A01N 43/78

Mezoiónové pesticídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19364

Dátum: 03.08.2010

Autori: Tong My-hanh Thi, Zhang Wenming, Pahutski Thomas Francis, Holyoke Caleb William

MPK: A01N 43/56, A01N 43/647, A01N 43/54...

Značky: pesticídy, mezoiónové

Text:

...pyridinyl, pyrimidinyl alebo tiazolyl, každý prípadne substituovaný až 3 substituentmi, ktoré sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej 2 halogénu a C 1-C 4 alkylua je 1, za predpokladu, že zlúčenina nie je0008 Tieto zlúčeniny sú užitočné medziprodukty v syntéze zlúčenín Vzorca 1 (Vrátane ich všetkých stereoizomérov), N oxidov a solí, ktoré sú užitočné na kontrolu. bezstavovcovýchA, R, R, R, R, R 2, R 4 a R 5 sú ako boli definované vyššie a...

Derivát tetrazolyloxímu, jeho soľ a prostriedok na potláčanie chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15142

Dátum: 26.02.2010

Autori: Ito Syuichi, Hosokawa Hiroyasu, Urihara Ichirou, Isshiki Atsunori, Fujii Kazushige

MPK: A01P 3/00, A01N 43/713, A01N 43/78...

Značky: potláčanie, derivát, prostriedok, chorôb, tetrazolyloxímu, rastlín

Text:

...podrobný výskum množstva syntéz derivátov tetrazolyloxímu alebo ich solí, ako aj ich fyziologických aktivít, a vytvorili predmetný vynález na základe zistenia, že derivát tetrazolyloxímu znázornený vzorcom (l) alebo jeho soli majú vynikajúci potláčací účinok protichorobám rastlín a súčasne nespôsobujú žiadne chemické poškodenie úžitkových rastlín.0006 Prvým aspektom tohto vynálezu je preto derivát tetrazolyloxímu znázornený...

Nové herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19815

Dátum: 09.12.2009

Autori: Wailes Jeffrey Steven, Govenkar Mangala, Jeanmart Stephane André Marie, Taylor John Benjamin

MPK: A01N 43/36, A01N 43/10, A01N 43/08...

Značky: herbicidy, nové

Text:

...vybranou zo skupiny,ktorú tvoria C 1-C 4 alkyl, Cl-Cghalogénalkyl, Cl-Cgalkoxy, Ci-Cghalogénalkoxy, kyano, nitro,halogén, Cl-Csalkyltio, Ci-Csalkylsulfinyl alebo Ci-Csalkylsulfonyl, aleboR 6 a R 7 alebo R 8 a R 9 spoločne s atómami uhlíkov, na ktorých sú viazané, tvoria prípadne substituovaný karbocyklický kruh alebo prípadne substituovaný heterocyklyl, alebo R 5 a R 6spoločne tvoria väzbu aHetAr je heteroaryl alebo heteroaryl substituovaný...

Fungicídne kompozície a spôsob potláčania chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18063

Dátum: 30.06.2009

Autori: Nishimura Akihiro, Ogawa Munekazu

MPK: A01N 43/40, A01N 43/42, A01N 37/06...

Značky: potláčania, rastlín, kompozície, spôsob, fungicidně, chorôb

Text:

...múčnatka, chrastavitosť, hrdza, pleseň snežná, trávová snežná(tyfulová) pleseň, prašná sneť, steblolam, škvmitosť listov alebo septória plevová obilnínHordeum vulgare, Tricum aestívum, atď.) melanóza alebo chrastavitosť citrusov Citrus spp., atď.) spála kvetov, múčnatka, škvmy na listoch spôsobené hubou Altemaría alebo chrastavitosť jabĺk Malus gumila) chrastavitosť alebo čierne škvmy hrušíek Pjgs serotina, Pyggs ussuriensis, P 1135...

