A01N 63/00

Ošetrenie rastlín a osiva proti napadnutiu/pri napadnutí pôvodcom chorôb triedy Peronosporomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18755

Dátum: 13.10.2010

Autor: Vogt Wolfgang

MPK: A01P 3/00, A01N 63/00

Značky: proti, napadnutí, osiva, ošetrenie, peronosporomycetes, rastlín, triedy, pôvodcom, chorôb

Text:

...autori tiež prichádzajú k záveru, že Phytophthora infestans po výdatných zrážkach a pri vysokej pôdnej vlhkosti rastú smerom hore od infikovanej hľuzy rastliny V stonke alebo sporulujú na povrchu materskej hľuzy pozri Radtke et al.0007 Boj proti vňaťovej hnilobe a hnilobe hľúz/hnedej hnilobe nie je doteraz uspokojivo vyriešená. Je to spôsobenépredovšetkým tým, že napriklad Phytophthora sp. prejavujúrezistenciu voči účinným látkam zo skupín...

Kvasinkové kmene Saccharomyces cerevisiae s fytosanitárnymi schopnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17258

Dátum: 26.01.2010

Autori: Colavizza Didier, Pujos Philippe, Vandekerckove Pascal

MPK: C12N 1/18, A01N 63/00, C12R 1/865...

Značky: saccharomyces, fytosanitárnymi, cerevisiae, schopnosťami, kmene, kvasinkové

Text:

...Septoria tňtici, Sphaerotheca spp., najmä Sphaerotheca macularis, Spi/ocaea spp, najmä Spi/ocaea pomi, Taphrína spp.,najmä Taphrína pruní, Trichothecium spp. najmä roseum, Uncinula spp., najmä Uncinula necator,Ustilago spp., najmä Ustiłago tritíci, Venturía spp., najmä Venturia ínaequa/is, a z kombinácii týchto druhov, pričom uvedené patogény boli výhodne vybrané z patogénov Penicillíum digitatum,Penicillíum expansum, Botrytís cinerea a z ich...

Baktériofág alebo lytický proteín získaný z baktériofágu, účinné na liečenie biofilmu Staphylococcus aureus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20338

Dátum: 12.09.2008

Autori: Kang Sanghyeon, Choi Yunjaie, Yoon Seongjun, Son Jeesoo, Lee Se Jung, Jun Sooyoun

MPK: A01N 63/00, A61K 35/76, A61K 38/00...

Značky: liečenie, staphylococcus, biofilmu, získaný, proteín, bakteriofág, aureus, účinné, lytický, bakteriofágů

Text:

...a znižuje sa citlivosť proti antibiotikám.0005 Druhým dôvodom sú fyzikálne vlastnosti extracelulárnej matrice zloženej zviskóznych polysacharidov. Viskózne polysacharidy, ktoré tvoria extracelulárnu matricu, majú elektrické vlastnosti, a to že sú schopné viazať antibiotiká. Väzba viskóznych polysacharidov k antibiotikám prerušuje rozšírenie antibiotík. To znamená, že antibiotika nemôžu byť doručené k cielovým baktériám, takže antibiotiká...

Modifikovaný bakteriofág zahrňujúci gén alfa/beta malého v kyseline rozpustného proteínu spór

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14076

Dátum: 06.08.2008

Autori: Holme Sarah, Pitts Katy, Fairhead Heather, Wilkinson Adam, Jackson Alison

MPK: C12N 7/00, A01N 63/00, A61K 35/76...

Značky: rozpustného, modifikovaný, spór, kyselině, proteínu, malého, zahrnujúci, bakteriofág

Text:

...transkripcii DNA. SASP sa viažu na DNA spôsobom, ktorý nie je špecifický pre sekvenciu (Nicholson et al, 1990) tak, že mutácia v bakteriálnej DNA neovplyvňuje naviazanie SASP.0008 Dokument WO 02/40678 opisuje použitie bakteriofágu moditikovaného,aby niesol gén SASP, ako antimikrobiálne činidlo. S cieľom poskytnúť účinnú produkciu modiñkovaného bakteriofágu v bakteriálnom hostiteľovi sa vdokumente WO 02/40678 opisuje cieľ zabrániť expresii génu...

