A22C

Zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov s vákuovacou jednotkou a zapojenie jeho vákuovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6269

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kostarau Yauheni

MPK: A22C 11/02, A22C 17/00, A22C 11/00...

Značky: výrobkov, jednotky, zapojenie, potravinářských, jednotkou, zariadenie, vákuovacou, vákuovacej, spracovanie

Text:

...produktu. Vnútri narážačkovej skrine L je umiestnené vypudzovacíe teleso i. V zadnej strane vypudzovacieho telesa i, podľa obr. č. 2, je vytvorený pripojovací vákuový otvor Q. V 0 vrchnej častí vypudzovacieho telesa Q je vytvorený vstupný otvor g, na prísun potravinárskeho produktu. V zadnej časti vypudzovacieho telesa 41, podľa obr. č. 3, je vytvorený vákuový kanál g, ktorý má tvar ležatej osmičky. Vo vnútornej časti vypudzovacieho...

Stroj na krájanie mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18307

Dátum: 14.02.2012

Autor: Grasselli Giorgio

MPK: A22C 17/00, B26D 1/02, B26D 3/28...

Značky: stroj, mäsa, krájanie

Text:

...stroja 1 je nôž 5 uzamknutý k tomuto rámu 2 tak, aby sa nepohyboval vzhľadom na uvedený rám 2. Okrem toho má nôž 5 v zobrazenom uskutočnení krájacie ostrie 5 a, ktoré je najmä priamočiare. Ak existuje viac než jeden držiak 3, ako je uvedené napríklad na Obrázku 1, všetky držiaky 3 môžu zdieľať jediný nôž 5. Inými slovami, nárezový stroj 1 môže obsahovať viac držiakov 3, ktoré sa pohybujú vzhľadom na jediný nôž 5. V nezobrazenom,...

Zariadenie na tvarovanie trojrozmerných potravinových produktov a postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17666

Dátum: 26.04.2011

Autori: Boogers George Lambertus Josephus Maria, Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus, Righolt Hendrik Jan

MPK: A22C 7/00

Značky: trojrozměrných, produktov, postup, zariadenie, potravinových, tvarovanie

Text:

...pred jej plnením. Vďaka tejto tekutine, na spodnej stene a/alebo na bočných stenách foriem bude vytvorená tenká vrstva, ktorá aspoň čiastočne ochráni potravinársky výrobok od prilepenia k stene.0013 Výrobok, ktorý má byt vytvorený, je tlačený z plniacej komory do foriem tvarovacieho prvku. Počas tohto plnenia vzduch zachytený v tvarovacej doske formy bude unikat cez pórovitú štruktúru formy do okolia.0014 Možnosťou pri spracovaní veľmi...

Zdroj svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15072

Dátum: 14.12.2010

Autori: Bienert Olaf, Ebert Detlef

MPK: B65H 75/44, A22C 15/00, A22C 11/12...

Značky: svoriek, zdroj

Text:

...počet prvkov navešanie. Po umiestnení nového zdroja prvkov na vešanie do príslušného držiaka nasvorkovacom stroji možno vyrobiť taký počet produktov v tvare klobásy, ktorý zodpovedápočtu prvkov na vešanie v uvedenom zdroji.0010 V prípade, ak použitý zdroj prvkov na vešanie zostane na uvedenom svorkovacom stroji, alebo ak sa na svorkovací stroj nasadí použitý zdroj prvkov na vešanie, počet prvkov na vešanie vtakomto použitom zdroji nie je vždy...

Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16543

Dátum: 01.04.2010

Autori: Le Roux Anton Schutte, Johnston Roy Andrew, Uys Taylor, Roux Daniel, Schultz Hermann August

MPK: A23L 1/00, A22C 11/00, A22C 11/08...

Značky: systém, spôsob, potravinářských, výrobkov, zariadenie, spracovanie

Text:

...že horný koniec špirálovej závitovky je v určitej vzdialenosti od prvéhokonca spracovacej nádoby tak, aby bol umiestnený v smere toku od pozície, v ktorejsa do spracovacej nádoby cez prívodný žľab pri použití zavádzajú potravinárskeVodiaci prostriedok môže byt vo forme aspoň jednej kvapalinovej dýzy umiestnenej na prvom konci spracovacej nádoby, pričom kvapalinovú dýzu možno ovládať tak, aby smerovala prúd spracovacej kvapaliny na...

