa podávanie cukrovinkárskej hmoty obsahujúcej tuk (15) do tela (11) extrudéra, pôsobenie tlaku na čokoládovú hmotu alebo cukrovinkársku hmotu obsahujúcu tuk v podstate v tuhom alebo polotuhom neodlievateľnom stave proti smeru toku, pričom teplota vytláčacej závitovky (18), teplota vnútorných stien tela (11) extrudéra,...

Spôsob dávkovania reprodukovateľného množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279454

Dátum: 06.12.1995

Autor: Binley Gary Norman

MPK: A23G 9/28, A23G 1/20, A23G 9/20...

Značky: zmesí, spôsob, deformovateľnej, prevzdušnenej, dávkovania, reprodukovatelného, množstva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dávkovania zahrnuje uvedenie zmesi pod tlakom do prvého objemu, ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, v ktorom tlak prevzdušnenia sa rovná okolitému tlaku, a odobratie dávky druhého objemu prevzdušnenej zmesi.

Spôsob prípravy výrobkov obsahujúcich tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 280543

Dátum: 14.09.1995

Autor: Binley Gary Norman

MPK: A23G 1/22, A23G 1/20, A23G 1/21...

Značky: obsahujúcich, výrobkov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tvarovania materiálov obsahujúcich tuk, najmä čokolády, v oddeliteľných formách s rôznymi tepelnými vodivosťami. Masa s obsahom tuku aspoň 25 % sa zavedie pri teplote od 28 °C do 55 °C do dutiny medzi oddeliteľnými povrchmi formy, ktoré majú rozdielne tepelné vodivosti. Ponechá sa v styku s povrchmi formy v čase, dostatočnom na to, aby stuhla, oddelia sa povrchy formy a odstráni sa výrobok.

Spôsob výroby plnených čokoládových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280548

Dátum: 09.08.1995

Autori: Rayet Jaspal, Cebula Deryck Jozef

MPK: A23G 9/18, A23G 1/20, A23G 1/22...

Značky: výrobkov, plnených, spôsob, čokoládových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Plnené čokoládové výrobky obsahujúce tuk sa formujú vo formách pri teplotách pod 0 °C, aby sa ľahko oddeľovali od formy. Masa obsahujúca tuk sa pri teplote v oblasti okolo 15 °C, výhodne od asi 28 °C do asi 55 °C, a s obsahom tuku najmenej okolo 25 % hmotn., zavedie do formy s teplotou 0 °C alebo nižšou a ponechá sa v styku s formou v čase dostatočnom na to, aby zmes obsahujúca tuk mohla stuhnúť v nestabilnej forme aspoň vo vrstve, ktorá je v...

Spôsob výroby osovo homogénneho extrudovaného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279908

Dátum: 08.06.1994

Autor: Mackley Malcolm Robert

MPK: A23G 3/20, A23G 1/20

Značky: extrudovaného, výrobků, homogénneho, spôsob, osovo, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že cukrárenský, tuk obsahujúci materiál, napríklad čokoláda sa zavádza do vytlačovacieho stroja a pôsobí sa na neho tlakom v jeho tuhom alebo polotuhom stave pred zaškrtením toku pri teplote, kedy tento materiál je vytlačovaný izotermicky. Získa sa osovo homogénny vytlačený výrobok, ktorého prierez má rovnaký profil ako výstup matrice vytlačovacieho stroja.

Zařízení pro podélné řezání zejména nugátového plátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263282

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrucha František, Cellman Emil

MPK: A23G 1/20

Značky: řezání, nugátového, zejména, podélné, plátů, zařízení

Text:

...v pohledu, obr. 2 znázorňuje zařízení v půdoryse a obr. 3 znázorňuje detail provedení výseče v řezacím noži.Zařízení pro podélné řezání nugátového plátu sestává z přísunového odpravníku l,nastavitelného rámu g s řsdou vedle seba uspořádaných řezacích nožü gł a z odsunovéhq odpravníku Q. Jednotlivé řezací nože gg jsou upevněny do nastavitelného rámu g pomocí šroubů gg a rozpěrek 21, vymezujících vzdálenost mezi jednotlivými řezacími noži...