Synergická kombinácia jedného alebo viacerých fungicídov s guanidíniovými soľami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9052

Dátum: 15.12.2008

Autori: Straetmans Udo, Straetmans Felix

MPK: A01N 43/40, A01N 43/78, A01N 31/08...

Značky: viacerých, synergická, kombinácia, solami, jedného, fungicídov, guanidíniovými

Text:

...Riešenie podľa vynálezu je založené na prekvapivom poznatku, že guanidíniové soli skrátkym reťazcom v kombinácií sIPBC, izotiazolinónmi,pyritiónom a jeho Na-, Cu- alebo Zn- soľami, tiabendazolmi a/alebo arkyl- alebo alkylfenolmi, tiež substituovanými, rozvíjajú synergický účinok, ktorý vedie k antimikrobiálnym a/alebo fungicidnym kombináciám, ktoré umožňujú konzerváciu bez formaldehydu s veľmi dobrým a vyváženým spektrom...

Soľ kyseliny P-toluénsulfónovej s 5-amino-3-(2´-O-acetyl-3´-deoxy-beta-D-ribofuranozyl)-3H-tiazol[4,5- D]pyrimidín-2-ónom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12755

Dátum: 16.10.2007

Autori: Haley Gregory, Blatter Fritz, Viertelhaus Martin, Kucera David, Rueden Erik, Wang Tingman

MPK: A61P 35/00, A01N 43/78, A61K 31/425...

Značky: přípravy, kyseliny, d]pyrimidín-2-ónom, p-toluénsulfónovej, spôsob, 5-amino-3-(2´-o-acetyl-3´-deoxy-beta-d-ribofuranozyl)-3h-tiazol[4,5

Text:

...Rad publikácií opisuje tiež neglykozylové deriváty tiazolo 4,5-dpyrimidínov. Pozri napríklad patenty USA č. 5 994 321 a 5 446 045 Revankar a kol., J. Het. Chem., 30, 1341-49 (1993) Lewis a kol., J. Het. Chem., 32, 547-56 (1995).0005 3 H-tiazoIo 4,5-dpyrimidín-2-ónové zlúčeniny disubstituované v polohách 3 a 5 vykazovali lmunomodulačnú aktivitu. Príprava a použitie tejto triedy zlúčenín sú opísané v patentovej prihláške USA č. US...

Substituované enaminokarbonylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19942

Dátum: 19.03.2007

Autori: Beck Michael Edmund, Schallner Otto, Nauen Ralf, Jeschke Peter, Reckmann Udo, Velten Robert, Arnold Christian, Malsam Olga, Schenke Thomas, Sanwald Erich, Pontzen Rolf, Müller Thomas, Pitta Leonardo, Görgens Ulrich

MPK: C07D 213/04, A01N 43/40, A01N 43/78...

Značky: enaminokarbonylové, substituované, zlúčeniny

Text:

...prípadne V prítomnosti vhodného zrieďovadla a prípadne v prítomnosti akceptorakyseliny (spôsob 2), alebo tak, že sa reakcii podrobiaB, R 2 a R 3 majú skôr uvedené významy,v prvom reakčnom kroku so zlúčeninami vzorca V HzN-R (V),V ktorom R má skôr uvedený význampripadne v prítomnosti vhodného zrieďovadla a prípadne v prítomnosti kyslého pomocného prostriedku, a potom sa vzniknuté zlúčeniny vzorca VI v druhom reakčnom krokuv ktorom B, R 1, R...

Fungicídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13839

Dátum: 07.02.2007

Autori: Brandl Franz, Oostendorp Michael, Zeun Ronald

MPK: A01N 37/36, A01N 43/54, A01N 43/36...