Vynálezy kategórie «A22C» v ZSSR.

Spôsob automatizovanej výroby veľkého rozsahu mrazených plátkov kebabu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19325

Dátum: 29.10.2009

Autor: Tulunay Önder

MPK: A22C 17/00, A22C 18/00, A22C 7/00...

Značky: kebabu, automatizovanej, mrazených, velkého, výroby, rozsahu, plátkov, spôsob

Text:

...krájať kebabovéplátky konvenčným spôsobom. To môže viesť k opakujúcim sazraneniam kĺbov. Často je tiež nepríjemné pracovať pri vysokých teplotách, ktoré sú prítomné V prednej časti grilu.0008 Ešte ďalšou nevýhodou je, že rotujúci a grilovací spôsob nie je citlivý na zmeny pri rôznych požiadavkách na výrobok, čo znamená, že k zákazníkovi sa dostanú spálené, alebo ešte horšie,nedopečené alebo surové kebabové plátky. To je žiaľ celkom bežné, že...

Jednovrstvová alebo viacvrstvová hadicová potravinárska fólia-ktorú možno údiť, sušiť vzduchom-na balenie potravín, ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14792

Dátum: 27.10.2009

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, B32B 27/36

Značky: údiť, jednovrstvová, možno, fólia-ktorú, potravin, výroby, sušiť, viacvrstvová, potravinárska, balenie, spôsob, hadicová, vzduchom-na

Text:

...zafarbenie povrchu údeniny a mäsa.0009 Podľa praktických skúseností prihlasovateľky je úditeľnosť silne závislá od podielu PEBA, avšak len táto samotná je pri vysokých koncentráciách PEBA nepostačujúca. Ďalej je nevýhodou, že PEBA je drahý a mäkký materiál. To má síce za následok, že zmesi s primerane vysokým podielom PEBA umožňujú určitú úditeľnosť. Ale na základe vysokej ceny a predovšetkým na základe príliš malej tuhosti ako aj...

Jednovrstvová alebo viacvrstvová hadicová potravinárska fólia, ktorú možno údiť, sušiť vzduchom, odlupovať, najmä plnoautomaticky odlupovať, na balenie potravín ako aj spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14344

Dátum: 27.10.2009

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, B32B 27/30

Značky: najmä, jednovrstvová, údiť, odlupovať, viacvrstvová, plnoautomaticky, potravinárska, fólia, výroby, spôsob, možno, vzduchom, potravin, hadicová, sušiť, balenie, ktorú

Text:

...zafarbenie povrchu salámy a mäsa.0009 Podľa praktických skúseností prihlasovateľky jeúditeľnosť silne závislá od podielu PEBA, avšak len táto samotná je pri vysokých koncentráciách PEBA nepostačujúca. Ďalej je nevýhodou, že PEBA je drahý a mäkký materiál. To spôsobuje, že zmesi s primeraným vysokým podielom PEBA síce umožňujú určitú úditeľnosť. Ale na základe vysokej ceny a predovšetkým na základe príliš malej tuhosti ako aj pevnosti sa...

Zariadenie a spôsob na tvarovanie potravinového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16855

Dátum: 04.07.2008

Autori: Van Der Laak Jacobus Johannes Maria, Van Gerwen Hendrikus Petrus Gerardus

MPK: A22C 7/00, A23G 1/28, A23G 3/02...

Značky: potravinového, tvarovanie, zariadenie, produktů, spôsob

Text:

...ktorom je formovanýpotravinový produkt, napríklad sem a tam sa pohybujúca doska alebo rotujúci bubon. Toto telo zahŕňa jeden alebo viac otvorov, v ktorých je potravinový produkt vytvarovaný. S výhodou je súčasne formovaný väčší počet0008 Potravinové produkty sa odoberajú z tvárniaceho tela pomocou vyhadzovacieho ústrojenstva, ktoré sa pohybuje sem a tam v priebehu jedného cyklu z východiskovej polohy do vyhadzovacej polohy a späť. Výhodne sa...

