A21B

Domáca pekáreň s aspoň jednou prídavnou pokrievkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7546

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sloup Jiří

MPK: A47J 36/06, A21B 7/00, A47J 37/00...

Značky: jednou, pekáreň, přídavnou, aspoň, domáca, pokrievkou

Text:

...a absorpcie vodnej pary vrátane jej prieniku do okolia, a to pary vyvinutej v kombinovanej spracovacej nádobe mi, a to tak, že vo vzťahu k rozmerom pokrievky či pokrievok, pri uložení na kombinovanej spracovacej nádobe í alebo v nej zostáva aspoň malá medzera medzi pokrievkami a okrajmi spracovacej nádoby a medzi pokrievkami navzájom, a tiež je všeobecne aspoň v jednej pokrievke 1 konkrétne v každom dieli n,Q tejto pokrievky l vytvorený jeden...

Zariadenie na výrobok z cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7336

Dátum: 07.01.2016

Autori: Veleba David, Vaculík Jiří, Březík David

MPK: A21B 3/13, A21B 5/02

Značky: cesta, výrobok, zariadenie

Text:

...na dvojdielne zariadenie na výrobu trdelníkov. Obrázok 3 - znázorňuje perspektívny pohľad na valcovú formu.Obrázok 4 - znázorňuje čelný pohľad na valcovú formu. Obrázok 5 - znázorňuje rez A-A vedený na obrázoku 4. Obrázok 6 - znázorňuje cesto navinuté na kovovom valci valcovej formy.Zariadenie Q na výrobok z cesta - trdelnik pozostáva z valcovej formy m, ktorá je otočne usadená v jednodielnom alebo dvojdielnom kovovom stoj ane Q, ako je...

Parné zariadenie pre rúry na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11415

Dátum: 04.08.2009

Autor: Frings Thomas

MPK: A21B 3/04, F24C 15/32

Značky: parné, rúry, pečenie, zariadenie

Text:

...nižšie jepodobné ako v prípade tepelných telies nachádzajúcich sa pod ním.0010 Nakoniec, inovatívne nastavenia dizajnu umožňujú dosiahnutie úspor pri navrhovaní rúry na pečenie. Pamé zariadenie samotné nemusí byť kompletne upevnené s vlastnou tepelne izolovanou schránkou na skriňu rúry na pečenie. Je integrované do skrine rúry na pečenie a tam je tiež0011 Z praktického hľadiska má generátor pary prijímaciu nádobu ktorá sa nachádza v...

Pec s kontrolovaným prietokom vzduchu cez šírku dopravného pásu v špirálových úsekoch pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20078

Dátum: 19.06.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48

Značky: dopravného, spirálových, kontrolovaným, úsekoch, šírku, prietokom, vzduchu, pásu

Text:

...(parametre) možno merať ručne alebo automaticky, in-line a/alebo off-line.Výhodne, pec podľa vynálezu obsahuje teplotu merací prostriedok, ako je termočlánok alebo infračervená kamera, optický prostriedok na meranie veľkosti produktu a/alebo kontrolovaníe farby produktov, prostriedok na meranie vlhkosti produktov a/alebo prostriedok na meranie rýchlosti objemového toku, rýchlosti tekutiny, relatívnej vlhkosti procesnej tekutiny...

Pec a spôsob riadenia prúdu vzduchu a únikov vzduchu medzi dvoma komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17279

Dátum: 18.04.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48, A21B 1/42

Značky: únikov, dvoma, spôsob, riadenia, medzi, vzduchu, komorami, prúdu

Text:

...priechod, ktorým sú dopravné prostriedky smerované z prvej do druhej komory. Bolo zistené, že kvôli rozdielnym podmienkam vkomorách, v uvedenom poradí a/alebo kvôli pohybu dopravných prostriedkov nastáva medzi komorami cez priechody nekontrolovatelný únik procesného plynu, napr. vzduchu a/alebo procesných pár,ktorý je nepredvldatelný čo do svojej velkosti a svojho smeru. Kvôli tomuto úniku sú procesné parametre ovplyvňované...

Vynálezy kategórie «A21B» v ZSSR.