Protirakovinová terapia onkolytickým vírusom vakcínie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20270

Dátum: 17.03.2008

Autor: Kirn David

MPK: A01N 43/04, A61K 31/70, A01N 63/00...

Značky: protirakovinová, onkolytickým, terapia, vírusom, vakcínie

Text:

...hladiny GM-CSF v sére pacienta, napr.,najmenej približne, nanajvýš približne alebo približne 5, 10, 40, 50. 100, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 15 000 až 20 000 pg/ml, zahrnujúc všetky hodnoty a rozsahy mezi nimi. Predpokladá sa, že jednotlívá dávka vírusu sa týka množstva podávaného subjektu alebo nádoru po viac ako 1, 2, 5, 10, 15, 20, alebo 24 hodinovej perióde. Táto dávka môže byť rozložená včase alebo voddelených injekciách....

Cielený prenos génov pre vakcináciu dendritickými bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14949

Dátum: 23.07.2007

Autori: Yang Lili, Wang Pin, Baltimore David

MPK: A61K 38/17, A01N 63/00

Značky: dendritickými, vakcináciu, cielený, prenos, buňkami, génov

Text:

...pre zníženie alebo elimináciu svojej väzby k heparán sulfátu.0008 Vynález ďalej poskytuje rekombinantný vírus obsahujúci lentivírusový vektor kódujúci antigén a alfavírusový glykoproteín, ktorý cieli bunky exprimujúce DC-SIGN, kde uvedený glykoproteín je alfavírusový E 2 glykoproteín mutovaný vo väzbovom mieste pre heparán sulfát pre zníženie alebo elimináciu svojej väzby k heparán sulfátu alebo na použitie v stimulácii imunitnej reakcie na...

Nukleotidové sekvencie pre kódovanie insekticídnych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13883

Dátum: 30.08.2006

Autori: Corbin David, Roberts James, Malvar Thomas, Romano Charles, Perlak Frederick, Bogdanova Natalia

MPK: A01N 63/00, A01H 5/00, A01H 5/10...

Značky: insekticídnych, nukleotidové, sekvencie, kódovanie, proteínov

Text:

...voči hmyzu Cryl-105. SEKV. IČ. l je podobné SEKV. IČ. 2, obe kódujú proteín c 1-105. SEKV. IČ. 1 sa výhodne použije v dvoj matemicových bankách, zatiaľ čo SEKV. I . 3 je výhodný pre jedno matemicové bunky. SEKV. IČ. 4 je kódované z SEKV. IČ 3 a jeho aminokyselinová sekvencia je totožná so SEKV. IČ 2.0009 Vynález ďalej poskytuje insekticídny proteín, obsahujúci sekvencie aminokyseliny uvedene v SEKV. IČ. 2 zpolohy aminokyseliny 10 do polohy...

Terapia alogénnymi bunkami na liečenie oportúnnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17278

Dátum: 13.04.2006

Autor: Har-noy Michael

MPK: A01N 63/00

Značky: buňkami, alogénnymi, terapia, infekcii, oportúnnych, liečenie

Text:

...faktorov. ako je základné oslabujúce ochorenie, neutropénia,chemoterapia, narušenie normálnej flóry, alebo zápalová reakcia vdôsledku používania antimikrobiálnych činidiel a steroidov môžu pacientov predisponovať ku kolonizácii, invazivnemu ochoreniu, alebo obom (Morrison, Haake et al.,1993).0008 Terapia IA je spojená so zlými výsledkami scelkovou úmrtnostou približne 60 (Stevens, Kan et al., 2000). IA je obzvlášť závažný problém po...

Farmaceutické kompozície obsahujúce baktérie redukujúce oxalát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15655

Dátum: 14.12.2005

Autori: Kaul Poonam, Sidhu Harmeet

MPK: A23L 1/30, A61K 35/74, A01N 63/00...