Udiarenská palička na uloženie párkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4969

Dátum: 05.02.2008

Autor: Staněk Radek

MPK: A22C 17/00, A22C 15/00

Značky: udiarenská, palička, uloženie, párkov

Text:

...1, napriklad pomocou znamych neznazomených údiarenských košov. Spravidla sa používa celá súprava údenárskyeh paličiek 1, pre názomosť je na obr. 1 znázornená iba jedna údenárska palička 1.Na údenárskej paličke sú v miestach určených na uloženie parkov vyhotovené otvory 2 (obr. l, 2, 4), napríklad v tvare srdiečka. Nad každým otvorom 2 je vyhotovená dražka 3 na uloženie uškrteného miesta parku 4 (obr. 1, 4).Po narazení salámového diela do...

Požívateľný reklamný alebo informačný, alebo dekoratívny nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4939

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kopecký Peter

MPK: A22C 17/00

Značky: reklamný, požívateľný, informačný, dekoratívny, nosič

Text:

...objasnený na priložených výkresoch, kde obr. 1 zobrazuje porcované hydinové prsia. Obr. 2 Zobrazuj e celé karé s logom výrobcu. Na obr. 3 je znázomené husacie stehno pre Silvestrovskú oslavu. Napokon na obr. 4 sú znázornené dva možné dekoratívne tepelné reliéfne otlačky.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomici znalí stavom techniky nájdu...

Spôsob spájania častí prírodného črievka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8868

Dátum: 07.12.2007

Autori: Hansen Kim, Andersen Knud, Hansen Erik Torngaard

MPK: A22C 13/00, A22C 17/14

Značky: částí, prírodného, spôsob, črievka, spájania

Text:

...účinok a môžu byť ľahko absorbované v ľudskom tele.Transglutaminázy užitočné V predloženom vynáleze môžu byť komerčným výrobkom ACTIVAW EB od firmy AJINOMOTO, Japonsko, ale neobmedzujú sa len na tento výrobok. Transglutamináza od firmy AJINOMOTO sa vyrába fermentáciou. Transglutaminázy sa tiežnachádzajú v mnohých organizmoch živočíšneho alebo rastlinného pôvodua inaktivovaná transglutamináza nezhoršuje kvalitu potravinárskeho...

Viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14257

Dátum: 06.07.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/08, B32B 27/32, A22C 13/00...

Značky: hadicový, fólia, viacvrstvový, plochy, potravinový

Text:

...plochého alebo hadicového tvaru na balenie potravín, ako sú napriklad zmršťujúce sa vrecká, zvárané fólie alebo podobne, ktoré sa po prvýkrát vyznačujú nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútrapočitanými najmenej siedmymi vrstvami.0012 Pritom obsahuje prvá vrstva zvonka ako zložku vrstvy PET, druhá vrstva priľnavý polotovar, tretia vrstva ionomér,štvrtá vrstva priľnavý polotovar, piata vrstva EVOH, šiesta vrstva priľnavý polotovar a siedma...

Viacvrstvový plochý alebo hadicový potravinový obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15828

Dátum: 06.07.2007

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: B32B 27/08, B32B 27/32, A22C 13/00...

Značky: potravinový, viacvrstvový, hadicový, plochy, fólia

Text:

...fólia plochého alebo hadicového tvaru na balenie potravín, ako sú napríklad zmršťujúce sa vrecká, zvárané fólie alebo podobne, ktoré sa po prvýkrát vyznačujú nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútrapočítanými najmenej siedmymi vrstvami.0012 Pritom obsahuje prvá vrstva zvonka ako zložku vrstvy PET, druhá vrstva priľnavý polotovar, tretia vrstva ionomér,štvrtá vrstva priľnavý polotovar, piata vrstva PVA(polyvinylalkohol) alebo MXD 6...

Spôsob výroby salámových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5223

Dátum: 18.02.2006

Autori: Eisner Peter, Pointner Josef, Muller Klaus, Zacherl Christian

MPK: A22C 11/00, A23L 1/317

Značky: výrobkov, salámových, spôsob, výroby

Text:

...V kutri nasleduje plnenie prátu do čriev, prípadne údenie, a tepelne spracovanie. Prát má pritom V jadre takúteplotu, pri ktorej proteíny svalových vlákien koagulujú za tvorby gélu.Konzistencia tepelne spracovanej salámy je pritom závislá od schopnosti viazania Vody, preto je táto okrem emulgovania a stabilizácie tuku atvorby štruktúry (tvorba gélu) rozhodujúcifaktor pri výrobe tepelne spracovanej salámy.Prídavkom tuku do kutra vzniká...