Zariadenie a spôsob na prípravu chleba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8169

Dátum: 17.03.2008

Autor: Dieks Franciscus Antonius Hermanus

MPK: A21D 15/02, A21B 3/04, A21D 15/06...

Značky: spôsob, zariadenie, chleba, přípravu

Text:

...do 250 °C, pričom dokonca ešte optimálnejšie výsledky sa dosiahnu pri teplote od 150 °C do 180 °C. Toto je hlavne prípad, keď sa dopeká predpečený chlieb ked je cesto úplne upečené, optimálna teplota je od 170 °C do 250 °C.0019 Aby sa získalo homogénnejšie zhnednutie a vysušenie kôrky odporúča sa, aby teplo vyžarované infračervenými žiaričmi bolo rozvádzané konvekciou.0020 Je zaujímavé hlavne, aby sa vyhlo čo najviac pracovným krokom kladenia...

Podložka na prepravu a pečenie surového cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285718

Dátum: 06.06.2007

Autori: Knoll Eckhard, Dehn Stefan, Spiegel Udo

MPK: A21D 10/00, A21D 8/00, A21B 3/00...

Značky: podložka, surového, pečenie, cesta, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka na prepravu a pečenie surového cesta pozostáva najmenej z troch vrstiev. Najvyššia vrstva je deliacou vrstvou a tretia vrstva predstavuje stabilizujúcu spodnú vrstvu (4). Stredná vrstva má lepiace vlastnosti, ktoré pri stanovenej teplote zanikajú, a najvyššia vrstva má vzorovanie (7), ktoré je v tvare zásekov a je bez otvorov.

Pekárska pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6375

Dátum: 19.03.2005

Autor: Rudelmann Gerhard

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařská

Text:

...nároku 4 zahrnuje teplotné roztiahnutie kanálových úsekov V oblasti čelne vzájomne hraničiacich koncových oblastí. Najmä môžu byť týmto spôsobom zahrnuté rôzne teplotné roztiahnutia medzi pecným telesom a vodiacim kanálom. Dimenzovanie vodiacich aspojovacich drážok môže byť zladené s dimenzovaním spojovacichjazýčkov a úložných zón tak, že sa tesnosť vodiaceho kanáluv oblasti čelne vzájomne hraničiacich kanálových úsekov priPekársku pec...

Pec na pečenie produktov z cesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4637

Dátum: 27.05.2004

Autor: Bott Ulrich

MPK: A21B 5/00

Značky: produktov, cesta, pečenie

Text:

...pecí na pečenie oblátok spočíva vtom, že sa môžu nasadzovat výlučne plynné palivá, ktoré však nie sú kdispozícii0009 Ďalej sa javí ako nevýhodné, že veľkost platní na pečenie je obmedzená na približne 350 mm x 700 mm, pretože vopačnom prípade by mohli byt iba ťažko vyvinuté prídržné sily na zatvorenie páru platní na pečenie počas operácie pečenia. Zväčšenie platní na pečenie by však mohlo pri nepodstatnom zväčšení celkového objemu stroja...

Elektrická pec z pálenej hliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1851

Dátum: 24.03.2004

Autor: Abdulsamad Nooh

MPK: A47J 37/06, A47J 36/02, A21B 1/00...

Značky: elektrická, hliny, pálenej

Text:

...kolies na ľahký pohyb. Počet kolies môže byť 4 až 6.Hlinená dutina má veko zhotovené z materiálu zvoleného z hliny alebo kovu, prednostne ocele. Dutina je jednodielny hlinený hrniec s vrchom a spodkom majúcimi rovnaký vnútorný priemer,zatiaľ čo stredná časť má väčší priemer. Tento tvar napomáha cirkulácii tepla. Vyhrievacie články sú prednostne pripojené k elektrickému obvodu a ovládané riadiacim panelom. Riadiaci panel má prednostne...

Zariadenie na pečenie pekárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2809

Dátum: 12.03.2001

Autor: Čulen Milan

MPK: A21B 1/42, A21B 1/50, A21B 1/02...