Značky: redukujúce, farmaceutické, kompozície, oxalát, bakterie, obsahujúce

Text:

...Tieto baktérie sú odlišné od akéhokoľvek skôr opísaného organizmu a dostali nové meno druhu aj nové meno rodu(Allison, M. J., K. A. Dawson. W. R. Mayberry, J. G. Foss 1985 Oxalobacter formigenes gen. nov., sp. nov. oxaIate-degrading anaerobes that inhabit the0007 Populácie O. formigenes v črevnom trakte nenesú všetci ľudia(Aliison, M. J., S. L. Daniel, N. A. Comick 1995 Oxalate-degrading bacteria In Khan, S. R. (ed.), Calcium Oxalate in...

Prostriedky na báze arthrospira a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17358

Dátum: 03.11.2005

Autori: Brown Ashley Michael, Johnston Peter Owen, Duncan Kelvin Winston

MPK: A01N 63/00, A61P 17/00, A61K 38/43...

Značky: arthrospira, báze, prostriedky, použitie

Text:

...prostriedku zahrňujúceho protiplesňovo účinné množstvo nelyofilizovanej Arthrospira, ktorá je v stave fyziologického stresu, kde sa fyziologický stres dosahuje nedostatkom živín alebo svetla, dehydratáciou alebo odstránením až80 kvapaliny, v ktorej je Anthrospira kultivovaná, a nosič, rozpúšťadlo, bázu alebo pomocnú látku vhodného na topické podávanie pacientovi, kde protiplesňovo účinné množstvo je účinné proti plesni.0010...

Kompozície obsahujúce samičie zárodočné kmeňové bunky a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19422

Dátum: 17.05.2005

Autori: Johnson Joshua, Tilly Jonathan

MPK: A01N 63/00

Značky: použitia, buňky, obsahujúce, zárodočné, spôsoby, kmenové, samičie, kompozície

Text:

...fenotypom, samičie zárodočné kmeňové bunky podľa predloženého vynálezu neexprimujú rastový/diferenciačný faktor 9 (GDF-9), proteíny zóny pellucida, (napríklad proteín 3 zóny pellucida, ZP 3), histón deacetylázy 6 (HDAC 6) a proteín 3 synaptonemálneho komplexu (SCP 3). Po transplantáciido hostiteľa, môžu samičie zárodočné kmeňové bunky podľa vynálezu produkovať oocyty pookolo 4 týždňov alebo viac ako okolo 5 týždňov po...

Stimulačný a výživový aditív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3837

Dátum: 07.07.2004

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 37/02, A01N 25/22, A01N 63/00...

Značky: stimulačný, aditiv, výživový

Text:

...riešenia charakteristické, že obsahujú 1,0 až 45 hmotn. sušiny dusikatých látok bielkovinového charakteru.Stimulačno - výživové aditívy môžu obsahovať tiež prísady zlepšujúce ich fyzikálno-chemické vlastnosti a zabezpečujúce ich dlhodobú mikrobiologickú stabilitu.Z organických kyselín, ktore patria do skupiny rastových regulátorov sa pre sledovaný účel v zmysle riešenia ukázala ako osobitne vhodná kyselina ot-naftyloctová (l),ktorá je...

Metódy používania buniek pochádzajúcich z apizódneho tkaniva v prípade liečby kardiovaskulárnych stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11373

Dátum: 20.02.2004

Autori: Hedrick Marc, Zhu Min, Strem Brian, Fraser John, Wulur Isabella, Daniels Eric

MPK: A01N 63/00, C12N 5/00

Značky: tkaniva, apizódneho, stavov, buniek, liečby, používania, metody, kardiovaskulárnych, případě, pochádzajúcich

Text:

...a mozgu môže pomerne ľahko získavať v relatívne veľkých množstvách (Commons a kol., 2001 Katz a kol., 2001 b). ASC odvodené z tukového tkaniva okrem toho preukazujú schopnosť generovať viac tkanív v skúmavke, vrátene kosti, tuku, chrupavky a svalov (Ashjian a kol., 2003 Mizuno a kol., 2002 Zuk a kol., 2001 Zuk a kol., 2002). Preto tukové tkanivo predstavuje optimálny zdroj ASC na použitie v regeneratívnej medicíne. Pre vhodné metódy...