Značky: kompozície, fungicidně

Text:

...zahmute v publikácii The Pesticide Manual The Pesticide Manual - A World Compendium 13 Edition Editor C. D. S. Tomlin The British Crop Protection Council, opisujú sa V ňom pod číslom položky v okrúhlych zátvorkách pre konkrétnu zložku (B) alebo zložku (C), ktoré sa uvádzajú vyššie napríklad zlúčenina abamektín sa opisuje pod číslom položky(1). Väčšina zložiek (B) a zložiek (C) sa V tomto dokumente označuje takzvaným všeobecnýmPríklady zlúčenín...

Deriváty heterocyklických amidov vhodné ako mikrobiocidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8523

Dátum: 23.10.2006

Autori: Ehrenfreund Josef, Walter Harald, Tobler Hans, Corsi Camilla

MPK: A01N 43/36, A01N 43/40, A01N 43/56...

Značky: heterocyklických, deriváty, vhodné, mikrobiocidy, amidov

Text:

...etyltio, propyltio, izo-propyltio, n-butyltío, ízo-butyltio, sekbutyltio alebo terc-butyltio, a obvykle metyltio alebo etyltio.Alkoxyalkyl je napríklad metoxymetyl, metoxyetyl, etoxymetyl, etoxyetyl, n-propoxymetyl, n-propoxyetyl, izopropoxymetyl alebo izopropoxyetyl. Aryl zahŕňa fenyl, naftyl, antracyl, fluórenyl a indanyl, ale obvykle je fenyl, Zlúčeníny vzorca (I) môžu existovať v rôznych geometrických alebo optických izomérochalebo v...

Anilidy tiazolkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8217

Dátum: 16.05.2006

Autori: Müller Bernd, Schieweck Frank, Schwögler Anja, Renner Jens, Lohmann Jan Klaas, Schäfer Peter, Rheinheimer Joachim, Hünger Udo, Grote Thomas, Gewehr Markus, Dietz Jochen, Grammenos Wassilios

MPK: A01N 43/78, C07D 277/20

Značky: tiazolkarboxylových, anilidy, kyselin

Text:

...do úvahy napríklad anorganické zlúčeniny ako hydroxidy alkalických kovov a hydroxidy kovov alkalických zemin ako je hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo hydroxid vápenatý, oxidy alkalických kovov alebo oxidy kovov alkalických zemín ako je oxid Iítny, oxid sodný, oxid vápenatý a oxid horečnatý, hydridy alkalických kovov a hydridy kovov alkalických zemin ako je hydrid litny, hydrid sodný, hydrid draselný a hydrid...

Spôsob kontroly patogénneho poškodenia rastlín a/alebo poškodenia rastlín škodcami pomocou prostriedka obsahujúceho tiabendazol/abamektín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10669

Dátum: 02.05.2006

Autori: Zeun Ronald, Watrin Clifford George, Oostendorp Michael, Brandl Franz

MPK: A01N 43/90, A01N 43/78

Značky: pomocou, spôsob, rastlín, škodcami, patogénneho, poškodenia, obsahujúceho, prostriedka, kontroly

Text:

...s výhodou tiabendazol a abamektín a prípadne jednu alebo viac obvyklých pomocných látok.0013 Zložky tiabendazol a abamektín sú aktívne zložky na použitie V agrochemickom priemysle (tiež známe ako pesticídy). Opis ich štruktúry, rovnako ako dalšie pesticidy (napr. fungicidy, insekticidy, nematicídy) možno nájsť v publikácii e-Pesticide Manual, verzia 3.1, 13. vydanie, ed. CDC Tomlin,British Crop Protection Council, 2004-O 5.0014 Kontrola,...

Kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových a oxyacetamidových herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284759

Dátum: 10.10.2005

Autor: Baker Ivor Philip

MPK: A01N 25/22, A01N 33/18, A01N 43/78...

Značky: oxyacetamidových, dinitroanilínových, kompozície, emulgovateľných, koncentrátov, herbicídnych, herbicídov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kompozície herbicídnych emulgovateľných koncentrátov dinitroanilínových herbicídov a oxyacetamidových herbicídov. Kompozície využívajú kyselinu fosforečnú ako stabilizačné činidlo na zabránenie degradácii zložky oxyacetamidového herbicídu počas skladovania.