Značky: zariadenie, výrobkov, pečenie, pekařských

Text:

...obidvoch bočných stĺpoch je posuvne uložená manipulačná doska § 42 s rotujúcim posuvným pásom (na obr. nenaznačený), pričom táto manipulačná doska Q je uspôsobená pre možný pohyb jej vysunutia v obidvoch smeroch, t.j. smerom dostacionámych pečúcich komôr 2 l etážovej pece 2 i opačným smerom do priebežnej-3 pečúcej komory 3 l pásovej pece i. Pracovná plocha manipulačnej dosky Q je cca 4 m 2, čo korešponduje s pracovnou plochou jednej...

Stranová regulace pečení průběžné pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260525

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Komárek František

MPK: A21B 1/00

Značky: pekařské, stranová, pečení, regulace, průběžné

Text:

...pečicího prostředí je možno plynule měnit rychlost a smer proudění konvekčního proudu pečicíhoprostředí na levou nebo pravou stranu pečicího tunelu a střed a umolnit tak změnu konvekčníhoOddelením konvekčního proudu pečicího prostředí dojde k výraznému proudění v pečicín tunelu. Tím dochází k pečení sálavě - konvekčním způsobem, jehož výsledkom je zvýšení rovnoměrnoeti pečení. snížení epotřeby energie a urychlenĺ pečení.Na připnjeněm...

Zapařovací prostor pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260464

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Dobřichovská Libuše

MPK: A21B 1/00

Značky: pásové, pekařské, prostor, zapařovací

Text:

...pekařských pecí je vytvořen samostatný zapařovací prostor, kterým prochäzejí rozváděcí trubky páry. Samostatný zapařovací prostor sestává ze samonosného krytu umístěnéhuo nad rozváděcími trubkamí páry a teflonového zâvěsu, 4který je přípevněn po jeho celém obvodě. Tetlonový závěs se dotýka svým spodním nařaseným okrajem pečícího pásu, nosiče pečených výrobků.Výhodou řešení dle vynálezu je vytvoření zapařovtacílío prostoru Inalého objemu s...

Prípravok na pečenie pokrmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1422

Dátum: 05.03.1997

Autor: Turza Alexander

MPK: A21B 3/15

Značky: pečenie, prípravok, pokrmov

Text:

...funkčnosť a účinnosť rúr na pečenie pri lepšomNedostatky známych pekáčov na pokrm v podstatnej miere .odstraňuje prípravok na pečenie pokrmov podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že prípravok je vyhotovený z kovu a má tvar dosky s rovnými alebo mierne, t.j. najviac do výšky 10 mm, vyhnutými okrajmi, ktorý je pri pečení aspoň jednou svojou stranou V kontakte s pečeným pokrmom a V dôsledku svojej...

Stavebnicová forma na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 745

Dátum: 08.02.1995

Autor: Čulen Milan

MPK: A21B 3/13

Značky: pečenie, forma, stavebnicová

Text:

...okrajová zárezy tak,aby všetky lišty v spojení tvorili ucelenú zostavu.Prúdiaca medzera z dvojice vrchných pričnikových zárezov a dvojice stredných zárezov má rozmer 50 výšky x priečnych líšt a pozdĺžnych líšt, minimálne ale 20 mm.Pri takejto zostave formy sa do všetkých polí umiestnia lvýrobky a medzera z ží na zabezpečenie prúdenia teplas ú medzi výrobkami počas pe eJuaJ I Čím Sa düäiâhne ichHlavnými výhodami riešenia podľa úžitkového vzoru....

Pečiaca forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 276697

Dátum: 15.07.1992

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: A21B 5/02

Značky: pečiaca, forma

Pečiaca forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 271291

Dátum: 12.09.1990

Autori: Vyskočil Pavol, Vyskočil Štefan

MPK: A21B 5/02

Značky: forma, pečiaca

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04, F22B 9/04

Značky: výrobník, trubkami, duplikátorovými, páry

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04, F22B 37/10

Značky: výrobníky, kapek, vodních, zařízení, nízkotlaké, odlučování, páry

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Proudový virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269634

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: cyklotermický, pecí, pekařských, oběh, proudový, vírnik

Text:

...jedním axićlnía vetupan tvořeným trubkou přeaazenou dovnitř aběrnć komory.výhodou proudovóho vírníku pro cyklotermický oběh pekařakých pecí podle vynálezu je dokonale prolíeení spalín, vzduäin a brýdovýni parani, tía i přehřátí brýdových par a kondenzování převážně na výhřevne ploäe předehřívače napájecí vody ee zvýšením účinnosti výměníku. Další výhodou je omezení kolíaání teplo, tím i čáetečnćho odpařování a zehuěřováníogreeivního...