Kompozície a spôsoby liečenia mikrobiálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5332

Dátum: 13.02.2003

Autori: Pillich Jiri, Balcarek John

MPK: A61K 39/00, A01N 63/00, A61K 39/02...

Značky: mikrobiálnych, kompozície, spôsoby, liečenia, infekcii

Text:

...infekcií zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na, chronické alebo recidivujúce respiračné alebo ušné infekcie, pooperačné infekcie, bakteríálne pneumonické infekcie, sepsu, infekcie kože,infekciu rany, osteomyelitídu, alergie, astmu, sínusitídu a obyčajne akné. Okrem toho, kompozície predloženého vynálezu môžu byt použité v spôsoboch na stimuláciu imunity.0010 Predložený vynález zahŕňa kompozície a spôsoby vakcinácie proti mikrobiálnym...

Potiahnuté pesticídne činidlo, spôsoby jeho výroby a pesticídny prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283015

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fakhruddin Ahmed

MPK: A01N 25/10, A01N 25/14, A01N 25/26...

Značky: prostriedok, pesticídny, potiahnuté, činidlo, výroby, spôsoby, pesticídne, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa potiahnuté pesticídne činidlo obsahujúce jadro s pesticídnym činidlom, ktoré je obklopené matricou obsahujúcou 2 až 25 % hmotn. pH-dependentného polyméru, 0 až 5 % hmotn. zmäkčovadla, 5 až 45 % hmotn. ultrafialového protektoru, 0 až 75 % hmotn. zlúčeniny stilbénu, 0 až 10 % hmotn. dezintegračného činidla a 0 až 10 % hmotn. klzného činidla. Spôsob výroby tohto činidla, pri ktorom sa premieša zmes pH-dependentného polyméru,...

Chimérické infekčné klony DNA prasacieho cirkovírusu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17935

Dátum: 11.12.2002

Autori: Halbur Patrick, Meng Xiang-jin, Fenaux Martijn

MPK: A01N 63/00, A61K 39/295, A61K 39/12...

Značky: prasacieho, cirkovírusu, infekčné, klony, použitie, chimerické

Text:

...Evidence for circovirus in cattle with respiratory disease and from aborted bovinefetuses, Can. Vet. J. 40 277 - 278 (1999) I. Tischer et al., Distribution of antibodies to porcine circovirus in swine populations of different breeding farms,Arch. ViroI. 140 737 - 743 (1995) I. Tischer et al., Presence of antibodies reacting with porcine circovirus in sera of humans, mice, and cattle, Arch. ViroI. 140 1427 1439 (1995, málo je známe...

Hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282444

Dátum: 31.12.2001

Autor: Lynn Ann Brennan

MPK: A01N 63/00, C12N 7/01

Značky: schopnosťou, šíriť, hmyzí, prostředí, životnom, hostiteľa, výroby, zníženou, spôsob, virus

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hmyzí vírus so zníženou schopnosťou šíriť sa v životnom prostredí z hostiteľa na hostiteľa, ktorý je vytvorený proti hmyzu neinfekčným pozmenením miesta p74 génu kódujúceho 74kDa proteín tohto vírusu, ktorého infekčnosť je obnovená komplementáciou s funkčným génom p74 alebo kódovaným p74 proteínom príslušného vírusu divého typu, pričom hmyzia bunka nesúca tento pozmenený hmyzí vírus je prídavne transfekovaná fragmentom DNA...

Prostriedok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky biologického pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2727

Dátum: 11.12.2000

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 63/00, A01N 59/16

Značky: ochranu, prostriedok, povodu, biologického, rastlín, obsahom, účinnej, látky

Text:

...pestioidu predstavuje viskúznu kvapalinu hnedej farbyProstriedok na ochranu rastlín Je riediteľný vodou aJ alkoholom (ethylalkohol).Účinné látky vytvárajú pravé roztoky. ktoré v porovnani s práškovými formuláciami respektive s formuláciami tekutých práškov pesťicidov zabezpečujú dokonale ošetrenie povrchu osiva. Pomocná látky typu polymerov vytvárajú na ošetrenom povrchu pružný vodou rozpuetný film. ktorý umožňuje postupne uvoľñovanie...

