A22B

Spôsob a zariadenie na omráčenie hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13324

Dátum: 20.05.2009

Autori: De Rijcke Richard, Van Bijnen Twan, Van Stuijvenberg Wim, Mouthaan Martin

MPK: A22B 3/08

Značky: zariadenie, hydiny, omráčenie, spôsob

Text:

...že sa natiahne von z takéhoto polohovacieho prvku, obmedzujúceho krk zvieraťa a výhodne hornú časť tela. S hlavouhydiny usadenou, ale vyčnievajúcou von, sa môžu k hlave hydiny následne priblížiť omračovacie prostriedky, ktoré po kontakte s hlavou hydiny Vyšlú elektrický prúd do hlavy hydiny. Elektrický prúd je dostatočný na omráčenie hydiny v čase, ktorý postačuje pre následné odrezanie krku a vykrvácanie v dôsledku čoho sa hydinové zviera...

Získavanie údajov pre klasifikáciu tiel jatočných zvierat a na stanovovanie ich kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4514

Dátum: 17.09.2005

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00

Značky: získavanie, zvierat, klasifikáciu, parametrov, kvalitatívných, stanovovanie, údajov, kvantitatívnych, jatočných

Text:

...je rozhodujúci pre určovanie kvality, sa vypočíta súčtom dielčích vzdialenosti v oblasti mäsa a vrstvy sadla postavených do vzájomného pomeru, ktoré sú kolmé na priamy smer, ktorým prebieha chrbticový kanál, pri použití konštánt určených z regresných výpočtov pre každý člen a základné konštanty. Podľa tohto spôsobu sa sice zisťuje nameraná hodnota pre množstvo sadla (S) na správnych miestach v súlade so zákonnými predpismi,nezistuje sa...

Spôsob zisťovania kvality a kvantity tela jatočného zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8298

Dátum: 06.11.2004

Autor: Schimitzek Peter

MPK: A22B 5/00, G01N 33/12

Značky: kvantity, zvieratá, spôsob, jatočného, kvality, zisťovania

Text:

...obvyklej dvojbodovej metódy pre ohodnotenie. V bedrovej oblasti a v oblasti zadného stehna sa fotogrametricky zaznamenajú dva výrazné body,z ktorých tým prvým je koniec panvovej kosti na strane tela, a tým druhým je koniec svalu MGM (Musculus Glutaeus Medium) na strane tela, a priamka,ktorej smer prebieha stredom chrbtového sadla. Pre vlastné ohodnotenie sa použijú dĺžky čiastočných úsečiek, ktoré sa vynesú na kolmicu kposunutej priamke...

Nôž s dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1589

Dátum: 19.07.2004

Autor: Müller Ralf Peter

MPK: A22B 5/00, B26B 25/00

Značky: dutinou, nôž

Text:

...uskutočnení má driek ostria noža dve pološkrupiny ajedno ostrie. Je Uprednostňované, že je ostrie vloženémedzi pološkrupiny aje snimi spojené silovým alebo tvarovým spojom. Pozložení noža sa pološkrupina a nôž prednostne látkovo spoja. Toto spojenie je prednostne rozoberatelné, takže možno ostrie noža vymeniť.0015 Prednostne je ostrie noža vyrobené z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu, zatiaľ čo pološkrupiny sú vyrobené z nerezovej...

Plyn na porážanie zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3516

Dátum: 05.07.2004

Autor: Hennequin James

MPK: A22B 3/00

Značky: zvierat, porážanie

Text:

...inhalačnými narkotikami, sú napríklad raj ský plyn (N 20), uhľovodíky, halogénované uhľovodíky, étery, halogénované étery, xenón alebo prchave anestetiká, akými sú metoxyflurán, halotán, enílurán, izoílurán, sevoflurán alebo desflurán. Výhodne sa ako omamný plyn v porážkovom plyne alebo priamo ako porážkový plyn používajú pri porážke zvierat rajský plyn (N 20) alebo plynné zmesi obsahujúce rajský plyn. Porážkový plyn je napríklad...

Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3405

Dátum: 09.01.2003

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 5/06

Značky: rozpínacieho, rozpínanie, mechanizmu, zvierat, pohon, jatočných

Text:

...uložený v ráme l. Rozpínací mechanizmus z je spojený sokom g, ktoré je naskrutkované na pohybovej skrutke 5 prechádzajúcej cez maticu 5 uloženú v ložiskovom domčeku Q priskrutkovanom ku rámu l. Ku matici á je priskrutkovaná remenica Z, ktorá je remeňmi § aremenicou 2 spojená s pätkovým elektromotorom 10. Pätkový elektromotor l 0 je priskrutkovaný ku rámu l.Spustením pätkového elektromotora Q sa pomocou remeníc Z, 2 a remeňov § uvedie matica i...

Zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho ohrebla naparovacej vane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3361

Dátum: 06.11.2002

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 5/08, A22B 7/00, A22B 5/06...

Značky: ohrebla, otáčanie, zariadenie, horizontálneho, naparovacej, hriadeľa

Text:

...mechanizmu.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bližšie objasňuje výkres, na ktorom obr. č. 1 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zboku a obr. č. 2 znázorňuje zariadenie na otáčanie hriadeľa horizontálneho hrabla naparovacej vane s použitím priamočiareho mechanického pohonu s elektromotorom pri pohľade zhora.Príklad...

Motorový mliaždič na ratice, kopytá alebo rohy a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 71

Dátum: 07.07.1993

Autori: Jelen Vladimír, Řezníček Josef, Macháček Michal, Veselý Vladislav

MPK: A22B 7/00

Značky: motorový, podobně, ratice, kopyta, mliaždič

Text:

...užitnáho vzoru je dále objasněna na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě pripojených výkresů, které znázorňují na obr. 1 celní pohled ne mačkedlo podleužitného vzoru ze strany obsluhy a na obr. 2 boční pohled na toto mačkadlo.Príklad provedení užitného vzoruMačkadlo na spárky, kopyta nebo rohy a podobná podle užitného vzoru sestává podle čelního pohledu na obr. 1 zestojanu l provedeneho jako masivní stůl se spodní...

Zařízení na odvádění pěny ze zásobní nádrže pařící vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 265914

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kocourek Miroslav, Frejberk Jiří

MPK: A22B 5/08

Značky: pařicí, odvádění, nádrže, pěny, zařízení, zásobní

Text:

...nahoře šikmým víkem, jejichž spodní okraje jsou ní nádrže je pod šikmými dnem zásobní nádrže a hladinou vody, přičemž v jednom boku zásobmez ásobní nádrž a šikmé víko se svažuje směrem odvíkem proveden otvor pro odvod pěny mimo z boku s otvorem k boku bez otvoru.zařízením podle vynálezu je dosaženo pokroku v úrovni hygieny na úseku paření vepřů. ílů a nevyžaduje obsluhu ani údržbu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn...

Zařízení k přemístění zvířat z omračovací pasti na vykrvovací dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264775

Dátum: 12.09.1989

Autori: Strašil Jiří, Hlavinka Jiří, Smrčka Stanislav, Grégr Josef

MPK: A22B 3/00

Značky: zařízení, vykrvovací, přemístění, omračovací, dráhu, zvířat, pasti

Text:

...je umožněno spolehlivá převěšení omráčených kusů, na něm ležících, na vykrvovací kolej, a to bez použití jakáhokoliv zvedacího zařízení. Nakláněním sklápěcího žlabu a jeho snížením na straně uložení hlavy dochází k pozvolněmu sklouzávání těla omráčeného zvířete, které je svou zadní končetinou ještěpřed začátkem sklápění sklápěcího žlabu upoutáno ve smyčce vykrvovací kočky, zavěšenéna vykrvovací dráze. Klouzavým pohybem těla dochází k...