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Lebduška Josef, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04

Značky: pecích, vyvíjení, zařízení, pekařských, zapařovací, páry

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Tangenciální virník pro cyklotermický oběh pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269632

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: oběh, tangenciální, vírnik, pecí, cyklotermický, pekařských

Text:

...plášten je opatřene jedním nebo více tengencíálnímí vstupy. Tangencíální vstupy mohou být unístěny protíproudně.Výhodou tengencíálního vírníku pro cykloternícký oběh pekařských pecí podle vynálezu je dokonalá prosísení spalín s vzduäín e brýdovymí psreaí, tím 1 přehřátí brýdových per e tvorba kondsnzátu převážně na výhřevná ploše předehřívače napájecí vody. Další výhodou je oaezení kolíeání teplot, s tín 1 onezení čáetečnáho odpeřování...

Zapojení pro výrobu technologické páry u pekařskýxh pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269488

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: A21B 3/04

Značky: zapojení, pecí, výrobu, pekařskýxh, páry, technologické

Text:

...zařízení. Dále jsou známy způsoby připrovy technologické páry, využivajíci části spalín přímo od hořáků pecí odvodem spalín ze směšovací komory cyklotermického nebo supertermického oběhu pomocí dalšího sbärněho kanálu. Toto řešení zvyšuje průměrnou teplotu teplonosného media, a tím zvyšuje množství o špičkový výkon vyráběné páry, ale neřeší důsledky nerovnoměrných teplot teplonoaného media a zvyäování korozivnich účinku při čáatečnšm...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: zařízení, páry, pekařských, vyvíjení, pecích

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Zapařovací zařízení pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266086

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černík Jiří, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařské, zapařovací, zařízení

Text:

...kondenzátu.Zapařovací zařízení podle vynálezu zajištuje dobré zapařování těstových polotovarů a vylučuje jejich podlévání parním kondenzátem. Zařízení umožňuje podstatné snížit spotřebu zapaŕovací páry, zvýšit kvalitu pekařských výrobků a výrazně snížit jejich zmetkovitost.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na příloženém výkrese. Obr. 1je pohled ze předu, obr. 2 je příčný řez.zapařovací zařízení pekařské pece podle...

Regulační klapka odvětrání pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265865

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matějíček Josef, Lebduška Josef, Kožíšek Bohuslav, Vaněček Václav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 3/02

Značky: odvětrání, klapka, regulační

Text:

...táhla o opěrný element pevně spojený s tělesemHlavním přínosem vynàlezu je spolehlivá těsnost v uzavřen ném stavu a možnost nastavení stálých mínimálních průtokových ploch v regulační klapce. Nastavení hradítka do požadované polohy na těsnící regulační ploše se provádí uvolněním vačky opírající se o opěrný člen pootočením tàhla, Zpětným utažením vačky pootočením táhla se vyvodí síla zaručující dostatečnou těsnost a neměnnost regulačního...

Hnací ústrojí pekárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264079

Dátum: 12.05.1989

Autori: Matějíček Josef, Kožíšek Bohuslav, Vaněček Václav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/48, A21B 1/42

Značky: pekárenské, hnací, ústrojí

Text:

...která je zařazená mezi šnekovou převodovku a řetězový převod, umožňuje snadné přepináni z mechanického pohonu na ruční a naopak.Navýkranxje v nâryse znázorněn přiktad provedení podle vynálezu. AZařízení je tvořeno hnacim elektromotor W 1 se šnekovou2 a nàsuvnou převodovkooĺâ k malému řełězovému kolu É je za- tořazena výsuvná spojka Z pxo možnost přepinàni na ruční pohon, řoaližovaný klikou 2, s koncovým spinačem 13 a kuželovým pře-zvodem g....