Spôsob priamej, cielenej a reprodukovateľnej genetickej manipulácie, bifunkčné vektory, produkčná bunka, B. thuringiensis, B. thuringiensis var. kurstaki HD1 cryB, B.cereus a B. cereus 569 K transformované použitím bifunkčného vektora, insekticídn…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280300

Dátum: 08.11.1999

Autori: Schurter Walter, Mathé Daniéle, Geiser Martin

MPK: A01N 63/00, C12N 15/00

Značky: produkčná, genetickej, priamej, transformované, manipulácie, bifunkčného, cielenej, bifunkčné, b.cereus, vektora, reprodukovateľnej, použitím, vektory, thuringiensis, insekticídn, buňka, cryb, spôsob, kurstaki, cereus

Zhrnutie / Anotácia:

Genetická manipulácia Bacillus thuringiensis a/alebo Bacillus cereus pomocou rekombinantnej DNA spočíva v izolácii vhodnej DNA a v jej transformácii do buniek Bacillus thuringiensis a/alebo Bacillus cereus pomocou transformačného postupu zahŕňajúceho krátkodobé pôsobenie elektrického prúdu. Opisuje sa aj insekticídny prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku transformované bunky B. thuringiensis a/alebo B. cereus, alebo bezbunkové preparáty,...

Spôsob vyhľadávania potenciálnych fungicídnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279149

Dátum: 08.07.1998

Autori: Horemans Stefaan Renaat Maria, Renwick Annabel, Powell Keith Adrian, Fattori Maria, Lefébvre Marc

MPK: C12N 1/20, A01N 63/00, C12Q 1/18...

Značky: fungicídnych, potenciálnych, spôsob, vyhľadávania, prostriedkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyhľadávania potenciálnych fungicídnych prostriedkov testovaním inhibičného účinku potenciálneho fungicídneho prostriedku v dvoch testoch, pričom prvý test je na inhibíciu vývinu patogénu v sterilizovanej pôde infikovanej mycéliom Pythium spp. a druhý test je na inhibíciu vývinu ochorenia v rastúcej rastline náchylnej na ochorenie vyvolané prítomnosťou komplexu spôsobujúceho padanie klíčnych rastlín, potom sa prostriedky majúce...

Konzervačný prostriedok na ochranu skladovaných semien a hľúz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1793

Dátum: 08.04.1998

Autori: Weissmann Ľudovít, Hässler Jozef, Vallo Vladimír

MPK: A01N 61/00, A01N 63/00, A01N 59/06...

Značky: skladovaných, hľúz, konzervačný, prostriedok, ochranu, semien

Text:

...hmyzu.Príklady uskutočnenia Príklad 1.Zníženie obsahu vlhkosti pšenice počas kombajnoveho zberu Konzervačným prostriedkom sa ošetrilo 7 t pšenice dávkou5 kg/ t . V priebehu 4 dni vlhkosť obilia poklesla z 18 na 12,9 , t. j. na skladovateľnú vlhkosť a teplota z pôvodných 34 ° C na 27 ° C, so stále klesajúcim trendom týchto hodnôt v ďalšom období.V prípade šošovice ošetrenej nàrokővaným prostriedkom v dávke 400 g/0.1 t poklesla pôvodná...

Kombinovaný organominerálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1763

Dátum: 04.03.1998

Autori: Haramia Stanislav, Mislovič Jozef

MPK: A01N 63/00, C05F 9/04, A01N 59/00...

Značky: organominerálny, kombinovaný, prípravok

Text:

...ďalej obsahujeObsah jednotlivých makro a mikroprvkov sa s cieľom zabezpečenia maximálnej úrody a dobrého zdravotného stavu rastlín v kombinovanom organominerálnom prípravku môže meniť podľa požiadaviek jednotlivých druhov rastlín. Na základe rozboru obsahu živín v jednotlivých častiach rastlín je možná cielenáVýluh biohumusu sa získava vylúhovaním 1 dielu biohumusu,5 až 20 dielmi vody. Alternatívne sa môžu použiť zriedené kyseliny...