Zařízení ke stahování kůží z těl jatečně opracovaných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263913

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smrčka Stanislav, Grégr Josef, Hlavinka Jiří

MPK: A22B 5/16

Značky: stahování, zařízení, jatečně, opracovaných, kůži, zvířat

Text:

...fixace kusů za přední končatiny, při využití anatomlcky příznivého směnu tažení kůže, řešízařízení podle vynälezut Zařízeníi je-.oha-naketeristioké tím, že mezi zdroj tažné síly, 11místěný na vertíkálně Výkyvném rameni nebo. vertikálně. posuvném. rámu. je na. rameni nebo rámu mezi zdroj tažné síly a stahovaný kus uložena opěrka páteře ve tvaru volně otočné opěrné kladky, s obvodovou draž kon která» mění- výškovou polohu současněTím, že je u...

Zařízení k odkosťování masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 247066

Dátum: 15.08.1988

Autor: Rabinovie Anatolij Jakovlevie

MPK: A22B 7/00

Značky: odkosťování, zařízení

Text:

...pohyb pružně zachytí neznázorněné pružinové nárazníky vzhledem k tomu, že jak vstupní uzávěr 17, tak i výstupní uzáver 18 se již nemohou pohybovat děle směrem dolů.Pružná výtlačné těleso 7 poőne stlačovat maso, ktere se působením tlaku oddělí odkostí a opouští pracovní prostor průchozími otvory 14 v rotačních šoupátkách 13, a dále výstupy 11 a odvaděcím vedením 12. Kosti zůstanou na místě a jsou na konci pracovního zdvihu pružné obklopený...

Způsob předchlazení hovězího masa po porážce s následným vykostěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241434

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koemenák Lubomír, Pešta Pavel, Jelínek Jaromír

MPK: A22B 7/00

Značky: porážce, vykostěním, následným, způsob, hovězího, předchlazení

Text:

...povrchu půlí nebo čtvrti je rovněž možnokombinovat s delením a vykostováním masa ve vychlazeném stavui za tepla Spočivá v nanášení mlhovíny vody nebo roztokůizdravotně nezávadných na povrch masa s cílem snížit povrcho vou kontaminaci a hmotnostní ztráty během zchlazování. Tímto se však zvyšuji profozní náklady a nedosahuje se žádouciho účinku u masa určeného pro výrobu masných výrobků.Ve světě se zkouší dělení a vykostování masa za tepla...

Automatická omračovací past

Načítavanie...

Číslo patentu: 241902

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šrámek Oldoich, Krupanský Josef, Hlava Jaroslav

MPK: A22B 3/02, A22B 3/00

Značky: automatická, omračovací

Text:

...roviny. j Žlab automatické pasti je uložen spádem V protisměru Sbhybu prasat v dopravnících tvaru V a jeho nejníže položené část s omračovacími elektrodami zasahuje pod ústí dopravníků,čímž dochází při přechodu prasat z dopravníků k prohnutí trupů směrem dolů s následným přetočením do protisměru. Po úplném uvolnění zadní části těla phasete z dopravníků dolehne omračované zvíře celou délkou zad na dno žlabu, a tím se posune ve směru spádu tak,...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kratochvíl František, Foral Jioí

MPK: A22B 7/00, B01D 53/02

Značky: původu, biologických, plynných, živočišného, emisí, dezodorizace, zpracování, způsob, zařízení, provádění, odpadů, způsobu

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Prostředek pro depilaci kůží poražených zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 241676

Dátum: 15.09.1987

Autori: Berger Emil, Hubert Evald, Beneš Milan, Adamík Josef, Ryšavý Ladislav

MPK: A22B 5/08

Značky: poražených, zvířat, kůži, prostředek, depilaci

Text:

...ve srovnání s jinými materiály.K přípravě prostředku podle výhälezu,která se provádí běžnou azeotropickou nebo tavnou polyesteritikací při teplotách 180 až 220 °C, jsou jak-o kyseliny vhodne zejména kyselina maleinnová a její anhydrid, kyselina ítalová a její anhydrid, kyselina. terrahydroftalová a její anhydrid, kyselina endomethylentetrahydroitalová a její anhydrid,kyselina izoftalová, kyselina tereftalová, alifatické dikarboxylové...