Fungicídne kompozície obsahujúce derivát amidu kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11878

Dátum: 10.08.2005

Autori: Mitani Shigeru, Yoneda Tetsuo, Nakamura Yuji

MPK: A01N 43/10, A01N 37/20, A01N 43/08...

Značky: obsahujúce, kyseliny, amidů, derivát, fungicidně, kompozície

Text:

...ktorý môže byť substituovaný X, nañyl, ktorý môže byť substituovaný X,heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X, alebo kondenzovaný heterocyklícký kruh, ktorý môže byť substituovaný X B je S-členný heterocyklícký kruh, ktorý je substituovaný Y X je halogén, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, dialkylaminoalkyl, alkinyl,trialkylsilylalkinyl, hydroxy, alkoxy, halogénalkoxy, alkoxyalkoxy, cykloalkyl, nítro, fenyl,fenylalkinyl, pyridyloxy,...

Herbicídna zmes obsahujúca 3-heterocyklylsubstituované benzoylové deriváty, dusíkaté hnojivo a pomocnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284544

Dátum: 16.05.2005

Autori: Kibler Elmar, Sievernich Bernd, Bratz Matthias, Otten Martina, Berghaus Rainer

MPK: C05G 3/02, A01N 43/80, A01N 43/78...

Značky: hnojivo, deriváty, pomocnú, dusíkaté, látku, benzoylové, 3-heterocyklylsubstituované, obsahujúca, herbicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahujúca a) herbicídne účinné množstvo 3-heterocyklylsubtituovaného benzoylového derivátu všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R2 znamenajú vodík, halogén, C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkyltioskupinu, C1-C6-alkylsulfinylovú skupinu, C1-C6-alkylsulfonylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu R3 predstavuje vodík, halogén, C1-C6-alkylovú...

Synergické kombinácie fungicídnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20047

Dátum: 12.10.2004

Autori: Rieck Heiko, Dunkel Ralf, Wachendorff-neumann Ulrike, Suty-heinze Anne, Dahmen Peter, Elbe Hans-ludwig

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 37/22...

Značky: kombinácie, látok, fungicídnych, synergické

Text:

...Plasmopara víticola druhy Bremía, ako napríklad Bremia lactucae druhy Peronospora, ako napríklad Peronospora pisí alebo P. brassicae druhy Erysiphe-Arten, ako napríklad Erysiphe graminis druhy Sphaerotheca, ako napríklad Sphaerothecafulíginea druhy Podosphaera, ako napríklad Podosphaera leucotrícha druhy Venturia, ako napríklad Venturia ínaequalís druhy Pyrenophora, ako napríklad Pyrenophora teres alebo P. graminea (konidiová forma...

Kombinácia aktívnych látok s nematocídnymi, insekticídnymi a fungicídnymi vlastnosťami založené na trifluórbutenyl zlúčeninách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9933

Dátum: 20.04.2004

Autori: Kraus Anton, Andersch Wolfram, Wachendorff-neumann Ulrike

MPK: A01N 43/78

Značky: insekticídnymi, trifluórbutenyl, vlastnosťami, zlúčeninách, založené, látok, fungicídnymi, kombinácia, nematocídnymi, aktívnych

Text:

...ako napríklad dichlofluaníd, tolylñuanid, valínamidy, ako napríklad benthiavalicarb, iprovalicarb, anilidy, ako napríklad benalaxyl, benalaxyl-M, boscalid,carboxín, fenhexannid, metalaxyl, metalaxyl-M, metsulfovax, ofurace, oxadixyl, oxycarboxin,pyracarbolíd, thifluzamid, tíadínil, benzanilidy, ako napríklad benodanil, flutolanil, mebenil, mepronil, salicylanílid, tecloftalam, furanilidy, ako napríklad fenfuram, furalaxyl,...