Zariadenie na spracovanie požívatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10177

Dátum: 03.11.2005

Autori: Steiner Uwe, Kasemann Karl-jürgen, Paul Michael

MPK: A23G 1/20, A21C 5/00, A22C 7/00...

Značky: požívatiny, zariadenie, spracovanie

Text:

...teleso je posuvno-vratný/otáčavý piest, ktorý jeuložený v komore axiálne kĺzavo a otáčavo okolo svojej pozdĺžnej osi.0016 Pritom je prvá poloha posuvno-vratného/otáčavého piesta tvorená prvou polohou zdvihu a prvou polohou natočenia a druhá poloha posuvno-vratněho/otáčavého piesta je tvorenádruhou polohou zdvihu a druhou polohou natočenia.0017 Výhodným spôsobom sa pritom realizuje axiálny posuvno-vratný pohyb posuvnovratného/otáčavého...

Zariadenie a spôsob na zosieťovanie potravín do rúrkového púzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7861

Dátum: 28.10.2004

Autor: Mysker Thomas

MPK: A22C 11/00

Značky: zosieťovanie, puzdra, potravin, rúrkového, spôsob, zariadenie

Text:

...priemeru než pletivu na zdóraznenie jamkoviteho vzhľadu výrobkov. Aj keď uskutočnenie vynáiezu bude Upisane ia použilře pre údeniny, moze oyť použite pre akýkoľvek výrobok vrátane celosvalových masoíých výrobkov, syrov, veoetaxiánskyob vyrobkov alebo gxe akykolvek iný výrobok, pre ktorý je žiaduci jamloviłý0007 Podla prítomneho vynálezu je poskytované, v kombinácii, zariadenie na získavanie potravinárskeho výrobku sieťkou ako jedefinované...

Spôsob stužovania povrchu surových prátov alebo surových salám pomocou úpravy ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283976

Dátum: 24.05.2004

Autori: Kortschack Fritz, Heinz Volker

MPK: A23L 1/317, A22C 11/00, A23L 1/025...

Značky: ultrazvukom, prátov, povrchu, pomocou, surových, spôsob, stužovania, salám, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob stužovania povrchu surového prátu pomocou úpravy ultrazvukom a/alebo pomocou mikroštruktúry, ktorá minimalizuje adhéziu na vnútornom povrchu sonotród počas privádzania prátu, pričom je surový produkt v kontinuálnom procese najprv úplne odplynený. Následne je bezprostredne privedený surový produkt do styku s povrchom jednej alebo viacerých ultrazvukových sonotród, pričom aspoň jedna z týchto ultrazvukových sonotród je...

Zabalené a mrazené polievkové kurča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3753

Dátum: 06.04.2004

Autor: Záhumenský Ronald

MPK: A23B 4/06, A23L 1/315, A22C 21/00...

Značky: kurča, polievkové, mrazené, zabalené

Text:

...rezeň s kosťou,ak ide o rezeň s kľúčnou kosťou a chrupavkou hrudnej kosti, pričom hmotnosť kľúčnej kosti a chrupavky hrudnei kosti nesmie presiahnuť tri percentá z hmotnosti hydinového rezňa s kosťou. Ďalej je známe hydinové filé, ak ide o celý spodný hrudný sval z hydinového rezňa.Ďalej je známy hydinový chrbát, ak ide o celú chrbticu s časťou rebier a panvou s priľahlým svalstvom a kožou alebo o jeho časť. Ďalej je známy hydinový trup,...