Granulovaná formulácia obsahujúca mikroorganizmy, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280088

Dátum: 06.08.1997

Autori: Enzmann Margarete, Baettig William

MPK: A01N 63/00, A01N 25/12, C12N 11/02...

Značky: spôsob, obsahujúca, granulovaná, formulácia, přípravy, použitie, mikroorganizmy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa granulovaná formulácia, ktorá obsahuje jemne zrnitý substrát a vrstvu polyméru obsahujúcu mikroorganizmy. Týmto polymérom je: a) vo vode rozpustný a v podstate nezosietený polymér tvoriaci film a najmenej 0,5 % hmotn. vody, vzťahujúc na uvedenú formuláciu alebo b) štruktúrne zosietený polysacharid tvoriaci film, ktorý obsahuje karboxylové alebo sulfátové skupiny a napučiava vo vode za prítomnosti draselných iónov, a najmenej 0,5 %...

Kmeň Pseudomonas chlororaphis, prostriedok s jeho obsahom a spôsob kontroly chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281576

Dátum: 04.06.1997

Autori: Gerhardson Berndt, Johnsson Lennart, Hökeberg Margareta, Jingström Britt-marie, Gustafsson Annika, Jerkeman Tiiu

MPK: C12N 1/20, A01N 63/02, A01N 63/00...

Značky: kontroly, spôsob, chorôb, pseudomonas, kmeň, chlororaphis, rastlín, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň MA 342 Pseudomonas chlororaphis, deponovaný v zbierke, alebo jeho biologicky čisté kultúry, majúce schopnosť produkovať antipatogenicky aktívne metabolity alebo ich mutanty v podstate s rovnakými vlastnosťami ako materský kmeň. Ďalej je opísaný prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, spôsobených patogénnymi hubami, ako aj spôsob kontroly chorôb rastlín.

Rekombinantná dvojvláknová molekula DNA a spôsob produkcie geneticky transformovaných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280613

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lawrence Ellen Briskin, Shah Dilipkumar Maganlal, Levine Elaine Beatrice

MPK: A01N 63/00, A01H 5/00, C12N 15/53...

Značky: produkcie, rekombinantná, rastlín, spôsob, dvojvláknová, geneticky, molekula, transformovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná rekombinantná dvojvláknová molekula DNA obsahuje v pracovnej sekvencii promótor, ktorý vyvoláva v rastlinnej bunke produkciu RNA sekvencie, štrukturálnu kódujúcu sekvenciu, ktorá kóduje produkciu Aspergillus glukózooxidázy, a 3' netransakčnú oblasť, ktorá pôsobí v uvedenej rastlinnej bunke tak, že sa polyadenylátové nukleotidy pripoja k 3' koncu RNA sekvencie. Spôsob produkcie geneticky transformovaných, proti chorobám odolných rastlín,...

Antibiotikum AB-041, spôsob jeho prípravy, mikroorganizmus Streptomyces sp. NCIMB 40428 a herbicídny prostriedok obsahujúci antibiotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 279441

Dátum: 08.11.1995

Autori: Andriollo Nunzio, Scacchi Alessandro, Spera Silvia, Pirali Giorgio, Guglielmetti Gianfranco, Cassani Giorgio, Borgonovi Giorgio Ettore, Confalonieri Giovanni

MPK: A01N 63/00, C12N 1/20, C12P 1/06...

Značky: ncimb, antibiotikum, spôsob, přípravy, mikroorganizmus, herbicídny, obsahujúci, ab-041, 40428, prostriedok, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Antibiotikum AB-041 má ultrafialovú absorpciu maximálne pri 278 nm, infračervené absorpčné maximá v rozmedzí 3395 až 741 cm-1, je rozpustné vo vode a dimetylsulfoxide, nerozpustné v etyléteri a hexáne, obsahuje uhlík, vodík, dusík, kyslík a síru, má molekulovú hmotnosť 463, 1HNMR spektrum v rozsahu 8,26 až 1,26, 13C NMR spektrum v rozsahu 181,3 až 18,5, retenčný čas 4,5 minút, pozitívnu kolorimetrickú reakciu s ninhydrínom a Rf = 0,35....