Nůž pro odběr krve z jatečných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 240088

Dátum: 01.07.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: A22B 3/10

Značky: odber, zvířat, jatečných, nůž

Text:

...obr. 1 představuje pohled na nůž vnárysu a obr. 2 pohled na nůž v bokorysu.Nůž pro odběr krve podle vynálezu je tvořen válcovitou s výhodou povrchově zvlněnou dutou rukojetí l, na níž navazuje čepel g. Z ní oboustranně vyůsřuje otvor Q navazující na dutou rukojet l a určený k odvodu krve z jatečného zvířete. Mezi dutou rukojetí.l a čepelí g je upevněna kruhovitá opěrka 5, k níž směřuje svým hrotem záchytný háček Q připevněný k čepeli g....

Výpustný kohout nádrže, zejména na krev jatečných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 240087

Dátum: 01.07.1987

Autor: Hladký Pavel

MPK: A22B 5/04

Značky: výpustný, zejména, nádrže, kohout, zvířat, jatečných

Text:

...1. Ve středovém ot voru 4 je otočné uložen svorník 5 připevněný k třmenu 6, který je příčně připcjen k dutému pouzdru 7 volně otočněpuspořádanému na trubici l.K volnému konci svorníku § je připevněna a napříkladmající 8 zajištěna těsnicí deska 9 opatřená dvojici prů chozích otvorů lg odpovídajícich průtočným otvorům 3ve vložce 2 trubice 1, která je například přívařena kednu ll neznázorněné nádrže.K vnějšímu povrchu dutého pouzdra 1 je...

Zdvojené dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238981

Dátum: 01.07.1987

Autori: Huml Otakar, Blatný Ivan

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: dávkovací, zdvojené, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zajišťuje bezpečný rozestup dopravních koček před jejich zavěšením na nekončitý dopravník. Zařízení má dvě dvojzvratné páky (91) a (92) jejich jedny konce zasahují do dráhy vložkové narážky (43), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Na opačných koncích těchto dvojzvratných pák (91), resp. (92) jsou příčné zarážky (910), resp. (920), které ve svých klidových polohách zasahují do dráhy všech horních přehybů všech přisunovaných...

Zařízení ke stahování a zavěšení surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 240249

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeka Viliam

MPK: A22B 5/16

Značky: kůži, zavěšení, surových, zařízení, stahování

Text:

...zvedacího mechanlsmu na zařízení.Na pripojených výkresoch je znázorněn . přiklad konstrukčního provedení zařízení kestahovat-ní a zavěšení surových zvířecích kůži, kde na obr. č. 1, je vyznačena poloha zařízení před vložením kůže a na obr. č. 2. funkční poloha při stahování kůže.Zařízení určené ke stahování či zavěšení kůži se skládá z třmenu 1, za jehož horní oko je zařízení zavěšeno na nosný element zvedacího zařízení. K třmenu 1 je...

Pádová pojistka expanzního, například jatečního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234931

Dátum: 15.01.1987

Autor: Poncar Jiří

MPK: A22B 3/00

Značky: například, jatečního, pádová, expanzního, prístroje, pojistka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení pojistky pro expanzní přístroje, jako jateční, zabraňující nedobrovolnému pohybu jeho spoušťové páky. Uspořádání této pojistky ve tvaru vodítka zabraňuje při pádu jatečního přístroje stisknutí ovládací části spoušťové páky a tím k odpálení náboje v nábojové komoře. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem vnějších stran spoušťové páky je uspořádáno vodítko upevněné k tělesu expanzního, např. jatečního...