Kombinácia účinnej látky na báze trifluórbutenylov prejavujúca nematocídne a insekticídne vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9593

Dátum: 20.04.2004

Autori: Andersch Wolfram, Kraus Anton, Ishikawa Koichi

MPK: A01N 43/78

Značky: látky, vlastností, prejavujúca, insekticídne, kombinácia, nematocídne, báze, účinnej, trifluórbutenylov

Text:

...flavovíride, metidatíón, methiocarb,methomyl, metoprén, metoxychlór, metoxyfenozid, metoñuthrin, metolcarb, metoxadiazón,mevínfos, milbemektín, milbemycín, MKI-245, MON-45700, monokrotofos, moxidektín, MTI 800, naled, NC-104, NC-170, NC-l 84, NC-194, NC-196, niklosamid, nikotín, nitenpyran),nitiazín, NNI-OOOI, NNI-0101, NNI-0250,NNI-9768, novaluron, noviflumuron, OK-510 l,OK-5201, OK-9601, OK-9602, OK-9701, OK-9802, ometoát,...

Synergistické herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11410

Dátum: 25.11.2002

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 37/22, A01N 25/32, A01N 37/26...

Značky: prostriedky, herbicídne, synergistické

Text:

...ako aj jej poľnohospodársky zvyčajnej soli (zložka A) aB) aspoň jednej zlúčeniny (Zložka B) zo súboru B 5 inhibítory delenia buniekpričom tieto prostriedky obsahujú zložku A alebo jej soli a zlúčeniny súboru B 5 (zložka B) v hmotnostnom pomere 1 2000 až 2000 1.2-2-chlór-3-(2,2,2-trifluóretoxymetyD-4-metylsulfonylbenzoyl cyklohexán- 1 ,3-dión (zložka A) je známy z dokumentu W 0...

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich pomocou a herbicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278924

Dátum: 08.04.1998

Autor: Knudsen Christopher Glade

MPK: A01N 43/78, A01N 35/06, A01N 41/10...

Značky: nežiaducej, báze, prostriedky, 3-amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, herbicídne, pomocou, spôsob, potláčania, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich použitím a herbicídne prostriedky na ich báze.

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

Algicídny prostriedok typu 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277815

Dátum: 08.03.1995

Autori: Šeršeň František, Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: A01N 43/78, C07D 277/74

Značky: algicídny, prostriedok, 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje účinnú látku všeobecného vzorca I, kde R znamená nerozvetvený alifatický reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 7, izopropyl alebo benzyl.

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280085

Dátum: 11.05.1994

Autori: Donovan Stephen Francis, Kuhn David George, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34, A01N 43/78...

Značky: insekticídne, moluscicídne, akaricídne, tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly, báze, použitie, prostriedky, n-oxy

Zhrnutie / Anotácia:

N-Oxy- a tioalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opise, insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Blanáriková Viťazoslava, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: přípravy, 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón, spôsob

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...

3-(2-R-vinyl)-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266991

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír

MPK: A01N 43/78

Značky: spôsob, přípravy, 3-(2-r-vinyl)-2-benzotiazolinóny

Text:

...látka sa kryštalizuje z ncetönu. Kryštalizáciasa urýchlí pridaním zo cm 3 vody. T. c. 157 až 160 °c. výťažok 46 a.mieša 4 h pri teplote varu reakčnej zmesi. Po pridaní 20 cms vody sa reakčná zmes chladí. Izolovaný pevný podiel sa kryštalizuje z etanolu. T. t. B 9 až 91 °C, výťažok 23 .K 20 cm 3 bezvodého etanolu sa pridá 0,23 g (0,01 mel) sodíka, 5 g (0,01 mal) (2-oxo-3-benzotiazolinylmetylbtrifenylfosföniumbromidu a 2 g (0,015 mol)...