Použitie nematód Phasmorhabditis na hubenie mäkkýšov, baktérie podporujúce rast nematód, spôsob produkcie týchto nematód a prostriedok obsahujúci nematódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279691

Dátum: 07.09.1994

Autori: Glen David Mckellar, Pearce Jeremy David, Wilson Michael John

MPK: C12N 1/20, A01N 63/00

Značky: hubenie, produkcie, bakterie, týchto, spôsob, použitie, nematód, podporujúce, prostriedok, obsahujúci, mäkkýšov, nematódy, phasmorhabditis

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie nematód rodu Phasmorhabditis na hubenie mäkkýšovitých škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve a škodcov ohrozujúcich zdravie človeka a zvierat. Ďalej sú opísané nové bakteriálne kmene Moraxella phenylpyruvica 48, NCIMB 40508 a Pseudomonas fluorescens 141, NCIMB 40509, ktoré sa zvlášť hodia na podporu rastu nematód rodu Phasmorhabditis, predovšetkým druhu P. neopapillosa a P. hermaphrodita a tiež moluskocídny prostriedok...

Prostriedok pre podporu rastu rastlín a/alebo pre ich ochranu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 429

Dátum: 06.04.1994

Autor: Veselý Dáša

MPK: A01N 63/00, A01N 25/12

Značky: podporu, rastu, ochranu, prostriedok, rastlín

Text:

...prípadne je eštetvorený aspoň jednou organickou zložkou.Výhodne je celý anorganický podiel alebo jeho časť tvorená oxidom kremičitým. Tento prostriedok je veľmi výhodný pre podporu rastu a kličenia a/alebo pre ochranu priesad alebokličiacich semien lesných drevín.Podľa výhodného vykonania tvorí aspoň časť prostriedkuVýhodne, ako bolo s prekvapením zistené, je možné použiť aspoň z časti oospóry Pythium oligandrum tzv. hybridnéhoHybridgm kmeňom...

Rekombinantná molekula DNA zahrnujúca sekvenciu kódujúcu pre hmyz špecifický paralytický neurotoxín roztoča rodu Pyemotes, biologické činidlo na kontrolu hmyzu, vírus hmyzu, kompozícia toxická pre hmyz, jej použitie a spôsob výroby pre hmyz špecif…

Načítavanie...

Číslo patentu: 281251

Dátum: 07.07.1993

Autori: Miller Lois, Tomalski Michael

MPK: C12N 15/86, A01N 63/00, C12N 15/12...

Značky: hmyz, použitie, činidlo, sekvenciu, paralytický, zahrnujúca, roztoča, hmyzu, molekula, kontrolu, pyemotes, virus, kódujúcu, neurotoxín, rekombinantná, specificky, spôsob, biologické, kompozícia, toxická, špecif, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa gény kódujúce pre hmyz špecifické paralytické neurotoxíny, najmä roztočov parazitujúcich na hmyze, vrátane rodu Pyemotes a tiež rekombinantné molekuly DNA, v ktorých sú sekvencie kódujúce neurotoxíny umiestnené pod kontrolou heterológnych promótorov. Tieto molekuly sú vhodné na vývoj činidiel na biologickú kontrolu hmyzu, ktoré produkujú neurotoxín v množstvách toxických pre hmyz. Konkrétne sa opisujú geneticky zmenené bakulovírusy,...

Prostriedok na preventívnu ochranu rastlín pred virózami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278413

Dátum: 18.11.1992

Autori: Slováková Ľudmila, Hunčíková Soňa, Šandula Jozef, Šubíková Valéria

MPK: A01N 63/00

Značky: ochranu, rastlín, preventívnu, prostriedok, virózami

Zhrnutie / Anotácia:

Preventívny prostriedok na ochranu rastlín pred virózami v 100% hmotn. vodného roztoku obsahuje 0,1 až 0,5 % hmotn. stenového kvasinkového vodorozpustného alfa-1,3->manánu s väzbami alfa-1,3-> v hlavnom a alfa-1,2->, a alfa 1,3-> v bočných reťazcoch, s molekulovou hmotnosťou 25 000 až 50 000 Da, alebo stenového kvasinkového vodorozpustného beta-1,3-> glukánu s väzbami beta-1,3-> v hlavnom a beta-1,6-> v bočných reťazcoch, s...