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233380

Dátum: 01.01.1987

Autor: Huml Otakar

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: linky, dopravní, hák, výkyvný, závěsný, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky. (obr. 1). Vynález se týká především jatečnictví a usnadňuje zavěšování vlastních dopravních koček (30) nesoucích pracovní háky (35). Výkyvný závěsný hák (50) je svým horním okem zavěšen výkyvně na dolním konci nosné vložky (42), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Výkyvný závěsný hák (50) je zakončen zákovým nosem (51), jehož střed zakřivení se ztotožňuje se středem jeho závěsného oka...

Zařízení k navěšování dopravních koček na nekončitý dopravník, zejména pro masné závody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233379

Dátum: 01.01.1987

Autor: Huml Otakar

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: závody, dopravník, navěšování, zejména, nekončitý, koček, dopravních, zařízení, masné

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že vedle dráhy pojízdné kočky (30) je otočná závora (20) se třemi zarážkovými rameny (21), (22) a (23). Před místem navěšování kočky (30) je šikmý žlab (12), který je určen pro zákový nos (51) výkyvného háku (50), na kterém je též připevněna příčná ploška (52). V dráhe jejího svislého okraje je alespoň jedna pevná vychylovací narážka (13), která ještě před najetím hákového nosu (51) do šikmého žlabu (12) zajistí...

Pařicí tunel

Načítavanie...

Číslo patentu: 235827

Dátum: 01.12.1986

Autor: Hlavinka Jiří

MPK: A22B 5/08

Značky: tunel, pařicí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v uspořádaní průchozího pařicího tunelu, kdy proud cirkulujícího horkého a parou nasyceného vzduchu je oddělen od hladiny horké vody pomocí jednoduchého nebo dvojitého dna ve tvaru půlválcového pláště. Vodní pára je do okruhu cirkulačního vzduchu přisávána štěrbinami mezi půlválcovými plášti a stěnou komory tunelu. Při cirkulaci vzduchu dochází tak k důkladnému promíchání (homogenizaci) vzduchu a páry, že k účinnému paření...

Sestupná dráha pro zavěšené dopravní kočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235799

Dátum: 01.12.1986

Autor: Huml Otakar

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: dráha, sestupná, dopravní, zavěšené, kočky

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení týkající se především jatečnictví, zpomaluje samotížný sestup dopravních koček po horní hraně ploché kolejnice. Řešení spočívá ve specielně tvarované ozubnicové kolejnici (70), jejíž obě protilehlé hrany jsou složeny z ekvidistantních lomenných úseček. Jsou to horní ozuby (71) s horními prohlubněmi (72) a dolní ozuby (74) s dolními prohlubněmi (73). Ve směru osy (0) ozubnicové kolejnice (70) je mezi ozuby a prohlubněmi ozubový přesah...

Zařízení k vyvěšování dopravních koček z nekončitého dopravníku, zejména pro masné závody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234065

Dátum: 01.10.1986

Autor: Huml Otakar

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: dopravníku, zařízení, vyvěšování, masné, koček, nekončitého, zejména, závody, dopravních

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou tohoto zařízení je plochá odsunová kolejnice (6(, jejíž horní hrana, po které pojíždí kladka (33) dopravní kočky (30), má v podstatě čtyři úseky - vodorovný úsek (64),strmý úsek (65), pak mírně skloněný převáděcí úsek (66) a konečně šikmý odváděcí úsek (67). Vedle tohoto odváděcího úseku (67) je jednak přídavná kolejnice (61), jednak alespoň jedno výkyvné rameno (62), které je otočně uloženo na pevném naváděcím sloupku (63). Vynálezu...

Zařízení pro automatické opalování prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 232978

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brestič Jaroslav, Hlavinka Jiří

MPK: A22B 5/08

Značky: prasat, zařízení, automatické, opalování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické opalování prasat plamenem s transportními nosítky. Transportní nosítka jsou připevněna k transportním řetězům dopravníku a dále jsou opatřena párem výkyvných dvouramenných podpěr, připevněných k transportním řetězům pomocí otočné nápravy transportního nosítka. Sestava pohyblivých hořáků je spojena táhlem s posuvným řetězovým dopravníkem. V zařízení mohou být umístěny dvě sestavy hořáků.