Plochý alebo hadicový potravinársky obal alebo fólia a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5772

Dátum: 17.03.2004

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, C08J 5/18

Značky: hadicový, plochy, výroby, potravinářský, spôsob, fólia

Text:

...a tiež spravidla vždy neuspokojivej tvarovej stability.0007 Dokument WO 2004/098298 A 2 uverejňuje jedno alebo viac Vrstvový, hadicový, neorientovaný, jedno alebo dvojsmerne orientovaný (a tepelne fixovaný) potravinársky obalpolyamid a/alebo kopolyamid a aspoň jeden alebo viac syntetických polymérov, rozpustných vo vode, aspoň jedno organické a/alebo anorganicke plnivo. Ďalej sú ako plnivá známe najmä kukuričný Škrob, celulózový prášok a...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie v priereze viachranných alebo nekruhových hadicových balení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1618

Dátum: 15.03.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A22C 11/00

Značky: viachranných, nekruhových, zhotovenie, priereze, hadicových, zariadenie, balení, spôsob

Text:

...kusového plniaceho materiálu, odsávat v hadicovýeh baleniach zo vždy plneného balenia vzduch pomocou sacej rúrky, ktorá obklopuje vnútomú rúrku, rozvádzajúcu plniaci materiál (taká dvojitá rúrka je zo spisu DE 197 16 665 Al známa tiež na vedenie tlakového vzduchu). V tomto zmysle spočíva vynález v tom, že ústie vnútornej rúrky je tvorené hubicou,priloženou k vnútornej rúrke, a má tvar prierezu hadicového balenia. Tvar prierezu ústia...

Film z prasacieho kolagénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2447

Dátum: 18.02.2004

Autori: Morgan Trevor, Gray Mark, Norwood Derek Samuel David

MPK: A22C 13/00

Značky: kolagenu, prasacieho

Text:

...nízkou pevnosťou v0009 Zmiernenie týchto problémov a umožnenie výroby v podstatebravčového kolagénového filmu je predmetom tohto vynálezu.0010 Predkladaný vynález je založený na objave, že použitie kolagénuzískaného z koží prasníc poskytuje mimoriadne výhody.0011 Jeden aspekt predkladaného vynálezu poskytuje extrudovaný prasací kolagénový film vyrobený z extrudovatelného kolagénového gélu, obsahkolagénu vo ñlme je tvorený hlavne kolagénom z...

Zariadenie a spôsob výroby kebabov na špajle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1169

Dátum: 10.01.2004

Autori: Kracker Lothar, Walser Glenn

MPK: A22C 17/00

Značky: výroby, špajle, zariadenie, spôsob, kebabov

Text:

...vzhľadom k tomu, že tu chýba zostava nosičového prepravníka alebo príslušný prepravný pás.Začínajúc konceptom v úvodnej časti Nároku 1 je všeobecným cieľom vynálezu prekonanie problémov uvedených vyššie v spojeni s príslušným známym stavom techniky a vytvorenie prístroja pre prípravu potraviny konkrétne stroja na výrobu kebabov, ktore sú kompletne vyhotovené priamo pre umiestnenie do grilu alebo pre uloženie do chladničky pred alebo po...

Spôsob predmáčania a spevňovania nejedlých kolagénových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3368

Dátum: 04.11.2003

Autor: Rydenfors Göran

MPK: A22C 13/00

Značky: kolagénových, spevňovania, nejedlých, spôsob, predmáčania, obalov

Text:

...do0009 Príkladom solných roztokov, ktoré obsahujú dve soli alebo viac, je solný roztok obsahujúci síran sodnýobsahujúci hydrogenuhličitan sodný (3 6 hmotn.)r íran sodný(3 hmotn.) a chlorid sodný (4 hmotn.), solný roztok obsahujúci chlorid amónny (5 hmotn.), chlorid sodný(3 hmotn.) a chlorid draselný (2 hmotn.), solný roztok obsahujúci hydrogenfosforećnan sodný (3 hmotn.), chlorid draselný (3 hmotn.) a chlorid sodný (3 hmotn.) a...

Spôsob a zariadenie na oplachovanie kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283493

Dátum: 21.07.2003

Autor: Amstrup Fritz

MPK: A22C 17/08, B04B 15/06

Značky: spôsob, mäsa, kusov, zariadenie, oplachovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oplachovania kusov mäsa, ktoré by hlavne pri usmrcovaní boli vytriedené, pretože boli postriekané krvou. Kusy mäsa sú odstredené pri súčasnom pridávaní studenej oplachovacej vody počas doby 2 až 4 minút a tieto kusy mäsa sa potom odstreďujú bez pridávania vody počas doby 2 až 3 minút, potom sa opláchnuté a osušené mäso, ktoré už môže byť použité na spotrebné účely, vyberie z odstredivky, výhodne automaticky. Zariadenie vo forme...