Insekticidní prostředek a způsob přípravy účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270443

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karamata Dimitri, Piot Jean-christophe

MPK: A01N 63/00

Značky: přípravy, prostředek, účinné, složky, insekticidní, způsob

Text:

...2 ,am ja možno snadno pozorovat mikroskopom s Ićsovým kontrastom.Hybridy ja tady možno idsntllikovat visuúini a tak taki snadno izolovat. Hybridni kolonlo(po 16 hodinách inkuboco při toplotů 30 °C na plotnách LA) maji stajnou mortologli jako kolonioB. t. tsnobrlonis. avšak ja možno ja snadno odtiłlt od lcoionlĺ B. t. kurstaki podla náaledujicĺch znaků vTvar A .nopravldolný çirkulárni Vyväýšsnĺ vlshcs vyvýłonó konvexnf okraj . svlněný...

Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cudlín Pavel, Kropáček Kamil, Mejstřík Václav

MPK: A01N 63/00

Značky: sadebního, prostředek, zdravotního, ujímavosti, materiálů, stavu, drevín, lesních, zlepšení, celkového

Text:

...ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší...

Prostředek k preventivní ochraně semen rostlin a jejich nadzemních částí s fungistatickým a fungicidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262504

Dátum: 14.03.1989

Autori: Beránek Jaromír, Beránek Ivo

MPK: A01N 63/00

Značky: fungicidním, fungistatickým, částí, rostlin, nadzemních, semen, prostředek, účinkem, ochraně, jejich, preventivní

Text:

...na 1 000 ml tekuté pomnožovací živné půdy, dále inkuhace při teplotě 37 OC až 38 OC po dobu alespoň 72 hodin. Po uvedené době inkubace činíl celkový počet mikroorganismů v 1,00 ml alespoň 109.Tekutou kulturu uvedeného druhu mikroorganismu takto vyrobenou bylo možné použítve stanoveném množství spolu s pitnou vodou neobsahující volný chlor k preventivní ochraně rostlin formou postřiku proti negativním účinkům fytopatogenních houbových...

Způsob úpravy lignocelulózních substrátů, například slámy, pro pěstování jedlých hub rodu hlívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259060

Dátum: 17.10.1988

Autori: Scháněl Lubomír, Nguyen Thi Chinh

MPK: A01N 63/00

Značky: pěstování, lignocelulózních, úpravy, jedlých, slámy, substrátů, způsob, hlívy, například

Text:

...příznivých účinků se dosahuje tím, že suspenze Baci 1 ~lus licheniformis se připravuje na médiu o složení Boaž 12 g pepétonu, 0,3 až 0,5 g kvasničného extraktu, ll až 25 g sladového vý tažku na 1000 ml vody, v temném prostředí při teplotě 50 ° ažą68 °-c po doba so až 120 hodin, a dále tím, že na 100 kg 1 ignoce~ lulőzních substrátů v suchém stavu se použije 80 až 120 ml auspenze Bacillus 1 icheniformis§l Způsob podle vynálezu je popsán...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 247378

Dátum: 16.11.1987

Autori: Valuš Josef, Dostál Josef

MPK: A01N 63/00

Značky: řepy, spále, proti, rostlin, ochraně, vzcházejících, cukrové, prostředek

Text:

...působením přípravku podle vynálezu svůj škodlivý vliv na vzcházející řepu cukrovou, i když nebyla ještě houbou Pythium oliqandrum úplně zničena. Přispívá k tomu zvýšení resistance rostlin působením bakterie Agrobacterium radiobacter.Příznivé působení přípravku podle vynálezu je podmíněno tou okolností, že Agrobacterium radiobacter a Pythium oligandrum se vzájemné nenapadají a mohou růst společně. velkou výhodou obou mikroorganismů je naprostá...