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lácová Margita, Halgaš Ján, Tichá Ester, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Henselová Mária

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hänssler Gerd, Förster Heinz, Schmidt Robert, Eue Ludwig, Mues Volker, Santel Hans-joachim

MPK: A01N 43/76, C07D 266/58, A01N 43/78...

Značky: výroby, nových, způsob, 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Herbicidní a fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252829

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schmidt Robert, Santel Hans-joachim, Mues Volker, Hänssler Gerd, Eue Ludwig, Förster Heinz

MPK: A01N 43/76, A01N 43/78

Značky: prostředek, herbicidní, fungicidní

Text:

...se 2 až 6 atomy uhliku nebo alkynylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkoxyalkylovuu skupinu se 2 až 4 atomy uhlĺku, alknxyalkylenoxyskupinu r 1 až 4 atrmy uhliku V alkoxylové i alkylenové části, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nevo pupřĺpadé mety 1 ovuu skupiub,methosyskupinou, trifluormetylovou skupinou, fluorem, Chlorem nebo nltrüskupinou Substltuüvanuu fenylovou skupinu neboR 1 a R 2 znamenaji společně s atomem dusíku, na...

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252503

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hýblová Oľga, Sutoris Viktor, Konečný Václav, Mikulášek Slavoj, Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/78

Značky: reguláciu, prostriedok, rastu, rastlín

Text:

...cyklohexán, živočíšne a rastlinné oleje, mastné kyseliny, estery mastných kyselín a podobné nosiče.Ako pevné nosiče sa vždy rozumeju il, kaolín, mastek, kremelina, oxid kremičitý, uhličitaąn vápenatý, montmorillonit, bentonit, žiVec, kremeň, oxid hlinitý, piliny.Ako emulgátory alebo dispergačné činidlá sa používajú povrchovo aktívne látky. Povrchovo aktívne látky zahŕňajú anionové,katiónové, neión-ové a amfoterné povrchovo aktívne...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250876

Dátum: 14.05.1987

Autori: Konečný Václav, Halgaš Ján, Bajči Pavol, Sekera Vladimír, Varkonda Štefan, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78

Značky: obsahu, prostriedok, zvyšovanie, cukrov

Text:

...skúma nýmí látkami 18 h. V osvetllovanom kulti va~č~nom boxe v perlite bola vypesbovaonáPo 10 dňoch kultivánciebola vyhodnotená hladina cuknov v segmentoch listov modifikovaçnom metódou .podľa Kliku. L, Nováka V. .a Gregora A. Praktikum iyt-ocenológie,ekológie, klimatológia a pôxdoznalectva, 250875I B Nakl. ČSAV, Praha 1954. Kvantita cwkrov ky gluikózy. Poeĺmsné súbory 10511 porovná 10015 stanovená spektr-ofotovmetricky a pre- va-né s...

Prostriedok s antimikróbnou účinnosťou na G+ baktérie skupiny Staphylococcus

Načítavanie...

Číslo patentu: 237709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halgaš Ján, Sutoris Viktor, Foltínová Pavla

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: prostriedok, bakterie, antimikróbnou, účinnosťou, skupiny, staphylococcus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prostriedku s antimikróbnou účinnosťou ne G+ baktérie skupiny Staphylococcus. Prostriedok podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pozostáva z roztoku 3-R-Y-R1-substituovanej benzotiazóliovej soli všeobecného vzorca I o koncentrácii 3,125 až 25 (g/ml vo vode alebo organických rozpúšťadlách ako dimetylsulfoxid, metylalkohol, trietylénglykol, dimetylformamid. Prostriedok podľa vynálezu m(že nájsť uplatnenie ako liečivo s antimikróbnou...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sutoris Viktor, Varkonda Štefan, Bajči Pavol, Konečný Václav, Sekerka Vladimír, Halgaš Ján

MPK: C07D 277/62, A01N 43/78

Značky: cukrov, prostriedok, cukor, zvyšovanie, rastlinách, obsahu, produkujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...