Viacvrstvový plošný alebo rukávový potravinársky obal alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3965

Dátum: 06.06.2003

Autor: Schiffmann Jürgen

MPK: A22C 13/00, B32B 27/34

Značky: rukávový, viacvrstvový, plošný, fólia, potravinářský

Text:

...navrhuje nasledovná, počítané z vonku do vnútra, Štruktúra vrstievz vonku prvá vrstva obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid,druhá vrstva PVA, tretia vrstva polyamid, Štvrtá vrstva adhézne činidlo, piata vrstva polyolefín, výhodnepolyetylén, šiesta vrstva adhézne činidlo a z vonku siedmavrstva, ktorá je súčasne najvnútornejšia resp. k balenej potravine privrátená vrstva, obsahuje ako súčasť vrstvy0011 Pre ďalší hlavne výhodný variant...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová potravinárska fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10424

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schief Hermann-josef, Schiffmann Jürgen Michael

MPK: B32B 27/34, B32B 27/32, A22C 13/00...

Značky: potravinárska, hadicová, plocha, viacvrstvová, fólia

Text:

...nasledujúcimi, zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát saVyskytujúcimi aspoň so siedmymi vrstvami. Pritom obsahujea) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy polyolefín, výhodne polyetylén, druhá vrstva adhézne činidlo, tretia vrstva polyamid, štvrtá vrstva EVOH, piata vrstva polyamid, šiestavrstva adhézne činidlo a siedma vrstva zvonka, ktorá jealebo b) prvá vrstva zvonka ako súčasť vrstvy PET, druhá vrstva...

Viacvrstvová plochá alebo hadicová schránka alebo fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2847

Dátum: 06.06.2003

Autori: Schief Hermann-josef, Schiffmann Jürgen Michael

MPK: B32B 27/32, B32B 27/34, A22C 13/00...

Značky: schránka, plocha, fólia, hadicová, viacvrstvová

Text:

...zvonka smerom dovnútra počítanými na seba naukladanými vrstvami s prvýkrát sa vyskytujúcimi aspoň sošiestimi, najmä so siedmymi vrstvamia)prvá vrstva zvonka obsahuje ako súčasť vrstvy polyamid, druhá vrstva EVOH, tretia vrstva adhézny prostriedok, štvrtáprostriedok a šiestu vrstva zvonka, ktorá je súčasne najvnútornejšou, prípadne privrátenou vrstvou k potravine,ktorá sa má zabaliť, tvorí polyamid ako jej súčasť, alebo b) prvá vrstva zvonka...

Spôsob a zariadenie na spracovanie zmrazeného bloku surovín a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1640

Dátum: 22.05.2003

Autori: Jonsson Sveinbjoern, Asgeirsson Karl Johann

MPK: A22C 25/00, B02C 18/06, A23L 1/326...

Značky: spôsob, týmto, spôsobom, zmrazeného, spracovanie, zariadenie, bloků, surovin, výrobok, vyrobený

Text:

...centrálnej osi podávacieho zariadenia alebo paralelne k centrálnej osi podávacieho príslušenstva, kde rezací nástroj rotuje nad rezacím otvorom podávacieho príslušenstva a kde rezacia čepeľ je taká dlhá,aby rezací okraj zakrýval rezací otvor.Ďalšie známe riešenie je uvedené v zverejnenom nemeckom patentovomspise DE 382 7767 A 1, kde je opisané zariadenie, ktoré je tvorené rezacím3 bubnom na rezanie zmrazeného materiálu, ktoré sa skladá...

Spôsob a zariadenie na rezanie predmetov na rovnaké porcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2735

Dátum: 21.03.2003

Autori: Hallvardsson Kristjan, Sverrisson Ragnar

MPK: B26D 7/01, A22C 17/00, A22C 21/00...

Značky: spôsob, predmetov, rovnaké, zariadenie, rezanie, porcie

Text:

...priechodom prechádzajúcim cez neho, ktorý slúži na prenos podtlaku. Forma môže byť výhodne otvorená a/alebo zatvorená a/alebo vymeniteľné, čo zjednodušuje napriklad čistenie alebo ak sa má zmeniť veľkosť porcie. Vnútorný priestor medzi vrchnou a spodnou časťou puzdra má aspoň jeden kanálik prechádzajúci cez formu dovnútra. Preto podtlak bude pôsobiť V celom vnútomom priestore medzi formou a dnom puzdra. Aspoň jeden kanálik prechádzajúci cez...