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Topinka Petr, Tesař Václav

MPK: A21B 1/26

Značky: horkého, přívod, pracovního, opracování, potravinářských, výrobků, plynů, tepelně, prostoru

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Čisticí dělená zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263708

Dátum: 11.04.1989

Autori: Semrád Petr, Matějíček Josef, Vaněček Václav, Kožíšek Blahoslav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/22

Značky: zásuvka, delená, čisticí

Text:

...jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický...

Závěs pro horní i spodní ohřev pečených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263312

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holásek Oldřich, Hradec Králové, Kožíšek Bohuslav

MPK: A21B 1/46

Značky: ohrev, pečených, horní, spodní, závěs, výrobků

Text:

...umistěných nad j pod drahou závěsů. Teplo ze spodniho etementu přichází bezprostředně do pečne desky.Takto řešeného ohřevu nelze použít u vertíkátnich zàvěsových peci, kdy se závěsy pohybuji převážně po svislé dráze.Pečení ve vertikàtní peci umožňuje zàvěs podte vynálezu, jehož podstata spočivà v tom, že pod pečnou plochou je umłstěn2 § 283 312 no akumulační têleso tepla. Toto těteso je součástí závěsu a pohybuje se spolu s príslušnou...

Zařízení pro snímání cukrářských výrobků, pečených na papíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259850

Dátum: 15.11.1988

Autori: Poříčí Nad Sázavou, Potůček Milan

MPK: A21B 5/00

Značky: pečených, zařízení, papíře, snímání, výrobků, cukrářských

Text:

...snímaní cukrářských výrobků, pečených na papíře, spočívá v tom, že papír s u-pečenýmí Korpusy se provlhčí parou, a to rychle a naprosto stejnoměrně. Tím je řešen problém časové náročnosti, kvality práce, jakož i hygieny,bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a snížení materíalových nákladů na pečíciZařízení, podle vynálezu, sestava z vany 4, opatřené děrovaným plechem 1, umístěným šikmo přes hranu 7 vany 4, která na« vaizuje na skluzný...

Průběžná pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 259441

Dátum: 17.10.1988

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír

MPK: A21B 1/00

Značky: průběžná, pekařská

Text:

...je nuiové. Dále je pec po délce pečíciho tunelu osazena vytápěcími tělesy s horní-mi a Spodními topnými elementy, přičemž rozložení hustoty topných elementů tmdpovidá požadované technologii.-přisáváni a výfuk pečícího prostředí do pro storu pekárny. Tim se zvyšuje hygiena prostředí pekárny. Dále nedochází l nevhodnému snížováni teploty pečicího prostředí přisáváním studeného» falešného vzduchu. Tím se zvyšuje hospodárnost pečení. vznikají dva...

Zařízení pro cirkulaci pečicího prostředí pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256039

Dátum: 15.04.1988

Autori: Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav, Lebduška Josef

MPK: A21B 1/00, A21B 3/00

Značky: pásové, prostředí, zařízení, pekařské, pečicího, cirkulací

Text:

...Pří stejném příkonu nové řešení umožňuje jednoduchý tvar potrubí pro církulací s mínímálnímí odpory.- 2 ,zsemns Jeho umístění zcela nebo alespoň zčástí v pečícím prostoru nehradí dříve užívený výměník teple, sníží hmotnost zařízení s odpadne tepelná ízolace.Na příloženém výkresu je schematícky znázorněn príklad provedení zařízení pro oírkulací pečícího prostředí pásové pe~ kařské pece podle vynàlezu.Pečící prostor 1 pásové pekařské pece je...

Cyklotermická pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 255730

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kožíšek Bohuslav, Vaněček Václav, Limpouch Bohuslav

MPK: A21B 1/00

Značky: cyklotermická, pekařská

Text:

...spočívají především ve výhodnčjšín zužítkování tepelné energíe, potřebné k vytápění pece a výměníku tepla pro ohřev vody a páry.Příklad provedení je sohematícky znàzornén na výkresu. Tunelová,pásovà, pekařskà pec má sítový pás Joe nčmž přícházejí do pečícího prostoru pece téstové kusy 3 a z pece odcnázejí upečené výrobky 33. vytápění pece zajišťuje cykloteroícký obéh spalín vzni kajících spálením palíva v hořůku 3 uoísténýn ve spalovací koeoře...