Zariadenie na sploštenie potravín, hlavne kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2316

Dátum: 20.03.2003

Autor: Völkl Thomas

MPK: A22C 9/00

Značky: zariadenie, kusov, hlavne, mäsa, sploštenie, potravin

Text:

...kolmo na os rotácie. Inými slovami,vyvýšeniny vtvare vydutín sú výhodne v pohľade zhora minimálne tvorené približne podľa vzoru široko roztiahnutej štruktúry V.0012 Vylepšené zariadenie na sploštenie je výsledkom aj vďaka klepaciemu zariadeniuplánovanému podľa vynálezu. Toto môže spôsobiť žiaduce stenčenie potravín V súčinnostis jednou zvyššie vysvetľovaných zmien zariadenia na sploštenie sobežným transportnýmzariadením alebo bubna na...

Usporiadanie valcov na mäso a spôsob spracovania mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1817

Dátum: 18.12.2002

Autor: Kindermann Franz

MPK: A22C 9/00

Značky: spracovania, mäso, spôsob, usporiadanie, mäsa, valcov

Text:

...zuba.Vytvorením opracovávajúcich zubov podľa vynálezu na valcovacích prostriedkoch sú kusy mäsa po dávkach Vťahované do medzery. V medzere prúdi mäso zodpovedajúco vynaloženému tlaku priečne na smer opracovania, t. j. V axiálnom smere valcov, od seba. Pri opustení medzery je mäso naťahované pomocou opracovávajúcich zubov, ktoré sa tam navzájom rozchádzajú atvoria háky, čím je kus mäsa ďalej zjemňovaný.Opracovávajúce zuby môžu byť spojené...

Spôsob vytvárania povlaku na trvanlivých údeninách a na tvrdých syroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282683

Dátum: 10.10.2002

Autori: Stemmler Andreas, Stemmler Heinz

MPK: A22C 13/00

Značky: syroch, tvrdých, spôsob, povlaků, trvanlivých, vytvárania, údeninách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania povlaku na trvanlivých údeninách a na tvrdých syroch, pričom sú údeniny v prírodnom alebo umelom čreve, povliekaním povrchu údenín alebo syra systémom zahŕňajúcim vodno-etanolický roztok obsahujúci hmotnostne: a) 1 až 99 % šelaku a b) 99 až 1 % aspoň jedného vo vodnom etanole rozpustného polyamidu, pričom sú percentá vztiahnuté vždy na sumu zložky (a) a (b), a následným sušením pri teplote 10 - 50 °C.

Způsob manipulace, skladování a zrání homogenizovaného nasoleného a zchlazeného výrobního masa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260427

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselý Josef, Seidl Oswald, Kužniar Josef, Rusz Josef

MPK: A22C 7/00

Značky: manipulace, nasoleného, skladování, provádění, a, zchlazeného, homogenizovaného, výrobního, způsob, zrání, zařízení

Text:

...výroby uzenln je složeno z jednoho navažovacího zásobníku a několika zásobníků, které jsou opatřeny čerpadly a tenzometrickým vážným systémem. Rozdelovaní mas podle druhů do jednotlivých zásobníků je prováděno otočným zakončením potrubí.Zpüsobem podle vynálezu se dociluje zvýšení technické úrovně manipulace s výrobním masem, je z tohoto procesu odstranění veškerá doprava vysokozdvižnými vozíky 4doposud bylo nutno šest manipulací s...

Způsob marinování zmrazených ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 263253

Dátum: 11.04.1998

Autor: Vavrys Jaroslav

MPK: A22C 25/06, A22C 25/00

Značky: zmrazených, způsob, marinování

Text:

...po dobu alespoň 70 h při teplotě 5 až 12 °C.Rozmrazováním rybí suroviny přímo v marínovacím nálevu se docíli úspory pitné vody,páry, zjednodušeni pracovních operací, zhodnocení rybí suroviny, jakož í zvýšení jakosti vymarinované suroviny a maximální zajištění hygieny při rozmrazování. Marinovací proces se zkracuje minimálně o 10 hodin. Příznívě je ovlivněno i klima marinovací místnosti a ziskány prostory dříve určené k...

Polotovar pokrmu z rybieho mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1724

Dátum: 14.01.1998

Autor: Hipper Vladimír

MPK: A22C 25/00, A22C 25/20, A22C 25/18...

Značky: rybieho, mäsa, pokrmu, polotovar

Text:

...prechádza tyč. Nový polotovar je výsledkom novej technológie, ktorá umožňuje v hromadnej yrobe priechod špajle kúskami zmrazeného rybieho mäsa.Útvarmi zmrazeného rybieho mäsa sú s výhodou kocky alebo hranoly, čo umožňuje bezodpadove delenie pôvodných blokov.Útvarmi zo zmrazeného rybieho mäsa môže prechádzať špajťa zdreva aleboplastu, ktoráje najednom konci zaostrená.Vo výhodnom riešení sú útvary zo zmrazeného rybieho mäsa na tvči preložené...

Potravinový doplnok na báze žraločej chrupky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1669

Dátum: 05.11.1997

Autor: Myška Václav

MPK: A22C 25/00, A61K 35/60

Značky: chrupky, žraločej, báze, potravinový, doplnok

Text:

...sójový olej, kazein a lecitín.Do nesporných účinkov tohto potravinového doplnku je možné zahrnúť pôsobnosť proti zápalom kľbov, zmierňovanie prejavov únavypri vysokej svalovej a kľbovej záťaži výkonných športovcov, W .NI-GXposilňovanie imunitného systému organizmu človeka a tým zníženie rizika vzniku ochorení vyvolávaných mikroorganizmami, Vírmi a bakteriami. Látky obsiahnuté V žraločej chrupavke pôsobia ako prevencia nádorových...

Huspeninový potravinársky výrobok a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1160

Dátum: 08.05.1996

Autor: Farkaš Ladislav

MPK: A23B 4/06, A23B 4/10, A22C 7/00...

Značky: výrobu, huspeninový, zariadenie, výrobok, potravinářský

Text:

...koroniny a V niektorých prípadoch aj konzervačné prísady. Jednotlivé omponenty možno kombinovať a pripaviť tak huspeninový výrobok klasický (růsol kože), s údeným mäsom, 5 paprćami,pripadne ich vhodne aromatizovať. Růsolovitý vývar vznikáAprírodným vývarom najmä 2 paprć, obsahujúcich prírodnú želatínu.V niektarých prípadoch ja možné na zlepšenie kenzietencie růsnluPridať äelatínu. Baba varenia týchto kümponentüv e 1 až 1 hadin, J pričom...

Spôsob výroby celulózových fólií a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281027

Dátum: 08.11.1995

Autori: Ecker Friedrich, Schönberg Anton, Rauch Ernst, Renner Klaus, Zikeli Stefan

MPK: A22C 13/00, B29C 47/00, B29C 47/88...

Značky: celulózových, zariadenie, vykonávanie, výroby, fólií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok celulózy v terciálnom aminoxide v zohriatom stave extruduje extrudačnou dýzou, vybavenou extrudačnou štrbinou a zohriaty extrudovaný roztok sa vedie do zrážacieho kúpeľa, aby sa rozpustená celulóza zrazila, pričom bezprostredne po extrudácii sa zohriaty extrudovaný roztok pred vstupom do zrážacieho kúpeľa ochladí, vystavením prúdu plynu. Zariadenie na výrobu celulózových fólií obsahuje extrudačnú dýzu s extrudačnou štrbinou a pod...

Spôsob uzatvárania hadicových alebo vrecových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277876

Dátum: 07.06.1995

Autori: Madsen Erik, Flemming Kroman

MPK: B65B 7/02, A22C 11/12

Značky: obalov, vrecových, uzatvárania, hadicových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavieranie hadicových alebo vrecových obalov, hlavne obalov potravín, sa robí tak, že sa stlačený úsek obalu zovrie prstencovou nekovovou sponou, ktorá sa pritlačením zúži okolo stlačeného úseku obalu zvieracím tlakom pôsobiacim z protiľahlých strán a fixuje sa v tvare, ktorý dosiahne pri pôsobení konečného uzavieracieho tlaku. Stlačený úsek sa zovrie medzi v podstate hladkými protiľahlými plochami v podstate rovných trámcov (4, 8) spony do...